וישלח- "להעיר את הדוב משנתו"

פרשת וישלח משל ונמשל". המבארים את הדעה בחז"ל שדורשים שלא היה ליעקב הצורך "להעיר את הדוב משנתו"... היה פשוט חוזר וגמרנו הרי עשיו לא בא אליו במיוחד... ייתכן מאד שאילו יעקב לא היה עושה את כל ההכנות ומגיע בשקט הכל היה "אולי" עובר חלק...

"להעיר את הדוב משנתו"

"עד גישתו עד אחיו"

יעקב משתטח לפני אחיו עשיו והתורה אומרת: "עד גישתו עד אחיו". 


שאלה: 
מה המשמעות של "עד אחיו"?! 
עד גישתו מובן שזה עד שהוא ניגש אבל מה הפירוש עד אחיו?! 


תשובה:
בא יעקב ללמדנו אם אתה רוצה לשנות את יחס האויב אליך, תשנה את היחס אליו והכל יסתדר...


יש מרבותינו שדורשים שלא היה ליעקב הצורך "להעיר את הדוב משנתו"... היה פשוט חוזר וגמרנו הרי עשיו לא בא אליו במיוחד... 

"עד גישתו" עד שהוא ניגש רק אז "עד אחיו" - אילו לא היה מכין את עצמו ייתכן והיה עובר את כל הדרך ללא בעיה...


משל למה הדבר דומה:

לאחד שרצה לעבור את היער והזהירו אותו שיש שם שודד מסוכן. 

הוא הלך בזהירות והנה בדרכו,  הוא מבחין באדם שישן שנת ישרים תחת אחד העצים. 

בחמלת האיש עליו, העירו ואמר לו: "תגיד לי השתגעת?! מה אתה ישן בבטחה שכזו?! זה מסוכן, יש פה שודד אכזרי". 

והנה קם אותו שודד, קפץ עליו, לקח את כספו והרגו. 

הסתבר שהוא העיר את השודד בעצמו...


כך הוא הנמשל:

אומרים חז"ל כל המפגש הזה היה מיותר. 

אילו יעקב לא היה עושה את כל ההכנות ומגיע בשקט הכל היה "אולי" עובר חלק...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