דבר תורה > מאמרים > לפרשת השבוע

1בראשית - התבוננות בבריאה "דבר תורה לפרשת בראשית" המבארים "כיצד ההתבוננות בבריאה מעידה על הבורא שלה?". מי שאיננו מתבונן כדבעי - חושב שהבריאה היא תוצר אקראי... בנוסף "סיפור עם הרב חיים זוננפלד זצל" שהבהיר זאת לאחד המשכילים... לצפייה לצפייה
2בראשית- להיות שותף עם הקב"ה "משל ונמשל בראשית". "כל המתפלל בליל שבת ואומר ויכולו.... מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" נשאלת השאלה האם הקב"ה זקוק לשותפות איתנו?! מה הרווח שיש לבורא בשותפות איתנו?! מה ההשקעה הנדרשת? לומר "ויכולו השמים"?! "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים זאת בדרך נפלאה... לצפייה לצפייה
3בראשית- האדם נזר הבריאה "וייצר... את האדם עפר מן האדמה". "סיפור לשבת בראשית" על אנטונינוס ורבי יהודה הנשיא. שניסה לפטור את האדם מעונש בשיטה מתוחכמת ותשובתו של רבי יהודה בדרך של משל ונמשל לצפייה לצפייה
4בראשית- כולם תלויים ועומדים "משל לפרשת בראשית". "יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם". "יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה" כל העולם בלחץ האם יקבלו ישראל את התורה מדוע?! "משל ונמשל לפרשת השבוע בראשית" המבארים את החשש הגדול של הבריאה מהשישי בסיוון ים קבלת התורה... מהי הסיבה שבהוצאת ספר התורה (בחלק מהעדות) אומרים את הפסוק: "ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך"? לצפייה לצפייה
5בראשית- קללת הנחש "משל ונמשל לפרשת בראשית". קללת הנחש: ועפר תאכל כל ימי חייך?, הרי מזונו מצוי לו תמיד ללא כל טורח ובשפע?! "משל ונמשל לפרשת בראשית" המבארים את הקללה הנוראה של מזון הנמצא בשפע ומזומן לנחש... לצפייה לצפייה
6בראשית- ששים ושמחים לעשות רצון קונם?! "בראשית משל ונמשל". מדוע בתפילת שבת אומרים על השמש והירח: "ששים ושמחים לעשות רצון קונם" מי אמר שזה נכון?! "משל ונמשל לפרשת השבוע - בראשית" המבארים את מסקנת חז"ל שהמאורות עושים את עבודתם בשמחה... ומה הקשר אלינו?... לצפייה לצפייה
7בראשית- אנחנו אשמים במיעוט הלבנה? "מדרש לשבת בראשית" המבאר מדוע אנו אשמים בכך שהלבנה נמעטה ועד כדי שהקב"ה מצווה שבכל ראש חודש נביא קורבן חטאת לכפרה על זה שהוא מיעט את הירח הייתכן?! "משל ונמשל לבראשית" המבארים את התשובה... לצפייה לצפייה
8בראשית- במה הקב"ה משקיע?! "הכל בשביל לימוד תורה". מהו ערך של שעת לימוד תורה, אם כן "מדוע אני צריך לקיים מצוות"?! "סיפור לפרשת בראשית" שמביא הרב ראובן קרלשטיין להבנת ערכן של מצוות בדרך של "משל ונמשל לשבת בראשית"... לצפייה לצפייה
9בראשית- "מי צודק המדע או התורה?" "משל לפרשת השבוע בראשית". תורה או מדע מי באמת צודק?! אם הטכנולוגיה מראה שהעולם קיים מליוני שנים כיצד לפי התורה העולם קיים בקושי 5800 שנה?! משל ונמשל המבארים שתלוי ממתי מסתכלים... ולמעה אין סתירה בין השניים... המדע אכן כיוון לתורתנו הקדושה - תורת אמת!... לצפייה לצפייה
10בראשית- הקנאה התאווה והכבוד! "סיפור עם מוסר השכל פרשת בראשית" המבאר איך דווקא בפרשה הראשונה המדברת על בריאת העולם נמצאים שלשת הדברים שמנו חז"ל שמוציאים את האדם מן העולם... בבראשית בריאת העולם מזהירה התורה על הקנאה התאווה והכבוד שמוציאין את האדם מן העולם! סיפור הממחיש להיכן מוביל אדם את עצמו מצרות עין... לצפייה לצפייה
11בראשית - יום שבת והברכה שבו "סיפור קצר בראשית". "ויברך אלוקים את יום השבת ויקדשהו" קדושת השבת איננה רק רוחנית אלא גם גשמית. "סיפור לפרשת השבוע בראשית" על רבי יהושוע והקיסר - "תבלין של שבת" לצפייה לצפייה
12בראשית - האישה עזר כנגדו "סיפור חזל לפרשת בראשית" תלונות לרבן גמליאל והתשובה הנפלאה שהשיבה לו בתו של רבן גמליאל המראה את "חשיבותה של האישה ביהדות". לצפייה לצפייה
13בראשית - ענווה במקומה "סיפורים על ענווה". יקטן – שהיה ענו ומקטין עצמו. לכך זכה להעמיד כל המשפחות הללו. סיפור נפלא המלמד מהי ענווה ואיזו מידה נפלאה היא עד שהקב"ה מחשיבה מאד, ניתן ללמוד מרבי ישראל מסלנטר זצ"ל... לצפייה לצפייה
14בראשית - הקנאה של קין "סיפור קצר בראשית". שביצע: "ויאמר השם אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך" מה רצה לומר לו בשאלה הזו?! "סיפור עם רבי חיים מבריסק" זצ"ל ומה למד הוא מהשאלה הזו... לצפייה לצפייה
15בראשית- למה צריך שמש כל כך גדולה?! "וורט לפרשת השבוע בראשית". שאלתו הנפלאה לשם מה ברא הקב"ה בעולמו שמש כל כך גדולה?! ממתי המנורה בחדר גדולה יותר מהחדר עצמו?!... ותשובתו הנפלאה המרוממת את נפשו של היהודי... לצפייה לצפייה
16בראשית- תוספת כוח לאדמה "פרשת בראשית והלקח ממנה". רעיון לפרשת בראשית שכספו של האדם או התוצרת שהוא מביא לביתו, הכוח והשפע מגיעים בזכות מצוות הצדקה שהוא נותן... הקב"ה מברך את פרי עמלך בהתאם לנתינה שלך!!!... לצפייה לצפייה
17בראשית- "למה נקראת שבת בראשית?" "דבר תורה שבת בראשית". "לא מצינו שם של שבת על שם הפרשה של השבוע. אם כן מדוע דווקא השבת הזו נקראת על שם פרשת השבוע "שבת בראשית"?! ביאור נפלא של האדמו"ר מבעלז על דברי המדרש: הכל יודוך והכל ישבחוך זו "שבת בראשית"... לצפייה לצפייה
18בראשית- העולם נברא לעשייה "משל לפרשת השבוע בראשית". המבארים שכל המטרה שלשמה הגענו לעולם הזה היא לעשות ולפעול על מנת להודות להקב"ה ולהגדיל את שמו בעולם. אדם שיושב כאן בחיבוק ידים מפסיד את העולם הבא שלו ולמעשה הפסיד הכול... לצפייה לצפייה
19בראשית- "חומש בראשית ספר הישר" "שיחה לפרשת בראשית". "למה נקרא ספר בראשית ספר הישר"?. אם התורה היא הוראה, "מדוע התורה לא מדברת בכלל על מידות?" כמו ענווה וכעס?!. מדוע המצווה שלנו ללמוד את הפרשות הללו של חומש בראשית? מה מיוחד בהם?. היכן מונחים בתורה כל היסודות לעבודת האדם... לצפייה לצפייה
20בראשית- נגמרו החגים איך ממשיכים מכאן? "וורט שבת בראשית". מדוע בחרו חז"ל להשוות את ארבעת המינים לשכבות בעם ישראל?. "האם הדימיון בין ארבעת המינים לעם ישראל הוא רק לשם אחדות?" או שיש בארבעת המינים מסר לכל אחד מאיתנו?. "ארבעת המינים כמשל לשנה חדשה". "המסר מארבעת המינים להמשך הדרך..." לצפייה לצפייה
21בראשית- "שבת בראשית" "רעיונות לשבת בראשית". "שישו ושימחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה". מדוע הקדים הפייטן "שׂישׂו" לפני "שמחו"? הרי בכל המקומות השמחה קודמת לששון?! ביאורו הנפלא של הספר מנחת אשר והקשר למה שמברכים מתחת לחופה "אֲשֶׁר בָּרָא שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה...". לצפייה לצפייה
22בראשית- דקדוקי רש"י בפרשת בראשית "פרשת בראשית דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בראשית בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
23בראשית- "שעשני כרצונו" "רעיון לדבר תורה פרשת בראשית" - מדוע האישה מברכת שעשאני כרצונו? לפי הנראה זה מלית ברירה.. "וורטים על מעמד האישה". "מעמד האישה ביהדות" הוא גבוהה יותר משל הגבר ביאורים נפלאים להבנת "מעמד האישה אל מול הגבר". לצפייה לצפייה
24בראשית- תמונה או ציור? "פרשת בראשית וורט". למה ציור עולה יותר מתמונה?! הרי תמונה הרבה יותר מדוייקת מציור?! ביאור נפלא שמאיר באור יקרות את ערכו של אדם אל מול מלאכי השרת. "דמתאים כ- "דבר תורה קצר" לפרשת בראשית לצפייה לצפייה
1000נח - להרגיש בחסרון הזולת? "סיפור עם מוסר השכל לשבת נח". הפרשה פותחת באדם שהקב"ה בחר בו (נח) ומסיימת באדם שבחר בהקב"ה (אברהם) השווה והשונה בינהם. סיפור מדהים על הדרך שבחר רבי חיים אוירבך זצ"ל להסביר לעשיר את מצוקתו של העני... לצפייה לצפייה
1001נח- הזהירות מאיסור גזל "לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל" "סיפורים קצרים לפרשת נח" על רבי אליהו דושניצר זצ"ל המראה כמה זהירות רבה נהגו גדולי ישראל, בכל הדורות, בממון שאינו שלהם, ולא הגיעו כלל לאיסור גזל. לצפייה לצפייה
1002נח- ההבדל בין אברהם לנח ההבדל בין אברהם אביינו לנח? "מהו ההבדל בין את האלוקים התהלך נח לבין התהלך לפני והיה תמים?" "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים בצחות את ההבדל... לצפייה לצפייה
1003נח - "שמירה על דיבור נקי" מדוע נמנעת התורה מלומר את המילה "טמא" בפרשתינו ומאידך היא מוזכרת עשרות פעמים בחומש ויקרא?! וביאורו הנפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע נח"... לצפייה לצפייה
1004נח- הכניסה לתיבה בזוגות "דבר תורה קצר לפרשת נח" איך השקר נכנס לתיבה? ואם אכן נכנס לתיבה מי הייתה בת הזוג שלו?! מדרש נפלא המלמד ש"מה שאדם מרוויח ע"י השקר, מפסיד הוא ע"י המזל הרע"... לצפייה לצפייה
1005נח - הכול בשביל האדם! "וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" במסכת סנהדרין נשאלת שאלה: "אם אדם חטא, הבהמה מה חטאה?" "משל ונמשל קצרים לפרשת נח" המביאים לתובנה שהכל נברא לצורך האדם... לצפייה לצפייה
1006נח- הצלתו של אברהם אבינו "מדרש לפרשת נח". מדרש שמביא רבינו בחיי על הדרך שבא הצליח תרח להציל את בנו הקטן אברהם מחרבו של נמרוד הרשע. דין ודברים בין תרח לנמרוד בעקבות הולדתו של אברהם שהיוותה סכנה לממלכתו של נמרוד כפי שהורו יועצי נמרוד בהביטם בכוכבים... לצפייה לצפייה
1007נח- ה' זוכר את מי שנותן! "סיפור מרגש לפרשת נח". מה זכר אלוקים לנח? סיפור נפלא לפרשת השבוע על כוחה של מעלת הנתינה ואיך שהקב"ה לא שוכח את מי שיודע להעניק לאחר ולתת מעצמו למען הכלל... לצפייה לצפייה
1008נח- העקביות של נח "רעיון לפרשת נח". "מדוע יש אנשים שלא הולכים בדרך התורה"? "משל ונמשל לפרשת נח" המבארים כי למרות שאנשים יודעים שהתורה אמת נח להם להתכחש אליה על מנת שיוכלו להמשיך בתענוגותיהם... לצפייה לצפייה
1009נח- אין רחמים על דור המבול! "משל לשבת נח" מדוע העניש ה' את דור המבול וחרץ את דינם מיד למוות?! ואם חטאו בממון מדוע לא נפרע מהם בממונם?! "משל ונמשל לשבת נח" המבארים שהקב"ה אינו מרחם על מי שאינו מרחם על חבריו! לצפייה לצפייה
1010נח- למה מתו דווקא במים? למה מתו דור המבול דווקא על ידי הצפה במים ולא בעונש אחר. מספר טעמים לעונש הקשה שקיבלו דור המבול בכך שהם והחיות הוטבעו במי המבול. ולא בכדי הקב"ה הענישם דווקא ע"י המים... ו"סיפור לפרשת נח" הממחיש את טעמו של מרן הבית יוסף לצפייה לצפייה
1011נח- המתאמץ במצווה נקשר אליה "משל ונמשל נח". למה נקטה התורה לשון יחיד וַיִּקַּח ולא לשון רבים: "ויקחו"?! משל ונמשל המבארים את דברי הנצי"ב מוולוג'ין זצ"ל לשכר שנותן הקב"ה למי שמתאמץ המצווה שהרי נקשר הוא אליה והיא הופכת להיות חלק ממנו... לצפייה לצפייה
