דבר תורה > מאמרים > לאירועים

148000"ברית יצחק" - משמעות השם "דבר תורה לברית יצחק". "למה ברית יצחק"? הרי אברהם היה הראשון שנימול?! ומדוע יש צורך בסעודה לברית יצחק? הסבר המשמעות של הלילה הזה והחשיבות של השמחה והסעודה. מתאים כ- "דבר תורה לליל הזוהר" לצפייה לצפייה
148001ברית יצחק - ממשיכים בהעברת הלפיד "ברית יצחק דרשה קצרה". ברית יצחק באה לידי ביטוי בבנייה של קומה נוספת בשרשרת הדורות. ביאור נפלא לפסוק: "וכל בניך לימודי השם ורב שלום בניך" מתאים כ- דבר תורה לברית מילה לצפייה לצפייה
148002ברית יצחק - למה בלילה ולא ביום? "חידוש לברית יצחק". "מדוע ברית יצחק בלילה שלפני הברית?" הרי הברית היא למחרת בבוקר?! על המשמעות של ליל הברית ומדוע דווקא בלילה שלפני הרית יש עניין לשמור את התינוק מפני המזיקים... לצפייה לצפייה
148010ברית מילה- "זה הקטן גדול יהיה" "ברית יצחק וורט". הברכה שאנו מברכים את הילד הנימול: "זה הקטן גדול יהיה". מהי המשמעות של גדול? ומהי המשמעות של קטן?! ואיך כל זה קשור לשמש והירח... לצפייה לצפייה
148451שלום זכר- מילתא דבדיחותא "מילתא דבדיחותא לשלום זכר" מה לעשות שנגמר הארבס בשלום זכר?... לצפייה לצפייה
148452שלום זכר- ברית מילה הכוח למסירות נפש "דבר תורה לשלום זכר". מִשְׁפַּט אָדָם וּמִשְׁפַּט בְּהֵמָה שָׁוִין, מִשְׁפַּט אָדָם (ויקרא יב, ג): וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ. מִשְׁפַּט בְּהֵמָה, (ויקרא כב, כז): וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה וגו'. מה חיברו חז"ל כאן, בין האדם שנימול, ובין הבהמה שנשחטת? מנין שואב האדם את כוחו למסור עצמו על קידוש ה'? לצפייה לצפייה
148501ברית- "נוצר תאנה יאכל פרייה" "דבר תורה קצר לברית מילה". שלמה המלך אומר: "נוצר תאנה יאכל פרייה" והמסר לאבי הבן בהכניסו את בנו בבריתו של אברהם אבינו... מתאים גם כ- "דבר תורה לברית יצחק" לצפייה לצפייה
148502ברית- קידוש החומר "ברית מילה דבר תורה". מדוע נבחרה דווקא ברית המילה למצווה הראשונה שמקיים יהודי בחייו?. וכן מדוע נבחרה דווקא היא כמייצגת את השוני בין ישראל לעמים... לצפייה לצפייה
148503ברית- "סיפור לברית מילה" "ברית מילה סיפור". על רבי תנחומא שניצל מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... מדוע נענש רבי תנחומא? ולמה מאותו היום רבי תנחומא נכנס ויצא מארמון הקיסר בכבוד גדול?... מתאים לשלב כ- "דבר תורה לברית מילה" לצפייה לצפייה
148504ברית- כשם שנכנס לברית "וורט קצר לברית מילה". מדוע מברכים את הנימול "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים". "דבר תורה קצר לברית מילה". לצפייה לצפייה
148505ברית- "דבר תורה לברית" לצפייה לצפייה
148506גדולתה של ברית המילה "סיפור עם מוסר השכל לברית מילה" על גדולתה של ברית המילה ניתן ללמוד מסיפור על הרב מבריסק - רבי יצחק זאב הלוי סולובייציק זצ"ל בברית לאחד מנכדיו... לצפייה לצפייה
148507ברית- מי ששמח מוסיפים לו שמחה "מדרש לברית מילה". מדוע מוציאים הוצאות בשביל ברית מילה?. מדרש מאלף על חיבוב מצוות ברית המילה וחביבותה. כמו כן אין כניסה לעולם הבא ללא ברית מילה ואפילו לאלו שאינם חייבים בה... לצפייה לצפייה
148508ברית המילה סמל היהדות "דבר תורה קצר לברית". מדוע מכל המצוות נבחרה דווקא ברית המילה להפוך אותנו לעם הנבחר מכל האומות? "רעיון נפלא לסעודת ברית מילה". מדוע נבחרה מצוות ברית המילה לייצג את השוני בין עם ישראל לאומות העולם? לצפייה לצפייה
148509ברית מילה - מחילת עוונות "דבר תורה קצר לברית מילה". "כל המשתתף בברית מילה - נמחלים לו כל עוונותיו" האומנם?! מדרש נפלא המסביר "מדוע נמחלים העוונות למשתתפים בברית המילה?"... והקשר בין מידת הקנאה שיש לאליהו לבין מחילת העוונות לכל הנמצאים בברית המילה... לצפייה לצפייה
148510ברית- הנאמנות לברית המילה! "ברית דבר תורה". מדוע אבי הבן והסנדק ובהרבה קהילות גם המוהל מתעטפים בטלית?! אם נאמר שזה לצורך מצוה, אז למה בפדיון הבן, אבי הבן והכהן לא מתעטפים בטלית?! למה דווקא בברית מילה, כולם מתעטפים בטלית? ביאור נפלא של הספר 'למחר אעתיר' מתאים כ- "דרשה לברית מילה" לצפייה לצפייה
148990השלמות שלאחר ברית מילה "דבר תורה לברית". מדוע לאחר הברית אומרים קדיש בשונה מחופה וקידושין ששם לא נהוג כלל לומר קדיש?! ביאור נפלא לחשיבות הברית ביהדות... לצפייה לצפייה
149001פדיון הבן- החשיבות של הבכור "דבר תורה קצר לפדיון הבן". מדוע ציווה הקב"ה על מצווה של פדיון הבן? הבכור הוא בדרך כלל מעמודי התווך של הבית – הוא למעשה, החוליה המקשרת בין דור ההורים לדור ההמשך - הבנים.... לצפייה לצפייה
