דבר תורה > מאמרים > לפרשת השבוע

1בראשית - התבוננות בבריאה "דבר תורה קצר לפרשת בראשית". "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים "כיצד ההתבוננות בבריאה מעידה על הבורא שלה?". מי שאיננו מתבונן כדבעי - חושב שהבריאה היא תוצר אקראי... בנוסף "סיפור עם הרב חיים זוננפלד זצל" שהבהיר זאת לאחד המשכילים... לצפייה לצפייה
2בראשית- להיות שותף עם הקב"ה "דבר תורה לפרשת בראשית". "כל המתפלל בליל שבת ואומר ויכולו... מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" נשאלת השאלה האם הקב"ה זקוק לשותפות איתנו?! מה הרווח שיש לבורא בשותפות איתנו?! מה ההשקעה הנדרשת? לומר "ויכולו השמים"?! "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים זאת בדרך נפלאה... לצפייה לצפייה
3בראשית- האדם נזר הבריאה "דברי תורה קצרים לפרשת בראשית". וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. "סיפור לשבת בראשית" על אנטונינוס ורבי יהודה הנשיא. שניסה לפטור את האדם מעונש בשיטה מתוחכמת ותשובתו של רבי יהודה בדרך של משל ונמשל לצפייה לצפייה
4בראשית- כולם תלויים ועומדים "דרשה לפרשת בראשית" "יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם". "יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה" כל העולם בלחץ האם יקבלו ישראל את התורה מדוע?! "משל ונמשל לפרשת השבוע בראשית" המבארים את החשש הגדול של הבריאה מהשישי בסיוון ים קבלת התורה... מהי הסיבה שבהוצאת ספר התורה (בחלק מהעדות) אומרים את הפסוק: "ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך"? לצפייה לצפייה
5בראשית- קללת הנחש "דבר תורה לשולחן השבת פרשת בראשית". מהי הקללה אצל הנחש: ועפר תאכל כל ימי חייך?, הרי מזונו מצוי לו תמיד ללא כל טורח ובשפע?! "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים את הקללה הנוראה של מזון הנמצא בשפע ומזומן לנחש... לצפייה לצפייה
6בראשית- ששים ושמחים לעשות רצון קונם?! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע בראשית" בברכת הלבנה אנו אומרים על השמש והירח: "ששים ושמחים לעשות רצון קונם" מי אמר שזה נכון?! "משל ונמשל לפרשת השבוע - בראשית" המבארים את מסקנת חז"ל שהמאורות עושים את עבודתם בשמחה... ומה הקשר אלינו?... לצפייה לצפייה
7בראשית- אנחנו אשמים במיעוט הלבנה? "משל ונמשל לפרשת בראשית" דבר תורה קצר לפרשת בראשית המבאר מדוע אנו אשמים בכך שהלבנה נמעטה ועד כדי שהקב"ה מצווה שבכל ראש חודש נביא קורבן חטאת לכפרה על זה שהוא מיעט את הירח הייתכן?! "משל ונמשל לבראשית" המבארים את התשובה... לצפייה לצפייה
8בראשית- במה הקב"ה משקיע?! "דרשה לשבת בראשית" אין בהשגתנו מהי ערכה של מצווה או מהו ערך של שעת לימוד תורה, אם כן "מדוע אני צריך לקיים מצוות"?! "סיפור לפרשת בראשית" שמביא הרב ראובן קרלשטיין להבנת ערכן של מצוות בדרך של "משל ונמשל לשבת בראשית"... לצפייה לצפייה
9בראשית- "מי צודק המדע או התורה?" "משל ונמשל לפרשת בראשית" הוויכוח בין המד לתורה טרם הגיע לסיומו אך מי באמת צודק?! אם הטכנולוגיה מראה שהעולם קיים מליוני שנים כיצד לפי התורה העולם קיים בקושי 5800 שנה?! משל ונמשל המבארים שתלוי ממתי מסתכלים... ולמעה אין סתירה בין השניים... המדע אכן כיוון לתורתנו הקדושה - תורת אמת!... לצפייה לצפייה
10בראשית- הקנאה התאווה והכבוד! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע בראשית". "רעיון לפרשת בראשית" המבאר איך דווקא בפרשה הראשונה המדברת על בריאת העולם נמצאים שלשת הדברים שמנו חז"ל שמוציאים את האדם מן העולם... בבראשית בריאת העולם מזהירה התורה על הקנאה התאווה והכבוד שמוציאין את האדם מן העולם! סיפור הממחיש להיכן מוביל אדם את עצמו מצרות עין... לצפייה לצפייה
11בראשית - יום שבת והברכה שבו "סיפור קצר לשולחן השבת פרשת בראשית". "ויברך אלוקים את יום השבת ויקדשהו" קדושת השבת איננה רק רוחנית אלא גם גשמית. "סיפור לפרשת השבוע בראשית" על רבי יהושוע והקיסר - "תבלין של שבת" לצפייה לצפייה
12בראשית - האישה עזר כנגדו "סיפור קצר לשבת בראשית". סיפור יפה על הקיסר שבא בתלונות לרבן גמליאל והתשובה הנפלאה שהשיבה לו בתו של רבן גמליאל המראה את "חשיבותה של האישה ביהדות". לצפייה לצפייה
13בראשית - ענווה במקומה "דבר תורה בראשית". "ושם אחיו יקטן" אומר רש"י: יקטן – שהיה ענו ומקטין עצמו. לכך זכה להעמיד כל המשפחות הללו. סיפור נפלא המלמד מהי ענווה ואיזו מידה נפלאה היא עד שהקב"ה מחשיבה מאד, ניתן ללמוד מרבי ישראל מסלנטר זצ"ל... לצפייה לצפייה
14בראשית - הקנאה של קין "וורט לפרשת בראשית". שואל הקב"ה את קין לאחר הרצח שביצע: "ויאמר השם אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך" מה רצה לומר לו בשאלה הזו?! "סיפור עם רבי חיים מבריסק" זצ"ל ומה למד הוא מהשאלה הזו... לצפייה לצפייה
15בראשית- למה צריך שמש כל כך גדולה?! "וורט לשבת בראשית" רעיון נפלא של האדמו"ר מסדיגורא לפרשת השבוע בראשית. שאלתו הנפלאה לשם מה ברא הקב"ה בעולמו שמש כל כך גדולה?! ממתי המנורה בחדר גדולה יותר מהחדר עצמו?!... ותשובתו הנפלאה המרוממת את נפשו של היהודי... לצפייה לצפייה
16בראשית- תוספת כוח לאדמה "דבר תורה קצר לפרשת בראשית" רעיון נפלא של הרב צימרמן המביא את הרעיון שהאדמה ובהשאלה כספו של האדם התוצרת שהוא מביא לביתו הכוח והשפע מגיעים בזכות מצוות הצדקה שהוא נותן... הקב"ה מברך את פרי עמלך בהתאם לנתינה שלך!!!... לצפייה לצפייה
17בראשית- "למה נקראת שבת בראשית?" "דברים קצרים לשבת בראשית" בכל השבתות שלהם שמות מיוחדים לא מצינו שם של שבת על שם הפרשה של השבוע. אם כן מדוע דווקא השבת הזו נקראת על שם פרשת השבוע "שבת בראשית?! ביאור נפלא של האדמו"ר מבעלז על דברי המדרש: הכל יודוך והכל ישבחוך זו "שבת בראשית"... לצפייה לצפייה
18בראשית- העולם נברא לעשייה "משל ונמשל קצרים לפרשת בראשית". "משל ונמשל לפרשת השבוע - בראשית". המבארים שכל המטרה שלשמה הגענו לעולם הזה היא לעשות ולפעול על מנת להודות להקב"ה ולהגדיל את שמו בעולם. אדם שיושב כאן בחיבוק ידים מפסיד את העולם הבא שלו ולמעשה הפסיד הכול... לצפייה לצפייה
19בראשית- "חומש בראשית ספר הישר" "משל ונמשל לפרשת בראשית". מדוע נקרא חומש בראשית "ספר הישר"?. אם התורה היא הוראה, "מדוע התורה לא מדברת בכלל על מידות?" כמו ענווה וכעס?!. מדוע המצווה שלנו ללמוד את הפרשות הללו של חומש בראשית? מה מיוחד בהם?. היכן מונחים בתורה כל היסודות לעבודת האדם... לצפייה לצפייה
20בראשית- נגמרו החגים איך ממשיכים מכאן? "דבר תורה קצר לבראשית". "מה עושים לאחר החגים?". מדוע בחרו חז"ל להשוות את ארבעת המינים לשכבות בעם ישראל?. "האם הדימיון בים ארבעת המינים לעם ישראל הוא רק לשם אחדות?" או שיש בארבעת המינים מסר לכל אחד מאיתנו?. "ארבעת המינים כמשל לשנה חדשה". "המסר מארבעת המינים להמשך הדרך..." לצפייה לצפייה
21בראשית- "שבת בראשית" "דבר תורה קצר לשבת בראשית". "שׂישׂו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה". מדוע הקדים הפייטן "שׂישׂו" לפני "שמחו"? הרי בכל המקומות השמחה קודמת לששון?! ביאורו הנפלא של הספר מנחת אשר והקשר למה שמברכים מתחת לחופה "אֲשֶׁר בָּרָא שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה...". לצפייה לצפייה
22בראשית- דקדוקי רש"י בפרשת בראשית "פרשת בראשית דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בראשית בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
23בראשית- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת בראשית". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת בראשית, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
1000נח - להרגיש בחסרון הזולת? "דבר תורה לפרשת נח". לאדם השבע קשה להרגיש בחסרון הרעב. הפרשה פותחת באדם שהקב"ה בחר בו (נח) ומסיימת באדם שבחר בהקב"ה (אברהם) השווה והשונה בינהם. סיפור מדהים על הדרך שבחר רבי חיים אוירבך זצ"ל להסביר לעשיר את מצוקתו של העני... לצפייה לצפייה
1001נח- הזהירות מאיסור גזל "דבר תורה לשולחן שבת פרשת נח". "לא נחתם דינם של דור המבול אלא על הגזל" "סיפור לפרשת נח" על רבי אליהו דושניצר זצ"ל המראה כמה זהירות רבה נהגו גדולי ישראל, בכל הדורות, בממון שאינו שלהם, ולא הגיעו כלל לאיסור גזל. לצפייה לצפייה
1002נח- ההבדל בין אברהם לנח "דבר תורה לפרשת השבוע נח". מהו ההבדל בין אברהם אבינו לנח? "מהו ההבדל בין את האלוקים התהלך נח לבין התהלך לפני והיה תמים?" "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים בצחות את ההבדל... לצפייה לצפייה
1003נח - "שמירה על דיבור נקי" "דבר תורה לפרשת נח". שאלתו של המגיד מדובנא על זהירות התורה מלומר את המילה "טמא" בפרשתינו ומאידך היא מוזכרת עשרות פעמים בחומש ויקרא?! וביאורו הנפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע נח"... לצפייה לצפייה
1004נח- הכניסה לתיבה בזוגות "מדרש יפה לפרשת נח". האם ה"שקר" הצליח לחמוק ולהכנס לתיבה? ואם אכן נכנס לתיבה מי היתה בת הזוג שלו?! מדרש נלא המלמד ש"מה שאדם מרוויח ע"י השקר, מפסיד הוא ע"י המזל הרע"... לצפייה לצפייה
1005נח - נזקי המבול "משל ונמשל קצרים לפרשת נח". "וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" במסכת סנהדרין נשאלת שאלה: "אם אדם חטא, הבהמה מה חטאה?" משל ונמשל המביאים לתובנה שהכל נברא לצורך האדם... לצפייה לצפייה
1006נח- הצלתו של אברהם אבינו "מדרש יפה לפרשת נח". "סיפור לפרשת נח" מתוך מדרש שמביא רבינו בחיי על הדרך שבא הצליח תרח להציל את בנו הקטן אברהם מחרבו של נמרוד הרשע. דין ודברים בין תרח לנמרוד בעקבות הולדתו של אברהם שהיוותה סכנה לממלכתו של נמרוד כפי שהורו יועצי נמרוד בהביטם בכוכבים... לצפייה לצפייה
1007נח- ה' זוכר את מי שנותן! "סיפור לפרשת השבוע -נח". "ויזכור אלוקים את נח" מה זכר?! סיפור נפלא לפרשת השבוע על כוחה של מעלת הנתינה ואיך שהקב"ה לא שוכח את מי שיודע להעניק לאחר ולתת מעצמו למען הכלל... לצפייה לצפייה
1008נח- העקביות של נח "דבר תורה קצר לפרשת נח" מה הייתה גדולתו של נח? במה הוא היה שונה מבני דורו? "מדוע יש אנשים שלא הולכים בדרך התורה"? "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים כי למרות שאנשים יודעים שהתורה אמת נח להם להתכחש אליה על מנת שיוכלו להמשיך בתענוגותיהם... לצפייה לצפייה
1009נח- אין רחמים על דור המבול! "דבר תורה קצר לפרשת נח" מדוע הקב"ה לא ריחם על אנשי דור המבול וחרץ את דינם מיד למוות?! ואם חטאו בממון מדוע לא נפרע מהם בממונם?! "משל ונמשל לשבת נח" המבארים שהקב"ה אינו מרחם על מי שאינו מרחם על חבריו! לצפייה לצפייה
1010נח- למה מתו דור המבול דווקא במים? "רעיון לפרשת נח" הסיבה שדור המבול נענשו דווקא במים ולא בעונש אחר. מספר טעמים לעונש הקשה שקיבלו דור המבול בכך שהם והחיות הוטבעו במי המבול. ולא בכדי הקב"ה הענישם דווקא ע"י המים... ו"סיפור לפרשת נח" הממחיש את טעמו של מרן הבית יוסף לצפייה לצפייה
1011נח- המתאמץ במצווה נקשר אליה "משל ונמשל לפרשת נח" "וַיִּקַּח שֵׁם וָיֶפֶת" מדוע נקטה התורה לשון יחיד וַיִּקַּח ולא לשון רבים: "ויקחו"?! משל ונמשל המבארים את דברי הנצי"ב מוולוג'ין זצ"ל לשכר שנותן הקב"ה למי שמתאמץ המצווה שהרי נקשר הוא אליה והיא הופכת להיות חלק ממנו... לצפייה לצפייה
1012נח - למה להפוך את העולם?! "משל ונמשל לפרשת נח". בדור של גזלנים אין בררה אלא להביא מבול!. "משל ונמשל" שמביא ה"מדרש לפרשת נח" המבארים שבכדי להסביר לאנשים שיש חלוקה ברורה ולכל אחד ה' חילק את מה שמגיע לו חייבים להפוך את כל העולם חזרה למים... לצפייה לצפייה
1013נח- הקשר בין יום הכיפורים לנח "דבר תורה פרשת נח" רעיון נפלא המבאר את הכתוב בתיקוני הזוהר י' כב': "ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה" - דא הוא יום הכיפורים!" מהו "הקשר בין יום הכיפורים לתיבת נח"? ובכלל לחודש חשוון? ביאור נפלא בעבודת יום הכיפורים המהדהדת עדיין באוזננו... לצפייה לצפייה
1014נח- למה נקרא שמה "תיבה"? "רעיון לשבת פרשת נח" רעיו נפלא ל"דבר תורה לפרשת נח" מדוע נקראה "תיבת נח" בשם: "תיבה" ולא אוניה או ספינה? ביאור נפלא של המגיד ממזריץ' זצ"ל על הפירוש ממידותיה של התיבה לשמירת הלשון ובנוסף "מהם ראשי התיבות של המילה מבול"? לצפייה לצפייה
1015נח- אם אין צדקה וחסד אין קיום לעולם! "מדרשי חז"ל לפרשת נח". מדרשים המבארים את השינויים שחלו בעולם מדורו של נח. והעברות החמורות של גזל ועריות המובאות במדרש ולא נחתם דינם אלא על הגזל. והשאלה עריות מול גזל מה יותר חמור?! הרי עריות זה שאמרו חז"ל "מעוות לא יוכל לתקון" ואילו גזל הוא לאוו הניתק לעשה וניתן להשיב את הגזילה?! ביאור נפלא לאור המדרש... לצפייה לצפייה
1016נח- המים מהווים דוגמא לבריאה "דבר תורה לשולחן שבת פרשת נח" כוחו של ה' הוא בכל איתני הטבע, אם כך מדוע דווקא מביא ה' על דור המבול דווקא מים? ולא מענישם ברוח או באש? "משל ונמשל פרשת נח" המבארים כי דווקא המים צריכים היו להיפרע מהרשעים הללו... לצפייה לצפייה
1017נח- "הגאווה של דור הפלגה" "רעיון קצר לפרשת נח" רעיון נפלא לפרשת נח המבטא את גודל גאוותם של דור הפלגה "כוחי ועוצם ידי" שהביא לאובדן הכרה והסיבה "מדוע ה' בלל את שפתם"? ולא הענישם בעונש אחר? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת נח"... לצפייה לצפייה
1018נח- אחדות שמביאה לרצח! "חידוש לפרשת נח" חידוש נפלא שהביא הרב שטיינמן שליט"א לפרשת השבוע פרשת נח. איך יתכן שדור הפלגה היה באחדות כל כך גדולה (שה' לא רצה להורגם בשל כך אלא בלל את שפתם)מגיע לרצח של החבר שלא הבין מה ביקשו ממנו? הייתכן?! תשובתו הנפלאה של הרב ולקח גדול לתפיסה: "מהי אחדות אמיתית"?... לצפייה לצפייה
1019נח- עד כמה בכוחנו לעשות? "דרשה קצרה לפרשת נח". עד היכן תגיע התביעה מהקב"ה על האדם? או במילים אחרות עד כמה צריך האדם לעמול ולטרוח כדי לעשות רצון ה'? ואולי כל מה שהאדם עושה עדיין אין זה רצון ה'?! ביאורו של בעל "קונטרס החיים" ובנוסף "סיפור על הסטייפלר"... לצפייה לצפייה
1020נח- רב לא חי בשלום "סיפור קצר לפרשת נח". ביאור נפלא של רבי יחזקאל מקוזמיר לדברי רש"י: יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כלשכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום. לצפייה לצפייה
1021נח- מי שלא מאמין לא משכנע! "משל לפרשת נח". במשך מאה ועשרים שנות בנייתה של התיבה לא הצליח נח להחזיר בתשובה ולו איש אחד מבני דורו. מדוע? מהי הסיבה שגרמה לכך?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת נח"... לצפייה לצפייה
1022נח- קדושה וטומאה משפיעים "דרשה לפרשת נח". שאלתו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל בספרו 'לב אליהו': כיצד יתכן הדבר שבעלי החיים השחיתו את דרכם? וכי לבעלי חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?! ביאור נפלא על פי "סיפור שהיה עם רבי אליהו לופיאן" בעצמו... לצפייה לצפייה
1023נח- ה' שוכן אצל שם "משל לפרשת נח". "יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי שם". משל נפלא שמביא בדרך דרוש הספר 'לב שלום' העונה על השאלה: אם הקב"ה נתן ליפת אוהל וקום כל כך יפה מדוע בוחר הוא לשכון במעונו של שם?! לצפייה לצפייה
1024נח- נחתם על הגזל "וורטים לפרשת נח". 'לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל' מדוע?הרי היו בידם עוונות חמורים כעבודה זרה וגילוי עריות, אם מדוע נחתם דינם 'אלא' על הגזל?! שני וורטים נפלאים המסבירים מדוע דווקא הגזל הכריע... לצפייה לצפייה
1025נח- מקטני אמנה היה "משל ונמשל לפרשת נח". מהי הכוונה במילים: "מקטני אמנה, ומאמין ואינו מאמין" הלא מאה ועשרים שנה הוא בנה את התיבה, ועכשיו הוא לא מאמין שיבא המבול?! משל ונמשל המבארים את ההבדל בין אמונתו של נח לאמונתו של אברהם אבינו... לצפייה לצפייה
1026נח- "עולם חסד יבנה" "פרשת נח דרשה קצרה". מדוע נמחה העולם? לשם מה היו נח ובניו צריכים לעמול כל כך קשה בהאכלת החיות מבוקר ועד לילה ללא הפסקה?! ומה כל זה קשור לעולם חסד יבנה?... ביאור נפלא של הספר "להתעדן ביראתך" לצפייה לצפייה
1027נח- שיגשוג עולמי "פרשת נח סיפור". סיפור אמיתי עם מוסר השכל המבאר שבגזל לא ניתן להרוויח מאומה ההפך הוא הנכון... וכיצד זה שחוזר בתשובה יכול להפוך את מצבו הכלכלי מן הקצה אל הקצה... לצפייה לצפייה
1028נח- דקדוקי רש"י בפרשת נח "פרשת נח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת נח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
1029נח- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת נח". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת נח, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
2000לך לך - האם חזרנו בתשובה? "דבר תורה לפרשת לך לך". ההוכחה שחזרנו בתשובה - "משיב הרוח ומוריד הגשם" עצם העובדה שרק בימים הללו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים היא האסמכתא לכך שחזרנו בתשובה האומנם?!. משל נפלא על הדרך שצריך האדם לצפות לגשם... לצפייה לצפייה
2001לך לך - היכן נמצא העושר?! "דבר תורה קצר לפרשת לך-לך". הקב"ה מבקש מאברהם אבינו לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. "סיפור לפרשת לך לך" המובא בילקוט שמעוני על תלמידו של רשב"י שחשב שהתעשר אך לבסוף התברר שאף אחד לא מקנא בו... לצפייה לצפייה
2002לך לך - איך נדע לכבד אורחים? "דבר תורה לפרשת השבוע לך לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" מדוע מכניס אורחים גדול כאברהם צריך לנדוד?! סיפור על רבי נחום מצרנוביל זצ"ל המלמד שהקב"ה מלמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה... לצפייה לצפייה
2003לך לך - אלוקי יעקב "רעיון לפרשת השבוע לך לך". "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" מדוע אומרים אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל?! רעיון נפלא של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולא זצ"ל המבאר זאת בדרך מיוחדת לצפייה לצפייה
2004לך לך - אנשי סדום "ילקוט שימעוני לפרשת לך לך". "ואנשי סדום רעים וחטאים.." הילקוט שמעוני מביא: כי הדיינים שהיו בסדום היו שקרנים, מזייפים הדין ומטים את הדין כרצונם. "שלשה סיפורים לפרשת לך לך" להבנת רשעותם ואכזריותם של אנשי סדום. לצפייה לצפייה
2005לך לך - חוט ושרוך נעל "משך חכמה קצר לפרשת לך לך". "רעיון קצר לפרשת לך לך" של המשך חכמה על דברי הגמרא: "בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין" לצפייה לצפייה
2006לך לך - כל הצומות בפסוק אחד "רמז נפלא בפרשת לך לך". על הפסוק: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" בפסוק הזה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה והקשר שדווקא פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים. לצפייה לצפייה
2007לך לך- "ישראל הם מעל המזל!" "דבר תורה פרשת לך לך". הוכחה נפלאה מפרשת השבוע שהקב"ה מרים את אברהם אבינו מעל כל המזלות ולמעשה קובע: ש"ישראל הם מעל המזל" בכוחו של יהודי לשנות את מה שנגזר עליו "סיפור לפרשת לך-לך". "סיפור על בתו של רבי עקיבא" המראה כיצד הצליחה בתו של רבי עקיבא להינצל מהנחש בליל כלולותיה... לצפייה לצפייה
2008לך לך- נאמנות עקבית בכל מצב! "סיפור לשולחן שבת פרשת לך לך". אברהם אבינו הגיע בכוחות עצמו לאמונה מוחלטת בהקב"ה למרות שכל בסביבה בה גדל וחי הייתה "מוצפת" בעבודת אלילים. הוא לא איבד את אמונתו גם בניסיונות הכי קשים. "סיפור לפרשת לך לך" הממחיש שנאמנות היא לא רק שנוח לך... לצפייה לצפייה
2009לך לך- "למען שמו באהבה" "דבר תורה לפרשת לך-לך". לאחר ניצחון מוחץ במלחמה שניהל אברהם אבינו, הוא לא מוכן לקחת ממלך סדום מאומה ונשאלת השאלה: מדוע?! ביאורו הנפלא של ה"משך חכמה לפרשת לך לך" בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" המבאר מדוע זכה אברהם אבנו במתנה כל כך גדולה - בארץ ישראל... לצפייה לצפייה
2010לך לך- "בעל המעה הוא בעל הדעה!" "סיפור לשבת פרשת לך לך". סיפור נפלא המבאר את האמירה השגורה בפי כל: "בעל המאה הוא בעל הדעה!" ו"סיפור לפרשת לך לך" עם רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל המבאר מפרשת השבוע בדרך צחות כמה שזה נכון. וכראיה את סוד ההצלחה של אברהם אבינו כגדול המחזירים בתשובה של כל הזמנים... לצפייה לצפייה
2011לך לך- אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה "וורט לפרשת לך לך". "דבר תורה לפרשת לך לך" שהובא בעלון פחד יצחק המבאר מהו הכלי העתיק המצוי בידי עם ישראל: אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה, ודוגמא שניתן ללמוד מחנה הנביאה, אמו של שמואל הנביא בביטחון בחכמי ישראל וברכתם... לצפייה לצפייה
2012לך לך- נקודת האמת מתגלת "סיפור לשבת פרשת לך לך" סיפור שהיה הגאון רבי יחזקאל לנדא זצ"ל בעל ה"נודע ביהודה" המסביר רעיון נפלא בפרשת השבוע פרשת לך לך מדוע המלאך מתבטא בקריאתו להגר ואומר לה: "וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי"?! ואף היא בתשובתה מדגישה: "מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת"? ביאור נפלא להדגשות הללו... לצפייה לצפייה
2013לך לך- מי שרצה להתבונן, רואה! "מדרש לפרשת לך לך" "משל ונמשל לפרשת לך לך" המבאר מדוע נגלה ה' אל אברהם אבינו. בנוסף: "סיפור על הבעל שם טוב" - "עלה קטן" כיצד הראה הבעל שם טוב לתלמידיו שמי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות... לצפייה לצפייה
2014לך לך- להיות כמו הרב "וורט לפרשת לך לך". שאלתו של אחיו של הרב הקדוש בעל ה"אמרי אמת מגור" זיע"א, ששאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א מי קילל את אברהם? הרי נאמר: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – כולם התברכו מאברהם מי קילל?! לצפייה לצפייה
2015לך לך- "מי באמת החברים שלך?" "משל ונמשל לפרשת השבוע - לך לך". רמז נפלא מהפסוק הפותח את הפרשה: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" מי הם באמת החברים של האדם ובמי כדאי להשקיע יותר... לצפייה לצפייה
2016לך לך- עוד מאמין אחד "מדרש לפרשת לך לך". סיפור נפלא שסיפר מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל לביאור החשיבות של קירוב יהודי אחד להאמין בבורא עולם. וכמה קשה עבד אברהם אבינו כדי להגיע למעלה של "אבינו"... לצפייה לצפייה
2017לך לך- להביט למעלה "משל לפרשת לך לך" החפץ חיים הביא משל המעורר התבוננות באמונת ה', ללא התבוננות רואים רק את המתרחש בעולמנו החומרי, התבוננות מביאה למסקנה שה' הוא המכוון והוא השולט בכל... לצפייה לצפייה
2018לך לך- צניעות ויופי "מילתא דבדיחותא לפרשת לך לך". קושייתו של המהרש"א האיך יתכן שאברהם לא הסתכל שעל שרה הרי חובה על אדם לפני שמקדש את אישתו לראותה שמה ימצא בה דבר מגונה?! ותשובתו הנפלאה בנוסף "מילתא דבדיחותא לפרשת השבוע לך לך" לצפייה לצפייה
2019לך לך- לקיים את ציווי ה'! "פרשת לך לך דבר תורה". וכי "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ" זה ניסיון?! לכאורה, אין בזה שום ניסיון. הקב"ה אומר לאברהם אבינו ללכת מארצו ממולדתו ומבית אביו. אבל מבטיח לו תמורת זה - 'וכאן אי אתה זוכה לבנים'. שם תזכה לבנים, שם תזכה לממון, שם תזכה לפרסום. כשאתה שומע את זה אתה שואל את עצמך – מה הניסיון בזה?! הרי אדם מוכן לעשות הכול כדי לזכות לפרי-בטן?! לצפייה לצפייה
2021לך לך- 400 שנה על 4 פסיעות "פרשת לך לך וורט". ביאור של הספר 'אור תורה' לגאון מאוסטרובצא להבנה מדוע קיבל פרעה את בני ישראל לארבע מאות שנה על בסך הכל ארבע פסיעות שפסע לאברהם?! באופן נפלא... לצפייה לצפייה
2022לך לך- ללמוד מהשני "פרשת לך לך דבר תורה קצר". ביאור של הספר במרגניתא דר' מאיר על הפסוק: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" מתוך מעשה שהיה עם הרבי מפרמישלאן עם הגאון הצדיק רבי שלמה קליגער... לצפייה לצפייה
2023לך לך- לעקור הכל "פרשת לך לך דבר תורה קצר". תשובתו הנפלאה של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין לתחילת הפרשה - מדוע כתבה התורה בסדר הפוך? ומסקנתו המעוררת מחשבה: אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה... לצפייה לצפייה
2024לך לך- הגר איום וגאולה "שיחה לפרשת לך לך". "מה היה תפקידה של הגר?" מה היה קורה אילו הייתה ממלאת אותו כראוי? ביאור נפלא על פי מדרש שמביא הרמ"ע מפאנו מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת לך לך"... לצפייה לצפייה
2025לך לך- אחותך זה סיפור אחר! "וורט קצר לפרשת לך לך". וורט קצר שח הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו "אפריון" המבאר את טענתו של פרעה על שתי הרעות שעשה לו אברהם אבינו: 1. "למה לא הגדת לי כי אשתך היא". 2. "למה אמרת אחותי היא"?!... לצפייה לצפייה
2026לך לך- יש לך עצות? תסתדר לבד! "סיפור קצר לפרשת לך לך". אברהם בטוח שלא ושרה לא יהיו ילדים, הקב"ה מגביהו ומראה לו אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל מסר נפלא שמביא ספר "אדיר במלוכה" מתוך סיפור שהיה עם רבי אהרן מסדיגורא... לצפייה לצפייה
2027לך לך- דקדוקי רש"י בפרשת לך לך "פרשת לך לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת לך לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
2028לך לך- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת לך לך". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת לך לך, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
3000וירא - נדיבות אל מול נצלנות "דברי תורה לפרשת וירא". בתחילת הפרשה מצד אחד אברהם אבינו נדיב "ואל הבקר רץ אברהם"ומאידך, הוא חוסך "יוקח נא מעט מים"?!.לימוד חשוב בהנהגת האדם ועשיית כל מצווה אך ורק על חשבוננו ולא על חשבון חברנו... סיפור על רבי ישראל מסלנט שקיים זאת הלכה למעשה. לצפייה לצפייה
3001וירא - שלשת המידות בכשרים "וורט לפרשת וירא" רעיון מבריק של הגאון מוילנא לפרשת לך לך. כיצד למד הגאון מוילנא זצ"ל מהם שלשת המידות שיש באנשים כשרים מהביאור לפסוק: "ואל הבקר רץ אברהם" לצפייה לצפייה
3002וירא - הכנסת אורחים כדבעי "סיפור על הכנסת אורחים" לפרשת וירא. מה בין הכנסת אורחים של איוב לזו של אברהם אבינו? . סיפור נפלא על מסופר על רבה של בריסק, ראש ישיבת וולאזין וההסתכלות שלו במצוות הכנסת אורחים... לצפייה לצפייה
3003וירא- פרפראות לפרשת וירא "דברי תורה קצרים לפרשת וירא". מבחר "פרפראות לפרשת השבוע וירא". היתכן שמדינה מחוקקת חוק נגד צדקה? ואיך עשו זאת סדום?!. כיצד חשבה שרה לדרוש את גירוש ישמעאל מאברהם איש החסד?!... ההבדל בין הסתכלותה של שרה ביחסה לישמעאל לבין הסתכלותו של אברהם... האם כל מה שטרח אברהם בהכנסת אורחים השפיע לבניו אחריו במידה כנגד מידה? מתי והיכן?!... לצפייה לצפייה
3004וירא - אליעזר בסדום "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת וירא". "זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" כיצד הצליח אליעזר עבד אברהם לצאת מסדום ללא פגע?... מדרש יפה לפרשת השבוע המביא להבנה מדוע רגז הקב"ה על ההתנהגות והדרך המקולקלת של אנשי סדום... לצפייה לצפייה
3005וירא - מצוות לא על חשבון אחרים "רעיון נפלא לפרשת וירא". אברהם איש החסד - גדול מכניס האורחים אומר: "יוקח נא מעט מים" היתכן?! "סיפור נפלא על רבי ישראל סלנטר" רעיון נפלא שלמד רבי ישראל סלנטר זצ"ל מאברהם אבינו ואף יישם אותו הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
3006וירא - האירוח של לוט ושל אברהם "דבר תורה קצר - וירא". מה ההבדל בין הכנסת אורחים של אברהם לבין הכנסת האורחים של לוט? הרי גם הוא הכניס את המלאכים והגן עליהם בחרוף נפש, מדוע אין משבחים אותו?! רעיון נפלא של הגאון רבי יוסף דב הלוי סולוביציק, בעל "בית הלוי"... לצפייה לצפייה
3007וירא- מהי האפשרות שכדאי לבחור? "דבר תורה שבת וירא" שני דרכים שונים כל אחד הוביל למקום אחר. "משל ונמשל לפרשת וירא" הממחישים את הדרך שבחר אברהם אבינו דבק באמונתו בהקב"ה חילק ממונו לכל שואל ובלבד שיברכו את מי שאמר והיה העולם לעומת הדרך של נשי סדום מנעו מעניים ועוברי אורח לעבור בגבולם ולהתעשר ומה היה סופם?... לצפייה לצפייה
3008וירא- גדול השלום! "סיפור לפרשת השבוע וירא" הקב"ה משנה את מדבריה של שרה אמנו כשהוא מדבר עם אברהם כדי שלא ייגרם סכסוך חלילה בניהם. סיפור נפלא הממחיש עד כמה גדול השלום. איך אמירת שלום לזולת השפיעה עליו באופן כזה שלבסוף הצילה את חייו של המברך... לצפייה לצפייה
3009וירא- זריזות המונעת עצלות "דבר תורה קצר לפרשת וירא" שני אישים אפו לאורחים שבאו בצל קורתם. אברהם אבינו אפה עוגות ואילו לוט אפה מצות מה השוני בין אברהם ללוט?! "סיפור לפרשת וירא" המבאר "מהי זריזות" אצל גדולי ישראל ואיך הם השתמשו בה כדי להרחיק מהם את העצלות... לצפייה לצפייה
3010וירא- סגולות? לא כשהקב"ה מברך! "סיפור לשבת פרשת וירא" מה היה חטאה של שרה אימנו כשצחקה? שהתרעם עליה הקב"ה ושאל את אברהם: "למה זה צחקה שרה"?! "סיפור על סגולות" המבאר שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות... לצפייה לצפייה
3011וירא- הקרבת האייל מוכיחה על צדיקות! "סיפור לשבת וירא" מדוע בפרשת העקידה, רק לאחר שהקריב אברהם אבינו את האייל המלאך מברך אותו "כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים... עקב אשר שמעת בקולי"? מה הקרבת האיל הוכיחה?! "סיפור על רבי אריה לוין" המשיב על שאלה זו ומלמד למדים שקיום מצוות מתוך רצון ואהבה - מבטיח ברכות עד בלי די!... לצפייה לצפייה
3012וירא- גדולתה של פרשת העקידה "משל ונמשל לשבת וירא" משל ונמשל נפלאים המבארים את גדולתה של פרשת העקידה: פרשת העקדה זו לא סתם מסירות נפש רגילה. אברהם היה מוכן להקריב את בנו כיוון שזה היה רצונו של המלך! ולכן פרשת העקידה מכפרת לנו בכל שנה... לצפייה לצפייה
3013וירא- יצר הרע לא נכנס לשטח כבוש! "רעיון לשבת וירא" לוט סותם את פיו בשעה שהמצריים רואים את שרה הוא פוצה את פיו לומר: "חבר'ה אגב זוהי אחותי..." ובכך להרוויח את המתנות. והשכר לא מאחר לבא הקב"ה מצילו מהפיכת סדום! אך נשאלת השאלה מה יותר מסוכן היה? לשתוק או להכניס אורחים לבית?! אם כך שואל הרבי מסלבודקא למה ה' לא נתן לזה חשיבות והצילו בשל מסירות הנפש הזו?! ותירוצו הנפלא המבאר "היכן יצר הרע תוקף"?... לצפייה לצפייה
3014וירא- מסירות נפש וממון, זו גדלות! "דבר תורה קצר לפרשת וירא" שאלתו של רבי ירוחם ממיר אם הקב"ה הביא את ניסיון העקידה, מה הצורך ביתר הניסיונות? הרי אם את הבן הוא מוכן להקריב – הרי ברור שאברהם יעמוד גם בכל השאר?! אם יש עקידה הרי מוכח שבכל היתר אברהם אבינו יעמוד?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף "סיפור בנושא צדקה" על ההבדל בין צדקה של עשיר לבין אברך בן תורה... לצפייה לצפייה
3015וירא- גדלותו של אברהם אבינו "דבר תורה לשבת פרשת וירא". אברהם נתבקש לעקוד את יצחק ולהעלותו קורבן לה'. ברור שאם ה' נגלה למישהו מבקש משהו מיד עושים! אם כך מהי הגדולה? כל אחד מאיתנו היה עושה בדיוק את אותו הדבר?! תירוצו של הגאון מוילנא והקשר למצוות שילוח הקן... לצפייה לצפייה
3016וירא- בשכר צניעות זוכים לבנים מלכים "דרשה לשבת פרשת וירא" ביאור של הכלי יקר לדברי רש"י: "איה שרה אשתך" - להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. בנוסף "מאמרי חז"ל בנושא הצניעות" המגלים לנו ש: "כל כלה שהיא צנועה זוכה ויוצאין ממנה מלכים" ומי הם המלכים שיש היום?... מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3017וירא- חסד בצנעה עדיף! "סיפור לפרשת וירא". "משל ונמשל לשבת פרשת וירא" המבארים מדוע התורה רואה חשיבות בהכנסת האורחים של שלשת המלאכים שהכניס אברהם אבינו, בשונה מיתר בתי התמחוי שפתח?... משל ונמשל המבארים את מעלת החסד שאיננו לצורכי פרסום... לצפייה לצפייה
3018וירא- "יהודי לא טועה!" "וירא - דבר תורה". הגר הולכת ותועה במדבר וחז"ל קבעו: מכאן שחזרה הגר, לגילולי בית אביה. מה קרה בן אדם לא יכול לטעות במדבר?! "האם יהודי יכול לטעות?". "סיפור לפרשת וירא" המבאר שיהודי איננו יכול לטעות כיוון שהקבה מדריך אותו.. הקב"ה מדריך כל יהודי, על כל צעד ושעל! מתאים כ- "דרשה לפרשת וירא". לצפייה לצפייה
3019וירא- אברהם איש החסד! "שיחה לפרשת וירא". למה עד שהגיע אברהם אבינו, לא היה אדם אחד, שהיה ראוי לקרוא לו בשם הזה, 'עמוד החסד'?!. "מה ההבדל בין חסד לרחמים?". "מה ההבדל בין נח לאברהם?" ביאור נפלא משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת וירא. לצפייה לצפייה
3020וירא- להקשיב מדין הכרת הטוב "ראשי תיבות לפרשת וירא". מדוע הקב"ה נגלה אל אברהם דווקא באלוני ממרא? אזמה אם הוא יעץ לו על המילה?! ביאור נפלא המגלה מהם הראשי תיבות של המילה 'ממרא' ומסביר מדוע ממרא זכה שהשכינה תשכון באוהלו.. לצפייה לצפייה
3021וירא- תמיד טוב להתפלל! "דרשה קצרה לפרשת וירא". הקב"ה אומר: "המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו" מה בעצם הקשר בין ההודעה של הקב"ה לאברהם על הפיכת סדום לבין העובדה שהקב"ה יודע שאברהם יצווה את בניו? תשובה בדך של "משל ונמשל לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3022וירא- גירוש על פי ה' "דרשה לפרשת וירא". מה ראתה שרה אימנו לגרש את ישמעאל מביתה? ובפרט שהקב"ה מסכים לכך ואומר לאברהם איש החסד: "וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע"?! לצפייה לצפייה
3023וירא- אבן טובה של אמונה "משל ונמשל וירא". מהי האבן הטובה שהייתה תלויה לאברהם אבינו בצווארו עד כדי כך שכל הרואה אותו מיד מתרפא? ומדוע בשעה שנפטר אברהם תלאה הקב"ה בגלגל החמה?. מה המסר לגבינו?... "מוסר השכל לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3024וירא- להיטיב עם האורח "סיפור לשבת וירא". סיפור נפלא על טביעת העין שהייתה לרבי יצחק מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם וכיצד השתמש בחכמה זו בכדי להיטיב עם אורח שהתבייש לבקש אוכל. ותשובתו של האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זצ"ל לשימושו של רש"י בביטוי של "עובר ושב" לצפייה לצפייה
3025וירא- דקדוקי רש"י בפרשת וירא "פרשת וירא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וירא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
3026וירא- פרפראות לפרשת וירא "חידושים לפרשת השבוע וירא" מבחר "רעיונות קצרים לפרשת וירא". מדוע אבימלך לא מגרש את שרה מיד מן הארמון?... מדוע שרה זכתה לאריכות ימים?... מה אכפת לאברהם שימותו הרשעים הללו?!... "חידושים לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3027וירא- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת וירא". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת וירא, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
4000חיי שרה - גר או תושב? "דבר תורה לפרשת חיי שרה". מה כדאי יותר להיות גר או תושב? ביאור בדרך של משל ונמשל על זה שמשקיע את רוב זמנו בעולם הזה, ושוכח שימי שנותינו בהם הוא רק 70 שנה ושביחס לעולם הנצח זה כמה דקות בודדות... לצפייה לצפייה
4001חיי שרה- לא לדבר לשון הרע על עצמנו! "סיפור לשבת פרשת חיי שרה". מדוע היה צריך הקב"ה להכהות את עיניו של יצחק כדי שיעקב יקבל את הברכות?! הקב"ה היה פשוט יכול לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות? "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את עוון איסור לשון הרע אפילו על עצמנו... לצפייה לצפייה
4002חיי שרה- לא לסמוך על אף אחד!... "דבר תורה לשבת חיי שרה" מדוע אברהם משביע את אליעזר - זה שממונה על כל רכושו ומושל בכל אשר לו?! מה למדו חז"ל מהנהגה זו של אברהם?. "סיפור על כשרות המזון" המבאר את הדרך הנכונה שיהודי צריך לדבוק בה בנתינת אמון בבני אדם: כאשר הדבר הוא בעניינים רוחניים יש לבדוק ולפשפש ולנסות ולחפש את הטוב ביותר ולא לסמוך על אף אחד!... לצפייה לצפייה
4003חיי שרה- עובד ע"ז עדיף על פני מושחת! "דבר תורה לשבת חיי שרה". מי עדיף? אדם מושחת או עובד עבודה זרה?! רעיון נפלא של הכלי יקר להבנת שליחותו של אברהם לחיפוש אישה שמשפחתה עובדת עבודה זרה. ההבדל בין עמלק ללבן הוא בכך ששיבושו של עמלק הוא בהשחתה בהשקפה ואת זה אפשר לעקור אבל השקפה במידות עוברת בירושה. לצפייה לצפייה
4004חיי שרה- לדבר רק בשבחו של ה"מחותן"... "משל ונמשל קצרים לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא שמביא הגאון ר' יוסף דוב סולביצ'יק זצ"ל על השאלה: מדוע לא מספר אליעזר בבית לבן את הדברים כלשונם כפי שנאמרו לו? והתירוץ בדרך של משל ונמשל קצרים המבארים שיש כאלו המעדיפים מחותן חשוב ולא חתן חשוב... לצפייה לצפייה
4005חיי שרה- "לפום צערא אגרא" "רעיון לשולחן שבת פרשת חיי שרה" ביאורו הנפלא של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על הסיבה שרבקה שואבת מים לאליעזר ובפעם הראשונה המים עולים לקראתה אך כשהיא שואבת לגמלים של אליעזר היא נאצלת לשאוב בעצמה... ומסקנתו שרצו לזכותה שהרי ככל שהאדם מצטער בקיום המצווה - ככל שהמאמץ הנדרש בקיום המצווה גדול יותר כך השכר מתעצם... לצפייה לצפייה
4006חיי שרה- מי משלם על הארוחה? "סיפור לפרשת חיי שרה" סיפור נפלא על דין תורה שהגיע לפני המגיד מדובנא זצ"ל. כאשר דין ודברים בין הניצים תירץ לו את הקושיא: מדוע כשבא אליעזר לבית בתואל והניחו לפניו אוכל, מתעקש אליעזר ואינו אוכל עד כי ידבר דבריו?!... לצפייה לצפייה
4007חיי שרה- תפילות אבות תקנום "רעיון לפרשת השבוע חיי שרה" כל אחד מהאבות תיקן תפילה מתפילות היום. אברהם תיקן את תפילת הבוקר שהיא תפילת השחר - שחרית. יצחק אבינו תיקן את תפילת הצהריים הלא היא מנחה ויעקב אבינו תיקן את תפילת הערב - ערבית. רמז נפלא בשמות האבות שיעזור לנו לזכור מה כל אחד מהם תיקן... לצפייה לצפייה
4008חיי שרה- האכפתיות וההקשבה לצרכים של הזולת "דבר תורה לשולחן שבת - חיי שרה" שאלתו של הרבי מלובביץ' על שמה של "פרשת השבוע חיי שרה" מהי הסיבה שנקראת הפרשה "חיי שרה" הרי בכלל מדובר ששרה נפטרה?! תשובתו הנפלאה וממשיכי דרכו המקיימים זאת הלכה למעשה... בנוסף "סיפור על רגישותו של בעל התניא" לבכי של יהודי, לצפייה לצפייה
4009חיי שרה- זה המבחן האמיתי שלך! "סיפור עם מוסר השכל". "סיפור לפרשת השבוע חיי שרה". רבקה עומדת במבחן החסד וזוכה להיות "רבקה אימנו". סיפור על הרב שבדרון שהמסקנה ממנו פשוטה: דווקא בשעה שאין כח ואין רצון - דווקא אז החכמה להתגבר. ואדם שמתגבר על היצר - הרי שאינו מפסיד! לצפייה לצפייה
4010חיי שרה- רשעים מפחדים מחסד אצלם בבית... "רעיון מליצי לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין באחת משיחותיו המתאר כיצד מבחן החסד שעמדה בו רבקה גרם לחלחלה ממשית לכל בני הבית... ומה לשני הרשעים לבן ובתואל לומר מה' יצא הדבר?! והנחרצות שלהם לתת את רבקה בו ברגע: "קח ולך" וכן: "ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר ה'"... לצפייה לצפייה
4011חיי שרה- להבין מהו העיקר ומיהו השפוי... "דבר תורה חיי שרה". "מה עושה אדם נורמאלי בין אנשים משוגעים?" "סיפור עם מוסר השכל לפרשת חיי שרה" המביא לתובנה שכסף זה שיגעון. אין זה אומר שצריך להתנזר ממנו אבל להבין שזה שיגעון ולא לחשוב שבמרדף אחרי הכסף אתה אדם שפוי... לצפייה לצפייה
4012חיי שרה- מדוע זכה אברהם להתברך בכל? "מעשה לפרשת חיי שרה". מעשה נפלא המבאר מדוע זכה אברהם לברכה בכל כפי שמעידה התורה: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" המשמעות של "ואברהם זקן בא בימים" הרווח של אחד שלא מכלה את זמנו בהבלי העולם וכל כולו מתרכז בעשייה למען ה' ולמען כלל ישראל... לצפייה לצפייה
4013חיי שרה- "המושל בכל אשר לו" "דברי תורה לדרשה פרשת חיי שרה". "סיפור נפלא על ר' ישראל מסלנט זצ"ל שהסביר ליהודי בדרך מיוחדת במה עליו לבטוח באנשים אם ירצה, ובאלו דברים לא ניתן ולא נכון לתת אמון אלא לחקור ולדרוש בעצמך... אברהם אבינו מלמד אותנו במה ואיך נותנים אמון... לצפייה לצפייה
4014חיי שרה- מה חשוב לך באמת? "סיפור לשבת חיי שרה" מדוע אברהם אבינו נלחץ ונבהל להשביע את אליעזר שלא ייקח אישה לבנו מארץ כנען? היכן האמון שרכש לו כל השנים עד שמינהו למשול בכל אשר לו?! אברהם אבינו מלמד אותנו: תדע היום להשקיע ולשים את תשומת הלב שלך. והיכן שאדם משקיע - שם רואים מה חשוב לו. ממה שהאדם מתרגש הוא בעצם מראה שזה שייך לו... "סיפור לפרשת חיי שרה" הממחיש זאת... לצפייה לצפייה
4015חיי שרה- צדיקים במיתתם קרויים חיים "רעיון גאוני לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא של הגאון מוילנא זצ"ל לפרשת חיי שרה, המוכיח מתוך הכתובים בפרשת השבוע את מאמר חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים אף בחייהם קרויים מתים"... לצפייה לצפייה
4016חיי שרה- לצאת עם משהו מכאן... "משל ונמשל לשבת חיי שרה" בשני מקומות אנו מוצאים את שני ההפכים "גר ותושב". האם ניתן ללמוד מהאחד על השני? "משל ונמשל לפרשת השבוע חיי שרה" המאירים לנו את הטעות הנפוצה שהאדם משקיע בעולם הזה ושוכח שזה פרוזדור בפני העולם הבא. צריך להשקיע כאן כדי לצאת אם משהו... לצפייה לצפייה
4017חיי שרה- מבחן הכניסה לאוהל שרה "דבר תורה לפרשת השבוע חיי שרה". "ויביאה האוהלה שרה אמו". ראה שהנר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, שורה ברכה בעיסה וענן חזר על האוהל. מה המשמעות של המבחן שעושה יצחק לרבקה שזה עתה הגיעה מחרן? המבחן הוא - כנסי לאוהל ונראה אם הסימנים חזרו... מה הבוחן בזה? ביאור נפלא שהובא בלאור הנר... לצפייה לצפייה
4018חיי שרה- תפילה מעומק הלב פועלת "סיפור לחיי שרה" האם ניתן למצוא כלה ולסגור שידוך בתוך 50 דקות? ביאור נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין כיצד שכשאדם מתפלל מעומק הלב תפילתו נשמעת כנגד כל הסיכויים... בנוסף "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את הדרך שכל אחד בוחר בשביל להתקדם... והזהירות שלא לעלות על טרמפ שנוסע בכיוון ההפוך... לצפייה לצפייה
4019חיי שרה- להגיד תודה גם על הצרה "דבר תורה מפרשת חיי שרה" מבחר מפרשים המבארים את כפל הלשון שבתחילת הפרשה: "ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה" מדוע חוזרת התורה ואומרת "שני חיי שרה"? "גדולתה של שרה". שרה זכתה מכיוון שכל חייה היו שווים לטובה - כל מה שעבר עליה מעולם לא התלוננה, עמדה בכל הניסיונות בהחבא. אמרה: "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה" לצפייה לצפייה
4020חיי שרה- הילדים לומדים מהאימא! דבר תורה - חיי שרה". "רעיון חינוכי מפרשת השבוע חיי שרה" ביאורו של הגאון ר' שפירא מלובלין זצ"ל על שני ההפכים שבין ביאור רש"י למדרש חז"ל באישיותה של קטורה. רש"י: זו הגר על שנאים מעשיה כקטורת במדרש מופיע: קטורה- שהייתה מקטרת לעבודה זרה הייתכן?! הילדים מעידים מי זו אימא שלהם... לצפייה לצפייה
4021חיי שרה- המספר 400 = צר עין "רעיון לשבת פרשת חיי שרה. אברהם שוקל לעפרון 400 שקל ללא ויכוח למרות שיש לו את יכולת השכנוע במשא ומתן של הקלה בעונש. הוא מוכיח את זה טוב כאשר הוא מבקש על אנשי סדום... אם כן, מדוע שהקב"ה נותן עונש לבניו הוא שותק? למה אברהם לא התווכח על 400 שנה של שיעבוד?! לצפייה לצפייה
4022חיי שרה- שלא יצחקו עליך! "משל ונמשל לפרשת חיי שרה" שאלתו של המגיד מדובנא על הפסוק: "גר ותושב אנוכי עמכם" מה פירוש הלשון? כי הרי, גר איננו תושב ותושב איננו גר?! ותירוץ המלווה במשל נפלא של החפץ החיים המבאר כמה מגוחך הוא אותו אדם הדואג כל ימיו לעולם הזה ליפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו עשיר המכין מבוא גדול וסלון קטן... הלוא יצחקו עליו כולם!... לצפייה לצפייה
4023חיי שרה- המהות של האבא עוברת לבנים "חינוך הילדים בפרשת השבוע - חיי שרה". מדוע מסרב אברהם להצעה של אליעזר? איך יתכן שאברהם מעדיף לקחת בת מעובדי עבודה זרה?! והתמיהה היותר גדולה, והלא ההצעה שעומדת מנגד כשידוך ליצחק אבינו היא ביתו של אליעזר עבד אברהם זה שהתורה מעידה עליו שהוא דולה ומשקה, מתורת רבו. כל התורה של אברהם אבינו עברה לאליעזר. וחז"ל אומרים – זיו איקונין שלו – הוא קיבל צורה של אברהם אבינו. ביאור נפלא של הכלי יקר... "דרשה לפרשת חיי שרה" לצפייה לצפייה
4024חיי שרה- עשיית חסד ואהבת חסד "דבר תורה בעניין החסד". דבר תורה לפרשת השבוע חיי שרה" מהו ההבדל בין לעשות חסד לבין אהבת חסד? האם אליעזר הסתפק בעשיית חסד או ביקש לבדוק האם לעלמה הצעירה שנקראת לפניו יש אהבת חסד? "רעיון נפלא לחיי שרה" לצפייה לצפייה
4025חיי שרה- "כולן שווים לטובה" "וורט לפרשת חיי שרה" רעיון נפלא שהביא הספר 'שניים מקרא', בשם ר' עקיבא איגר על התורה המבאר את השאלה מדוע כותבת התורה בפסוק אחד פעמיים את המילים: "חיי שרה"? ואת דברי רש"י באופן מיוחד: "כולן שווים לטובה" מעובד משיחתו של הרב רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
4026חיי שרה- דקדוקי רש"י בפרשת חיי שרה "פרשת חיי שרה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חיי שרה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
4027חיי שרה- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת חיי שרה". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת חיי שרה, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