1012נח - למה להפוך את העולם?! "משל ונמשל קצרים לפרשת נח" המבארים שבכדי להסביר לאנשים שיש חלוקה ברורה ולכל אחד ה' חילק את מה שמגיע לו חייבים להפוך את כל העולם חזרה למים... לצפייה לצפייה
1013נח- הקשר בין יום הכיפורים לנח "מדרש לפרשת נח". "ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה" - דא הוא יום הכיפורים!" מהו "הקשר בין יום הכיפורים לתיבת נח"? ובכלל לחודש חשוון? ביאור נפלא בעבודת יום הכיפורים המהדהדת עדיין באוזננו... לצפייה לצפייה
1014נח- למה נקרא שמה "תיבה"? "וורט קצר פרשת נח". מדוע נקראה "תיבת נח" בשם: "תיבה" ולא אוניה או ספינה? ביאור נפלא של המגיד ממזריץ' זצ"ל על הפירוש ממידותיה של התיבה לשמירת הלשון ובנוסף "מהם ראשי התיבות של המילה מבול"? לצפייה לצפייה
1015נח- אם אין צדקה וחסד אין קיום לעולם! "מדרשים קצרים לפרשת נח" העברות החמורות של גזל ועריות המובאות במדרש ולא נחתם דינם אלא על הגזל. והשאלה עריות מול גזל מה יותר חמור?! הרי עריות זה שאמרו חז"ל "מעוות לא יוכל לתקון" ואילו גזל הוא לאוו הניתק לעשה וניתן להשיב את הגזילה?! ביאור נפלא לאור המדרש... לצפייה לצפייה
1016נח- המים מהווים דוגמא לבריאה "משל ונמשל קצרים" פרשת נח. מדוע מביא ה' על דור המבול דווקא מים? ולא מענישם ברוח או באש? "משל ונמשל פרשת נח" המבארים כי דווקא המים צריכים היו להיפרע מהרשעים הללו... לצפייה לצפייה
1017נח- "הגאווה של דור הפלגה" "דבר תורה קצר" פרשת נח. תיאור גודל גאוותם של דור הפלגה "כוחי ועוצם ידי" שהביא לאובדן הכרה והסיבה "מדוע ה' בלל את שפתם"? ולא הענישם בעונש אחר? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת נח"... לצפייה לצפייה
1018נח- אחדות שמביאה לרצח! "וורט לפרשת השבוע" פרשת נח. איך יתכן שדור הפלגה היה באחדות כל כך גדולה (שה' לא רצה להורגם בשל כך אלא בלל את שפתם)מגיע לרצח של החבר שלא הבין מה ביקשו ממנו? הייתכן?! תשובתו הנפלאה של הרב ולקח גדול לתפיסה: "מהי אחדות אמיתית"?... לצפייה לצפייה
1019נח- עד כמה בכוחנו לעשות? "סיפורים לפרשת נח". עד כמה צריך האדם לעמול ולטרוח כדי לעשות רצון ה'? ואולי כל מה שהאדם עושה עדיין אין זה רצון ה'?! ביאורו של בעל "קונטרס החיים" ובנוסף "סיפור על הסטייפלר"... לצפייה לצפייה
1020נח- רב לא חי בשלום "סיפור על האדמור מקוזמיר" לדברי רש"י: יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כלשכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום. לצפייה לצפייה
1021נח- מי שלא מאמין לא משכנע! "משל פרשת נח". נח לא מנסה להחזיר בתשובה ולו איש אחד מבני דורו. מדוע? מהי הסיבה שגרמה לחוסר האמון של דור המבול בנח?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת נח"... לצפייה לצפייה
1022נח- קדושה וטומאה משפיעים "שאלה לפרשת נח". תשובה של הרב אליהו לופיאן בספרו 'לב אליהו': כיצד יתכן הדבר שבעלי החיים השחיתו את דרכם? וכי לבעלי חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?! ביאור נפלא על פי "סיפור שהיה עם רבי אליהו לופיאן" בעצמו... לצפייה לצפייה
1023נח- ה' שוכן אצל שם "משל ונמשל לפרשת השבוע" פרשת נח. משל נפלא שמביא בדרך דרוש הספר 'לב שלום' העונה על השאלה: אם הקב"ה נתן ליפת אוהל וקום כל כך יפה מדוע בוחר הוא לשכון במעונו של שם?! לצפייה לצפייה
1024נח- נחתם על הגזל "וורט פרשת נח".'לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל' מדוע?! הרי היו בידם עוונות חמורים כעבודה זרה וגילוי עריות, אם מדוע נחתם דינם 'אלא' על הגזל?! שני וורטים נפלאים המסבירים מדוע דווקא הגזל הכריע... לצפייה לצפייה
1025נח- מקטני אמנה היה "משל קצר לפרשת נח". נח היה נביא, ואם כן, כיצד קוראים לו חז"ל "מקטני אמנה"?! "מאמין ואינו מאמין" הלא מאה ועשרים שנה הוא בנה את התיבה, ועכשיו הוא לא מאמין שיבא המבול?! משל ונמשל המבארים את ההבדל בין אמונתו של נח לאמונתו של אברהם אבינו... לצפייה לצפייה
1026נח- "עולם חסד יבנה" "רעיון לפרשת נח". מדוע נח ובניו צריכים לעמול כל כך קשה בהאכלת החיות מבוקר ועד לילה ללא הפסקה?! ומה כל זה קשור לעולם חסד יבנה?... ביאור נפלא של הספר "להתעדן ביראתך" לצפייה לצפייה
1027נח- שיגשוג עולמי "סיפור קצר לפרשת השבוע נח" מגזל לא ניתן להרוויח מאומה ההפך הוא הנכון... וכיצד זה שחוזר בתשובה יכול להפוך את מצבו הכלכלי מן הקצה אל הקצה... לצפייה לצפייה
1028נח- דקדוקי רש"י בפרשת נח "פרשת נח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת נח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
2000לך לך - האם חזרנו בתשובה? "משל ונמשל לפרשת נח". "משיב הרוח ומוריד הגשם" עצם העובדה שרק בימים הללו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים היא האסמכתא לכך שחזרנו בתשובה האומנם?!. משל נפלא על הדרך שצריך האדם לצפות לגשם... לצפייה לצפייה
2001לך לך - היכן נמצא העושר?! "סיפור לפרשת לך לך" המובא בילקוט שמעוני על תלמידו של רשב"י שחשב שהתעשר אך לבסוף התברר שאף אחד לא מקנא בו... לצפייה לצפייה
2002לך לך - איך נדע לכבד אורחים? "סיפור פרשת לך לך". מדוע מכניס אורחים גדול כאברהם צריך לנדוד?! סיפור על רבי נחום מצרנוביל זצ"ל המלמד שהקב"ה מלמד אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה... לצפייה לצפייה
2003לך לך - אלוקי יעקב "וורט שבת לך לך". "ואברכך ואגדלה שמך" מדוע אומרים אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל?! רעיון נפלא של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולא זצ"ל המבאר זאת בדרך מיוחדת לצפייה לצפייה
2004לך לך - אנשי סדום "סיפורים קצרים לפרשת לך-לך". הילקוט שמעוני מביא: כי הדיינים שהיו בסדום היו שקרנים, מזייפים הדין ומטים את הדין כרצונם. "שלשה סיפורים לפרשת לך לך" להבנת רשעותם ואכזריותם של אנשי סדום. לצפייה לצפייה
2005לך לך - חוט ושרוך נעל "רעיון לפרשת שבוע" פשת לך לך ביאור של המשך חכמה על דברי הגמרא: "בשכר שאמר אברהם אבינו: "אם מחוט ועד שרוך נעל", זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת, ורצועה של תפילין" לצפייה לצפייה
2006לך לך - כל הצומות בפסוק אחד "וורט קצר פרשת לך לך". "כה יהיה זרעך בארץ לא להם" בפסוק הזה רמוזים כל 6 התעניות הקבועות בשנה והקשר שדווקא פסוק זה מספר על השעבוד של בני ישראל במצרים. לצפייה לצפייה
2007לך לך- "ישראל הם מעל המזל!" "סיפור שבת לך לך". הקב"ה מרים את אברהם אבינו מעל כל המזלות ולמעשה קובע: ש"ישראל הם מעל המזל" בכוחו של יהודי לשנות את מה שנגזר עליו "סיפור לפרשת לך-לך". "סיפור על בתו של רבי עקיבא" המראה כיצד הצליחה בתו של רבי עקיבא להינצל מהנחש בליל כלולותיה... לצפייה לצפייה
2008לך לך- נאמנות עקבית בכל מצב! "סיפור חסידי פרשת לך לך". אמונה מוחלטת בהקב"ה למרות שכל בסביבה בה גדל וחי אברהם אבינו הייתה "מוצפת" בעבודת אלילים. אברהם אבינו לא איבד את אמונתו גם בניסיונות הכי קשים. "סיפור לפרשת לך לך" מהעלון פחד דוד הממחיש שנאמנות היא לא רק שנוח לך... לצפייה לצפייה
2009לך לך- "למען שמו באהבה" "משל קצר לפרשת השבוע" פרשת לך לך. אברהם אבינו, לא מוכן לקחת ממלך סדום מאומה ונשאלת השאלה: מדוע?! ביאורו הנפלא של ה"משך חכמה לפרשת לך לך" בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" המבאר מדוע זכה אברהם אבנו במתנה כל כך גדולה - בארץ ישראל... לצפייה לצפייה
2010לך לך- "בעל המעה הוא בעל הדעה!" "סיפור פרשת לך לך". על האימרה השגורה בפי כל: "בעל המאה הוא בעל הדעה!" ו"סיפור לפרשת לך לך" עם רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל המבאר מפרשת השבוע בדרך צחות כמה שזה נכון. וכראיה את סוד ההצלחה של אברהם אבינו כגדול המחזירים בתשובה של כל הזמנים... לצפייה לצפייה
2011לך לך- אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה "וורט לשבת לך לך". עלון פחד יצחק המבאר מהו הכלי העתיק המצוי בידי עם ישראל: אמונה מוחשית בנותן התורה ובחכמיה, ודוגמא שניתן ללמוד מחנה הנביאה, אמו של שמואל הנביא בביטחון בחכמי ישראל וברכתם... לצפייה לצפייה
2012לך לך- נקודת האמת מתגלת "סיפור לשבת לך לך" על הגאון רבי יחקאל לנדא זצ"ל בעל ה"נודע ביהודה" המסביר רעיון נפלא בפרשת השבוע פרשת לך לך מדוע המלאך מתבטא בקריאתו להגר ואומר לה: "וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי"?! ואף היא בתשובתה מדגישה: "מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת"? ביאור נפלא להדגשות הללו... לצפייה לצפייה
2013לך לך- מי שרצה להתבונן, רואה! "משל קצר לפרשת השבוע" לך לך. מדוע נגלה ה' אל אברהם אבינו. בנוסף: "סיפור על הבעל שם טוב" - "עלה קטן" כיצד הראה הבעל שם טוב לתלמידיו שמי שרוצה להתבונן בהשגחה העליונה - הקב"ה מסייע לו לראות... לצפייה לצפייה
2014לך לך- להיות כמו הרב "סיפור קצר פרשת לךלך" על ה"אמרי אמת מגור" זיע"א, ששאל את אביו בעל "השפת אמת" זיע"א מי קילל את אברהם? הרי נאמר: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – כולם התברכו מאברהם אז מי קילל?! לצפייה לצפייה
2015לך לך- "מי באמת החברים שלך?" "משל ונמשל פרשת לך לך" המבאר על הפסוק הפותח את הפרשה: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". וביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת לך לך" מי הם באמת החברים של האדם ובמי כדאי להשקיע יותר... לצפייה לצפייה
2016לך לך- עוד מאמין אחד "מדרש לפרשת לך לך" בעניין של "קירוב לבבות" שהביא הרב עובדיה יוסף זצ"ל לביאור החשיבות של קירוב יהודי אחד להאמין בבורא עולם. וכמה קשה עבד אברהם אבינו כדי להגיע למעלה של "אבינו"... לצפייה לצפייה
2017לך לך- להביט למעלה "משל ונמשל לפרשת השבוע לך לך" התבוננות באמונת ה', ללא התבוננות רואים רק את המתרחש בעולמנו החומרי, התבוננות מביאה למסקנה שה' הוא המכוון והוא השולט בכל... לצפייה לצפייה
2018לך לך- צניעות ויופי "ביאור לפרשת לך לך" איך יתכן שאברהם לא הסתכל שעל שרה הרי חובה על אדם לפני שמקדש את אישתו לראותה שמה ימצא בה דבר מגונה?! ותשובתו הנפלאה בנוסף "מילתא דבדיחותא לפרשת השבוע לך לך" לצפייה לצפייה
2019לך לך- לקיים את ציווי ה'! "דבר תורה פרשת לך לך". הקב"ה אומר לאברהם אבינו ללכת מארצו ממולדתו ומבית אביו. אבל מבטיח לו תמורת זה - 'וכאן אי אתה זוכה לבנים'. שם תזכה לבנים, שם תזכה לממון, שם תזכה לפרסום. כשאתה שומע את זה אתה שואל את עצמך – מה הניסיון בזה?! הרי אדם מוכן לעשות הכול כדי לזכות לפרי-בטן?! לצפייה לצפייה
2020לך לך- בחזרתו פרע הקפותיו "וורט לפרשת לך לך" ביאור נפלא של החתם סופר, והאדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל שאין הכוונה כאן לחובות שהשאיר בבתי המלון אלא לתשובות שהיה חייב להשיב להם. לצפייה לצפייה