149002פדיון הבן- למה התקדשו הבכורים "סיפור לפדיון הבן". מדוע הבכורים נתקדשו יותר משאר הילדים של בני-ישראל. הערתו של רבי ישראל הכהן מראדין לגביי קידוש השם על ידי מי שלא התכוון לכך... "סיפור על קידוש השם" סיפור נפלא על קידוש ה' בזמן הצאר ניקולאי... לצפייה לצפייה
149003פדיון הבן- לבכור מאם בלבד "דבר תורה לפדיון הבן". ביאור של רבי עקיבא איגר לשאלה: "מדוע פדיון הבן נעשה רק לבכורים מאם ולא לבכורים מאב? ותשובתו הנפלאה מההגדה של פסח לביאור הסיבה שפדיון הבן נעשה רק לבכורים מאימא ולא לבכורים מאבא... לצפייה לצפייה
149004למה לא עשו פדיון הבן ליצחק אבינו? "דבר תורה לפדיון". מדוע לא עשה אברהם אבינו פדיון לבנו בכורו יצחק? ואם תאמר שלא היה כהן שיכל לפדות את יצחק?! הרי 'שם בן נח' השתתף בסעודה שעשה אברהם ביום הגמל את יצחק ומדוע לא מופיע שאברהם פדה את בנו?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
150001בריתה- "המשמעות של זבד הבת" "דבר תורה לבריתה" ."מה המשמעות של המילים זבד הבת?". "מדוע חוגגים בריתה?" "דבר תורה קצר לבריתה" המבאר את המעמד המיוחד של ה"בריתה - זבד הבת"... לצפייה לצפייה
150010זבד הבת- "סימן יפה לבנים" "דבר תורה לזבד הבת". ביאורו של המהרש"א על דברי רב חסדא: "בת תחילה סימן יפה לבנים". "למה שנולדת בת אומרים שזה סימן יפה לבנים?". בנוסף "מילתא דבדיחותא לזבד הבת" לצפייה לצפייה
151001חלאקה- משמעות השם "חלאקה" "דבר תורה לחלאקה". רעיון של הרב שמואל אליהו שליט"א ל- "משמעות השם חלאקה" ולמנהג גזיזת השיער דווקא בגיל שלוש. ו- "הקשר בין חאלקה ליעקב ועשיו"?!... לצפייה לצפייה
151002חלאקה - המצווה הראשונה ר מלמד ל- "טעם גזיזת השערות לילד בגיל שלוש". קיום מצווה ראשונה בילד ו- "ההשוואה של האדם לעץ השדה"... לצפייה לצפייה
151003חלאקה- תורה לא עוברת בירושה?! "חלאקה דבר תורה". מדוע כשהילד מתחיל לדבר מלמדים אותו דווקא את הפסוק: "תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב"?... ביאור נפלא בדברי חז"ל: הַתְקֵן עַצְמָךְ לִלְמוֹד תּוֹרָה, שֶׁאֵינָהּ יְרֻשָּׁה לָךְ וביאור נפלא על "ייחודיותה של התורה אל מול חוכמות אחרות" לצפייה לצפייה
153000'בת מצווה' או 'בעלת מצווה'? "דבר תורה לבת מצווה". "משמעות השם בת מצווה". מדוע מכונה הנערה שמגיע למצוות בשם 'בת מצווה'? הלא כשאנחנו רוצים לתאר אשה שחטאה אנו אומרים 'בעלת עבירה' וההפך הוא 'בעלת מצווה', "מדוע לא קוראים לנערת הבת-מצווה, 'בעלת מצווה'?" לצפייה לצפייה
153001בת מצווה - הזכות להיות בת "בת מצווה דבר תורה". הקשר בין בת המצווה לבניין בית ישראל מה גם שגאולה תלויה בנשים. הזכות שיש לבת ישראל היקרה להיכנס לעול המצוות ולהימנות על נשות ישראל הכשרות והצנועות... לצפייה לצפייה
153002בת מצווה- "למה חוגגים בת מצווה?" "בת מצווה חידוש". "למה חוגגים בת מצווה?" לכאורה זה כמו כל יום הולדת רגילה?! לא מצאנו בדורות שקדמו לנו מישהי שנכתב עליה שעשו לה בת מצווה, מה נשתנה הדור שלנו מיתר הדורות הקודמים?!... "משהו מליצי לבת מצווה"... לצפייה לצפייה
154000'בר מצווה' או 'בעל מצווה'? "דבר תורה לבר מצווה". "משמעות השם בר מצווה?". מדוע מכונה הנער שמגיע למצוות בשם 'בר מצווה'? הלא כשאנחנו רוצים לתאר אדם שחטא אנו אומרים 'בעל עבירה' וההפך הוא 'בעל מצווה', "מדוע לא קוראים לחתן הבר-מצווה, 'בעל מצווה'?" לצפייה לצפייה
154001בר מצווה - התפילין כסמל "בר מצווה דרשה". מדוע נבחרו ה"תפילין" להיות הסמל של בר המצווה, הרי הוא מתחייב בכל המצוות? מבחר תשובות מחז"ל המאירות את התפילין באור יקרות לצפייה לצפייה
154002בר מצווה - התפילין שבראש "סיפור לבר מצווה" סיפור נפלא לבר מצווה "סיפור על הגאון מווילנא". המבאר מה כוחם של תפילין והיכן הם צריכים להיות מונחים באמת... "סיפור עם ר' אלישע בעל הכנפיים" לצפייה לצפייה
154003בר מצווה- המהות של בר מצווה "דבר תורה בר מצווה". "מנין שבר מצווה נושא בעול המצוות?". "מהי הסיבה שחוגגים את התאריך בו נער הבר מצווה - הפך לאיש?". "אלו כוחות מתגלים ביום הבר-מצווה?"... לצפייה לצפייה
154004בר מצווה- מה מקבל הבר מצווה? "בר מצווה דבר תורה". אם ביום אחד ילד בן 13 מתחייב בתרי"ג מצוות, "מדוע מכנים את "בר המצווה" בלשון יחיד ולא "בר מצוות" ברבים?" ביאור נפלא המחדד את הסיבה להגדרה של בר מצווה על מצווה יחידה ומיוחדת... לצפייה לצפייה