5000תולדות - לשון הרע על עצמי?! "סיפור לפרשת תולדות". למה היה צריך להכהות את עיניו של יצחק בשביל שיעקב יקבל את הברכות?! היה אפשר לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות?... "סיפור על החפץ חיים" על האיסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמנו... לצפייה לצפייה
5001תולדות- הרחק מחבר רע! "דבר תורה קצר לפרשת תולדות". שתי שאלות: כשעברה רבקה ליד בית עבודה זרה מי היה מונע מעשיו הרשע לצאת?! ועוד, תינוק במעי אמו, המלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה! וכי חשב יעקב שבבית המדרש ילמד יותר מאשר עם המלאך, שכל כך רצה לצאת כשעברה בבית המדרש?! תשובתו הנפלאה של החתם סופר... לצפייה לצפייה
5002תולדות- "איך לוקחים אחריות?" "דבר תורה לשבת תולדות" מה הלחיץ את רבקה אמנו עד שקצה בנפשה ואמרה: "אם כן, למה זה אנכי?!" ומה הוביל אותה לרוץ לבית המדרש: "ותלך לדרוש את ה'"?!... רבקה אימנו מלמדת אותנו כיצד על מנהיג לעשות בדק בית... "איך לקחת אחריות?" ו"מהי המשמעות של המילה אחריות?" מבית מדרשה של רבקה אימנו... לצפייה לצפייה
5003תולדות- "וורטים לפרשת השבוע תולדות" "וורטים לפרשת תולדות". ביאורו של הרבי מלובלין לתואר שהוצמד ליעקב אבינו: "איש תם". בנוסף חידוש נפלא מהשל"ה הקדוש ומה הוא למד מכך שהתורה בחרה לתת לו דווקא את התואר "איש תם". מהו הגורם לשנאת הגויים אלינו? ומדוע אמרה רבקה: "עלי" קללתך... לצפייה לצפייה
5004תולדות- איך אפשר לאהוב את עשו?! "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת תולדות" יצחק אוהב את עשיו. האם יצחק אבינו ידע בדיוק "עם מי יש לו עסק"?!... האם לא ראה שעשיו כל היום בשדה ואילו בנו יעקב רכון על לימודיו בבית?!. מה ראה יצחק שלא ראתה רבקה?! ביאורים נפלאים בהבדל שבין יצחק לרבקה. והאם יתכן כי אהבת יצחק לעשיו הייתה "אסטרטגיה של יצחק אבינו" לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
5005תולדות- לצאת בשלום מגרר זה נס! "משל ונמשל לפרשת תולדות" אבימלך מלך גרר, אחוזת מרעהו ופיכול שר הצבא שלו באים אל יצחק ואומרים לו: "וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." האומנם?! "משל ונמשל לשבת תולדות" המבארים את כוונתם... לצפייה לצפייה
5006תולדות- ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך "מעשה שהיה לפרשת תולדות". חז"ל מציינים לגנאי את עשו הרשע שכשחזר עשיו מן השדה למעשה חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: 1. בא על נערה מאורסה. 2. הרג את הנפש 3. כפר בעיקר 4. כפר בתחיית המתים 5. שט את הבכורה. במה שונה עשו מדוד המלך שהרג את אוריה ועליו כתוב "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"?! ביאור נפלא מתוך מעשה שהיה... לצפייה לצפייה
5007תולדות- האם ניתן למכור בכורה? "דבר תורה - תולדות" יעקב אבינו מבקש מעשיו למכור את הבכורה ועשיו אכן מוכר לו אותה בעד נזיד עדשים... מגוון מפרשים ומדרשי חז"ל המבארים את הפן ההלכתי ואופן המכירה. האם בכלל אפשר למכור בכורה?! ואם כן, כיצד? ובכלל לשם מה יעקב היה צריך את הבכורה? והאם היו מקרים נוספים של העברת בכורה? לצפייה לצפייה
5008תולדות- יצחק מעדיף לברך את עשיו! "משל ונמשל לפרשת השבוע תולדות" משל ונמשל שמביא האלשייך הקדוש לביאור העדפתו של יצחק לברך את עשיו תחילה. נדמיין לעצמנו שאילו יעקב לא היה שומע בעצת אימו היו כל ברכותיו של יעקב ניתנות לעשיו. ואם כן, האיך חשב יצחק לברך דווקא את עשיו מאשר את בנו הצדיק יעקב?!... כמה ראייתם של אבות האומה היא ראייה נכונה ואמתית... לצפייה לצפייה
5009תולדות- "זה עומת זה עשה אלוקים" רעיון לפרשת השבוע תולדות" הקב"ה מנהיג את עולמו בחסד וברחמים. הוא יוצר בכל דור איזון בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. ברגע שאחד מהם נחלש נחלש גם חברו ולהפך ברגע שצד אחד מהם מתחזק הרי ברור שהצד השני מתחזק אף הוא... הדבר בא לידי ביטוי במדרשי חז"ל לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
5010תולדות- צלחת המרק כהסתכלות לחיים "דבר תורה לשבת תולדות" רעיון נפלא של הרב יחזקאל לוינשטיין המבאר מדוע עשיו בז לבכורה? הדבר נעוץ בהסתכלות האדם על חייו... נזיד עדשים - צלחת המרק היא מעין משל לדרך בה אנשים מסתכלים על חייהם ואיך נראה להם עולם הבא: כשהצלחת מלאה- עולם הבא נראה קטן. כשהצלחת ריקה - עולם הבא נראה ענק. לצפייה לצפייה
5011תולדות- "וורטים לפרשת תולדות" "וורטים לפרשת השבוע תולדות" רעיונות נפלאים מפרשת השבוע תולדות: האם יעקב אבינו שיקר לאביו יצחק?! כיצד מוודא יצחק שיעקב עומד לפניו? מה הפלא בכך שיצחק מזהה את קולו של יעקב אך מבין שהידיים ידי עשיו?! ועוד, אם יצחק רואה שהדברים לא תואמים (הקול והידיים) מדוע אם כן ברכו?! ביאורים נפלאים ממדרשי חז"ל ורעיון נפלא ל"שבת תולדות וחודש כסלו" לצפייה לצפייה
5012תולדות- מה קורה ביציאה? "דרשה קצרה לפרשת תולדות". אם דרגת שלשת האבות ומשה רבינו – הייתה בחינת "יראה מאין עין וישמע מבלי אוזן!" יוצא איפה, שאין סיכוי שעשיו הצליח לרמות את יצחק! אם כן, עולה השאלה: כיצד יתכן שיצחק אהב את עשיו הרשע?! ביאור נפלא של "החפץ חיים לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5013תולדות- שפה זרה! "משל לפרשת תולדות". יעקב אבינו חושש מתגובת אביו אם יזהה אותו. הוא מתחזה ושם פרווה על חלקת צווארו, הרי יודע הוא שאין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו, למה לקח סיכון כל כך גדול והזכיר שם שמים?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תולדות" לצפייה לצפייה
5014תולדות- תלוי איך מפרשים... "פרשת תולדות וורט קצר". מדוע חשש יעקב שיצחק יקלל אותו (גם אם לא יברכו) הרי האב מרחם על בנו. ומהיכן הגיע החשש לקללה?! ומדוע רבקה לא חששה ואמרה בביטחון "עלי קללתך בני"?! "וורט קצר תולדות" לצפייה לצפייה
5015תולדות- מי שמתייאש לא מתקדם! "פרשת תולדות סיפור קצר עם מוסר השכל". מה כל ההתעסקות בבארות אשר חפר יצחק באה ללמד אותנו? ביאורו הנפלא של החפץ חיים המוסבר על ידי "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע תולדות".. לצפייה לצפייה
5016תולדות- לא אוכל מהגזל! "וורט קצר לפרשת תולדות". לשם מה היה יצחק אבינו צריך לומר לעשיו איזה כלים צריך לקחת לציד? הרי התורה מעידה שעשו היה "איש ציד" וממילא ידע אלו כלים עליו לקחת... ואם כך, היה יצחק אבינו צריך לומר לו: "צודה לי ציד..." ועוד, מדוע לא לקח עשיו את "בגדי החמודות" – הרי לפי חז"ל היו הבגדים הללו מכניעים לפניו את החיות ומה יותר הכרחי מהם כעת?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
5017תולדות- אין שלימות ללא עמל! "פרשת תולדות דבר תורה קצר". תשובתו של הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לשאלה: אם בא מלאך ומלמדו את כל התורה, הרי שתלמיד חכם עצום הוא... אם כך, מדוע לא ציוונו חז"ל לעמוד בפני אישה הרה הנכנסת לחדר?! ועוד, מדוע רצה יעקב אבינו לצאת מבטן אימו אם הגיע לדרגה גבוהה שכזו?! לצפייה לצפייה
5018תולדות- תורה מגנה ומצילה "סיפור לפרשת השבוע תולדות". אומר עשיו: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי". מדוע השתמשה התורה כאן בלשון של 'אבל' היה יותר נכון לכתוב: "ימי פטירת אבי" שאז יוכל עשו להרוג את יעקב? ביאור נפלא של הכלי יקר... עם "סיפור לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5019תולדות- להכיר את הקב"ה "סיפור קצר לפרשת השבוע תולדות". מפני מה היו אמותינו עקרות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים. סיפור על הרב הקדוש על בעל ה- 'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל המגלה שבכדיר להכיר את הקב"ה צריך תפילות של חשוכי בנים ועקרות... לצפייה לצפייה
5020תולדות- אין אדם רואה נגעי עצמו! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תולדות". בשביל נזיד העדשים היה מוכן עשיו לתת את הבכורה, ובכדי להצדיק את טיפשותו - החל ללגלג על אחיו התמים, שמחשיב את הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד עדשים. והנה שכשיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות, מתמרמר הוא על 'רמאותו'... היתכן?! ביאור נפלא על ידי "סיפור לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5021תולדות- למנף התדרדרות וללמד זכות "פרשת תולדות דרשה קצרה". לא ניתן לומר שיצחק אבינו לא ידע מיהו בנו עשיו ומהן "מעלותיו"... והראיה לכך שהזהירו לא להביא מן הגזל משמע שידע בדיוק עם מי יש לו עסק... אם כן, מה ראה יצחק לאהוב את בנו הרשע?! ביאור נפלא של לימוד זכות מיצחק אבינו... לצפייה לצפייה
5022תולדות- ענה כסיל כאיוולתו "פרשת תולדות וורט קצר". רעיון נפלא שמביא מדרש "לקח טוב" כתשובה לשאלה: מדוע נאמר אצל יצחק אבינו "וילכו מאתו בשלום", והרי רק למתים אומרים ב"שלום", ולחיים צריכים לומר – "לשלום"?! לצפייה לצפייה
5026תולדות- מקללה לברכה "שיחה לפרשת תולדות". קטע משיחה של "הרב רוזנבלום לפרשת תולדות" המבאר של סיפור קבלת הברכות של יעקב במרמה אינו אלא תיקון לחטא אדם הראשון ולמעשה כל הברכות הם כנגד הקללות שנתקלל אדם הראשון... ביאור נפלא ומדהים... לצפייה לצפייה
5027תולדות- דקדוקי רש"י בפרשת תולדות "פרשת תולדות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תולדות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
5028תולדות- דיוקים בקריאת התורה "דקדוק בקריאת התורה פרשת תולדות". סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת תולדות, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א לצפייה לצפייה
6000ויצא - התמימות של הרמאים... "דבר תורה לפרשת ויצא". מה ניתן ללמוד מהנהגת יעקב סמל התמימות אצל לבן הארמי = הרמאי? מהי תמימות? האם היא מעלה נשגבה? ומה עושים במקום של רמאים? כיצד יש לנהוג שם?. "סיפור עם החוזה מלובלין" והסברו בעניין זה לתלמיד שלו שהוגדר כ"תמים"... לצפייה לצפייה
6001ויצא- ביטחון מלא בה' מניב תוצאות! "סיפור לשולחן שבת פרשת ויצא". "סיפור על הבעל שם טוב" לפרשת ויצא בנושא ביטחון בה', המבאר שכאשר לאדם יש ביטחון בהקב"ה במלואו ללא שום פשרות, ידיעה ברורה שה' תמיד דואג לו... הרי שהקב"ה אכן ידאג לכל מחסורו.. ותשועת ה' כהרף עין... לצפייה לצפייה
6002ויצא- שיעור באמונה וביטחון "דבר תורה קצר לפרשת ויצא" מדרש נפלא על אליפז ויעקב כאשר דורשי רשומות מצאו רמז בראשי תיבות של הפסוק הפותח את הפרשה המגוללים בתמצית את דברי המדרש הללו... "סיפור לחיזוק האמונה והביטחון" לפרשת ויצא... לצפייה לצפייה
6003ויצא- כל אחד צריך למצות את ייעודו "דבר תורה לשבת ויצא" "רעיון נפלא מפרשת השבוע ויצא". "אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו" אין הכוונה לפי מה שעשית אלא לפי מה שהיית יכול לעשות. סיפור יפה המובא על ר' זושא מאניפולי הבא ללמדנו שכל אחד צריך למצות את ייעודו בעולם הזה... לצפייה לצפייה
6004ויצא- "איך להוכיח את השני?" "דרשה קצרה לפרשת ויצא" רעיון נפלא שמלמדנו יעקב אבינו "כיצד צריכים להוכיח בן אדם?" "אם יש לי משהו להוכיח את השני כיצד עלי לעשות זאת?": אם אתה רוצה להוכיח בן אדם - רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה ואחר כך תגיד מה שבא לך... לצפייה לצפייה
6005ויצא- "מהו הסוד לעושר"? "משל ונמשל לפרשת השבוע ויצא". משל ונמשל המבארים את הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו משמים, לעיתים קורה והאחד משיג גבול רעהו ופוגע בפרנסת חברו. למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו. זה שלא צרה עינו במה שחברו "לוקח" ממנו מקבל מה' כפל כפליים... לצפייה לצפייה
6006ויצא- בשביל ברכה צריך לתת קצת יותר "מדרש לפרשת ויצא". "משל ונמשל לפרשת ויצא" שמביא מדרש תנחומא המבאר מדוע לאה אימנו לא הודתה לה' ואמרה בראובן ושמעון ולוי ובכולם הודיה, אלא רק ביהודה?! "מהי הסיבה שקנאה רחל באחותה?" ומדוע מיד אחרי לידת יהודה נאמר: "ויזכור אלוקים את רחל..." לצפייה לצפייה
6007ויצא- מה לעשות כדי להיות מאושר? "דבר תורה לשבת ויצא" "מה גורם לאדם להגיע לאושר"? האם זה הכסף?! והלא ראינו הרבה עשירים והם אינם מאושרים... הנכסים?! חז"ל כבר אמרו במסכת אבות: "מרבה נכסים מרבה דאגה" אז מה הוא הדבר הנכסף שמביא לאושר?" סיפור על הלקח שלימדה אם את בנה בטרם נהיה למלך!... לצפייה לצפייה
6008ויצא- יעקב אבינו סמל האמונה! "דרשה לפרשת ויצא". "רעיון לדבר תורה פרשת ויצא" המבאר איך יעקב אבינו הוא סמל האמונה! "מדוע כל אימא מלמדת את בנה לשים יד על העיניים בקריאת שמע?" מדוע דוד המלך אומר בתהילים פרק כ': "לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד, יַעַנְךָ ה' בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹקי יַעֲקֹב" מדוע דווקא יעקב? ולא אלוקי אברהם ויצחק?! לצפייה לצפייה
6009ויצא- ה' רוצה לדבר איתך! "משל ונמשל לפרשת השבוע ויצא". "משל ונמשל שמביא המדרש לפרשת ויצא" המבאר כיצד הקב"ה מפנה את תשומת הלב שלנו למה שהוא רוצה לומר לנו... לא פעם אדם במצוקה מרגיש שהכול חסום לפניו - מרגיש הוא בחושך מוחלט! עליו לדעת: הקב"ה מחשיך הכול, בשביל לדבר איתך!!!... לצפייה לצפייה
6010ויצא- שלושת התפילות כנגד שלושת הגאולות "דרשה לפרשת ויצא". יעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית. מדוע דווקא תפילתו של יעקב רשות?! ביאורו הנפלא של המבי"ט מדבריו בספרו בית אלוקים שער התפילה המשייך כל תפילה לגאולה בתולדות עם ישראל ומהי הדרך להביא את הגאולה העתידית באופן מידי... לצפייה לצפייה
6011ויצא- תפילה שלא שבה ריקם! "דבר תורה לפרשת השבוע - ויצא" רעיון נפלא לפרשת ויצא המבאר את דברי רש"י על המילים:"ותקנא רחל באחותה" - קנאה במעשיה הטובים אמרה אילולא שצדקה ממני לא זכתה לבנים... בדרך של משל ונמשל המבארים את השאלה מדוע לקנאות בלאה? מי מונע מרחל לעשות מעשים טובים כמו אחותה?! וביאור נפלא על "כוחה של תפילה" שלא שבה ריקם... לצפייה לצפייה
6012ויצא- מסקנתו של לבן "רעיון לשבת ויצא" מדוע לבן מגיע אל יעקב ומטיח בו האשמות: "למה גנבת את אלוהי?!" מניין הביטחון שיעקב גנב אותם?! ועוד מה הקשר להביא הוכחה שה' אלוקיך נגלה אלי אמש?! ביאור נפלא של ר' קופל זצ"ל על מסקנתו הברורה של לבן שיעקב גנב את הטרפים!... לצפייה לצפייה
6013ויצא- "רמאי לא מתווכח!" "משל מליצי לפרשת ויצא". רעיון נפלא שמביא הרב שלמה לוינשטיין המסביר: "מדוע לבן לא מתווכח עם יעקב המציע לו אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה?!" ותירוצו הנפלא של ר' זלמן סורוצקין המסביר שלרמאי אין מה להתווכח - הוא מימלא לא עומד לכבד את ההסכם... לצפייה לצפייה
6014ויצא- "את מי אתה אוהב באמת?" "דרשה קצרה לפרשת ויצא". הרי כל מי שרוצה ומתאווה למשהו הזמן עד לקבלתו נראה נצח... שאלו כל חתן שבעוד שבוע מתחתן זמן החתונה נראה לו כבעוד שנה לפחות... מדוע אם כן, אצל יעקב זה הפוך: "וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ" הייתכן?! ביאורו של רבי חיים לופיאן זצ"ל עם דוגמה מהחיים... לצפייה לצפייה
6015ויצא- "החובה לכבד ולא לפגוע" "וורט לפרשת השבוע ויצא" התורה מדגישה: "וַיֶּאֱהַב גַּם אֶת רָחֵל מִלֵּאָה" – הוא אהב את רחל, בגלל מה שהיא עשתה עם לאה! מדוע לא כעס יעקב אבינו על רחל הרי היא גרמה לכל הבלאגן הזה בכך שמסרה את הסימנים?! ביאורו הנפלא של ר' שלום שבדרון המסביר שכבוד האדם באשר הוא חשוב הוא מאוד וכולם חייבים בו... לצפייה לצפייה
6016ויצא- "מי שמאמין לא מתרגז!"... "שיחה לפרשת ויצא" כיצד הצליח יעקב לשמור על קור רוח בבית לבן הארמי?! בן אדם משקר אותך ומחליף את משכורתך עשרת מונים ואתה יושב ושותק?! הסוד הגדול שמביא הרב שלמה לוינשטיין: אני מאמין באמונה שלמה, שה' יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!!! לצפייה לצפייה
6017ויצא- "מנין השבטים כנגד חנוכה ופורים" "וורט קצר לפרשת ויצא". האם יש קשר בין שבטי ישראל לחנוכה ופורים? "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּגַּלְּיָא?". "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּכַּסְּיָא?". ידוע ששלושת הרגלים הם כנגד שלושת האבות: פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד יצחק. סוכות כנגד יעקב. אבל למי שייכים חנוכה ופורים?... לצפייה לצפייה
6018ויצא- על מי אתה עושה רושם? "וורט קצר לפרשת השבוע תולדות". מדוע רק אצל יעקב נאמר 'שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם'? ואילו כאשר אברהם ויצחק עזבו את באר שבע לא נאמר עליהם שנעשה רושם ביציאתם?! ביאור נפלא של ה- "כלי יקר לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
6019 ויצא- וורטים קצרים "וורטים קצרים לפרשת ויצא". מה הפתיע את יעקב שאמר: "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי"?. מה הביא את לבן לשלם משכורת ליעקב? וורט נפלא של החתם סופר. ביאורו של בית הלוי על הדרך שבה לבן "הרמאי" מטיף מוסר ליעקב אבינו... לצפייה לצפייה
6020ויצא- בקשה לגיטימית "סיפור לשבת פרשת ויצא". בקשתו של יעקב - בחיר שבאבות איננה ברורה. הוא מתנה את הגעתו לשלמות בבגד ולחם?! וכי אם לא יהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש, חלילה, האם לא יהיה מחויב להגיע לשלמות?! "סיפור לפרשת ויצא" המסביר את בקשת יעקב... לצפייה לצפייה
6021ויצא- לא מוכר בזול! "פרשת ויצא סיפור". נראה שלאה בכלל לא ידעה שרחל מסרה לה את 'הסימנים', והנה הזדמנות לגלות לה - מדוע רחל לא ענתה לה?! ביאור נפלא וסיפור על הרב ש"ך המבאר שלא מוכרים מעשה טוב בפרוטות! - אל לנו להתפאר במעשה טוב... לצפייה לצפייה
6022ויצא- התעלות מתמשכת "רעיון לפרשת שבוע לשבת ויצא". מדוע רק לאחר מעשה הדודאים זכר הקב"ה לרחל את הסימנים שמסרה ונותן לה הריון? הרי חלף זמן רב מאז מסירת הסימנים, ומדוע לא שילם לה הקב"ה על המעשה הגדול הזה מיד לאחר שעשתה אותו?! ביאור נפלא של הרה"ג משה חברוני זצ"ל... לצפייה לצפייה
6023ויצא- קרבה מיוחדת לה' "סיפור חסידי לפרשת שבוע ויצא". סיפור חסידי עם האדמו"ר בעל האמרי אמת - רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל, ובן זקוניו רבי פנחס מנחם... וכיצד הראה הנכד בקיאות בחלומו של יעקב על הסולם והמלאכים... לצפייה לצפייה
6024ויצא- מה נורא המקום הזה "משל לפרשת שבוע ויצא". משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא בכדי לענות על השאלה: מה מחדש יעקב באומרו: "אין זה כי אם בית אלוקים" הלא כבודו מלא עולם וימלא כבוד ה' את כל הארץ?!... לצפייה לצפייה
6025ויצא- הסכמה של רשע "פרשת שבוע ויצא משל ונמשל". לאחר שיעקב מציע את הצעתו לשכר בפני לבן, אומר מיד לבן: "וַיֹּאמֶר לָבָן הֵן לוּ יְהִי כִדְבָרֶךָ!" לכאורה קשה איך יתכן שלבן הרשע שהיה צר ורע עין יודה בכך שהשכר מועט?!... "משל ונמשל פרשת ויצא" לצפייה לצפייה
6026ויצא- רוח הבריות ולבן "פרשת שבוע ויצא דבר תורה קצר". מה פשר המשפט שמוסיף יעקב בסוף דבריו לרחל וללאה: "ואלוקי אבי היה עמדי" משפט שנראה לכאורה, חסר כל קשר להזעפת הפנים של לבן אביהם אליו? ביאור נפלא על פי דבריו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, בספר דרשותיו "יערות דבש"... לצפייה לצפייה
6027ויצא- משתמע לשתי פנים "וורט לפרשת השבוע ויצא". רחל לוקחת את התרפים ומחביאה אותם. היא פונה אל אביה ואומרת: "אל ייחר בעיני אדני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי". איך אפשר לומר שרחל אימנו שיקרה?! ביאור נפלא של בעל מסורת הש"ס הרה"ג ישעיה פיק ברלין זצ"ל... לצפייה לצפייה
6028ויצא - דקדוקי רש"י בפרשת ויצא "פרשת ויצא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויצא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
6029ויצא- החיים תותים?! תתפלל! "רעיון קצר עם מסר לפרשת ויצא". "מהי כוחה של תפילה בבכי", מה מפסיד מי שחושב שאין צורך בתפילה כי הכל טוב... "ההשוואה בין רחל ללאה" ואיך ב- "כוחה של תפילה" ניתן לשנות הכל והנמנע ממנה מפסיד! לצפייה לצפייה
6030ויצא- לחנך לתענוג! "סיפור עם מוסר השכל" כיצד מצליח יעקב אבינו לחנך את בניו לעבודת ה' בבית ששטוף בעבודה זרה?! "הרב אהרון לוי" מביא סיפור עם תובנות מהסבתא: ברגע שהילד יזהה עונג מקיום מצוות לא יהיה צורך לשכנע אותו לקיים אותם... "משל ונמשל לפרשת ויצא" לצפייה לצפייה
7000וישלח - "הבריחה מחבר רע" "דבר תורה לפרשת וישלח". "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" מה המשמעות לכפילות הלשון: מיד אחי מיד עשיו? הרי ידוע שליעקב אין אחים נוספים?! התשובה שהיתה אצל דוד המלך... משל ונמשל המבארים את כפל הלשון בפסוק... לצפייה לצפייה
7001וישלח- "בזכות אבות תושיע בנים" "משל ונמשל לפרשת וישלח" משל ונמשל המבארים את הסיבה לצער האבות - הקב"ה ראה כי לדורות הבאים לא יהיו זכויותיהם של בני ישראל כה רבות, משום כך, גלגל את המאורעות כדי שהאבות הקדושים בתפילתם יבקשו על בניהם וממילא בזכות תפילת האבות יושיע בנים.... לצפייה לצפייה
7002וישלח- ניצחון השר מכריע את המערכה "משל ונמשל לפרשת השבוע - וישלח" שני המקרים בהם נלחם יעקב עם עשיו הם למעשה אחד הם. אך מדוע יעקב נותר לבדו?! משל ונמשל שמביא המדרש המבארים שבו ברגע שניצח יעקב את שרו של עשיו למעשה הוכרעה המלחמה והניצחון על עשיו היה בטוח... לצפייה לצפייה
7003וישלח- למה יעקב אבינו קונה חלקה בשכם? "דבר תורה קצר - וישלח" כשמגיע יעקב לשכם דבר ראשון הוא קונה חלקת שדה. המדרש אומר שקנה זאת לקבורת יוסף. לשם מה נזקק יעקב לקנות חלקה בשכם? ועוד אם זה לצורך קבורה כפי שעשה סבו אברהם, מדוע קנה רק ליוסף והלא היו לו 11 ילדים?! ביאורים נפלאים של חז"ל... לצפייה לצפייה
7004וישלח- "שיעור בהתנהלות מול אומות העולם" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת וישלח" ביאורו של הרמב"ן ומסקנתו: כל הפרשה וההתנהלות של יעקב מול עשיו מלמדת אותנו איך להתנהל מול "עשיו" = אומות העולם במהלך הדורות. סיפור שהיה בעירו של הרב חיים מבריסק זצ"ל שהוכיח זאת... לצפייה לצפייה
7005וישלח - "דורון, תפילה ומלחמה" "רעיון קצר לשבת וישלח" רעיון קצר של האדמו"ר מגור המבאר כי כשם שיעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו בשלושה דברים: דורון, תפילה ומלחמה, כך גם כל אדם צריך להכין עצמו למלחמה הגדולה שלו ביצר הרע בשלושה דברים אלו... והראיה שלו מהפסוק שפותח את קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"... לצפייה לצפייה
7006וישלח- "הבדלות מעשיו היא הנצחיות!" "דרשה לפרשת וישלח" "משל ונמשל לפרשת וישלח" שמביא החפץ חיים המבאר כשעם ישראל מגיעים לו סערות קשות הוא יודע להתגונן כנגד אויביו, אך כאשר אומות העולם נותנים לו טיפה חום = חיבוק הוא מיד פושט את מעילו, מתחבר אליהם וסופג את האבדות הקשות ביותר בהיסטוריה... לצפייה לצפייה
7007וישלח - "מלחמה על התורה" "וורט קצר לפרשת וישלח" רעיון נפלא של החפץ חיים שמביא הרב רובינשטיין בספרו, שאלתו של החפץ חיים באסיפה חשובה על אודות התחזקות בלימוד התורה, ומסקנתו הברורה: בכל עת מכריז עשיו מלחמה על התורה ולומדיה! עלינו להירתם כולנו יחד למלחמה בו, ולנצחו!... לצפייה לצפייה
7008וישלח- יעקב ובניו ינוחו בו! "דבר תורה לשבת וישלח" ביאור נפלא של ה'משך חכמה': מהו ההבדל בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום? - שבת ויום טוב, מה הקשר? בנוסף: אברהם יגל, יצחק ירנן, אבל - יעקב ובניו ינוחו בו מדוע? ועוד: כי לעמך ישראל נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת למה דווקא לזרע יעקב?! היבדלות מן העמים הסוד למנוחת שבת... לצפייה לצפייה
7009פרשת וישלח- "יחס גורר יחס" "סיפור לשבת פרשת וישלח". שלמה המלך אומר "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" כפי שאני מתייחס לזולת כך היחס שאני אקבל ממנו. אם אנו נדע להתעלות על עצמנו ולתת יחס מועדף לאלו השונאים אותנו הרי שהם ישנו את יחסם אלינו... בדרך זו פעל יעקב והתוצאות לא אחרו לבוא... לצפייה לצפייה
7010וישלח- לא להסתכל על מה שחסר! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת וישלח" עשיו הרשע ניסה בכל כוחו לכלות ולנשל את יעקב מהברכות שקיבל. הוא לא מסתכל על מה שיש לו אלא על מה שיש ליעקב... לא פעם אנו לא מסתכלים על הטוב שיש לנו - שהשפיע הקב"ה עלינו, בפגם קטן נכנסים לדכדוך וייאוש... לצפייה לצפייה
7011וישלח- עד היכן השגחת ה'? "דרשה לפרשת וישלח". דבר תורה לפרשת וישלח" המציג את המחלוקת שהייתה בין יעקב אבינו למלאך על פי דברי הבאר יוסף. "משל ונמשל לשבת וישלח" המביעים את עמדתו של יעקב: שה' משגיח על כל דבר ולו הפעוט ביותר... מדוע אנו מזכירים בברכת "אשר יצר": גלוי וידוע לפני כיסא כבודך... בשום מקום בתפילה שחרית, מנחה וערבית כולל מוסף לא מוזכר כיסא כבודו של ה'?! מה העניין דווקא בברכת אשר יצר?! תשובתו הנפלאה של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
7012וישלח- מי ששלם לא נפגע! "דרשה קצרה לפרשת השבוע וישלח" יעקב נלחם עם שרו של עשיו שנקרא סמאל, וכל הלילה נאבק עם יעקב ובבוקר מבקש להפסיק את המאבק - "עלה השחר". מה הקשר בין ענבים לסמאל?! מדוע השטן הוא יצר הרע - נקרא גם זבוב?! ומה הקשר בינהם לבין מאבקו של יעקב? זאת ועוד ב"דבר תורה פרשת וישלח" שלפניכם... לצפייה לצפייה
7013וישלח- "להעיר את הדוב משנתו" "משל ונמשל וישלח". "רעיון לפרשת וישלח" משל ונמשל המבארים את הדעה בחז"ל שדורשים שלא היה ליעקב הצורך "להעיר את הדוב משנתו"... היה פשוט חוזר וגמרנו הרי עשיו לא בא אליו במיוחד... ייתכן מאד שאילו יעקב לא היה עושה את כל ההכנות ומגיע בשקט הכל היה "אולי" עובר חלק... לצפייה לצפייה
7014וישלח- ממה יעקב אבינו מפחד? "דבר תורה לשבת פרשת השבוע וישלח". תמיהות רבות על פחדו של יעקב אבינו מפי עשיו אחיו עד שהתורה מעידה: "וירא יעקב מאד ויצר לו" יעקב אבינו, ממה אתה מפחד? הרי הקב"ה מבטיח לך שתלך ותחזור לשלום, אתה חזק מאד, יש לך בנים חזקים מאוד ממה נובע הפחד של יעקב אבינו?!... ביאורו הנפלא של הדר זקנים לבעלי התוספות... ובאורי חז"ל נוספים... לצפייה לצפייה
7015וישלח- האם יעקב באמת ניצח?! "דבר תורה קצר לשבת וישלח" רעיון נפלא המבאר בדרך של משל ונמשל את התוצאות של מלחמת יעקב בשרו של עשיו והאם יתכן שיעקב ניצח? הרי הוא יצא מהמאבק צולע?! ותשובתם של חז"ל ומסקנתם הברורה: "מי שמפסיד בוויכוח משתמש באלימות!" אם אין לך מה לומר - אתה המפסיד! לצפייה לצפייה
7016וישלח- השאלה מה אנחנו רואים?! "סיפור קצר לפרשת וישלח". סיפור על הרב חיים קנייבסקי והסטייפלר זצ"ל הממחיש עד כמה ראייתנו מושפעת מהמחשבה... יתכן ששניים יביטו אל אותו המקום אך כל אחד רואה את מה שמעניין אותו... "ראייה של גדולי ישראל" לצפייה לצפייה
7017וישלח- "יש קונה עולמו בשעה אחת" "מוסר השכל לפרשת וישלח" עשיו הלא היה רשע, מדוע אם פרטה התורה את אלופי עשיו? בניגוד לכלל ש"שם רשעים ירקב"?! סיפור על יקום בן אחותו של ר' יוסי המלמדנו מוסר השכל גדול מאד: "יש קונה עולמו בשעה אחת"... ואם כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה... לצפייה לצפייה
7018וישלח- המאבק וארבע תעניות "רמז לפרשת השבוע וישלח". רעיון לפרשת וישלח שמביא השל"ה הקדוש בשם הש"ך על התורה, המבאר את הקשר בין המאבק של יעקב עם שרו של עשיו לבין ארבעה התעניות... והרמז שנמצא בפסוק: "עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה" לצפייה לצפייה
7019וישלח- "ביד מי המפתח?" "סיפור עם מוסר השכל לפרשת וישלח". יש הסבורים כי המפתח נמצא רק בידי אלוקים, לעומתם יש הסבורים כי המפתח נמצא בידי אדם. אך מי מהם צודק?! בא יעקב אבינו ומלמד כי השילוב הנכון הוא גם אמונה בה' וגם השתדלות בדרך הטבע... לצפייה לצפייה
7020וישלח - מיהו העשיר האמיתי? "דבר תורה לפרשת וישלח". האם יש הבדל בין עשיו שאומר: "אחי יש לי רב" לבין יעקב שאמר "יש לי כל"? ביאור נפלא עפ"י מאמר חז"ל בדרך של "משל לפרשת וישב" המביאים לתובנה שלא כדאי ללטוש עיניים אל ממון חברנו... לצפייה לצפייה
7021וישלח- זה לא ברכה זה נס! "פרשת וישלח דבר תורה". ביאור נפלא של המגיד מדובנא על דברי יעקב: "כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" לשם מה ראה יעקב צורך לפרט ולומר לעשיו: "ואחר עד עתה"?... לצפייה לצפייה
7022וישלח- נבואה של אימא "פרשת וישלח משל ונמשל". יעקב אבינו מפחד להרוג את עשיו הרשע. "משל לפרשת וישלח" המבאר את השאלה: מדוע היה יעקב אבינו ירא שמא יהרוג אחרים – והרי הלכה מפורשת היא "הבא להורגך השכם להורגו"?... לצפייה לצפייה
7023וישלח- ניצחון של ישראל "פרשת וישלח וורט". יעקב אבינו שכח פכים קטנים וחזר עליהם לקחתם, ביאורו הנפלא של רבי משה סופר בעל "החתם סופר": מדוע מותר היה ליעקב אבינו להסתכן בשביל דבר כה פעוט?... "וורט של החתם סופר לפרשת וישלח". לצפייה לצפייה
7024וישלח- הוכחה ניצחת! "פרשת וישלח דרשה". מהלך מבריק של רבי העשיל לביאור השרלה: מדוע שולח יעקב מלאכים ממש ולא שלח לו מלאכים בשר ודם? והקשר למחלוקת התנאים האם "גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת" או האם "מלאכי השרת גדולים יותר מהצדיקים"... לצפייה לצפייה
7025וישלח- לא להרגיז את עשיו "פרשת וישלח דבר תורה קצר" ביאור נפלא של האלשייך הקדוש העונה לשאלה: לשם מה מדגישה התורה שיעקב אבינו לקח את המנחה "מן הבא בידו"? ומדוע לא הביא לו גם פירות ומאכלים?! לצפייה לצפייה
7026וישלח- למות מתוך תשובה "סיפור פרשת וישלח". סיפור על הרב הקדוש רבי חיים מצאנז זצ"ל כיצד הצליח לעורר את תלמידיו לתשובה מתוך סיפור על ר' אלימלך מליז'ענסק שבערוב ימיו הוכיח את החברא קדישא שבאו ואמרו לו: "רבי התוודה על מעשיך!"... לצפייה לצפייה
7027וישלח- היכן הכלבים? "פרשת וישלח סיפור מליצי". כששלח יעקב מנחה לעשיו אחיו מכל הבהמות שברשותו עזים ותיישים, רחלים ואילים פרים ופרות, עיירים ואתונות, מדוע לא שלח בתוך המנחה הגדולה גם כלבים כדי לשמור על העדרים הרבים האלה?! תשובתו של הגאון רבי יוסף דוב סולבייצ'יק זצ"ל - רבה של בריסק לאור סיפור שארע לו... לצפייה לצפייה
7028וישלח- הסרת הערלה מזככת "משל לפרשת השבוע וישלח". האם יתכן לומר שבני יעקב רימו את חמור ואנשי עירו?!. ביאור נפלא בספר מגיד מישרים של הרב הקדוש רבי בעריש מביאלא זצ"ל על הדרך שניסו בני יעקב להציל את המצב וההכרח שהביאם לחסל את שכם... לצפייה לצפייה
7029וישלח- מיהו "איש"?! "וישלח סיפור עם וורט". כיצד הצליח הרב הקדוש מקוזמיר להוכיח עשיר אחד שניסה לפטור עצמו מלתת צדקה בערב פסח באמתלה של: "אני טרוד באפיית המצות!". שזו היא השחתת המידות מפרשת השבוע שלנו? לצפייה לצפייה
7030וישלח- ההתמודדות עם "הרחוב" "וישלח דברי תורה" חז"ל מותחים ביקורת על יעקב אבינו שהתגרה בעשיו. הספר להתעדן באהבתך שואל: מדוע נחשב הדבר ליעקב אבינו כהתגרות בעשיו? הלא הוא השפיל עצמו לפניו, שלח לו מתנות, שלח מלאכים לפניו, השתחווה לו, ואף כינהו "אדוני" - היכן ישנה כאן ההתגרות?! לצפייה לצפייה
7031וישלח- הגדלות של יעקב אבינו "וישלח דבר תורה". מה השתבח יעקב אבינו ששמר את התרי"ג מצוות? זה הרי חובה על כל יהודי?! אם כן, מהי המעלה שיש במה שאמר יעקב: "עם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי"?... ביאור נפלא על פי "סיפור עם האדמור מאמשינוב"... לצפייה לצפייה
7032וישלח- המחנה הנשאר יינצל! "וישלח דבר תורה קצר". על מה הסתמך יעקב שהם יישארו לפליטה? מניין הביטחון הגדול שזה יקרה? אולי עשיו ימשיך לחסל גם את הנותרים?! ביאור נפלא המובא במובא בספר חנוכת התורה... לצפייה לצפייה
7033וישלח- תמיד לחלק לשניים "וישלח סיפור קצר". יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו ומחלק את ילדיו ואת נשיו, ואף את צאנו ורכושו לשני מחנות. מתוך כונה שאם יבוא עשיו על המחנה האחת ויכה בו – יהיה המחנה השני לפליטה. "סיפור קצר לפרשת וישלח"... הממחיש את היתרון בחלוקה... לצפייה לצפייה
7034וישלח- לא מפחד אבל חושש "וישלח וורט קצר". מפני מה חשש יעקב אם יהרוג הוא את עשו המתנכל לו והלא אף אם יהרוג אותו, עשה כדת וכדין, שהרי הלכה היא: "הבא להורגך השכם להורגו" וממה חשש?!. ביאור נפלא על הפיספוס הגדול שיבוא בעקבות הריגת עשיו... לצפייה לצפייה
7035וישלח- על מה הבכי?! "משל לשבת וישלח". ביקש עשו לנשכו (=לנשוך את יעקב), ונעשה צווארו (=צוואר יעקב) של שיש. לכך נקוד "וישקהו", שלא הייתה נשיקה של אמת. ולבסוף "ויבכו" - למה בכו?. "משל ונמשל קצרים" לפרשת וישלח המבארים זאת בדרך מיוחדת... לצפייה לצפייה
7036וישלח- דקדוקי רש"י בפרשת וישלח "פרשת וישלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וישלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
8001וישב- כדי לקבל דברים טובים צריך לסבול! "דבר תורה לפרשת וישב". "רעיון נפלא לפרשת השבוע וישב" איך הצליח יוסף לעמוד בכל המצב הזה של המכירה.. והכלא.. ?! מהיכן ידע שאין דבר כזה לקבל משהו טוב בלי לעבור קושי משמעותי?. מדוע שבכדי שהחלומות יתקיימו הוא חייב לסבול ולהתבזות?! מבן מפונק לאסיר בכלא זר... והדרך למלוכה... לצפייה לצפייה
8002וישב- חכמת יוסף בפתרון החלומות "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת וישב" משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא להסבר השאלה: והרי חלומם של שר המשקים ושר האופים מאוד דומים, מדוע אם כן, פתר יוסף כי שר המשקים ישוב לתפקידו ואילו את שר האופים יתלו?!... לצפייה לצפייה
8003וישב- מעלתן של הייסורים "דבר תורה וישב" רעיון נפלא המבאר את כל אחת מהצרות של יעקב אבינו. ובנוסף מהי המשמעות של הייסורין מתוך הבנה ברורה -מפליא לגלות איך שמבינים את המשמעות - הכל נראה אחרת! - לא פשוט בכלל - לקבל את הכל באהבה!!! לצפייה לצפייה
8004וישב- בן כמה נחשב הילד לנער? "וורט לפרשת השבוע וישב" שאלתו של ה"שפת אמת" מגור: מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 17 קרוי "נער", והרי אצל יצחק בן 37 היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער נלכה עד כה.."?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
8005וישב- "וחטאתי נגדי תמיד" "דבר תורה לשבת וישב". מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?! למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!... לצפייה לצפייה
8006וישב- מה עושים ששניים צודקים?! "סיפור קצר לפרשת וישב" רעיון נפלא המובא בספר: "וקראת לשבת עונג" הבא לידי ביטוי בוויכוח שהיה בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק שהגיעו לדין תורה אצל בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. והקשר לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
8007וישב- לביטחון בה' לא צריך הוכחות! "סיפור לשבת וישב". שאלתו של המהר"ם מאמשינוב מדוע יש צורך בכפילות לשון: ולא זכר... וישכחהו.."?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף, סיפור על אמונתו המוחלטת של ה"סבא מנוברדוק" שהיה ידוע בביטחונו בה' המלמד אותנו שצריך האדם לבטוח בה' גם ללא הוכחות!... לצפייה לצפייה
8008וישב- הריחוק הוא הוא גורם השנאה... "וורט פרשת וישב" ממה חששו האחים כאשר מקרב יעקב את אחיהם יוסף?! וגם אם היה משהו, מדוע לא דיברו האחים עם האבא יעקב על החששות שלהם?! יתכן והוא היה מרגיע אותם והכל יבוא על מקומו בשלום?!... לצפייה לצפייה
8009וישב- ייעודו של שר המשקים "דבר תורה לשבת וישב" רעיון נפלא לשבת וישב המבאר מדוע יוסף פותר את החלום ומוסיף לשר המשקים שהוא יחזור לתפקידו כמשפט הראשון? מה המשמעות של זה?! רעיון המסביר את ייעודו של שר המשקים ומדוע לנפל לו הזבוב לכוס פרעה... לצפייה לצפייה
8012וישב- כשאין מאור אין חזרה למוטב! "דבר תורה לפרשת השבוע וישב" בשבת הסמוכה לחנוכה קוראים אנו בפרשת "וישב". ישנו רעיון מוסרי, הנלמד מפרשה זו, וממהות ימי החנוכה יחד. האם כדי לזכות לדרכה של תורה, יצטרך האדם שלא לאכול כל יום אלא רק פת במלח, ומים לפי מידה, ולישון על הארץ?! לצפייה לצפייה
8013וישב- "איך מורידים את יעקב?!" "דרשה קצרה לפרשת וישב". בכל פרשה ופרשה, מתחילת חומש בראשית, תמיד התורה מרוממת דמותו של הצדיק, ומורידה את דמותו של הרשע. ומה נאמר ומה נדבר, על הפרשה שלנו שעוסקת במכירת יוסף?!... "משל ונמשל לפרשת וישב" המבארים איך סיבבה ההשגחה העליונה כך, שיוסף יגיע למצרים, כדי שיעקב ירד בכבוד גדול. לצפייה לצפייה
8014וישב- השגחה מופלאה "מדרש לפרשת וישב". מדוע רצו השבטים להרוג את ביתה של דינה? ומה עשה לה יעקב הסבא שלה כדי לשמור עליה? מדרש נפלא המתאר כיצד הגיעה אסנת בת פוטי-פרע להתחתן עם יוסף?... לצפייה לצפייה
8015וישב- נא לפנות לשולח "דרשה קצרה לפרשת השבוע וישב". מדוע בחר יעקב אבינו ללכת ולשבת עם עשיו ואלופיו (המנויים בסף הפרשה הקודמת)?. מה על האדם לעשות כאשר הוא רואה שהוא מוקף צרות,ל"ע? "סיפור על הסטייפלר" הממחיש למי צריך לפנות בעת צרה... לצפייה לצפייה
8016וישב- צדיקותו של יוסף "פרשת וישב דבר תורה". תשובתו של הגאון בעל "אפיקי ים" זצ"ל לשאלות: מה רצתה התורה לומר במילים: "והוא נער"? מדוע כתבה התורה את הלשון "ויבא" היה לה לומר "ויספר"? מהו הלשון: "אל אביהם" וכי אביהם הוא ולא אביו?! והוא מבאר בכל זה צדקת יוסף הצדיק ע"ה... לצפייה לצפייה
8017וישב- מוציא דיבה? תברר לפני! "פרשת וישב דבר תורה קצר". כיצד הסביר הרב יעקב גלינסקי לקהילה שרצתה להוציא נידוי לאחד מחבריה שאסור לפסוק לפני שמבררים לעומק את שהיה? ומדוע הייתה התביעה על יוסף שלא הוכיח את אחיו תחילה? ומה כל זה קשור לביתו של המן הרשע?!... לצפייה לצפייה
8018וישב- הארה של הקב"ה "פרשת וישב וורט". וכי הריח הנודף ממשא הגמלים הטריד את יוסף הצדיק בשעה שחרב עליו עולמו, וממעמד של בן זקונים ליעקב אבינו ע"ה הוא מובל מצרימה כעבד? מהו, איפוא, "מתן שכרן של צדיקים" בכך שהזדמנו לו בשמים? ביאור נפלא של הגר"מ פוגרמנסקי זצ"ל... לצפייה לצפייה
8019וישב- כלב ותלמיד חכם מה לעשות? "פרשת וישב משל מליצי". אחי יוסף: "ויתנכלו אותו להמיתו" מבאר רש"י ש"ויתנכלו" זה לשון של ערמומיות. ובמדרש רבה מובא, שתוכניתם הייתה לשסות בו את הכלבים. מה ערמומיות יש ב'לשסות כלבים'?! ותשובתו של הבן איש חי ב"סיפור מליצי לפרשת וישב"... לצפייה לצפייה
8020וישב- ההצלה בזריקה לבור?! "פרשת וישב דבר תורה קצר". "והבור ריק אין בו מים" – אבל נחשים ועקרבים יש בו. אם יש בבור נחשים ועקרבים, איזו הצלה עשה כאן ראובן? הרי יוסף לבסוף ימות מחמת הנחשים והעקרבים?! ביאור נפלא של הספר 'זהב שבא'... לצפייה לצפייה
8021וישב- לדעת לקרוא חדשות "סיפור עם מוסר השכל פרשת וישב". איזו מין שלווה יעקב אבינו מבקש לשבת? וכי שכח לרגע את צרת דינה ועשיו?! גם בנו יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות על הדעת את הסבל שלו עשרות שנים. והוא החזיק מעמד הכיצד?! "סיפור עם מוסר השכל" הכל תלוי בעיני המתבונן... לצפייה לצפייה
8022וישב- ראייה נכונה! "פרשת וישב סיפור". האחים ניסו "להעלים" את יוסף עם חלומותיו = נבואותיו ולבסוף לא זו בלבד שלא מנעו קיומם, אלא שעל ידי המכירה נתקיימה המלוכה!... "סיפור לפרשת וישב" המתאר מהי ראייה נכונה שצריכה להיות ליהודי... לצפייה לצפייה
8023וישב- היכן הראש שלך?! "פרשת וישב דרשה". לכאורה שתי החלומות של שרי פרעה זהים הם, אם כך, כיצד ידע יוסף לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?!. ביאור נפלא בתוספת "סיפור עם מוסר השכל לשבת וישב" המבאר שאדם ה'מבזבז' את ראשו נועד לאבדון... לצפייה לצפייה
8024וישב- וורטים קצרים "פרשת וישב וורטים קצרים". מבחר "וורטים קצרים לפרשת וישב": ר' יונתן אייבישיץ - מה הסיבה שגרמה למכירת יוסף?. מה מצווה יעקב את יוסף?. כיצד הבין יעקב אבינו מדברי האחים מה ארע עם יוסף. מדוע נמנעו האחים מלהרוג את יוסף?. "ראשי תיבות לפרשת וישב". לצפייה לצפייה
8025וישב- חלום שאינו מבשר טוב "פרשת וישב וורט קצר". מניין ידע יוסף שחלומו של שר המשקים מבשר טובה ואילו חלומו של שר האופים איננו מבשר טוב וקיצו קרב?! ביאורו הנפלא של רבי מאיר שלום מפוריסוב זצ"ל... "וורט קצר לפרשת השבוע וישב" לצפייה לצפייה
8026וישב- מאוחר מדי "דבר תורה קצר לפרשת השבוע וישב". לא פעם אדם מגיע לגיל גבורות ומכה על חטא שבצעירותו לא אסף מצוות ומעשם טובים... ר' דוד מזאבליטוב זצ"ל מצא לכך בדרך צחות רמז מפסוקים בפרשת השבוע ... לצפייה לצפייה
8027וישב- כבוד האדם קודם לחיים "סיפור קצר לפרשת השבוע וישב". ההנהגה בכבוד האדם של רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. "סיפור על רבי יהושע לייב דיסקין" שסיפר תלמידו רבי ישראל שיינקר זצ"ל על העדפתו כאשר השמש שם לו מלח במקום סוכר בכוס התה שלו... לצפייה לצפייה
8028וישב- מי הבכור באמת?! "וורט קצר לשבת וישב". וורט חזק של ה'מגדים חדשים' המבאר "מדוע קפץ על יעקב רוגזו של יוסף"? במילים אחרות: מדוע דווקא שביקש יעקב ליישב בשלווה צץ רוגזו של יוסף?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
8035וישב- "מכירה בעבור נעלים" "שיחה לפרשת וישב". "מדוע מכרו אחי יוסף את אחיהם וקנו נעלים?!". מדוע בתשעה באב וים הכיפורים לא מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי?. שמעון ולוי לא מקבלים נחלה - מדוע?. ולמה צריכים לאכול את קורבן פסח באופן הבא: וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם... לצפייה לצפייה
8499וישב- הקשר לחנוכה "פרשת וישב וחנוכה" מה הקשר בין פרשת וישב לחג החנוכה? ביאור נפלא של "הרב נהוראי הלוי" על הקשר בין פרשת וישב לחג החנוכה על פי מדרש תנחומא לפרשת וישב... לצפייה לצפייה
8500וישב- "פרשת וישב וחנוכה" "הקשר בין חנוכה לפרשת וישב". "שיחה לפרשת וישב" המבארת את הקשר לחג החנוכה. כיצד נקשרת מכירת יוסף למצוות המהדרין מן המהדרין שיש בחנוכה? ומה הלקח לגבינו?... מה מלמד אותנו ראובן בעניין החזרה בתשובה ואיך זה קשור להידור במצוות... "סיפור לפרשת וישב" על ההתרשלות של משמרת בִּלְגָּה והתוצאה שלה... לצפייה לצפייה
9000מקץ - מוות וחיים ביד הלשון "דבר תורה לפרשת מקץ". שיח חרשים בפרשה כיצד מנשה אומר לדודיו "כדבריכם" זה שימצא הגביע בידו יהיה עבד ואתם נקיים בעוד שהם אמרו הננו לך לעבדים?! "משל לפרשת השבוע מקץ" ממשלי שלמה המלך המובא בספר אורחות צדיקים המלמד מהו כוחה של הלשון... לצפייה לצפייה
9001מקץ- למי הקב"ה מגלה צפונות? "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת מקץ" כאשר מגלה יוסף לפרעה כי איננו פותר את החלומות אלא הקב"ה הוא זה שפותר אותם: "האלוקים יענה את שלום פרעה" - קובע פרעה: "אין נבון וחכם כמוך"! היתכן?! הרי לפני רגע אמר לך שאין הוא פתר אותם?! "משל ונמשל לפרשת מקץ" המשיבים על כך באופן נפלא... לצפייה לצפייה
9002מקץ- איך לעקור מחשבה רעה? "דבר תורה קצר לפרשת מקץ" איך לעקור מחשבה רעה שחושבים על חבר? או על אדם אחר? סיפור נפלא המהווה דוגמא אישית מאת רבי ישראל מסלנטר זצ"ל המבאר את הנהגתו מפסוק מפרשת השבוע - מקץ... וזו הוראה לכל אחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
9003מקץ- לא נתתי עצות זה הפתרון! "רעיון קצר לפרשת מקץ" שלש תשובות לשאלה מדוע יוסף מייעץ לפרעה מה לעשות: "ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים" בעוד שביקשו ממנו בסך הכל לפתור את החלום ולא לתת עצות?!... ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
9004מקץ- חכמתם המוגבלת של החרטומים "משל ונמשל לפרשת מקץ" אם חכמת מצרים אכן נכונה ואמתית היא, הכיצד לא הצליחו מיטב חרטומי מצרים לפתור את חלומותיו של פרעה?! "משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלמעשה ידעו חרטומי מצרים כי חלום פרעה מרמז על משהו אך לא ידעו על מה... לצפייה לצפייה
9005מקץ- אבל שאין תורה ככה זה נראה!... "דבר תורה לשבת מקץ" יוסף מכונה בשם "צדיק" איך העז שר המשקים לכנותו ולהציגו לפרעה בתור שוטה?! "משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלא פעם, מה שאנחנו עושים על פי ה' זה נראה טיפשות אצל אחרים. אומר הקב"ה: למה שהם קוראים: "טיפש" אני קורא: "יוסף הצדיק"... שאין תורה ככה זה נראה!... לצפייה לצפייה
9006מקץ- כשיגיע הרגע נגאל מיד! "דברי חיזוק קצרים לפרשת השבוע מקץ" בספר "וקראת לשבת עונג" מובאים דבריו של החפץ החיים זצ"ל בעת שרצה לחזק את תלמידיו ולהפיח בהם תקווה וצפייה לגאולה תוך שהוא מביא להם ראיה מפרשת השבוע כיצד יבואו הם אל ארץ גאולתנו מבלי להתמהמה כלל... לצפייה לצפייה
9007מקץ- פרעה לא לוקח סיכונים! "דבר תורה לשבת מקץ" פרעה חולם חלום אך מפחד הוא לספר אותו לחכמיו שמא יפתרו לו הם את חלומו וייודע לו כי הפתרון רע בעבורו... "משל ונמשל - מקץ" המבארים שלכן, שולח פרעה לקרוא ליוסף שיפתור לו כפי שפתר לשר המשקים... לצפייה לצפייה
9008מקץ- "וורטים לפרשת מקץ" "וורטים קצרים לשבת מקץ" לשם מה השאיר יוסף את שמעון אצלו, הלא האחים יחזרו בכל מקרה כאשר ייגמר האוכל? מה הביא את האחים לחשבון נפש? וכיצד ראו שעל כל דבר משלמים לבסוף... "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" איך עשה יוסף דבר כזה?! הלא ראה למה הובילה כתונת הפסים שעשה לו אביו יתר על אחיו?! שלוש תשובות מחכימות... לצפייה לצפייה