2021לך לך- 400 שנה על 4 פסיעות "וורט לפרשת לך לך". ביאור נפלא של האדמור מאוסטרובצא להבנה מדוע קיבל פרעה את בני ישראל לארבע מאות שנה על בסך הכל ארבע פסיעות שפסע לאברהם?! באופן נפלא... לצפייה לצפייה
2022לך לך- ללמוד מהשני "וורט פרשת לך לך". ביאור של מרגניתא דר' מאיר על הפסוק: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" מתוך מעשה שהיה עם הרבי מפרמישלאן עם הגאון הצדיק רבי שלמה קליגער... לצפייה לצפייה
2023לך לך- לעקור הכל "רעיון לפרשת השבוע לך לך". ביאור של רבי מאיר שפירא מלובלין לתחילת הפרשה - מדוע כתבה התורה בסדר הפוך? ומסקנתו המעוררת מחשבה: אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה... לצפייה לצפייה
2024לך לך- הגר איום וגאולה "שיחה לשבת לך לך". מהו תפקידה של הגר ומה היה קורה אילו הייתה ממלאת אותו כראוי? ביאור נפלא על פי מדרש שמביא הרמ"ע מפאנו מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת לך לך"... לצפייה לצפייה
2025לך לך- אחותך זה סיפור אחר! "פרשת לך לך וורט". רעיון שמביא ספר "אפריון" המבאר את טענתו של פרעה על שתי הרעות שעשה לו אברהם אבינו: 1. "למה לא הגדת לי כי אשתך היא". 2. "למה אמרת אחותי היא"?!... לצפייה לצפייה
2026לך לך- יש לך עצות? תסתדר לבד! "מוסר השכל מפרשת לך לך". הקב"ה מגביה את אברהם ומראה לו אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן, וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל מסר נפלא שמביא ספר "אדיר במלוכה" מתוך סיפור שהיה עם רבי אהרן מסדיגורא... לצפייה לצפייה
2027לך לך- דקדוקי רש"י בפרשת לך לך "פרשת לך לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת לך לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
3000וירא - נדיבות אל מול נצלנות "סיפור פרשת וירא" אברהם אבינו מצד אחד נדיב "ואל הבקר רץ אברהם" ומאידך, הוא חוסך "יוקח נא מעט מים"?!.לימוד חשוב בהנהגת האדם ועשיית כל מצווה אך ורק על חשבוננו ולא על חשבון חברנו... סיפור על רבי ישראל מסלנט שקיים זאת הלכה למעשה. לצפייה לצפייה
3001וירא - שלשת המידות בכשרים "וורט לפרשת לך לך". כיצד למד הגאון מוילנא זצ"ל מהם שלשת המידות שיש באנשים כשרים מהביאור לפסוק: "ואל הבקר רץ אברהם" לצפייה לצפייה
3002וירא - הכנסת אורחים כדבעי "סיפור פרשת וירא". ההבדל בין הכנסת אורחים של איוב לזו של אברהם אבינו. סיפור נפלא המסופר על רבה של בריסק, ראש ישיבת וולאזין וההסתכלות שלו במצוות הכנסת אורחים... לצפייה לצפייה
3003וירא- פרפראות לפרשת וירא "פרפראות לפרשת השבוע וירא". היתכן שמדינה מחוקקת חוק נגד צדקה? ואיך עשו זאת סדום?!. כיצד חשבה שרה לדרוש את גירוש ישמעאל מאברהם איש החסד?!... ההבדל בין הסתכלותה של שרה ביחסה לישמעאל לבין הסתכלותו של אברהם... האם כל מה שטרח אברהם בהכנסת אורחים השפיע לבניו אחריו במידה כנגד מידה? מתי והיכן?!... לצפייה לצפייה
3004וירא - אליעזר בסדום "מדרש פרשת וירא". "ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" כיצד הצליח אליעזר עבד אברהם לצאת מסדום ללא פגע?... מדרש יפה לפרשת השבוע המביא להבנה מדוע רגז הקב"ה על ההתנהגות והדרך המקולקלת של אנשי סדום... לצפייה לצפייה
3005וירא - מצוות לא על חשבון אחרים "רעיון פרשת וירא" אברהם אבינו מכניס האורחים אומר: "יוקח נא מעט מים" היתכן?! "סיפור נפלא על רבי ישראל סלנטר" רעיון נפלא שלמד רבי ישראל סלנטר זצ"ל מאברהם אבינו ואף יישם אותו הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
3006וירא - האירוח של לוט ושל אברהם "סיפור עם מוסר השכל וירא". ההבדל בין הכנסת האורחים של אברהם לבין הכנסת האורחים של לוט? הרי גם הוא הכניס את המלאכים והגן עליהם בחרוף נפש, מדוע אין משבחים אותו?! רעיון נפלא של הגאון רבי יוסף דב הלוי סולוביציק, בעל "בית הלוי"... לצפייה לצפייה
3007וירא- מהי האפשרות שכדאי לבחור? "משל ונמשל לפרשת וירא" הממחישים את הדרך שבחר אברהם אבינו דבק באמונתו בהקב"ה חילק ממונו לכל שואל ובלבד שיברכו את מי שאמר והיה העולם לעומת הדרך של נשי סדום מנעו מעניים ועוברי אורח לעבור בגבולם ולהתעשר ומה היה סופם?... לצפייה לצפייה
3008וירא- גדול השלום! "סיפור לשבת וירא". סיפור נפלא הממחיש עד כמה גדול השלום. איך אמירת שלום לזולת השפיעה עליו באופן כזה שלבסוף הצילה את חייו של המברך... לצפייה לצפייה
3009וירא- זריזות המונעת עצלות "סיפור לפרשת וירא". אברהם אבינו אפה עוגות ואילו לוט אפה מצות מה השוני בין אברהם ללוט?! "סיפור לפרשת וירא" המבאר "מהי זריזות" אצל גדולי ישראל ואיך הם השתמשו בה כדי להרחיק מהם את העצלות... לצפייה לצפייה
3010וירא- סגולות? לא כשהקב"ה מברך! "סיפור חסידי פרשת וירא". "סיפור על סגולות" המבאר שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות... לצפייה לצפייה
3011וירא- הקרבת האייל מוכיחה על צדיקות! "וורט לשבת וירא". כשהקריב אברהם אבינו את האייל המלאך מברך אותו "כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים... עקב אשר שמעת בקולי", מה הקרבת האיל הוכיחה?! "סיפור על רבי אריה לוין" המשיב על שאלה זו ומלמד למדים שקיום מצוות מתוך רצון ואהבה - מבטיח ברכות עד בלי די!... לצפייה לצפייה
3012וירא- גדולתה של פרשת העקידה "משל לפרשת השבוע וירא". גדולתה של פרשת העקידה: פרשת העקדה זו לא סתם מסירות נפש רגילה. אברהם היה מוכן להקריב את בנו כיוון שזה היה רצונו של המלך! ולכן פרשת העקידה מכפרת לנו בכל שנה... לצפייה לצפייה
3013וירא- יצר הרע לא נכנס לשטח כבוש! "דבר תורה קצר לפרשת וירא". מה יותר מסוכן? לשתוק או להכניס אורחים לבית?! אם כך שואל הרבי מסלבודקא למה ה' לא נתן לזה חשיבות והצילו בשל מסירות הנפש הזו?! ותירוצו הנפלא המבאר "היכן יצר הרע תוקף"?... לצפייה לצפייה
3014וירא- מסירות נפש וממון, זו גדלות! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע וירא". אם הקב"ה הביא את ניסיון העקידה, מה הצורך ביתר הניסיונות? הרי אם את הבן הוא מוכן להקריב – הרי ברור שאברהם יעמוד גם בכל השאר?! אם יש עקידה הרי מוכח שבכל היתר אברהם אבינו יעמוד?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף "סיפור בנושא צדקה" על ההבדל בין צדקה של עשיר לבין אברך בן תורה... לצפייה לצפייה
3015וירא- גדלותו של אברהם אבינו "פרשת וירא דבר תורה". הקב"ה מבקש מאברהם לקחת את בנו יצחק ולהעלותו קורבן לה'. ברור שאם ה' נגלה למישהו מבקש משהו מיד עושים! אם כך מהי הגדולה? כל אחד מאיתנו היה עושה בדיוק את אותו הדבר?! תירוצו של הגאון מוילנא והקשר למצוות שילוח הקן... לצפייה לצפייה
3016וירא- בשכר צניעות זוכים לבנים מלכים "פרשת וירא דבר תורה". "איה שרה אשתך" - להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. בנוסף "מאמרי חז"ל בנושא הצניעות" המגלים לנו ש: "כל כלה שהיא צנועה זוכה ויוצאין ממנה מלכים" ומי הם המלכים שיש היום?... מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3017וירא- חסד בצנעה עדיף! "סיפור עם מוסר השכל לשבת וירא". מדוע התורה רואה חשיבות בהכנסת האורחים של שלשת המלאכים שהכניס אברהם אבינו, בשונה מיתר בתי התמחוי שפתח?... משל ונמשל המבארים את מעלת החסד שאיננו לצורכי פרסום... לצפייה לצפייה
3018וירא- "יהודי לא טועה!" "סיפור מחזק" לשבת "פרשת וירא". נאמר על הגר - מכאן שחזרה הגר, לגילולי בית אביה. מה קרה בן אדם לא יכול לטעות במדבר?! "האם יהודי יכול לטעות?". "סיפור לפרשת וירא" המבאר שיהודי איננו יכול לטעות כיוון שהקבה מדריך אותו.. הקב"ה מדריך כל יהודי, על כל צעד ושעל! מתאים כ- "דרשה לפרשת וירא". לצפייה לצפייה
3019וירא- אברהם איש החסד! "מסר מפרשת וירא". היה אדם אחד, שהיה ראוי לקרוא לו בשם הזה, 'עמוד החסד'. "מה ההבדל בין חסד לרחמים?". "מה ההבדל בין נח לאברהם?" ביאור נפלא משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת וירא. לצפייה לצפייה
3020וירא- להקשיב מדין הכרת הטוב "דבר תורה קצר וירא". מדוע ה' נגלה דווקא באלוני ממרא? אזמה אם הוא יעץ לו על המילה?! ביאור נפלא המגלה מהם הראשי תיבות של המילה 'ממרא' ומסביר מדוע ממרא זכה שהשכינה תשכון באוהלו.. לצפייה לצפייה
3021וירא- תמיד טוב להתפלל! "משל קצר לפרשת וירא". "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו" מה בעצם הקשר בין ההודעה של הקב"ה לאברהם על הפיכת סדום לבין העובדה שהקב"ה יודע שאברהם יצווה את בניו? תשובה בדך של "משל ונמשל לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3022וירא- גירוש על פי ה' "דבר תורה וירא". מה ראתה שרה אימנו לגרש את ישמעאל מביתה? ובפרט שהקב"ה מסכים לכך ואומר לאברהם איש החסד: "וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע"?! לצפייה לצפייה
3023וירא- אבן טובה של אמונה "פרשת וירא מוסר השכל". אבן טובה הייתה תלויה לו בצווארו של אברהם אבינו בצווארו עד כדי כך שכל הרואה אותו מיד מתרפא? ומדוע בשעה שנפטר אברהם תלאה הקב"ה בגלגל החמה?. מה המסר לגבינו?... "מוסר השכל לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3024וירא- להיטיב עם האורח "סיפור לפרשת וירא". רבי יצחק מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם כיצד השתמש בחכמה זו בכדי להיטיב עם אורח שהתבייש לבקש אוכל. ותשובתו של האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זצ"ל לשימושו של רש"י בביטוי של "עובר ושב" לצפייה לצפייה
3025וירא- דקדוקי רש"י בפרשת וירא "פרשת וירא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וירא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
3026וירא- פרפראות לפרשת וירא "חידושים לפרשת השבוע וירא" מבחר "רעיונות קצרים לפרשת וירא". מדוע אבימלך לא מגרש את שרה מיד מן הארמון?... מדוע שרה זכתה לאריכות ימים?... מה אכפת לאברהם שימותו הרשעים הללו?!... "חידושים לפרשת וירא" לצפייה לצפייה
3027וירא- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת וירא" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע וירא. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
4000חיי שרה - גר או תושב? "משל לפרשת חיי שרה". ההבדל בין גר לתושב? ביאור בדרך של משל ונמשל על זה שמשקיע את רוב זמנו בעולם הזה, ושוכח שימי שנותינו בהם הוא רק 70 שנה ושביחס לעולם הנצח זה כמה דקות בודדות... לצפייה לצפייה
4001חיי שרה- "והסר השטן מלפנינו ומאחרנו" "רעיון לפרשת חיי שרה". תפקיד השטן הוא לא רק למנוע מאיתנו לעשות מצווה אלא גם אם עשינו שלפחות נתחרט עליה - מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת חיי שרה" לצפייה לצפייה