154005בר מצווה- "למה מפריעים לחתן בדרשה?" "חידוש לבר מצווה" המבאר "מדוע נוהגים לשיר באמצע דרשת בר מצווה?" והלא החתן אומר דברי תורה ואיך ניתן להפריע לו באמצע?! ובפרט שבמקום לעודד את החתן להשמיע דברים אנו מראים לו שזה לא מעניין אותנו הייתכן?!... לצפייה לצפייה
154006בר מצווה- אינו ראוי לברכה "דרשה קצרה בר מצווה". כשמגיש יוסף את בניו מנשה ואפרים אל אביו יעקב אבינו, יעקב שואל את יוסף בפניהם: "מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה?!" הייתכן שבחיר האבות ינהג בחוסר רגישות אל מול נכדיו ויאמר כאלה דברים?! ועוד בכל דור יברכו כולם את בניהם: "ישמך אלוקים כאפרים וכמנשה?! - ומה הקשר לבר מצווה? "דבר תורה קצר לסבא בבר מצווה" שהובא בשם הרב "צור-ציון שר-שלום" שליט"א לצפייה לצפייה
154007בר מצווה- הבדל בין פיקח לחכם' "בר מצווה דבר תורה קצר". מה ההבדל בין פיקח לחכם? הוראה ועצה טובה לבר המצווה בהיכנסו לעול המצוות... מתוך דביו של הרב רונן חזיזה הנובאים ביוברת 5 דקות תורה ביום לצפייה לצפייה
154008בר מצווה- להיות שחקן! "דבר תורה קצר לבר מצווה". "סיפור חסידי לבר מצווה" המלמד את הילד כי כדאי לו להתאמץ עד הסוף... לצפייה לצפייה
154009בר מצווה- בר מצווה או יום הולדת "דבר תורה לבר מצווה". רעיון תורני של החתם סופר לבר מצווה. "האם יש סיבה לחגוג יום הולדת?", מה המשמעות של בר מצווה לגביי חגיגת ימי הולדת בהמשך... לצפייה לצפייה
155001אירוסין - "בסימן טוב ובמזל טוב" "דבר תורה קצר לאירוסין". מה המשמעות שכותבים בשטר האירוסין בסימן טוב ובמזל טוב?. "דבר תורה קצר לוורט" המבאר מהו ה'סימן טוב' שעליו מדברים... "השוואה בין סימנים באבידה לסימן טוב באירוסין" לצפייה לצפייה
155002אירוסין - "שידוך על באר המים" "אירוסין דבר תורה קצר". "מדוע אבותינו הקדושים מצאו את השידוך שלהם דווקא על יד באר המים?". "רעיון לומר בוורט" המורה דרך לבני הזוג הבאים בקשרי השידוכין איך להגיע לחתונה דווקא מבאר המים... לצפייה לצפייה
155003שבע ברכות- "למה מפריעים לחתן לדבר?" "דבר תורה לאירוסין". למה מפריעים לחתן שרוצה הוא לדבר?. מה המקור למנהג הזה? "סיפור על ויכוח בין שני רבנים שכתב ר' שלמה קלוגר. ו- "הקשר בין מעמד החופה למעמד הר סיני" לצפייה לצפייה
155004אירוסין- חתונה מהרגע שנולדו "אירוסין דרשה קצרה". "דרשה קצרה לאירוסין", המדברת על ייחודיותה של העיר ביתר ביחסה ודאגתה להקמת חופה כבר משעה שנולדים התינוק והתינוקת והמסר החשוב לגביי הזוג הטרי... לצפייה לצפייה
155009אירוסין- לא חוזרים על הטעות! "דרשה קצרה לאירוסין". לשם מה מברכים על טלית שהחיינו בחופה ולא על תפילין?... "מחפש לומר רעיון באירוסין של חבר" או "מחפש להגיד משהו לוורט של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155010אירוסין- "שוויון זכויות בין בני זוג" "שוויון זכויות בין בעל לאישה" הייתכן?! ביאור נפלא המיישב את הסתירה בין הפסוקים בספר קהלת: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה" ולעומת זאת בספר משלי: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב"?!. ומה הקשר של פסוקים אלו לפסוק: "וְאִשָּׁה בְכָל אֵלֶּה לֹא מָצָאתִי". "רעיון באירוסין של חבר" או "וורט של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155023אירוסין- "אישה זה טוב או לא?" "דבר תורה לאירוסין". אומר שלמה המלך החכם מכל אדם: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ולעומת זאת "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה"?!. ביאור לשאלה: "האם אישה זה משהו טוב או חלילה להפך?". אם אתה "מחפש דרשה לאירוסין" או "מחפש דרשה לוורט" מתאים כ- "דרשה קצרה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155024אירוסין- "ענבי הגפן בענבי הגפן" "קצר וקולע לאירוסין". "ענבי הגפן בענבי הגפן - דבר נאה ומתקבל" מדוע דימו חז"ל את קשרי השידוכין לענבי הגפן?. "מה יש בענבי הגפן שזהה לזוגיות?". רעיון נפלא למי שמחפש "דבר תורה לוורט של חבר" או "רעיון לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "וורט לאירוסין" לצפייה לצפייה
155025אירוסין- "מצאת או שעדיין מחפש?" "דרשה קצרה לאירוסין" הסתירה בין הפסוקים: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ל- "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה". דיוק מהפסוקים האם מצאת או שעדיין אתה מחפש - זה שיקבע את גורלך!". אם אתה "צריך לומר משהו בוורט של חבר" או חייב להגיד משהו באירוע של "אירוסין של קרוב משפחה" לצפייה לצפייה