9009מקץ- מהרסייך ומחריביך ממך יצאו! "רעיון מפרשת השבוע מקץ". אף אחד לא יכול על עם ישראל - עם שאלוקיו עימו ורשת ביטחון מגנה עליו תמיד מפני אויביו. כל זה בתנאי שהאויב הוא מאומות העולם, כי עם ישראל יכולים להתפלל לה', אבל כשזה מתוכנו אז עם ישראל בבעיה... לצפייה לצפייה
9010מקץ- רעיונות קצרים לפרשת מקץ "רעיונות קצרים לפרשת השבוע מקץ" שתי נשים תבעו מבעליהם האחת נזכרת לשבח - תמר כלת יהודה והשנייה לגנאי - אשת פוטיפר, מדוע?! מה הסיבה התחיל בשמעון וסיים בבנימין? ועוד, לכאורה ענו לו תשובה מקל וחומר, ומדוע בכלל חיפש? ואמר להם 'כדברכם כן הוא'? לכאורה האחים כלל לא גנבו את הגביע אז במה הם מודים?! תשובות לכל השאלות לפניכם... לצפייה לצפייה
9011מקץ- "וורט לפרשת מקץ" "וורט לפרשת השבוע מקץ". לכאורה נראה שיח חרשים בפרשה, האחים אומרים: "אשר ימצא הגביע בידו ומת..." והאיש משיב: "ויאמר עתה כדברכם כן הוא אשר ימצא הגביע בידו יהיה לי לעבד..." איזו מן תשובה זו?! הרי זה לא מה שהם אמרו? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
9012מקץ- המילה תנאי ליציאה מהרעב! "דבר תורה לפרשה - מקץ". יוסף מתנה את האכילה במצוות המילה - הוא מחייב את כל מצרים למול את עצמם. מה הקשר בין מצוות המילה לרעב? מבחר תשובות ורעיונות לקשר בין ברית המילה לאוכל ולשפע... לצפייה לצפייה
9013מקץ- חמור מי שלוקח... "חמורו של בנימין". בעלי החיים של צדיקים הושפעו מהנהגת בעליהן. ביאור נפלא על השאלה מדוע ההתורה מדגישה "הַבֹּקֶר אוֹר וְהָאֲנָשִׁים שֻׁלְּחוּ הֵמָּה וַחֲמֹרֵיהֶם"... כיצד ידע יוסף האם הטמנת הגביע היא מעשה נכון שה' מסכים לו? לצפייה לצפייה
9014מקץ- דקדוקי רש"י בפרשת מקץ "פרשת מקץ דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מקץ בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
9950הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ "דבר תורה לפרשת מקץ וחנוכה" תמיד יחול חג החנוכה בפרשת מקץ ונשאלת השאלה: מה הקשר של חנוכה לפרשת מקץ? מבחר דעות על הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ. לצפייה לצפייה
9951מקץ וחנוכה- מעלין בקודש "רעיון לפרשת מקץ וחנוכה". מה הקשר בין מחלוקת ב"ש לב"ה שנקבעה הלכה כמותם לבין חלומותיהם של פרעה ליוסף?! רעיון נפלא לחנוכה ולפרשת מקץ... לצפייה לצפייה
10000ויגש - שררה מתוך ענווה היתכן?! "רעיון לפרשת השבוע מקץ". על אף שיוסף זכה להיות משנה למלך מצרים ועלה לגדולה מעבדות למלוכה, הוא איננו מתגאה. "סיפור לפרשת ויגש" על חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל שקיים זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
10001ויגש- לא לשקר גם במקום סכנה! "סיפור לפרשת השבוע ויגש" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" מה למד הרב שמואל לוי, בעל "מחצית השקל", רבה של העיר קעלין מיהודה גדול עשרת השבטים שדבק במידת האמת גם שסיכן עצמו אל מול שליט פרעה - אחיו יוסף... סיפור לשבת ויגש לצפייה לצפייה
10002ויגש- מידה כנגד מידה במכירת יוסף "וורט לשבת ויגש" מידה כנגד מידה בפרשת מכירת יוסף . 10 נקודות בתהליך מכירת יוסף המביאות לתובנה כי הקב"ה מנהיג את עולמו ב"מידה כנגד מידה" פשוט מדהים!!! לצפייה לצפייה
10003ויגש- התירוץ הפשוט לכל הקושיות "דרשה קצרה לפרשת השבוע ויגש" התבוננות נפלאה של החפץ חיים בסיפור מכירת יוסף עת מתוודע יוסף אל אחיו באמירה: "אני יוסף" וההשלכה לגביי הגאולה העתידה לבוא... לצפייה לצפייה
10004ויגש- התיקון לחטא מכירת יוסף "דרשה לפרשת ויגש" כשאומר יוסף לאחיו: "אני - יוסף", ובזה היה תיקון ופיוס ליוסף לאחיו ולבנימין הכיצד? באיזה שלב מבין יוסף שהחטא תוקן במלואו? "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" - 300 שקל כסף (הגמרא מגילה ט"ז:): איך בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן כתונת פסים ליוסף) ייכשל בו זרעו?! שיוסף נותן ומעורר את טינתם של האחים? ותשובתו של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
10005ויגש- תוכחה שאין מה להשיב עליה! "דבר תורה קצר לפרשת ויגש" תוכחתו של יוסף מבוארת בדרך נפלאה ומסבירה בדרך מיוחדת את מאמר חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"... תשובתו של הרב מבריסק לשאלה איזו תוכחה יש בפסוק הזה: "אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"?... לצפייה לצפייה
10006ויגש- המשמעות של כי כמוך כפרעה! "משל ונמשל לשבת ויגש" יהודה מסביר ליוסף שאם הוא ייקח את בנימין אזי "ונפשו קשורה בנפשו" וזאת לאחר שכנועים שיעקב לא הסכים בשום אופן לשחרר עד שלא הייתה פת לחם... מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! הרי הוא הסכים בפרוש שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?! לצפייה לצפייה
10007ויגש- תירוץ לשאלה שלא נשאלה... "דבר תורה לשבת פרשת ויגש" ארבעה תירוצים נבחרים לשאלה מדוע יהודה אומר: "אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח" והלא יוסף לא שאל את השאלה הזו בכלל, מנין זה בא?! ארבע תשובות נפלאות... לצפייה לצפייה
10008ויגש- שלא רוצים לא רואים! "דבר תורה ויגש". "העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" יוסף שואל את האחים העוד אבי חי? מדוע? ולמה נבהלו לפתע?! שני הסברים נפלאים ובנסף שני ירוצים לשאלה המתבקשת מאליה: מדוע באמת לא זיהו אותו הרי דיוקנו היה כדיוקן אביו?! לצפייה לצפייה
10009ויגש- מה צריך לבקש מהמלך? "משל ונמשל לפרשת ויגש" משל ונמשל שהביא החפץ חיים המבאר כי אנו מבקשים מאת ה' שישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג לכל בריותיו... מה אם כן, עלינו לבקש מה'?!... לצפייה לצפייה
10010ויגש- וורטים לפרשת ויגש "וורטים לפרשת ויגש" יהודה ויוסף דו- שיח מוזר ולא ברור הייתכן?!... אומר יוסף לאביו תדע לך שאני מאמין שאלוקים שמני לאדון לכל מצרים זה לא כוחי ועוצם ידי... היכן אמר זאת?!... לצפייה לצפייה
10011ויגש- לחשוב לפני שמאשימים! "דבר תורה לשבת ויגש" מאת הרב נריה רוזנטל: מסר הנלמד מהתגלות יוסף לאחים, סיפור נפלא הממחיש כי רגע לפני שמתפרצים על מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור רגע ולחשוב: אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש פרשנות אחרת?... אם נלך בתובנה זו בטוח שנחיה בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו. לצפייה לצפייה
10012ויגש- "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!" "סיפור לפרשת השבוע ויגש" סיפור נפלא שסיפר אחד הרבנים בהיותו בכותל המערבי בשת בוקר מוקדמת המבאר את חוסנו של יוסף במצרים ועונה על הקושי של חז"ל שהרי שלח יוסף עגלות וכצד הבין יעקב אבינו שזה מדבר על עגלה ערופה?!... לצפייה לצפייה
10013ויגש- ללמוד מהחמורים! "אבא! תלמד מהחמורים" ביאור נפלא על הסיבה שיוסף שולח ליעקב אביו עשרה חמורים. "מדוע שולח יוסף רק עשרה ולא אחד עשר הרי מניין האחים היו אחד עשרה?! ועוד מדוע מדגישה התורה שיוסף "וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים" מה המשמעות של המילה כזאת?! ביאור נפלא של המהר"ל לצפייה לצפייה
10014ויגש- גאווה שהיא בעצם ענווה "דרשה לפרשת ויגש". "מדוע יהודה ניגש ראשון לדבר אל יוסף?" ביאור נפלא של המדרש עם רמז יפה של הגאון מוילנא. האם יש דבר כזה שאדם מתגאה ובעצם הגאווה הזו היא שיא הענווה?! "משל ונמשל לשבת ויגש" המבארים שבעבודת ה' צריך שתהיה גאווה כזו... לצפייה לצפייה
10015ויגש- למה לא להתיר את הנדר?! "שיחה קצרה לפרשת ויגש". ביאור נפלא לשאלתו של 'הפנים יפות': מדוע חוזר יהודה על המילים "אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי?" הרי כבר הוא אמר ליוסף שהוא ערב לבנימין?! ביאור נפלא על פי מדרש של בעל ההפלאה שמבאר שבכדי להתיר את הנדר יהודה חייב לחזור עם בנימין ליעקב... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10016ויגש- ערבות לדורות "מדרש לפרשת ויגש". "מהו ערב?", "מהו ערב קבלן?". מהי ערבות של "נשא ונתן ביד"?. ואם כן "מהי סוג הערבות שלקח יהודה על בנימין". ביאור דברי המדרש ואיך מאות שנים אחרי הערבות הזאת, נדרש דוד ללכת, ולהוציא את יהודה, מהערבות שהוא לקח על בנימין? לצפייה לצפייה
10017ויגש- "הנהגת מידה כנגד מידה" "חידוש לפרשת ויגש". חידוש נפלא שהביא הרב רוזנבלום ומובא בספרו של החידושי הרי"ם (ספר הזכות) על הנהגת ה' בעולם באופן של מידה כנגד מידה. למה קוראים לספר תיקוני זוהר, בשם תיקוני זוהר? איזה תיקונים הוא בא לתקן? הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לשמעון בן יעקב. "למה ישב רבי שמעון בר יוחאי 12 שנה במערה?". "מדוע יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום?". "מה הקשר בן רבי יוסי ליוסף הצדיק?" לצפייה לצפייה
10018ויגש- להאמין שכרגע זהו רצון ה'! "חידוש לפרשת ויגש". מה בעצם רצה יהודה לומר ליוסף? הרי הוא לא חידש כאן כלום ואף לא ביקש מאומה?! "חידוש של השפת אמת לפרשת ויגש" המבאר שכשאדם מבין שבעת צרה זהו רצון ה' יתברך אזי הקב"ה מוציאו מאפילה לאורה... לצפייה לצפייה
10019ויגש- לחיות זה לא רק לנשום! "וורט לשבת ויגש". "מדוע יעקב לא מאמין לבניו?" - שניים עשר שבטי י-ה היש חשש שישקרו לו?!. גם לאחר חוסר האמון הוא בסוף מאמין רק לאחר שהוא רואה את העגלות. "לשם מה נדרש יעקב לראות את העגלות בכדי להאמין שיוסף חי?" מעובד מ- "שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10020ויגש- יוסף ליווה אותם הוא חי! "שיחה קצרה לשבת ויגש". "וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל רַב עוֹד יוֹסֵף בְּנִי חָי אֵלְכָה וְאֶרְאֶנּוּ בְּטֶרֶם אָמוּת" מה הביא את יעקב להגיע למסקנה שיוסף חי?. מה היה בעגלות ששיכנע את יעקב שיש מה לרדת למצרים כי יוסף חי! ביאורו של המהר"ל בגודל מצוות לוויה. ותשובת ה'כלי יקר' לשאלה: מה יש במצוות הליווי שזאת מצווה כזו חשובה? לצפייה לצפייה
10021ויגש- אחדות תביא גאולה! "שיחה לפרשת ויגש" מהו היסוד של הגאולה? מה היה מיוחד ביוסף שיעקב מבקש ללכת ולראות אותו?! "וַיַּרְא אֶת הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם" מה מיוחד בעגלות הללו ומה הקשר לעגלה ערופה?!קטע משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
10022ויגש- אם הוא מזמין, הוא חי! "פרשת ויגש משל ונמשל". מהי הסיבה שיעקב אבינו לא מאמין לבניו? רק לאחר זשהוא רואה את העגלות הוא בעצם מאמין - "ותחי רוח יעקב אביהם"?! "סיפור לפרשת ויגש" המבאר שברגע שיוסף הזמין אותו שירד למצרים משמע שהוא נשאר יהודי! לצפייה לצפייה
10023ויגש- צדיק לא שוכח עניינים שבקדושה! "פרשת ויגש סיפור". שאלתו של ספר 'דרכי מוסר' להבנה למה מסר יוסף דווקא סימן זה - עגלה ערופה, ולא נקט סימנים אחרים כדי שיעקב אביו יאמין שנשאר בצידקותו ואיננו רשע? ביאור נפלא על ידי "סיפור על הגאון מווילנה". לצפייה לצפייה
10024ויגש-אני לא באמת זקן "סיפור לשבת ויגש". כיצד הצליח הגאון בעל שאגת אריה בגיל שבעים לשכנע את בני העיר לעת זקנה, שהוא מתאים לכהן כרב בעיר מץ? ומה הקשר לפרשת השבוע פרשת ויגש?... מובא מהעלון "אגעדאנק לפרשת ויגש" לצפייה לצפייה
10025ויגש- איך להתנהג בעת מבחן? "פרשת ויגש סיפור". למה אמר יוסף הוציאו כל איש מעלי? הרי יש דין הבא להורגך השכם להורגו?! אמר יוסף מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים. "סיפור על הרבי העשיל" המלמד את הדרך שהתווה לנו יוסף הצדיק. אין בונים את עם ישראל על חורבן זולתו! לצפייה לצפייה
10026ויגש- מי יכול לפתוח ישיבה? "פרשת ויגש וורט". שאלתו של האדמור מפונוביז': מדוע בחר יעקב אבינו לתת לשלוח את יהודה לבנות לו ישיבה בארץ גושן? הרי השבט שהקדיש עצמו לתורה היה שבט לוי -הוא הרבה יותר מתאים?!... לצפייה לצפייה
10027ויגש- ומה נענה אנחנו?! "פרשת ויגש דבר תורה". אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף הקטן של שבטים, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו - כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה! "משל ונמשל לפרשת השבוע ויגש" לצפייה לצפייה
10028ויגש- האבא מרחם על הבן! "פרשת ויגש וורט קצר". מי רחמן יותר גדול האבא על הבן שלו או רחמי הבן על האב גדולים יותר? ביאור נפלא המובא בספר 'אהל מועד' המסביר זאת על פי "סיפור עם הרבי מקוצק" והראיה מפרשת השבוע שלנו - פרשת ויגש לצפייה לצפייה
10029ויגש- סודו של יעקב "פרשת ויגש דבר תורה" בשעה שהתגלה יוסף לאחיו חפש במה יוכל להוכיח להם כי כנים דבריו ואין הוא מרמה אותם, איזו שייכות יש בין אמירתו של יוסף "אני יוסף" לשאלה הנלווית "העוד אבי חי"?! ועוד, מדוע מיד לאחר שנתוודע יוסף לאחיו קטע את המשך דבריו בשאלה על אודות אביו?! ביאור נפלא של ספר עצי הלבנון... לצפייה לצפייה
10030ויגש- איך שכחתם אותי?! "משל לפרשת ויגש". בלעם חכם של העובדי כוכבים, לא יכול לעמד בתוכחתה של אתונו... יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים (אחיו) לעמד בתוכחתו... על מהות תוכחתו של הקב"ה לכל אדם המשיל ה"בית יצחק" את המשל הנפלא... לצפייה לצפייה
10031ויגש- להיזהר מעצבות "פרשת ויגש סיפור קצר". "סיפור קצר לפרשת השבוע ויגש" המובא בעלון 'שיחת השבוע' ומסביר מה ראה יוסף צורך להזהיר את אחיו על העצבות?... ואמרה שאמר רבי אהרון מקרלין לפירושה של "עצבות"... לצפייה לצפייה
10032ויגש- דקדוקי רש"י בפרשת ויגש "פרשת ויגש דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויגש בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
10100הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת "דבר תורה לפרשת ויגש ועשרה בטבת". מה הקשר שיש בין פרשת ויגש, לעשרה בטבת?. "מדוע נקרא בית המקדש בשם צוואר?". "מדוע נקרא בית המקדש בכינוי: בית חיינו?" "וּלְפִי שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ. חָרְבָה עִירֵנוּ וְשָׁמֵם בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ. וְגָלָה יְקָרֵנוּ וְנֻטַּל כָּבוֹד מִבֵּית חַיֵּינוּ". לצפייה לצפייה
11000ויחי- לדעת לפרגן לשני "דבר תורה לפרשת ויחי". יעקב משכל את ידיו ומברך את אפרים ביד ימין ואת מנשה ביד שמאל. מה ניתן ללמוד על שני האחים הללו?! עד כדי כך שנאמר עליהם "בך יברך ישראל" מה יש בהם שכל ילדי ישראל מתברכים בהם בכל ערב שבת?! "סיפור מליצי לפרשת ויחי" המבאר זאת... לצפייה לצפייה
11001ויחי- לגלות את הקץ למי שראוי! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע ויחי" יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ לבניו וקורא להם "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" מדוע לבסוף לא גילה יעקב אבינו לבניו את הקץ? ביאור נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" בשם רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
11002ויחי- באמת שווה לסבול כאן... "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויחי" משל ונמשל שמביא הרב רובינשטיין בספרו בשם החפץ חיים כדי להסביר שהאדם בעולם הזה יורד לעולם לקיים כל ימיו מצוות ומעשים טובים, אולם לפעמים מרגיש הוא בנפשו רצון להנאות בעולם הזה מכל הטוב המדומה שבו, מיד מסתכל הוא בשכר המובטח לו לעתיד לבוא, ולבו מתמלא שמחה!... לצפייה לצפייה
11003ויחי- בכל דרכך דעהו "סיפור לפרשת השבוע ויחי". "סיפור לשבת ויחי" הממחיש מהו ההבדל ההבדל בין תורת ישראל לזו של הגוי? למה אמרו חז"ל: "חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין"?. היהודי רץ אחרי הבל של העולם הזה אבל הוא יודע שזה לא התכלית אלא רק אמצעי כדי לקיים רצון הבורא... לצפייה לצפייה
11004ויחי- העיקר לנצח! "משל ונמשל קצרים לשבת ויחי" משל ונמשל שמביא החפץ חיים להסביר כל ימי האדם בעולם הזה הם מלחמה ארוכה ביצר הרע. בניו של האדם, המחנך אותם בדרך ה', הם החיצים המסייעים להילחם. אדם שאין לו בנים - ראוי שיחזיק בממונו אנשים אחרים העובדים את עבודת ה'. כשתסתיים המלחמה בניצחון, וודאי שהניצחון יחשב גם על שמו... לצפייה לצפייה
11005ויחי- תשתוק - תצא חכם! "משל ונמשל לפרשת השבוע - ויחי". "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויחי" על מעלת השתיקה. לא פעם אנו נתקלים באנשים שיש לנו הרבה מה לומר להם... או בשעת קטטה ומריבה אנו חושבים שיש לנו מה להגיד כאן... עלינו לדעת שאם נדבר - נצא בסוף טיפשים... לצפייה לצפייה
11006ויחי- "איך לקבל כוחות?" "דבר תורה לשבת פרשת ויחי". "משל ונמשל לפרשת השבוע ויחי" המבארים את הדרך של יששכר ובני התורה שבעם ישראל הרואים איזו מנוחה = עולם הבא יש להם ואת הארץ כי נעמה, אזי הם מקבלים כוחות להמשיך לסבול בעולם הזה... לצפייה לצפייה
11007ויחי- קיום מצוות כדאי מאוד! "משל ונמשל קצרים לפרשת ויחי" עם ישראל קשור למצוות למרות שנראה לאחרים שקיום המצוות זה לא כדאי וגם לא טוב וכדבר קשה ולא נעים, זה שמקיים מתברר לו שזה מתוק ונעים ושכרו מובטח לעולם הבא... לצפייה לצפייה
11008ויחי- הכבוד הוא רק דמיון... "סיפור קצר לפרשת ויחי" שאלתו של החפץ חיים: למה זכה אפרים שיעקב יברך אותו תחילה? ותשובתו הנפלא המלווה בסיפור הממחיש שלא פעם חושב האדם את עצמו ל"משהו" בזכות ידיעותיו ומשווה לעצמו כבוד אך עד מהרה יבין הוא שזה רק דמיון.. לצפייה לצפייה
11009ויחי- נשים במה הן זוכות? "וורט לפרשת השבוע פרשת ויחי" רעיון נפלא שמביא רבי יהונתן מפראג וההשוואה שלו בין הסכם יישכר וזבולון לזכותן של הנשים בעולם הבא, ומסקנתו: כשם שלזבולון זכותו של יששכר עומדת לו, כן הנשים זכות תלמוד תורה של בעליהן ובניהן תעמוד להן... לצפייה לצפייה
11010ויחי- לשמוח שעמדתי בניסיון "דבר תורה לפרשת השבוע ויחי" "ויחי יעקב" - מה הייתה החיות של 17 השנים הללו? סיפור שהיה עם צדקיהו ונבוכדנצאר בו הזכירו הסנהדרין את יעקב אבינו שהתאבל על בנו יוסף ושם שק... מה ראו הסנהדרין להזכיר שיעקב לבש שק על יוסף בנו?! ביאור נפלא המביא משמעות נוספת ל- "ויחי יעקב" שמח שהצליח לעמוד בניסיון ולא שת ליבו ליצר הרע... לצפייה לצפייה
11011ויחי- הברכות לשמעון ולוי "דבר תורה קצר לפרשת ויחי". ביאורים נפלאים בברכת יעקב לבניו שמעון ולוי. "בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי" מה בעצם הייתה הטענה של יעקב אבינו על בניו שמעון ולוי? ועוד, "כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור" מדוע יעקב משווה אותם באותו פסוק?... לצפייה לצפייה
11012ויחי- תורה היא העוצמה הגואלת מכל רע "רעיון לפרשת השבוע - ויחי". "משל ונמשל לשבת ויחי" המבארים את השאלה מדוע הקדים יעקב ואמר "ויקרא בהם שמי" ורק אח"כ את שם אבותיו, היכן כיבוד הורים של יעקב? מה רצה יעקב ללמד אותנו? רק מי שלומד תורה יודע מה ה' רוצה ממנו... לצפייה לצפייה
11013ויחי- "וורטים לפרשת ויחי" "וורטים קצרים לפרשת השבוע ויחי" במה זכו אפרים ומנשה להיות כחלק משנים עשרה השבטים עד שאמר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"?... "בחרבי ובקשתי" - לכאורה היה צריך להיות קודם קשתי ואח"כ חרבי, כיוון שאדם נלחם קודם זורק חיצים מרחוק, וכשמתקרב נלחם בחרב?... ומדוע מברכים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"?... לצפייה לצפייה
11014ויחי- המקלל מפסיד לעצמו "דרשה קצרה לפרשת השבוע - ויחי". דבר תורה המשלב בתוכו סיפור עם המביא לתובנה מהו ההפסד העצום של אדם המקלל את חברו. יעקב אבינו הפסיד 33 שנה מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים היפות שבחייו - כל בני משפחתו על ילדיו ונכדיו מסביבו ובנו אהובו שליט בארץ... בשביל קללה אחת כמה צריכים להיזהר מחטוא בלשוננו... לצפייה לצפייה
11015ויחי- ילדים חכמים ובעלי מידות "דרשה לשבת ויחי". "דבר תורה לשבת פרשת ויחי" למה מברך יעקב "בך יברך ישראל - ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"? היה לו לומר רק ישימך אלוקים כאפרים שהוא היה בן תורה?! איזה אבא רוצה בן שיהיה עסקן פוליטי כמנשה?! ביאור נפלא המתובל במסרים נפלאים משיעורו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
11016ויחי- אחד שבית אבא חסר לו... "דבר תורה לשולחן שבת - ויחי". איך יתכן שיעקב שחווה על בשרו ראה מה הפליה בין הבנים עושה... וראה איך שמכרו האחים את בנו אהובו בגלל העדפתו של יוסף מיתר אחיו, כיצד שוב הוא מעדיף את אפרים לפני מנשה?! ועוד, אם כבר אתה חושב שלאפרים מגיע להיות בימין, תחליף את המקומות?!.. ותירוץ נפלא... לצפייה לצפייה
11017ויחי- מקמץ לגופו ומפזר לאחרים "סיפור קצר לפרשת השבוע - ויחי" בזכות מה זכה אשר לברכה כל כך גדולה ממשה רבנו?! "וטובל בשמן רגלו" רש"י: שהיתה ארצו מושכת שמן כמעין. והוא מוסיף: ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר... במה זכה לזה?! והתשובה היא: "מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך"... מה הקשר?! לצפייה לצפייה
11018ויחי- שמירת השבת = שליטה עולמית "דבר תורה קצר לפרשת ויחי" מה הקשר בין ברכת יעקב לשמירת השבת?!... אם נשמור את השבת ולא נעשה מלאכה ובכך נכבד את הקב"ה אזי הוא ייתן לנו את הנחלה שהבטיח ליעקב משמע את כל העולם, ואז יתקיים 'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' אפילו הגויים יהיו בשליטתנו... לצפייה לצפייה
11019ויחי- "פרפראות לפרשת ויחי" "רעיונות לפרשת השבוע פרשת ויחי" כמה רעיונות נפלאים לפרשת ויחי. מדוע חששם של אחי יוסף הוא חשש שווא? ומדוע זכה יוסף לשני בנים כמנשה ואפרים?!... למה ביקש יעקב דווקא מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה?... מדוע כתוב "אם נא מצאתי" בלשון עבר, היה צריך להיות כתוב 'אם אמצא חן בעיניך', בעתיד?!... מי הציל את יוסף מן החטא?... ביאורים נפלאים לצפייה לצפייה
11020ויחי- בן מזלו של יעקב "פרשת ויחי וורט קצר". ביאור נפלא המובא בשער הליקוטים להאר"י ז"ל המבאר מדוע כשבא יוסף אל אביו - מיד ויתחזק ישראל וישב על המיטה? - מהו הגורם בביקורו של יוסף שהביא את אביו להרגיש חזק יותר?... לצפייה לצפייה
11021ויחי- ההוכחה שיוסף לא חטא "חידוש לפרשת ויחי". מדוע מחבר יעקב במשפט אחד את הפליאה שהוא זכה לראות את יוסף בחייו עם הראייה של ילדיו של יוסף? מה הקשר בינהם?! ביאור נפלא של ה'פני דוד' שזו בעצם ההוכחה שלמרות שיוסף היה בערוות מצרים - לא חטא... לצפייה לצפייה
11022ויחי- לא יכול לבד "פרשת ויחי דבר תורה קצר". ביאור נפלא של הגאון רבי חיים קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" על השאלה: לשם מה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!... לצפייה לצפייה
11023ויחי- רע שממנו תצמח טובה?! "פרשת ויחי סיפור". כיצד יתכן שהאחים מבקשים מיוסף שיגמול להם רעה כפי שעשו לו?! ועוד מה ענה להם יוסף: "כי התחת אלוקים אני"?! "סיפור על נפוליאון" המבאר בדרך מיוחדת את תשובת יוסף לאחיו... לצפייה לצפייה
11024ויחי- הקירור של הרגש "פרשת ויחי סיפור עם מוסר השכל". שאלתו של הרב שבתאי יודלביץ' זצ"ל: מדוע הנכד דווקא חושים בן דן, הוא היה הקנאי להרוג את עשו הרשע ולא הדודים שלו שמעון ולוי הידועים כקנאים לכבוד המשפחה?! וביאורו הנפלא על ידי "סיפור לפרשת ויחי"... לצפייה לצפייה
11025ויחי- עכשיו תסגוד לו! "פרשת ויחי דרשה קצרה". איך השתחווה יעקב אבינו לבנו יוסף? הרי הוא אבא שלו?! ועוד מדוע 17 שנה לא בא יוסף אל אביו?! ובכלל מה לעשות שכשאדם חושב שיש איזה מנהיג שאינו ראוי לתפקידו? ומה למד המהר"ם מרוטנבורג מיוסף הלכה למעשה?... לצפייה לצפייה
11026ויחי- מהי הברכה הטובה לאבא? "פרשת ויחי רעיון קצר". "מהי הברכה הטובה ביותר לאבא יהודי?". שאלתו המופלאה של הגאון מפונביץ מדוע יעקב פתח ברצונו לתת ברכה ליוסף וסיים "המלאך הגואל... יברך את הנערים"?! - "הילדים הם העיקר, הדור הצעיר הוא תקוות עתידנו!" לצפייה לצפייה
11027ויחי- לא לצפות לגמול "פרשת ויחי סיפור קצר". "מהו חסד של אמת?. "סיפור על הבעל שם טוב" המתאר כיצד הצליח עשיר נדבן לחמוק מגמול התודה של העניים בני עירו.. ומדוע אמר הבעל שם טוב על קמצן העיר - "אשריו ואשרי חלקו"... לצפייה לצפייה
11028ויחי- תלוי כמה אתה משקיע "פרשת ויחי וורט קצר לשולחן שבת". מדוע נמשלה התפילה לקשת?. ביאור נפלא של האדמו"ר מקוצק על הדמיון בין החץ לתפילה - סגולתה של התפילה כמו סגולתו של החץ... לצפייה לצפייה
11029ויחי- פנינים לפרשת ויחי "פרשת ויחי פנינים קצרים". מדוע מיתתו של יעקב אבינו קרויה 'ויחי' פרשת מיתתה של שרה אימנו קרויה 'חיי שרה'?!. לשם מה מדגישה התורה את זמן הברכה: "ויברכם ביום ההוא"?!. ומה בכלל תשובתו של יוסף: "ויאמר יוסף אל אביו בני הם" וכי יעקב לא ידע?!... לצפייה לצפייה
11030ויחי- זה מה שאשתך מרגישה! "פרשת ויחי סיפור לשולחן שבת". סיפור עם רבי יהושע לייב דיסקין – השרף מבריסק זצ"ל המתאר כיצד הצליח הרב להסביר לחתן צעיר מה אישתו מרגישה... והלקח לגבינו ביחסנו לרעיה שבבית... לצפייה לצפייה
11031ויחי- דקדוקי רש"י בפרשת ויחי "פרשת ויחי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויחי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
12000שמות - ללכת עם הקב"ה "דבר תורה לפרשת שמות". המיילדות לא הרגו את הילדים, בתירוץ: "כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו". השאלה המתבקשת: אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! "משל ונמשל לפרשת שמות" ו"סיפור לשבת שמות" הממחישים שכשהולכים בדרך שהקב"ה מבקש - אין ההגיון שולט... לצפייה לצפייה
12001שמות- דווקא ירא שמים עדיף! "סיפור לפרשת השבוע פרשת שמות" מדוע לאחר שהמיילדות מקבלות את הציווי "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" אינן עוזבות לאלתר את משרתן?! ולו זו בלבד אלא נשארות ומסכנות את נפשן?! סיפור על רעיון נפלא שמצא החפץ חיים בפרשת השבוע, כאשר נשאל שאלה... לצפייה לצפייה
12002פרשת שמות- חינוך הילדים "רעיון חינוכי מפרשת השבוע פרשת שמות" דרך של הנהגה חינוכית נלמדת מציווי ה' אל משה לקחת את המטה בידו. מה המשמעות לנו כהורים ומחנכים כשמשליכים את המטה מהיד... וכיצד ניתן לתקן את אשר עוללנו?! - מלמד הקב"ה את משה לאחוז בזנבו! לצפייה לצפייה
12003שמות- התנהלות ניסית במצרים "משל ונמשל לפרשת שמות" משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא לפרשת השבוע פרשת שמות, כתשובה לשאלה של האבן עזרא: מדוע לא הזכירה התורה את הנס שיוכבד ילדה בגיל 130? הרי זהו נס גדול יותר משל שרה שילדה בגיל תשעים ושם הכתוב מציין זאת באריכות?!... לצפייה לצפייה
12004פרשת שמות- לפום צערא אגרא "דרשה קצרה לפרשת שמות". "מהי הסיבה לאריכות הזמן של הגלות?" והתשובה היא: לשון הרע! ביאור נפלא בדברי חז"ל: "לפום צערא אגרא" מפרשת השבוע... והקשר לדברי משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם מפני מה זאת האומה משתעבדת יותר מכל האומות שיש בעולם? אכן נודע הדבר = החטאה הזאת שלא על חינם משתעבדים... לצפייה לצפייה
12005שמות- מפני מה זכו ישראל לנס? "דבר תורה לפרשת השבוע - שמות" ביאור נפלא בשאלות משה: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" שלמד ר' שמעון מתוך מעשה שהיה עם אביו ה"חפץ חיים"... אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!... לצפייה לצפייה
12006שמות- כשיש הבדלה ה' מקדש! "סיפור לשבת שמות" סיפור נפלא הממחיש שאם נעשה הבדלה הקב"ה יקדש אותנו, אך אם לא נעשה קידוש לעצמנו, הקב"ה ידאג שהגויים יבדילו אותנו מהם... ברגע שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את 'עצמם' לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות ובימנו אנו... לצפייה לצפייה
12007שמות- כוחו של מי גדול יותר "סיפור קצר לפרשת שמות" סיפור קצר המובא בספר: "וקראת לשבת עונג" הממחיש בצורה נפלאה את ההבדל בכוח, בין הקב"ה לשאר אלילים. שבשעה שנגלה ה' למשה בסנה הסתיר פניו, אבל בשעה שראה את הנחש לא הסתפק משה בהסתרת פניו אלא נס מפניו, הייתכן?!... לצפייה לצפייה
12008שמות- חינוך הילדים רוצה להתכבד?! "דבר תורה חינוכי לשבת שמות" שניהם, גם עמרם וגם אלימלך עושים מעשה בעקבות ייאוש. עמרם- עושה מעשה אמיץ ונכון ומקבל את משה רבינו. אלימלך- עושה מעשה טיפשי- עוזב את ארץ הקודש ומקבל את דוד המלך. מה המסר מכאן לגביי חינוך הילדים?!... לצפייה לצפייה
12009שמות- "עימו אנוכי בצרה" "דבר תורה קצר לשבת שמות" מה זה מנהיג? איך נבחרים להנהיג עם? ואיך זוכים לכלכל את כל העולם?! יוסף הצדיק מלמד אותנו כיצד... כדי להגיע לגאולה - להאריך חיים, צריך להרגיש את הצער של השני... והמסקנה לגבינו מה לעשות כשאנו רואים פתק להתפלל על פלוני או מקבלים מייל או SMS לבקשת רחמים?!... לצפייה לצפייה
12010שמות- לבוש הולם ומיוחד "רעיון לפרשת השבוע - שמות" "דבר תורה קצר לפרשת שמות" המבאר את השאלה: כיצד ביקש ה' מבני ישראל לשאול מהמצריים שמלות - ללבוש בגדי נכרים? והלא זה בניגוד לציווי: "ואבדיל אתכם מן העמים"?! זאת ועוד והלא נגאלו ישראל ממצרים בזכות שלא שינו את לבושם?!... לצפייה לצפייה
12011שמות- גדולתם של אבות "מדרש לפרשת שמות" ביאור בדברי חז"ל על כעסו של ה' על משה וההבדל בינו לבין האבות הקדושים. שכבר בתחילת השליחות שאל לשמו של ה', ולבסוף אמר: "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" ותשובת ה': לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"... לצפייה לצפייה
12012שמות- "וורטים לפרשת שמות" "וורטים לפרשת השבוע פרשת שמות". "ותחייןָ את הילדים" מדוע שיבחה התורה את המיילדות? מה גדולה עשו שהחיו את הילדים, הרי זה בכל שפיכות דמים, ומצווים כולנו ב'ייהרג ואל יעבור'?! מסירות הראויה להערכה. "כי כבד פה וכבד לשון אנכי" מדוע לא ביקש משה מה' שירפא אותו?... ביאורים נפלאים לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
12013שמות- "וראך ושמח בליבו" "דרשה קצרה לשבת שמות" אהרון הכהן שמח שאח שלו יהיה מנהיג למרות שהוא קטן ממנו. מהו השכר על מעשה אצילי שכזה? נתן לו הקב"ה את האורים והתומים = והיו על ליבו תמיד, וכל מי שתהיה לו שאלה יבוא לאהרון וישאל. מי צריך לשאול את אהרון שמשה נמצא?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
12014שמות- אברהם ושיעבוד מצרים! "משל ונמשל לשבת שמות". משל ונמשל המבארים מדוע שהקב"ה אומר לאברהם "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך... ועבדום ועינו אותם 400 שנה", הוא אפילו לא מתווכח על זה, בשונה מעונשם של אנשי סדום, ששם הוא מתחנן לה' שיציל אותם... לצפייה לצפייה
12015שמות- נעלים ניתוק מהחומר "שיחה לפרשת השבוע פרשת שמות" שיחה שנמסרה על ידי הרב ברוך רוזנבלום המדברת על משמעות הנעלים של האדם גם לאחר פטירתו כמו "למה אסור לנעול נעלים של מת?", "למה צריך לקרוע נעלים של הנפטר?" משל ונמשל המבארים שאדם צריך להסיר את המנעולים מההרגלים שלו ואז הוא יגלה מחדש אלו יכולות ואיזה כוחות יש לו... לצפייה לצפייה
12016שמות- מהי "אהבת ישראל"? "סיפור לפרשת השבוע - שמות". מדוע ה' מצווה ממשה רבנו לחלוץ את נעליו?! מהם התכונות הדרושות ממנהיג? ובפרט ממנהיג של עם ישראל?... סיפור נפלא המבאר שמי שלא יודע מה כואב לחברו - סימן שאין לו "אהבת ישראל"! לצפייה לצפייה
12017שמות- "רעיונות לפרשת שמות" "רעיונות לפרשת השבוע פרשת שמות". וורטים לפרשת שמות". ביאורו של האור החיים לשאלה מדוע ציווה ה' את עם ישראל לגנוב את דעת פרעה ולומר שהולכים רק לשלשה ימים? ושישאלו את כליהם?... משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה בזכות הענווה שלו על פני ההרים האחרים... לצפייה לצפייה
12018שמות- למה נקרא שמו משה? "דבר תורה לשבת פרשת שמות" מגוון מדרשים ופירושים על שמו של משה רבנו. מדוע נקרא שמו משה? מי נתן למשה רבנו את שמו? האם זו בתיה בת פרעה או הקב"ה? מניין ידעה בת פרעה לקרוא למשה בעברית? ואם הסיבה שמין המים משתיהו היו צריכים לקרוא לו משו או נמשה? משמעות השם משה זה שהוא מוציא אחרים מהמים?!... לצפייה לצפייה
12019שמות- איך ניתן להגיע לגאולה? "דרשה לשולחן שבת פרשת שמות". מה הקשר בין הגאולה שהייתה במצרים "פקוד פקדתי" לבין האולה העתידית? ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום אומר הקב"ה: "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית" כמו הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה...האומנם?! לצפייה לצפייה
12020שמות- משה בן עמרם הלוי "דרשה לפרשת השבוע פרשת שמות". ביאור נפלא של הכלי יקר על הפסוק: "וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי" ובנוסף שאלתו של ספר שערי אורה: לשם מה האנונימיות הזו לפני לידת משה? מה הייתה הבעיה לכתוב "וילך עמרם וייקח את יוכבד גרושתו"?! והיא ילדה את משה?! וביאורו של המהר"ל על ההדגשה של התורה: "בן לוי ובת לוי... לצפייה לצפייה
12021שמות- זה הזמן להתנתק מהחומר... "דבר תורה לימי השובבים". פרשת שמות פותחת את ימי השובבי"ם = ראשי התיבות של ששת הפרשיות הראשונות בחומש שמות (ש-מות, ו-ארא, ב-א, ב-שלח, י-תרו, מ-שפטים)מה הייתה גדולתו של משה? ומה הקשר לימים הללו?! לצפייה לצפייה
12022שמות- "להודות בטעות" "מוסר השכל לפרשת שמות" כל אחד שואל את עצמו שאלה מתבקשת: "איך אפשר לזכות לילד צדיק" כמו משה רבינו? "סיפור מהמדרש על פרשת שמות" המבאר במה יתייחד עמרם כל כך עד שזכה שדווקא ממנו נולד מושיען של ישראל... לצפייה לצפייה
12023שמות- "ההקבלה בין יוסף למשה" "שיחה לפרשת שמות". מדוע דווקא משה לוקח את העצמות של יוסף? כמה דברים בחיי משה רבינו המקבילים באופן מדהים לחייו של יוסף. אותו דבר שנעשה ליוסף - אז, נעשה למשה עכשיו... הכל כדי לזכך אותו, ולהביאו לתיקון השלם, כדי שיוכל להיות נותן התורה. לצפייה לצפייה
12024שמות- שהפה נקי אפשר לגשת למתן תורה "חטאי הלשון והגאולה". ביאור ההקדמה של הרמב"ן לחומש שמות. מה השייכות למתן תורה והשלמת המשכן ליציאת מצרים?. מדוע מתחילה הפרשה ב'ו'?. "מדוע אברהם אבינו לא מבקש על בניו שלא ישתעבדו 400 שנה?". "מה הקשר בין לשון הרע לשיעבוד -וליציאת מצרים?" "שיחה לפרשת שמות" מעובד מ- "שיחה של הרב רוזנבלום" לצפייה לצפייה
12025שמות- דקדוקי רש"י בפרשת שמות "פרשת שמות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שמות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
12026שמות- כל הגויים בשביל ישראל! "פרשת שמות דבר תורה קצר". ההוכחה של האדמור מסטמר זצ"ל מפרשת השבוע שכל הגויים נבראו בשביל עם ישראל. ומה הקשר לברכת "בורא נפשות רבות" שאנו מברכים לאחר כל דבר מאכל שנברא במאמר פיו של הקב"ה? לצפייה לצפייה
12027שמות- כמו משה רבנו "פרשת שמות סיפור קצר". סיפור נפלא על חכמתו של רבי שניאור ­זלמן מלאדי וכיצד הצליח לדעת את סוד הכוונות של תקיעת השופר ממורו המגיד ממזריטש זצ"ל ועוד הביא לכך סימוכין מפרשת השבוע פרשת שמות... לצפייה לצפייה
12028שמות- כולם בתוך אחד "פרשת שמות דבר תורה". ביאור נפלא של הספר 'מאיר עיני ישרים' על השאלה: מדוע אמרה בתיה בת פרעה: "מילדי העברים" - בלשון רבים, ולא אמרה בלשון יחיד: "ילד עברי זה?!... והסברו עם "סיפור לפרשת שמות" לצפייה לצפייה
12029שמות- תפילתן של המיילדות "פרשת שמות דבר תורה קצרצר" מה הצליחה לפעול תפילתן של המיילדות? ביאור נפלא להסבר כפל הלשון: ברור לכולם שאם המיילדות לא עשו כדבר המלך להמית את הילדים - הם נשארו בחיים?!... לצפייה לצפייה
12030שמות- וורטים לפרשת שמות "פרשת שמות וורטים קצרים". מדוע הסכימו האחים לרדת למצרים?. מדוע תמיד אחרי רדיפות ועינויים קשים אנו יוצאים מחוזקים ומחוסנים יותר?. גדולתו של משה רבינו ומדוע יתרו ביקש מבנותיו להביאו?... לצפייה לצפייה
12031שמות- הפלה זה רצח! "פרשת שמות סיפור". סיפור נפלא על רב חכם שהצליח בתבונתו להסביר לאישה בהריון שלעשות הפלה כמוה לרצוח את בנה החי... הסיפור מובא בספר 'מאמר אפרים'... לצפייה לצפייה
12032שמות- לזהות פוטנציאל "פרשת שמות סיפור לשולחן שבת". סיפור שהחפץ חיים זצ"ל, סיפר על המגיד מדובנא זצ"ל המראה שבכל ילד יהודי יש פוטנציאל להיות גדול הדור בא ולכן כשנראה ילד יהודי הזקוק לעזרה, יש להושיט לו יד... לצפייה לצפייה
12033שמות- הכרת הטוב היא עליך! "חידוש לפרשת שמות". לשם מה הקב"ה בעצמו צריך לעשות למיילדות בתים כשכר על המעשה הנועז שעשו באי ציות לפרעה הרשע? וכי חסר לו מלאכים עושי רצונו?!. ביאור נפלא של הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסברו לשם מה אומרים מודים דרבנן... לצפייה לצפייה
12034שמות- לראות בצערו של השני "סיפור לשבת פרשת שמות". סיפור על רגישות מופלאה של כלה, שהעלתה חשש שמא מגוריה לאחר החתונה מול חברתה שמעוכבת שידוך יגרום לה צער... ופסיקתו של הגראי"ל שטיינמן... לצפייה לצפייה
12035שמות- כוח הצדקה הפך את הכול! "פרשת שמות דרשה קצרה". ביאור נפלא של הספר 'ישמח משה' בפרשת שמות על הדרך שבה פעלו המיילדות, כששמעו את הגזירה הרעה שנגזרה על ישראל והבינו שמידת הדין מתוחה עליהם... איך הצליחו המיילדות להפוך את מידת הדין למידת הרחמים?!... לצפייה לצפייה
13000וארא - מה טוב לי בכלל?! "דבר תורה לפרשת וארא". כל המכות ניתנו לדעת שהקב"ה מנהל את העולם: "למען תספר באזני בנך ובן בנך...וידעתם כי אני השם" "משל ונמשל לפרשת וארא" המביאים לתובנה שלא בהכרח אנו מבינים מה טוב לנו... יש להשאיר את השיקולים וההחלטה להקב"ה... לצפייה לצפייה
13001וארא- עזרה לאחרים מביאה ישועה! "סיפור לפרשת השבוע וארא". "סיפור עם החתם סופר" ואחד הסוחרים הגדולים שביקש את עזרתו. הרב מצא לו את הבעיה שהפריעה לו לקבל עזרה מאת ה' מפרשת השבוע שלנו פרשת וארא. בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?!... ביאור נפלא! לצפייה לצפייה
13002וארא- בכל אחד יש "פַרְעוֹן"! "דבר תורה קצר לפרשת השבוע וארא" איך יתכן שמלך כפרעה - מלך על המעצמה מספר אחד בגודלה באותה תקופה... מצליח להיות אדיש למתקפות החוזרות ונשנות של "איתני הטבע" והוא מקשה את ליבו פעם אחר פעם כשכל האימפריה שותקת?! מסתבר שפרעה לא לבד במערכה... לצפייה לצפייה
13003וארא- משה ואהרון שקולים היו?! "דבר תורה קצר לפרשת וארא" במדרש רבה מובא כי, משה ואהרן שקולים היו. שאלתו של ה"חוזה מלובלין": הכיצד ייתכן ששני אנשים יהיו בדיוק באותה הדרגה?! ותשובתו הנפלאה תוך השוואה לאברהם אבינו ולמאמר חז"ל: "גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שנאמר באברהם"... לצפייה לצפייה
13004וארא- אתה יודע מי היה סבא שלי?! משל ונמשל לפרשת השבוע וארא". "משל ונמשל על זכות אבות" מתי באמת זכות אבות קיימת לאדם? יש אנשים שכששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות הם משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!... הוא היה רב גדול.., האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות, אבל האמת הבן מזכה האבא, ולא האבא מזכה הבן... לצפייה לצפייה
13005וארא- כדי לאזן צריך מכות! "דבר תורה לשבת וארא" ה' מכביד את ליבו של פרעה וזה חוטף עשר מכות ששבע מהן נמצאות בפרשת השבוע. נשאלת השאלה: אם הקב"ה הוא זה שהכביד את ליבו של פרעה למה הוא בעצם אשם?! לשם מה מגיע לו העונש הקשה הזה של עשרת המכות?! "משל ונמשל נפלאים המבארים את התשובה לכך... לצפייה לצפייה
13006וארא- אם לא תוותר הצרות יגדלו! "דבר תורה לשולחן השבת פרשת וארא" אם פרעה והמצרים מטרתם היא לעצור את מכת הצפרדעים, וככל שהם מכים בה יוצאים עוד ועוד... היה עליהם להפסיק להכותה? למה הם ממשיכים?! כיצד מידת הכעס משפיעה על שיקול הדעת של האדם ניתן ללמוד מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
13007וארא- ההבדל בין הצפרדעים לנחשים "דבר תורה קצר לפרשת וארא" רעיון שמביא החפץ חיים על ההבדל שבין מכת הצפרדעים שכאשר התפלל משה לה' להפסיק את המכה, נעתר לו והסיר את המכה מארץ מצרים מיד. לעומת זאת כשפגעו בהם הנחשים במדבר, לא הועיל משה בתפילתו מיד אלא היה צורך להביט אל נחש הנחושת... לצפייה לצפייה
13008וארא- נושא ונותן בעול עם חברו "שיחה לפרשת השבוע וארא" "מי זוכה להיות מנהיג?", מדוע ה' נגלה למשה בסנה? "וירא ה' כי סר לראות" מה הקשר? ולמה דווקא בסנה? שאלתו של המהר"ל: הרי, כל סיפור בתורה יש ממנו הוראה לגבנו. מהי ההוראה מהסיפורים על משה רבנו? ועוד משלושה סיפורים?! (הריגת המצרי, התערבות בין שני ניצים והצלה של בנות יתרו) מה הקשר בין שמותיהם של גרשום ואליעזר לשמותיהם של אהרון ומרים?!... לצפייה לצפייה
13009וארא- "שיכרון גדלות" של פרעה "משל מליצי לפרשת השבוע פרשת וארא" מה גורם לפרעה לעשות כל כך הרבה טעויות שבעטיים הוא מכלה את המדינה שלו?! לקח הנלמד מפרשת השבוע על מידת הגאווה ואיך מניעים אישים מסוגלים לשבש חשיבה רציונלית של אדם, עד כדי כך שהוא מסיק מסקנות הפוכות מן המציאות והמזיקות לו ולסובבים אותו... "למה בתורה לא כתוב "כיצד לעבוד על המידות"?! לצפייה לצפייה
13010וארא- פרעה הוא אזהרה לכולנו "דבר תורה לפרשת השבוע - וארא" הרמב"ם באגרת לבנו כתב: שפרעה הוא אזהרה לכולנו - האומנם?! ראו מה קרה לאדם שמונחה ע"י היצר שלו... מדוע אצל המן הרשע כתוב "ויאמר המן בליבו", אבל אצל חנה אימו של שמואל הנביא כתוב: "וחנה היא מדברת אל ליבה"?! שרשרת הפיקוד של המוח, הלב והכבד... לצפייה לצפייה
13011וארא- מכת הברד נס בתוך נס! "משל ונמשל קצרים לפרשת וארא" כי במכת ברד התרחש נס בתוך נס! – הברד לא כיבה את האש והאש לא המיסה את הברד, אלא, היו הולכים שניהם יחד ומכים את המצרים. "משל ונמשל לשבת וארא הממחישים איך התאגדו שני ה"שונאים" אש ומים למלחמה במצריים... לצפייה לצפייה
13012וארא- "איך מביאים את הגאולה?" "דבר תורה לילדים ונוער שבת וארא". "איך מביאים את הגאולה?", "למה נבחרו דווקא משה ואהרון?". מה היה במשה ואהרון שעל ידם הייתה הגאולה לעם ישראל?. כיצד מבאר רש"י: שהיו שקולין כאחד? היכלו שניהם להיות שקולין בדיוק אותו דבר?! ביאור נפלא לשבת וארא... לצפייה לצפייה
13013וארא- "למה אנשים כפויי טובה?" "שיחה לפרשת השבוע וארא" מדוע משה מכיר טובה ליאור ולעפר?, הייתכן הכרת הטוב לדומם?! אם מדובר בבן אדם שעשה לי טובה והחזרתי רעה נו... ברור - שחיתות. אבל ליאור ולחול?! מה הם כועסים עלי?! וכי יש להם את האפשרות לכעוס או להיפגע?! והרי מים זרמו והתחלפו להם מזמן... והעפר עף ברוח?!... ובכלל "למה אנשים שגמלנו להם טובה הופכים להיות שונאים שלנו?" תשובתו של החתם סופר זצ"ל מתוך מעשה שהיה... וסיפור מליצי לקינוח... לצפייה לצפייה
13014וארא- טוב אם כבר באת, תישאר! "משל ונמשל לשולחן השבת פרשת וארא". אומר דוד המלך בתהילים (פרק ק"ה פסוק ל"א): "אמר ויבא ערוב - כינים בכל גבולם" נשאלת השאלה: הרי מכת כינים הייתה לפני ערוב מה הם עושים כאן?! ביאור נפלא של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת וארא"... לצפייה לצפייה
13015וארא- דצך עדש באחב "דבר תורה - וארא" ביאורו הנפלא של הכלי יקר בשם האברבנל לשאלה: לשם מה נדרשו סימנים? כל מספר פלאפון יש לו 10 מספרים? מה הבעיה לזכור?! ותשובתו הנפלאה: איך מצליח ה' להחדיר אמונה בכל הרבדים במצרים ניתן ללמוד מהסימנים של ר' יהודה: היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב... לצפייה לצפייה
13016וארא- הבטחה של ה' זו הבטחה! "משל ונמשל לשבת פרשת וארא". "רעיון לפרשה - וארא". משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא להסבר דבריו של הקב"ה למשה: "דבר נא באוזני העם" ואין נא אלא לשון בקשה.שלא יאמר אותו צדיק (=אברהם) "עבדום ועינו אותם" קיים בהם "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" הייתכן?! ביאור נפלא למה הקב"ה דואג מאברהם אבינו... לצפייה לצפייה
13017וארא- שלום בין מים לאש "סיפור לשבת פרשת וארא" במכת הברד היה נס גדול שבו עשו האש וקרח שלום ביניהם. ביאור מאמר חז"ל: "מי שנפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו" מעשה על ר' יונתן אייבשיץ שהצליח להסביר למלך מדוע הסיר משכין שלום... לצפייה לצפייה
13018וארא- חלוקת המכות לסימנים "דרשה לפרשת וארא" המכות לא באו רק להעניש אלא ללמד את יסודות האמונה בה'. לשם מה היה רבי יהודה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב?. מכת בכורות הייתה להוציא את ישראל ממצרים ולכן בפועל היה מספיק לתת רק את מכת בכורות בכדי שפרעה ישחרר את בני ישראל, לשם מה אם כן הביא הקב"ה עשר מכות?!... לצפייה לצפייה
13019וארא- כל מכה ומכה הייתה מכוונת "דבר תורה לשבת פרשת וארא". מתוך עשרת המכות שבע מהן מופיעות בפרשת השבוע פרשת וארא. חז"ל אומרים: "במידה שאדם מודד בה מודדין לו" ואכן, כל שבעת המכות שבפרשה הם ניתנו למצריים "במידה כנגד מידה" נבאר כל אחת מהי המידה שהוזרה למצריים הרשעים הללו... לצפייה לצפייה
13020וארא- שלשה ימים לצמיתות "וורט לפרשת השבוע פרשת וארא" מדוע לא אמר משה לפרעה שההליכה היא לצמיתות, והרי למעשה משה ידע שזה לא לשלשה ימים בלבד?! תשובתו של הרמ"א (ר' משה איסרליש): שבכוונה תחילה נהג משה כך - שינה משה מן האמת, כדי שתהיה זו מידה כנגד מידה... לצפייה לצפייה
13021וארא- שכינה מדברת מתוך גרונו "וורט לפרשת וארא" יוסף הצדיק משאיר תקווה לבניו ואומר להם יבואו יום ותגאלו ממצרים יבואו אדם ויאמר לכם "פקוד פקדתי" תדעו שהוא הגואל... את סוד זה שמרו האנשים מדור לדור... מה קרה שהאמינו דווקא למשה רבנו הרי כל מי שידע את הסיסמא יכל לבדות ולאמר שהוא הגואל?... לצפייה לצפייה
