וישלח - "דורון, תפילה ומלחמה"

"חידוש לפרשת וישלח". המבאר כי כשם שיעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו בשלושה דברים: דורון, תפילה ומלחמה, כך גם כל אדם צריך להכין עצמו למלחמה הגדולה שלו ביצר הרע בשלושה דברים אלו... והראיה שלו מהפסוק שפותח את קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"...

"דורון, תפילה ומלחמה"

"אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה"

יעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו בשלושה דברים: דורון, תפילה ומלחמה.

בספר "וקראת לשבת עונג" מובא שהאדמו"ר מגור אמר, כי גם כל אדם צריך להכין עצמו למלחמה הגדולה שלו ביצר הרע בשלושה דברים אלו. וזה מרומז בפרשת שמע: 

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"

בכל לבבך- זוהי תפילה, עבודה שבלב.

בכל נפשך – זו המלחמה, שדרשו חז"ל: אפילו נוטל נשמתך.

בכל מאדך – זה דורון, שצריך האדם להרבות בצדקה ובגמילות חסדים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