155026אירוסין- "על קשרים ושידוכין" "חידוש לאירוסין". "מדוע בהזמנות כותבים באו בקשרי השידוכים?", "מהו הדימוי של קשר לשידוכין?!". 'וורט קצר' נפלא למי שמחפש "דברי תורה לוורט של חבר" או "דברי ברכה לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "משהו נחמד להגיד באירוסין" לצפייה לצפייה
155027אירוסין- זיווג וקריעת ים סוף "אירוסין דבר תורה". דבר תורה לאירוסין המסביר את הקשר בין קריעת ים סוף לזיווגו של אדם. ועונה לשאלה "מדוע השידוך שלי מתעכב" או "למה החבר שלי מצא שידוך מהר יותר?" לצפייה לצפייה
155029אירוסין- "לתת או לקבל" "וורט קצר לאירוסין" המבאר את הסתירה בין הפסוקים בספר משלי: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ולעומת זאת בספר קהלת: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה"?!. ביאור לשאלה: "האם אישה זה משהו טוב או חלילה להפך?". "דבר תורה קצר וורט של חבר" או מחפש להגיד משהו "אירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לוורט" לצפייה לצפייה
156001שבע ברכות- "עוד ישמע" בעתיד?! "דבר תורה קצר לשבע ברכות" העונה על השאלה: מדוע בשיא השמחה - מעמד החופה מדברים על השמחה בלשון עתיד "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה" הרי השמחה היא כעת?!.. לצפייה לצפייה
156002 שבע ברכות - לשמח ביום שמחה?! "דבר תורה שבע ברכות". "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים", "מדוע צריך לשמח את החתן והכלה?" הרי זה היום הכי שמח שלהם ממילא?! "משל ונמשל נפלאים לשבע ברכות". לצפייה לצפייה
156003שבע ברכות- "כמו זוג יונים" "שבע ברכות וורט" הנלמד מן מצוות שילוח הקן המבטא את הרעיון שדברים שהזוג חלמו עליהם בילדות ואמרו: "שנגדל ונתחתן..." יש לבחון האם הם עומדים בגדרים שקבעו חז"ל ואם הם לא מכוונים לרצון ה' - יש לוותר עליהם... לצפייה לצפייה
156004שבע ברכות- "טירונות של חסד" "דבר תורה קצר לשבע ברכות". "שתזכה לחופה ולמעשים טובים" לכאורה דווקא זה שיש בו מעשים טובים זוכה לשידוך טוב ומגיע לחופה, מדוע אם כן מברכים ההפך?! "רק מי שנשוי יכול לעמוד במבחן המעשים טובים - האומנם?!". "רעיון קצר לשבע ברכות של חבר" או "דרשה לשבע ברכות" מתאים כ- "רעיון לסעודה בשבע ברכות" לצפייה לצפייה
156005שבע ברכות- "איך יוצרים שלימות?" "דבר תורה קצר לשבת חתן". "מדוע מקדשים את האישה דווקא בטבעת?", הלא יש דברים יותר יפים שאולי האישה הייתה רוצה?!... ואם כבר טבעת "למה מקדשים בטבעת זהב פשוטה ולא בטבעת יהלום?"... אם אתה "מחפש לומר משהו בשבע ברכות של חבר" או "מחפש להגיד משהו לשבע ברכות של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לסעודה בשבע ברכות" לצפייה לצפייה
156006שבע ברכות- מי ויתר כאן?! "סיפור עם מוסר השכל לשבע ברכות" המביע רעיון נפלא על החיבור בין בני הזוג. גם אם לשני יש חיסרון או מגרעת - לא בהכרח שזה המגרעת שלו ייתכן שהחיסרון הוא בכלל של בן הזוג השני... "כיצד הצליח החתן לשכנע את הכלה" בחכמה שלמעשה הוא הוותרן בשידוך שלהם ולא היא... מתאים כ- "דבר תורה לשבע ברכות" לצפייה לצפייה
156007שבע ברכות- "ששון ושמחה חתן וכלה" "דבר תורה לשבת - שבע ברכות" המבאר באופן נפלא את הברכה: "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה..", "מהי הבריאה של ששון ושמחה" ו- "מה הקשר לחתן והכלה?!", . מתאים כ- "דבר תורה לחתן וכלה" לצפייה לצפייה
156008שבע ברכות- "מהי אהבה אמתית?" "שבע ברכות דבר תורה" מהי אהבה אמתית? והעיקרון המנחה לבני הזוג: אם לא מבליטים את החסרונות של בן או בת הזוג ומשתדלים להתעלם מהם הרי שהאהבה מתקיימת. ומה כל זה קשור לפסוק: "לא הביט אוון ביעקב"? לצפייה לצפייה
156009שבע ברכות- בניין עדי עד "שבע ברכות דרשה קצרה". המסבירה את הקשר בין יצירת האדם לשלום בית?! כפי שנמצא בברכה בשבע הברכות שאנו מברכים: "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד" לצפייה לצפייה
156010שבע ברכות- "שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה" "דבר תורה קצר שבע ברכות". "אֲשֶׁר בָּרָא שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה...". למה אומרים "שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה" , ולא "שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן" ומה הקשר לשמחת תורה שגם בו אומר הפייטן שׂישׂו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה". לצפייה לצפייה
165000האם לשתות יין בסיום מסכת? הקשר בין יין לסיום מסכת. רעיון נפלא של הרב שלמה סובול על סמך פסוק מפרשת שמיני המדבר בעניין שתיית היין. לצפייה לצפייה