13022וארא- יסודות האמונה ממכות מצרים "רעיון של הבעל שם טוב לפרשת וארא". "לשם מה הביא ה' 10 מכות"?! (בשביל שאם ישאלו את המצריים אח"כ איך היה? הם יגידו 10...) המכות לא היו בשביל פרעה אלא בשבילנו "העושה לנו נסים נקמה בפרעה" הנסים היו בשבילנו ותוך כדי זה גם נקמה בפרעה... לצפייה לצפייה
13023וארא- המשענת היחידה, אבינו שבשמים! "דבר תורה לשולחן השבת - וארא" שאלתו של הבאר משה מאושרוב: למה היה צריך המטה להפוך לנחש והנחש למטה?! רצה הקב"ה לה?ביר מסר ל?ם ישראל: תד?ו! לפ?מים המטה הוא נחש ולפ?מים הנחש הוא מטה... אנשים נש?נים ?ל קנה רצוץ. ?ליהם לד?ת שאין לנו ?ל מי להישען אלא ?ל אבינו שבשמים... "סיפור על נחום איש גם זו" לצפייה לצפייה
13024וארא- מכות מצרים התשובה לכל השאלות! "שיחה לפרשת וארא". לשם מה החלוקה של שבע מכות בפרשת וארא ושלוש מכות בפרשת בא?. "מה למדנו מאותם עשר מכות, שהיו במצרים?". רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִימָנִים: דְּצַ''ך. עַדַ''ש. בְּאַחַ''ב. - "בשביל מה צריך לחלק את המכות?" קשה לך לזכור עשר מכות?! "האם בהתבוננות במכות מצרים נמצאים כל התשובות לשאלות שלנו בחיים?... קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת וארא" לצפייה לצפייה
13025וארא- מכת הברד ושלשת הכוחות "שיחה בנושא מכת הברד". איזו מכה קיימת עד היום? האם אנו מחכים למכת ברד?. הווידוי של פרעה - מה קרה שנפתח לו הפה?! מה הביא את עם ישראל לפתוח את הפה לאחר מכת הברד?. למה המלאך בלידה, מכניס לתינוק את הנשמה, דרך הפה ולא דרך האף? למה בעצם ירדנו למצרים? תהליך הירידה למצרים וההשתלשלות של האירועים... "ביאור של השיר חד גדיא" בכל גלות, שהקב"ה שולח את כנסת ישראל, הם מסתכלים איפה הם נמצאים, ויודעים מה צריך לתקן. מה יש לתקן בגלות אדום, שאנחנו נמצאים בה עכשיו?. למה צריכים לתת את הטריפה לכלב? ומה כל זה קשור ל- "ימי השובבים"? לצפייה לצפייה
13026וארא- דקדוקי רש"י בפרשת וארא "פרשת וארא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וארא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
13027וארא- עבד שקם על רבו "פרשת וארא משל ונמשל". תיאור נפלא בדרך של "משל לפרשת וארא" הביא המגיד מדובנא, לבאר את חשיבתו של פרעה להיות אלוה ואיך הקב"ה החזיר אותו למציאות על ידי עשרת המכות... עד שהודה ואמר: "ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים"... לצפייה לצפייה
13028וארא- שקולים היו... "פרשת וארא רעיון מליצי". כיצד הצליח האוהב ישראל מאפטא זצ"ל לענות בחכמה לגביר נדבן (עם הארץ) שהתקשה בתמונה של משה ואהרון שצייר איזה צייר על חומש... לצפייה לצפייה
13029וארא- כבד לב פרעה "משל לפרשת וארא". משל נפלא שהביאו בעלי התוספות להסביר את חוצפתו וטיפשוטו של פרעה למרוד במי שאמר והיה העולם למרות כל המכות שקיבל פעם אחר פעם... לצפייה לצפייה
13030וארא- "ענה כסיל כאולתו" "סיפור מליצי לפרשת וארא". ביאורו של הסבא מקלם לתשובתו של משה במהלך דו-שיח בינו לבין החרטומים שהתקיים לאחר שמטהו בלע את כל התנינים של החרטומים... סיפור מליצי המבאר שלשאלה מטופשת עונים תשובה מטופשת! לצפייה לצפייה
13031וארא- להפוך עבד למקבל תורה?! "פרשת וארא דבר תורה". ביאור נפלא של המהר"ם שפירא מלובלין ובעל ה"כרם צבי" אודות הוויכוח של משה רבינו ופרעה הרשע. האם ניתן להפוך דור ש- 200 שנה הוא בעבדות ובמ"ט שערי טומאה לדור שיוכל לקבל תורה? ומה הקשר למטה שהפך לנחש?!... לצפייה לצפייה
13032וארא- טשטוש הגבולות "פרשת וארא וורט קצר". המחלוקת בין מצרים לשכנותיה היכן עובר קו הגבול בין המדינות - הסתיימה במכת צפרדע, לשם מה חוזר משה רבינו על עניין הגבול גם במכת ארבה?! ביאור נפלא של האדמו"ר מטשעבין זצ"ל... לצפייה לצפייה
13033וארא- קל וחומר מצפרדעים "פרשת וארא רעיון קצר". חנניה מישאל ועזריה מסרו עצמן על קדושת השם ונכנסו לתנור כיוון שלמדו קל וחומר מהצפרדעים. שאלתו של הגאון על עצם הקל וחומר והלא הצפרדעים כן היו מצווות?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
13034וארא- כבוד ליהודי מישראל! "פרשת וארא סיפור קצר". ה' חולק כבוד לפרעה הרשע, סיפור נפלא המלמד כיצד לא לזלזל או לבייש אדם גם כשהוא רשע או טועה ובפרט שמדובר ביהודי... "סיפור על רבי חיים עוזר" זצ"ל... לצפייה לצפייה
13035וארא- מה לא להגיד! "סיפור קצר פרשת וארא". סיפור על רבי קופל רייך - 'המגיד מבודפשט' שלמרות שהיה דרשן בחסד עליון היה מכין את דרשותיו בקפידה... מה ענה לבנו כאשר נשאל על כך? וראייתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
13036וארא- וורטים לפרשת וארא "פרשת וארא וורטים". מבחר "רעיונות קצרים לפרשת וארא". מניין שפרעה היה אנוכי?. מדוע רק במכת הצפרדעים נאלץ משה לצעוק אל ה'?. מה קרה לכבשים החולים במכת ארבה?. הייחודיות של משה ויעקב והצטדקותו של פרעה... "וורטים קצרים לפרשת וארא" לצפייה לצפייה
13037וארא- לא לבוא לידי גאווה "סיפור חסידי לפרשת וארא". סיפור על הבעל שם טוב שניסה את תלמידו, ומשזה עמד בניסיון גילה לו שרק ניסיון הוא זה... והקשר לפרשת השבוע - וארא למזימתו של פרעה ולעמידה של משה ואהרון בפיתוי... לצפייה לצפייה
14000בא - חיסכון רב של הסבל... "דבר תורה לפרשת בא". מדוע פרעה סבל כל כך? פרעה גם קיבל מכות, גם שילח את בני ישראל וגם טבעו הוא וחילו בים?! האם היה יכול למנוע זאת?! "משל ונמשל לפרשת בא" המסבירים מה אנו יכולים ללמוד מכך... לצפייה לצפייה
14001בא- איך חולקים כבוד זה לזה? "סיפור לשבת פרשת בא" רש"י מקשה: והרי נאמר למשה ואתה תדבר אם כן, אהרן לא דיבר? אלא, משיב רש"י: שמשה ואהרן חלקו כבוד זה לזה, והדיבור יצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים. סיפור נפלא על ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא איך חלקו גדולי ישראל כבוד זה לזה!. לצפייה לצפייה
14002בא- להוציא את מצרים מתוך עם ישראל "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת בא" לשם מה חילק רבי יהודה את עשרת המכות לשלשה חלקים? כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח: ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב? הסבר נפלא על הלימוד והאמונה בהכרת ה' וביכולותי מתוך עשרת המכותלא רק למצרים אלא גם ובעיקר לישראל... לצפייה לצפייה
14003בא- "מי חייב למי?!" "סיפור לשולחן שבת פרשת בא". סיפור על תביעה של אנשי ארץ מצרים לדין את בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון הקיסר. ואמרו לו כי בני ישראל חייבים להם את הכסף והזהב שנטלו מהם לפני שיצאו ממצרים ברכוש גדול. ומה ענה להם גביהה בן פסיסא... לצפייה לצפייה
14004בא- עיון בלקחי מצרים "דבר תורה לשבת בא" נצטווינו להזכיר יציאת מצרים בכל מועד ובכל חג מדוע ר"ה ויוה"כ משפיעים עלינו מאד ובחג סוכות ופסח האדם מרגיש התעלות רוחנית ואת צאת השבת כל אחד מרגיש בהבדלה... אך כשהאדם מזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, האם מרגיש הוא שהתעלה?! תשובה נפלאה של הסבא מקלם בדרך של "משל ונמשל לפרשת בא"... לצפייה לצפייה
14005בא- מי שגרם נזק שישלם! "משל ונמשל לשבת פרשת בא". משל ונמשל המבארים את השאלה על הפסוק: "כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" האם זה מן הצדק להתעלל במצרים כדי שיהיה לנו מה לספר לבנינו אחרינו?! לצפייה לצפייה
14006בא- "כל בן נכר לא יאכל בו" "סיפור לפרשת השבוע פרשת בא" מעשה שמובא בספר "כה עשו חכמנו": כיצד בחכמתו הרבה הצליח ר' יהודה בן בתירא לזהות רומאי נוכל ומושחת ולהסגירו לידי חכמים שבירושלים... לצפייה לצפייה
14007בא- למה לסחוב כשיש מצרי שיסחב?! "משל ונמשל לשבת בא". משל ונמשל המבארים מדוע ה' מבקש בלשון "נא" לקחת את ביזת מצרים? איזה אדם שומע לקחת כסף ולא רץ?! ועוד להתחנן לפניהם שיקחו?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת פרשת בא" לצפייה לצפייה
14008בא- לראות נפלאות על ידי לימוד התורה "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע בא". "רעיון קצר לפרשת השבוע" פרשת בא: משל ונמשל שהביא הגאון ר' אהרון בוקשט לשאלה: מדוע ה' לא עושה לנו נפלאות כשם שעשה לאבותינו במצרים? וביאורו הנפלא בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
14009בא- "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע" פרשת בא: הגאולה בחודש ניסן מדרש נפלא המבאר את המשמעות של מאמר חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" ואיך עשיו שמתגאה היום ומתפאר ביכולותיו להשמיד את ישראל - ה' ישפילו, יביא משיח וקרן ישראל תורם. לצפייה לצפייה
14010בא- להקשיב לחכמי ישראל! "סיפור לשבת בא" האם ללכת אחר הרוב זו שיטה נכונה? דמוקרטיה זו שיטה גרועה כשקובעים משהו. לדוגמא: מי הכשיר את האנשים לקבוע מה טוב ומה נכון?!, האם ניתן לערוך בין בני המשפחה הצבעה לגבי ניתוח מציל חיים והרופא יהיה בדעת מיעוט? ברור לא יתכן הרי נשמע לרופא! האם נערוך הצבעה בכיתה כדי לקבוע אם המורה תתן שיעורי בית? אלא צ'רצ'יל אמר שלא מצאו שיטה טובה מדמוקרטיה כיוון שברור שניסיון וידע הם מרכיבים את השיקול דעת המקיף או להפך שיקול דעת מקיף מרכיבים אותו מניסיון וידע זה ברור, ולכן התורה מצווה: "ועשית ככל אשר יורוך" = להקשיב לחכמי ישראל בכל דור ודור... לצפייה לצפייה
14011בא- וורטים לפרשת בא "וורטים לפרשת השבוע בא". "רעיונות קצרים לפרשת השבוע" פרשת בא: ביאור לשאלת פרעה הרי כולכם תמותו במדבר ראו כי רעה נגד פניכם חוץ מכלב ויהושוע בן נון אז לאן אתם ממהרים? הרי אף אחד מכם לא ישרוד?!... ביאור תשובת משה לפרעה: "כי חג ה' לנו". מדוע מבקש פרעה: "לכו נא הגברים"?! לצפייה לצפייה
14012בא- "להתעורר בתשובה מכלב" "סיפור לפרשת השבוע בא". סיפור המתאר כיצד הצליח הגאון ר' דוד בודניק, מתלמידי "הסבא מנוברדוק להינצל מכלב אימתני... סיפור נוסף משל שהביא המגיד מדובנא לאנשי הקהילה שהתרחקו מאד מהדרך הישרה והסכימו לשמוע דרשה עם משלים יפים אך בתנאי אחד: בלי פסוקים! מה סיפר להם המגיד?... לצפייה לצפייה
14013בא- לנקות את הלב ולזכות במצווה "דבר תורה לפרשת השבוע - בא" שלוש תשובות נפלאות לשאלה: מה ראה הקב"ה לצוות עלינו להוציא בערמה מהמצרים מתנות? וכי חסר לקב"ה איך להעשיר את בני ישראל?! ביאורים נפלאים של חמדת ימים ואבני חן המראים כיצד אין להרהר אחר מעשה ה' כי הכל בחכמה!... לצפייה לצפייה
14014בא- לזכור למה ירדנו למצרים "וורט קצר לפרשת בא". המצווה הראשונה שבני ישראל מצווים היא: "החודש הזה לכם ראש חודשים" עד כדי כך שרש"י פותח את ביאורו לתורה שהיה לפתוח את התורה דווקא במצווה זו... מה מיוחד במצוות ברכת הלבנה?! ומה הקשר ליציאת מצרים?!... לצפייה לצפייה
14015בא- קח מכונית לעולם הבא! "דרשה לפרשת השבוע פרשת בא". "גם מקננו ילך עימנו" תשובה לשאלה: מדוע השתמשה התורה במילה: "ילך"? היה צורך לומר ניקח?! ומה הקשר לציפור?... בנוסף ביאורו של ר' שאול כרדי ראש ישיבת מאור התורה וההוכחה שלו שלא בהכרח שהמצוות יגיעו איתנו לעולם הבא אבל מה שקנינו כאן דווקא כן... לצפייה לצפייה
14016בא- שלשת המכות וברכת ההבדלה "רעיון לשולחן שבת פרשת בא". רעיון נפלא של האוזניים לתורה המבאר את השאלה: מדוע חילקו את המכות 7 + 3 (ולא 9 + 1 אולי זה יותר מתאים)?! "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" - כשם שבפרשת השבוע יוצאים בנ"י בחיפזון אחר מהפך שקרה במצרים, כך הגאולה העתידה תבוא מתוך מהפך ובחיפזון גדול... לצפייה לצפייה
14017בא- "ולכל בני ישראל היה אור במושבתם" "דרשה קצרה לשבת פרשת השבוע בא" רעיון לפרשת בא המבאר את שאלת רש"י לגביי מכת החושך: ולמה באת? רק אחרי המכה כשבני ישראל באו לדרוש את הכלים הבינו המצרים ש"לכל בני ישראל היה אור במושבתם"... לצפייה לצפייה
14018בא- חיבוב מצווה מביא גאולה! "סיפור לשולחן השבת - בא". סיפור נפלא המבאר מה אפשר להרוויח מחיבוב מצוות. כיצד עלינו לבנות את סדרי העדיפויות שלנו , לפי מה שהקב"ה מבקש...עם ישראל ישאל כמו בגאולת מצרים "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" כשם שע"י חיבוב מצווה וחיפזון יצאנו ממצרים, כך ע"י חיבוב מצוות ניגאל... לצפייה לצפייה
14019בא- מכת הארבה "פרשת בא דבר תורה". "האם המכות היו גם בארץ ישראל?" מחלוקתם של הרמב"ם והאבן עזרא... "מדוע נענשו המצרים בארבה?" ומה הוא הנס שקיים ועומד עד היום ממכת הארבה לדעת הרמב"ן (מביא בשם רבנו חננאל)... לצפייה לצפייה
14020בא- מי שסוגד לראשון ילקה בראשון! "רעיון לשבת פרשת בא" רעיון נפלא של המהר"ל למה נ?נש פר?ה ב- 10 מכות? וביאור נפלא של השל"ה הקדוש לגביי הסגידה של מצרים לכל דבר ראשון והעונש שפגע בהם דווק בבו הכור - הראשון לבטן... הוויכוח שנמשך 2448 שנה בין מצרים לישראל הגיע לסיומו... לצפייה לצפייה
14021בא- גאולה בשביל מסירות נפש "חידוש לפרשת בא". מה העניין שבני ישראל זכו ליציאת מצרים בזכות דם הברית ודם הפסח עד כדי: "ואומר לך בדמייך חיי?" מכיוון ומסרו נפשם בשביל זה ביום השלישי בהיותם כואבים שחטו את אלילי מצרים ללא פחד. אז מה? למה בזכות זה מגי? להם ניסים כאלה?! המסר של החיד"א מהפרשה: כשאדם מוסר נפשו על מצוות ה' = יוצא מגדרו. ה' כ"מידה כנגד מידה" מוציא את הטב? מגדרו... לצפייה לצפייה
14022בא- תתחדש ותאריך ימים "וורט לפרשת בא" מדוע הציווי הראשון לבני ישראל הוא "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה?" והשאלה מתחזקת בדברי רש"י: "ר' יצחק אומר: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה מיוחד במצווה הזו? ו"האם צריך לרקוד בזמן ברכת הלבנה"? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
14023בא- החיפזון למצווה הוא מדד "משל לפרשת השבוע פרשת בא" את מצוות הפסח צריכים להיעשות בחיפזון - "כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ" מדוע דרושה המהירות גם בימנו? הרי כעת אין לנו לאן למהר?! משל ונמשל המבארים את מאמר חז"ל: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה"... לצפייה לצפייה
14024בא- ההתעללות במכת ארבה "דרשה לפרשת בא". מדוע דווקא במכת הארבה יש "ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים"? מה התייחדה זו מהאחרות?. ביאורים נפלאים של הכלי יקר, הבן איש חי ורבי לייב יששכר על ההתעללות של הקב"ה במצרים דווקא במכת הארבה... לצפייה לצפייה
14025בא- סוד התפילין כפיפות לה' "רעיון לשולחן שבת פרשת בא". למה מניחים של ראש ואח"כ של יד? קבלת עול מלכות שמים - נעשה ונשמע. נעשה זה בידיים ורק אח"כ נשמע בראש. רק עבד אומר נעשה ונשמע. מי שלא עבד אומר נשמע ונעשה אם יראה לי... עבד עושה קודם, ללא שכל. לצפייה לצפייה
14026בא- לזעזע את הגוף! "שיחה לפרשת בא". שתי מצוות נצטי=וו ישראל ביציאתם ממצרים דם פסח ודם מילה. מדוע דווקא אלו? איך יתכן שלאחר שישחטו את הפסח, צריכים לצבור כוח, במקרה שהמצרים יבואו לתקוף, שיוכלו להשיב מלחמה, אמר להם הקב"ה – אתם תמולו עצמכם, ותהיו חסרי כוח... גם אם יבואו המצרים, שלא תוכלו להגיב... מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בא" לצפייה לצפייה
14027בא- למה דווקא שלוש מכות?! "פרשת בא דרשה קצרה". בפרשת בא ישנם 3 מכות אחרונות. מדוע דווקא שלוש? ולמה דווקא אלו?! תשובתו של האברבנל לשאלה והלא גם רבי יהודה שנתן סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב מסדר את הארבע מכות אחרונות ביחד, מדוע רק שלוש נאמרו בפרשה הזו?. "מה מייחד את שלושת המכות האחרונות?" מה הקשר בין שלשת המכותת האחרונות לחגי ישראל: ט"ו בשבט, פורים ופסח?"... לצפייה לצפייה
14028בא- מהו החושך האמיתי? "מוסר השכל לפרשת בא". חז"ל מבארים שבכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצריים במצרים יש גם מסר לגבינו. מהו אם כן המסר ממכת חושך? "מה עלינו ללמוד ממכת החושך לחיים הפרטיים שלנו?". "וורט לשבת פרשת בא" (ר.ק) לצפייה לצפייה
14029בא- דקדוקי רש"י בפרשת בא "פרשת בא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
14030בא- חסד מביא שפע "פרשת בא דבר תורה קצר". מה החידוש של רש"י באומרו: "עשו כדבר משה - שאמר להם במצרים "ישאלו איש מאת רעהו" ביאור נפלא של הגאון מווילנא כיצד חסד בין יהודים מביא שפע של נתינה... לצפייה לצפייה
14031בא- תוצאת מעשה האב בבניו "פרשת בא וורט". האם הבן שלך יהיה סוחר טוב? או ירא ה'?! האם מידות עוברות בירושה? למה לא כל ילד לאב צדיק הוא צדיק כמו אביו?! מה הפירוש שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן? ביאור נפלא לאור דברי משה בפרשת השבוע שלנו... לצפייה לצפייה
14032בא- ממי לומדים כשאין תורה? "פרשת בא דבר תורה". מדוע אנשים ללא תורה מתנהגים כבעלי חיים? "וורט לפרשת בא" של המלבי"ם המבאר את דברי משה: "וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבד את ה' אלוקינו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד באנו שמה" לצפייה לצפייה
14033בא- מעות חיטים מהתורה "פרשת בא דבר תורה קצר". ביאור נפלא של הגאון מווילנא מתוך דיוק בפסוקים של מצוות הפסח להורות שמצוות "מעות חיטים" שיש לתת לעניים לפני פסח כסף שיוכלו לקיים גם הם את מצוות אכילת מצה מן התורה... לצפייה לצפייה
14034בא- מי שסובל מגיע לו שכר! "פרשת בא סיפור". סיפור עם האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל שהצליח לתרץ את השאלה: מפני מה מבקש הקב"ה מישראל שייקחו את רכוש המצרים מן הסיבה של "שלא יאמר אותו צדיק", ולא משום עצם ההבטחה?! בעזרת מעשה שארע לו בימי השואה האיומה לצפייה לצפייה
14035בא- רק תעופו מכאן!... "פרשת בא וורט קצרצר". מדוע חוזרת התורה ומספרת על שאילת כלי הזהב והכסף גם כעת, בשעה שיוצאים ישראל ממצרים? תיאור נפלא של הרב שלמה לווינשטיין לאור ביאורו של התוספות שבני ישראל טמנו בתחתית המזוודות את כלי הזהב, הכסף והאבנים הטובות. לצפייה לצפייה
14036בא- הסוד לאריכות חיים "פרשת בא דבר תורה". מהו הסוד לאריכות חיים? כולם רוצים לחיות שנים רבות... אך יש לכל אחד תיקון שלשם כך הוא הגיע לכאן. באיזה אופן יכול מי שהשלים את תיקונו להמשיך לחיות? סודו של החתם סופר והספר 'פרדס יוסף' מפרשת בא... לצפייה לצפייה
14037בא- הבסיס לכל החטאים "פרשת בא דרשה קצרה". מהו הבסיס לכל החטאים של האדם? דברים נפלאים והוכחה מפרשת השבוע שנאמרו על ידי רבי אהרן לייב שטיינמן, והובאו מפיו על ידי מקורבו, רבי יצחק לוונשטיין ז"ל. לצפייה לצפייה
14038בא- וורטים לפרשת בא "פרשת בא דבר תורה". "וורטים קצרים לפרשת בא". "ויקם פרעה לילה" מבאר רש"י: "ממיטתו" מה חידש לנו כאן רש"י? מה זה משנה אם קם מכיסאו או ממיטתו?!... "ההבדל בין יום הכיפורים לקרבן פסח". ולמה האבא צריך לעשות את קרבן פסח בעצמו?... לצפייה לצפייה
14039בא- רוצה להינצל? עזוב את הרע! "פרשת בא משל ונמשל". סיפור שסיפר המשגיח החסיד רבי גד'ל אייזנר זצ"ל בדרך של "משל קצר לפרשת בא" לבאר את טיפשותו של פרע וכל אלה שעד היום הולכים בעקבותיו... לצפייה לצפייה
15000בשלח - המסתכן לא יכול להתלונן "דבר תורה לפרשת בשלח" - שבת שירה. מדוע נקראת שבת זו גם בשם: "שבת שירה"?! מדוע הקב"ה מעניש את מצרים? הרי הוא ביקש: "ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה"?! ויטענו פרעה ועבדיו אם אתה ביקשת לשעבדם למה תענישנו?! תשובה נפלאה בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח"... לצפייה לצפייה
15001בשלח- הזכות ברגע של ווידוי "וורט לשבת בשלח". רעיון יפה לפרשת השבוע - בשלח. "רגע אחד של ווידוי מפרעה מזכה אותו ואת עמו בשני דברים. "מהם שני הדברים שזכו המצרים בזכות שאמר פרעה: יה' הַצַּדִּיק וַאֲנִי וְעַמִּי הָרְשָׁעִים?... לצפייה לצפייה
15002בשלח - והמים להם חומה "משל ונמשל לפרשת בשלח". "והמים להם חמה מימינם ומשמאלם" מדוע נכתבה המילה חומה ללא ואו?! "משל ונמשל לשבת בשלח" המבארים את הסיבה לכעס של שר הים והיכן שפך את זעמו... לצפייה לצפייה
15003בשלח- להיצמד לעצמות יוסף "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בשלח". חכמתו של מנהיג - משה לוקח את עצמות יוסף עימו. לשם מה?! לא יותר פשוט לשים אותם על אחת העגלות?! "רעיון יפה לפרשת בשלח" המבאר כיצד הצליח משה להנהיג את בנ"י 40 שנה במדבר.... לצפייה לצפייה
15004בשלח- הצער הגדול של פרעה "דרשה לפרשת בשלח". פרעה מתחרט על ששלח את בני ישראל ממצרים עד שצעק וויי היי... "משל ונמשל קצרים" המבארים מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מכך שלא נצעק גם אנחנו וייי הייי... לצפייה לצפייה
15005בשלח- איך ממתיקים את המר? "דבר תורה לשבת בשלח" משה משליך עץ מר למים מרים וממתיק את המים ללמד שמי שמנהיג את העולם זה הקב"ה... "סיפור יפה לט"ו בשבט" על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... לצפייה לצפייה
15006בשלח- שבוע שחל בו ט"ו בשבט "דבר תורה לשבת בשלח" תמיד בשבוע זה חל טו"בשבט. אם כן, חייב להיות קשר בין השירה לברכות שאנו מברכים... "רעיון נפלא לט"ו בשבט" בדין הקדימה בפרות... והתשובה לשאלה: "מדוע הוקדמו הזית והתמר"? וכן: "מדוע לא מקדימים חיטה ושעורה"? ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
15007בשלח- הפתרון: לא לדבר בבית הכנסת! "סיפור לשולחן השבת פרשת בשלח". סיפור על המגיד הידוע, ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל, מחשובי תלמידי המגיד ממזריץ' כיצד מצא מהו הגורם לצרותיהם של בני עיר אחת והביא לכך ראיה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
15008בשלח- להתפרץ ולומר שירה "חידוש לפרשת בשלח". באמצע השירה באמצע התיאור של מפלת מצרים נכנס פסוק שנראה ללא כל קשר: "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהילות עשה פלא" ביאור נפלא של האדמו"ר מנשכיז לאור דבריו של המגיד ממעזריטש... לצפייה לצפייה
15009בשלח- "לשלם הכל בשל העקשנות" "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בשלח". הכבדת הלב של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... משל נפלא המבאר לאן הביאה טיפשוטו של פרעה... "משל ונמשל ילקוט שמעוני" לצפייה לצפייה
15010בשלח- להאמין באמונה שלימה "סיפור לשבת שירה פרשת בשלח" "סיפור על אמונה" דרגת האמונה הגבוהה ביותר היא שהאדם איננו מפקפק. מוכן ומזומן הוא לקבל את שהבטיח לו ה' אך במידה ואמונתו איננה חד משמעית - אין לו סיכוי להנאות מההבטחה... לצפייה לצפייה
15011בשלח- "מי הוא הרופא הטוב ביותר"? "סיפור קצר לפרשת בשלח". "סיפור על הרמב"ם" המבאר את הפסוק בפרשת השבוע: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" בעקבות שאלתו של מלך מצרים: "איך אוכל לדעת אם הנך רופא טוב? הרי אני אף פעם לא חולה, מי אמר שתדע לרפאני כשאהיה אי פעם חולה? ותשובתו המפליאה של הרמב"ם... לצפייה לצפייה
15012בשלח- "שכר לציפורים" "מדרש לפרשת השבוע בשלח". "סיפור דתן ואבירם" על פי המדרש בילקוט שמעוני המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר "מה הטעם למנהג שבשבת פרשת בשלח לפזר סולת לציפורים?" ביאור נפלא על השכר לו זכו הציפורים... לצפייה לצפייה
15013בשלח- במה שקלקלת איתו תתקן "וורט לפרשת בשלח". מדוע עשה הקב"ה את הניסיון של צמא?! ומדוע דווקא עץ מר המתיק את המים?! האם ניתן לפייס את הקב"ה בדבר שהוא מעניש אותנו? משה אמר "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה" ותיקן זאת באותו מטבע "אז ישיר משה ובני ישראל"... לצפייה לצפייה
15014בשלח- תאווה לכסף והקשר לתורה "דבר תורה וחיזוק לפרשת בשלח". במה שונה "ביזת הים" מ"ביזת מצרים"?! בביזת הים בני ישראל היו ?קועים באיסוף כסף מהים... ואילו ב"ביזת מצרים" הקב"ה מתחנן למשה כשיצאו ממצרים "דבר נא באוזני העם" - מה ההבדל?! "לשם מה קיימת התאווה לכסף?!". עצה טובה למי שאומר: "קשה לי בשיעור תורה"... לצפייה לצפייה
15015בשלח- פתרון למחילת עוונות "סיפור לשבת שירה". "כל האומר שירת הים בכוונה נמחלים לו כל עוונותיו" אם כך מדוע אנחנו לא מיישמים זאת?! איפה נשמע שמלך אומר לך: "תשמע אם תרקוד עכשיו בשמחה אני מוותר לך על העונש" היש אדם שלא ישמח וירקוד?! סיפור לשבת פרשת בשלח" המבאר מהי דבקות אמיתית. לצפייה לצפייה
15016בשלח- פיצויים מרודן וצורר "וורט לפרשת בשלח" רעיון נחמד לסיבה שבני ישראל הסכימו לקחת ואף היו עסוקים ב"ביזת הים" בשונה מביזת מצרים שם היה צורך להתחנן אליהם... ומה כל זה קשור לפיצויים מגרמנייה לניצולי השואה?... לצפייה לצפייה
15017בשלח- שלוש מצוות הכרחיות "דבר תורה קצר לשולחן השבת פרשת בשלח" מה היה דחוף לתת לעם ישראל את שלושת מצוות של פרה אדומה, שבת וכיבוד אב ואם במרה?! (פרה אדומה ושבת קשורים למשכן ומה הטעם לאומרם כעת?) תירוץ המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל וביאור נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
15018בשלח- כל אחד ומה שמגיע לו "פרשת בשלח - מידה כנגד מידה". הסתכלות נפלאה על איך הקב"ה דן את עולמו ומשיב לכל אחד כפי מעשיו. אפילו אדם רשע יקבל שכר אם עשה מעשה טוב וראוי. היפה שבזה שגם אם נראה שלא מגיע לו כלום הקב"ה לא שוכח אותו ואפילו שהדבר מאולץ... לצפייה לצפייה
15019בשלח- רוצה? תצעק - תקבל! "סיפור עם מוסר השכל לשבת בשלח" מהי העוצמה של צעקה לה'? סיפור נפלא של תושייה של רב שהצליח בחכמתו להסביר את מעלת חשיבות הפנייה לבורא עולם בכל דבר לזוג שפנה אליו ומתוך דבריהם הוכיח להם את "מהי החשיבות להתפלל אל ה'" לצפייה לצפייה
15020בשלח- גאולה ונטיעה "דבר תורה לשבת בשלח". "דבר תורה לשבת פרשת בשלח וטו בשבט" "מה הקשר בין פרשת השבוע לטו בשבט?" החשיבה על הדור הבא באה לידי ביטוי בנטיעות. שני "סיפורים לט"ו בשבט" המבארים שכל אחד ששותל עץ גם אם לא יזכה להנאות ממנו הרי הוא משאיר לדור הבא כשם שאבותיו השאירו לו... לצפייה לצפייה
15021בשלח- אין פריבילגיות! "וורט לפרשת השבוע - בשלח". "חידוש לפרשת השבוע בשלח". ביאור נפלא בדברי הגמרא בזמן קריעת ים סוף: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?! הבנה נוספת בדברי הגמרא - חידוש עצום!!! לצפייה לצפייה
15022בשלח- "למה נקרא הנס: יציאת-מצרים"? "וורט לשבת בשלח". מדוע מכנים את ההצלה משעבוד פרעה, היציאה מארצו של הרודן פרעה, בשם: "יציאת מצרים? הלא אלו שיצאו היו בכלל בני ישראל ולא מצרים?!. אם כבר היינו צריכים לומר: "יציאת ישראל" או "יציאת בני ישראל". מדוע אנו אומרים "יציאת מצרים"? ביאור נפלא של "הרב ראובן הלוי" – רב קהילת 'עדת התרגום' בשכונת שמואל הנביא בירושלים. לצפייה לצפייה
15023בשלח- דקדוקי רש"י בפרשת בשלח "פרשת בשלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בשלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
15024בשלח- אף אחד לא יכול לעזור לך! "פרשת בשלח משל ונמשל". הקב"ה אומר למשה: "מה תצעק אלי" וכי מה עוד היה ביכולתו של משה לעשות אם לא לצעוק?! ואל מי עוד יוכל לפנות אם לא אל הקב"ה?! "משל לפרשת בשלח" המבאר כי "רק אתה יכול לעזור לעצמך!" לצפייה לצפייה
15025בשלח- הזיווג וקריעת ים סוף "פרשת בשלח דבר תורה קצר". מדוע השוו חז"ל את זיווגו של אדם לקריעת ים סוף? ביאור נפלא של הספר "עולמו של אבא"... מתאים גם כ- "דבר תורה לשבע ברכות ופרשת בשלח". לצפייה לצפייה
15026בשלח- הפעם זה נגמר! "משל לפרשת בשלח". לשם מה חיכו בני ישראל לקריעת ים סוף ולא אמרו שירה בזמן שקיבלו המצרים את עשר המכות?!. ביאור נפלא של הבן איש חי בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח" לצפייה לצפייה
15027בשלח- מי שמאמין לא מתלונן! "פרשת בשלח סיפור". ביאורו הנפלא של ה'חפץ חיים' על דרך היצר לפתות את האדם שצריך פרנסתו מיד תוך זמן קצר, ואין לו בטחון ואורך רוח, אלא ממהר הוא להתלונן... עם סיפור שממחיש שמי שלא מאמין רק מתלונן... לצפייה לצפייה
15028בשלח- הדמיון והניסיון "פרשת בשלח משל". משל ונמשל לפרשת השבוע בשלח" של הסבא מנובהרדוק זצ"ל להורות האיך דרכנו תהיה סלולה לפנינו כמישור להתעלות רוחנית ולעליה בדרך ה' מעצם העובדה שהניסיון אינו אלא דמיון בלבד! לצפייה לצפייה
15029בשלח- לא לפגוע במי שהטיב לך! "פרשת בשלח דבר תורה קצר". ביאור נפלא של החתם סופר לסיבת יציאתם של בני ישראל חמושים ממצרים ומדוע לא עשו עם כלי הנשק שלהם מאומה?! "מוסר לפרשת בשלח" לצפייה לצפייה
15030בשלח- ההבדל בין ישראל למלאכים "פרשת בשלח דרשה קצרה". מדוע למלאכי השרת לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני ישראל ניתנה הרשות לומר שירה?! מה ההבדל בין בני ישראל למלאכים?! ביאור נפלא של בעל ה"כלי חמדה" לפרשת בשלח לצפייה לצפייה
15031בשלח- לא מאמין תקבל חצי! "פרשת בשלח דרשה". ביאור נפלא של הרב אליהו לופיאן זצ"ל על עונשם של דתן ואבירם על חוסר האמונה שלהם "מה נאכל למחר?" הפסידו במשך 40 שנה את הקצבה המיועדת להם... לצפייה לצפייה
15032בשלח- אמונה בצדיק כאמונה בה' "פרשת בשלח סיפור". סיפור על אמונת חכמים והישועה שבאה בעקבותיה. אמונה בצדיק היא אמונה בהקב"ה וכשצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים! - "כל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם". לצפייה לצפייה
15033בשלח- אל תדבר, תעשה! "פרשת בשלח סיפור מליצי". הבעיה העיקרית של רוב העולם שבדיבורים הם 'אלופים'.. אך כשמגיעים למעשה בפועל כאן הם רחוקים מאוד ביחס למה שאמרו... מפרשת השבוע אנו לומדים שעשייה היא החלק העיקרי ולא הדיבור... לצפייה לצפייה
15034בשלח- חכמולוג? לא עם הקב"ה!... "סיפור עם מסר קצר לפרשת בשלח". פרעה ניסה לאבד את ישראל באופן של "הבה נתחכמה לו" - ביקש להתחכם למושיעם של ישראל - לקדוש ברוך הוא. סיפור המביא לתובנה שלא ניתן להתחכם עם הקב"ה... לצפייה לצפייה
15035בשלח- סומך על הרוח... "פרשת בשלח סיפור עם מוסר השכל". סיפור המביא לתובנה כיצד באמת נתפתה פרעה להיכנס למלכודת של ים סוף?. וכי מה הוא חשב שהים נחצה לי"ב גזרים בשבילו?! סיפור על שיכור שהגיעה לתובנה של פרעה... לצפייה לצפייה
15901בשלח - שבת שירה וט"ו בשבט דבר תורה לפרשת השבוע בשלח - "שבת שירה" שחל בה יום ט"ו בשבט. הקשר בין ט"ו בשבט לנס קריעת ים סוף. השירה מול הברכה על פירות העץ. ומה השמחה בט"ו בשבט שאין אומרים בו תחנון?!. לצפייה לצפייה
15902פרשת בשלח וט"ו בשבט "דרשה לפרשת בשלח וטו בשבט". ביאורו המיוחד של הריקנטי על הפלא שמשה השקה את בני ישראל את המים המרים ע"י השלכה של עץ מר לתוכם. כמו כן ביאור נפלא על הפסוק: "ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל.." ומה הקשר לט"ו בשבט?!... לצפייה לצפייה
15999בשלח- "פרשת המן" לקריאה מוגש בזאת לכבוד יום שלישי פרשת בשלח, שנהגו לומר בו "פרשת המן" שנים מקרא ואחד תרגום והוא מסוגל להשפעות טובות בפרנסה ובכל ענינים טוב לומר פרשת המן (שו"ע או"ח סי' א ס"ה). ויוכל לומר פרשת המן אפילו בשבת. (באר היטב שם סק"ט) התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת. (סדור ישועות ישראל). "פרשת המן ללא תרגום" לצפייה לצפייה
16000יתרו - לא כדאי לחמוד את של הזולת "דבר תורה לפרשת יתרו". בפרשה זו אנו קוראים את "עשרת הדיברות" מדוע נקראו הם: "עשרת הדיברות" הרי יש 11 דיברות כיוון ש"לא תחמוד מופיע פעמיים?! במאמר תשובה נפלאה לכך. ובנוסף "משל יפה לפרשת יתרו" שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להסבר שהחמדנות אינה משתלמת... לצפייה לצפייה
16001יתרו - מן הבוקר עד הערב "דבר תורה קצר לפרשת שבוע יתרו". מי היה היועץ הארגוני הראשון ביהדות? ומהי הדרך הנכונה לשעות קבלת קהל אצל הרב מתוך "סיפור לפרשת יתרו" על רבה של ירושלים... לצפייה לצפייה
16002יתרו - עמל של תורה "דבר תורה לפרשת השבוע - יתרו". למה הקב"ה "הכביד" עול על לומדי התורה אילו היה מאפשר להבינה בקלות כולנו היינו רבנים וראשי ישיבות לא חבל?!... ביאור מיוחד בדרך של "משל ונמשל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16003יתרו - לקחת את עצמינו בידים... "דבר תורה קצר לפרשת יתרו". מה אנחנו יכולים ללמוד מיתרו חותן משה? "משל ונמשל לשבת יתרו" המלמדים שכדאי לפעמים לקחת את עצמינו בידיים לעשות שינוי זה משתלם... לצפייה לצפייה
16004יתרו - מי זכאי לקבל תורה? "משל ונמשל לפרשת יתרו". מדוע משה משלח את יתרו לפני מתן תורה?! "משל מיוחד לפרשת יתרו" שמובא על ידי ה"סיפרי" המבאר גם מדוע משה התעקש והוריד את אשתו ובניו למצרים... לצפייה לצפייה
16005יתרו - כיבוד הורים ומתן תורה "דבר תורה לשולחן השבת לפרשת יתרו". כיצד מצוות כיבוד הורים קשורה באופן ישיר למתן תורה? ומדוע נתייחדה היא, שזו הדיברה היחידה מעשרת הדיברות שיש בה שכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת - יתרו" ובנוסף ביאורו הנפלא של "האברבנל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16006יתרו - כיבוד הורים ודבקות בבורא "וורט קצר לפרשת יתרו". ביאור מדוע דווקא בדיברה החמישית: "כבד את אביך ואת אמך" מוזכר שם השם? ומדוע דווקא בה הובטח שכר של אריכות ימים?! ביאור מזווית נפלאה של הכלי יקר... לצפייה לצפייה
16007יתרו - עשרת הדיברות "דרשה קצרה לפרשת יתרו" רעיון מדהים שמביא ה"כלי יקר" על "עשרת הדיברות בפרשת יתרו". הצד הימני הוא "עברות שבין אדם למקום". ואילו הצד השמאלי "עברות שבין אדם לחברו". הקשר שבין הצד הימני של לוחות הברית לבין הצד השמאלי. רעיון נפלא לפרשת יתרו וחג השבועות... לצפייה לצפייה
16008יתרו - פרשה על שם של גר? "דבר תורה קצר לשבת יתרו" מדוע נסמכה פרשת יתרו למלחמת עמלק? ומדוע זכה יתרו הגר שתיקרא פרשה על שמו?! "יתרו ועמלק - דבר והיפוכו". הסיבה שהצמידו את פרשת מלחמת עמלק לפרשת יתרו לצפייה לצפייה
16009יתרו - שמע ובא! "משל ונמשל לפרשת השבוע יתרו". מה הגדלות של יתרו על השמועה ששמע? הרי כולם שמעו כפי שהתורה מתארת: שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן חִיל אָחַז יֹשְׁבֵי פְּלָשֶׁת..."?! "משל ונמשל לפרשת יתרו" המבארים את ייחודיותו של יתרו על פני האחרים... לצפייה לצפייה
16010יתרו - אנשי אמת "סיפור לפרשת יתרו". מהי כוחה של האמת? ומה מסוגל לעשות פה שלא הוציא שום דבר מפיו - אלא אך ורק אמת? סיפור נפלא על ה"אמרי אמת" מגור לצפייה לצפייה
16011יתרו- ההבדל בין יתרו לדוד המלך "דבר תורה קצר לשבת פרשת יתרו" רעיון לשבת יתרו המבאר את המבאר את ההבדל בין דוד המלך ליתרו כל אחד מהם אמר שהוא יודע את ה' רק באופן שונה: יתרו אמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" ואילו דוד המלך אמר: "כי אני ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" לצפייה לצפייה
16012יתרו- ה' יברך את עמו בשלום "סיפור לשבת פרשת השבוע יתרו" סיפור נפלא המבאר את דברי רש"י על המילים: "וישמע יתרו" ועונה על הקושי בדברי רש"י המבאר: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". והלא זה בדיוק מה שכתוב בהמשך: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? אז מה רש"י שואל ועונה?! לצפייה לצפייה
16013יתרו- "וורטים קצרים לפרשת יתרו" "וורטים קצרים לפרשת השבוע יתרו" וורטים קצרים לפרשה: מדוע נאמר וכל העם רואים את הקולות, וכי לא מספיק לשמוע?! ותשובתו של החידושי הרי"ם בהיותו ילד... משמעות בבקשה "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות"... לצפייה לצפייה
16014יתרו- "שעשה לי כל צרכי" "דבר תורה קצר לשבת פרשת יתרו". לשם מה נדרש פירוט כה ארוך בפסוק: "לא תחמוד בית רעך.. שורו חמורו.. אשת רעך.. וכל אשר לרעך" והלא יש סיכום כולל "וכל אשר לרעך" הכולל הכל בתוכו?! ביאור נפלא וסיפור נחמד הממחיש את צרותיהם של העשירים... לצפייה לצפייה
16015יתרו- לעזוב הכל ולהגיע! "דרשה לשולחן השבת - יתרו". מה זכה גר למה שלא זכו אחרים שתיקרא פרשה על שמו?! במה הוא שונה מאחרים? ומה הלקח לגבינו?! המשל של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" והסבר מדוע זה קשור לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
16016יתרו- מי שמעריך את קודמיו מכובד הוא "סיפור לפרשת השבוע יתרו". סיפור נפלא על ההבדל וההשפעה שבין העם היהודי המאמין בדורות ראשונים ובחכמתם לעומת אלו הטוענים שבאו מהקוף... איך הגיעו בני ישראל למדרגה ששמעו כולם את ה' מדבר אליהם?... לצפייה לצפייה
16017יתרו- כולם חייבים לשמור שבת! "וורט קצר לשבת יתרו". "זכור את יום השבת לקדשו" או "שמור את יום השבת לקדשו"?! אלא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו משמעות נוספת בדברי המדרש לגביי שמירת שבת המחייבת את העשירים ואת העניים במידה שווה! לצפייה לצפייה
16018יתרו- אין דבר כזה: "לא רוצה!" "משל ונמשל פרשת יתרו". מדוע כדי להגיע למתן תורה חייבים להיות תחילה במצרים?! מבחר פרשנים העונים לשאלה: מדוע אמר הקב"ה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי את האדמה?! "משל ונמשל של הסיפרי" להבנת הסיבה שהקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו. כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים... לצפייה לצפייה
16019יתרו- "למען יאריכון ימיך" "דבר תורה - יתרו". מדוע מבין הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו מוזכר שם ה' רק במצוות "כיבוד אב ואם" ועוד פעמיים? תשובתם של החיי אדם והכלי יקר, והקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום" לצפייה לצפייה
16020יתרו- מי שמכבד הורים שישאר כאן! "רעיון לשולחן שבת יתרו". מה נתייחדה מצוות כיבוד אב ואם שנאמר בה שכר המצווה - אריכות חיים? "למה אומות העולם רוצים שנפסיק לשמוע בקול ההורים שלנו?!" מה הקשר למכחישי השואה? ומדוע מגיע למי שמכבד את הוריו להישאר בעום הזה כמה שיותר?... לצפייה לצפייה
16021יתרו- הכרת הטוב וכיבוד הורים "יתרו- דבר תורה קצר". למה אסור לנו להצמיד את הכרת הטוב למצוות כיבוד הורים? זה לא אותו דבר?! וזעקתו של הפלא יועץ: יש מצוות עם מזל כמו סנדק ופתיחת היכל בערב יוה"כ שמוכנים לשלם עבורם כל מחיר ולנסוע לכל מקום ושניהם בגדר חיבוב מצווה וכאן הקב"ה מבטיח לך אריכות ימים על מצווה ואתה מזניח?! לצפייה לצפייה
16023יתרו- תכונות של דיין ושופט "מהם התכונות של שופט". מהן התכונות שצריך להיות לשופט? התורה מדגישה את העיקריים שבהם: "אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע". ארבעה "סיפורים לפרשת יתרו" המתארים את התכונות הנשגבות הללו מאנשים שקיימו אותם הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
16024יתרו- גדלותו העצומה של משה רבינו "דרשה לפרשת יתרו". התבוננות במהלך חייו של משה רבינו מביאה להבנה על גדלותו האמיתית. ביאור מאמר חז"ל: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה" ואמרו חז''ל: "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו" - כיצד ניתן להשוות והלא מעולם לא ראינו מלאך?! לצפייה לצפייה
16025יתרו- גיור של אמת "סיפור מליצי לפרשת יתרו". "וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן..." מדוע מזכירה התורה שיתרו היה כהן מדיין - כומר לעבודה זרה? הרי אין זה מן הראוי להזכיר לגר את חטאיו הראשונים?! ביאור נפלא שמביא הרב רוזנבלום ב-"שיחה לפרשת יתרו" עם "מילתא דבדיחותא לפרשת יתרו" להסברת העניין... לצפייה לצפייה
16026יתרו- לדעת את הצרות של ישראל "וורטים לפרשת יתרו". "לשם מה משה צריך לספר ליתרו על כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתַם בַּדֶּרֶךְ"?!. על סמך מה חשב יתרו שיקבלו אותו בעם ישראל? הרי הוא כומר לעבודה זרה?. מדוע שינה יתרו את החלטתו והתגייר דווקא כששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ומיד בא?!... לצפייה לצפייה
16027יתרו- ריפוי על ידי מתן תורה "שיחה לפרשת השבוע - יתרו". מדוע היה חשוב לקב"ה לרפא את כל איברי החולים לפני קבלת התורה?. למה לא נאה לתת את התורה, למישהו שהוא נכה?!. "הקשר בין תריג מצוות לגוף האדם". ביאור נפלא על ההכרח לרפא את עם ישראל לפני קבלת התורה - והיכולת לקבל גם היום רפואה על ידי קריאת מעמד הר סיני... לצפייה לצפייה
16028יתרו- לא רק לייעץ אלא גם לתת פיתרון "סיפור לפרשת יתרו" מפרשת השבוע אנו למדים שלמתוח ביקורת על הזולת במטרה לסייע לו - הרי זה מבורך ואף ראוי שתיקרא פרשה בתורה על שם המסייע... אך מי שמעביר ביקורת על מנת לפגוע בחברו הרי זה קנטרן... "משל ונמשל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16029יתרו- דקדוקי רש"י בפרשת יתרו "פרשת יתרו דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת יתרו בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
17000משפטים - קודם כל נדאג לעצמינו "דבר תורה לפרשת משפטים". מדוע דווקא לאחר מתן תורה נכתבו הדינים של עבד עברי?! ופרט שמביזת הים יצאו כל אחד עם עשרה חמורים טעונים בכסף וזהב?! מה לדינים האלה ולמדבר?! מוסר השכל גדול שמלמדינו האור החיים הקדוש זצ"ל וסיפור יפה המבאר את דבריו... לצפייה לצפייה
17001משפטים - כבוד לעבד עברי "סיפור לפרשת משפטים". מדוע חסה התורה על עבד עברי? הרי אחרי הכל מדובר כאן בגנב על מה ולמה כל הכבוד הזה והרחמים הללו מגיעים לו?! סיפור על פסק שהגיע לרב משה פיינשטיין זצ"ל ותגובתו המיוחדת והנחרצת על בזיון תלמיד. מתאים ל- "דבר תורה לפרשת השבוע - משפטים" לצפייה לצפייה
17002משפטים - במקום שלא השתמשת! "וורט קצר לפרשת השבוע פרשת משפטים". מדוע רוצעים את העבד באליית האוזן - בקצה האוזן התחתונה?. ביאור נפלא של החידושי הרי"ם המבאר כי יש שימוש לאליית האוזן ודווקא שם מקום הרציעה בעבד... לצפייה לצפייה
17003משפטים - הברווזון המכוער?! "דבר תורה קצר לפרשת משפטים". לא פעם מדגישה התורה את היחס המיוחד שיש להעניק לגר. מה התייחד הוא מהאחרים?! סיפור ילדים יפה כמשל ונמשל המבארים את הדגשת התורה לקירוב הגר... המדגיש את הנטייה של האדם להתנהג בדרך כלל של דחיית השׁונה - את זה שמדבר במבטא זר או אוכל מאכלים מוזרים... לצפייה לצפייה
17004משפטים - השופט זה האבא "משל ונמשל לפרשת משפטים". משל נפלא של הסבא מקלם לפרשת משפטים. מדוע נפתחים המשפטים דווקא בעניין של עבד עברי משל ונמשל המביאים להבנה שהשופט זה האבא של הנאשם החוקים נראים קצת אחרת... הקב"ה איננו מחפש להעניש את בניו אלא להחזירם למוטב לצפייה לצפייה
17005משפטים- ארבע אבות נזיקין "דרשה קצרה לפרשת משפטים". אַרְבָּעָה אֲבוֹת נְזִיקִין הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר וְהַמַּבְעֶה וְהַהֶבְעֵר - וכולם נלמדים מפרשת השבוע. "ארבע אבות נזיקין כנגד הגלויות" - ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש. "ארבע אבות נזיקין כנגד דיני הפטירה" - ביאורו הנפלא של השל"ה הקדוש. "ארבע אבות נזיקין כנגד הצרות לחורבן" - ביאורו הנפלא של ספר יערות דבש. לצפייה לצפייה
17006משפטים- השבת מביאה רפואה "סיפור קצר לפרשת משפטים". "מה הקשר בין רפואה לשמירת שבת?" סיפור נפלא עם ר' ברוך מרדכי מקוידינוב זצ"ל על אחד שנרפא לאחר שקיבל עליו שמירת שבת. וההוכחה לזה מפסוק בפרשת השבוע פרשת משפטים... לצפייה לצפייה
17007משפטים- "מצמיח ישועות" "סיפור לפרשת משפטים" סיפור מדהים עם הרב דוד משה מצ'ורטקוב זצ"ל המגלה איך שהקב"ה עוזר ומושיע, וההסבר "מדוע אומרים מצמיח ישועות ולא הצמיח ישועות?" כוחה של אמונה בברכת תלמידי חכמים... לצפייה לצפייה
17008משפטים- להפסיק להאשים! "משלים ונמשלים לפרשת השבוע פרשת משפטים". "משל ונמשל לפרשת משפטים" המבארים שמטרת התורה היא להועיל ולא להכביד על מקיימה... בנוסף "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שיש לקחת אחריות. לא פעם אנחנו מאשימים את כל העולם ולא מבינים שהקב"ה פוסק לנו לפי מעשינו... לצפייה לצפייה
17009משפטים- "וורטים לפרשת משפטים" "וורטים לשבת משפטים" רעיונות קצרים ונפלאים לשולחן שבת לפרשת משפטים: ההוכחה של הגאון מוילנא למאמר חז"ל "עין תחת עין" - כי אין כאן הכוונה להוציא עין ממש תחת העין כי אם לתת את דמי עינו שסימא. תשובתו של ר' יוחנן בן זכאי לשאלת תלמידיו: מפני מה החמירה התורה עם הגנב יותר מאשר עם הגזלן? שהרי גנב משלם כפל, וגזלן שנתפס פטור מזה?! לצפייה לצפייה
17010משפטים- לא לפספס מצוות "משל ונמשל לשולחן השבת" - "פרשת משפטים" שני טעמים לסיבה שהתורה פותחת את משפטי התורה דווקא במצוות של עבד, ולא בדברים המסמלים יהדות כמו תפילין, ציצית ולולב. "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שכל מצווה חשובה היא עד למאוד, כקטנה - כגדולה, ויש לקיימה כיוון שאין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות. ובעיקר בכדי שלא נבוש על ה"פיספוס"... שהיה זמין לנו בכל יום. לצפייה לצפייה
17011משפטים- הרוב לא תמיד קובע! "סיפור לשולחן שבת פרשת משפטים" אם הרוב קובע - "אחרי רבים להטות", הכיצד אנו העם ה"קטן" ביותר לא הולכים אחר אומות העולם המייצגים את דעת רוב בעולם?! סיפור נפלא על ילד שידע להסביר לדוכס את הסיבה בצורה פשוטה וברורה... לצפייה לצפייה
17012משפטים- הוראות לדיין המתחיל "רעיון קצר לשבת פרשת משפטים" רעיון שמביא בעל הטורים הוראות לדיין כיצד עליו לנהוג בשעת הדין מראשי התיבות של הפסוק הפותח את הפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". "ראשי תיבות ואלה המשפטים"... לצפייה לצפייה