4002חיי שרה- לא לסמוך על אף אחד!... "מסר מפרשת חיי שרה". מה למדו חז"ל מהנהגה של אברהם לסמוך על אליעזר בכל חוץ ממציאת זיווג ליצחק בנו?. "סיפור על כשרות המזון" המבאר את הדרך הנכונה שיהודי צריך לדבוק בה בנתינת אמון בבני אדם: כאשר הדבר הוא בעניינים רוחניים יש לבדוק ולפשפש ולנסות ולחפש את הטוב ביותר ולא לסמוך על אף אחד!... לצפייה לצפייה
4003חיי שרה- עובד ע"ז עדיף על פני מושחת! "דבר תורה קצר פרשת חיי שרה". רעיון נפלא של הכלי יקר להבנת שליחותו של אברהם לחיפוש אישה שמשפחתה עובדת עבודה זרה. ההבדל בין עמלק ללבן הוא בכך ששיבושו של עמלק הוא בהשחתה בהשקפה ואת זה אפשר לעקור אבל השקפה במידות עוברת בירושה. לצפייה לצפייה
4004חיי שרה- לדבר רק בשבחו של ה"מחותן"... "משל ונמשל לפרשת השבוע" חיי שרה. ביאור של הגאון ר' יוסף דוב סולביצ'יק זצ"ל על השאלה: מדוע לא מספר אליעזר בבית לבן את הדברים כלשונם כפי שנאמרו לו? והתירוץ בדרך של משל ונמשל קצרים המבארים שיש כאלו המעדיפים מחותן חשוב ולא חתן חשוב... לצפייה לצפייה
4005חיי שרה- "לפום צערא אגרא" "וורט לפרשת חיי שרה". של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על הסיבה שרבקה שואבת מים לאליעזר ובפעם הראשונה המים עולים לקראתה אך כשהיא שואבת לגמלים של אליעזר היא נאצלת לשאוב בעצמה... ומסקנתו שרצו לזכותה שהרי ככל שהאדם מצטער בקיום המצווה - ככל שהמאמץ הנדרש בקיום המצווה גדול יותר כך השכר מתעצם... לצפייה לצפייה
4006חיי שרה- מי משלם על הארוחה? "סיפור קצר לפרשת חיי שרה". סיפור עם המגיד מדובנא זצ"ל. כאשר דין ודברים בין הניצים תירץ לו את הקושיא: מדוע כשבא אליעזר לבית בתואל והניחו לפניו אוכל, מתעקש אליעזר ואינו אוכל עד כי ידבר דבריו?!... לצפייה לצפייה
4007חיי שרה- תפילות אבות תקנום "רעיון קצר מפרשת השבוע". חיי שרה - אברהם תיקן את תפילת הבוקר שהיא תפילת השחר - שחרית. יצחק אבינו תיקן את תפילת הצהריים הלא היא מנחה ויעקב אבינו תיקן את תפילת הערב - ערבית. רמז נפלא בשמות האבות שיעזור לנו לזכור מה כל אחד מהם תיקן... לצפייה לצפייה
4008חיי שרה- האכפתיות וההקשבה לצרכים של הזולת "מסר חסידי מפרשת השבוע חיי שרה". ביאור של הרבי מלובביץ' על שמה של "פרשת השבוע חיי שרה" מהי הסיבה שנקראת הפרשה "חיי שרה" הרי בכלל מדובר ששרה נפטרה?! תשובתו הנפלאה וממשיכי דרכו המקיימים זאת הלכה למעשה... בנוסף "סיפור על רגישותו של בעל התניא" לבכי של יהודי, לצפייה לצפייה
4009חיי שרה- זה המבחן האמיתי שלך! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע" חיי שרה. רבקה עומדת במבחן החסד וזוכה להיות "רבקה אימנו". סיפור על הרב שבדרון שהמסקנה ממנו פשוטה: דווקא בשעה שאין כח ואין רצון - דווקא אז החכמה להתגבר. ואדם שמתגבר על היצר - הרי שאינו מפסיד! לצפייה לצפייה
4010חיי שרה- רשעים מפחדים מחסד אצלם בבית... "וורט לפרשת חיי שרה". רעיון של הרב שלמה לווינשטיין באחת משיחותיו המתאר כיצד מבחן החסד שעמדה בו רבקה גרם לחלחלה ממשית לכל בני הבית... ומה לשני הרשעים לבן ובתואל לומר מה' יצא הדבר?! והנחרצות שלהם לתת את רבקה בו ברגע: "קח ולך" וכן: "ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר ה'"... לצפייה לצפייה
4011חיי שרה- להבין מהו העיקר ומיהו השפוי... "סיפור עם מוסר השכל לפרשת חיי שרה" המביא לתובנה שכסף זה שיגעון. אין זה אומר שצריך להתנזר ממנו אבל להבין שזה שיגעון ולא לחשוב שבמרדף אחרי הכסף אתה אדם שפוי... לצפייה לצפייה
4012חיי שרה- מדוע זכה אברהם להתברך בכל? "סיפור קצר עם מוסר השכל". "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" המשמעות של "ואברהם זקן בא בימים" הרווח של אחד שלא מכלה את זמנו בהבלי העולם וכל כולו מתרכז בעשייה למען ה' ולמען כלל ישראל. "הקשר בין הרב עובדיה יוסף לאברהם אבינו" לצפייה לצפייה
4013חיי שרה- "המושל בכל אשר לו" "סיפור לשולחן שבת פרשת חיי שרה". סיפור על רבי ישראל מסלנט זצ"ל שהסביר ליהודי בדרך מיוחדת במה עליו לבטוח באנשים אם ירצה, ובאלו דברים לא ניתן ולא נכון לתת אמון אלא לחקור ולדרוש בעצמך... אברהם אבינו מלמד אותנו במה ואיך נותנים אמון... לצפייה לצפייה
4014חיי שרה- מה חשוב לך באמת? להשביע את אליעזר שלא ייקח אישה לבנו מארץ כנען? היכן האמון שרכש לו כל השנים עד שמינהו למשול בכל אשר לו?! אברהם אבינו מלמד אותנו: תדע היום להשקיע ולשים את תשומת הלב שלך. והיכן שאדם משקיע - שם רואים מה חשוב לו. ממה שהאדם מתרגש הוא בעצם מראה שזה שייך לו... "סיפור לפרשת חיי שרה" הממחיש זאת... לצפייה לצפייה
4015חיי שרה- צדיקים במיתתם קרויים חיים "רעיון לפרשת חיי שרה". ביאור של הגאון מוילנא זצ"ל לפרשת חיי שרה, המוכיח מתוך הכתובים בפרשת השבוע את מאמר חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים אף בחייהם קרויים מתים"... לצפייה לצפייה
4016חיי שרה- לצאת עם משהו מכאן... "משלי שועלים לפרשת השבוע". חיי שרה. שני ההפכים "גר ותושב". האם ניתן ללמוד מהאחד על השני? "משל ונמשל לפרשת השבוע חיי שרה" המאירים לנו את הטעות הנפוצה שהאדם משקיע בעולם הזה ושוכח שזה פרוזדור בפני העולם הבא. צריך להשקיע כאן כדי לצאת אם משהו... לצפייה לצפייה
4017חיי שרה- מבחן הכניסה לאוהל שרה "וורט לשבת חיי שרה". ראה שהנר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, שורה ברכה בעיסה וענן חזר על האוהל. מה המשמעות של המבחן שעושה יצחק לרבקה שזה עתה הגיעה מחרן? המבחן הוא - כנסי לאוהל ונראה אם הסימנים חזרו... מה הבוחן בזה? ביאור נפלא שהובא בלאור הנר... לצפייה לצפייה
4018חיי שרה- תפילה מעומק הלב פועלת "סיפור קצר פרשת חיי שרה". ביאור נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין כיצד שכשאדם מתפלל מעומק הלב תפילתו נשמעת כנגד כל הסיכויים... בנוסף "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את הדרך שכל אחד בוחר בשביל להתקדם... והזהירות שלא לעלות על טרמפ שנוסע בכיוון ההפוך... לצפייה לצפייה
4019חיי שרה- להגיד תודה גם על הצרה "פרפראות לפרשת חיי שרה". "ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה" מדוע חוזרת התורה ואומרת "שני חיי שרה"? "גדולתה של שרה". שרה זכתה מכיוון שכל חייה היו שווים לטובה - כל מה שעבר עליה מעולם לא התלוננה, עמדה בכל הניסיונות בהחבא. אמרה: "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה" לצפייה לצפייה
4020חיי שרה- הילדים לומדים מהאימא! "מדרש לפרשת חיי שרה" ביאורו של הגאון ר' שפירא מלובלין זצ"ל על שני ההפכים שבין ביאור רש"י למדרש חז"ל באישיותה של קטורה. רש"י: זו הגר על שנאים מעשיה כקטורת במדרש מופיע: קטורה- שהייתה מקטרת לעבודה זרה הייתכן?! הילדים מעידים מי זו אימא שלהם... לצפייה לצפייה
4021חיי שרה- המספר 400 = צר עין "פרשת חיי שרה וורט". אברהם מבקש ומתחנן על אנשי סדום... אם כן, מדוע שהקב"ה נותן עונש לבניו הוא שותק? למה אברהם לא התווכח על 400 שנה של שיעבוד?! לצפייה לצפייה
4022חיי שרה- שלא יצחקו עליך! "חיי שרה משל ונמשל". "גר ותושב אנוכי עמכם" מה פירוש הלשון? כי הרי, גר איננו תושב ותושב איננו גר?! ותירוץ המלווה במשל נפלא של החפץ החיים המבאר כמה מגוחך הוא אותו אדם הדואג כל ימיו לעולם הזה ליפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו עשיר המכין מבוא גדול וסלון קטן... הלוא יצחקו עליו כולם!... לצפייה לצפייה
4023חיי שרה- המהות של האבא עוברת לבנים "שיחה לפרשת חיי שרה". איך יתכן שאברהם מעדיף לקחת בת מעובדי עבודה זרה?! והתמיהה היותר גדולה, והלא ההצעה שעומדת מנגד היא ביתו של אליעזר שכל התורה של אברהם אבינו עברה לאליעזר. וחז"ל אומרים – זיו איקונין שלו – הוא קיבל צורה של אברהם אבינו?!. ביאור נפלא של הכלי יקר... "דרשה לפרשת חיי שרה" לצפייה לצפייה
4024חיי שרה- עשיית חסד ואהבת חסד "חידוש לפרשת חיי שרה" מהו ההבדל בין לעשות חסד לבין אהבת חסד? האם אליעזר הסתפק בעשיית חסד או ביקש לבדוק האם לעלמה הצעירה שנקראת לפניו יש אהבת חסד? "רעיון נפלא לחיי שרה" לצפייה לצפייה
4025חיי שרה- "כולן שווים לטובה" "פרשת חיי שרה וורט". חידוש של ר' עקיבא איגר על התורה המבאר את השאלה מדוע כותבת התורה בפסוק אחד פעמיים את המילים: "חיי שרה"? ואת דברי רש"י באופן מיוחד: "כולן שווים לטובה" מעובד משיחתו של הרב רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
4026חיי שרה- דקדוקי רש"י בפרשת חיי שרה "פרשת חיי שרה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חיי שרה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
5000תולדות - לשון הרע על עצמי?! "סיפור לשבת פרשת תולדות". מדוע כהו עיניו של יצחק? בשביל שיעקב יקבל את הברכות?! היה אפשר לגלות ליצחק שעשיו רשע ויעקב יקבל את הברכות?... "סיפור על החפץ חיים" על האיסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמנו... לצפייה לצפייה
5001תולדות- הרחק מחבר רע! "רעיון לפרשת תולדות". כשרבקה עברה ליד בית עבודה זרה מי היה מונע מעשיו הרשע לצאת?! ועוד, תינוק במעי אמו, המלאך בא ומלמד אותו את כל התורה כולה! וכי חשב יעקב שבבית המדרש ילמד יותר מאשר עם המלאך, שכל כך רצה לצאת כשעברה בבית המדרש?! תשובתו הנפלאה של החתם סופר... לצפייה לצפייה
5002תולדות- "איך לוקחים אחריות?" "חידוש לפרשת תולדות". רבקה קצה בנפשה ואמרה: "אם כן, למה זה אנכי?!" ומה הוביל אותה לרוץ לבית המדרש: "ותלך לדרוש את ה'"?!... רבקה אימנו מלמדת אותנו כיצד על מנהיג לעשות בדק בית... "איך לקחת אחריות?" ו"מהי המשמעות של המילה אחריות?" מבית מדרשה של רבקה אימנו... לצפייה לצפייה
5003תולדות- "וורטים לפרשת השבוע תולדות" "פרשת תולדות וורטים". מדוע התואר שהוצמד ליעקב אבינו: "איש תם". בנוסף חידוש נפלא מהשל"ה הקדוש ומה הוא למד מכך שהתורה בחרה לתת לו דווקא את התואר "איש תם". מהו הגורם לשנאת הגויים אלינו? ומדוע אמרה רבקה: "עלי" קללתך... לצפייה לצפייה
5004תולדות- איך אפשר לאהוב את עשו?! "דבר תורה לפרשת תולדות". האם יצחק אבינו ידע בדיוק "עם מי יש לו עסק"?!... האם לא ראה שעשיו כל היום בשדה ואילו בנו יעקב רכון על לימודיו בבית?!. מה ראה יצחק שלא ראתה רבקה?! ביאורים נפלאים בהבדל שבין יצחק לרבקה. והאם יתכן כי אהבת יצחק לעשיו הייתה "אסטרטגיה של יצחק אבינו" לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
5005תולדות- לצאת בשלום מגרר זה נס! " משל קצר לפרשת תולדות". אבימלך מלך גרר, אחוזת מרעהו ופיכול שר הצבא שלו באים אל יצחק ואומרים לו: "וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." האומנם?! "משל ונמשל לשבת תולדות" המבארים את כוונתם... לצפייה לצפייה