165001סיום מסכת- למלא עוד ועוד... . "מדוע שכשמסיימים מסכת אחת, מיד מתחילים מסכת חדשה?". מניין למדים שככל שהאדם ממלא את עצמו בתורה, הוא מסוגל להכיל עוד ועוד?... ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
165002סיום מסכת- עכשיו כבר יותר קל! "דבר תורה לסיום מסכת". המסכת הבאה תהיה קלה הרבה יותר!... ביאורו של המאירי: מה שלמדת בהתחלה, ולקח לך חודש, חדשים, או שלושה, בשנה בשלישית או הרביעית, דבר כזה ייקח לך כעת, שעה קלה... "דבר תורה לסעודת סיום מסכת". על פי ה- "משל של רבי ינאי"... "משל ונמשל לסיום מסכת"... לצפייה לצפייה
165003סיום מסכת- סיימנו רק חצי! "סיום מסכת דבר תורה". אמנם אמת היא שסיימנו מסכת אך עלינו לדעת שנדרש מאיתנו להמשיך הלאה. ההשתתפות בסיום מסכת מעלתה גדולה שנוטל שכר עצום אך יש לזכור תמיד שאנו רק בחצי הדרך... לצפייה לצפייה
165004סיום מסכת- "והם רצים לבאר שחת"?! "דבר תורה קצר לסיום מסכת". "תפילת רבי נחוניא בן הקנה" בכניסתו לבית המדרש וביציאתו התפלל תפילה קצרה. וכך הוא אומר: "אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת". נשאלת השאלה: הייתכן לומר על אדם שעובד לפרנסתו שהוא רץ לבאר שחת?! ביאור נפלא של המהר"ל המסביר את מעלתו של המתפרנס ועושה זאת תוך כוונה לשם שמים... לצפייה לצפייה
165005סיום מסכת- בתורה העיקר העמל לא התוצר "דבר תורה סיום מסכת". מה המשמעות 'הם עמלים ואינם מקבלים שכר'? כל בן אדם שעמל, מקבל שכר. אם זה בכסף ואם זה בטובת הנאה. מה פירוש הדבר, אינם מקבלים שכר? תורה נחקקת באדם, כשהוא עמל ומתייגע, יושב יום אחר יום, עד שהוא מצליח להגיע לעמקה של סוגיה – זו תורה שנחקקת בלב האדם. לצפייה לצפייה
165006סיום מסכת- למלא את הטנא... "סיום מסכת דבר תורה קצר". מהי החשיבות לסיים מסכת?", מדוע אנשים מתרגשים מסיום הש"ס?!. מתי נברא היצר הרע? מדוע התורה נקראת "תורה תבלין" כנגד היצר הרע?. "כיצד התגברו על היצר הרע לפני קבלת התורה"?. "למה אין את האות ס בפרשת הביכורים?... לצפייה לצפייה
165007סיום מסכת - ביאור הקדיש "ביאור הקדיש של סיום מסכת" מהם הדברים שצריך לשים לב אליהם שאומרים את "קַדִּישׁ בסיום מסכת"? ביאור נפלא ופשוט מתוך "שְׂפָתַי יְשַׁבְּחוּנְךָ" - סדרת מאמרים מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
167000האם לשתות יין בחנוכת הבית? "דבר תורה קצר לחנוכת הבית". הקשר בין יין וחנוכת הבית. רעיון נפלא של הרב שלמה סובול על סמך פסוק מפרשת שמיני המדבר בעניין שתיית היין. לצפייה לצפייה
167001חנוכת הבית- החשיבות של חנוכת הבית "חנוכת הבית דבר תורה". מהי החשיבות של חנוכת הבית?. ביאור נפלא המסביר מהו הערך המוסף שיש לחנוכת הבית ומדוע אמרה התורה בלשון "ואיש אחר יחנכנו", ולא אמרה ואיש אחר יקחנו... לצפייה לצפייה
167002חנוכת הבית- שיהיה "יישוב טוב" "חנוכת הבית רעיון". נהוג לברך את בעל הבית, ב- "יישוב טוב". מהי המשמעות של הברכה "יישוב טוב"? ביאור נפלא לאור דברי הגמרא: "שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה..." לצפייה לצפייה
169001בית האבל- תכלית ביאתנו לעולם "דבר תורה לבית אבלים". "לשם מה באנו לכאן?" ברור לכולם שלכל דבר יש מטרה כשם שלכל פעולה שאנו עושים יש איזו שהיא תכלית. שהרי אם לא הייתה כזו, יתכן שפשוט לא היינו טורחים כל כך... "משל ונמשל לבית אבלים". המביאים לתובנה שיש תכלית מסויימת שלשמה הגענו לכאן... מתאים כ- "דבר תורה לשבעה בבית האבל" לצפייה לצפייה
169002בית אבלים- לכבד כל עוד אפשר... "דבר תורה לשבעה". "סיפור לבית אבלים" "טוֹב לָלֶכֶת אֶל בֵּית אֵבֶל מִלֶּכֶת אֶל בֵּית מִשְׁתֶּה בַּאֲשֶׁר הוּא סוֹף כָּל הָאָדָם וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ" "האם בית אבלים באמת עדיף על פני חתונה?!" סיפור מצמרר שמביא לתובנה שלא בהכרח נוכל לכבד את הורינו בכל זמן. מתאים כ- "דבר תורה לבית האבל" לצפייה לצפייה
169003בית האבל- להתבונן מה הנפטר השאיר "בית אבלים משל ונמשל". אדם מגיע לעולם הזה ואומר "עשיתי חיים"... האם הוא באמת מתכוון לכך?! אם הגענו לכאן, לשם מטרה מסוימת מהי אם כן המטרה? משל ונמשל לבית האבל המביאים לתובנה הזו.. כמו כן ביאור בדברי דוד המלך בתהילים פרק קג: "לדוד ברכי נפשי את השם"... מתאים כ- "דברי תורה לבית אבלים" לצפייה לצפייה