17013משפטים- תלוי מי השופט! "פרשת השבוע משל ונמשל - משפטים" התשובה לשאלה: מדוע התורה פתחה את פרשת משפטים דווקא בעניין של עבד עברי? וכי לא היה כדאי לפתוח במצוות של חסד ונתינה לזולת?! ביאור נפלא לאור שאלתו של הרב יוספי הממחיש כמה הקב"ה אוהב ומרחם על בניו... לצפייה לצפייה
17014משפטים- שכר רק על היגיעה! "דרשה קצרה לפרשת משפטים". רעיון נפלא של ה"נועם הלכות" שהרב ש"ך העיד עליו שכל יראת השמים שלו באה מהרב הזה שאצלו למד פרשת שבוע מדי שבוע... המבאר את הפסוק הפותח את הפרשה בדרך נפלאה והמסקנה שהתורה תלווה את האדם לעולם הבא, אבל בתנאי שהוא היה עמל בשבילה... לצפייה לצפייה
17015משפטים- הזמן הנכון להסברים "סיפור לשבת משפטים". סיפור על ר' אליהו רבה של העיר לודז' המבאר מדוע פתחה התורה בעבד עברי, ולא בדברים הנצרכים לאותה שעה, הרי עבד עברי זה ביובל, לעוד 50 שנה?! עם ישראל, כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו, כעת זהו הזמן לדבר עימם על שיחרור עבדים - עכשיו הם יודעים להתנהג עימו בכבוד... לצפייה לצפייה
17016משפטים- להרגיש מה שהשני מרגיש "דבר תורה קצר לפרשת משפטים" סיפור עם נפוליאון בו נפרטאה המסביר את הקושי שיש לאדון לשחרר עבד שהיה איתו כל כך הרבה שנים ונהנה משירותיו, אבל כעת שעם ישראל חווה מהו שחרור, את הטעם הטוב הזה רצה הקב"ה שיזכרו ויעניקו גם לעבד לאחר 6 שנים. לצפייה לצפייה
17017משפטים- גנב צריך להיות עבד! "דבר תורה קצר לשבת פרשת משפטים". "למה גנב צריך להימכר לעבד?! הלא אם הנהגת ה' בעולה היא מידה כנגד מידה מה לגנב ולעבדות?! ביאור נפלא מדוע בדין הוא שיהא הגנב עבד והקשר לנח וכנען בנו. מתאים כ- "רעיון לפרשת השבוע פרשת משפטים". לצפייה לצפייה
17018משפטים- משפטי ה' ישרים! "סיפור לשבת פרשת משפטים" התורה מבקשת לשים את העבד העברי - זה שנתפס בגנבתו אצל אדם ירא שמים ובעל מידות לתהליך שיקום. ועליו לנהוג בו בעבד כבוד! ברור שמי שאין לו מידות אין לו מה לחפש עם העניין של עבד... אך איזה מן צדק יש כאן?! יש לי עבד ואני ישן על הרצפה? הייתכן?! לצפייה לצפייה
17019משפטים- התביעה על יהודה "וורט קצר לפרשת משפטים". יהודה חטא בשלושה דברים ועל כך תבע ממנו הקב"ה את שני בניו - ער ואונן. "מהם שלשת הדברים שחטא בהם יהודה?" ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש ל- "סיבת המוות של ער ואונן". ומה כל זה קשור לפסוק בפרשת השבוע: "אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר עַד שֶׂה חַיִּים שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם"?... לצפייה לצפייה
17020משפטים- דקדוקי רש"י בפרשת משפטים "פרשת משפטים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת משפטים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם.. לצפייה לצפייה
17021משפטים- דלת ומזוזה "פרשת משפטים דבר תורה קצר". מדוע רוצעים את העבד דווקא ליד הדלת והמזוזה? ביאורים נפלאים של החתם סופר והכלי יקר להסבר הטעם שמגישים את העבד דווקא אל הדלת או המזוזה?... לצפייה לצפייה
17022משפטים- לחפש את היצר הרע "פרשת משפטים וורט חסידי". וורט חסידי שנאמר לפני האדמור מקוצק וההוא התפעל ממנו מאוד. הכיצד יש לאדם לחקור אחר ליבו וכליותיו ולמצוא את שורש הרע שגרם לו לעשות את העבירה... לצפייה לצפייה
17023משפטים- כללים לחזרה בתשובה "פרשת משפטים דבר תורה". ביאור נפלא של החתם סופר בשם רבו, רבי נתן אדלר כ"ץ זצ"ל לפסוק בפרשת משפטים המביא ברמז את היחס בין הקב"ה לישראל והכללים לחזרה בתשובה... לצפייה לצפייה
17024וורטים קצרצרים לפרשת משפטים "פרשת משפטים וורטים קצרצרים". מבחר וורטים קצרים במיוחד שמובאים בשם אדמו"רים ופרשני חז"ל לפרשת השבוע פרשת משפטים... לצפייה לצפייה
17025משפטים- ממצאי הבדיקה באור "פרשת משפטים סיפור". מהו ההבדל בין קרני השמש הזורחת על הרצפה, לבין הצל של האדם המשתקף ברצפה? ומה למד מכך הרב הגאון יהודה צדקה זצ"ל - שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף? ומהו המסר לכל אחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
17026משפטים- פי צדיק ורפואה "פרשת משפטים סיפור של אמונה". מדוע לא פירסם המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון את מקום הריפוי שנתן לו החזון איש עת חלה בנו במחלת השעלת?! סיפור על אמונת חכמים והישועה שבאה בעתיה... לצפייה לצפייה
17027משפטים- טוב שברופאים לגיהנום "פרשת משפטים וורט". מדוע נאמר: "טוב שברופאים לגיהינום"?! והרי פעמים רבות הרופא מוסר נפשו למען הכלל ללא לאות וללא כל תמורה, האם זהו השכר המגיע לו על מסירותו - גיהינום?! ביאור נפלא של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד... לצפייה לצפייה
17028משפטים- להגן על יתומה "פרשת משפטים סיפור עם מוסר השכל". עד היכן מגיעה החובה של "כל אלמנה ויתום לא תענון". סיפור נפלא על הגאון רבי צבי ברוידא וכיצד הגן על נערה יתומה ענייה שהתגוררה בביתו... לצפייה לצפייה
17029משפטים- נאמנות ואכילת טריפות "פרשת משפטים דרשה קצרה". מה הקשר בין אכילת טרפות לנאמנות? סיפור יפה הממחיש כיצד דווקא אלו שחושבים שבכדי למצוא חן בעיני הגויים יש לשבת ולאכול ממאכליהם - טועים הם ובגדול!!! לצפייה לצפייה
17030משפטים- מי שצועק לה' הוא שומע! "פרשת משפטים דרשה". שאלתו של הגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין זצ"ל על העדיפות שניתנה ליתום ואלמנה שה' שומע מיד ויוצא להגנתם. מדוע? הרי "קרוב ה' לכל קוראיו" וכל מי שצועק הקב"ה שומע אותו?!... לצפייה לצפייה
17031משפטים- עונשו של העבד הנרצע "דרשה לפרשת משפטים". מדוע מענישים את העבד שטוב לו אצל אדונו?! מהו באמת החטא הגדול של העבד? - הוא בסך הכל אוהב את אותו אדון שהוא עובד אצלו במשך שנים, נוח לו אצלו, הוא כבר התרגל לסדר יומו, למה התורה מסתכלת על זה בעין רעה כל כך? ביאור נפלא של הרב גלינסקי לצפייה לצפייה
17032משפטים- עונש זה עונש! "פרשת משפטים וורט קצר". הסיבה לעונש של עבד עברי (שנמכר בגנבתו) היא: "אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע". מדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?! לצפייה לצפייה
17033משפטים- תשובה שלילית "פרשת משפטים דבר תורה". הסיפור על החיל החטוף "נחשון וקסמן" המביא לתובנה שאבא שאומר לבן שלו 'לא' הוא לפעמים אבא יותר אוהב ודואג מאשר אבא שאומר תמיד 'כן'. כי לאהוב אבא שרק אומר 'כן' אין זו אהבה אמתית אלא אהבת אינטרסים... לצפייה לצפייה
17034משפטים- מידה כנגד מידה לעבד "דבר תורה קצר לפרשת השבוע משפטים". מה השיקום לגנב אם לוקחים לו את האישה והילדים והוא יוצא ללא כלום? הרי זו עגמת נפש שאין לה לכאורה קשר עם עצם מעשה הגניבה?! ביאור נפלא למידה כנגד מידה שמקבל העבד כעונש על גניבתו... לצפייה לצפייה
17035משפטים- אפילו צער מועט "פרשת משפטים דבר תורה".דבר תורה מעלון פניני בית הלוי בדבר הזהירות הנדרשת מלצער כל אדם באשר הוא ובפרט אם מדובר ביתום או אלמנה כדברי רש"י: לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם... לצפייה לצפייה
17055פרשת משפטים ושבת שקלים "דבר תורה לפרשת משפטים ושבת שקלים" רעיון של הכלי יקר לפרשת משפטים ושבת שקלים. הקשר בין פרשת משפטים לשבת שקלים ומדוע דווקא באחד באדר מכריזים על השקלים?!... לצפייה לצפייה
17950שבת שקלים - חודש אדר "דבר תורה קצר לשבת שקלים". שבת שקלים פותחת את חודש אדר. מדוע?! מהי העבודה של חודש אדר? ואיך זה בא לידי ביטוי במחצית השקל... לצפייה לצפייה
18000תרומה - מה באמת חשוב להקב"ה? "דבר תורה לפרשת תרומה". בניית המשכן נעשתה ממגוון סוגי מתכות האם לא מן הראוי לבנות לה' בית שכולו מזהב?! מה לכסף והנחושת בעושר כה רב?! המשמעות של כל אחת מסוגי המתכות ורצון הקב"ה בתהליך הבנייה עם לקח לגבינו... לצפייה לצפייה
18001תרומה - מיהו "חכם לב"? "דבר תורה קצר לשולחן שבת פרשת תרומה". "וכל חכם לב בכם..." מהו חכם לב? הרי החכמה היא במוח ולא בלב?! רעיון נפלא של הרב לייב חסמן זצ"ל. וסיפור יפה על חכמת לב של רב ירוחם ממיר זצ"ל הממחיש שאצל "חכם לב" החכמה מונחת אצלו לא רק בראש אלא גם בלב. היא באה לידי ביטוי במעשים שלו - חכמתו ניכרת.... לצפייה לצפייה
18002תרומה - לקחת תרומה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה". מדוע כתוב: "ויקחו לי תרומה" הרי תרומה נותנים לא לוקחים?! מדוע כתוב:"ויקחו לי תרומה" ולא כתוב:"ויתנו לי תרומה"?! משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לביאור התרומה שעושה העני עם בעל הבית ומה מפסיד האדם שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה... לצפייה לצפייה
18003תרומה - טובה תורה מכל סחורה "דבר תורה לשולחן שבת פרשת תרומה". משל ונמשל נפלאים המבאר את דברי המדרש בילקוט שמעוני על הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" מהו הלקח טוב שיש בתורה על פני מסחר אחר? "משל ונמשל לפרשת תרומה". לצפייה לצפייה
18004תרומה - נדיבות הלב "סיפור לפרשת השבוע תרומה". "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.." "סיפור על נדיבות הלב" מידה של נדיבות הלב אצל רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל. "לתת מכל הלב" - סיפור שממחיש את אהבת הנתינה והיכולת לשלוט ביצר בשעת משבר... לצפייה לצפייה
18005תרומה - לשתף את כולם "סיפור נחמד לפרשת תרומה". הקדוש ברוך הוא מצווה: "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו - תקחו את תרומתי" כיצד הדבר בא לידי ביטוי אצל המקובל הרב כדורי זצ"ל... האם יתכן שיציעו לנו לתת תרומה ונדחה את ההצעה?! לצפייה לצפייה
18006תרומה - משכן בלבבי "משל לפרשת תרומה". "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הקב"ה מבקש מכל אחד לבנות לו משכן בתוכו... "משל ונמשל לשבת תרומה" המבארים את המשמעות של המילה "בתוכם" בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - בליבו של כל אחד ואחד מכם... לצפייה לצפייה
18007תרומה- "וורטים לפרשת תרומה" "וורטים לשבת תרומה" מספר רעיונות לפרשת השבוע פרשת תרומה: מהי הסיבה למנהג שבשעת עליה לתורה נודבים צדקה?, מדוע לא נאמר 'ונתנו', אלא "ויקחו לי תרומה"? כיצד יכול אדם לבוא לשיעור בקביעות או לתפילה במנין? מה עליו לעשות בכדי שהוא יוכל באמת להצליח? לצפייה לצפייה
18009תרומה- בניית המשכן וחודש אדר "דבר תורה לשולחן שבת פרשת תרומה". מה המשמעות שפרשת תרומה נקראת תמיד בפתיחתו של חודש אדר? והאם יתכן שחודש אדר נקרא כך בגלל זה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה" רעיון נפלא של החידושי הרי"ם מגור "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה" לכן יש ריבוי שמחה בחודש הזה"... לצפייה לצפייה
18010תרומה- המשכן ובריאת העולם "מדרש יפה לפרשת תרומה". ההקבלה בין המשכן וכליו לששת ימי המעשה... כיצד הדברים במשכן נעשו בזיקה לבריאת העולם בכל יום מימות השבוע בששת ימי בראשית נברא בו משהו שכנגדו יש משהו במשכן המסמל אותו "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"... לצפייה לצפייה
18011תרומה- כשיש סכנה פודה "דבר תורה קצר לפרשת תרומה". "דבר תורה ורעיון נפלא של האוזניים לתורה לפרשת תרומה": ההבדל בין התרומות למשכן לבין התרומות לעגל הזהב... שלשה מעלות בנותני צדקה: זה"ב, כס"ף נחש"ת "סיפור עם הרב גלינסקי" שהתבטא: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"... לצפייה לצפייה
18012תרומה - מי שרוצה, מתאמץ! "וורט לשבת תרומה". "רעיון נפלא של האדמו"ר מסדיגורא לפרשת תרומה". "מבית ומחוץ תצפנו..." אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם". כיצד ניתן לזהות מיהו האדם שתוכו כברו?! שיטה מצויינת של רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל... לצפייה לצפייה
18013תרומה- להתבונן זו חכמה! "שיחה לפרשת השבוע תרומה" "מה הקשר בין חכמה ליראת שמים?". "מה ההפך מ'ירא שמיים'?". "סיפור על רבי עקיבא" אל מול חיאל בית האלי. אחד שמתבונן לאחד שמתעלם ולאן כל אחד מהם בסופו של דבר הגיע... לצפייה לצפייה
18014תרומה- "עץ בתוך זהב" "דרשה קצרה לפרשת תרומה" מדוע התורה מצווה לשים עצי שיטים בתוך הארון? האם לשם כובד? ניתן לא לשים כלל ולהשאיר חלל ריק ומשקל הארון יפחת? זאת ועוד מדוע קוראת התורה לארון עצי שיטים בזמן שכולו מצופה זהב?! כל חידוש בתורה חייב להישאר במסגרת שקבעה לו התורה. "להיצמד לדרך התורה"... לצפייה לצפייה
18015תרומה- בגדים לכבוד? או לקדושה? "סיפור לשולחן שבת פרשת תרומה". "סיפור על אליהו הנביא" המובא כראיה לתשובת הגאון רבי שמואל סופר על השאלה: הגאון רבי שמעון סופר שאל: בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!... לצפייה לצפייה
18016תרומה- הבגדים שהצילו! "סיפור לפרשת תרומה". "סיפור על האדמו"ר רבי חיים מצאנז" שנתן הוראה ליהודי אחד להיקבר עם בגדים של כומר וכך ציווה: אמור לחברא קדישא לקבור אותך עם הבגדים הללו הם יגנו עליך... וכך היה. לצפייה לצפייה
18017תרומה - תוכו כברו "מעשה קצר לפרשת תרומה". התורה מצווה בבניית הארון: "מבית ומחוץ תצפנו..." הסתכלות של גדולי ישראל וחדירה לפנימיות. בהקשר למאמרו של רבא: "כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם"... "סיפור על הרבי מקוצק" לצפייה לצפייה
18018תרומה- לתת זה להרוויח יותר! "סיפורים לפרשת תרומה". "סיפורים על מעלת הנתינה". "כיצד ניתן לקחת פעולה פשוטה ורגעית ולהפוך אותה לנצח נצחים?". "מה כבר אפשר להרוויח מפחית קולה?!". "סיפור על הרב שטיימן" ועשיר קמצן... "סיפור עם בעל ההפלאה ושני יהודים קמצן ופזרן, שהרב נתן להם ברכות שנתקיימו בשניהם... לצפייה לצפייה
18019תרומה- תתרום ואז נבנה! "רעיון קצר לפרשת השבוע תרומה" ממה יש יותר הנאה: מה היית מעדיף: הודעה ממפעל הפיס שזכית. או שמנהל בית הספר יתקשר ויאמר: "הבן שלך עושה חיל ורואים שזה משהו שבא מהבית?!". האם זה בסדר כשבאים אלינו להתרמה כדי לבנות בית כנסת אנחנו אומרים תתחילו ואנחנו נתרום?!... לצפייה לצפייה
18020תרומה- ההתעסקות במשכן "דרשה לפרשת תרומה". "מה אכפת לי מה היו המידות של הכלים במשכן?" וכי אם יבנו את בית המקדש ייקחו אותי ליועץ?!. ועוד לשם מה מאריכה התורה בחמשת הפרשיות הללו בתיאור מדוקדק של המשכן? הלא בית המקדש השלישי ירד בנוי באש?! ביאורו של רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
18021תרומה- אל תעזוב את התורה! "שיחה לפרשת תרומה". "באיזה מצב יורדים לקב"ה הדמעות?". "סיפור על יום מיתתו של דוד המלך". אם יש לך בקשה למי כדאי לך לפנות, לכהן גדול או לרב? "מהי הגדולה של לימוד תורה?" מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזבלום לפרשת תרומה". . לצפייה לצפייה
18022תרומה- מה שלא במשפט מפריע! "דרשה לשבת תרומה". מדוע בא הציווי על מזבח בסיום פרשת יתרו יש הפסקה לפרשת משפטים ורק אחר כך הציווי על יתר כלי המשכן?!. "באיזה סידור התפילות לא מתקבלות?". "מה הדבר שמפריע בעבודת ה'?" תשובתו הנפלאה של בית הלוי... לצפייה לצפייה
18023תרומה- ענווה ומאמץ "דברי תורה לשבת תרומה". "מדוע תרומת אבני השוהם ואבני המילואים נכתבה רק בסוף התרומות?" שאלתו של האור החיים הקדוש ותשובותיו הנפלאות בנוסף תשובתו של ה'כלי יקר'... מהן שתי התכונות שהקב"ה מחפש בעבודת ה' שלנו? לצפייה לצפייה
18024תרומה- כמה סוגי תרומות היו במשכן? "ביאור רשי לפרשת תרומה". לדברי רשי היו 13 סוגי תרומות במשכן אך אם סופרים מגלים שיש 15-16 תרומות, מדוע אם כן רש"י קובע שהיו רק 13? ביאורם של הרא"ם המהר"ל והש"ך על דברי רש"י... לצפייה לצפייה
18025תרומה- דקדוקי רש"י בפרשת תרומה "פרשת תרומה דקדוק בפירוש רשי". "ביאור רשי לפרשת תרומה". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תרומה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
18026תרומה- המדד לנדבת הלב "פרשת תרומה וורט קצר". וורט קצר של הגאון מוילנא לפרשת תרומה. מהו בעצם המדד לבדיקה שאדם התורם כסף למשכן/לדבר מצווה אכן הוא תורם מנדבת ליבו ולא בגלל שחייבו אותו או כדי לעשות רושם על הסובבים אותו?... לצפייה לצפייה
18027תרומה- הציפוי מבית ומחוץ "פרשת תרומה דבר תורה". ביאורים נפלאים של האדמו"ר מקוצק, החידושי הרי"ם והאדמו"ר מסאטמר לביאור הסיפור רבן גמליאל נשיא הכריז ואמר, שכל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש... לצפייה לצפייה
18028תרומה- ההבדל בין לקחת ללתת "פרשת תרומה משל ונמשל". מה ההבדל בין "לקחת" לבין "לתת"? הפרשה פותחת בפסוק: "ויקחו לי תרומה" מדוע נכתב "ויקחו" ולא נכתב "ויתנו"?. משל ונמשל המבארים את ההבדל והסיבה... לצפייה לצפייה
18029תרומה- מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? "רעיון חינוכי לפרשת תרומה". האם כרובים הם מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? ביאור נפלא של הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל הקובע כיצד נראים בני הנוער של ימנו ומהו הגורם האמיתי לכך והוכחתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
18030תרומה- הקמצן הקדוש "פרשת תרומה סיפור". סיפור מרתק על אחד שהצליח לכרוך את הנתינה בקמצנות כלפי חוץ הציג קמצנות מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף שבסתר השתמש במידת הנדיבות שבליבו - שלא על מנת לקבל פרס או להתכבד במתת-ידם... לצפייה לצפייה
18031תרומה- כל אחד שווה הון "פרשת תרומה משל". "משל ונמשל לפרשת תרומה" שמביא החפץ חיים להסביר שאמנם, מעטים הם בני התורה ומחזיקיה אולם כל אחד ואחד דומה לאבן יקרה שדמיה מרובים ביותר! לעתים שקול אדם אחד לפני המקום כאלפי בני אדם אחרים!... לצפייה לצפייה
18032תרומה- הארון ואהרון "סיפור לפרשת תרומה" כל מאורעות העולם מקטן ועד גדול רמוזים בתורה.כשיש כזו תורה, אין זו רבותא להיות חכם... סיפור על צורף שהצליח בחכמתו לפתור משפט מסובך בפסוק מפרשת השבוע תרומה... לצפייה לצפייה
18033תרומה- תרומה והתמורה "פרשת תרומה משל ונמשל". "משל ונמשל לשבת תרומה" המובאים בספר עוד יוסף חי, ומבארים שהרפואה תבוא דווקא מהמכה עצמה, ואת פירוש הכתוב "וצדקה תציל ממות" על הכוח גדול בנדבה וצדקה לעשות תמורה לרע שיתהפך לטוב... לצפייה לצפייה
18034תרומה- אהבה אמיתית "פרשת תרומה סיפור קצר". סיפור קצר על רבי יודלה הורביץ מדז'יקוב המבאר מהו קיומה השלם של מצוות "ואהבת לרעך כמוך". עד ששמחת הזולת וצערו צריכים להיות כשמחתו וצערו של האדם עצמו... לצפייה לצפייה
18035תרומה- לתת מבלי שהשני ידע "פרשת תרומה סיפור חסידי". סיפור על הרב החסיד שמואל דסקל זצ"ל המגלה את דמותו הנפלאה והנתינה שלו לזולת רק לאחר מותו מפי איש אמונו, החסיד ר' בן ציון ויילר... "נתינה ללא ידיעת המקבל" לצפייה לצפייה
18036תרומה- החיבור על ידי טבעת "פרשת תרומה דבר תורה לשבת חתן תרומה". מדוע נקרא הבעל נשוי והאישה נשואה? ביאור נפלא על המנהג לקדש את האישה דווקא בטבעת והדמיון לחיבור בין האיש שהוא דוגמת הארון לאשה שהיא דוגמת הבדים נעשה דווקא על ידי טבעת... לצפייה לצפייה
18037תרומה- נדבה וגאווה "פרשת תרומה דרשה קצרה". ביאורו הנפלא של הרה"ג ראובן אלבז שליט"א לפרשת תרומה. "סיפור קצר לפרשת תרומה" על עוצמתה של גאווה המגיעה לאדם בשעת נדבת ליבו... לצפייה לצפייה
18038תרומה- לאהוב תוכחה "פרשת תרומה דרשה". לשם מה מצווה הקב"ה את משה להציב דמות עם פני תינוק מעל לארון הקודש? מדוע כונה יהושוע בשם נער? מדוע אם אדם שכח את ארנקו בדואר, ומישהו צועק אחריו: "שכחת את הארנק!" במקום להתחיל להתגונן מהביקורת, הוא יגיד תודה רבה? מתון 'פניני בית הלוי' לצפייה לצפייה
18039תרומה- פאר וענווה במקום אחד "דרשה קצרה לפרשת תרומה". מה מלמדנו הארון שהיה בעצם עצי שיטים בתוכו וכולו מצופה זהב? סיפור על הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל המראה כיצד גדולה ורוממות היו לצד רגישות וענווה... לצפייה לצפייה
18900"פרשת תרומה וחודש אדר" "דבר תורה לפרשת תרומה וחודש אדר". מעלת מצוות הצדקה. מה מיוחד בחודש אדר ש: "כל הפושט יד, נותנים לו"? "מדוע נבחר דווקא מרדכי להתמודד מול המן?"... "מדוע נבחר דווקא יהושוע להילחם בעמלק?" ומה כל זה קשור לפרשת תרומה ולמצוות הפורים: "משלוח מנות ומתנות לאביונים"? לצפייה לצפייה
19000תצווה - המעיל מכפר על לשון הרע "דבר תורה לפרשת תצווה". מחלוקת בטעם המצווה של הנחת פעמונים בשולי המעיל. מדוע דווקא המעיל נבחר כבגד שמכפר על לשון הרע? "סיפור לשבת תצווה" המבאר את ייחודיותו של המעיל המכפר על עוון לשון הרע... לצפייה לצפייה
19001תצווה- חתם קודש לה' "וורט לפרשת השבוע תצווה". רעיון נפלא של הגאון מוילנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים" לצפייה לצפייה
19002תצווה- כל אחד בזמנו! "סיפור לפרשת השבוע פרשת תצווה" סיפור על שני רבנים חשובים ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!... לצפייה לצפייה
19003תצווה- להיות כהן גדול "סיפור לפרשת תצווה". הגמרא מביאה מעשה על גוי שרצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף... לצפייה לצפייה
19004תצווה- גם לי מגיע להיות כהן... "מליצה יפה לפרשת תצווה" עם "מוסר השכל לפרשת תצווה". הבורות שיש בנוגע ליהדות לצערנו היא נחלת אלו המוגדרים כ- "תינוקות שנשבו" הנה מקרה מליצי לאחד שביקש להיות כהן... לצפייה לצפייה
19005תצווה- נר תמיד סמל לתורה! "סיפור לפרשת השבוע תצווה". שני סיפורים על כוחה של התמדה ומסירות תמידית ללימוד התורה: "סיפור על הגאון מוילנא" היה ידוע בהתמדתו המופלאה. כל הימים היה יושב בחדר סגור ועומל בתורה בכל כוחו. "מעשה על התמדה בתורה" גם בעת סכנת נפשות של ממש וההצלה שבאה בשל המסירות ללימוד התורה... לצפייה לצפייה
19006תצווה- הקשר בין המנורה לתורה "וורט לפרשת תצווה". האר"י הקדוש מצא קשר נפלא בין המנורה ומידותיה לבין התורה. כמו כן רעיון של בעל הטורים על הקשר בין שמן הזית לבניין בית המקדש הראשון והשני... לצפייה לצפייה
19007תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה! "דבר תורה לשבת תצווה". הפרשה מסיימת בהבטחת הקב"ה: "וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי" ואחריהם כתוספת נלוות ציווי עשיית מזבח הקטורת הלא הוא מזבח הזהב. מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת... לצפייה לצפייה
19008תצווה- כשאין שליטה המעיל מכפר! "משל ונמשל לפרשת תצווה". "מהם שלשת הדברים שאין לאדם שליטה עליהם?" - ואיך קשור למעיל?, איך יתכן שידיד יהפוך לשונא הגדול ביותר?! משל ונמשל המבארים כמה חמור לשון הרע שבהתחלה נהנים ממנו ולבסוף משלמים מחיר יקר. לצפייה לצפייה
19009תצווה- מעיל מכפר על לשון הרע! "דבר תורה קצר לשבת תצווה". מדוע היה המעיל מכפר דווקא על עוון לשון הרע? האם יצר הרע דומה לזבוב? ואם כן במה? הוראה לחיים יפים יותר, נלמדת מהמעיל. שיש לך חצי כוס, אם תסתכל על החצי כוס המלאה, הקב"ה ימלא לך את חצי הכוס הריקה... לצפייה לצפייה
19010תצווה- מציאות ה' משמן זית "דרשה לפרשת השבוע תצווה" מה הקשר של "וייקחו אליך שמן זית זך" לכל ענייני בגדי הכהונה? הקב"ה מצווה לעשות לו מקדש, לא בשבילו אלא כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם... לצפייה לצפייה
19011תצווה- ההתדרדרות של לשון הרע "פרשת תצווה דבר תורה". מניין למדים שהאדם הלוקה בחטא לשון הרע הולך ופוחת מרגע לרגע?. סיפור שהביא בספר "מתוק האור" בשם ה"בן איש חי" להבין שגם אם תיתן למספר לשון הרע הכל... תמיד יהיה לו מה להגיד על זה ולהתלונן... לצפייה לצפייה
19012תצווה - הבגדים לכבוד או לקדושה? "דרשה קצרה לפרשת תצווה". בתחילה הקב"ה מצווה: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים לכבוד או לקדשו?! לצפייה לצפייה
19013תצווה- להסתכל במבט רחב יותר "שיחה קצרה לפרשת תצווה". "לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת קָרְבָּנוֹת לְפָרָשַׁת בִּגְדֵי כְהוּנָה?". "כיצד נעשית הכפרה על ידי בגדי הכהן הגדול?". הייחודיות שבתכלת - ואיך היא מכפרת ואף מונעת מלדבר לשון הרע. (קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום) לצפייה לצפייה
19014תצווה- רבוע יהיה... "פרשת תצווה וורט חסידי". וורט שמובא ב'אמרי אמת' על הילד היה נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" שניסה להבין מדוע כופלת התורה "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה" הרי יודעים אנו שרבוע הוא אמה על אמה?!... לצפייה לצפייה
19015תצווה- ללמד את כולם "פרשת תצווה משל ונמשל". מה ענה הרבי מקוצק זצ"ל, כששאלו אותו פעם "מדוע הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות ברוחניות, הרי יש הרבה מה לעשות? למה הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה?! ותשובתו בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה" לצפייה לצפייה
19016תצווה- ובין כתפיו שכן "פרשת תצווה וורט קצר מאוד". ביאור נפלא של המשך חכמה על פי דברי הירושלמי בדבר חלוקת שמו של בנימין לשניים על כתפות האפוד... לצפייה לצפייה
19017תצווה- מסירות נפש למען ישראל "פרשת תצווה דבר תורה". מדוע נענש משה שבעת שחל ההילולא שלו לא יוזכר שמו בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?! לצפייה לצפייה
19018תצווה- לא עשה כן לכל גוי "פרשת תצווה משל קצר". לכאורה הקב"ה יוצר קנאה בין ישראל לאומות העולם, בכך שהוא מצווה ונותן לבני ישראל לבנות משכן בעוד שאת אומות העולם הוא מזניח?! ביאור נפלא של ה"חתם סופר" בדרך של "משל ונמשל" לצפייה לצפייה
19019תצווה - משה רבנו בפרשה "וורט קצר לפרשת תצווה". רעיון נפלא של הגאון מוילנא זצ"ל: למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה. לצפייה לצפייה
19020תצווה- חכמים היזהרו בדבריכם! "פרשת תצווה דרשה קצרה". מניין שלא יקלל האדם את עצמו אפילו בתנאי – שאם לא יהיה כך וכך יקרה לו כך וכך? ואיזה לקח מבקש ה' ממשה רבינו ללמד את בני ישראל? ביאור נפלא של הרב מאיר וולך בספר מעין השבוע.. לצפייה לצפייה
19021תצווה- עשה זאת בעצמך! "פרשת תצווה סיפור עם מוסר השכל". שאלתו של הרב עובדיה ספורנו: "כבר בפרשת 'תרומה' נצטוו בני-ישראל להביא שמן, אם כן מדוע שוב חזרה התורה על הציווי להביא שמן?" והתשובתו הנפלאה המובאת ע"י "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה"... לצפייה לצפייה
19022תצווה- דקדוקי רש"י בפרשת תצווה "פרשת תצווה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תצווה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
19023תצווה- אפשר להתאפק "פרשת תצווה וורט קצרצר". הברקה של רב בית הכנסת בשעה שראה אחד מדבר בשעת התפילה - תוך ראיה מפרשת השבוע פרשת תצווה... לצפייה לצפייה
19024תצווה- פורים קטן "פרשת תצווה משל חסידי". סיפור שסיפר הרב הקדוש רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' על הרב שלו, רבי משה לייב סאסובער זצ"ל, ומסיפור זה הסביר את העניין של פורים קטן שגם ביום זה יש התעוררות של הנס... לצפייה לצפייה
19025תצווה- למי מגלים את סוד הבגדים? "פרשת תצווה וורט". "לשם מה נעשו בגדי כהן גדול?" מצד אחד נאמר כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, ומצד שני הכתוב מגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי?! ביאור של המהר"ם שפירא מלובלין בדרך צחות... לצפייה לצפייה
19026תצווה- לבטל את השכחה "רעיון קצר לפרשת תצווה". מדוע אומר הקב"ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך?! הרי השמן זית לא נועד למשה אלא למנורה?!. ביאור נפלא של ה'שארית יעקב' להסבר על סגולתו של שמן הזית ולשם מה היה חובה להשתמש בסגולה זו דווקא לאחר מתן תורה... לצפייה לצפייה
19027תצווה- להתעלות עם הקטנים ממך "וורט חינוכי לפרשת תצווה". לא פעם מרגיש ה"אדם הגדול" שללמוד עם הקטנים ממנו בגיל וברמה זהו בזבוז זמן של ממש... האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא מביא רעיון חינוכי שמבא מפרשת השבוע תצווה שההפך הוא הנכון... לצפייה לצפייה
19028תצווה- על מה שתמיד, נאמר תמיד "פרשת תצווה דבר תורה" שאלתו של הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל ה"אור שמח" ו"משך חכמה" מדוע באורים ותומים נאמר רק: "והיו על לב אהרן בבואו לפני ה'", ולא נאמר: "תמיד"? וביאורו המיוחד... לצפייה לצפייה
19029תצווה- מי בעל הבית? "פרשת תצווה סיפור". מה ענה המגיד ממזריץ' לאחד שהתלונן שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו? סיפור על רבי זאב מזיטומיר והלקח שלימד את אותו האיש... לצפייה לצפייה
19030תצווה- אמן יהא שמיה רבה "פרשת תצווה וורט מהפרשה". העונה אמן בכל כוחו, שפותחים לו שערי גן עדן וקורעים לו גזר דינו. ראיה לכך מפסוק בפרשת השבוע תצווה... לצפייה לצפייה
19031תצווה- שליחות מצווה "פרשת תצווה סיפור". סיפור על שליחות מצווה והאיך התורה הגנה על המצווה על השליחות. התורה נמשלה לאור, לומר לך מה האור המגן על העולם אף התורה מגינה על העולם.... לצפייה לצפייה
19032תצווה- יש לאן לשאוף "פרשת תצווה משל ונמשל". משל ונמשל שמביא הבן איש חי בספרו: "עוד יוסף חי" המבאר שעל האדם לקיים עוד ועוד מצוות, וביתר שלמות, ולא להיות מרוצה ושבע רצון ממעמדו ולהסתפק בדרגתו... לצפייה לצפייה
19033תצווה- כבודו של ילד יהודי "פרשת תצווה מוסר השכל". סיטואצייה פשוטה של אימא יהודייה השומרת על כבודו של בנה = על כבודו של העם היהודי... לצפייה לצפייה
19034תצווה- פיקחות עם הנהגה "סיפור לשבת פרשת תצווה". סיפור על הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שכשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצדקות שבמעשה... לצפייה לצפייה
19035תצווה- הכיסא ושמו של ה' "פרפראות לפרשת תצווה". מה העניין שאין השם והכיסא שלמים עד שימחה זרע של עמלק? ביאורו של הרב דיסקין לאור המדרש: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם".... לצפייה לצפייה
19036תצווה- מה איתנו?! "פרשת תצווה סיפור לשולחן שבת". סיפור על אחד שרצה להתגרש וכשהגיע לרב ביקש לחזטר בתשובה. והקשר של זה לסיפור על "יוסי משיתא" שהפך ביןם רגע ממתייוון למוסר נפש על קידוש ה'... לצפייה לצפייה
19037תצווה- קללה טובה "פרשת תצווה סיפור קצר". סיפור יפה, על ברכה שבירך רבי חיים מבריסק את החפץ חיים: "יהי רצון שילך יחף ויישא אבנים"... מה הוא פירושה של הברכה?... לצפייה לצפייה
19038תצווה- השכר עבור ההתבטלות "פרשת תצווה דרשה" אהרון מקבל את האורים ותומים על ליבו בשל כך ששמח בליבו כשמשה קיבל את ההנהגה של עם ישראל. מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"? ביאור נפלא על המידה כנגד מידה שיש כאן... לצפייה לצפייה
19039תצווה- הרימון הדומם "פרשת תצווה דרשה קצרה" שאלתו של החפץ חיים זצ"ל - את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?! וביאורו הנפלא מספר "להבין ולהשכיל" לצפייה לצפייה
19040תצווה- להרוויח הכול! "מוסר השכל פרשת תצווה". סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה המבאר שאדם המביט בצורה כוללת על חברו בעין טובה – לא ידבר לשון הרע, יראה את הטוב בזולת וזה ישיב לו כגמולו... לצפייה לצפייה
19931שבת זכור- האחדות והיראה "שיחה לשבת זכור". שׁוֹשַׁנַּת יַעֲקֹב צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה בִּרְאוֹתָם יַחַד תְּכֵלֶת מָרְדְּכָי... הראייה הכוללת שבתכלת והאחדות בפורים שהתחדשה מאז מכירת יוסף הביא לשמחה. לכן עיקר העבודה שלנו בימי הפורים, להחזיר את המורא והפחד מפני הקב"ה ולהכניס בתוך זה, גם את היראה וגם את האהבה מביאה לאחדות לצפייה לצפייה
19932שבת זכור- ההכנה לתפילה בפורים "דרשה לשבת זכור". "הקשר בין שבת זכור לשבת שובה" כל מה שעמלק רוצה ממך, זה שיש כוח אחר מבלעדי הבורא... אם אתה מאמין שיש כוח אחר מבלעדי הבורא – זה עמלק!. מהי חשיבותה של תפילת היתום? ומה מיוחד בפורים שבו: "כל הפושט יד נותנים לו"? לצפייה לצפייה
19933זכור- לא לקחת כלום מעמלק! "דרשה קצרה לשבת זכור". "למה צריך לקרוא את פרשת זכור?"מה המשמעות של מלחמת עמלק?. "מה עמלק רצה מעם ישראל?". מה המטרה של עמלק?. כיצד מחיית עמלק היא הענשה במידה כנגד מידה?. מקורות חזל על הטעם למחיית עמלק... לצפייה לצפייה
19934"הקשר בין פרשת תצוה לפורים" "דרשה קצרה לשבת זכור". מה משותף לפרשת תצווה וחג הפרים? "כיצד ישב אחשוורוש במשתה שעשה לכל בני שושן?" מה היה החטא של הבאים למשתה? ועלמה כעס הקב"ה שנגזרה גזירת כיליון על כל היהודים?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
19935פרשת תצווה והקשר לשבת זכור "דבר תורה לשבת זכור ופרשת תצווה". "מה הקשר בין פרשת תצווה לבין שבת זכור?" בה קוראים על מחיית עמלק... הקשר בין פרשת תצווה הפותחת בחובה להשתמש בהדלקת המנורה בשמן הזית לבין שבת זכור - המדברת על מחיית עמלק לצפייה לצפייה
19936תצווה- שבת זכור- למחות את זכר עמלק "דבר תורה קצר לשבת זכור - פרשת תצווה". הציווי של מחיית עמלק הוא למחות את זכר עמלק מה המשמעות של "זכר" עמלק?! - "סיפור לפרשת תצווה ושבת זכור". סיפור עם רבי דוד מלעלוב המבאר את ההרס של הקרירות בקיום מצוות... לצפייה לצפייה
19937תצווה- התכלת ומשמעותה "משל ונמשל לפרשת תצווה ופורים". "רעיון נפלא לשולחן שבת לפרשת תצווה וחג הפורים". מה משמעות של התכלת במעיל? והקשר בין פרשת תצווה, מצוות ציצית וצהלה ושמחה של שושנת יעקב... לצפייה לצפייה
19938תצווה- שבת זכור ושמן הזית "דבר תורה קצר לשבת זכור". הפרשה פותחת בשמן זית. מה הקשר לכאן?! זה מתאים לחומש ויקרא? ואם פרשה זו היא בשבת זכור חייב להיות קשר בניהם. ואם כך, מה הקשר לפרשת זכור? והתשובה הפשוטה: אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם. לצפייה לצפייה
20000כי תשא - השבר גאוות היחידה! "משלים לפרשת כי תשא". מה הועיל לנו שמשה שבר את הלוחות?! ואם כבר שברם מדוע שמר אותם הרי הן מזכירות את חטא העגל?! משלים נפלאים המבארים את מעשיו של משה רבנו וחכמתו... לצפייה לצפייה
20001כי תשא - מי הוא בן חורין באמת?! "דבר תורה לפרשת כי תשא". "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" האומנם?! הרי בן תורה מאד מוגבל באיסורי-תורה ולעומתו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות עושה "מה שבא לו"?! לצפייה לצפייה
20002כי תשא- הצרות מחטא העגל "דבר תורה קצר לפרשת כי-תשא". חז"ל מבהירים שכל הצרות שפוקדים את עם ישראל שורשם בעוון חטא העגל. מדוע?! התשובה תובן בדרך של "משל ונמשל לפרשת כי תשא" הקב"ה גזר כליה על עם ישראל בעקבות חטא העגל אך אין הוא רוצה להרוג את בניו מה עשה?!... לצפייה לצפייה
20003כי תשא- הלקח משבירת הלוחות "דרשה לפרשת כי תשא". מדרש נפלא המבאר: שמשה נלחם עם הקב"ה על נתינת הלוחות לבני ישראל ואף ניצח וכשהוא מוריד אותן למטה הוא שובר אותן מה קרה?!והלקח הנוקב לגבינו...זהו "מהו המסר משבירת הלוחות?" ו"מהי התובנה של משה רבנו?"... לצפייה לצפייה
20004כי תשא- לנצל את השבת "סיפור לפרשת כי תשא". "מתנה טובה יש לי בבית גנזי - ו"שבת" שמה"... "כיצד צריך לנצל את השבת היקרה"? "סיפור לשבת כי תשא" הממחיש זאת היטב... לא נבזבז את השבת בשביל פרנסה או על חמין טוב ופיצוחים... יש לנצל אותה לדברים שאין להם שיעור כמו גמילות חסדים ותלמוד תורה... לצפייה לצפייה
20005כי תשא- כי אות היא ביני ובינכם "סיפורים לפרשת כי תשא". מעלתה של השבת גדולה עד מאד היא עד שהקב"ה אומר: "כי אות היא ביני ובניכם" על ייחודיותה של השבת וסיפורים על "תבלין של שבת" ומה דורשת הנשמה היתרה... לצפייה לצפייה
20006כי תשא- עם קשה עורף "משל ונמשל לפרשת השבוע כי תשא". "ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא" מדוע משה משתמש בזה שהעם "קשה עורף" לעובדה שהקב"ה צריך ללכת בקרבנו?! "משל ונמשל לשבת כי תשא" המבארים זאת היטב... לצפייה לצפייה
20007כי תשא- כיבוד הורים לעולה לתורה "דרשה קצרה לפרשת השבוע - כי תשא". מעניין לראות כי החלוקה של הפרשה לשבעת העולים לתורה, איננה שגרתית. ומה הקשר בין חלוקה זו לכיבוד הורים?!... רעיון נפלא של החידושי הרי"ם זצ"ל לפרשת כי תשא המדגיש לכמה זהירות אנו נדרשים בכיבוד הורים ומורים.... לצפייה לצפייה
20008כי תשא- סרו מהר מן הדרך "סיפור קצר לפרשת כי תשא". "סרו מהר מן הדרך - עשו להם עגל מסכה" מה רצה הקב"ה לומר למשה במילים "סרו מהר"?! במה באה לידי ביטוי המהירות? "סיפור על ההתדרדרות מהירה בעבודת ה'" כשמתחברים לחבר רע... לצפייה לצפייה
20009כי תשא- האחדות במחצית השקל "דבר תורה קצר לשבת פרשת כי תשא". "מה נדרש מטבע של מחצית השקל"? ומדוע קנו בו דווקא קורבנות ציבור?! "רעיון נפלא של המלבי"ם לפרשת כי תשא"... אין דבר שמאחד יותר את ישראל כמו קרבן התמיד הנקנה ממחצית השקל... לצפייה לצפייה
20010כי תשא- לשמחה מעבירה אין תקנה "משל ונמשל לפרשת כי תשא". שאלתו הנפלאה של הספורנו וביאורה בדרך של משל ונמשל: מה אשמים בני ישראל בעשיית העגל?!הרי אהרון האחראי בשטח?! ואם כן מדוע שבר משה את הלוחות במקום לטפל בממלא מקומו?! אם אדם עושה עבירה ושמח בה - אין לזה תקנה!!!... לצפייה לצפייה
20011כי תשא- משה רבנו ונח "חידוש לפרשת כי תשא" של האר"י הקדוש. מהו הקשר בין נח המכונה בחז"ל - רעיא שטייא (=הרועה הטיפש)לבין משה רבנו המכונה רעייא מהימנא = הרועה הנאמן?! וביאורו של ה'משך חכמה': נח דאג רק לעצמו לכן התדרדר מ"איש צדיק" ל"איש אדמה"... משה דאג לככל ישראל לכן התעלה מ"איש מצרי" לאיש האלוקים"... לצפייה לצפייה
20012כי תשא- למה דווקא עגל?! "דרשה לשבת פרשת כי תשא". מדוע עשו בני ישראל דווקא עגל?! מבחר ממפרשי התורה המתרצים את השאלה כל אחד בדרכו המיוחדת... הרמב"ן, הכלי-יקר, פרקי דרבי אלעזר וה'אוזנים-לתורה'. לצפייה לצפייה
20013כי תשא- שבת ומועדים וחטא העגל "חידוש לפרשת כי תשא". בפרשת השבוע מוקף חטא העגל בשבת לפניו ושבת ומועדים ולאחריו. מהו הקשר בין השבת והמועדים לחטא העגל?! - שאלתו של ה'אוזנים-לתורה' וביאורו הנפלא. בנוסף ביאור של בן יהוידע בשם ספר שער החצר בחישוב כיצד השעות של המועדים מבטלים את שש השעות של העגל... לצפייה לצפייה
20014כי תשא- ממון מכפר על הנפש? "דרשה קצרה לשבת כי תשא". הקב"ה הראה למשה מטבע של אש – משקלו מחצית השקל, ואמר לו: כזה יתנו! שאלתו של ר' משה מקוברין: מדוע לא הראה הקב"ה למשה את שאר כלי המשכן? וכן, וכי לא ידע משה רבנו כיצד נראה מטבע? וביאור של רבי נחמן מברסלב: הממון – יש בו גם כח להשחית את מידותיו של האדם. על האדם לדעת היטב כיצד להשתמש בממונו... לצפייה לצפייה
20015כי תשא- לתת פירושו לקבל! "דבר תורה לשבת כי תשא" "סיפור לשבת כי תשא" עם ר' חיים מוואלוז'ין המבאר את דברי בעל הטורים על המילה: "ונתנו" שהרי ניתן לקרוא אותה משמאל לימין ומימין לשמאל, וזה מלמד אותנו, כי כל מה שאדם נותן לצדקה, חוזר אליו והוא אינו מפסיד מכך מאומה... לצפייה לצפייה
20016כי תשא- "צדקה תציל ממות" "סיפור לשבת כי תשא". "צדקה תציל ממות". סיפור עם רבי עקיבא ובתו שביום חופתה בישרו לו שיכיש אותה נחש והיא תמות. "מה עשתה בתו של רבי עקיבא שהציל אותה ממוות?" הנה הסיפור לפנכם לאור ביאורו של בעל הטורים למילה "שקל"... לצפייה לצפייה
20017כי תשא- "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" "סיפורים קצרים לשבת כי תשא" שני סיפורים קצרצרים שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" בגודל מעלת הצדקה והתשובות שענו ר' אביש מפרנקפורט ור' אליהו חיים מייזל לגביי מאמר חז"ל: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" בשעה שהם לא קיימו זאת הלכה למעשה? לצפייה לצפייה
20018כי תשא- ענווה שהצילה "דבר תורה לשבת וורט קצר". ביאור נפלא של החתם סופר "איך הצליח משה רבנו בענוותנותו להציל את בני ישראל"? כיצד החשיב משה רבינו את עצמו וממילא פטר את בני ישראל מעונש כליה... לצפייה לצפייה
20019כי תשא- "לחשוב מחשבות" "סיפור לשולחן שבת כי תשא". "סיפור עם ר' חיים מוואלוז'ין וההבנה כי תרומה הניתנת ברצון לישיבתו משמשת להחזקת הבחורים העניים כדי שישקדו על תלמודם ומהתרומות שניתנות לישיבה בלב כבד אנו קונים סוסים. לצפייה לצפייה
20020כי תשא- מחני נא מספרך "משל ונמשל - כי תשא" משל ונמשל המבארים מדוע אומר משה רבנו להקב"ה: "מחני נא מספרך אשר כתבת", במה זה יפתור את הבעיה? האם בני ישראל לא יחטאו עוד?!... לצפייה לצפייה
20021כי תשא- יש דיין המנהיג את העולם! "דבר תורה קצר לשבת כי תשא" משל ונמשל המבארים כי אדם בא לכאן להתארח כאן שנות חיים מועטות, ומשום כך אין הוא יכול לתפוס בשכלו את החשבון והסדר שבו מנהל הקב"ה את עולמו אולם עלינו לדעת שיש דין ויש דיין המנהיג את העולם! לצפייה לצפייה
20022כי תשא- "כי עם קשה עורף הוא" "דרשה לפרשת כי תשא". דבר תורה המובא ע"י הרב רובנשטיין בספרו 'וקראת לשבת עונג' המבאר מדוע בגלל שעם ישראל הוא "עם קשה עורף הוא" לכן הקב"ה צריך ללכת בקרבנו:"ילך נא ה' בקרבנו" לצפייה לצפייה
20023כי תשא- בניין של אש "פרשת כי תשא דבר תורה". ביאורו הנפלא של הספר 'שארית יהודה' לשאלות: מדוע היה קושי למשה בעניין מחצית השקל עד שהיה צריך להראות לו מטבע של אש?!, ועוד לשם מה ציווה הקב"ה שיביאו לו תרומה, הלא 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה'?!... לצפייה לצפייה
20024כי תשא- שגגה גדולה "פרשת כי תשא וורט חסידי קצר" מדוע הגדיל משה רבינו את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה", אדרבה היה לו להקטין החטא?! ותשובתו הנפלאה של האדמו"ר מבעלזא... לצפייה לצפייה
20026כי תשא- ההגנה שהוסרה "פרשת כי תשא דבר תורה". ההבדל בין העלייה לרגל שנאמרה בפרשת משפטים ללא ההבטחה של "ולא יחמוד איש את ארצך", לבין ההבטחה בפרשתנו פרשת כי תישא בה התווספה לעלייה גם ביטחון. ביאור נפלא של "המשך חכמה לפרשת כי תשא" לצפייה לצפייה
20027כי תשא- אמת של מידת הרחמים "פרשת כי תשא סיפור קצר". תוכחה שהיא ביאור נפלא של האדמור מפראמישלאן - רבי מאיר מפראמישלאן זצ"ל להבנת מידת "ואמת" - שהיא לכאורה דין ואיך היא נמצאת בין י"ג מידות הרחמים?!... לצפייה לצפייה
20028וורטים קצרים לפרשת כי תשא "פרשת כי תשא וורטים קצרים". מבחר וורטים קצרים לפרשת כי תשא: מדוע דווקא הכיור נעשה ממראות הצובאות?. מה הקשר בין שבת לתפילה?. מה הבין משה כשזכה לגילוי פנים כל כך גדול?. מתי אפשר לזכות להשראת השכינה?... לצפייה לצפייה
20029כי תשא- כל אחד והלוחות שלו "פרשת כי תשא דרשה". איך יתכן שמשה רבינו שבר את הלוחות? וכי משום שישראל עשו את העגל יישארו בלי תורה?! ראוי היה לכאורה שימתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשברם לגמרי ולאחר מכן להתנפל לפני השם לבקש לוחות שניות? לצפייה לצפייה
20030כי תשא- שבירת הלוחות בשני ידיים "פרשת כי תשא דבר תורה". צריך להבין מה זה בא ללמדנו השינוי בכתיב של הפסוק? כתוב "מידו" לשון יחיד ואילו הקרי הוא "מידיו" לשון רבים?!. ביאורו הנפלא הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל בספר 'לתתך עליון'... לצפייה לצפייה
20031כי תשא- התפקיד לעמול בתורה! "פרשת כי תשא שיחה". "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל" צריך להבין הרי יהושע היה נער לא ימיש, מדוע נצרך לחיזוק?. ועוד, איך נכנס פסוק זה כאן באמצע חטא העגל?... שיחה מקובץ שיחות מוסר עמוד י - מנחת תודה עמ' ב. לצפייה לצפייה
20032כי תשא- מידת טובו של הקב"ה "פרשת כי תשא דבר תורה קצר". במה שונה מחילתו של הקב"ה ממחילה של בשר ודם?. "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" מה ענינה של הכפילות כאן במידת החנינה והרחמים? וביאורו הנפלא ר' יעקב מוורשה... לצפייה לצפייה
20033כי תשא- לדעת את ערכה של תורה "פרשת כי תשא משל ונמשל". לשם מה נצרך כל המעמד הנורא של מעמד הר סיני, הרי מיד אח"כ חטאו בעגל. ביאור נפלא על פי המשל שהמשיל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל... רגע אחד יכול לשמש מגדלור... לצפייה לצפייה
20034כי תשא- בחטא גדול לא מענישים! "משל קצר לפרשת כי תשא". משל ונמשל המבארים מדוע הגדיל משה עוד את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה"? הרי אדם שרוצה שיסלחו לחברו מקטין את החטא?!... לצפייה לצפייה
20035כי תשא- לדעת שהכול לטובה! "פרשת כי תשא דרשה". למה אני לא מבין? הבריאה כולה מושתתת על מהלכים חכמים ואלוקיים שקשה לנו להבינם. ואף אם נצליח בשכלנו הקט לקלוט מעט את התכנית האלוקית וההיגיון העל-אנושי הטמון בה, עדיין איננו יכולים להבין מדוע פלוני מצליח וחברו תמיד מפסיד... לצפייה לצפייה
20036כי תשא- השגחה פרטית מבינים בסוף "פרשת כי תשא דבר תורה". רבי נחמן אומר: ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד המקור לכך מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
20037כי תשא- הסגולה לעושר - תשובה "פרשת כי תשא סיפור". מהי ה"סגולה" להצלחה בעסקים ולעשיית הון? רבי אברהם מסוכטשוב מגלה לנו את התשובה... לצפייה לצפייה
20038כי תשא- תלו איך קוראים... "פרשת כי תשא סיפור מליצי". מה עדיף "שבת": שינה בשבת תענוג! או שבת: שיחה בשבת תענוג? תשובתו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין, בעת שנכנס פעם להיכל הישיבה הגדולה שלו בשבת אחר הצהריים, ומצא שחלק מהתלמידים מבלים את הזמן בשיחה בטלה... לצפייה לצפייה
20039כי תשא- מתי להגביה ומתי להנמיך? "פרשת כי תשא דבר תורה קצר" איך אפשר לדעת מתי להגביה את עצמי ומתי להנמיך?. תשובתו של הגאון מהר"ם שפירא ז"ל, רבה של לובלין, מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