5006תולדות- ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך "סיפור לשבת תולדות". כשחזר עשיו מן השדה למעשה חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: 1. בא על נערה מאורסה. 2. הרג את הנפש 3. כפר בעיקר 4. כפר בתחיית המתים 5. שט את הבכורה. במה שונה עשו מדוד המלך שהרג את אוריה ועליו כתוב "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"?! ביאור נפלא מתוך מעשה שהיה... לצפייה לצפייה
5007תולדות- האם ניתן למכור בכורה? "רעיונות לפרשת השבוע תולדות". עשיו מוכר את הבכורה בעד נזיד עדשים האם זה אפשרי?!... מגוון מפרשים ומדרשי חז"ל המבארים את הפן ההלכתי ואופן המכירה. האם בכלל אפשר למכור בכורה?! ואם כן, כיצד? ובכלל לשם מה יעקב היה צריך את הבכורה? והאם היו מקרים נוספים של העברת בכורה? לצפייה לצפייה
5008תולדות- יצחק מעדיף לברך את עשיו! "משל ונמשל לפרשת השבוע תולדות". משל של האלשייך הקדוש לביאור העדפתו של יצחק לברך את עשיו תחילה. נדמיין לעצמנו שאילו יעקב לא היה שומע בעצת אימו היו כל ברכותיו של יעקב ניתנות לעשיו. ואם כן, האיך חשב יצחק לברך דווקא את עשיו מאשר את בנו הצדיק יעקב?!... כמה ראייתם של אבות האומה היא ראייה נכונה ואמתית... לצפייה לצפייה
5009תולדות- "זה עומת זה עשה אלוקים" "חידוש לפרשת תולדות". הקב"ה יוצר בכל דור איזון בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. ברגע שאחד מהם נחלש נחלש גם חברו ולהפך ברגע שצד אחד מהם מתחזק הרי ברור שהצד השני מתחזק אף הוא... הדבר בא לידי ביטוי במדרשי חז"ל לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
5010תולדות- צלחת המרק כהסתכלות לחיים "דבר תורה קצר לפרשת תולדות". הרב יחזקאל לוינשטיין מבאר מדוע עשיו בז לבכורה? הדבר נעוץ בהסתכלות האדם על חייו... נזיד עדשים - צלחת המרק היא מעין משל לדרך בה אנשים מסתכלים על חייהם ואיך נראה להם עולם הבא: כשהצלחת מלאה- עולם הבא נראה קטן. כשהצלחת ריקה - עולם הבא נראה ענק. לצפייה לצפייה
5011תולדות- "וורטים לפרשת תולדות" "פרשת השבוע תולדות וורטים". האם יעקב אבינו שיקר לאביו יצחק?! כיצד מוודא יצחק שיעקב עומד לפניו? מה הפלא בכך שיצחק מזהה את קולו של יעקב אך מבין שהידיים ידי עשיו?! ועוד, אם יצחק רואה שהדברים לא תואמים (הקול והידיים) מדוע אם כן ברכו?! ביאורים נפלאים ממדרשי חז"ל ורעיון נפלא ל"שבת תולדות וחודש כסלו" לצפייה לצפייה
5012תולדות- מה קורה ביציאה? "חידוש לפרשת תולדות". דרגת שלשת האבות ומשה רבינו – הייתה בחינת "יראה מאין עין וישמע מבלי אוזן!" יוצא איפה, שאין סיכוי שעשיו הצליח לרמות את יצחק! אם כן, עולה השאלה: כיצד יתכן שיצחק אהב את עשיו הרשע?! ביאור נפלא של "החפץ חיים לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5013תולדות- שפה זרה! "פרשת תולדות משל ונמשל". יעקב עושה הכל שאביו יצחק לא יזהה אותו. הוא מתחזה ושם פרווה על חלקת צווארו, הרי יודע הוא שאין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו, למה לקח סיכון כל כך גדול והזכיר שם שמים?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תולדות" לצפייה לצפייה
5014תולדות- תלוי איך מפרשים... "פרשת תולדות וורט קצר". מדוע חשש יעקב שיצחק יקלל אותו (גם אם לא יברכו) הרי האב מרחם על בנו. ומהיכן הגיע החשש לקללה?! ומדוע רבקה לא חששה ואמרה בביטחון "עלי קללתך בני"?! "וורט קצר תולדות" לצפייה לצפייה
5015תולדות- מי שמתייאש לא מתקדם! "סיפור עם מוסר השכל פרשת תולדות". מה כל ההתעסקות בבארות אשר חפר יצחק באה ללמד אותנו? ביאורו הנפלא של החפץ חיים המוסבר על ידי "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע תולדות".. לצפייה לצפייה
5016תולדות- לא אוכל מהגזל! "וורט לשבת תולדות". מדוע צריך יצחק לומר לעשיו איזה כלים צריך לקחת לציד? הרי התורה מעידה שעשו היה "איש ציד" וממילא ידע אלו כלים עליו לקחת... ואם כך, היה יצחק אבינו צריך לומר לו: "צודה לי ציד..." ועוד, מדוע לא לקח עשיו את "בגדי החמודות" – הרי לפי חז"ל היו הבגדים הללו מכניעים לפניו את החיות ומה יותר הכרחי מהם כעת?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
5017תולדות- אין שלימות ללא עמל! "רעיון לפרשת תולדות". תשובת רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לשאלה: אם בא מלאך ומלמדו את כל התורה, הרי שתלמיד חכם עצום הוא... אם כך, מדוע לא ציוונו חז"ל לעמוד בפני אישה הרה הנכנסת לחדר?! ועוד, מדוע רצה יעקב אבינו לצאת מבטן אימו אם הגיע לדרגה גבוהה שכזו?! לצפייה לצפייה
5018תולדות- תורה מגנה ומצילה "סיפור לפרשת תולדות". "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי". מדוע השתמשה התורה כאן בלשון של 'אבל' היה יותר נכון לכתוב: "ימי פטירת אבי" שאז יוכל עשו להרוג את יעקב? ביאור נפלא של הכלי יקר... עם "סיפור לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5019תולדות- להכיר את הקב"ה "סיפור חסידי לפרשת תולדות". מפני מה היו אמותינו עקרות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים. סיפור על הרב הקדוש על בעל ה- 'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל המגלה שבכדי להכיר את הקב"ה צריך תפילות של חשוכי בנים ועקרות... לצפייה לצפייה
5020תולדות- אין אדם רואה נגעי עצמו! סיפור לשבת תולדות". בשביל נזיד עדשים היה מוכן עשיו לתת את הבכורה, ובכדי להצדיק את טיפשותו - החל ללגלג על אחיו התמים, שמחשיב את הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד עדשים. והנה שכשיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות, מתמרמר הוא על 'רמאותו'... היתכן?! ביאור נפלא על ידי "סיפור לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
5021תולדות- למנף התדרדרות וללמד זכות "סיפור לפרשת תולדות". לא ניתן לומר שיצחק אבינו לא ידע מיהו בנו עשיו ומהן "מעלותיו"... והראיה לכך שהזהירו לא להביא מן הגזל משמע שידע בדיוק עם מי יש לו עסק... אם כן, מה ראה יצחק לאהוב את בנו הרשע?! ביאור נפלא של לימוד זכות מיצחק אבינו... לצפייה לצפייה
5022תולדות- ענה כסיל כאיוולתו "סיפור קצר פרשת תולדות". תשובה לשאלה: מדוע נאמר אצל יצחק אבינו "וילכו מאתו בשלום", והרי רק למתים אומרים ב"שלום", ולחיים צריכים לומר – "לשלום"?! לצפייה לצפייה
5026תולדות- מקללה לברכה "שיחה לפרשת תולדות" הרב רוזנבלום המבאר שסיפור קבלת הברכות של יעקב במרמה אינו אלא תיקון לחטא אדם הראשון ולמעשה כל הברכות הם כנגד הקללות שנתקלל אדם הראשון... ביאור נפלא ומדהים... לצפייה לצפייה
5027תולדות- דקדוקי רש"י בפרשת תולדות "פרשת תולדות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תולדות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
5028תולדות- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת תולדות" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע תולדות. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
6000ויצא - התמימות של הרמאים... "סיפור פרשת ויצא". סמל התמימות אצל לבן הארמי = הרמאי? מהי תמימות? האם היא מעלה נשגבה? ומה עושים במקום של רמאים? כיצד יש לנהוג שם?. "סיפור עם החוזה מלובלין" והסברו בעניין זה לתלמיד שלו שהוגדר כ"תמים"... לצפייה לצפייה
6001ויצא- ביטחון מלא בה' מניב תוצאות! "פרשת ויצא -סיפור חסידי". "סיפור על הבעל שם טוב" לפרשת ויצא בנושא ביטחון בה', המבאר שכאשר לאדם יש ביטחון בהקב"ה במלואו ללא שום פשרות, ידיעה ברורה שה' תמיד דואג לו... הרי שהקב"ה אכן ידאג לכל מחסורו.. ותשועת ה' כהרף עין... לצפייה לצפייה
6002ויצא- שיעור באמונה וביטחון "סיפור על ביטחון". כאשר דורשי רשומות מצאו רמז בראשי תיבות של הפסוק הפותח את הפרשה המגוללים בתמצית את דברי המדרש הללו... "סיפור לחיזוק האמונה והביטחון" לפרשת ויצא... לצפייה לצפייה
6003ויצא- כל אחד צריך למצות את ייעודו "סיפור לשבת ויצא". "אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו" אין הכוונה לפי מה שעשית אלא לפי מה שהיית יכול לעשות. סיפור יפה המובא על ר' זושא מאניפולי הבא ללמדנו שכל אחד צריך למצות את ייעודו בעולם הזה... לצפייה לצפייה
6004ויצא- "איך להוכיח את השני?" "משל ונמשל פרשת ויצא". "כיצד צריכים להוכיח בן אדם?" "אם יש לי משהו להוכיח את השני כיצד עלי לעשות זאת?": אם אתה רוצה להוכיח בן אדם - רק תגיד לו מילה טובה בהתחלה ואחר כך תגיד מה שבא לך... לצפייה לצפייה
6005ויצא- "מהו הסוד לעושר"? "משל קצר לפרשת ויצא". הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו משמים, לעיתים קורה והאחד משיג גבול רעהו ופוגע בפרנסת חברו. למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו. זה שלא צרה עינו במה שחברו "לוקח" ממנו מקבל מה' כפל כפליים... לצפייה לצפייה
6006ויצא- בשביל ברכה צריך לתת קצת יותר "פרשת ויצא משל ונמשל". של מדרש תנחומא המבאר מדוע לאה אימנו לא הודתה לה' ואמרה בראובן ושמעון ולוי ובכולם הודיה, אלא רק ביהודה?! "מהי הסיבה שקנאה רחל באחותה?" ומדוע מיד אחרי לידת יהודה נאמר: "ויזכור אלוקים את רחל..." לצפייה לצפייה
6007ויצא- מה לעשות כדי להיות מאושר? "סיפור לפרשת ויצא". הגורם לאושר - האם זה הכסף?! והלא ראינו הרבה עשירים והם אינם מאושרים... הנכסים?! חז"ל כבר אמרו במסכת אבות: "מרבה נכסים מרבה דאגה" אז מה הוא הדבר הנכסף שמביא לאושר?" סיפור על הלקח שלימדה אם את בנה בטרם נהיה למלך!... לצפייה לצפייה
6008ויצא- יעקב אבינו סמל האמונה! "דבר תורה קצר לפרשת ויצא". החיד"א מבאר איך יעקב אבינו הוא סמל האמונה! "מדוע כל אימא מלמדת את בנה לשים יד על העיניים בקריאת שמע?" מדוע דוד המלך אומר בתהילים פרק כ': "לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד, יַעַנְךָ ה' בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹקי יַעֲקֹב" מדוע דווקא יעקב? ולא אלוקי אברהם ויצחק?! לצפייה לצפייה
6009ויצא- ה' רוצה לדבר איתך! "מדרש לפרשת ויצא". "משל ונמשל" המבארים כיצד הקב"ה מפנה את תשומת הלב שלנו למה שהוא רוצה לומר לנו... לא פעם אדם במצוקה מרגיש שהכול חסום לפניו - מרגיש הוא בחושך מוחלט! עליו לדעת: הקב"ה מחשיך הכול, בשביל לדבר איתך!!!... לצפייה לצפייה
6010ויצא- שלושת התפילות כנגד שלושת הגאולות "רעיון לפרשת ויצא". מדוע דווקא תפילתו של יעקב רשות?! ביאורו הנפלא של המבי"ט מדבריו בספרו בית אלוקים שער התפילה המשייך כל תפילה לגאולה בתולדות עם ישראל ומהי הדרך להביא את הגאולה העתידית באופן מידי... לצפייה לצפייה