169004שבעה- "להניח אבן על המצבה" "רעיון לבית אבלים". מהו המנהג שמניחים אבן על המצבה שנפרדים מהנפטר בבית הקברות? רעיון נפלא למנהג הזה. מדוע יעקב אבינו מבקש לפני מותו מבנו יוסף: "אל נא תקברני במצרים" ומה הקשר להנחת האבן על הקבר? "משל ונמשל המבארים כי אין תחליף להורים"... מתאים כ- "שיעור תורה לשבעה בבית האבל" לצפייה לצפייה
169005שבעה- התמודדות עם אובדן של בן "דבר תורה בית האבל". ההתמודדות עם אובדן של ילד, היא קשה מנשוא. אין לנו את היכולת להבין מהי המשמעות שאמא קוברת את בנה. אך ניתן להתבונן איך גדולי ישראל שחוו זאת על בשרם, הצליחו מתוך האובדן להתבונן בגודל מעלת הקב"ה, הכאב חישל אותם - הם התחזקו באמונתם. נביא את הסיפור על הגאון רבי חיים מצאנז זצ"ל וכיצד הגיב ששכל את בנו. ואולי מדרכו נלמד ונתחזק גם אנחנו... מתאים כ- "שיעור תורה לבית אבלים" לצפייה לצפייה
169006בית האבל- מה אבד לנו? "בית האבל שיעור תורה". "טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו" מה הקשר בין שמו של האדם לשמן טוב? ביאור נפלא של ספר העיקרים - הרב יוסף אלבו זצ"ל וביאור נוסף המבאר שדווקא ביום המוות כולם מבינים מה אבד לנו... מתאים כ- "שיעורי תורה בבית האבל" לצפייה לצפייה
169007מה מציל מיום המוות "בית האבל סיפורים". כשנמצאים בבית האבל ורואים את האבל על מותו של קרוב משפחה או חבר, יש לנסות ולחשוב מה יכול להציל אותנו מהמוות?! התשובה שנתן לזה דניאל: "וחטאך בצדקה פרוק" שני סיפורים בעניין הצדקה ואיך שהצילה ממוות. מתאים כ- "דבר תורה לשבעה לאבל" לצפייה לצפייה
169008בית האבל- להשביח את עצמנו "בית האבל דבר תורה קצר". "איך מנחמים בבית האבל?" ומהרהרים: "מה אפשר להגיד על אובדן כה גדול שכזה?!"... אולי נוכל לשאוב כוחות מדברי המדרש באבות דרבי נתן כיצד רבי יוחנן קיבל תנחומים על בנו שנפטר... מתאים כ- "דבר תורה קצר לבית האבל" לצפייה לצפייה
169009לאבלים- היכן כדאי להשקיע "בית אבלים דרשה". מהו סדר העדיפויות הנכון בחיים. במי ובמה כדאי להשקיע בעולם הזה על מנת לנחול חיי עולם הבא... מתאים כ- "דבר תורה לבית אבלים". לצפייה לצפייה
169010בית האבל- עלינו להשלים את נשמתנו "משל ונמשל בית האבל". ההשוואה בין התהליך שקורה לנו בזמן הלידה לתהליך שקורה בזמן פטירתו של אדם... לידה - השלמת הגוף, פטירה - השלמת הנפש. לצפייה לצפייה
169011בית האבל- "למה ילדים קטנים נפטרים?" "דרשה לבית האבל". מהי הסיבה שהקב"ה מביא מוות על ילדים קטנים? אם כל הסיבה של מוות הוא החטא, "מדוע ילדים מתים?" הרי הם לא הספיקו לחטוא?! רעיון נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום בביאורו לדברי הש"ך במצוות הקהל על השכר העצום של "אמא שנפטר לה ילד". לצפייה לצפייה
169012בית האבל- לדבר טוב על הנפטר "בית האבל סיפור עם מוסר השכל". "אחרי-מות קדושים אמור" "מהי המשמעות של דיבורים של אנשים על הנפטר?". "האם יש משמעות למילים שבני אדם מוציאים מהפה?". "לדיבורים על מת - יש נפקא מינה בשמים... לצפייה לצפייה
169013בית אבלים- "דוגמה אישית" "ֹבית אבלים דרשה". "גְּדֹל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילִיָּה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פְקֻחוֹת עַל כָּל דַּרְכֵי בְּנֵי אָדָם לָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָיו וְכִפְרִי מַעֲלָלָיו". בגודל השכר שאדם יקבל אל מול גודל העונש כאשר חייבים לשים לב ל- "דוגמה אישית" לחשוב מה אנשים לומדים ממני?... לצפייה לצפייה
169014בית האבל- כאן בוכים שם צוחקים "בית אבלים דבר תורה קצר". ביאור נפלא של הפסוק "עֵת לִבְכּוֹת וְעֵת לִשְׂחוֹק עֵת סְפוֹד וְעֵת רְקוֹד" כפי שביארו הרב שך בהלוויתו של הסטייפלר זצ"ל... לצפייה לצפייה
169500הלכות אבלות- לפני הפטירה "הלכות אבלות שלפני הפטירה". "כתיבת צוואה". מתי לא אומרים לחולה שיעשה צוואה?. נגיעה באדם גוסס. פתיחת חלונות בחדר של אדם גוסס. הוצאת מאכלים מחדר הגוסס. "האם מותר לעזוב הנפטר לבד?"... לצפייה לצפייה
169501הלכות אבלות- אחרי הפטירה "הלכות אבלות שלאחר הפטירה". מעמד יציאת הנשמה. "האם מותר לנשק נפטר?" "האם מותר לגעת בנפטר?". "איך מודיעים על פטירה?". "למי מודיעים על פטירה? סידורי הלוויה, שמירה על הנפטר, אוכלים שהיו בקרבת הנפטר, אבלות על קרובים רשעים, אבלות על מתאבד. דיני אונן. "מה לובשים בלוויה"?... לצפייה לצפייה
169502הלכות אבלות- דיני הלוויה "הלכות אבלות דיני הלוויה". "כמה צריך ללוות את המת?". מנהגים שונים בהלוויות. האם נשים הולכות להלוויה?. קדיש לפני הקבורה. צידוק הדין. כיסוי העפר והנחת הזרים על הקבר... לצפייה לצפייה