20040כי תשא- ההסוואה של משה "פרשת כי תשא דבר תורה". משה מלמד תורה - מלך ועליו נאמר "והאיש משה ענו מאוד" איך נתקיימו שני דברים אלו? איך מסתדרת הענווה של משה רבינו עם הצורך להשליט מורא על התלמידים ביאורים נפלאים של ה'כלי יקר' ושל גן רווה בשם הגאון ר' עקיבא איגר... לצפייה לצפייה
20041כי תשא- שמירת שבת ומחילת עוונות "דרשה קצרה כי תשא". רעין נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום בשיחה לפרשת השבוע כי תשא, בה הוא מבאר מדוע שמירת שָבָּת כהלכתה מביאה, למחילת עוונות... לצפייה לצפייה
20042כי תשא- דור דעה וחטא העגל "חידוש לפרשת כי תשא". איך טעו דור דעה אחרי השות הזו של העגל?! סיכום תשובות המפרשים מעובד מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום בשיחה לפרשת השבוע כי תשא לצפייה לצפייה
20043כי תשא- כף זכות "סיפור קצר לשבת כי תשא". סיפור הממחיש כמה צריך לדון לכף זכות ולא לשפוט את השני עד שמבררים מה היה.... ככל שנתמיד למצוא באחרים זכויות למעשיהם כך יחפשו בנו... מאת רונן מהחיזוק היומי לצפייה לצפייה
20044כי תשא- כוח השור "ביאורים לפרשת כי תשא". תשובות המפרשים על השאלה: למה עָם ישראל עשה דווקא עגל? אפשר לעשות חיות אחרות, למה דווקא עגל? מתוך דרשתו של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
20045כי תשא- לתת זה לקבל! "סיפור לפרשת כי תשא". סיפור ששמעתי ממר יוסי הרוש - סגן ראש עיריית לוד. "לתת זה בעצם לקבל". לפעמים הנתינה שאדם נותן היא בעצם לעצמו. "סיפור על אמונה" על "אחד שנתן לחבר וקיבל" ובעצם נתן לעצמו... לצפייה לצפייה
20046כי תשא- הבן קודם לתורה! "חינוך בפרשת השבוע כי תשא". "מה לעשות שילד ירד מהדרך"? דבר תורה חינוכי מפרשת כי תשא המבאר "מהי הדרך הנכונה להתמודדות עם בן נושר"... "רעיון חינוכי פרשת כי תשא" לצפייה לצפייה
20400כי תשא- וּבְיוֹם פָּקְדִי וּפָקַדְתִּי "שיחה לפרשת כי תישא". "הקשר בין פרשת כי תשא לחג הפורים". מה הקשר בין חג הפורים לחטא העגל ולמכירת יוסף. ביאור נפלא שמביא הרב רוזנבלום בשיחה לפרשת כי תשא לצפייה לצפייה
20500כי תשא- חטא העגל לאחר פורים "הנצ"יב מוולוזין לפרשת כי תשא". מהי התביעה שהייתה על עם ישראל שעשו את העגל הרי הם היו מבולבלים לאחר היעלמותו של משה?! והקשר שמצא הרב דסלר זצ"ל לקריאת הפרשה בסמיכות לפורים לצפייה לצפייה
20950פרשת כי תשא ושבת פרה "הקשר בין פרשת כי תשא לשבת פרה". מהו המחבר בין פרשת השבוע פרשת כי תשא לבין שבת פרה הנקראת לפני שבת החודש? משל ונמשל של חז"ל המבארים את הקשר... תבוא פרה אדומה שהיא ההפך הגמור ותכפר - היא חוק וגזירת הבורא תוך התעלמות מוחלטת מאומות העולם... לצפייה לצפייה
21000ויקהל- השבת שומרת על שומריה "דבר תורה לפרשת ויקהל". גודל מעלת השבת על פי דברי ה'חפץ חיים' זצ"ל. "סיפור לשבת ויקהל". בגודל מעלת השבת ואיך היא מגנה על אלו השומרים אותה... לצפייה לצפייה
21001ויקהל- ששת ימים תעשה מלאכה "סיפור קצר לפרשת ויקהל". "ששת ימים תעשה מלאכה" מהי המשמעות של המילה "תעשה"?! סיפור נפלא כיצד השבת מחייה את הכסף... "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים שהשבת היא מקור הברכה היא המחיה ושומרת על הכסף שעבדנו עליו במהלך השבוע - נותנת בו ברכה. לצפייה לצפייה
21002ויקהל- כי היא מקור הברכה "משל לפרשת ויקהל". בפרשת השבוע מדברת התורה על מנוחה ביום השבת. משל ונמשל המבארים שגם בדברים שעושים לצורך השבת נדרשת כוונה... אם כוונתנו היא לצורך השבת הרי שכרנו כפול ומכופל - נכון שנהננו, אבל לכבוד שבת נתכוונו... לצפייה לצפייה
21003ויקהל- את מי ממלאים חכמה? "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע - ויקהל". מדוע מילא הקב"ה דווקא את בצלאל בחכמה, בתבונה ובדעת?! "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים כיצד בוחר הקב"ה למי לתת חכמה... ומה צריך לעשות מי שמבקש חכמה?... לצפייה לצפייה
21004ויקהל- מה האישה יכולה לתרום? "סיפור לפרשת השבוע ויקהל". שאלה נפלאה ששאלו תלמידיו של רבי חיים מוולוז'ין את רבם. והתשובה הניצחת שהשיבה אישתו של הרב... הנשים הביאו משלהן למשכן. אם מעשי ידה של האישה שייכים הם לבעלה, האיך יכלה האישה להביא דבר שאיננו שלה? ועוד למשכן?!... לצפייה לצפייה
21005ויקהל- ארון העדות של בצלאל "דרשה קצרה לפרשת ויקהל". שאלתו של רבי שמחה הכהן מדווינסק ותשובתו הנפלאה המבארת מדוע רק על ארון הברית הוזכר שמו של בצלאל?... לצפייה לצפייה
21006ויקהל- באיזו מצווה לקנא? "סיפור קצר לפרשת ויקהל". "מצווה גוררת מצווה" באיזו מצווה קינא רבי ישראל מצ'ורקוב?! סיפור נפלא על ייחודיותו של מתן בסתר... לצפייה לצפייה
21007ויקהל- השבת והמשכן "דבר תורה קצר לפרשת ויקהל". "כיצד הופך האדם את ביתו למשכן של הקדוש ברוך הוא?". "מהי ייחודיותה של השבת בכל בית?" הקבלה נפלאה של ספר שבת מלכתא בין השבת למשכן. בזמן שאין משכן - השבת היא משכן להקב"ה בביתו של כל יהודי... הקב"ה סועד איתנו כל שבת... לצפייה לצפייה
21008ויקהל- הקדמת השבת למשכן "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקהל". מבחר מפרשים העונים על השאלה: מדוע שינה משה רבנו והקדים את השבת למשכן? הרי הקב"ה ציווה אותו קודם על המשכן ורק אח"כ על השבת?! ביאור של הכלי-יקר, האור-החיים והאוזניים לתורה. לצפייה לצפייה
21009ויקהל- השבת היא של הקב"ה! "סיפורים לשבת ויקהל" אמר ר' שמחה בונים מפשיסחא על השבת שכמה גדולה וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד למוצאי השבת, וזה שנאמר עליה שהיא "קודש" – אף ללא טרחה מצידנו. לצפייה לצפייה
21010ויקהל- מה אני אשם?! "סיפור קצר לפרשת השבוע ויקהל". "סיפור על ר' ישראל מסלנטר" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" שביאר לתלמידיו שאם אחד מהסוחרים מחלל שבת האשמה תלויה בנו... הייתכן?! "סיפור מחזק על שמירת שבת" והאחריות המוטלת על כתפיו של כל שומר שבת לצפייה לצפייה
21011ויקהל- קצת על המשכן "פרשת ויקהל דבר תורה". קצת מדברי חז"ל על הקמת המשכן: באלו ימים הוקם המשכן? מתי החלה וממתי הסתיימה הקמת המשכן? ההתעסקות בענייני המשכן, וכליו גם כשאין בית המקדש קיים... בן כמה היה בצלאל? לצפייה לצפייה
21012ויקהל- וורטים קצרצרים "וורטים קצרצרים לפרשת ויקהל". וורטים קצרים מאוד על עניין השבת הפותחת את הפרשה... לצפייה לצפייה
21013ויקהל- תורה רק כשיש שלום "פרשת ויקהל סיפור חסידי קצר". כיצד משפיעה האחדות על דבר תורה בשבת ניתן ללמוד מהגאון מטשעבין זצ"ל בזמן שהיה ילד רך בשנים הגיע למסקנה הזו וראייתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
21014ויקהל- שינה בשבת תענוג? "פרשת ויקהל משל ונמשל". "משל ונמשל לשבת ויקהל" המסבירים את הצורך לייחד את השבת רק להשם יתברך לבדו, כי הוא נתן לך את המנוחה כדי להשתעשע עמך, ולא תתעדן בשינה מרובה ובעניינים אחרים... לצפייה לצפייה
21015ויקהל- לעשות פתח לקבל אור "פרשת ויקהל וורט חסידי קצר". ביאור נפלא של האדמור מסלונים למאמר חז"ל: "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם". והקשר שלו לבצלאל שזכה לקבל הארה מיוחדת לצורך בניית המשכן... לצפייה לצפייה
21016ויקהל- לא מתחרטים! "משל לפרשת ויקהל". "כל אשר נדבה ליבם אותם, להביא לכל המלאכה הביאו בני ישראל נדבה לה'". הפסוק הזה כפול ומכופל - לכאורה יש בו מילים כפולות: "להביא לכל המלאכה... הביאו בני ישראל נדבה..."?! ביאורו של החיד"א בדרך של "משל ונמשל לפרשת ויקהל"... לצפייה לצפייה
21017ויקהל- להזדרז לפני שייגמר... "פרשת ויקהל דרשה קצרה". שלשה תירוצים של ה'אור החיים' לשאלה: בני ישראל יצאו קודם שנתן להם משה רבנו רשות לצאת. וקשה, הרי למדנו שאין רשות לתלמיד לצאת מרבו, אלא רק לאחר שרבו ייתן לו רשות?!... לצפייה לצפייה
21018ויקהל- להתגבר ולתרום "פרשת ויקהל סיפור". ביאורו של האוזניים לתורה לכוונת הכתוב באומרו: "קחו מאתכם"?. ומסקנתו: כל אחד ואחד נדרש לפעול על עצמו לתת את תרומת ה' ביד רחבה. וכיצד בהתרמה למלאכת המשכן נדרשה במיוחד פעולה זו... לצפייה לצפייה
21019ויקהל- בנים בתמורה לנדבת המשכן "סיפור לפרשת השבוע ויקהל". ביאור נפלא של ה"קהלת יצחק" על פי מעשה שהיה עם המהרש"א על הכפילות של הפסוק: "להביא לכל המלאכה ...הביאו בני ישראל נדבה?..."! לצפייה לצפייה
21020ויקהל- נדיבות ונתינה ללא צער "פרשת ויקהל דבר תורה קצר". אילו שתי דרגות נתינה היו בתרומות למשכן ואיזו מידה לא הייתה שם? ביאורו של אור החיים הקדוש לפרשת ויקהל... לצפייה לצפייה
21021ויקהל- וינוחו "בה", "בו" ו-"בם" "פרשת ויקהל רעיון מליצי". מדוע נוהגים לומר בתפלת ערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם"? ביאורו של הרב שבדרון זצ"ל בדרך צחות לאחר ביקור בחו"ל... לצפייה לצפייה
21022ויקהל- תכנון מול ביצוע "המסר מפרשת השבוע ויקהל". מה ההבדל בין התכנון שלנו לתכנון של הקב"ה? כשמדובר בבורא עולם, אין הבדל בין התאוריה ורמת השטח. התכנון תואם בדיוק ליכולות של אנשי הביצוע... מסר חזק!!! לצפייה לצפייה
21023ויקהל- לך אתה ושלא יבואו אליך! "פרשת ויקהל סיפור מצמרר". הסיפור עם אשת הגאון מווילנא שמביא לתובנה שלא מספיק שיבואו אליך לקחת צדקה אלא עליך לגשת לעני ולתת לו ובכך להרוויח מצווה נוספת של הליכה... לצפייה לצפייה
21024ויקהל- לדעת ללמד את כולם "פרשת ויקהל דבר תורה". איזה צורך ראה הכתוב לציין את העובדה שהיו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואהליאב בן אחיסמך למטה דן מסוגלים ללמד? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
21025ויקהל- החשק של הערב רב לתרום "פרשת ויקהל מעשה מליצי". ביאור נפלא בדרך צחות של האדמור מסאטמר על השאלה: הרי כל מקום שנאמר "העם" זהו הערב רב. מה אם כן גרם להם לרוץ ולתרום?! ומה בעצם הפריע להם עד שנאלצו להפסיק?!... לצפייה לצפייה
21026ויקהל- וורטים לפרשת ויקהל "פרשת ויקהל וורטים קצרים". מחר וורטים קצרים לפרשת השבוע ויקהל... לצפייה לצפייה
21027ויקהל- מי שמוסר נפש מרוויח! "פרשת ויקהל משל". מה קיבל חור אחיו של אהרון בתמורה לכך שמסר את נפשו למען הקב"ה וניסה למנוע מבני ישראל לעשות את העגל - דבר שעלה לו בחייו? "משל ונמשל ממדרש רבה המבארים את גודל השכר... לצפייה לצפייה
21028ויקהל- טובים השניים או לא?! "סיפור חסידי לפרשת ויקהל". מדוע נאמרה פרשה זו בהקהל? ועוד, מהו המשפט היותר נכון: 'טובים השניים מן האחד'. או 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו?! ביאור נפלא של האדמו"ר מחב"ד... לצפייה לצפייה
21029ויקהל- דקדוקי רש"י בפרשת ויקהל "פרשת ויקהל דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקהל בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
21998הקשר בין ויקהל פקודי לשבת החודש "שבת החודש והקשר לפרשת ויקהל-פקודי". קשר נפלא בעניין הזריזות בין שבת החודש לפרשיות ויקהל פקודי... מדוע הנשיאים נכתבו בתורה חסר י'? לא הזדרזו להביא את תרומתם. ונשאלת השאלה מה היא העצלות?! הרי הם אמרו: נביא כל מה שחסר?! משל לביאור העניין לצפייה לצפייה
22000פקודי- שנות המשכן והמקדשות בפרשה "רבנו בחיי לפרשת השבוע - פרשת פקודי". היכן רמוזים בפרשת השבוע מספר שנות קיומו של המשכן? ושל שני בתי המקדש הראשון והשני? רעיון של ה"חתם סופר" לדבר תורה על ההבדל בין שני המקדשות מפרשת פקודי. לצפייה לצפייה
22001פקודי- המשכן כמשכון "משל ונמשל לפרשת פקודי". משל המבאר את מסקנתו של רש"י מהפסוק הפותח את הפרשה: "אלה פקודי המשכן משכן העדת..." שיש רמז לכך שבית המקדש יחרב פעמיים...בנוסף חידוש של המלבי"ם על כך שנקרא המשכן: "משכן העדות"... לצפייה לצפייה
22002פקודי- להתפלל על בניין בית הבחירה "דבר תורה קצר לפרשת פקודי". החובה המינימאלית של כל יהודי להתפלל למען בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימנו בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת פקודי"... מתוך ספר: "וקראת לשבת עונג" לצפייה לצפייה
22003פקודי- הרצון להיות שותף במשכן "דרשה קצרה לפרשת פקודי". שאלתו הנפלאה של הצדיק רבי שלמה מראדומסק זצ"ל ותשובתו הנפלאה המלמדת סנוגרייא על עם ישראל... לצפייה לצפייה
22004פקודי- העירבון של ה' - המשכן "משל יפה לפרשת פקודי". לא היה ניתן לצפות שבני ישראל יפרו את ההתקשרות עם הקב"ה "משל ונמשל" המבארים מדוע? מתאים כ-"דבר תורה לפרשת פקודי"... לצפייה לצפייה
22005פקודי- משכון אחד לשני צדדים "דבר תורה לפרשת פקודי". "משל ונמשל לשבת פקודי" המבארים שהמשכן שימש כמשכון הדדי בין עם ישראל ובין הקב"ה והדרך שנוכל לקבל את בית המקדש בחזרה... לצפייה לצפייה
22006פקודי- מתי יהודי דורש דין וחשבון "דבר תורה לפרשת השבוע - פקודי". מדוע ביקשו עם ישראל ממשה, דין וחשבון על התרומות למשכן, ואילו מאהרון לא ביקשו פירוט על התרומות לעגל הזהב?!תשובתו הנפלאה של הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל... לצפייה לצפייה
22007פקודי- כוחה של ברכת הצדיק "סיפור לשבת פקודי" סיפור על הכוח שיש בברכתו של צדיק. כיצד נתקיימה ברכתו של ה צדיק במלואה וזכו ר' חיים מוואלוז'ין שהקים ישיבה וזכה להעמיד דורות של תלמידים, והשני ר' זלמן שידע את כל התורה כולה בעל פה?. לצפייה לצפייה
22008 פקודי- מצווה ללא כוונות זרות של כבוד! "סיפור לשבת פרשת פקודי". אם מצווה משולה לנר, שנאמר "כי נר מצווה ותורה אור", והעיקר שהנר דולק, מה ההבדל במה הדליקו את הנר"?! תובנה נפלאה שלימד בעל "קצות החושן" עשיר אחד שהיה עוסק במעשי צדקה וחסד, אבל אהב שיתפרסמו מעשיו ברבים... לצפייה לצפייה
22009פקודי- תעשה מה שאתה יכול! "דבר תורה לשבת פרשת פקודי". מה הלקח שניתן ללמוד מחומש שמות בכלל ומפרשת פקודי בפרט. מה הקשר בין פתיחת חומש שמות - הולדת משה לסיומו הקמת המשכן ע"י משה? והמסקנה הברורה: תתחיל הקב"ה ימשיך... לצפייה לצפייה
22010פקודי- החשבון לכסף והנחושת "דרשה לפרשת פקודי". שאלתו של האבן עזרא: מדוע יש פירוט רק לכסף והנחושת ואילו לזהב ניתן רק המשקל? תשובתו של השניים מקרא. בנוסף תמיהתו של המהר"ם שפירא מלובלין על החשבון שנעשה במשכן לעומת העגל שם לא נתבקש דין וחשבון על הזהב?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
22011פקודי- גם לא מתאים לנו! "פרשת פקודי סיפור מליצי". יש אנשים שעדיין לא החליטו אם הם צדיקים או לא, מדקדקים במצוות או שמא מזלזלים... הסיפור הבא מבהיר שהתורה דורשת מאיש ישראל את ״כל״ אשר ציוה ה' ולא לברור לנו מה כן מתאים לנו ומה לא... לצפייה לצפייה
22012פקודי- נותני הזהב ונותני הנחושת "פרשת פקודי דבר תורה". לשם מה מסר משה רבינו דין וחשבון, על כל פרט ופרט במלאכת המשכן? ובכלל אם כך, מדוע לא מסר דו"ח על הזהב?! ובעיקר התמקד בכסף והנחושת?... ההבדל בין נותני הזהב לאלו שנתנו את הכסף והנחושת... לצפייה לצפייה
22013פקודי- להיות מתוקן ואז לתרום "פרשת פקודי דבר תורה קצר". שאלתו של המהר"ם שפירא מלובלין כיצד במעשה העגל הביאו 600,000 איש את נזמי הזהב שלהם ואף אחד לא בא לאהרן בטענות שמכל הזהב שזרקו יצא רק עגל קטן? ואלו במשכן יש חשש שיבקשו דין וחשבון?! לצפייה לצפייה
22014פקודי- חביבה השותפות לפני ה' "פרשת פקודי סיפור קצר לשולחן שבת". סיפור על החפץ חיים המגלה כי לקדוש ברוך הוא עדיף שקל אחד מ600,000 יהודים מאשר כל הסכום מיהודי אחד... והראיה מתרומת האדנים למשכן... לצפייה לצפייה
22015פקודי- המצטער נעשית על ידו "פרשת פקודי סיפור מרגש". סיפור מרגש שהובא בעלון ברכת דוד המלמד שאדם שמצטער על אובדן של קיום מצווה זוכה שהקב"ה מקיים בידו את הנצרך לו... לצפייה לצפייה
22016פקודי- ה' שוכן אצל עושי רצונו "סיפור קצר לפרשת השבוע פקודי". סיפור על הגאון רבי צבי הירש חיות מז'אלקווא. הממחיש שאין הקב"ה שוכן אלא במקום שעושים בו את רצונו... לצפייה לצפייה
22017פקודי- לא לעשות מהעיקר פסולת "פרשת פקודי דבר תורה". ביאור נפלא של הספר דרכי מוסר על דברי החפץ חיים על דבר אחד צריך האדם לדעת: שעשירות היא רק פסולת - והעיקר היא התורה. הבעיה היא שאנשים עושים מהעיקר פסולת ומהפסולת עיקר... לצפייה לצפייה
22018פקודי- הסגולה שבבגדים "פרשת פקודי סיפור חסידי". לכל אחד מבגדי הכהונה הייתה סגולה מיוחדת לכפרה. סיפור חסידי הממחיש שגם היום בבגדיו של יהודי שזכה להתקרב במעלות ה' ישנם עדיין סגולות מיוחדות... לצפייה לצפייה
22019פקודי- עבודה שה' אוהב "פרשת פקודי וורט קצר". ביאור נפלא של ספר 'ומתוק האור' לכל אלו הרוצים לעבוד את ה' בהתלהבות - אש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות כלפי חוץ, אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה לצפייה לצפייה
22020פקודי- פירוט רק על מה שנתת! "פרשת פקודי וורט לשולחן השבת". רעיון נפלא של הספר 'יחי ראובן' המבאר: "מה הביא את משה לתת פירוט על תרומות המשכן?" ובנוסף לאחר שפירט, "מדוע משה רבינו לא מפרט את התרומות של הזהב"?! לצפייה לצפייה
22021פקודי- הבסיס משל כולם "פרשת פקודי דבר תורה קצר לשולחן השבת". ביאור נפלא של האבן עזרא על האדנים שהיו בתחתית המשכן ואלו היו יוצאי דופן ונעשו מכספי מחצית השקל בעוד יתר המשכן נעשה מתרומות... לצפייה לצפייה
22022פקודי- למשוח בשמחה וברצון "משך חכמה לפרשת פקודי". ביאור נפלא של המשך חכמה לשאלה: מדוע נצרך הקב"ה להזהיר ולצוות את משה רבינו למשוח את בני אהרון כשם שמשח את אביהם?!... לצפייה לצפייה
22023פקודי- המשכון חייב להישקל "משל לפרשת פקודי". משל ונמשל של המגיד מוילנא לפרשת פקודי המבאר על מה ולמה ראו חז"ל להוציא את המקרא מידי פשוטו ולבאר כי ה'משכן' האמור בפסוק הוא רמז למקדש ש'נתמשכן' בשל עוונותיהם של ישראל?!... לצפייה לצפייה
22024פקודי- הדרך להצליח ברבנות "פרשת פקודי דבר תורה". מאלו שני דברים צריך להתרחק רב שרוצה להצליח? ואיך על ידי שיתרחק מהם תהיה לו הצלחה וכוח ההשפעה. ובלי גישה זו אפילו אם הוא למדן או דרשן עצום, הרי הוא לא יצליח... לצפייה לצפייה
22025פקודי- לחיות בעולם הפוך! "פרשת פקודי רעיון מהפרשה". שאלתו של האוזניים לתורה: מדוע יש צורך להוסיף ולהדגיש כי היה זה משה שברכם?! ומה הקשר למאמר חז"ל: יותר ממה שבעל הבית עושה חסד עם העני, העני עושה עם בעל הבית?... לצפייה לצפייה
22026פקודי- מיקומם של המנורה והשולחן "פרשת פקודי רעיון לשבת". ביאור נפלא של בית הלוי הממקם את המנורה והשולחן כתפיסת עולם לחיי התורה שלנו וחיי הפרנסה... לצפייה לצפייה
22027פקודי- מצווה גוררת מצווה "פרשת פקודי דרשה קצרה". ביאורו של האדמו"ר מפיטסבורג לשאלה: בני ישראל נצטוו להקים בית מדרש גדול מהעודף של התרומות. מדוע זה נעשה כבדרך אגב מהמותרות של מה שנאסף למשכן?... לצפייה לצפייה
22028פקודי- הנדבה שהצילה "פרשת פקודי סיפור מרגש". סיפור שהובא מתוך העלון של הרב חנניה צולק המראה כיצד נדבה של עשיר הביאה לו רווחה והצילה את ממונו... לצפייה לצפייה
22029פקודי- נביא אמת "פרשת פקודי דבר תורה". ביאורו הנפלא של ה'משך חכמה' לשאלה: פשוט שעשו את בגדי הקודש באופן שבו ציווה ה' את משה?. מה מקום, איפוא, להדגשה זאת דווקא כאן?! לצפייה לצפייה
22900פקודי- יסוד הגאולה במחצית השקל "דבר תורה לפרשת פקודי ושבת שקלים". "מה טמון במחצית השקל?". "למה דווקא מחצית?". המדרש מביא: "אמר הקב"ה הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע" כיצד המטבעות שלנו יעזרו לביטול הגזירה? ובכלל מה הקשר לשבת פקודי?... רעיון נפלא לשבת פקודי הבאה בשבת מברכים של חודש אדר. לצפייה לצפייה
22901פרשת פקודי ושבת שקלים "דבר תורה לשבת שקלים ופרשת פקודי".ץ פרשת פקודי שהיא שבת מברכין של חודש אדר ב'. מה מייחד את חודש אדר? מה הקשר בין חודש אדר לחודש אלול? ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו דווקא בחודש אדר ב'?! לצפייה לצפייה
23000ויקרא- לדעת שאני לא יודע "דבר תורה לפרשת ויקרא". פרשתנו פותחת את החומש השלישי שבחמשת חומשי התורה. ונכתבה המילה "ויקרא" באלף קטנה. כאשר ההוראה היא להקטין את עצמנו ולדעת מה אנחנו לא יודעים... לצפייה לצפייה
23001ויקרא- לעשות רצונו של מלך "דבר תורה קצר לפרשת השבוע ויקרא". לאחר סיום הקמת המשכן קורא הקב"ה למשה להיכנס למשכן: "ויקרא אל משה" "משל ונמשל לפרשת ויקרא" המבארים מדוע הקב"ה קרא למשה להיכנס לפני ולפנים... לצפייה לצפייה
23002ויקרא- מהי מטרתו של הקורבן "משל לפרשת ויקרא". "משל ונמשל לשבת ויקרא" המבארים מהי המטרה שלשמה מבקש הקב"ה מהחוטא להביא קורבן. ומהי הבעיה שיכולה להיווצר באדם שמביא לכפרתו קורבן יקר כמו בן-בקר... לצפייה לצפייה
23003ויקרא- ההנהגה משאור ודבש "דרשה קצרה לפרשת ויקרא". במה נתייחדו שאור ודבש שאינם מוקטרים על המזבח?! רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל לפרשת ויקרא. הלימוד שמידת הכעס ומידת השמחה צריכים להיות במינון הנכון. ששני המידות הללו בהקצנה אינם ההנהגה הרצויה לפני ה'!... לצפייה לצפייה
23004ויקרא- לנשיא אין מה לפחד! "סיפור לפרשת ויקרא". "מעשה שהיה עם רבי שמואל די מודינא" זצ"ל בהקשר להוראת חז"ל: "שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו חטא!" לצפייה לצפייה
23005ויקרא- עוון הגזל מקטרג בראש "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויקרא". במה שונה עוון הגזל מייתר העוונות?! "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" המבאר את האופי של הגזל ומדוע הוא מקטרג בראש... לצפייה לצפייה
23006ויקרא- שולחנו של אדם הוא מזבח "רעיון לפרשת השבוע ויקרא" "מהי הברית כרותה למלח מששת ימי בראשית?". "כמה פעמים צריך לטבול את הלחם במלח?". "למה טובלים את הלחם 3 פעמים במלח?". מנהג שמביא רבנו בחיי שהונהג בצרפת ושמר על האנשים שלא לכעוס על השולחן ולהעלות עליו מאכלים כשרים בלבד... לצפייה לצפייה
23007ויקרא- קורבן מקרב לה' "דבר תורה לשבת פרשת ויקרא" איזה קורבן ה' מחפש שנקריב לפניו? שאלתו של ה'אור החיים' הקדוש: מדוע מקריבים דווקא בהמה? וביאורו הנפלא... סיפור על אגריפס המלך שביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, ומה הביא את המלך להבין כי לא הכמות היא זו שקובעת - "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הנפש! לצפייה לצפייה
23008ויקרא- אין חטא לאדם זהיר! "דבר תורה לשבת ויקרא". רעיון נפלא שמביא האלשייך הקדוש בכדי להבין "למה אדם שעושה עברה בשוגג צריך להביא קורבן?" מדוע עליו לעבור השפלה שכזו הלא בסך הכל עשה זאת ללא כוונת זדון?!... סיפור נפלא המחזק את תשובתו הנפלאה של האלשייך... לצפייה לצפייה
23009ויקרא- "למה נבחרו הבהמות לקורבן?" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקרא" מדוע נבחרו הקורבנות דווקא מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן? שלשה טעמים נפלאים שמביא המדרש ומסקנתו הנפלאה של ה"בן איש חי" בביאור הפסוק: "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" והקשר לבניין בית המקדש לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
23010ויקרא- קורבן כמו של אדם הראשון "דרשה לפרשת השבוע - ויקרא". "מדוע מדברים על הקורבנות לאחר הקמת המשכן?" תשובתו הנפלאה של הרמב"ן והמהות של המשכן. ביאור נפלא של הכלי יקר על הפסוק: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה.." מדוע השתמשה התורה דווקא במילה: "אדם"?!... לצפייה לצפייה
23011ויקרא- "למה אין קורבן מדגים?" "מדרש לפרשת ויקרא". "מדרש תנחומא לפרשת ויקרא". שתי תשובות לשאלה של המדרש "מדוע לא מקריבים קרבנות מדגים?". שאלתו של הספר סוכת דוד על דברי המדרש וביאורו הנפלא: התרה מאפשרת להביא קורבן רק מאלו היוצרים קשר עם ילדיהם כבני האדם! תשובה נוספת של ספר 'ליקוטים מפרדס': דגים כיוון שאין להם שייכות לאדמה לא יכולים הם לכפר על האדם שנלקח מן האדמה... לצפייה לצפייה
23012ויקרא- קרבן והקרב מתוך קרב "וורט לפרשת השבוע - ויקרא". "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקרא". משמעויות שונות לשורש ק.ר.ב המרכיב את המילה קרבן. שלשת המשמעויות מצטרפות יחדיו להבנת המשמעות של הקורבן ומה נדרש מן האדם לעשות על מנת לכפר על עוונותיו... לצפייה לצפייה
23013ויקרא- חומש של חיבה "דבר תורה קצר לחומש ויקרא" רעיון נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום על משמעות השם לחומש ויקרא. חומש ויקרא, נקרא בשם וַיִּקְרָא... זה שמו. על שם הקריאה של החיבה, שקרא הקב"ה למשה רבינו, כי החומש הזה, הוא חומש של חיבה... לצפייה לצפייה
23014ויקרא- ה' מחפש את הלב שלך! "סיפור לפרשת ויקרא". חשיבות הקורבנות הקב"ה לא מעוניין בקרבן, כקרבן... הוא מעוניין בלב שנמצא מאחורי הקרבן... הוא מעוניין ברצון להידבק בו, שנמצא מאחורי הקרבן! לא הקרבן עצמו, מהווה יעד כשלעצמו... "סיפור הממחיש איך ה' נהנה מקורבן שבא מהלב". לצפייה לצפייה
23015ויקרא- לא הכמות אלא האיכות! "דרשה לשבת ויקרא". הקב"ה מעוניין בקורבנות על מנת שנשפר ונטיב את מעשנו. אדם שחוטא ומביא קרבנות, אין לקב"ה טעם בקרבנות האלה. "מדרשי חזל על עניין הקורבנות". "סיפור על אגריפס המלך" וכיצד עולה אחת של קורבן עני ניצחה אלף עולות שביקש להקריב לבדו... לצפייה לצפייה
23016ויקרא- הקשר בין קרבן ראשית לשאור ודבש "דברי תורה לשבת ויקרא". "הקשר בין שאור ודבש לקרבן ראשית" הבא בחג השבועות. "מדוע 'רבן ראשית בא בחג השבועות. מהם שני הכלים שמשמים את היצר הרע שאינם לא יכולים לבוא על המזבח? מה מיוחד בקרבן ראשית שיכולים להביא ממנו שאור ודבש בשונה מיתר הקרבנות?! ... לצפייה לצפייה
23017ויקרא- המלח והקירבה להקב"ה שיחה לפרשת השבוע ויקרא". התורה מצווה: "וְכָל-קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח". "מה המיוחד במלח?". "מדוע יש לשים מלח על השןלחן?". מדוע אם תשים את המלח על השולחן, זה יגן עליך מן הפורענות?. מה יש למלח שהוא מגן מהקטרוג?. כיצד המלח, שמבטא את הקירבה אל הקב"ה? ומה הקשר להכנות לפסח?... לצפייה לצפייה
23018ויקרא- זכותם של הילדים בהשראת השכינה "דבר תורה ויקרא". מדוע המילה ויקרא היא באות אלף זעירא?. "מדוע תינוקות מתחילים ללמוד דווקא מחומש ויקרא?". הראיות לכך שכל הנושא של השראת השכינה במשכן, מגיע דרך תינוקות של בית רבן. לצפייה לצפייה
23019ויקרא- מי שומע קללות? "פרשת ויקרא סיפור קצר". סיפור קצר על הרב הקדוש רבי יצחק מוורקא וכיצד הבין את הקשר בין החוטא לבין זה שמקללים אותו... לצפייה לצפייה
23020ויקרא- תורה ומצוות כאכילה ושתייה! "פרשת ויקרא דבר תורה קצר". ענוותנותו של משה הייתה בכך שמימיו לא ראה שום יתרון או מעלה במעשיו ובהתנהגותו. ה"חפץ חיים" הלך בעקבותיו והגיע למסקנה ברורה: תורה ומצוות כאכילה ושתייה לכל דבר!... לצפייה לצפייה
23021ויקרא- לחריף נדרשת הפסקה! "פרשת ויקרא דבר תורה".שאלתו של הט"ז לשם מה, נצרכו למשה אותן הפסקות שבין פרשה לפרשה?! ותשובתו הנפלאה שלא יסמוך אדם על חריפותו... לצפייה לצפייה
23022ויקרא- להשתמש בקנאה באופן הראוי "פרשת ויקרא משל ונמשל". ביאורו של האדמו"ר מרוז'ין זצ"ל שהסביר איך יכול האדם בכלל לקנא בחברו ואיזו בושה תהיה לו, בדרך של "משל ונמשל לפרשת ויקרא"... לצפייה לצפייה
23023ויקרא- ריח נעים אך פסול "פרשת ויקרא דרשה". ביאור נפלא של הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי בפיתום הקטורת בדבר השאלה: אם הסיבה שאסור לתת דבש בקטורת היא כיוון ש"אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה" וזה פיקוח נפש אז מה מקום יש לשאלת התנא: "ולמה אין מערבין בה דבש"?!... לצפייה לצפייה
23024ויקרא- רק שלא אתרגל "דרשה קצרה לפרשת ויקרא". שני חיובים התורה מחייבת על העלם טומאה (ששכח שהדבר טמא) ועל העלם מקדש (ששכח שנמצא במקדש). הדבר מוזר לכאורה, איך ייתכן שאדם שוכח שהוא עומד בבית המקדש?! ביאור נפלא של הרב אלישיב... לצפייה לצפייה
23025ויקרא- תשלם, לא תחטא! "פרשת ויקרא דרשה קצרה". ביאור נפלא של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר" בדבר הצורך שהכפרה תיהיה דווקא ע"י קורבן. מדוע חרטה איננה מספיקה?!... לצפייה לצפייה
23026ויקרא- שיפלות כן. שקר לא ולא! "פרשת ויקרא סיפור חסידי". סיפור חסידי על רב העיר לובלין בזמן "החוזה מלובלין" ורבי עזריאל הורביץ המכונה "ראש הברזל". ותשובתו החותכת של ה"חוזה": "להגיד שאינני ירא שמים וצדיק מוכן אני לומר. אבל לשקר?! חלילה וחס!!!"... לצפייה לצפייה
23027ויקרא- הבדיקה שהצילה "פרשת ויקרא סיפור". כיצד בדיקה פשוטה של דם בביצה הצילה את קהילת היהודים בשל עלילת דם... לצפייה לצפייה
23028ויקרא- פיתוח מצוינות מהתורה "סוגיה חינוכית בפרשת ויקרא". קידום הילד החלש אל מול פיתוח מצוינות. דגש על פיתוח מצוינות והשקעה גם בילדים המוכשרים כחלק מהתפיסה החינוכית כפי שהוכיח רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
23029ויקרא- המשיב גזילה מרוויח! "סיפור לפרשת ויקרא". סיפור אמיתי הממחיש כיצד גזלן שחזר בתשובה והשיב את הגזילה אשר גזל זכה לברכה גדולה בשל כך... לצפייה לצפייה
23030ויקרא- דקדוקי רש"י בפרשת ויקרא "פרשת ויקרא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקרא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
23990פרשת ויקרא ופרשת החודש "דבר תורה לפרשת ויקרא ושבת החודש". הקשר בין פרשת ויקרא לפרשת החודש. הקשר בין שבת ראש חודש ניסן לבין הפסוק הפותח את הפרשה: וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה. מתי חל "יום ההולדת לבריאה"? לצפייה לצפייה
23991ויקרא- שבת החודש "משל ונמשל לשבת החודש". משל ונמשל המבארים איזו יקרה היא מצוות החודש וכמה יש לייקר אותה ולהשתדל בה... עם ישראל, עד יציאת מצרים, היו כביכול, ילדים קטנים, וביציאת מצרים הגדילו "דבר תורה לשבת החודש" לצפייה לצפייה
24000צו- לדעת איך לומר תודה "דבר תורה לפרשת צו". מדוע לא נתנו זמן לזה שניצל בנס, לאכול מהבשר? הרי עליו לסיים את הבשר באותו היום, שהרי כל מה שנשאר נקרא: ״פיגול״ ויש לשורפו?! תשובתו הנפלאה של הנצי״ב מוולוז׳ין בסיפרו ״העמק דבר״... לדעת לומר תודה ולפרסם את הטובה שה׳ עשה לנו ברבים כמו בקורבן תודה... לצפייה לצפייה
24001צו- לא להיכשל בסעיף הראשון "דבר תורה קצר לפרשת צו". התורה נמשלה לאש התמיד. "סיפור לשבת צו" על חששו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל בזמן שיעלה לבית דין של מעלה ויבדקו האם קיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך... לצפייה לצפייה
24002צו- לשמור על האש שלא תכבה "דרשה לפרשת צו". השלכה של ניסי המזבח בבית המקדש, אל מול לימוד התורה של כל יהודי מאת הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל. צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה... מתאים כ- "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע פרשת צו". לצפייה לצפייה
24003צו- מי רשאי להקריב קרבנות? "משל ונמשל לפרשת צו". משל ונמשל נפלאים של המגיד מדובנא המבארים את הסיבה שישראל דווקא ניצטוו בהקרבת הקורבנות ולא אומות העולם... רק מי שקיבל את התורה הוא רשאי להקריב קורבנות!... מתאים כ"רעיון לפרשת השבוע פרשת צו". לצפייה לצפייה
24004צו - המחשבה קובעת!!! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת צו". ההשוואה בין קורבן לתפילה בדרך של משל ונמשל מאלפים של המגיד מדובנא על פרשת צו. אצל היהודים יש שותפות מלאה עם הגוף והנפש הגוף מקיים את הנפש בגשמיות, ואילו הנפש תורמת את חלקה ברוחניות לגוף. מה קורה אם הופכים את היוצרות?... לצפייה לצפייה
24005צו- לימוד תורה כנגד כולם... "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לפרשת השבוע - פרשת צו". ההשוואה בין עשיר בביתו לבית המקדש בפארו. ובין העשיר במסעותיו לבית המקדש בחורבנו... והפיתרון של לימוד התורה כנגד הקורבנות... לצפייה לצפייה
24006צו- הזהירות הנדרשת בעבודה "פרשת צו דבר תורה". "עד כמה היא הזהירות הנדרשת בעבודת הקורבנות". כל מה שקשור בקרבנות דורש דיוק וזהירות כי קרבנות זה לשון הקרבה שמקרבים אותנו לקב"ה שיכפר לנו את עוונותינו ואין להקל ראש בתהליך הקרבנות שכולו קודש קודשים. סיפור על מידה כנגד מידה אצל הכהן גדול יששכר איש כפר ברקאי... לצפייה לצפייה
24007צו- אין אחד שלא נכשל בזריזות "סיפור לפרשת צו". הזריזות משתלמת. מיהודי נדרשת זריזות מיוחדת. התביעה על משה רבנו שנתעצל. הזריזות של בועז ועל מה ויתר רבי חנינא בן חכינאי בשביל לא להתעכב?! והמסקנה הסופית: יש הרבה עיכובים אם לא מזדרזים מפסידים לבסוף הכל!!!... לצפייה לצפייה
24008צו- הכרת הטוב והקשר לחג הפסח "וורט קצר לפרשת צו". בכל שבוע שחל בו יום מיוחד יש קשר בין המאורע לפרשת השבוע. אם כן מהו הקשר בין פרשת צו - "שבת הגדול" לחג הפסח החל בשבוע זה?! רעיון נפלא על "הכרת הטוב" לצפייה לצפייה
24009צו- קרבן תודה ריבוי אכילה בזמן קצר "דרשה לפרשת צו". "הקשר בין פרשת צו לחג הפסח". "דבר תורה לשבת הגדול ופרשת צו". מהם שני החלקים שיש בקרבן תודה?. במה מיוחד קרבן תודה מקרבן שלמים?. מדוע בקרבן תודה קיצר בו בזמן האכילה, שנאכל בסה"כ ליום ולילה... אבל הרבה בו באכילה? ומה הקשר לחג הפסח... לצפייה לצפייה
24010צו- הלחמים בקרבן תודה "דברי תורה לפרשת צו". ביאור נפלא של רבנו בחיי על עניין הלחמים והחלוקה שלהם לפי המשקל. על דבריו מוסיף ר' זלמן סורוצקין בחלוקה לפי אלו שצריכים להודות ומדוע דווקא לחמי החמץ הם דווקא כנגד החולה שנתרפא... מה הקשר בין חמץ, לבין פגיעה בגוף? לצפייה לצפייה
24011צו- קרבן תודה והמצות בפסח "דבר תורה לשבת צו". "מה הקשר בין קרבן תודה לשלשת המצות בליל הסדר?" ביאור שאלת הבן: מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת? שבכל הלילות אָנוּ אוֹכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה - כּוּלוֹ מַצָּה! מה שונה בלילה הזה מיתר הלילות... על מה לא מודים בליל הסדר ומדוע?... לצפייה לצפייה
24012צו- קרבן תודה וארבע כוסות "דבר תורה לשבת פרשת צו". מה הקשר בין קרבן תודה לארבע הכוסות בליל הסדר. שיטת המהרש"א, שארבעת הכוסות בליל הסדר, מלבד שלושת המצות, מכוונים כנגד עניין של "ארבעה צריכים להודות"... לצפייה לצפייה
24013צו- קרבן תודה וברכת ה' "וורט לפרשת צו". מה הקשר בין קרבן תודה לארבעת הפעמים שמברכים את הקב"ה בהגדה של פסח: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם, בָּרוּךְ הוּא. בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא? ומה הקשר בין רפואה למתן תורה? ביאור נפלא הקושר את החייבים בקרבן תודה ליציאת ע םישראל ממצרים... לצפייה לצפייה
24016צו- זריזות במצוות ובפרט בפסח "ילקוט שימעוני לפרשת השבוע פרשת צו". משל ונמשל נפלאים בעניין הזריזות, המבארים את הקשר בין המצות למצוות. ואת הקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" לצפייה לצפייה
24900פרשת צו ושבת הגדול "דבר תורה לפרשת צו ושבת הגדול". "מהו הקשר בין פרשת צו לחג הפסח"? שני רעיונות המקשרים את תוכן פרשת צו לחג הפסח הבעל"ט... והקשר לפסוק: "וכל החיים יודוך סלה"... לצפייה לצפייה
24901צו- "שבת הגדול" "דרשה קצרה לשבת הגדול". מה מיוחד בשבת הגדול?" עד ששולחן ערוך פוסק: שַׁבָּת שֶׁלִפְנֵי הַפֶסַח קוֹרִין אוֹתוֹ שַׁבָּת הַגָּדוֹל, מִפְנֵי הַנֵּס שֶׁנַּעשָׂה בּוֹ. מדוע מייחסים את הנס הזה דווקא לשבת? הרי אנחנו לא מייחסים את זה ליום... צריכים לייחס אותו לתאריך – י' בניסן... לצפייה לצפייה
24902צו ושבת הגדול- ניתוק מעבודה זרה "וורט לשבת הגדול". מה מייחד את השבת הזו, שזכתה לכינוי "שבת הגדול"?. כיצד מבקש הקב"ה לנתק את בני ישראל מעבודה זרה?. למה היו צריכים לקשור את השה, דווקא לכרעי המיטה... לא יכלו לעשות את זה במרפסת?! למה דווקא למיטה?! "דבר תורה לשבת הגדול" לצפייה לצפייה
25000שמיני- חסד שאסור לאכול "דרשה לפרשת שמיני". מדוע נאסר עלינו לאכול את החסידה? רעיון נפלא של האדמו"ר מגור על הסיבה לאיסור אכילה של החסידה למרות ששמה מורה על "חסד" מדוע גמילות חסד כמו זו של החסידה היא מידה של גנאי? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25001שמיני- איסור אכילה הוא זכות "דבר תורה לפרשת שמיני". מדוע לעם ישראל ישנם הגבלות ונדרשת כשרות למאכלים, ואילו לשאר אומות העולם האכילה חופשית? הרי אנו העם הנבחר לנו מגיע את חופש האכילה?! משל ונמשל המבארים כיצד איסור האכילה שומר עלינו... לצפייה לצפייה
25002שמיני- לשמוח כשהשני מצליח "סיפור לפרשת השבוע - שמיני". אדם ששמח בשמחתו של חברו שעלה לגדולה לכשיעלה הוא לגדולה יזכה אף הוא לקבל זאת בשמחה... כמו כן מי שמגלה רחמים על האחר לעתיד יגלה אף הוא רחמים עליו... כנגד חמלה באה חמלה וכנגד שמחה באה שמחה. לצפייה לצפייה
25003שמיני- מי הוא הראוי להוראה "וורט קצר לפרשת שמיני". רעיון נפלא של הגאון מוילנא מפסוק בפרשת השבוע שדרכו הוא מבאר מי הוא האדם שראוי להנהיג את בני ישראל - המתאים להורות הוראה בישראל? אדם שמקפיד בלשונו להבדיל בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור הוא הראוי והמתאים להורות הוראה בישראל... לצפייה לצפייה
25004שמיני- הזהיר במאכלות ניצל מהן "סיפור לפרשת השבוע - פרשת שמיני". "סיפור על הגון מוילנא" זצ"ל שהקפיד על מאכלות אסורות וכיצד ניצל הגאון מאכילת דבר איסור, לפי ש"אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים"... לצפייה לצפייה
25005שמיני- הטומאה והטימטום "משל ונמשל לפרשת שמיני". הקשר בין אכילת מאכלות טמאות לטימטום הלב. 'והתקדשתם והייתם קדושים', אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. "משל של החפץ חיים" המבאר שלסוף האדם מתרגל למאכלות אסורות והפרישה מהן קשה לו... לצפייה לצפייה
25006שמיני- הזהירות מהחטא "משל לפרשת שמיני". "משל ונמשל של המגיד מדובנא" מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן לקחת את נדב ואביהו. מה גרם שכאשר ראו בני ישראל חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה?. וכיצד מות נדב ואביהו היה זה לתועלת עם ישראל... לצפייה לצפייה
25007שמיני- רמזים בשותי יין "רמזים נפלאים לפרשת שמיני". "יין ושכר אל תשת..." רמז של "בעל הטורים" לאיסורים של שותי יין. רמז של הרב שלמה סובול לגביי המועדים בהם ניתן לשתות יין מהפסוקים: "בבואכם אל אוהל מועד...ולהורות את בני ישראל את כל החוקים" לצפייה לצפייה
25008שמיני- כפיפות לדעת תורה "דרשה לפרשת שמיני". מדוע תבע הקב"ה את חובם של נדב ואביהו שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם דווקא ביום חנוכת המשכן?! ומדוע סיפרו חז"ל את הסיפור עם רב מתנא ובני פפוניא... לצפייה לצפייה
25009שמיני- השפעת האוכל על האדם "סיפורים לפרשת שמיני". החשיבות באכילת מאכלים כשרים והשפעתם על האדם. שני סיפורים המבארים כיצד אוכל כשר משפיע לטובה על האדם וכיצד אוכל טמא משפיע לרעה על האדם. הדוגמה לכך היא משרה אמנו ומאלישע בן אבויה... לצפייה לצפייה
25010שמיני- הינזרות מהטיפה המרה "סיפור חסידי לפרשת שמיני". סיפור על רבי רבי ישראל מרוזין זצ"ל, וכיצד טיפל באחד מחסידיו שאהב את הטיפה המרה (=היה משתכר לעיתים תכופות)והוכחתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
25011שמיני- בקרובי אקדש מה הפסדנו... "שיחה לפרשת שמיני". "גדלותם של נדב ואביהו". מבחר מפרשים המבארים מה הפסדנו במיתתם של נדב ואביהו ומדוע מזכירים את מיתתם עד היום, ביום הכיפורים. והקשר למיתתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא... לצפייה לצפייה
25012שמיני- כוחו של הרגל במורא מקדש "דבר תורה לשבת שמיני". "מה היה חטאם של נדב ואביהו"? מגוון מפרשים העונים על שאלה הזו ומסקנה אחת ברורה: ההרגל מביא את האדם לטשטש את היראה שלו מדברים שבקדושה... "רעיון לדבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25013שמיני- כוחו של המספר שמונה "המהרל לפרשת שמיני". מדוע דווקא מדייקת התורה "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" ולא אומרת באחד לחודש ניסן? רעיון נפחלא של הכלי יקר בביאור הדברים ועל עוצמתו של המספר 8. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25014שמיני- לקדש שם שמים ברבים "דבר תורה לפרשת השבוע - שמיני". מה רצו נדב ואביהו?! וכי מה חשבו לעצמם שיעשו מה שהם רוצים?! ההשקפה והשליחות של צדיקים כמו רבי עקיבא ומשה רבנו הבאה לידי ביטוי לפני מיתתן... לצפייה לצפייה
25015שמיני- לשבת שבעה לפני הלוויה הייתכן?! "מדרש תנחומא לפרשת שמיני". מדרש מפליא המביא שאהרון ומשה ישבו שבעה על נדב ואביהו לפני שהם מתו. וביאור נפלא של ה"אוזניים לתורה" על המדרש הזה המציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה... לצפייה לצפייה
25016שמיני- לבכות על נדב ואביהו "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת שמיני". מה מייחד את נדב ואביהו עד כדי הבטחתו של רשב"י: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים..."?! לצפייה לצפייה
25017שמיני- במה שקלקלנו נתקן! "פרשת שמיני דבר תורה קצר". אם יש את הכלל: "אין קטגור נעשה סנגור" הכיצד כיפר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכוהן על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה?! ביאור נפלא של הספר יפה תואר... לצפייה לצפייה
25018שמיני- טענה שלא עמדה במבחן "פרשת שמיני דבר תורה". לפי המדרש חטא העגל וחטא מכירת יוסף יש בניהם קשר מובהק. שהרי לשניהם כפרה אחת. מדוע יש לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל - כיצד שני דברים אלו קשורים?! ביאור נפלא של המהר"ד... לצפייה לצפייה
25019שמיני- שמחה ולא מיין "פרשת שמיני וורט קצר". ביאור נפלא של הרב שלמה לוינשטיין של איסור שתיית יין לכוהנים מהטעם שהכוהנים שמשרתים בבית המקדש - מהם ה' דורש שמחה אֲמתית הנובעת מהכרה באשר הטמון במצוות התורה, ולֹא שמחה מדומה משתית יין... לצפייה לצפייה
25020שמיני- להודות על היין "פרפראות לפרשת שמיני". הזמנים בהם צריך להודות על היין מתוך הפסוקים בפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
25021שמיני- לסתום טענות הגויים "פרשת שמיני משל ונמשל". משל ונמשל לפרשת שמיני שמביא הבן איש חי להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז פעם שנייה ומכריז ואומר: "כל מי שלא אכל בשר נבילות וטריפות, שקצים ורמשים יבא וייטול שכרו"!... לצפייה לצפייה
25022שמיני- כולם תלויין ברבן גמליאל "פרשת שמיני סיפור". סיפור שמביאה הגמרא במסכת פסחים כיצד רבן גמליאל בחכמתו הצליח לטהר סעודה שלימה של המלך והמלכה משרץ טמא... לצפייה לצפייה
25023שמיני- ברגע שפרשה נמאסת "פרשת שמיני משל ונמשל". שאלתו של הנסיך: כיצד אצלכם תולעת שפרשה מן הפרי, יש לה דין שרץ השורץ על הארץ חייבים עליה כמה מלקות, ואם לא פירשה מן הפרי, חשובה היא כפרי עצמה ואינה אסורה?!. ותשובתו החכמה של רבי יהונתן אייבישיץ בדרך של "משל ונמשל לפרשת שמיני" לצפייה לצפייה
25024שמיני- פרשת פרה "פרשת שמיני פרשת פרה וורט קצר מאוד" כיצד למד הרבי מקוצק מוסר מפסוק אחד בפרשת פרה... "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" לצפייה לצפייה
25025שמיני- לעשות לכבודו של הקב"ה "דבר תורה לפרשת שמיני". רעיון נפלא של האדמו"ר מקוזניץ זצ"ל על קיום המצוות באופן שיהיו לכבוד ה' ולא לכבד בהן את עצמנו... סיפור הממחיש זאת יפה לפרשת שמיני שסיפר "הרב פינחס קזיוף" שליט"א... לצפייה לצפייה
25026הקשר בין פרשת שמיני לפסח "פרשת שמיני וחג הפסח". הקשר שיש בין חג הפסח לבין פרשת שמיני הבאה מיד אחריו בכל שנה פשוטה. רעיון נפלא לפרשת שמיני של רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל... מהי העבודה בימים הללו של אחרי הפסח? לצפייה לצפייה
25998פרשת פרה- עשר פרות אדומות "פרשת שמיני - שבת פרה". תשע פרות האדומות שנעשו במשך הדורות והעשירית שתהיה במהרה בימנו אמן. מתי נעשתה כל פרה אדומה? רשימת הפרות אדומות על פי המשנה במסכת פרה פ"ג משנה ה'... לצפייה לצפייה
25999פרשת שמיני ושבת פרה "דבר תורה לפרשת שמיני ושבת פרה" בשנה מעוברת יצא ששבת שמיני תהיה עם שבת פרה. ונשאלת השאלה: "מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? מסתבר שהקשר מאוד הדוק שהרי שתיהן נועדו לכפרה על חטא העגל ההוכחות במאמר שלפניכם.. לצפייה לצפייה
26000תזריע- הרעה מדיבור מיותר "דבר תורה לפרשת תזריע". כמה רעה מביא דיבור מיותר... מעשה שמביאה הגמרא כדי לעמוד על הסכנה שבדיבור מיותר. בנוסף "סיפור לפרשת תזריע" על גברת אחת שלימדה לקח שתי נשים שדיברו לשון הרע באוטובוס... לצפייה לצפייה
26001תזריע- רבי תנחומא בגוב האריות "סיפור לפרשת השבוע פרשת תזריע". סיפור על הצלתו של רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... "כוחו של כורת הברית עם הקבה" מתאים לשלב כ- "דבר תורה לפרשת תזריע" לצפייה לצפייה
26002תזריע - הגדולה בברית המילה "משל לפרשת תזריע". "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" סיפור על הרב יצחק סולובייציק זצ"ל הממחיש מהי הגדולה והחשיבות שבברית המילה. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת תזריע" לצפייה לצפייה
26003תזריע- צירוף האדם למעשה הבריאה "מדרש תנחומא לפרשת תזריע". מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: מעשיו של מי נאים יותר של הקב"ה או של האדם? ותשובתו של רבי עקיבא על ברית המילה כהוכחה שהקב"ה מעוניין לצרף את האדם למעשה הבריאה... לצפייה לצפייה