6011ויצא- תפילה שלא שבה ריקם! "משל ונמשל לשבת ויצא" המבארים את דברי רש"י על המילים: "ותקנא רחל באחותה" - קנאה במעשיה הטובים אמרה אילולא שצדקה ממני לא זכתה לבנים... בדרך של משל ונמשל המבארים את השאלה מדוע לקנאות בלאה? מי מונע מרחל לעשות מעשים טובים כמו אחותה?! וביאור נפלא על "כוחה של תפילה" שלא שבה ריקם... לצפייה לצפייה
6012ויצא- מסקנתו של לבן "וורט לפרשת ויצא". לבן מטיח ביעקב האשמות: "למה גנבת את אלוהי?!" מניין הביטחון שיעקב גנב אותם?! ועוד מה הקשר להביא הוכחה שה' אלוקיך נגלה אלי אמש?! ביאור נפלא של ר' קופל זצ"ל על מסקנתו הברורה של לבן שיעקב גנב את הטרפים!... לצפייה לצפייה
6013ויצא- "רמאי לא מתווכח!" "משל מליצי פרשת ויצא". ביאורו של הר שלמה לוינשטיין המסביר: "מדוע לבן לא מתווכח עם יעקב המציע לו אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה?!" ותירוצו הנפלא של ר' זלמן סורוצקין המסביר שלרמאי אין מה להתווכח - הוא מימלא לא עומד לכבד את ההסכם... לצפייה לצפייה
6014ויצא- "את מי אתה אוהב באמת?" "דבר תורה קצר לשבת ויצא". שאלו כל חתן שבעוד שבוע מתחתן זמן החתונה נראה לו כבעוד שנה לפחות... מדוע אם כן, אצל יעקב זה הפוך: "וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ" הייתכן?! ביאורו של רבי חיים לופיאן זצ"ל עם דוגמה מהחיים... לצפייה לצפייה
6015ויצא- "החובה לכבד ולא לפגוע" "סיפור חסידי פרשת ויצא". "וַיֶּאֱהַב גַּם אֶת רָחֵל מִלֵּאָה" – הוא אהב את רחל, בגלל מה שהיא עשתה עם לאה! מדוע לא כעס יעקב אבינו על רחל הרי היא גרמה לכל הבלאגן הזה בכך שמסרה את הסימנים?! ביאורו הנפלא של ר' שלום שבדרון המסביר שכבוד האדם באשר הוא חשוב הוא מאוד וכולם חייבים בו... לצפייה לצפייה
6016ויצא- "מי שמאמין לא מתרגז!"... "משל פרשת ויצא". למה יעקב אבינו שותק?! בן אדם משקר אותך ומחליף את משכורתך עשרת מונים ואתה יושב ושותק?! הסוד הגדול שמביא הרב שלמה לוינשטיין: אני מאמין באמונה שלמה, שה' יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!!! לצפייה לצפייה
6017ויצא- "מנין השבטים כנגד חנוכה ופורים" "וורט לשבת פרשת ויצא". מה הקשר בין השבטים לחנוכה ופורים? "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּגַּלְּיָא?". "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּכַּסְּיָא?". ידוע ששלושת הרגלים הם כנגד שלושת האבות: פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד יצחק. סוכות כנגד יעקב. אבל למי שייכים חנוכה ופורים?... לצפייה לצפייה
6018ויצא- על מי אתה עושה רושם? "חידוש לפרשת ויצא". 'שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם'? ואילו כאשר אברהם ויצחק עזבו את באר שבע לא נאמר עליהם שנעשה רושם ביציאתם?! ביאור נפלא של ה- "כלי יקר לפרשת תולדות"... לצפייה לצפייה
6019 ויצא- וורטים קצרים "פרשת ויצא וורטים קצרים". "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי"?. מה הביא את לבן לשלם משכורת ליעקב? וורט נפלא של החתם סופר. ביאורו של בית הלוי על הדרך שבה לבן "הרמאי" מטיף מוסר ליעקב אבינו... לצפייה לצפייה
6020ויצא- בקשה לגיטימית "פרשת ויצא סיפור חסידי". כיצד יעקב אבינו מתנה את הגעתו לשלמות בבגד ולחם?! וכי אם לא יהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש, חלילה, האם לא יהיה מחויב להגיע לשלמות?! "סיפור לפרשת ויצא" המסביר את בקשת יעקב... לצפייה לצפייה
6021ויצא- לא מוכר בזול! "סיפור עך הרב שך פרשת ויצא". נראה שלאה בכלל לא ידעה שרחל מסרה לה את 'הסימנים', והנה הזדמנות לגלות לה - מדוע רחל לא ענתה לה?! ביאור נפלא וסיפור על הרב ש"ך המבאר שלא מוכרים מעשה טוב בפרוטות! - אל לנו להתפאר במעשה טוב... לצפייה לצפייה
6022ויצא- התעלות מתמשכת "דבר תורה פרשת ויצא". מדוע רק לאחר סיפור הדודאים זכר הקב"ה לרחל את הסימנים שמסרה ונותן לה הריון? הרי חלף זמן רב מאז מסירת הסימנים, ומדוע לא שילם לה הקב"ה על המעשה הגדול הזה מיד לאחר שעשתה אותו?! ביאור נפלא של הרה"ג משה חברוני זצ"ל... לצפייה לצפייה
6023ויצא- קרבה מיוחדת לה' "פרשת ויצא סיפור חסידי". עם האדמו"ר בעל האמרי אמת - רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל, ובן זקוניו רבי פנחס מנחם... וכיצד הראה הנכד בקיאות בחלומו של יעקב על הסולם והמלאכים... לצפייה לצפייה
6024ויצא- מה נורא המקום הזה "פרשת ויצא משל ונמשל". מה מחדש יעקב באומרו: "אין זה כי אם בית אלוקים" הלא כבודו מלא עולם וימלא כבוד ה' את כל הארץ?!... לצפייה לצפייה
6025ויצא- הסכמה של רשע "משל ונמשל לשבת פרשת ויצא". "וַיֹּאמֶר לָבָן הֵן לוּ יְהִי כִדְבָרֶךָ!" לכאורה קשה איך יתכן שלבן הרשע שהיה צר ורע עין יודה בכך שהשכר מועט?!... "משל ונמשל פרשת ויצא" לצפייה לצפייה
6026ויצא- רוח הבריות ולבן "דבר תורה לפרשת השבוע ויצא". מה פשר המשפט שמוסיף יעקב בסוף דבריו לרחל וללאה: "ואלוקי אבי היה עמדי" משפט שנראה לכאורה, חסר כל קשר להזעפת הפנים של לבן אביהם אליו? ביאור נפלא על פי דבריו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, בספר דרשותיו "יערות דבש"... לצפייה לצפייה
6027ויצא- משתמע לשתי פנים "דבר תורה קצר פרשת ויצא". רחל פונה אל אביה ואומרת: "אל ייחר בעיני אדני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי". איך אפשר לומר שרחל אימנו שיקרה?! ביאור נפלא של בעל מסורת הש"ס הרה"ג ישעיה פיק ברלין זצ"ל... לצפייה לצפייה
6028ויצא - דקדוקי רש"י בפרשת ויצא "פרשת ויצא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויצא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
6029ויצא- פגז וטיל "חינוך מפרשת ויצא". מה עושים הנער גדל וכבר יש לו רצונות ודחפים משלו? ההכרה בצמיחה ובהתפתחות של הילד יכולה להשפיע המון בקבלת ההחלטות של ההורים "דבר תורה חינוכי פרשת ויצא" לצפייה לצפייה
6030ויצא- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת ויצא" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע ויצא. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
7000וישלח - "הבריחה מחבר רע" "דבר תורה פרשת וישלח" מה המשמעות לכפילות הלשון: מיד אחי מיד עשיו? הרי ידוע שליעקב אין אחים נוספים?! התשובה שהיתה אצל דוד המלך... משל ונמשל המבארים את כפל הלשון בפסוק... לצפייה לצפייה
7001וישלח- "בזכות אבות תושיע בנים" "משל לפרשת וישלח". המבאר למה הקב"ה מצער האבות? - הקב"ה ראה כי לדורות הבאים לא יהיו זכויותיהם של בני ישראל כה רבות, משום כך, גלגל את המאורעות כדי שהאבות הקדושים בתפילתם יבקשו על בניהם וממילא בזכות תפילת האבות יושיע בנים.... לצפייה לצפייה
7002וישלח- ניצחון השר מכריע את המערכה "פרשת וישלח משל ונמשל". מדוע יעקב נותר לבדו?! משל ונמשל שמביא המדרש המבארים שבו ברגע שניצח יעקב את שרו של עשיו למעשה הוכרעה המלחמה והניצחון על עשיו היה בטוח... לצפייה לצפייה
7003וישלח- למה יעקב אבינו קונה חלקה בשכם? "מדרש לפרשת וישלח". לשם מה נזקק יעקב לקנות חלקה בשכם? ועוד אם זה לצורך קבורה כפי שעשה סבו אברהם, מדוע קנה רק ליוסף והלא היו לו 11 ילדים?! ביאורים נפלאים של חז"ל... לצפייה לצפייה
7004וישלח- "שיעור בהתנהלות מול אומות העולם" "סיפור לשבת וישלח". כל הפרשה וההתנהלות של יעקב מול עשיו מלמדת אותנו איך להתנהל מול "עשיו" = אומות העולם במהלך הדורות. סיפור שהיה בעירו של הרב חיים מבריסק זצ"ל שהוכיח זאת... לצפייה לצפייה
7005וישלח - "דורון, תפילה ומלחמה" "חידוש לפרשת וישלח". המבאר כי כשם שיעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו בשלושה דברים: דורון, תפילה ומלחמה, כך גם כל אדם צריך להכין עצמו למלחמה הגדולה שלו ביצר הרע בשלושה דברים אלו... והראיה שלו מהפסוק שפותח את קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"... לצפייה לצפייה
7006וישלח- "הבדלות מעשיו היא הנצחיות!" "פרשת וישלח משל ונמשל" של החפץ חיים המבאר כשעם ישראל מגיעים לו סערות קשות הוא יודע להתגונן כנגד אויביו, אך כאשר אומות העולם נותנים לו טיפה חום = חיבוק הוא מיד פושט את מעילו, מתחבר אליהם וסופג את האבדות הקשות ביותר בהיסטוריה... לצפייה לצפייה
7007וישלח - "מלחמה על התורה" "וורט קצר לפרשת וישלח". שמביא הרב רובינשטיין בספרו, שאלתו של החפץ חיים באסיפה חשובה על אודות התחזקות בלימוד התורה, ומסקנתו הברורה: בכל עת מכריז עשיו מלחמה על התורה ולומדיה! עלינו להירתם כולנו יחד למלחמה בו, ולנצחו!... לצפייה לצפייה
7008וישלח- יעקב ובניו ינוחו בו! "חידושים לפרשת וישלח". מהו ההבדל בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום? - שבת ויום טוב, מה הקשר? בנוסף: אברהם יגל, יצחק ירנן, אבל - יעקב ובניו ינוחו בו מדוע? ועוד: כי לעמך ישראל נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת למה דווקא לזרע יעקב?! היבדלות מן העמים הסוד למנוחת שבת... לצפייה לצפייה
7009פרשת וישלח- "יחס גורר יחס" "סיפור לשבת פרשת וישלח". "כמים פנים לפנים כן לב האדם לאדם" כפי שאני מתייחס לזולת כך היחס שאני אקבל ממנו. אם אנו נדע להתעלות על עצמנו ולתת יחס מועדף לאלו השונאים אותנו הרי שהם ישנו את יחסם אלינו... בדרך זו פעל יעקב והתוצאות לא אחרו לבוא... לצפייה לצפייה
7010וישלח- לא להסתכל על מה שחסר! "פרשת וישלח סיפור קצר". עשיו מנסה בכל כוחו לכלות ולנשל את יעקב מהברכות שקיבל. הוא לא מסתכל על מה שיש לו אלא על מה שיש ליעקב... לא פעם אנו לא מסתכלים על הטוב שיש לנו - שהשפיע הקב"ה עלינו, בפגם קטן נכנסים לדכדוך וייאוש... לצפייה לצפייה
7011וישלח- עד היכן השגחת ה'? ת המחלוקת שהייתה בין יעקב אבינו למלאך על פי דברי הבאר יוסף. "משל ונמשל לשבת וישלח" המביעים את עמדתו של יעקב: שה' משגיח על כל דבר ולו הפעוט ביותר... מדוע אנו מזכירים בברכת "אשר יצר": גלוי וידוע לפני כיסא כבודך... בשום מקום בתפילה שחרית, מנחה וערבית כולל מוסף לא מוזכר כיסא כבודו של ה'?! מה העניין דווקא בברכת אשר יצר?! תשובתו הנפלאה של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
7012וישלח- מי ששלם לא נפגע! "דבר תורה לפרשת וישלח". עשיו שנקרא סמאל, כל הלילה נאבק עם יעקב ובבוקר מבקש להפסיק את המאבק - "עלה השחר". מה הקשר בין ענבים לסמאל?! מדוע השטן הוא יצר הרע - נקרא גם זבוב?! ומה הקשר בינהם לבין מאבקו של יעקב? זאת ועוד ב"דבר תורה פרשת וישלח" שלפניכם... לצפייה לצפייה
