וישלח- "בזכות אבות תושיע בנים"

"משל לפרשת וישלח". המבאר למה הקב"ה מצער האבות? - הקב"ה ראה כי לדורות הבאים לא יהיו זכויותיהם של בני ישראל כה רבות, משום כך, גלגל את המאורעות כדי שהאבות הקדושים בתפילתם יבקשו על בניהם וממילא בזכות תפילת האבות יושיע בנים....

"בזכות תפילת האבות יושיע בנים"

התורה מתארת את החשש של יעקב לקראת המפגש הטעון עם אחיו - עשיו הרשע: "ויירא יעקב מאד וייצר לו" 

רש"י מבאר: 
ויירא- שמא ייהרג, וייצר לו- אם יהרוג הוא את האחרים.


נשאלת השאלה: 
לשם מה הביא הקב"ה על האבות ייסורים כל כך גדולים - מציאות של פחד עד שאלו זעקו אל ה' שיושיע אותם ואת בניהם?


המגיד מדובנא השיב בדרך של משל: 

בכפר אחד היו כמה חולים, אך לא היה רופא שיטפל בהם. בעיר הסמוכה התגורר השר הממונה על המחוז, ובעירו דר רופא גדול. 
באותו הכפר התגורר אחד מקרובי השר. יום אחד הרגיש האיש מחוש קל בראשו, מיחוש שאינו מצריך כל טיפול, אולם האיש החל גונח בקול, וביקש מהשר כי ישלח במהרה את הרופא אל הכפר, כדי שיחיש לו עזרה.

והרי – התפלאו בני ביתו - כאב ראש קל לך ומדוע אתה כה גונח?

שוטים- אמר האיש - וכי בגללי אני גונח? מבקש אני כי הרופא יבוא אל כפרנו, ויטפל בחולים הסובלים סבל רב... אולם יודע אני, כי השר לא ישלח את הרופא בעבורם, משום כך, מתחלה אני, אולי ישלח השר את הרופא בעבורי...


כך גם הוא הנמשל: 

הקב"ה ראה כי לדורות הבאים לא יהיו זכויותיהם של בני ישראל כה רבות, משום כך, גלגל את המאורעות כדי שהאבות הקדושים בתפילתם יבקשו על בניהם וממילא בזכות תפילת האבות יושיע בנים....

(וקראת לשבת עונג)© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