26004תזריע- חיזוק האמונה מנגעי השיער "דבר תורה לפרשת השבוע - תזריע". ענייני הנגעים נמדדים בצבעו של השיער. סיפור יפה שמביא המדרש על אשת כהן שלימדה אותו על אמונה וביטחון בהקב"ה ומנעה ממנו בחכמתה לטוס לחו"ל לחפש פרנסה שם... לצפייה לצפייה
26005תזריע- לאבא קשה להכות את בנו "משל ונמשל לפרשת תזריע". שלשה מקומות בהן מציינת התורה שיתכנו נגעים לאדם: בקירות הבית, בבגד ובגוף. משל ונמשל המבארים כמה הקב"ה הוא אבא חנון ורחום... לצפייה לצפייה
26006תזריע- שהכל לבן אין טומאה "וורט לפרשת תזריע". שאלתו של רבי משה סופר בעל "החתם סופר" על היתכנות שמשיח יבוא בדור שכולו חייב וההוכחה לזה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
26007תזריע- ללמוד מהי הדרך הנכונה "דרשה קצרה לפרשת השבוע תזריע". שלושת הדברים המעכבים את האדם בהתעלות בעבודת הבורא. והצורך ללכת לרב ומורה הוראה על מנת שיתווה לנו את הדרך הנכונה שהקב"ה רוצה שנלך בה מפסוק בפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
26008תזריע- מי שידו משגת, שיביא! "דבר תורה לשבת תזריע". ביאור נפלא לכפל הלשון בפסוק: "ואם דל הוא ואין ידו משגת" הרי ברור שאם האיש דל = עני, הרי שאין ידו משגת? וכן ההפך, אם אין ידו משגת הרי בידוע שהחוטא דל. בנוסף "מליצה לפרשת תזריע". אם כך לשם מה כפלה התורה ואמרה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת"?! בנוסף מליצה מחכימה... לצפייה לצפייה
26009תזריע- הסמיכות לפרשת שמיני "דבר תורה קצר לשבת פרשת תזריע". "מדוע נסמכה פרשת תזריע לפרשת שמיני"? שני ביאורים נפלאים בדבר הסמיכות בין פרשת תזריע לפרשת שמיני. ובנוסף "מליצה בדברי דוד המלך" שאמר: "ואנוכי תולעת ולא איש" הייתכן?!... לצפייה לצפייה
26010תזריע- צריכים לתכנן אותך! "דבר תורה לפרשת השבוע - תזריע". "אישה כי תזריע" מובא במדרש שהאישה מזרעת בא מלאך לוקח את הטיפה עולה להקב"ה ושואל: "טיפה זו מה יהא נגזר עליה"? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא בסופה אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה... מה אכפת למלאך מה יהיה איתו תחכה ותראה?... ועוד למה ה' לא אומר אם הוא יהיה צדיק או רשע?!... ביאור נפלא של הספר 'אוהל שם'. לצפייה לצפייה
26011תזריע- "עזרה לזולת" ונאמנות "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תזריע". מה הסיבה לצרעת הבית? מהו הטעם לנגעי בתים? אחת הסיבות היא החשיפה של הציוד בפני השכנים (בשעה שהכהן אומר לפנות את הבית) על מנת שאו יראו מה יש לו והוא לא רצה להשאיל בטענה ש"אין לי" כעת נחשפת לא מידת הנתינה אלא גם מהימנותו... "סיפור עם מוסר השכל על מהימנות ונאמנות" לצפייה לצפייה
26012תזריע- כל החיים שלך נמצאים בפה! "דרשה קצרה לשבת תזריע". הפרשה פותחת בדיני יולדת - מדברת בדיני הטומאה של היולדת ומיד עוברת לעיקר הפרשה העוסקת בנושא נגע צרעת. למה פותחת התורה בדיני יולדת, ומשם עוברת לעסוק בדיני הצרעת מה הקשר בין יולדת למצורע?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום לצפייה לצפייה
26013דקדוקי רש"י בפרשת תזריע "פרשת תזריע דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תזריע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
26014תזריע- מילה גדולה משבת! "משל קצר לפרשת תזריע". מילה ושבת מי גדול ממי?. ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תזריע"... לצפייה לצפייה
26015תזריע- מחסום נוסף! "פרשת תזריע דבר תורה קצר" רעיון נפלא של הגאון רבי שלמה קלוגר לסיבה של הציווי "ועל שפם יעטה"... לצפייה לצפייה
26016תזריע- כוחה של רכילות "פרשת תזריע דבר תורה". כיצד הצליח החפץ חיים להסביר לסובבים אותו מהי כוחה של רכילות... לצפייה לצפייה
26017תזריע- מנחת עני והמצורע "וורט לפרשת תזריע". למה נסמכה פרשת יולדת לפרשת מצורע? ביאור נפלא של הספר דודאי יעקב.. לצפייה לצפייה
26996פרשת תזריע ושבת החודש "דבר תורה לפרשת תזריע ושבת החודש" פעם בכמה שנים קורה ששבת החודש תחול בפרשת תזריע. ואם הן ביחד חייב שיהיה קשר בניהם. "מה הקשר בים פרשת תזריע לשבת החודש"? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
26997תזריע- "שבת החודש" "דבר תורה לשבת פרשת החודש". השבת נוציא ספר תורה נוסף ונקרא בו בפרשת החודש. מדוע נקרא ניסן ראש החודשים בשם "חודש האביב". בנוסף סיפור מליצי לחודש ניסן. מתאים גם כ- "דבר תורה לשבת החודש" לצפייה לצפייה
26998תזריע- להתחדש בשבת החודש "וורט לשבת פרשת החודש" הציווי הראשון לבני ישראל הוא דווקא "החודש הזה לכם ראש חודשים - ראשון הוא לכם לחודשי השנה" ורש"י מביא: "ר' יצחק אומר לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה אם כן מיוחד במצווה הזו? ועוד בשלשה מקומות נאמר בשולחן ערוך שצריך לרקוד: שמחת תורה, שמחת חתן וברכת הלבנה מדוע? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
26999שבת החודש - המצה עדות לחיפזון "דבר תורה לפרשת החודש". מַצָּה, זו שאנו אוֹכְלִים, עַל שׁוּם מָה? שאלה ותשובה של האברבנל המבארים שהמצה שאנו אוכלים היא לזכר החיפזון שיצאנו ממצרים ולא הספיק בצקנו להחמיץ... בכמה זמן הייתה גאולת מצרים? תוך כמה זמן היו כול בני ישראל מחוץ למצרים? בדרך החוצה? לצפייה לצפייה
27000מצורע- על מי באים נגעים? "דבר תורה קצר לפרשת מצורע". למה באים נגעים? ועל מי באים נגעים? 11 דברים שבעטיים באים נגעים על האדם. עם מקורות מן המדרש לכל אחד ואחד מהן לצפייה לצפייה
27001מצורע- צרעת באה על עין הרע "דבר תורה קצר לפרשת מצורע". "מה הקשר בין צרעת לעין הרע"? רעיון נפלא שמביא רבי יצחק המבאר איך במחלת הצרעת בקירות הבית הקב"ה למעשה משלם גמול ל"צר-העין"... "מידה כנגד מידה בעונש צרעת" לצפייה לצפייה
27002מצורע- למה העצים והאבנים לוקין? "דבר תורה לפרשת השבוע - מצורע". מפני מה היסורין באין לעולם? "למה העצים והאבנים לוקין בצרעת" וכי מה הם עשו?! משל ונמשל המבארים כיצד הכל נברא לאדם אפילו עצים ואבנים על מנת שילקה בהן באם יסרח... לצפייה לצפייה
27003מצורע- טהרת נשים היא הביטחון לגאולה "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת מצורע". "הקבלה בין טהרת נשות ישראל לבין גאולת ישראל". רעיון המבאר שטהרתה של אישה היא התעודת ביטוח לגאולת ישראל... "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן אף נגאל... לצפייה לצפייה
27004מצורע- "מידה כנגד מידה בצרעת" "וורט לפרשת מצורע". רעיון של ה'לי יקר' מדוע הנגעים הבאים על המצורע הם דווקא בבית, בבגד ובגוף? ואיך הם "מידה כנגד מידה" למעשהו של המצורע... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - מצורע". לצפייה לצפייה
27005מצורע- "כוחה של מילה" "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע מצורע". כל טומאתו וטהרתו של המצורע תלויה במוצא פיו של הכהן. סיפור נחמד ומוכר עם מוסר השכל המביא להבנה "מהי כוחה של מילה" לצפייה לצפייה
27006מצורע- לחשוב מה נכון לזולת "סיפור מליצי לפרשת מצורע". מרים הנביאה נתכוונה לטוב כדיברה על משה רבנו ובכל זאת נצטרעה. והתורה מצווה: לזכור את מעשה מרים מדוע?! בדיחה יהודית הממחישה לאיזו חשיבה יכול להגיע אדם שאינו מסוגל לחשוב מה נכון לזולת... לצפייה לצפייה
27007מצורע- איך לסנן את מה שמספרים לנו "סיפור לפרשת מצורע". בעוון דיבורים אסורים מצטרע האדם. איך ניתן לדעת מה כדאי לשמוע ומאיזו שמועה כדאי להתרחק?! סיפור נפלא על תהליך הסינון שלימד מורה חכם את תלמידו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת מצורע". לצפייה לצפייה
27008מצורע- לשון הרע והכלבים "דבר תורה לפרשת מצורע". מה הקשר בין מדבר לשון הרע לבין הכלבים? מהי הסיבה שהכלבים לא נבחו על בני ישראל בזמן יציאת מצרים? כיצד תהיה הגאולה הבאה? מהי ההוכחה שהגאולה העתידית תתקיים רק אם יתוקן חטא הלשון?... לצפייה לצפייה
27009מצורע- "למה המלאך סותרו על פיו?" "דרשה לפרשת מצורע". כבא התינוק לעולם מגיע מלאך ונותן לו מכה על הפה. לשם מה המלאך נותן לו דווקא מכה על הפה ומשאיר לו סימן לכל חייו? שייתן לו מכה על הראש או על איבר אחר. מה רוצה המלאך לומר לתינוק ולהשאיר בו סימן לזה לכל חייו?! כוח הדיבור הוא המבדיל את האדם... פעמיים בשיר-השירים, משבח שלמה המלך, את השיניים של עם ישראל מה מטרת השיניים שה' ברא לנו? ביאור הרוקח - תשתמש עם השיניים שלך, כדי לעסוק בתורה. לצפייה לצפייה
27010מצורע- לכרות את עץ החיים "דבר תורה לפרשת מצורע". מה הקשר בין מוות למדבר לשון הרע?. מדוע מצורע חשוב כמת? ברגע שאדם, לא עושה את ציווי הבורא, הוא פוגם בשליחות, שלשמה הקב"ה שלח אותו. וההוכחה של המהר"ל מה- "סיפור עם רבי ינאי והרוכל" שהכריז: "מי רוצה לקנות סם חיים" ... לצפייה לצפייה
27011מצורע- למה שני ציפורים לטהרה? "דרשה קצרה לפרשת מצורע". למה לוקחים לטהרת המצורע שתי ציפורים. הרי גם ככה משחררים אחת מהן?! שייקח ציפור אחת, וישחט אותה!. "מוות וחיים ביד הלשון" ביאור נפלא של האפיריון והמהרש"א... לצפייה לצפייה
27012מצורע- לקבל צרעת בשמחה! "דברי תורה פרשת מצורע". האם הצרעת שבאה על ישראל, היא מחלה מדבקת?. הראיה לכך שהצרעת שבאה על ישראל איננה מדבקת. איך יכול חתן לקבל נגעים, הרי הגמרא אומרת, שאדם שמתחתן מוחלים לו על כל עוונותיו? ביאור נפלא של האמרי אמת מגור... לצפייה לצפייה
27013מצורע- צרעת מידה כנגד מידה! "וורט לפרשת מצורע". הקב"ה מנהיג את עולמו בדרך שךל מידה כנגד מידה. מהו אם כן עונש "הצרעת במידה כנגד מידה?". ביאורים נפלאים של רשי, חיזקוני, תרגום יהונתן בן עוזיאל וספר נועם שיח, המביא בשם הרב סלמון "הקבלה בין הצרעת למדבר לשון הרע"... לצפייה לצפייה
27014מצורע- להיזהר מכנען "דבר-תורה קצר לפרשת מצורע". מדוע הבית מקבל צרעת? צרעת הרי באה על לשון הרע, אז הפה היה צריך לקבל את העונש! אם ככה, למה הבית מקבל את העונש?!. "מה הקשר בין כנען לבין עונש הצרת שה' מדגיש: "כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן"... למה דווקא לארץ כנען? הרי יש שם עוד עמים: יבוסי, גרגשי, חיתי...? ביאור נפלא של האדמו"ר מאושרוב לצפייה לצפייה
27015מצורע- צרעת הבית על צרות העין "דבר תורה קצר לשבת מצורע". על מה מקבלים צרעת הבית? מדוע הבית נפגע תחילה בצרעת ורק אחר-כך הבגד ובסוף הגוף. ביאורו של הכלי יקר לסיבה שהתורה מצווה את המצורע: "יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ", ומפרטת מקומות מיוחדים: "אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו" מה היא הסיבה לכך?! לצפייה לצפייה
27016מצורע- הציפורים וצרי העין "דרשה קצרה לשבת מצורע". מהיכן הציפורים יודעים לזהות צרי עין? מדוע הציפורים רוחניים יותר? למה הציפורים שונאים את צרי העין? ממתי הצרי עין והציפורים נהיים חברים?... ביאורים נפלאים על הקשר בין הציפורים לצרי העין לצפייה לצפייה
27017דקדוקי רש"י בפרשת מצורע "פרשת מצורע דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מצורע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
27018מצורע- צרעת איננה מחלה! "פרשת מצורע סיפור מליצי". סיפור הממחיש שצרעת איננה סוג של מחלה אלא תוצאה ישירה של דיבורים אסורים... לצפייה לצפייה
28000אחרי מות- "צוחק - מי שצוחק אחרון" "מוסר השכל לפרשת אחרי-מות". שְׁנֵי הַשְּׂעִירִים גּוֹרָל אֶחָד לַה', וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל. בואו ננסה להיכנס לראשו של השעיר שהולך לעזאזל... ביאור נפלא של "הרשר הירש לפרשת אחרי מות". בו ניתן להבין את הביטוי הרווח בפי העם: "צוחק מי שצוחק אחרון... לצפייה לצפייה
28001אחרי מות- לאיזו דרגה רוחנית יכולנו להגיע? "דבר תורה לשבת אחרי מות". מה הפסדנו בפטירתם של נדב ואביהוא? מדוע צריך לבכות על פטירתם של נדב ואביהוא והרי אנחנו לא נוהגים אבלות, יותר מתקופה של שנה? כמו כן מדוע מתאבלים בימים אלו על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא?! ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אחרי-מות. לצפייה לצפייה
28002אחרי מות- זריזות בקיום דבר הבורא "רש"י לפרשת אחרי מות". שאלתו ותשובתו של רש"י לגביי הזכרת מותם של שני בני אהרון כזירוז לקיום דברו. ו"משל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה" לביאור הדברים... לצפייה לצפייה
28003אחרי מות- למרות שטמאים הם שכינה בינהם "סיפור לשולחן שבת פרשת אחרי מות". חיזוק בדבר הידיעה (על פי דברי רש"י): "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
28004אחרי מות- תשובה, תפילה וצדקה "וורט לפרשת השבוע אחרי-מות". "רעיון של הגאון מוילנא" על הפסוק: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" המבאר שבתשובה ותפילה וצדקה ניתן לבטל את רוע הגזירה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת אחרי-מות". לצפייה לצפייה
28005אחרי מות- אליהו נדב ואביהוא "דרשה לשבת אחרי מות". הפרשה פותחת דווקא בפטירת נדב ואביהוא, לומר לנו, שבזכות פטירת נדב ואביהוא, יכול הכהן הגדול להיכנס לקדש הקדשים ולהקטיר את הקטורת. ביאור הספר אור גדלי לזכות של הכהן הגדול, להיכנס לקדש הקדשים ביום הכיפורים, וכיצד היא יונקת מנדב ואביהוא. מעובד מ- "שיחתו של הרב רוזנבלום לפרשת אחרי מות" לצפייה לצפייה
28015אחרי מות- גורלות שווים "דרשה קצרה לפרשת השבוע אחרי-מות". המאר כיצד יש לנהוג בהעדפה של הדברים הגשמיים ודברים הרוחניים. מי יותר חשוב ולהשקיע בו את כל המשאבים... "סיפור מליצי לשולחן שבת פרשת אחרי-מות" שממחיש זאת... לצפייה לצפייה
28016אחרי מות- מיתת צדיקים בגלל יוה"כ "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת אחרי מות". מה ראתה התורה לפתוח את הפרשה המדברת על יום הכיפורים במיתתם של שני בני אהרון?! ביאור נפלא על הקשר שבין מיתת הצדיקים לבקשת הסליחה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
28017דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מות "פרשת אחרי מות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אחרי מות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
28999הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח "דבר תורה לפרשת אחרי מות ופסח". "מה הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח"? השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול על פי דברי המהר"ל מחברת את פרשת אחרי מות עם חג הפסח כדברי ר' צדוק הכהן מלובלין: בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד. לצפייה לצפייה
29000קדושים- נקימה ונטירה "דבר תורה לפרשת קדושים". מהי נקימה? ומהי נטירה? מדוע חש הנוקם את הצורך לנקום? רעיון נפלא של ספר החינוך שכל הנקימה שורשה הוא באמונה... משל הכלב והמקל בהקשר לנקימה ונטירה.... לצפייה לצפייה
29001קדושים- למה אסור לקלל חרש? "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קדושים". מדוע ציווה הקב״ה ״לא תקלל חרש״ הרי שום נזק לא נגרם לו מהדבר? שהרי איננו שומע?! סיפור המביא לתובנה שהמצוות שבין אדם לחברו, אינם בשביל החבר אלא בשבילנו... לצפייה לצפייה
29002קדושים- לא לתת מכשול לפני עיוור "סיפור לפרשת השבוע פרשת קדושים". סיפור נפלא על מטבע של מחצית השקל שהייתה ברשות הכתב סופר ואבדה. וכיצד רבי יהודה אסאד זצ"ל קיים את הציווי התורה: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול"... לצפייה לצפייה
29003קדושים - מהי יראה מההורים? "הנהגה ביראה מההורים לפרשת קדושים". כיצד היא היראה מהורה? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה... מתאים כ- "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת קדושים". לצפייה לצפייה
29004קדושים- כיבוד הורים בשביל עצמך "דבר תורה לפרשת השבוע קדושים". סיפור המביא לתובנה שמעבר לחשיבות של קיום ציווי הבורא בכיבוד הורים והכרת הטוב לאלה שגידלונו, יש מימד נוסף והוא המסר שאנו מעבירים לילדנו כיצד לנהוג בנו לכשנתבגר... לצפייה לצפייה
29005קדושים- עשרת הדיברות בפרשה "פרשת קדושים" - "דבר תורה קצר". "רעיון נפלא של האור החיים" לביאור דברי רש"י על החשיבות שבפרשת השבוע שנאמרה לכל ישראל גברים נשים וטף לפי שכל עשרת הדיברות נמצאים בפרשת השבוע הדורשת מאיתנו: "קדושים תהיו..." לצפייה לצפייה
29006קדושים- איך אפשר להגיע לתואר "קדושים" "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת השבוע פרשת קדושים". כיצד ניתן להגיע לתואר "קדוש"?! האם כדאי להתבודד כדי להיות "קדוש" או עדיף להיות בחברה שתעזור לי בזה? רעיון נפלא בביאור העניין של ספר "אזור אליהו"... לצפייה לצפייה
29007קדושים- החכמה לקום לאחר הנפילה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קדושים". מה מבדיל אותנו מרבנים וגדולי ישראל שהצליחו להגיע לקדושה כה גדולה שניכרה בהליכותיהם ובפניהם הטהורות? למה אנחנו לא מגיעים לקדושה שהם זכו לה? "משל ונמשל לפרשת קדושים" הממחיש את ההבדל.. לצפייה לצפייה
29008קדושים- להיות קדוש לא מנותק! "דרשה קצרה לשבת קדושים". "למה הקב"ה ביקש להקהיל את כל ישראל בשביל למסור להם שעליהם להיות קדושים"?. מה הסיבה לציווי "קדושים תהיו" דווקא בהקהל? ביאור של ה'תפארת יהונתן' על המשמעות של "קדוש" האם הפירוש להיות מנותק?... לצפייה לצפייה
29009קדושים- וקדושים בכל יום יהללוך סלה "דבר תורה קצר לפרשת קדושים". אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום: "אַתָּה קָדוֹשׁ, וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... למי הכוונה וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה?. ביאור נפלא בשם ספר אזור אליהו המלמד שכוחם של עם ישראל הוא באחדותם - ניתן להגיע לקדושה רק עם כולם ביחד! לצפייה לצפייה
29010קדושים- הסתכלות אחרת "פרשת קדושים סיפור קצר". סיפור על הסתכלותו של רבי זלמל'ה מוולוז'ין בעת שנגנבה לו חולצתו. האיך צריך אדם לדון לכף זכות ולהשתדל עד כמה שאפשר לראות את הטוב אפילו ביהודי שמעד... לצפייה לצפייה
29011קדושים- מחשבה שמקלקלת "פרשת קדושים דבר תורה קצר". ביאורו של החתם סופר על הסמיכות של הפסוקים והציוויים של כיבוד הורים ועבודה זרה. באיזה אופן יכול אדם להפסיד את שכר המצווה של כיבוד הורים בה הובטחה אריכות ימים?... לצפייה לצפייה
29012קדושים- לאהוב את אלו שכמוך "פרשת קדושים דרשה קצרה". הציווי "ואהבת לרעך כמוך" תמוהה איך ניתן בכלל להשוות בין אהבת הריע לאהבת עצמו לא פחות ולא יותר?! ביאור נפלא של הספר "ערבי נחל" לאור מחלוקתם של הפילוסופים אפלטון ואריסטו... לצפייה לצפייה
29013דקדוקי רש"י בפרשת קדושים "פרשת קדושים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קדושים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
29014קדושים- המתווך השקרן "פרשת קדושים דין תורה". דין תורה שפסק הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א על מתווך דירות שניסה לשקר ובתחבולה לשלשל לכיסו סכום גדול... לצפייה לצפייה
29015קדושים- בית הכנסת הוא חדר יחוד "לקח ומוסר מפרשת קדושים". מהו הנזק הנגרם מהכנסת פלאפון לבית הכנסת - אין צורך לומר כולנו רואים כיצד אנשים עונים לשיחות במהלך התפילה וטורדים את כוונתם של יתר המתפללים הן בצילצול והן בדיבורים המיותרים. על חשיבות העניין מתוך סיפור שהביא ספר "מתוק האור" של הרב שלמה לוינשטיין שליט"א לצפייה לצפייה
29016קדושים- אל תוסיף יותר מדי! "פרשת קדושים וורט". ביאור של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל על השאלה איך יתכן שהקב"ה בוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק למה הקב"ה בוכה עליו? הרי צריך דווקא לשמוח?!... לצפייה לצפייה
29017קדושים- רק שלא ילעגו לי "פרשת קדושים סיפור חסידי קצר". מדוע רבה של קוברין רבי מאיר מארים זצ"ל הירבה לסלוח למתגרים בו ולאנשים שפגעו בכבודו? הרי הוא היה תלמיד חכם ו-"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"?! תשובתו הנפלאה לשאלת תלמידיו לצפייה לצפייה
29018קדושים- להתעורר בזמן "וורט קצר לפרשת קדושים". הוכחה מן התורה שכדי להתעורר בזמן וללחזור בתשובה לפני שמגיעה הזקנה אם בכלל... לצפייה לצפייה
29019קדושים- כיבוד הורים של ילד "פרשת קדושים", "סיפור על כיבוד הורים". סיפור קצר על כיבוד הורים של הרב טולידנו בעת שהיה ילד בן עשר... לצפייה לצפייה
29020קדושים- "המעיל הקרוע" "פרשת קדושים סיפור עם מוסר השכל". סיפור על ילד שהצליח בחכמתו להביא לאביו תובנה ולחייבו במצוות כיבוד הורים... לצפייה לצפייה
29021קדושים- "מעלת הזקן" "סיפור חסידי לפרשת קדושים". כיצד הוכיח ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זצ"ל את אחד מחסידיו שגילח זקנו? שבעקבותיה קיבל על עצמו לא לנגוע בזקן... לצפייה לצפייה
30000אמור- הקשר בין הציוויים בפרשה "דבר תורה לפרשת אמור". פרשת אמור פותחת בדיני כהונה ההגבלות והחובות של הכוהנים ממשיכה בדיני המועדות ומסיימת בבן תערובת שקילל את ה׳. מה הקשר בין שלשת המקרים הללו?! "סיפור על הרגוצובר" לצפייה לצפייה
30001אמור- זהירות בחילול שם שמים "סיפור לפרשת השבוע אמור". לא פעם יש לנו סיבות טובות ומוצדקות מדוע אין אנו חייבים לקיים מצווה מסוימת הבאה לפנינו. האם חשבנו פעם האם הסובבים אותנו מודעים לסיבה שבגינה אין אנו יכולים/צריכים לעבור מבלי לקיימה?! סיפור על ה"חפץ חיים" המבאר "כיצד יש להיזהר מחילול שם שמים"... מתאים כ- "דבר תורה קצר לשבת אמור" לצפייה לצפייה
30002אמור- יום הכיפורים "שבת שבתון" "וורט לפרשת השבוע פרשת אמור". רמז נפלא שמביא הרב ברונשטיין בספרו לששת המועדים בהם הותרה המלאכה וליום הכיפורים בו נאסרה מלאכת אוכל נפש כמו ביום השבת - "שבת שבתון"... לצפייה לצפייה
30003אמור- לימוד זכות מסנגורן של ישראל "סיפור לפרשת השבוע פרשת אמור". "סיפור על לימוד זכות" ע"י סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
30004אמור- הקרבה למען העני "דבר תורה לשולחן שבת פרשת אמור". סיפור מופלא על הט"ז מחבר ספר "טורי זהב" המביא את העדבתו של הרב לעזור לילדה ענייה במחיר של הקרבה לתיקון של עם ישראל. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת אמור". לצפייה לצפייה
30005אמור- "קיום מצווה לשם שמים" "סיפור לפרשת אמור". התורה מצווה: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל... לצפייה לצפייה
30006אמור- לשלוט בכעס בכל מצב "פרשת אמור - סיפור". מהו הגבול שלפיו חייב אדם לשלוט בכעסו?! מספר הרב ברונשטיין על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס... לצפייה לצפייה
30007אמור- יראת הרוממות ויראת העונש "דבר תורה לפרשת השבוע - אמור". "גדולתו של אהרון הכהן" ובמה זכה לכך שהוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות יישארו בקדושה ולא יטמאו עצמם למת? יראת הרוממות אל מול יראת העונש ו- "מילתא דביחותא לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30008אמור- גמילות חסד אל מול הידור "דבר תורה לפרשת השבוע - אמור". "סיפור נפלא על רבי מרדכי מנשכיז" המלמד מהם סדרי העדיפויות כאשר מזדמן לאדם קיום מצוות גמילות חסד אל מול הידור מצווה... לצפייה לצפייה
30009אמור- אני נכה לא מפגר! "דרשה לפרשת אמור". "מדוע אסור לכהן נכה לעבוד בבית המקדש?". ביאור נפלא של ספר החינוך על ההסתכלות שלנו על ציבור הנכים וההשלכות ההלכתיות הנובעות מהפרדיגמה הזו. ה' יראה לעיניים ואדם יראה ללבב - "הזהירות בחילול השם" ישנם דברים נעלים וחשובים כמו להזדרז לשיעור תורה, אך האם בשל כך ניתן להידחף בתור?! לצפייה לצפייה
30010אמור-חילול ה' זה לדבר בבית הכנסת! "משל ונמשל לפרשת אמור". הוזהרנו בפרשה לא לחלל את שם ה'. בכלל קלון השכינה הוא המדבר בבית הכנסת דברי חולין! "מה כל כך חמור לדבר בבית הכנסת?" ולמה זה חילול ה'? "משל ונמשל לשבת אמור" המבארים שכשאדם בא לבית הכנסת ומדבר בו דברי חולין זו בושה גדולה למלך... לצפייה לצפייה
30011אמור- כבוד בית הכנסת והגאולה "משל ונמשל לפרשת השבוע אמור". : "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל". "מה הקשר בין הגאולה לכבוד בית הכנסת?". "משל ונמשל לפרשת אמור" המבארים שכשאדם בא לבית הכנסת ומזלזל בו הרי שהוא מעכב את הגאולה... לצפייה לצפייה
30012אמור- קידוש ה' בשעת השמד "סיפור לפרשת אמור" סיפור מזעזע ומרגש על מסירות נפש לקיום מצווה של אימא צעירה במחנה הריכוז בזמן השואה. את המחזה הזה ראה במו עיניו רבי ישראל שפירא זצ"ל, האדמו"ר מבולז'וב, בעת שהותו במחנה הריכוז יאנובסקה והוא העיד עליו לאחר שניצול מאימת הנאצים... לצפייה לצפייה
30013אמור- כהן גדול דבקות בה' "דרשה קצרה לפרשת אמור". "מהי הסיבה שלכהן הדיוט מותר להיטמא לשבעת הקרובים שלו?". "מדוע לכהן גדול אסור להיטמא לקרובים שלו?". "מה ההבדל בין כהן הדיוט לכהן גדול?" ביאור נפלא שמביא ספר החינוך (מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור") לצפייה לצפייה
30014אמור- מי נפטר קודם האימא או האבא? "וורט לפרשת אמור". "מהי הסיבה שבכהן הדיוט הקדימה התורה אם לאב?". "מדוע בכהן גדול הקדימה התורה אב לאם?". האם יש ההבדל בין אימא של כהן הדיוט לאימא כהן גדול? ביאור נפלא שמביא "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30015אמור- יצר הרע יש לכולם "וורט קצר לפרשת אמור". "מדוע לכהן גדול מותר לקחת רק רווקה?". אם החשש הוא מבעלה הקודם של האישה, מדוע אם כן אסור לכהן גדול לקחת אלמנה?! ביאור נפלא המסביר שיצר הרע נמצא אצל כולם... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30016אמור- הקשר בין קרבנות למועדות "דברי תורה לפרשת אמור". "מה הקשר בין פרשת הקורבנות לפרשת מועדות?" מה הסמיכות של שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד, לפרשת המועדות? מדוע פרשת המועדות מתחילה בציווי: "שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד..."?! מה הקשר שבניהם? תשובותיהם של הספורנו, הרב נבנצל והנצי"ב "סיפור על הרב ראובן קרלנשטיין" שסיפר הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
30017אמור- קידוש ה' בשני אופנים "דבר תורה לשבת פרשת אמור". מה הקשר בין מצוות הכוהנים לקידוש ה'? אם כל דבר יונק מהפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה - "היכן מופיע בתורה קידוש השם בפעם הראשונה?". בתורה, אין מצווה למות על קידוש ה'. יש מצווה לחיות על קידוש ה'! לצפייה לצפייה
30018אמור- חנוכה ופורים גם בפרשה "וורט לפרשת השבוע אמור". כל המועדים מופיעים בפרשה: חג הפסח, חג השבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות ובסוף בשמיני עצרת. ונשאלת השאלה: "היכן חנוכה ופורים בתורה?". הרוקח, ר' אליעזר מגרמייזה, מצא רמז נוסף בפרשה הזאת, לשני מועדים מדרבנן – ימי החנוכה, וימי הפורים. מדהים!!! לצפייה לצפייה
30019אמור- קרבן העומר וספירת העומר "שיחה לפרשת אמור". ביאורים נפלאים על עניין ספירת העומר: הדעות השונות לגביי ספירת ימים ושבועות. במה התייחדה ספירת העומר, שכל אחד צריך לספור לעצמו? ומה המיוחד במצווה הזאת, שאחד לא יכול להוציא את חברו?. למה סופרים רק ממחרת השבת, ולמה לא מתחילים לספור, מאותו יום שיצאו ממצרים?. מה "הקשר בין ספירת העומר לשבעה נקיים?". מעובד מ- "שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30020אמור- להיות מרומם זו אחריות! "דבר תורה - אמור". "אמור אל הכהנים" - למה נאמר 'אמור' ולא 'דבר'?. במה נבדלים הכוהנים משאר בני האדם?. ביאור נפלא של הבעל שם טוב המסביר מדוע הקב"ה מבקש ממשה לרומם את הכוהנים לפני שהוא מצווה אותם בחומרות מיתר בני האדם. ומהי גודל האחריות של המתהלך בבית האלוקים?... לצפייה לצפייה
30021אמור- להזהיר גדולים על הקטנים "דרשה לפרשת אמור". "אמור ואמרת" - להזהיר גדולים על הקטנים. ביאור נפלא של האזנים לתורה מהי האזהרה הנדרשת דווקא בילדי הכוהנים. איך מסבירים לילד קטן שחבריו נכנסים לקברי צדיקים, שהוא כהן והוא לא יכול להיכנס?... לצפייה לצפייה
30022אמור- חינוך אחר מחייב עונש אחר "משל ונמשל - אמור". "מה ההבדל בין בת כהן לבת ישראל?". מדוע מענישים בת כהן שזינתה בשריפה ואילו בת ישרל באותו המעשה רק בחנק?. משל ונמשל של המגיד מדובנה המבארים שכשהחינוך טוב וייחודי - הציפייה גבוהה יותר ולכן העונש הוא חמור יותר... לצפייה לצפייה
30023אמור- כשהבת לא מחונכת אתה אשם! "חינוך הילדים בפרשת השבוע - אמור". התורה קובעת: "וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת..." מה אשם האבא שהבת שלו ירדה מהדרך?! ועוד שאומרים לו: ארור שזו ילד ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציו - למה רק הוא אשם היכן האימא בתמונה?! ביאור של האזנים לתורה להבנה שהבא הכהן בכל מקרה הוא האשם! לצפייה לצפייה
30024אמור- איך יוצא בן שמקלל את ה'? "דבר תורה חינוכי לפרשת אמור". "איך מגיעים למצב שיוצא בן שמקלל" את ה'?. התורה הקפידה ואת השם של המקושש, הכתוב לא פרסם. גם את השם של עץ הדעת , הקב"ה לא פרסם. מה פתאום כאן, אחרי שלוש פעמים שכתוב ישראלי, פתאום הקב"ה אומר קוראים לאימא שלו 'שלומית בת דברי', למטה דן?! מה היה בשלומית שגרם שיצא לה בן כזה? לצפייה לצפייה
30025דקדוקי רש"י בפרשת אמור "פרשת אמור דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אמור בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
30026אמור- אריכות ימים וגמילות חסדים "פרשת אמור דרשה קצרה". מה הקשר בין אריכות ימים להתעסקות בגמילות חסדים? "מדוע חי אביי יותר מרבא"? ומה הביא את אימו של הכהן הגדול להאריך ימים?... לצפייה לצפייה
30027אמור- במה שונה האדם מהבהמה? "פרשת אמור דרשה". מנין לתחיית המתים מן התורה? ביאורו של המהר"י אסאד. סיפור עם הרב שבדרון זצ"ל אשר המחיש לבחור שחיים ללא תכלית הרי אלו חיי בהמה ולא חים של אדם... לצפייה לצפייה
30028אמור- שבת לשם ה' "פרשת אמור וורט". וורט של הכתב סופר לפרשת אמור המבאר מפרשת השבוע שיש לקיים את השבת כי היא מצוות ה' ולא בגלל שאני צריך לנוח... ניתן לבחון זאת על ידי מי שנמצא בחו"ל... לצפייה לצפייה
30029אמור- מי אמר שהבנת?! "פרשת אמור דבר תורה קצר". מה הייתה טעותו של המקלל? הרי על פי רש"י הוא אכן צדק: ממתי נותנים למלך לאכול פת שנשארה שבוע בחוץ?! והלא מלך ראוי שיתנו לו לחם טרי?! ביאור נפלא של הספר אזנים לתורה המלמד ש - "אם אינך מבין מצווה מסוימת - זו בעיה אצלך!" לצפייה לצפייה
30030אמור- תמימות, היא נחת רוח לפני ה' "פרשת אמור סיפור מצמרר". סיפור לפרשת השבוע על תמימות של יהודי ואיך עשה הוא נחת לפני ה' וברגע שפגעו במעשה התמים נקטעה נחת הרוח לפני ה' והעונש היה בהתאם... "סיפור על הארי הקדוש"... לצפייה לצפייה
30031אמור- זהירות אנו בני מלכים! "משל קצר לפרשת אמור". משל ונמשל לפרשת אמור המבארים שיש שוני בין עם ישראל לשאר האומות ובשל היותם בני מלכים נדרשת זהירות מיוחדת... לצפייה לצפייה
30032אמור- אהבת ישראל של כהן "דרשה קצרה לפרשת אמור". מהי אהבת ישראל שצריכה להיות לכהן והיכן זה בא לידי ביטוי בהגבלים שהתורה אסרה עליו?... ביאורים נפלאים של הבעל שם טוב ורבי מנחם מנדל מקוצק.... לצפייה לצפייה
30033וורטים קצרים לפרשת אמור "פרשת אמור וורטים קצרים". על מה מוזהרים המתעסקים במת מלבד המת עצמו?. מניין שאין להסתפק בזכות אבות בלבד?. ומהיכן למדים שיש להתעסק תחילה במה שאנו מצווים ורק אחר כך בהתעלות עצמי?... לצפייה לצפייה
30034אמור- הכוהנים הגדולים בני אהרון "חידוש לפרשת אמור" תשובה יפה לשאלה מדוע מצווה הקב"ה את משה בלשון הזו: "אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן" הרי ברור שהכוהנים הם בני אהרון הכהן?!... לצפייה לצפייה
30099פרשת אמור ול"ג בעומר "דבר תורה לפרשת אמור ולג בעומר". הקשר בין פרשת השבוע אמור לל"ג בעומר?. שיחה של הרב ברוך רוזנבלום על סוד גילגולי הנשמות של המילה משה, זה ראשי תיבות שמכילים את כל שלושת הגלגולים – משה שת הבל. קין, עבר גם הוא שלושה גלגולים - יֻקַּם, זה שלושת הגלגולים שעבר קין – יתרו קֹרח מצרי. ואיך הגיעו לתיקון בצורה מופלאה... לצפייה לצפייה
31000בהר- דרור לכולם! "וורט קצר לפרשת השבוע בהר". ביאורו הנפלא של הרב ראובן קרלשטיין לשאלה: איך התורה מבטיחה חופש לכל האנשים בשנת היובל? הלא יש אנשים שאין להם קרקע או אין להם עבדים?! לצפייה לצפייה
31001בהר- אתה כאן רק אורח "דבר תורה קצר לפרשת בהר". "וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! "משל ונמשל לפרשת בהר" שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה... לצפייה לצפייה
31002בהר- בזכות הקפדה על השמיטה "סיפור לשולחן השבת לפרשת בהר". "ושבתה הארץ שבת לה'". "סיפור על שמירה של שנת השמיטה" על איך שהקפדה על שנת השמיטה הצילה את ממון יקר וחשוב מפני גניבה של תכשיטים יקרים... "לשמוע בקול הרב"... לצפייה לצפייה
31003בהר- הזהירות בהונאת דברים "דבר תורה לשולחן שבת פרשת בהר". איסור הונאה והזהירות שנהגו בו גדולי ישראל... סיפור על ה"חפץ חיים" ורעיון נפלא של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל האוסר על האדם להונות גם את עצמו... לצפייה לצפייה
31004בהר- "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור לפרשת השבוע - בהר". מובא בגמרא שאותם חקלאים שבכל שנת השמיטה מתגברים על הרצון לטפל בקרקע עליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור המוכיח שאדם המקיים את מצוות הקב"ה ירוויח הוא כפל כפליים... לצפייה לצפייה
31005בהר- ועשת את התבואה לשֹלש השנים "סיפור קצר לפרשת השבוע פרשת בהר". "שמירת השמיטה במושב קוממיות". סיפור ידוע המובא בספרו של הרב רבנשטיין המביא כיצד הבטחת ה' לשומרי השמיטה: "ועשת את התבואה לשֹלש השנים" התקיימה במלואה במושב קוממיות... לצפייה לצפייה
31006בהר- להרוויח לא ממה שמחסר לשני "דרשה קצרה לפרשת בהר". "היכן הקב"ה רוצה שתשקיע את הכסף?". מה הקושי של אדם להבין שאסור לקחת ריבית? למה אסור שיהיה נשך ומרבית, בעוד על מסחר מותר לך להרוויח?! ובכלל מדוע הקב"ה לא מרשה לך לקחת ריבית?! לצפייה לצפייה
31007בהר- לא יכול להשתחרר - תשלם! "דבר תורה לפרשת בהר". "מדוע אסור לאדם להמיר רע בטוב?". אם הוא תרם והוא חושב שיש משהו יותר טוב מה הבעיה שהוא יחליף?!. בנוסף אדם שתרם חפץ לבית המקדש ורוצה לפדותו בחזרה - עליו לשלם תוספת קנס של 20 אחוז מערך החפץ, בעוד שאם חברו יזכה בו הרי שישלם את המחיר הרגיל. היכן ההיגיון?! לצפייה לצפייה
31008בהר - שומר שמיטה? אתה גיבור! "דבר תורה קצר לפרשת בהר". מה הגבורה שיש בשמירת שביעית? והלא לכל מורה יש גם שנת שבתון (כל שש שנים שנה אחת הוא בחופשה) ואף אחד לא אמר על המורים בישראל "גיבורים"?! "סיפור על חקלאי שומר שמיטה" שהייתה לו תשובה ניצחת מדוע הוא ראוי לתואר "גיבור"! לצפייה לצפייה
31009בהר- האמונה עדיפה על פחד! "דרשה קצרה לפרשת בהר". איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? ישא ויתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
31010בהר- אי אפשר לקיים? לפחות תלמד! "פרשת בהר - דבר תורה". שאלתו של ה- "אור החיים לפרשת בהר": כל המצוות והפרטים נאמרו בהר סיני, אבל למה בחרו דווקא את מצות השמיטה לצוות עליה במעמד הר סיני?! ובפרט שזו מצווה שהחיוב שלה יהיה רק בעוד שישים ואחת שנים?! ביאור נפלא "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" לצפייה לצפייה
31011בהר- שמיטה אצל הר סיני! "פרשת בהר - דברי תורה". שאלתו של ה- "מנחת עני, לבעל הערוך לנר": מדוע מכל המצוות כולם, המצוות הנוספות שנאמרו לפני מעמד הר סיני, היו שמיטה ויובל? כפי ששואל רש"י - מה עניין שמטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני? ומסקנתו על פי דברי המכילתא - 'שמיטה אצל הר סיני' לצפייה לצפייה
31012בהר- שואבים כוחות "שיחה קצרה לפרשת בהר". איך אפשר לקיים את השמיטה, אם בשביל לקיימה צריך גבורה של מלאך?!. מה הקשר בין מצוות השמיטה למעמד הר סיני בו אמרנו "נעשה ונשמע"? פרשת בהר, רובה ככולה, עוסקת במצוות הקשורות לעניינים של שמיטה ויובל. מה לענייני שמיטה ויובל לכוהנים?! אדרבה, הדבר שהכי לא קשור לכוהנים, זה שמיטה ויובל, כי אין להם חלק בארץ, הם לא מקבלים נחלה... למה נכנסה כאן דווקא, מצות שמיטה ויובל?! ביאור נפלא של הבאר יוסף להבנת העניין... לצפייה לצפייה
31013בהר- היובל והכוהנים "וורט לפרשת בהר". מה הקשר של שנת השמיטה והיובל לחומש ויקרא המוגדר כ"תורת כוהנים?. "מהי שנת היובל". במה שווה שנת היובל לספירת הטומר? ובמה היא שונה?. "מהו הנוסח של ברכת היובל?". "מי מברך את ברכת היובל?... לצפייה לצפייה
31014בהר- מעמד הר סיני והיובל "דבר תורה לשבת בהר". מה "הקשר בין מעמד הר סיני לשנת היובל"?. "הקבלה בין מעמד הר סיני והיובל" נקודות החיבור שמביא הרב רוזנבלום בין שנת היובל למעמד הר סיני - חירות גופנית וחירות רוחנית אל מול חירות גשמית וחירות רוחנית... לצפייה לצפייה
31015בהר- שנת היובל משחררת את כולם! למה נקראת שנת החמישים, בשם 'שנת היובל'? "מה פירוש השם יובל"?. מהי המחלוקת בין רש"י והרמב"ן לגביי המשמעות של המילה יובל?. מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?! ביאור נפלא של ספר 'הכתב והקבלה'... לצפייה לצפייה
31016בהר- מי המלך שלך? "פרשת בהר - דרשה". ביום הכיפורים של שנת היובל אנו מצווים לשחרר עבדים. לא מצאת יום להתעסק בשחרור עבדים ושחרור קרקעות, רק ביום הכיפורים?!. אם כבר אתה רוצה לשחרר אותם?! תשחרר אותם יום לפני ראש השנה! ביאור נפלא של המהר"ל... לצפייה לצפייה
31017בהר- רק מלאך יכול לעמוד ביובל! "רעיון לפרשת השבוע בהר". מתי מתחילה שנת היובל בא' בתשרי, או ביום הכיפורים?!. אם מקדשים אותה בראש השנה, אז מה קורה במהלך עשרה ימים האלה?. "שנת היובל היא תהליך נפשי לאדון". רק מלאך יכול לשחרר עבד ולא לעבוד שנתיים רצופות בקרקע... לצפייה לצפייה
31018בהר- הונאה גזל שלא מרגישים! "פרשת בהר - דבר תורה". מדוע חז"ל משבחים את האבות דווקא על עוו הגזל? הרי הם גם לא אכלו חזיר וקיימו את כל התורה?! גזל של הזולת איננו בהכרח פריצה או גניבת מכונית. גזל יכול להיות בעיקר על ידי הונאת דברים. מספר דוגמאות להונאה שמביא הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
31019בהר- לא לזלזל באף אחד! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בהר". "סיפור קצר עם מוסר השכל" המלמד שלעולם אל תזלזל במישהו אחר, אין לך לדעת מי הוא העומד לפניך. יהיה בעינך כגדול אף אם הוא קטן... לצפייה לצפייה
31020בהר- צדקה היא דרך מילוט מיום רעה "סיפור קצר לפרשת השבוע בהר". "סיפור מרגש" ומזעזע בו זמנית המובא בספר "טובך יביעו הממחיש מהו השכר שהשם נותן לאדם שנותן צדקה לעני ואיך הנותן צדקה נמלט בעבור מצווה זו מיום רעה... לצפייה לצפייה
31021בהר- הקב"ה נצרך תמיד "משל לפרשת בהר". משל ונמשל המבארים מדוע אם ההורים אומרים לי לחלל שבת עלי לשמוע בקול ה'? הרי שלשה שותפים באדם וההורים הם הרוב?!... ביאוש של הספר 'שער בת רבים' על דרך "משל ונמשל לפרשת בהר"... לצפייה לצפייה
31022בהר- אתה רק אורח... "משל ונמשל פרשת בהר". משל ונמשל המבארים שבשנות חיי האדם בעולם הזה, נדמה לאדם שרבים ועצומים ימי חייו בעולם הזה, כיון שעושה את החשבון לפי מספר ימים, אך אם יעשה זאת בשמיטות יבין שהוא רק אורח כאן... לצפייה לצפייה
31023בהר- ההבדל בין צדיק לחסיד "סיפור לפרשת בהר". סיפור על ה'פני יהושוע' המבאר את ההבדל בין צדיק לחסיד על פי משנתו של האדמו"ר מקוצק... לצפייה לצפייה
31024בהר- זהירות בכבוד הזולת "פרשת בהר סיפור קצר". סיפור על ר' חיים עוזר זצ"ל כיצד נזהר בכבודו של רב אחד שהיה בטוח שהוא צודק גם במחיר שהשני יחשוב שהוא טועה... לצפייה לצפייה
31025בהר- מלווה בריבית כופר בעיקר! "וורט לפרשת בהר". ביאור נפלא של הכתב סופר זצ"ל להבנת מאמר חז"ל שכל המלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל... לצפייה לצפייה
31026בהר- מלווה בריבית לא יקום! "פרשת בהר וורט". "מדוע המלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים". ביאורו הנפלא של הכתב סופר לפרשת בהר לצפייה לצפייה
31950בהר בחוקותי- החיבור בין פרשת בהר לבחוקותי "דרשה לפרשת בהר בחוקותי". פעמים שפרשיות בהר ובחוקותי מחוברות. כל דבר שמחברים, צריך לדעת שזה לא סתם שבחרו חז"ל לחבר דווקא את הפרשיות הללו. "מהו החיבור שיש בין פרשת בהר לבחוקותי?". החיוב והעונש... לצפייה לצפייה
31951בהר בחוקותי- להתנתק מהגשמיות ולהתחבר לרוחניות! "וורט לפרשת בהר בחוקותי". מה הקשר בין שלשת המצוות שבפרשה: שמיטה, יובל וריבית? ואיך אלו קשורות להכנה לחג מתן תורה?. ביאור נפלא של האדמו"ר מאיזביצא - הקב"ה בחר בשלושת המצוות המופיעות כאן בפרשה – שמיטה, יובל וריבית כדי לנתק אותנו מהם ולחבר אותנו לחג השבועות... לצפייה לצפייה
31952בהר בחוקותי- התרופה לחמדת הממון "דרשה לפרשת בהר בחוקותי". הכסף זו המחלה החמורה ביותר - אין לך מחלה ממאירה יותר מהרדיפה של האדם אחרי הכסף! הקב"ה ידע שהכסף בנפשו של האדם, הוא ידע שזו התכונה של האדם - הוא ידע את גודל המחלה. לכן הוא גם נתן לה אמצעי הגנה ותרופות. מהי התרופה לתאוות הממון? לצפייה לצפייה
32000בחוקותי- עמל של תורה "סיפור קצר לפרשת השבוע בחוקותי". "אם בחוקותי תלכו" רש"י מבאר: שתהיו עמלים בתורה "סיפור על הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל" המראה כיצד קנה את גאונותו בעמלו המופלא בתורה הקדושה... לצפייה לצפייה
32001בחוקותי- החיוב לפי האבא שלך! "משל ונמשל לפרשת בחוקותי". מה הקשר שבאמצע מ"ט קללות נכנס הפסוק: "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר"?! ביאור של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפרשת בחוקותי" מי שיש לו חינוך טוב הציפייה ממנו גבוהה יותר! לצפייה לצפייה
32002בחוקותי- איך לתקן איבוד זמן? "סיפור לשולחן שבת לפרשת השבוע - בחוקותי". "סיפור מובא על רבי אליהו מווילנא זצ"ל" הלא הוא: "הגאון מווילנא" כיצד תיקן שינה של 10 דקות יותר ממה שהיה רגיל לישון בכל לילה... לצפייה לצפייה
32003בחוקותי- תכלית האדם וסוד ההצלחה "משל ונמשל לפרשת בחוקותי". ״אם בחוקותי תלכו״ - שתהיו עמלים בתורה. וכבר אמרו רבותינו ז״ל: ״תלמוד תורה כנגד כולם״. מהו עמל של תורה? ומהי השאיפה שצריכה להיות ללומד התורה בשני משלים של הרמח"ל ורבי עקיבא איגר... לצפייה לצפייה
32004בחוקותי- תלמיד חכם בחמש דקות "סיפור לשולחן שבת פרשת בחוקותי". סיפור יפה מובא על רבי משה סופר זצ"ל הלא הוא: ה"חתם סופר": בו מגלה הרב לתלמידיו את סוד גאונותו: "כך הפכתי לתלמיד חכם בחמש דקות!.." לצפייה לצפייה
32005בחוקותי- התורה לא מצווה עלינו להיות גאונים "סיפור לפרשת השבוע בחוקותי". סיפור יפה מובא בספר "וקראת לשבת עונג" על רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים" המביא לידיעה שהתורה מצווה עלינו להיות עמלים בתורה! ולא להיות גאונים... לצפייה לצפייה
32006בחוקותי- מטרתן של קללות "משל ונמשל לפרשת השבוע - פרשת בחוקותי". משל ונמשל שהביא ה"חפץ חיים" לאלו המפחדים מן הקללות שבפרשתנו המבארים שכל מטרתן היא בעצם להורות לאדם את הדרך הנכונה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32007בחוקותי- ה"סגולה" שיש בקללות... "וורט לפרשת השבוע - פרשת בחוקותי". האם יש סגולה לעלות לתורה דווקא בקללות?! סיפור מדהים של הצלחה גדולה שהתבררה ככישלון הגדול ביותר... "הסתכלות של רב"... מתאים כ- "רעיון לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32008בחוקותי- אנו עמלים ומקבלים שכר "דבר תורה קצר לפרשת בחוקותי". "רעיון נפלא של החפץ חיים" המבאר שיש הבדל מהותי בנתינת השכר על עמל התורה. בנוסף הבנה בתפילתו של נחוניה בן הקנה: "..אָנו עֲמֵלִים וּמְקַבְּלִים שָׂכָר וְהֵם עֲמֵלִים וְאֵינָם מְקַבְּלִים שָׂכָר..." לצפייה לצפייה
32009בחוקותי- עמל התורה וקיום העולם "בחוקותי- דבר תורה". מה התחנונים שישנם כאן? למה הקב"ה מתחנן לעם ישראל, שישמרו את חוקות התורה, וישמרו את עמל התורה? מה זה גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם? גשם, זה אחד המפתחות שבידיו של הקב"ה, אז למה כתוב וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם? היה צריך לומר – ונתתי גשמים בעתו?! מה הקשר של הבריאה עם עמל התורה? ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32010בחוקותי- גזירת עמל התורה! "דברי תורה פרשת בחוקותי". למה קוראים לעמל התורה בשם 'חוק'?. הקב"ה חפץ שנחזור על התורה – גם על חמישה חֹמשי תורה, וגם על שישה סדרי משנה, וגם על הגמרא בתלמוד בבלי וגם על הירושלמי, לחזור ולשנן פעם אחר פעם, כאות לחוקה בטבע, שהקב"ה כך מרוצה... לצפייה לצפייה
32011בחוקותי- להפוך את הקללה לברכה "וורט לפרשת בחוקותי" אָמַר רַבִּי אָבִין אִם זְכִיתֶן הֲרֵינִי הוֹפֵךְ לָכֶם קְלָלוֹת לִבְרָכוֹת, אֵימָתַי כְּשֶׁתִּשְׁמְרוּ אֶת תּוֹרָתִי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב: "אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ". ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בחוקותי" כיצד ה' יהפוך את הקללה לברכה - כפי שמביא הספר כמוצא שלל רב, בשם חתנו של המהרש"א. לצפייה לצפייה