7013וישלח- "להעיר את הדוב משנתו" פרשת וישלח משל ונמשל". המבארים את הדעה בחז"ל שדורשים שלא היה ליעקב הצורך "להעיר את הדוב משנתו"... היה פשוט חוזר וגמרנו הרי עשיו לא בא אליו במיוחד... ייתכן מאד שאילו יעקב לא היה עושה את כל ההכנות ומגיע בשקט הכל היה "אולי" עובר חלק... לצפייה לצפייה
7014וישלח- ממה יעקב אבינו מפחד? "דבר תורה וישלח". יעקב אבינו מפחד מפני עשיו אחיו עד שהתורה מעידה: "וירא יעקב מאד ויצר לו" יעקב אבינו, ממה אתה מפחד? הרי הקב"ה מבטיח לך שתלך ותחזור לשלום, אתה חזק מאד, יש לך בנים חזקים מאוד ממה נובע הפחד של יעקב אבינו?!... ביאורו הנפלא של הדר זקנים לבעלי התוספות... ובאורי חז"ל נוספים... לצפייה לצפייה
7015וישלח- האם יעקב באמת ניצח?! "משל ונמשל קצרים פרשת וישלח". המבארים את התוצאות של מלחמת יעקב בשרו של עשיו והאם יתכן שיעקב ניצח? הרי הוא יצא מהמאבק צולע?! ותשובתם של חז"ל ומסקנתם הברורה: "מי שמפסיד בוויכוח משתמש באלימות!" אם אין לך מה לומר - אתה המפסיד! לצפייה לצפייה
7016וישלח- השאלה מה אנחנו רואים?! "סיפר קצר לפרשת השבוע וישלח". על הרב קיינסבסקי והסטייפלר זצ"ל הממחיש עד כמה ראייתנו מושפעת מהמחשבה... יתכן ששניים יביטו אל אותו המקום אך כל אחד רואה את מה שמעניין אותו... "ראייה של גדולי ישראל" לצפייה לצפייה
7017וישלח- "יש קונה עולמו בשעה אחת" "סיפור קצר פרשת וישלח". המבאר מדוע פרטה התורה את אלופי עשיו? בניגוד לכלל ש"שם רשעים ירקב"?! סיפור על יקום בן אחותו של ר' יוסי המלמדנו מוסר השכל גדול מאד: "יש קונה עולמו בשעה אחת"... ואם כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה... לצפייה לצפייה
7018וישלח- המאבק וארבע תעניות "פרשת וישלח חידוש". השל"ה הקדוש בשם הש"ך על התורה, המבאר את הקשר בין המאבק של יעקב עם שרו של עשיו לבין ארבעה התעניות... והרמז שנמצא בפסוק: "עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה" לצפייה לצפייה
7019וישלח- "ביד מי המפתח?" "סיפור עם מוסר השכל לפרשת וישלח". מפתח נמצא רק בידי אלוקים, לעומתם יש הסבורים כי המפתח נמצא בידי אדם. אך מי מהם צודק?! בא יעקב אבינו ומלמד כי השילוב הנכון הוא גם אמונה בה' וגם השתדלות בדרך הטבע... לצפייה לצפייה
7020וישלח - מיהו העשיר האמיתי? "משל ונמשל שבת וישלח". המבארים את ההבדל בין עשיו ליעקב: "אחי יש לי רב" לבין יעקב שאמר "יש לי כל"? ביאור נפלא עפ"י מאמר חז"ל בדרך של "משל לפרשת וישב" המביאים לתובנה שלא כדאי ללטוש עיניים אל ממון חברנו... לצפייה לצפייה
7021וישלח- זה לא ברכה זה נס! "וורט לפרשת וישלח" על דברי יעקב: "כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" לשם מה ראה יעקב צורך לפרט ולומר לעשיו: "ואחר עד עתה"?... לצפייה לצפייה
7022וישלח- נבואה של אימא "משל לפרשת וישלח" המבאר את השאלה: מדוע היה יעקב אבינו ירא שמא יהרוג אחרים – והרי הלכה מפורשת היא "הבא להורגך השכם להורגו"?... לצפייה לצפייה
7023וישלח- ניצחון של ישראל "חידוש לפרשת השבוע" פרשת וישלח ביאורו הנפלא של רבי משה סופר בעל "החתם סופר": מדוע מותר היה ליעקב אבינו להסתכן בשביל דבר כה פעוט?... "וורט של החתם סופר לפרשת וישלח". לצפייה לצפייה
7024וישלח- הוכחה ניצחת! "דברי תורה לפרשת וישלח". מדוע שולח יעקב מלאכים ממש ולא שלח לו מלאכים בשר ודם? והקשר למחלוקת התנאים האם "גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת" או האם "מלאכי השרת גדולים יותר מהצדיקים"... לצפייה לצפייה
7025וישלח- לא להרגיז את עשיו "פרשת וישלח חידוש". של האלשיך קדוש העונה לשאלה: לשם מה מדגישה התורה שיעקב אבינו לקח את המנחה "מן הבא בידו"? ומדוע לא הביא לו גם פירות ומאכלים?! לצפייה לצפייה
7026וישלח- למות מתוך תשובה "סיפר חסידי לפרשת וישלח". על האדמו"ר צאנז זצ"ל כיצד הצליח לעורר את תלמידיו לתשובה מתוך סיפור על ר' אלימלך מליז'ענסק שבערוב ימיו הוכיח את החברא קדישא שבאו ואמרו לו: "רבי התוודה על מעשיך!"... לצפייה לצפייה
7027וישלח- היכן הכלבים? "פרשת וישלח סיפור חסידי". יעקב שולח לעשיו מכל הבהמות שברשותו עזים ותיישים, רחלים ואילים פרים ופרות, עיירים ואתונות, מדוע לא שלח בתוך המנחה הגדולה גם כלבים כדי לשמור על העדרים הרבים האלה?! תשובתו של הגאון רבי יוסף דוב סולבייצ'יק זצ"ל - רבה של בריסק לאור סיפור שארע לו... לצפייה לצפייה
7028וישלח- הסרת הערלה מזככת "סיפור חסידי עם מוסר השכל" ביאור נפלא בספר מגיד מישרים של הרב הקדוש רבי בעריש מביאלא זצ"ל על הדרך שניסו בני יעקב להציל את המצב וההכרח שהביאם לחסל את שכם... לצפייה לצפייה
7029וישלח- מיהו "איש"?! יעלה בקרוב לצפייה לצפייה
7030וישלח- ההתמודדות עם "הרחוב" "פרשת וישלח דבר תורה". הספר להתעדן באהבתך שואל: מדוע נחשב הדבר ליעקב אבינו כהתגרות בעשיו? הלא הוא השפיל עצמו לפניו, שלח לו מתנות, שלח מלאכים לפניו, השתחווה לו, ואף כינהו "אדוני" - היכן ישנה כאן ההתגרות?! לצפייה לצפייה
7031וישלח- הגדלות של יעקב אבינו "סיפור לשבת וישלח". מה הגדולה שיעקב אומר: "ותריג מצוות שמרתי"? זה הרי חובה על כל יהודי?! אם כן, מהי המעלה שיש במה שאמר יעקב: "עם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי"?... ביאור נפלא על פי "סיפור עם האדמור מאמשינוב"... לצפייה לצפייה
7032וישלח- המחנה הנשאר יינצל! "וורטים לפרשת השבוע וישלח". מניין הביטחון הגדול שזה יקרה? אולי עשיו ימשיך לחסל גם את הנותרים?! ביאור נפלא המובא במובא בספר חנוכת התורה... לצפייה לצפייה
7033וישלח- תמיד לחלק לשניים "פרשת וישלח סיפור קצר". יעקב מחלק את ילדיו ואת נשיו, ואף את צאנו ורכושו לשני מחנות. מתוך כונה שאם יבוא עשיו על המחנה האחת ויכה בו – יהיה המחנה השני לפליטה. "סיפור קצר לפרשת וישלח"... הממחיש את היתרון בחלוקה... לצפייה לצפייה
7034וישלח- לא מפחד אבל חושש "דבר תורה קצר וישלח". ממה חשש יעקב? הרי עשיו מתנכל לו והלא אף אם יהרוג אותו, עשה כדת וכדין, שהרי הלכה היא: "הבא להורגך השכם להורגו" וממה חשש?!. ביאור נפלא על הפיספוס הגדול שיבוא בעקבות הריגת עשיו... לצפייה לצפייה
7035וישלח- על מה הבכי?! "משל ונמשל קצרים פרשת וישלח". "וישקהו", שלא הייתה נשיקה של אמת. ולבסוף "ויבכו" - למה בכו?. "משל ונמשל קצרים" לפרשת וישלח המבארים זאת בדרך מיוחדת... לצפייה לצפייה
7036וישלח- דקדוקי רש"י בפרשת וישלח "פרשת וישלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וישלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
8001וישב- כדי לקבל דברים טובים צריך לסבול! "דבר תורה לפרשת וישב" איך הצליח יוסף לעמוד בכל המצב הזה של המכירה.. והכלא.. ?! מהיכן ידע שאין דבר כזה לקבל משהו טוב בלי לעבור קושי משמעותי?. מדוע שבכדי שהחלומות יתקיימו הוא חייב לסבול ולהתבזות?! מבן מפונק לאסיר בכלא זר... והדרך למלוכה... לצפייה לצפייה
8002וישב- חכמת יוסף בפתרון החלומות "משל ונמשל לפרשת וישב" שמביא המגיד מדובנא להסבר השאלה: והרי חלומם של שר המשקים ושר האופים מאוד דומים, מדוע אם כן, פתר יוסף כי שר המשקים ישוב לתפקידו ואילו את שר האופים יתלו?!... לצפייה לצפייה
8003וישב- מעלתן של הייסורים "דבר תורה קצר לשבת וישב". מהי המשמעות של הייסורין מתוך הבנה ברורה -מפליא לגלות איך שמבינים את המשמעות - הכול נראה אחרת! - לא פשוט בכלל - "לקבל את הכול באהבה" !!! לצפייה לצפייה
8004וישב- בן כמה נחשב הילד לנער? "וורט קצר לפרשת וישב". מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 17 קרוי "נער", והרי אצל יצחק בן 37 היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער נלכה עד כה.."?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
8005וישב- "וחטאתי נגדי תמיד" "פרשת וישב וורט". יעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! בנוסף למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!... לצפייה לצפייה
8006וישב- מה עושים ששניים צודקים?! "סיפור חסידי לשבת וישב". מתוך הספר "וקראת לשבת עונג" בוויכוח שהיה בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק שהגיעו לדין תורה אצל בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. והקשר לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
8007וישב- לביטחון בה' לא צריך הוכחות! "סיפור קצר לפרשת וישב". לשם מה יש צורך בכפילות לשון: ולא זכר... וישכחהו.."?! ותשובתו הנפלאה... בנוסף, סיפור על אמונתו המוחלטת של ה"סבא מנוברדוק" שהיה ידוע בביטחונו בה' המלמד אותנו שצריך האדם לבטוח בה' גם ללא הוכחות!... לצפייה לצפייה
8008וישב- הריחוק הוא הוא גורם השנאה... "וורט לפרשת השבוע וישב". מה היה החשש של האחים מיוסף?! וגם אם היה משהו, מדוע לא דיברו האחים עם האבא יעקב על החששות שלהם?! יתכן והוא היה מרגיע אותם והכל יבוא על מקומו בשלום?!... לצפייה לצפייה
8009וישב- ייעודו של שר המשקים "מדרש לפרשת וישב". מדוע יוסף פותר את החלום ומוסיף לשר המשקים שהוא יחזור לתפקידו כמשפט הראשון? מה המשמעות של זה?! רעיון המסביר את ייעודו של שר המשקים ומדוע לנפל לו הזבוב לכוס פרעה... לצפייה לצפייה
8012וישב- כשאין מאור אין חזרה למוטב! "דבר תורה קצר לפרשת וישב". בפרשת "וישב". ישנו רעיון מוסרי, הנלמד מפרשה זו, וממהות ימי החנוכה יחד. האם כדי לזכות לדרכה של תורה, יצטרך האדם שלא לאכול כל יום אלא רק פת במלח, ומים לפי מידה, ולישון על הארץ?!. "דבר תורה לפרשת וישב וחנוכה". לצפייה לצפייה
8013וישב- "איך מורידים את יעקב?!" "פרשת וישב משל ונמשל". בחומש בראשית, תמיד התורה מרוממת דמותו של הצדיק, ומורידה את דמותו של הרשע. ומה נאמר ומה נדבר, על הפרשה שלנו שעוסקת במכירת יוסף?!... "משל ונמשל לפרשת וישב" המבארים איך סיבבה ההשגחה העליונה כך, שיוסף יגיע למצרים, כדי שיעקב ירד בכבוד גדול. לצפייה לצפייה
8014וישב- השגחה מופלאה "חידוש קצר לפרשת וישב". מה עשה יעקב הסבא של דינה כדי לשמור עליה? מדרש נפלא המתאר כיצד הגיעה אסנת בת פוטי-פרע להתחתן עם יוסף?... לצפייה לצפייה
8015וישב- נא לפנות לשולח "דבר תורה לפרשת וישב". מה ראה יעקב אבינו ללכת ולשבת עם עשיו ואלופיו (המנויים בסוף הפרשה הקודמת)?. מה על האדם לעשות כאשר הוא רואה שהוא מוקף צרות? "סיפור על הסטייפלר" הממחיש למי צריך לפנות בעת צרה... לצפייה לצפייה
8016וישב- צדיקותו של יוסף "חידושים לפרשת וישב". תשובות של הגאון בעל "אפיקי ים" זצ"ל לשאלות: מה רצתה התורה לומר במילים: "והוא נער"? מדוע כתבה התורה את הלשון "ויבא" היה לה לומר "ויספר"? מהו הלשון: "אל אביהם" וכי אביהם הוא ולא אביו?! והוא מבאר בכל זה צדקת יוסף הצדיק ע"ה... לצפייה לצפייה
8017וישב- מוציא דיבה? תברר לפני! "רעיון יפה מפרשת וישב". דברי הרב גלינסקי לקהילה שרצתה להוציא נידוי לאחד מחבריה שאסור לפסוק לפני שמבררים לעומק את שהיה? ומדוע הייתה התביעה על יוסף שלא הוכיח את אחיו תחילה? ומה כל זה קשור לביתו של המן הרשע?!... לצפייה לצפייה