169503הלכות אבלות- דיני קריעה "הלכות אבלות דיני קריעה". מה מברכים ומתי קורעים?. היכן קורעים? באיזה צד עושים קריעה על מת?. מתי מברכים דיין האמת? האם צריכים לעמוד בזמן הקריעה? מה ההבדל בקריעה בין אב ואם לשאר קרובים?. איך קורעים לאישה? ואיך קורעים לילד? לצפייה לצפייה
169504הלכות אבלות- לאחר ההלוויה "הלכות אבלות לאחר ההלוויה". האם צריך לחזור באותו הדרך?, כיצד הניחום לאחר הלוויה, נטילת ידיים בבית הקברות ולקיחת הכלי של הנטילה מיד ליד. השלמות שהאונן מחוייב בהם... לצפייה לצפייה
169505הלכות אבלות- סעודת הבראה הלכות אבלות "דיני סעודת הבראה". מה מותר לאכול בסעודת הבראה?. האם בעל יכול להברות את אשתו?. "סדר סעודת הבראה". "מה מביאים לסעודת הבראה"?. הזימון וברכת המזון בבית האבל. לצפייה לצפייה
169506הלכות אבלות- שלושה ימים לבכי "הלכות אבלות בשלשה ימים ראשונים". כמה צריך להצטער על נפטר?, ממה האבל צריך להיזהר בשלשת הימים הראשונים?, האם אפשר לא להתאבל על מת?, אבל שהדמעות מזיקות לו מה יעשה?... לצפייה לצפייה
169507הלכות אבלות- דיני השבעה "הלכות אבלות דיני השבעה". הלכות ודינים הקשורים למהלך שבעת ימי האבל. מה מותר ומה אסור לאבל בתוך ימי השבעה? מה מותר לאבל ללמוד בימי השבעה? האם מותר לכבס או ללבוש בגד חדש? בדיקת טהרה לאישה אבלה במהלך השבעה... התפילות בבית האבל בימי השבעה... לצפייה לצפייה
169508הלכות אבלות- דיני יום השבעה "הלכות אבלות דיני יום השבעה". הלכות ודינים הקשורים ליום השבעה של האבל. איך נקבע יום השבעה. העלייה לקבר ביום השבעה וההלכות שצריך האבל לדעת ביום השבעה. מה עושים עם הבגדים של האבל?. מה הדין אם יום השבעה חל בשבת וחג. דין עלייה לתורה בשבת שבה הוא קם משבעה... לצפייה לצפייה
169509הלכות אבלות- דיני ימי השלושים הלכות אבלות "דיני ימי השלושים". הלכות ודינים הקשורים לחודש הראשון של האבל. גזיזת ציפורניים בחודש האבל הראשון. דיני תספורת לאבל בתוך השלושים... לצפייה לצפייה
169510הלכות אבלות- דיני יום השלושים הלכות אבלות "דיני יום השלושים". הלכות ודינים הקשורים ליום השלושים של האבל. איך נקבע יום השלושים. העלייה לקבר ביום השלושים וההלכות שצריך האבל לדעת ביום השלושים. מה הדין אם יום השלושים חל בשבת וחג. תספורת לאחר חודש ודין גערה... לצפייה לצפייה
169511הלכות אבלות- הקמת מצבה "הלכות ודיני הקמת מצבה". מתי מקימים מצבה? מה כדאי לכתוב על המצבה?. מה אסור לכתוב על המצבה? מה עדיף מצבה שוכבת או מצבה עומדת?... לצפייה לצפייה
169512הלכות אבלות- שנת האבל "הלכות ודיני שנת האבל הראשונה". הלכות ודינים הקשורים לשנת האבל. איך על האבל לנהוג במהלך שנת האבל לגביי אירועים, שמחות וחגיגות של בני משפחתו הקרובה. שיפוץ הבית בשנת האבל הראשונה, קבלת מתנות ויציאה לבית מלון... לצפייה לצפייה
169513הלכות אבלות- אזכרה 11 חודש "הלכות ודיני אחד עשר חודש". הלכות ודינים הנהוגים בליל אחד עשרה חודש לקבורה. מה הדין אם האזכרה יוצאת בשבת או מוצאי שבת?. ממתי מפסיקים לומר קדיש ולכמה זמן?. מה הדין אם יום האחד עשר חודש שחל בשבת וחג?... לצפייה לצפייה
169514הלכות אבלות- יום שנים עשר חודש "הלכות ודיני 12 חודש". הלכות אבלות "דיני יום שנים עשר חודש". הלכות ודינים הקשורים ליום 12 חודש של האבל מיום הקבורה. איך נקבע יום השנים עשר חודש?. העלייה לקבר ביום השנים עשר חודש וההלכות שצריך האבל לדעת ביום האזכרה של שנים עשר חודש... לצפייה לצפייה
169515הלכות אבלות- אזכרה בכל שנה "הלכות ודיני אזכרה בכל שנה". הלכות ודינים הקשורים ליום השנה של הנפטר. איך נקבע יום השנה. העלייה לקבר ביום השנה וההלכות שצריך האבל לדעת ביום הפטירה בכל שנה. מה הדין אם יום השנה חל בשבת וחג. דין עלייה לתורה ביום השנה... לצפייה לצפייה
169516הלכות אבלות- אנינות בשבת "הלכות ודיני אנינות בשבת". דיני האונן בשבת - מי שמת לו מת וטרם נקבר. מה אסור למי שמת לו מת בשבת? מהעושים עם המים שבשכונת המת?. החיוב בהבדלה ותפילת ערבית של מוצאי שבת... לצפייה לצפייה
169517הלכות אבלות- אבלות בשבת "הלכות ודיני אבלות בשבת". האם לאבל מותר לנסוע לשבת ולעשותה בביתו?. הזריזות בקבורה ביום שישי. רחיצה וישיבה על כיסא ביום שישי. ההנהגות של האבל במהלך השבת... לצפייה לצפייה
169518הלכות אבלות- אנינות במועדים "הלכות ודיני אנינות במועד". כיצד יש לאונן - מי שמת לו מת וטרם קברו אותו, לנהוג בכל אחד ממועדי ישראל... לצפייה לצפייה
169519הלכות אבלות- אבלות במועדים "הלכות ודיני אבילות במועד". כיצד יש לאבל לנהוג בכל אחד ממועדי ישראל. ההבדל בין אם נפטר קודם החג לאם נפטר בתוך המועד... לצפייה לצפייה