32012בחוקותי- תוכחה סימן לאהבה "דבר תורה קצר לשבת בחוקותי". אין ספק שלשמוע את הקללות זה דבר מפחיד כשלעצמו, ובפרט לזה שעולה לתורה בקריאה הזו. אך יש לדעת - מי שרוצה לראות כמה ה' אוהב אותו שיקשיב היטב לתוכחות... לצפייה לצפייה
32013בחוקותי- הקללות וחורבן בתי המקדש "פרשת בחוקותי - וורט". מדוע נבחרו הקללות שבפרשת בחוקותי, שיקראו אותם לפני חג השבועות?. "מה ההבדל בין הקללות בפרשת בחוקותי לאלו שבפרשת כי תבוא"?. כיצד הקללות של פרשת בחוקותי, קשורות לבית ראשון והקללות שכתובות בפרשת כי-תבוא, קשורות לבית שני?. ביאור נפלא ל - "הכנה לחג השבועות", וב- "הכנה לראש השנה"... לצפייה לצפייה
32014בחוקותי- הקללות בהתאם להתדרדרות! "דרשה לפרשת בחוקותי - קצרה". "מהי המידה כנגד מידה בקללות?". מדוע מניין הקללות שבפרשת בחוקותי הוא מ"ט קללות?. ובכלל מדוע כל הכפולות של הקללות באות במספר שבע? ביאור נפלא לאור דברי רש"י... לצפייה לצפייה
32015בחוקותי- איך בן אדם מתדרדר? "דבר תורה לשבת פרשת בחוקותי". איך אדם מגיע לעבוד עבודה זרה? למרות שברור לו שאין בה ממש?! מהי נקודת ההתחלה שבה מצליח היצר הרע לדרדר את האדם? ביאור הרמב"ן והספורנו שתחילת ההתדרדרות של האדם, מתחילה בְ- "וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ" לצפייה לצפייה
32016בחוקותי- שבע כוחות של היצר הרע "וורט לפרשת השבוע בחוקותי". "מה המשמעות של המספר 7" בעניין הקללות?. איך קשור המספר 7 ליצר הרע?. מה "ההבדל בין המלאך מיכאל למלאך גבריאל?". "למה שיטת המעוף של המלאך מיכאל היא באחת ושל המלאך גבריאל בשתיים?". למה שיטת המעוף של מלאך המוות היא בשמונה?. "מדוע שכשנפרדים מן הנפטר, עושים לו שבע הקפות"? לצפייה לצפייה
32017בחוקותי- עבירה גוררת עבירה "פרשת בחוקותי דבר תורה". היצר הרע מנסה להחטיא אותנו בעבירה אחת בלבד - כיוון שיודע הוא שעבירה גוררת עבירה.. את השאר אתה תמשיך לבד. "דוגמאות מהתורה לעבירה גוררת עבירה". "סיפור על הבן איש חי" שהציל גנב מרדת שחת וחזר למוטב בזכות שמירה על האמת... לצפייה לצפייה
32018בחוקותי- יעקב אבינו ראשון! "פרשת בחוקותי - דבר תורה לשולחן שבת". "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם..." מה הפסוק הזה ניכנס לאמצע הקללות? הרי הפסוק הזה מדבר שהקב"ה יזכור אותנו, מה השייכות שלו כאן באמצע הקללות?!. מדוע יעקב ראשון לפני יצחק ואברהם?. למה הקב"ה השתמש ביעקב ולא השתמש ביצחק?. ומדוע זו הפעם היחידה שמופיע יעקוב עם האות וא"ו?... ביאור נפלא מתוך שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
32019בחוקותי- הקללות עמלק והגאולה "פרשת בחוקותי דרשה". מדוע מופיע חמש פעמים אליהו חסר ולמה חמש פעמים יעקב מלא?. מדוע הקללות – מתחילים באות ו – "וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי" ומסתיימות באות –ה: "בְּיַד מֹשֶׁה"? ביאור נפלא של השל"ה הקדוש והמהר"ל להבנה שעמל התורה מביא ברכה - דוחה את עמלק, משלים את כיסאו של הקב"ה ומביא את אליהו הנביא... לצפייה לצפייה
32020בחוקותי- "ונשלמה קללות שפתינו" "וורט קצר לפרשת בחוקותי". קריאת הארבעים ותשע קללות הם למעשה זיכוך של עצמנו. במידה ומגיע לנו אחד מהקללות הללו כיצד נכפר עליה?! מה עלינו לעשות כדי שהקללות הללו לא יבואו עלינו?... ביאור נפלא של התפארת שלמה, לאדמו"ר מראדומסק שנמצא בפרשת כי-תבוא... לצפייה לצפייה
32021בחוקותי- עמל של גדול הדור "דרשה קצרה לפרשת בחוקותי". רמז יפה להבנה של הדרך בה יזכו ישראל לכל הברכות הכתובות בפרשה. "סיפור על הרב עובדיה יוסף" המראה מהו עמל התורה שלו ובעצם מהו העמל שנדרש כדי להיות גדול הדור... לצפייה לצפייה
32022בחוקותי- המזל לא פוטר ממצוות! "פרשת בחוקותי דרשה קצרה". מדוע כתבה התורה דימוי של הליכה בעניין חוקים? ביאור נפלא של האור החיים על פי "סיפור על רב נחמן בר יצחק" המלמד שהמזל אומנם קובע אך לא פוטר ממצוות ה'... לצפייה לצפייה
32023בחוקותי- בן תורה ושוקולד?! "פרשת בחוקותי דרשה קצרה". ביאורו הנפלא של הרב חיים קנייבסקי להבדל בברכות שבין פרשת כי תבוא לאלו שבפרשתינו שנכתבו בצימצום. בנוסף סיפור חסידי המבאר שלתלמידי חכמים נדרשת "הסתפקות במועט"... לצפייה לצפייה
32024בחוקותי- וורטים לפרשת בחוקותי "וורטים לפרשת בחוקותי". מבחר וורטים לפרשת השבוע פרשת בחוקותי: ביאר הפסוק "יעזוב רשע דרכו".., שאלתו של רבי משה פיינשטיין זצ"ל על הפסוק "ונתתי גשמיכם בעתם" הגשמים – של שמים הם, ומדוע נאמר "גשמיכם"?!... לצפייה לצפייה
32025בחוקותי- לאכול מבשר הבנים "סיפור חסידי לפרשת בחוקותי". סיפור על אחד שאמר: "תודה רבה להקב"ה שנתקיים בי מקרא שכתוב: "וַאֲכַלְתֶּם בְּשַׂר בְּנֵיכֶם וּבְשַׂר בְּנֹתֵיכֶם תֹּאכֵלוּ"!... הייתכן?!... לצפייה לצפייה
32026בחוקותי- העיקר הוא ה"תלכו"! "משל לפרשת בחוקותי". ההבחנה בין המושגים של מצוות 'ידיעת התורה' ויש 'יגיעת התורה'. "משל ונמשל לפרשת בחוקותי" המבארים שעיקר החיוב של "לימוד התורה", היא כאמצעי להגיע ל"יגיעת התורה", והעיקר היא הדרך של היגיעה והעמל ולא התוצאה של ידיעת התורה... לצפייה לצפייה
32027בחוקותי- תרופת הפלא "סיפור לפרשת בחוקותי". סיפור שסיפר הרב גלינסקי זצ"ל להמחיש שכל מי שסבור שלימוד תורה יכול להיחשב כחוויה נעימה שאינה מחייבת הליכה לאורה, אינו אלא טועה!... לצפייה לצפייה
32028בחוקותי- "ממך - אליך אברח" "פרשת בחוקותי סיפור עם מוסר השכל". "סיפור עם מוסר השכל על השואה" המנסה להסביר "היכן היה ה' בשואה"?!... לצפייה לצפייה
32029בחוקותי- להתפלל על אהבת התורה "פרשת בחוקותי משל ונמשל". "משל ונמשל על אהבת התורה" המבארים מדוע אדם שלא מבין סוגייה עליו להתפלל על אהבת התורה... ומה "הקשר בין אהבת התורה להבנת התורה"... לצפייה לצפייה
32030בחוקותי- וורטים קצרים "פרשת בחוקותי וורטים קצרים". מבחר וורטים קצרים מאוד לפרשת בחוקותי... לצפייה לצפייה
32031בחוקותי- דקדוקי רש"י בפרשת בחוקותי
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"פרשת בחוקותי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בחוקותי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
לצפייה לצפייה
32901בחוקותי- נתינה לעני היא כבוד השם "דבר תורה לפרשת בחוקותי". "הקשר בין פרשיות בהר ובחוקותי" המסיימות את ספר ויקרא. שלמה המלך אומר בספר משלי: ״מלווה השם-חונן דל״ מי יכול להיקרא מלווה להקב״ה? "משל ונמשל לפרשת בהר בחוקותי" המבארים שהנותן לעני למעשה מכבד את השם יתברך. לצפייה לצפייה
32999פרשת בחוקותי ההכנה לחג השבועות "דרשה לפרשת בחוקותי". "ההכנה לחג השבועות". מה הקשר בין פרשת בחוקותי לחג השבועות?. "מדוע נקרא חג השבועות - ראש השנה?". מה המשמעות שעזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים (= פרשת בחוקותי) קודם עצרת?. ביאור נפלא לצורך בהכנה ליום הדין של חג השבועות, צריכים חמישים יום!... לצפייה לצפייה
33000במדבר- "איש ראש לבית אבתיו הוא" "סיפור לשולחן שבת פרשת במדבר". "סיפור לפרשת במדבר". מגילת היוחסין של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל. איך התמודד כילד עם אובדן של מורשת אבות והקבלה להתחיל את הכול מחדש... לצפייה לצפייה
33001במדבר- אש מים ומדבר "דבר תורה קצר לפרשת במדבר". ביאורו של ה"כתב סופר" על שלשת הדברים שהתורה נמשלה אליהם: "אש מים ומדבר" שהם למעשה "שלושת היסודות בקבלת התורה"... סיפור יפה על מאמר חז"ל בפרקי אבות: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל.." לצפייה לצפייה
33002במדבר- "קרואי העדה" "סיפור לפרשת השבוע פרשת במדבר". "סיפור על הגאון מוילנא" המדגיש את החשיבות של ההחלטות המתקבלות אצל פרנסי הדור -"קרואי העדה" וההשלכות שלהן... כמו כן את הרגישות של הגאון לעניי הארץ... לצפייה לצפייה
33003במדבר- "דרך ארץ קדמה לתורה" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת במדבר". "מדוע פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות"? כיוון שיש בה משהו הכרחי לקבלת התורה והוא העניין של "רגישות לזולת"... סיפור על "מהי רגישות לזולת אצל גדולי ישראל"... לצפייה לצפייה
33004במדבר- "פרנסני ככלב וכעורב" "סיפור לפרשת השבוע פרשת במדבר". סיפור המבאר את גודל האחריות המוטלת על כתפיהם של מנהיגי הדור. כמי שהופקדו על הציבור עליהם לדעת כי באחריותם לדאוג להם ולא רק לקבל מהם כבוד... לצפייה לצפייה
33005במדבר- הקשר שבין המדבר לתורה "דבר תורה לפרשת במדבר". מובא בשולחן ערוך: ״ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת״. אם כך מחייב הדבר קשר בין הפרשה לבין חג השבועות. מהו אם כן הקשר? ועוד "מליצה על חכמתו של היהודי"... לצפייה לצפייה
33006במדבר- פרשה ללא מצוות "רעיון לשולחן שבת לפרשת במדבר". המחלוקת של הרמב"ם עם הבה"ג - בעל ההלכות גדולות האם יש בפרשת במדבר מצווה אחת או שמא היא אחת משש הפרשיות שבארבעת החומשים האחרונים שאין בהן מצוות... לצפייה לצפייה
33007במדבר- המסר מתנורו של עכנאי "וורט לפרשת במדבר". הגאון מוילנא במסר מדהים מהמופתים שעשה רבי אליעזר בן הורקנוס בפסיקתו על תנורו של עכנאי. ומדוע בחר דווקא לעשותם בשלושת הדברים: חרוב, אמת המים וכותלי בית המקדש המסמלים את הדרך לקניין בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
33008במדבר- דגלים = אחדות וייחודיות "דבר תורה לפרשת השבוע - במדבר". איך יתכן שלכל אחד מבני ישראל יהיה דגל משלו, היכן האחדות והאחידות?! תשובה נפלאה המביאה לתובנה כי כולנו מאוחדים בעצם זה שכל אחד ייחודי ומשלים את השני... לצפייה לצפייה
33009במדבר- מי שחשוב סופרים אותו! "מדרש לפרשת במדבר". לשם מה הקב"ה מנה דווקא את בני ישראל? מה עם אומות העולם?!. "מדוע המניין מסמל חשיבות?". למה הפרשה שמקדימה את קבלת התורה, היא הפרשה שמדברת על מניינם של בני ישראל?. ביאור נפלא של המדרש להסביר את החשיבות והקשר לחג השבועות. לצפייה לצפייה
33010במדבר- המדבר והתורה "דברי תורה לפרשת במדבר". "מדוע ניתנה התורה במדבר?". מה מיוחד במדבר עד שחז"ל מביאים במדרש: "לֹא נִתְּנָה הַתּוֹרָה לִדְרֹשׁ אֶלָּא לְאוֹכְלֵי הַמָּן"?!. מהי ההתעלות שהגיע אליה עם ישראל דווקא במדבר?. הבטחתו של הרמב"ם: למי שמקבל על עצמו עול תורה, לא יצטרך לדאוג לצרכיו - מדוע? ביאור נפלא מהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על שלשת הדברים שישי במדבר ובדרך קניית התורה. לצפייה לצפייה
33011במדבר- הצימאון למים ולתורה "פרשת במדבר דברי תורה". מדוע ניתנה תורה במים? מדוע אחד מקנייני התורה, זה השותה מים לצמאו? מבחר מקורות חז"ל להבנה שהתורה נקנית מתוך צימאון – כשאתה שותה את התורה מתוך צימאון, זה נקרא שלמדת תורה!. מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת במדבר". לצפייה לצפייה
33012במדבר- המבדיל בין אור לחושך "דרשה קצרה לפרשת במדבר". "מה מייחד את חומש במדבר"? - ביאורו של הרמב"ן תוך סקירה על המהו של ספר במדבר. בנוסף המדרש אומר: וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחשֶׁךְ, כְּנֶגֶד סֵפֶר בְּמִדְבַּר - מה הקשר?! ביאורו של הספר יפה תואר בהקשר למנין בני ישראל פעמיים בחומש זה... לצפייה לצפייה
33013במדבר- "להיות לו דירה בתחתונים" "וורט לפרשת במדבר". מדוע הקב"ה מונה את בני ישראל דווקא בראש חודש אייר? אם חשוב להקב"ה כ"כ למנות את בני ישראל, אז בְ –ב' בניסן היה צריך למנות אותם?, הרי בְ– א' בניסן הייתה השראת שכינה על המשכן, ביום למחרת, ב' בניסן, היה צריך למנות אותם , למה המתינו שלושים יום?! ביאור נפלא של השפתי חכמים, והמהר"ל ב'גור אריה'... לצפייה לצפייה
33014במדבר- כל יהודי הוא אות בספר התורה "דבר תורה קצר לפרשת השבוע במדבר". הטור קובע: מְנוּ וְעִצְרוּ - קודם כל תימנו את בני ישראל, ולאחר מכן יגיע חג העצרת... "מדוע חייבים למנות את בני ישראל לפני חג השבועות?". ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום להבנה שהמניין של עם ישראל, הוא הדבר העיקרי שעליו היה מושתת כל מעמד הר סיני... לצפייה לצפייה
33015במדבר- תורה בחינם! "למה התורה ניתנה במדבר?". אם נוכנה האימרה: "מה שנותנים בחינם, שווה חינם" - למה התורה בחינם?!. ואם כך הוא מדוע דוד ושלמה אמרו: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חֲפָצֶיךְ לֹא יִשְׁווּ בָהּ"? "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף"?!. ביאור נפלא של הספר 'אוהל משה' שללא התורה אין חיים לעולם. ובכלל מה עדיף ללמוד תורה או לתמוך בלומדי התורה? לצפייה לצפייה
33016במדבר- קניית תורה רק במדבר "פרשת במדבר סיפור". "סיפור על החפץ חיים" המלמד שהענווה ושפלות הרוח הינה תנאי בסיסי לקנית התורה, ואכן בכל מקום שבו מצאנו תורה – מצאנו גם את מידת הענווה... לצפייה לצפייה
33017במדבר- חזון של דף בודד "פרשת במדבר דרשה". "איך התחיל הדף היומי?" סיפורו של ר' מאיר שפירא האיך הצליח בחזונו להפוך למפעל אדיר של הדף היומי בגלל משפט אחד של אימו: "לעולם לא תוכל להשלים את שהפסדת היום!"... לצפייה לצפייה
33018במדבר- להפנים את התורה "מוסר השכל לפרשת במדבר"ביאור נפלא אודות הסמיכות של פרשת במדבר לחג השבועות מתוך סיפור שהובא במוסף ש"ק יתד נאמן ב'צידה לדרך שנתן רבי יחיאל מיכל גורדון לתלמידיו בסוף הזמן של לימודיהם בישיבה.... לצפייה לצפייה
33019במדבר- תפילה של בן נשמעת! "סיפור לפרשת במדבר" יהודי הגדל לתוך עולם של אמונה בבורא, כבר משחר ילדותו מתחנך ומכיר במציאות התפלה. ההרגל נעשה לטבע, ובאפן פשוט, כאשר הוא נקלע לקושי או למצוקה – נושא הוא עיניים אל אבא רחום שבשמים וקורא... אבל מי שלא?. יהודי שרחוק מהבורא, מה הוא עושה בשעת צרה? אל מי הוא פונה?!... לצפייה לצפייה
33020במדבר- ייחוס ועבודה עצמית "וורט לפרשת במדבר". מה ההבדל בין שבט לוי לבני שאר השבטים? מדוע לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל מגיל שלושים שנה – בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל דבריו?! ביאור נפלא של בעל ה"שואל ומשיב"... לצפייה לצפייה
33021במדבר- לדעת שקוראים לי! "פרשת במדבר וורט קצר". ביאור קצר בדברי רש"י לפרשת במדבר. על ההבדל בין הקהלת העדה על ידי חצוצרות ואת הנשיאים בקריאה של שמותם... לצפייה לצפייה
33022במדבר- לבצע גם אם לא מבינים! "דרשה קצרה לפרשת במדבר". מדוע היה צורך לציין שמניינם של ישראל היה "כאשר ציווה ה' את משה", כלום אין אנו יודעים זאת?! ביאורו הנפלא של רבי משה פיינשטיין זצ"ל... לצפייה לצפייה
33023במדבר- שלומיאל שכמוך! "וורט קצרצר לפרשת במדבר". מה זה שאומרים לאחד שלא יוצלח - "שלומיאל"?! ביאור נפלא של ספר אמרות החכמה: "למה קוראים לעני שלומיאל?" הלא הוא היה נשיא שבט שמעון?!... לצפייה לצפייה
33024במדבר- זהירות בדרכים "סיפור חסידי לפרשת במדבר". רמז נפלא שלמד הרב הקדוש רבי משה מקוברין זצ"ל מפרשת השבוע על ענייני עבודת האדם בעולמו... בנוסף "סיפור על חסיד" שרבו ניסה להזכיר לו את משנת חייו, את החסידים ואת התפילה, וכך קיווה הרבי שהוא יישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי הדרכים... לצפייה לצפייה
33025במדבר- מה שנשאר שלי! "פרשת במדבר וורט קצר". וורט קצר של הנציב מוולוג'ין המבאר מדוע אצל כל שבט כתובה בתחילת המניין האות ל´ – לבני אפרים, לבני שמעון... רק בשבט האחרון, שבט נפתלי, היא לא כתובה - "בני נפתלי"?!.... לצפייה לצפייה
33026במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33027במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33028במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33029במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33990הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות "דבר תורה לפרשת במדבר וחג השבועות". כאשר חל מועד במהלך השבוע, יש למועד קשר לפרשה שלפניו אם כך הוא נשאל: "מה הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות?" מדוע מציין המדרש את חביבותן של בני ישראל בעיני הקב"ה: "חיבה גדולה חיבב הקב"ה את ישראל שעשאן דגלים כמלאכי השרת..."?... ביאור נפלא של הרב רוזנבלום לצפייה לצפייה
34000נשא- שלושת החברים של האדם "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת נשא". "שלושת החברים של האדם" שיש לו בעולם הזה עומדים למבחן בשעת פטירתו והנה דווקא החבר שהוא השקיע בו הכי מעט מתגלה כזה שמוכן להקריב את עצמו בשבילו... לצפייה לצפייה
34002נשא- מה נשאר לך באמת?! "דבר תורה קצר לפרשת נשא". רעיון נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת נשא". רעיון של החפץ חיים המובא בספרו של הרב רבינשטיין המבאר את הפסוק: "איש אשר ייתן לכהן לו יהיה" מה שנתת למצוות זה מה שנשאר לך באמת?!... לצפייה לצפייה
34003נשא- ערבות הדדית של עם ישראל "דבר תורה לפרשת נשא". "מהי ערבות הדדית" הנדרשת מאתנו רעיון נפלא של ר' משה חגיז מתוך דרשה שנשא בערב יום כיפור, על הפסוק מפרשתינו: "איש או אשה... והתודו... והשיב את אשמו". "משל ונמשל לפרשת נשא". לצפייה לצפייה
34004נשא- ה' קובע מי קטן! "פרשת נשא דבר תורה קצר". הרבה פעמים אנו חושבים שמי שגדול תמיד יישאר כך והקטנים ובניהם החלשים לא ישרדו... הוכחה מפרשת השבוע שהקב"ה מחליט מי קטן ומי יהיה גדול... לצפייה לצפייה
34005נשא- "וורטים קצרים לפרשת נשא" "פרשת נשא וורטים קצרים". מבחר וורטים לפרשת נשא על ברכת הכהנים. וורטים על ברכת כוהנים... לצפייה לצפייה
34006נשא- כתר של כבוד לנזיר "סיפור לפרשת השבוע פרשת נשא". "רעיון נפלא של האבן עזרא לפרשת השבוע נשא". ביאורו של רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל בפירוש המילה: "נזיר" והקשר לפסוק: "כִּי נֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ" בנוסף "סיפור מדהים על שליטתו של הרב ש"ך ברצונות שלו"... לצפייה לצפייה
34007נשא- במה נתייחד הנזיר? "דרשה קצרה לפרשת השבוע פרשת נשא". הנזיר משתווה לכהן גדול בכך שאינו יכול להיטמא לשבעת הקרובים. "מדוע זכה הנזיר בקדושה שכזו" מה שלא זוכה כהן הדיוט?! רעיון נפלא הנלמד מ"שני סיפורים על רבי עקיבא"... לצפייה לצפייה
34008נשא- טהרת הייחוס של עם ישראל "דרשה לשבת נשא". מה הייחודיות של פרשת נשא? מניין שהפרשה שלנו, היא בעצם המשך של מעמד הר סיני? האם התורה ניתנה לעם ישראל, היא ניתנה להם בגלל טהרת הייחוס?. קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת נשא"... לצפייה לצפייה
34009נשא- שלשת המגורשים כנגד מה? "וורט לפרשת נשא". ביאורו של הכלי יקר: שלושת המגורשים שישנם מחוץ למחנה – מצורע, זב וטמא מת, הם כנגד ג' עברות. ולעומתו בעל הטורים מבאר: ששלושת הטומאות האלה באים כנגד חטא אדם הראשון, וכנגד שלושת המעורבים בו - הנחש, האישה והאדם... לצפייה לצפייה
34010נשא- הקשר בין כל הטמאים "פרשת נשא דבר תורה". מהי מצוות שילוח טמאים? ולשם מה היא נצרכת? מהו הסדר של הפרשה, שמתחילה בעניין המצורע, עוברת לעניין הזב וטמא מת, ומיד לאחר מכן, מדברת הפרשה על גזל הגר וסוטה?!. ביאורו של הרמב"ן לכך שהפרשה הזאת קושרת את המצורע, הזב והזבה, טומאת המת, גזל הגר, סוטה ונזיר באופן נפלא. לצפייה לצפייה
34011נשא- לאבד שליטה! "דרשה קצרה לשבת פרשת נשא". מה מיוחד בקבלתו של הנזיר שלא לשתות יין? יש מאות אנשים שיין בכלל לא מדבר אליהם ואילו לא הייתה חובה לעשות קידוש והבדלה על יין הם לא היו נוגעים ביין?! ביאור נפלא על דרך מיוחדת של היצר הרע לתקוף את האדם. לצפייה לצפייה
34012נשא- ניסיון היופי והמכשלה ממנו "דבר תורה קצר לשבת פרשת נשא". מה מיוחד בקבלתו של הנזיר שלא להסתפר? רוב האנשים מסתפרים פעם בחודשיים, יש מהחסידים שלא מסתפרים מפסח ועד שבועות – 49 יום ולא מרגישים 'קדושים' בכך... ביאור נפלא על דרך מיוחדת של היצר הרע לתקוף את האדם. לצפייה לצפייה
34013נשא- לא כולם מגיבים באותה מידה "פרשת נשא דרשה קצרה". אחד מהאיסורים שמזכים את הנזיר בתואר "קדוש", הוא איסור הטומאה למת. לא ראיתי הרבה שמוכנים להתקרב למת ובטח שלא להתעסק בקבורה שלו... כניסה לבית קברות עבור רוב האנשים היא בלית ברירה ופעם עד פעמיים בשנה... מה אם כן הגדולה בהימנעות מטומאה למת?!... ביאור נפלא בדרך ההתמודדות והתגובה של אנשים לנפטר... לצפייה לצפייה
34016נשא- דקדוקי רש"י בפרשת נשא "פרשת נשא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת נשא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
34100נשא- לא ליפול ברשת "דבר תורה לפרשת השבוע - נשא". לאחר ההתעלות של מתן תורה נדרשת זהירות שלא ליפול ברשת שטווה לנו היצר הרע. לקחת את ההתעלות הזו ולהמשיך איתה קדימה... "משל מליצי המתאר את השיטה של היצר הרע"... ״אחרי שקיבלנו את התורה, צריכים להיזהר שלא לעשות שוב עגל, כמו שהיה במתן- תורה״... לצפייה לצפייה
34101נשא- הפרשה שלאחר מתן תורה "רעיון נפלא לפרשת נשא". פרשת נשא נקראת לאחר חג מתן תורה אם כך חייב להיות קשר בין הפרשה לחג. מהו הקשר? "במה נתייחד הנזיר"? והלימוד מזה לימים שלאחר "חג השבועות - הפרישות מתענוגות העולם הזה"... לצפייה לצפייה
34104נשא- החשש הגדול לאחר חג השבועות "דבר תורה לפרשת השבוע נשא". פרשת נשא בדרך כלל נקראת לאחר חג השבועות. מהו המסר הצפון בפרשת נשא ומהו החשש הגדול לאחר ההתעלות של ספירת העומר ומתן תורה?!... רעיון נפלא בדרך של "משל ונמשל ממדרש תנחומא"... לצפייה לצפייה
34105נשא- להשתמש ב"קפסולה" שה' נתן... "דרשה קצרה לפרשת נשא". מה לעשות לאחר ההתעלות הגדולה של ימי ספירת העומר וקבלת התורה על מנת לשמור על ההתעלות לאורך זמן?! "רעיון נפלא של האדמו"ר מקלוייזנבורג" זצ"ל בדרך של "משל ונמשל לפרשת נשא"... לצפייה לצפייה
34106נשא- הפרידה מחג השבועות "למה פרשת נשא היא הארוכה ביותר"? מהו הלקח שיש למוד מכך שדווקא בני קהת נשאו את הארון ודווקא בכתף?!. ביאור נפלא כיצד נפרדים מחג השבועות דווקא עם פרשת נשא הארוכה ביותר בתורה... לצפייה לצפייה
34107נשא- כל מאמץ משפיע! "דבר תורה לשבת פרשת נשא". "מהי המשמעות של קבלה רוחנית שאדם מקבל על עצמו"? איך משפיעה קבלה קטנה של אדם עליו ומעניקה לו נצחיות?... ביאור נפלא מתוך פרשת השבוע פרשת נשא. לצפייה לצפייה
35000בהעלותך- ממי כדאי לקבל עצה... "דבר תורה קצר לפרשת בהעלותך". כמה הקשבה וקבלת עול נדרשת מאתנו בקבלת עצה מחכם, "משל נפלא שמביא בעל החידושי הרי"ם". בנוסף "סיפור הממחיש את העניין שהתורה נצחית" בכל המקומות ובכל הזמנים!!!... לצפייה לצפייה
35001בהעלותך- מגיד שבחו של אהרון שלא שינה "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". "ויעש כן אהרון, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה" משל המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר מהו שיבחו של אהרון בכך שלא שינה ממה שאמר לו הקב"ה... לצפייה לצפייה
35002בהעלותך- מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן דווקא שראה ששבט אפרים מקריבים קורבן?! ביאור נפלא מהמדרש על "הפיצוי שהקב"ה נותן לאהרון" בתמורה: המנורה וברכת הכוהנים ומדוע עדיפים הם על פני חנוכת המזבח... לצפייה לצפייה
35003בהעלותך- מי נקרא חרדי? "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". לא פעם אנו שואלים את עצמנו "מי נקרא חרדי?" מיהו החרד באמת לדבר ה'?! כיצד אוכל לדעת האם אני בין אלו או חלילה מובדל?! בפרשת השבוע טמונה הבדיקה הפשוטה... בחן את עצמך... לצפייה לצפייה
35004בהעלותך- מי שמצטער מקבל! "דרשה קצרה פרשת בהעלותך". מדוע נאמר בפסוק שני לשונות - "דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו.." הרי דיבור הוא לשון קשה, ואילו אמירה היא סגנון רך ומפייס ואיך מסתדרים כאן השניים? נראה שבתחילה ה' מקפיד על אהרון ולבסוף מפייס אותו – על מה הייתה ההקפדה?! ביאור נפלא של הרב חיים כפוסי זצ"ל והלקח לגבינו... לצפייה לצפייה
35005בהעלותך- כוחו האדיר של הרצון "דרשה קצרה לפרשת השבוע - בהעלותך". הרצון והשאיפה לקיום מצוות היו מנת חלקם של אלו שביקשו ממשה רבנו: "למה נגרע" הם לא וויתרו על מצווה למרות שהיו פטורים ממנה על כוחו של רצון מפרשת בהעלותך... לצפייה לצפייה
35007בהעלותך- להגיע לשלמות בקיום המצוות "סיפור לפרשת השבוע פרשת בהעלותך". "מהי השלמות בעולם הבא" לה זוכה האדם בקיום כל המצוות העומדות לפניו בעולם הזה?. מהו ההפסד שנוחל אדם המפסיד ולו מצווה אחת נוכל ללמוד בפרשתנו מאהרון הכהן ומהאנשים שהיו טמאים לנפש אדם... לצפייה לצפייה
35008בהעלותך- פסח שני הזדמנות חוזרת "דרשה לפרשת השבוע - בהעלותך". מדוע התאמץ משה ולא פחד לגשת להקב"ה לשאול שאלה שלכאורה ידע את תשובתה?! רעיון נפלא של בעל התניא הנלמד מ"פסח שני" על כך שאין אין מצב "אבוד" - תמיד אפשר לתקן ולהשלים... לצפייה לצפייה
35009בהעלותך- אין אותיות מיותרות! "וורט לפרשת בהעלותך". ביאורו הנפלא של הבן איש חי לשאלה לשם מה נוספו כאן האותיות ב' ו-ה' במילה "בהעלותך"?! וההוכחה מהברייתא שאנו אומרים בכל בוקר בתחילת התפילה - בקורבנות המבארת את סדר המערכה. לצפייה לצפייה
35010בהעלותך- מה חיפשת שם?! "משל ונמשל לפרשת בהעלותך". ביאורו הנפלא של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל" לבאר מה ההבדל בין חכמת התורה לחכמות הגויים ולשאול את עצמינו האם 'מילאנו את כרסינו' ש"ס ופוסקים שכבר יש לנו זמן ללמוד חכמות אחרות... לצפייה לצפייה
35011בהעלותך- גם על הפרנסה יש שכר! "פרשת בהעלותך משל ונמשל". ביאורו הנפלא של החפץ חיים על ידי "משל ונמשל" את השאלה: לשם מה היה צורך שכל המנורה תיעשה מקשה אחת? וכי מה זה משנה עם הכן שעומדת עליו המנורה יהיה בחלק נפרד?!והידיעה שאם הפרנסה אצלך היא בסיס ללימוד התורה הקדושה – תקבל גם עליה שכר... לצפייה לצפייה
35012בהעלותך- אל תהיה כמו ערב רב! "משל ונמשל לשבת בהעלותך". האספסוף מתרעם ושואל: "מי יאכילנו בשר?! - אנו מסתכלים על הערב רב ושואלים את עצמינו: הייתכן?! איך יכלו לצאת בריש גלי נגד הקב"ה ובפרט שהדבר היה שקר מיסודו?! משל ונמשל המעלים שאלה: האין אנחנו כאותו הערב רב בענייני הפרנסה?! אמנם חשוב לדאוג לפרנסה אך לא על חשבון תפילה ולימוד תורה. לצפייה לצפייה
35014בהעלותך- תאמין היא תגיע אליך! "סיפור לשבת פרשת בהעלותך". מהי הסיבה שלכל אחד ניתן המן כפי מדרגתו. ככל שהוא נעלה יותר כך אין הוא צריך להתאמץ כלל וכלל. סיפור על רבי מאיר מפרימשלן שהצליח להסביר זאת לתלמידיו בצורה מיוחדת... אילו רק נאמין באמת הרי שלא נצטרך לעבוד כל כך קשה... לצפייה לצפייה
35015בהעלותך- אין אורו של משה חסר כלום "משל לפרשת בהעלותך". משה עומד ומתמרמר עד כדי שהוא מוכן למות – "הרגני נא הרוג" מה קרה למשה רבינו? ממה הוא פחד?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל שסיפר הרבי מקוצק לתלמידו-רבי יצחק מוורקה הוא אמנם דמיוני אך יש בו דרך הנהגה לגביי כל מנהיג... לצפייה לצפייה
35016בהעלותך- חלישות הדעת של אהרון "דבר תורה קצר לבהעלותך". מה קרה? על מה חלשה דעתו של אהרון?! בסך הכול לא היה בחנוכת הנשיאים ולא הביא קרבן - אז מה אם הוא לא היה?! וכי מישהו האשים אותו שלא הביא קרבן? – לא היית אז אין לך חובה להביא! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת בהעלותך"... לצפייה לצפייה
35017בהעלותך- נקודת המבחן שלך! "וורט קצר לפרשת השבוע בהעלותך". שלשה מקרים בפרשה: אהרון לא זוכה להקריב קרבן וחלשה דעתו. טמאים מבקשים אף הם לעשות הפסח וה' נותן להם פסח שני. והמתאוננים שביקשו לפרוש מהקב"ה - ונשרפו... מה הקשר בין שלשת המקרים? והלקח לגביי כל אחד מאיתנו בקיום המצוות... לצפייה לצפייה
35018בהעלותך- הימים שחייבים לאכול בשר "פרשת בהעלותך וורט". "מהם הימים שצריכים לאכול בהם בשר?" "וְנָתַן ה' לָכֶם בָּשָׂר וַאֲכַלְתֶּם. לֹא יוֹם אֶחָד תֹּאכְלוּן וְלֹא יוֹמָיִם, וְלֹא חֲמִשָּׁה יָמִים וְלֹא עֲשָׂרָה יָמִים וְלֹא עֶשְׂרִים יוֹם. עַד חֹדֶשׁ יָמִים..." ביאור נפלא של הרוקח לפרשת בהעלותך לצפייה לצפייה
35019בהעלותך- זהירות! אל תחליף בין הפתקים "חידוש לפרשת בהעלותך". מידת הגאווה קשה היא עד שהקב"ה אומר אין אני והוא יכולים לדור בכפפיה אחת. מאידך נאמר במשנה: לכל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולם... אז "מה עדיף גאווה או ענווה?!" ביאור נפלא של השרף מקוצק... לצפייה לצפייה
35020בהעלותך- מי שמדליק לא חטא! "וורט לפרשת השבוע בהעלותך". הקב"ה מנחם את אהרון בכך שהוא מדליק את הנרות. איזו נחמה יש לאהרון בכך שהוא מדליק את הנרות?!. "למה האישה מדליקה את הנרות?". אם במעמד הר סיני, פסקה זוהמתם של ישראל, הרי שהאישה לא צריכה יותר להדליק, כי החטא שלה ניגמר במעמד הר סיני?! לצפייה לצפייה
35021בהעלותך- דקדוקי רש"י בפרשת בהעלותך "פרשת בהעלותך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בהעלותך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
35022בהעלותך- הגבלת גובה לכהן הגדול "פרשת בהעלותך דרשה קצרה". לשם מה, אפוא, היה צורך במעלה לעלייה למנורה? הלא גובהה של המנורה היה רק שלוש אמות, כך שכל אדם יכול להגיע אליו בנקל בהרימו את ידו?! ביאור נפלא של בעל "מלא העומר"... לצפייה לצפייה
35023בהעלותך- מקבל את הדין באהבה "פרשת בהעלותך וורט קצר". ביאור נפלא של ה'תורת משה' על פי המדרש איכה על גדולתו של אהרון הכהן ואיך קיבל עליו את הדין באהבה.. לצפייה לצפייה
35024בהעלותך- וורטים לפרשת בהעלותך "וורטים לפרשת בהעלותך". מבחר רעיונות לפרשת בהעלותך... "וורטים קצרים לפרשת בהעלותך"... לצפייה לצפייה
35025בהעלותך- אישה שאינה הוגנת? "פרשת בהעלותך דרשה". ביאור נפלא של ה"כתב סופר" (בן החתם סופר) על כך שהסמיכה התורה את עניין ענוותנותו של משה לתוך דבריהם של מרים ואהרן נגד משה... לצפייה לצפייה
35026בהעלותך- הנסיעה העיקרית של החיים "משל לפרשת בהעלותך". משל לפרשת השבוע פרשת בהעלותך המבאר שעל האדם לראות את עצמו במשך כל ימי חייו כמי שעובר ממקום למקום... לצפייה לצפייה
35027בהעלותך- על גאווה אין תירוצים! "אימרה לפרשת בהעלותך". תוכחה נפלאה שהיה רבי רפאל מברשד זצ"ל מוכיח את עצמו בפני תלמידיו... על הכל יהיה לי תירוצים חוץ מגאווה... לצפייה לצפייה
35028בהעלותך- תמיד יהיו טענות! "פרשת בהעלותך דרשה". ביאורו של הסטייפלר לעובדה שתמיד הציבור מתלונן... ואין זו סיבה להפסקת העשייה הציבורית... תמיד יהיו טענות! לצפייה לצפייה
35029בהעלותך- הכל תלוי בעין טובה "פרשת בהעלותך משל ונמשל". משלי שועלים לפרשת בהעלותך. משל המבאר שהדרך היחידה והנכונה היא שהאדם יכיר בלבו פנימה שעליו לתקן את מידותיו ועליו לשים רסן לתכונותיו הגרועות ע"י תיקון המידות באופן שאחרים לא ייפגעו ממנו. עליו לשפר את מבטו על הזולת... לצפייה לצפייה
35030בהעלותך- כדאי שתכיר את מקומך! "פרשת בהעלותך משל ונמשל". "משל ונמשל לפרשת השבוע בהעלותך" המבארים שיש להיזהר מלהטיל חס ושלום דופי בגדולי ישראל והעושים כן עליהם להכיר את מקומם, לנהוג בענווה ולא לבקר ולהטיל מום ודופי על גדולים וטובים מהם... לצפייה לצפייה
35031בהעלותך- ענווה וגדולה "פרשת בהעלותך וורטים קצרים". שני וורטים בביאור הפסוק: "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" ענווה וגדולה במשה רבינו עליו השלום... לצפייה לצפייה
35032בהעלותך- מכוננים לימים הנוראים "דברי תורה לשבת בהעלותך". "ממתי צריכים להתכונן לימים הנוראים"?! ביאור נפלא של גדולי ישראל לאור דברי ר' צדוק הכהן מלובלין הקובע – שכמידת ההכנה, כך מידת ההשפעה. אם נדע כמה משפיעים הימים הנוראים - נדע כמה זמן הכנה נדרש לימים הנוראים... לצפייה לצפייה
36000שלח- לשמוע מה שמעודד אותי "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת שלח". משל יפה המלמד שכל אדם צריך לשמוע בקול אלו המעודדים אותו ולהתעלם מאלו המתישים את כוחו... מהמרגלים אנו למדים שגישה אופטימית לחיים הינה חלק מהאמונה... לצפייה לצפייה
36001שלח- הבוטח בה' באמת אין רעה לפניו! "דרשה קצרה לפרשת השבוע - שלח". ביאור נפלא של הצדיק רבי יהודה לייב אלתר מגור בעל ה"שפת אמת" על הפסוק: "ואתם אל תראו את עם הארץ סר צלם מעליהם וה' אתנו" בדרך של משל ונמשל על הדימוי של "סר צילם... מתאים כ-"דבר תורה לפרשת שלח לך"... לצפייה לצפייה
36002שלח- תורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל "דבר תורה קצר לפרשת השבוע שלח-לך". לדעת המרגלים הארץ אוכלת יושביה ואיננה יכולה להיכבש על ידם... מה ראו אלו שלא ראו יהושוע וכלב?! משל ונמשל המבארים שתורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל! ובלעדיהם יש שממה רוחנית... לצפייה לצפייה
36003שלח- מי שלא מבין לא נכנס! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת שלח לך". משל נפלא שמביא הרב רבנשטיין בספרו המבאר מדוע לא איפשר משה לאחר חטא המרגלים לעלות לארץ ישראל עד שאמר: "אל תעלו כי אין ה' בקרבכם" מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36004שלח- ההבדל בין חטא העגל לחטא המרגלים "דרשה לפרשת שלח-לך". אם התורה מעידה שכל המרגלים היו ראשי בני ישראל כיצד חטאו הם?! השוני בין תארים ביהדות לבין תארים אוניברסיטאיים... ההבדל בין העונש של חטא העגל לבין העונש על חטא המרגלים... לצפייה לצפייה
36005שלח- כדי לזכור צריך ללמוד! "משל ונמשל לפרשת שלח-לך". משל נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" להבנה שאין אפשרות להביט בציציות ולזכור את מצוות ה', כדי לזכור מצוות צריך ללמוד!... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת שלח-לך" לצפייה לצפייה
36006שלח- תלוי מאלו משקפיים מביטים "דבר תורה לפרשת שלח". "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו" מהי אותה ה"רוח" שהייתה לכלב ולא הייתה אצל שאר המרגלים?! "משל ונמשל לפרשת שלח לך" המבארים שהראייה של דבר תלויה בעיני המסתכל... לצפייה לצפייה
36007שלח- הקשר בין: מרגלים, ביכורים וציצית "דבר תורה קצר לפרשת שלח-לך". מהו הקשר בין הנושאים בפרשת השבוע: "מרגלים, ביכורים וציצית"?! ביאור נפלא המחבר את כל הנושאים לידי יחידה אחת עד כדי כך שהביכורים הם למעשה תיקון של חטא המרגלים... לצפייה לצפייה
36008שלח- בארץ ישראל נדרש ביטחון מלא בה' "משל ונמשל לפרשת שלח-לך". חטא המרגלים היה בכך שהם לא התנהגו כמרגלים שאמורים לספק עובדות אלא יועצי מלחמה עם מסקנות שלא ביקשו מהם... "משל ונמשל לפרשת שלח" המבארים את ההכרח להיות 40 שנה במדבר ולהמתין לדור חדש... לצפייה לצפייה
36009שלח לך- כפיפות לגדולי ישראל "שיחה לפרשת השבוע שלח לך". בפרשת השבוע יש שלשה מקרים הנראים ללא קשר האחד לשני: שליחת המרגלים, המעפילים לארץ ישראל ומקושש עצים ביום השבת שבת. הקשר בין המרגלים, המעפילים והמקושש. כאשר המסקנה באה לידי ביטוי בפרשת ציצית המסיימת את הפרשה. אדם שהולך בהוראת גדולי ישראל מובטח לו שיעשה הוא את רצון ה' ולא יענש! לצפייה לצפייה
36010שלח- שהמלך נותן זה משהו טוב! "סיפור לפרשת שלח-לך". כמה מצער שהמרגלים לא השכילו לעמוד על הטוב הצפון שיש בארץ ישראל, איזה אובדן שהעם לא שעה לקריאת יהושע וכלב כי "טובה הארץ מאוד מאוד". סיפור המביא לתובנה שכשהמלך נותן זה חייב להיות משהו טוב!... לצפייה לצפייה
36011שלח- שלח לך לדעתך! "וורט לפרשת שלח לך". אומר רש"י: "למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר"... מנין הגיע רש"י למסקנה: רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר מה הקשר בין לשון הרע של מרים לבין לשון הרע על ארץ ישראל - אדמה?!. וורט לפרשת שלח לך... לצפייה לצפייה
36012שלח- לראות נכון! "דרשה קצרה לפרשת שלח-לך". המרגלים אומנם אמרו את האמת, אך לא כל מה שרואים הוא האמת... "סיפור על רבי יהושוע בן לוי ואליהו הנביא" המובא בספר 'מעין השבוע' וממחיש שההסתכלות שלנו מוגבלת... לצפייה לצפייה
36013שלח- כולם אנשים! "פרשת שלח-לך דבר תורה". אין לנו בכלל הבנה, מי היו אנשי דור המדבר. המבי"ט כותב: ובכל הדורות מיום שנברא העולם ועד סופו, לא היה דור שלם, כדור המדבר, כי לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המָן. מבחר דעות על "גדלותם של אנשי דור המדבר" - מאת "הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
36014שלח- הפחד מהכניסה לארץ "וורט לפרשת שלח-לך". שאלתו של השל"ה הקדוש:נניח שהמרגלים חטאו והלכו שבי אחר מחשבות ליבם.., אך מה קרה לעם ישראל, שהוא נכנס לחרדה מארץ ישראל? ביאור נפלה המבאר גם את השאלה: "למה נסמכה פרשת אלדד ומידד לפרשת המרגלים?" לצפייה לצפייה
36015שלח- מי שמטפס מהר מדי, נופל! "שלח-לך דבר תורה קצר". באגדות רבה בר בר חנה מובא שמתי המדבר, שכבו גל הגב והם נראו כשיכורים. המהר"ל דן בגמרא הזו, ושואל: מה הגמרא הזאת באה לומר לנו? הרי כל מת שוכב כשפניו למעלה?! ביאור נפלא של המהר"ל המבאר מה רצו אנשי דור המדבר ובה הם 'נפלו'.. "מה הקשר בין אנשי דור המדבר לשיכור?"... לצפייה לצפייה
36016שלח- מעדיפים את "הנהגת הנס" "משל ונמשל לפרשת שלח-לך". "בעל התניא לפרשת שלח" המבאר "מה הביא את המרגלים להוציא דיבת הארץ". "מה הקשר בין תינוק לדור המדבר?" משל שמביא המדרש להסביר את "ההבדל בין הנהגה ניסית להנהגת הטבע" קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
36017שלח- נסכי היין וחטא המרגלים "פרשת שלח-לך דרשה". "למה נסמכה פרשת הנסכים לפרשת המרגלים?". מה הקשר בין נסכים לחטא המרגלים?! אם כבר, מקומה של פרשת הנסכים אמור היה להיות בחומש ויקרא, בין ענייני הקרבנות? מה עינינו בדיוק לאחר פרשת המרגלים?! על "הקשר בין הנסכים, לחטא המרגלים" מבארים הרמב"ן והספורנו כל אחד בשיטתו... לצפייה לצפייה
36018שלח- תאנה, אשכול ורימון "דבר תורה קצר לשולחן שבת פרשת שלח-לך". "כיצד מצוות הביכורים מכפרת על חטא המרגלים?" ביאור נפלא של האר"י הקדוש לאור דברי המשנה במסכת ביכורים המביאה רק שלושה דברים - יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְרוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה, אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּכֵּר, רִמּוֹן שֶׁבִּכֵּר, קוֹשְׁרוֹ בְגֶמִי , וְאוֹמֵר, הֲרֵי אֵלּוּ בִּכּוּרִים. למה בעל המשנה לא ממשיך – "הרואה זית שבכר... והרואה תמר שבכרה"?! ומסקנתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
36019שלח- למה בכתה הטלית? "סיפור לפרשת שלח-לך". בציצית טמונה סגולה פלאית – " וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְו?ֹת ה'" – היא משמשת מעטפת הגנה לשמירה וקיום המצוות. "סיפור שסיפר שסיפר הגאון ר' שלום שבדרון" זצ"ל כדי לעורר את האנשים לסדרי עדיפות לקראת ימי החופש ההולכים וקרבים. לצפייה לצפייה
36020שלח- הגאווה שהביאה הרס להמונים "משל לפרשת שלח-לך". המרגלים מעדיפים להישאר במדבר כיוון שבארץ ישראל ימנו מלך ולהם כבר לא תהיה משמעות... הם חסו על כבודם וגרמו לאובדן של דור שלם. "משל ונמשל לפרשת שלח" המסבירים כיצד הכבוד מסוגל לגרום לא רק להרס האדם אלא גם לכל הסובבים אותו... לצפייה לצפייה
36021שלח- חטא המרגלים וחטאם של בני ישראל "שיחה לפרשת שלח-לך". איזה עוון חמור יותר חטא המרגלים או חטא העגל?. כל סבל של יהודי, שיהודי סובל בעולם הזה עד בואו של משיח צדקנו, יש בו משהו מחטא העגל - שנאמר "וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם"...ממתי מצאנו שבגלל לשון הרע, יש עונש מוות?! מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח-לך"... לצפייה לצפייה
36022שלח-הנחמה במצוות חלה ונסכים "פרשת שלח-לך דברי תורה". מדוע מיד לאחר פרשת המרגלים, התורה מצווה על נסכים ומיד אחרי זה, התורה מדברת על הפרשת חלה? למה נסמכו נסכים לחלה? מדוע נבחרו דווקא מצוות נסכים וחלה? ומהי הנחמה הגדולה שיש בהם?! ביאור נפלא של הבאר משה מאושרוב... ו- "מדרש לפרשת של לך"... לצפייה לצפייה
36023שלח- השוני שיש בעבודה זרה "כלי יקר לפרשת שלח-לך". "מה ההבדל בין עבודה זרה לשאר העבירות?". איך יכול להיות חטא אחד, ששגית בו, ועברת על כל מצוות התורה? כל מקום שצריכים להביא חטאת ועֹולה, קודם כל מביאים את החטאת ואחרי זה את קרבן עֹולה, מדוע בעבודה זרה זה שונה?!... ביאור נפלא של הכלי יקר. לצפייה לצפייה
36024שלח- הפרשת חלה ועבודה זרה "דרשה לפרשת שלח-לך". לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת חַלָּה לְפָרָשַׁת עֲבוֹדָה זָרָה, לוֹמַר לָךְ, שֶׁכָּל הַמְקַיֵם מִצְוַת חַלָּה כְּאִלּוּ בִּטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה, וְכָל הַמְבַטֵּל מִצְוַת חַלָּה כְּאִלּוּ קִיֵּם עֲבוֹדָה זָרָה. במה התייחדה מצוות חלה מתרומות ומעשרות?! בסך הכול מדובר על אישה שְלָשָה 1.666 ק"ג בצק, שמה קמח עם מים, מגלגלת לבצק, מפרישה חלה, אומרת – הרי זו חלה – ביטלה כל העבודה זרה, קיימה כל התרי"ג מצוות?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
36025שלח- הציצית מגנה על הבנים! "דבר תורה לשבת שלח-לך". "מדוע ניתנה מצוות ציצית דווקא לאחר חטא המרגלים?". יהושוע בן נון וכלב בן יפונה היו שני המרגלים שחזרו בחזרה והם אמרו: "טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד..." איך הם לא נפלו?! מה הם לא ראו את הארץ?! וכי יהושוע וכלב לא ראו את הענקים?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36026שלח- הקשר בין הציצית והשבת "דרשה לשבת שלח-לך". נאמר בפסוק: "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'..." - רואים בציצית את כל מצות ה'. מדוע אם כן מדגישים חז"ל שהציצית נועדה להזכיר את השבת?. "מה הקשר בין הציצית לשמירת השבת?" ביאור נפלא של הגאון מוילנא - מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח לך" לצפייה לצפייה
36027שלח- זמירות שבת והציצית "פרשת שלח-לך וורט". "מהו הקשר בין בין הזמירות בשבת למצוות הציצית?". ביאור נפלא של הספר באר מנחם שהזמירות שלנו באים מהציצית, שנוספה לנו בגלל חילול השבת של המקושש. מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36028שלח- צלופחד ור' יהודה בר' עילאי "דבר תורה קצר לפרשת השבוע שלח". מדוע היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי שבערב שבת היה מתעטף ויושב בסדינין המצוייצין? ובכלל מהן הסדינים המצוייצין הללו?!. מה הקשר בין צלופחד לרבי יהודה ברבי עילאי?. ביאור נפלא של ספר הגילגולים... לצפייה לצפייה
36029שלח- ציצית היא חותם המלך "דבר תורה קצר לפרשת שלח". מהי המטרה של הציצית? "מדוע חייבים ללבוש ציצית?". "למה מוסיפים בסוף פרשת ציצית את המילה אמת?". "משל ונמשל בעניין הציצית". אדם שיש לו ציצית, מכריז שהוא עבד של הקב"ה! לצפייה לצפייה
36030שלח לך- דקדוקי רש"י בפרשת שלח-לך "פרשת שלח לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שלח לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
36031שלח לך- מי יקום ראשון? "דרשה לשבת שלח לך". מדוע החליט משה רבנו להוסיף ליהושוע את האות י? הרי הוא מזיז את מקומו ברשימה השמית?! דרשה קצרה המובאת בחוברת 5 דקות דבר תורה של הרב רונן חזיזה לפרשת שלח לך... לצפייה לצפייה
36032שלח לך- השפעה הורית "דרשה קצרה לשבת שלח לך". "כיצד משפיעה ההצנהגות של ההורים על הילדים בבית"? דרשה קצרה המובאת בחוברת 5 דקות דבר תורה של "הרב רונן חזיזה" לפרשת שלח לך... לצפייה לצפייה
36033שלח- מה המגמה שלך?
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"חידוש לפרשת שלח". הקב"ה דואג שעל מנת שלא יבחינו במרגלים יהיו לוויות. מדוע טעו המרגלים לומר אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ?!. ביאור נפלא בדרך של משל המבאר שאילו המרגלים רק היו פוקחים את העיניים היו רואים את השגחת ה' באופן מופלא...
לצפייה לצפייה
36034שלח- מה המגמה שלך?
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"משל לפרשת שלח". אם הקב"ה דאג שיהיו לוויות על מנת שלא יבחינו במרגלים, וזה נעשה לטובתם - מדוע טעו המרגלים לומר אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ?!. ביאור נפלא בדרך של משל המבאר שאם המגמה שלך שלילית - אתה רואה הכול הפוך!...
לצפייה לצפייה
37000קרח- הקנאה מאפסת חשיבה "דבר תורה לפרשת קורח". ״הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״ הסברו הנפלא של רבי משה אלמושנינו זצ"ל על משנה זו. "סיפור מליצי לפרשת קרח" הממחיש את נכונות דבריו... לצפייה לצפייה
37001קורח- מי אתה קורח?! "דבר תורה קצר לפרשת קורח". מתי אדם יכול להתפאר בייחוסו ומתי עדיף שפשוט ישתוק?!... לשאול את עצמנו בכל יום: מי אנחנו?! מה השגנו יותר מאחרים? והאם בשביל הישג כזה כדאי להתפאר?!... לצפייה לצפייה
37002קרח- דאגת יעקב לצאצאיו "משל נפלא לפרשת קורח". יעקב מבקש שלא יזכר שמו במחלוקת קורח. הייתכן?! היכן הדאגה של יעקב אבינו?! הלא יתכן שאם היה נזכר שמו הקב"ה היה מרחם מעט ולא מאבד את כולם במיתה משונה שכזו?! "משל ונמשל לפרשת קורח" נפלא המבאר כיצד דאג יעקב לבניו... לצפייה לצפייה
37003קרח- קנאת סופרים תרבה חכמה?! "דבר תורה לפרשת השבוע - קורח". לכאורה קורח קינא במינוי נשיא שבט הלוי. מה הבעייה בזה?! הרי חז"ל אמרו: "קנאת סופרים תרבה חכמה"?! ומדוע היה עונשו שבעלה אותו האדמה?!. יש שני מקרים בתורה שנראים לכאורה זהים: אשת פוטיפר, וכלת יהודה- תמר. אחד נדרש לגנאי ואילו האחר נדרש לחיוב מדוע?! . לצפייה לצפייה
37004קרח- "קורח ועדתו" "דרשה קצרה לפרשת השבוע קורח". מדוע חז"ל מגדירים את המחלוקת כ"מחלוקת קורח ועדתו"? הרי הוא והם לכאורה היו בעצה אחת ואם היה ראוי לומר מחלוקת העדה?! "רעיון יפה לפרשת