169520הלכות אבלות- ניחום אבלים "הלכות ודיני ניחום אבלים". "איך מנחמים אבלים?". מה אסור לומר לאבל?. האם ניתן לקחת את הילדים לניחום אבלים?. האם אפשר לנחם אבל גוי?... לצפייה לצפייה
169521הלכות אבלות- דיני קדיש "הלכות ודיני אמירת קדיש". חשיבות הקדיש. על מי אומרים קדיש. האם אומרים קדיש על אבא חילוני?ומה הדין אם האבא רשע?... מתי מפסיקים לומר קדיש לשבוע/לשבועיים... לצפייה לצפייה
169522הלכות אבלות- השכבה "הלכות ודיני ההשכבה". איזו השכבה עדיפה, ארוכה או מקוצרת? מה הדין אם האבא שינה את שמו או שקראו לו בשם מקוצר, איזה שם לומר בהשכבה?... לצפייה לצפייה
169523הלכות אבלות- הליכה לבית הקברות "הלכות ודיני ביקור בבית הקברות". ההלכות והמנהגים הנהוגים בבית הקברות. דיני אכילה ושתייה בבית הקברות... לצפייה לצפייה
169524הלכות אבלות- אזהרת טומאת כהן "הלכות ודיני טומאת כהן למת". ההגבלות של כהן מלהתקרב למת או לקבר. לאיזה מקרוביו יכול הכהן להיטמא?. כניסה של כהן לבית חולים. כניסה של כהן למוזיאון המציג חלקי עצמות אדם... לצפייה לצפייה
170001אזכרה- מה צריך לאסוף? "דבר תורה לאזכרה" על דרישתו של שלמה המלך שאמר (משלי ו, ו): "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם...". ביאור נפלא בדברי החכם מכל אדם הנמלה איננה כמשל בלבד. שלמה המלך מדבר אומנם לעצל אך זה רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו... מתאים כ- "דבר תורה לאזכרות" לצפייה לצפייה
170002אזכרה- איך צריך לחיות? "דרשה לאזכרה" מה נדרש מאיתנו לזכור?! אם המטרה של אזכרה היא לזכור את הנפטר הרי ברור שזכרנו שאם לא כן לא היינו זוכרים שצריך לערוך לו אזכרה?!... נראה גם, כיצד מלמד אותנו מלך ישראל איך צריך לחיות... מתאים כ - "דרשה לאזכרות" לצפייה לצפייה
170003אזכרה- למה אנחנו מתלוננים? "דבר תורה אזכרה" ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: אני לא מבין אם השם נתן והשם לקח - יהי שם השם מבורך! למה אנחנו מתלוננים?! הכל תלוי בתפיסה שלנו... דוגמא לכך שמביאה הגמרא עם רבי מאיר בעל הנס זצ"ל שמתו שני ילדיו ל"ע. ואיך אהרון הכהן שהיה חדור בתפיסה הזו שתק אף הוא שמתו שני ילדיו עד שהתורה מעידה עליו "וידום אהרון" לצפייה לצפייה
170004אזכרה- "ועזבו לאחים חילם" "דבר תורה קצר לאזכרה". אף אחד לא שואל באזכרה איזו דירה הייתה לו - לנפטר?... כמה כסף נשאר לו?... כל האנשים מבינים שאין לזה שום משמעות... אם כן, על מה מדברים? במה מתמקד כל השיח?! משמעות בעלת תוקף לפסוק: "ועזבו לאחים חילם" מתוך סיפור אמיתי שהיה עם דון אברבנל... מתאים גם כ- "דבר תורה לאזכרה של 11 חודש" לצפייה לצפייה
170005אזכרה- השקעה לטווח ארוך "אזכרה סיפור עם מוסר השכל". מה לעשות עם הכסף שלי? "במה הכי נכון לי להשקיע?" שאלות אלו הם "השאלות הנפוצות ביותר" שהישראלים שואלים בשנים האחרונות. אין בכוונתינו במאמר זה לשמש כיועצים פיננסיים, אבל נוכל להביא לידיעתכם מה עשה מונבז המלך - בנה של הלני המלכה, אולי נלמד ממנו במה באמת כדאי להשקיע... מתאים כ- "דרשה לאזכרה ביום השלושים" לצפייה לצפייה
170006אזכרה – זמן להתבוננות "משל ונמשל אזכרה". יהודי מנסה להספיק כמה שיותר בעולם הזה. זה בא לידי ביטוי בהרבה תחומים בתורים – תמיד נדחפים כי כל כך "ממהרים" ובצורת הנהיגה בישראל. מדוע זה כך?! משל ונמשל מדהימים המביאים לתובנה שדי לשאננות! מהותה של אזכרה – לעצור ולהתבונן. מתאים כ- "דבר תורה קצר לאזכרות". לצפייה לצפייה
170007אזכרה- "לחשוב מה לומדים ממך?" "סיפור עם מוסר השכל אזכרה". "גְּדֹל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילִיָּה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פְקֻחוֹת עַל כָּל דַּרְכֵי בְּנֵי אָדָם לָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָיו וְכִפְרִי מַעֲלָלָיו". מהו למעשה פרי מעלליו של אדם? מהו השכר או העונש המובטח בעבורו? "סיפור לאזכרה" המבאר מה ההשלכות של המעשים שלנו וכמה צריך להיזהר ולחשוב מה אחרים מבינים ממעשינו... מעובד משיחה של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
170008אזכרה- למה שלא יהיו דמעות?! "דבר תורה לאזכרה". הנביא קובע: "ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים" תשובה נפלאה לשאלתו של הגאון ר' מרדכי פורגמנסקי: למה אומר הנביא שלא יהיו דמעות? לא עדיף שיהיו דמעות אבל רק של שמחה ולא של עצב? לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