8018וישב- הארה של הקב"ה "וורט קצר לפרשת וישב". כיצד יוסף הצדיק מתנחם בבשמים, בשעה שממעמד של בן זקונים ליעקב אבינו הוא מובל מצרימה כעבד? מהו, איפוא, "מתן שכרן של צדיקים" בכך שהזדמנו לו בשמים? ביאור נפלא של הגר"מ פוגרמנסקי זצ"ל... לצפייה לצפייה
8019וישב- כלב ותלמיד חכם מה לעשות? "פרשת וישב חידוש". ביאור רש"י ש"ויתנכלו" זה לשון של ערמומיות. ובמדרש רבה מובא, שתוכניתם הייתה לשסות בו את הכלבים. מה ערמומיות יש ב'לשסות כלבים'?! ותשובתו של הבן איש חי ב"סיפור מליצי לפרשת וישב"... לצפייה לצפייה
8020וישב- ההצלה בזריקה לבור?! "דבר תורה קצר לפרשת וישב". "והבור ריק אין בו מים" – אבל נחשים ועקרבים יש בו. אם יש בבור נחשים ועקרבים, איזו הצלה עשה כאן ראובן? הרי יוסף לבסוף ימות מחמת הנחשים והעקרבים?! ביאור נפלא של הספר 'זהב שבא'... לצפייה לצפייה
8021וישב- לדעת לקרוא חדשות "פרשת וישב סיפור עם מוסר השכל" יעקב אבינו מבקש לשבת בשלווה ולא מצליח גם בנו יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות על הדעת את הסבל שלו עשרות שנים. והוא החזיק מעמד הכיצד?! הכל תלוי בעיני המתבונן... לצפייה לצפייה
8022וישב- ראייה נכונה! "פרשת וישב סיפור". האחים מנסים למנוע מיוסף את חלומותיו = נבואותיו ולבסוף לא זו בלבד שלא מנעו קיומם, אלא שעל ידי המכירה נתקיימה המלוכה!... "סיפור לפרשת וישב" המתאר מהי ראייה נכונה שצריכה להיות ליהודי... לצפייה לצפייה
8023וישב- היכן הראש שלך?! "דבר תורה לפרשת השבוע וישב". כיצד ידע יוסף לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?!. ביאור נפלא בתוספת "סיפור עם מוסר השכל לשבת וישב" המבאר שאדם ה'מבזבז' את ראשו נועד לאבדון... לצפייה לצפייה
8024וישב- וורטים קצרים "וורטים לפרשת וישב": ר' יונתן אייבישיץ - מה הסיבה שגרמה למכירת יוסף?. מה מצווה יעקב את יוסף?. כיצד הבין יעקב אבינו מדברי האחים מה ארע עם יוסף. מדוע נמנעו האחים מלהרוג את יוסף?. "ראשי תיבות לפרשת וישב". לצפייה לצפייה
8025וישב- חלום שאינו מבשר טוב "פרשת וישב וורט קצר". חלומו של שר המשקים מבשר טובה ואילו חלומו של שר האופים איננו מבשר טוב וקיצו קרב?! ביאורו הנפלא של רבי מאיר שלום מפוריסוב זצ"ל... "וורט קצר לפרשת השבוע וישב" לצפייה לצפייה
8026וישב- מאוחר מדי "רעיון קצר לפרשת השבוע וישב". כשמגיע אדם לגיל גבורות הוא מכה על חטא שבצעירותו לא אסף מצוות ומעשים טובים... ר' דוד מזאבליטוב זצ"ל מצא לכך בדרך צחות רמז מפסוקים בפרשת השבוע ... לצפייה לצפייה
8027וישב- כבוד האדם קודם לחיים "סיפור לפרשת וישב" על הנהגה של רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. "סיפור על רבי יהושע לייב דיסקין" שסיפר תלמידו רבי ישראל שיינקר זצ"ל על העדפתו כאשר השמש שם לו מלח במקום סוכר בכוס התה שלו... לצפייה לצפייה
8028וישב- מי הבכור באמת?! "פרשת וישב חידוש קצר". "מדוע קפץ על יעקב רוגזו של יוסף"? במילים אחרות: מדוע דווקא שביקש יעקב ליישב בשלווה צץ רוגזו של יוסף?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
8035וישב- "מכירה בעבור נעלים" "שיחה לפרשת וישב". "מדוע השבטים קנו נעלים?!". מדוע בתשעה באב וים הכיפורים לא מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי?. שמעון ולוי לא מקבלים נחלה - מדוע?. ולמה צריכים לאכול את קורבן פסח באופן הבא: וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם... לצפייה לצפייה
8500וישב- "פרשת וישב וחנוכה" "דבר תורה וישב וחג החנוכה". כיצד נקשרת מכירת יוסף למצוות המהדרין מן המהדרין שיש בחנוכה? ומה הלקח לגבינו?... מה מלמד אותנו ראובן בעניין החזרה בתשובה ואיך זה קשור להידור במצוות... "סיפור לפרשת וישב" על ההתרשלות של משמרת בִּלְגָּה והתוצאה שלה... לצפייה לצפייה
9000מקץ - מוות וחיים ביד הלשון "משל ונמשל פרשת מקץ". לאחר שנתפסו, מנשה אומר לדודיו "כדבריכם" זה שימצא הגביע בידו יהיה עבד ואתם נקיים בעוד שהם אמרו הננו לך לעבדים?! "משל לפרשת השבוע מקץ" ממשלי שלמה המלך המובא בספר אורחות צדיקים המלמד מהו כוחה של הלשון... לצפייה לצפייה
9001מקץ- למי הקב"ה מגלה צפונות? משל לפרשת מקץ". יוסף מסביר לפרעה כי איננו פותר את החלומות אלא הקב"ה הוא זה שפותר אותם: "האלוקים יענה את שלום פרעה" - קובע פרעה: "אין נבון וחכם כמוך"! היתכן?! הרי לפני רגע אמר לך שאין הוא פתר אותם?! "משל ונמשל לפרשת מקץ" המשיבים על כך באופן נפלא... לצפייה לצפייה
9002מקץ- איך לעקור מחשבה רעה? "סיפור קצר לפרשת מקץ". "וייקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם" סיפור נפלא המהווה דוגמא אישית מאת רבי ישראל מסלנטר זצ"ל המבאר את הנהגתו מפסוק מפרשת השבוע - מקץ... וזו הוראה לכל אחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
9003מקץ- לא נתתי עצות זה הפתרון! "חידוש לפרשת מקץ". מדוע יוסף מייעץ לפרעה מה לעשות: "ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים" בעוד שביקשו ממנו בסך הכל לפתור את החלום ולא לתת עצות?!... ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
9004מקץ- חכמתם המוגבלת של החרטומים משל קצר לפרשת השבוע מקץ". הכיצד לא הצליחו מיטב חרטומי מצרים לפתור את חלומותיו של פרעה?! "משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלמעשה ידעו חרטומי מצרים כי חלום פרעה מרמז על משהו אך לא ידעו על מה... לצפייה לצפייה
9005מקץ- אבל שאין תורה ככה זה נראה!... "משל ונמשל לשבת מקץ" המבארים שלא פעם, מה שאנחנו עושים על פי ה' זה נראה טיפשות אצל אחרים. אומר הקב"ה: למה שהם קוראים: "טיפש" אני קורא: "יוסף הצדיק"... שאין תורה ככה זה נראה!... לצפייה לצפייה
9006מקץ- כשיגיע הרגע נגאל מיד! "וורט לפרשת מקץ". בספר "וקראת לשבת עונג" מובאים דבריו של החפץ החיים זצ"ל בעת שרצה לחזק את תלמידיו ולהפיח בהם תקווה וצפייה לגאולה תוך שהוא מביא להם ראיה מפרשת השבוע כיצד יבואו הם אל ארץ גאולתנו מבלי להתמהמה כלל... לצפייה לצפייה
9007מקץ- פרעה לא לוקח סיכונים! "פרשת מקץ משל ונמשל". פרעה חולם חלום אך מפחד הוא לספר אותו לחכמיו שמא יפתרו לו הם את חלומו וייודע לו כי הפתרון רע בעבורו... "משל ונמשל - מקץ" המבארים שלכן, שולח פרעה לקרוא ליוסף שיפתור לו כפי שפתר לשר המשקים... לצפייה לצפייה
9008מקץ- "וורטים לפרשת מקץ" "פרשת מקץ וורטים". מדוע השאיר יוסף את שמעון, הלא האחים יחזרו בכל מקרה כאשר ייגמר האוכל? מה הביא את האחים לחשבון נפש? וכיצד ראו שעל כל דבר משלמים לבסוף... "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" איך עשה יוסף דבר כזה?! הלא ראה למה הובילה כתונת הפסים שעשה לו אביו יתר על אחיו?! שלוש תשובות מחכימות... לצפייה לצפייה
9009מקץ- מהרסייך ומחריביך ממך יצאו! "רעיון לפרשת מקץ". עם ישראל - עם שאלוקיו עימו ורשת ביטחון מגנה עליו תמיד מפני אויביו. כל זה בתנאי שהאויב הוא מאומות העולם, כי עם ישראל יכולים להתפלל לה', אבל כשזה מתוכנו אז עם ישראל בבעיה... לצפייה לצפייה
9010מקץ- רעיונות קצרים לפרשת מקץ "פרשת מקץ רעיונות קצרים". אחת נזכרת לשבח - תמר כלת יהודה והשנייה לגנאי - אשת פוטיפר, מדוע?! מה הסיבה התחיל בשמעון וסיים בבנימין? ועוד, לכאורה ענו לו תשובה מקל וחומר, ומדוע בכלל חיפש? ואמר להם 'כדברכם כן הוא'? לכאורה האחים כלל לא גנבו את הגביע אז במה הם מודים?! תשובות לכל השאלות לפניכם... לצפייה לצפייה
9011מקץ- "וורט לפרשת מקץ" "פרשת מקץ וורט קצר". האחים אומרים: "אשר ימצא הגביע בידו ומת..." והאיש משיב: "ויאמר עתה כדברכם כן הוא אשר ימצא הגביע בידו יהיה לי לעבד..." איזו מן תשובה זו?! הרי זה לא מה שהם אמרו? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
9012מקץ- המילה תנאי ליציאה מהרעב! "חידושים לפרשת מקץ". ברית מילה - יוסף מחייב את כל מצרים למול את עצמם. מה הקשר בין מצוות המילה לרעב? מבחר תשובות ורעיונות לקשר בין ברית המילה לאוכל ולשפע... לצפייה לצפייה
9013מקץ- חמור מי שלוקח... "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע מקץ". ביאור נפלא על השאלה מדוע התורה מדגישה "הַבֹּקֶר אוֹר וְהָאֲנָשִׁים שֻׁלְּחוּ הֵמָּה וַחֲמֹרֵיהֶם"... כיצד ידע יוסף האם הטמנת הגביע היא מעשה נכון שה' מסכים לו? לצפייה לצפייה
9014מקץ- דקדוקי רש"י בפרשת מקץ "פרשת מקץ דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מקץ בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
9015מקץ- "עימו אנוכי בצרה" "דרך במנהיגות לפרשת מקץ". איך זוכים לכלכל את כל העולם?! יוסף הצדיק מלמד אותנו כיצד... כדי להגיע לגאולה - להאריך חיים, צריך להרגיש את הצער של השני... והמסקנה לגבינו מה לעשות כשאנו רואים פתק להתפלל על פלוני או מקבלים מייל או SMS לבקשת רחמים?!... לצפייה לצפייה
9950הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ "הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ" נשאלת השאלה: מה הקשר של חנוכה לפרשת מקץ? שתי דעות על הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ. לצפייה לצפייה
9951מקץ וחנוכה- מעלין בקודש "פרשת מקץ וחנוכה". הקשר בין בית הלל שנקבעה הלכה כמותם לבין חלומותיהם של פרעה ליוסף?! "רעיון נפלא לחנוכה ולפרשת מקץ"... לצפייה לצפייה
10000ויגש - שררה מתוך ענווה "פרשת ויגש סיפור". יוסף התקדם למשנה למלך מצרים ועלה לגדולה מעבדות למלוכה, הוא איננו מתגאה. "סיפור לפרשת ויגש" על חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל שקיים זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
10001ויגש- לא לשקר גם במקום סכנה! "סיפור לשבת ויגש" מהספר "וקראת לשבת עונג" מה למד הרב שמואל לוי, בעל "מחצית השקל", רבה של העיר קעלין מיהודה גדול עשרת השבטים שדבק במידת האמת גם שסיכן עצמו אל מול שליט פרעה - אחיו יוסף... סיפור לשבת ויגש לצפייה לצפייה
10002ויגש- מידה כנגד מידה במכירת יוסף "חידוש לפרשת השבוע ויגש". 10 נקודות בתהליך מכירת יוסף המביאות לתובנה כי הקב"ה מנהיג את עולמו ב"מידה כנגד מידה" פשוט מדהים!!! לצפייה לצפייה
10003ויגש- התירוץ הפשוט לכל הקושיות "דבר תורה קצר לפרשת ויגש". ביאור נפלא של החפץ חיים בסיפור מכירת יוסף עת מתוודע יוסף אל אחיו באמירה: "אני יוסף" וההשלכה לגביי הגאולה העתידה לבוא... לצפייה לצפייה
10004ויגש- התיקון לחטא מכירת יוסף "דבר תורה לפרשת ויגש". באיזה שלב מבין יוסף שהחטא תוקן במלואו? "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" - 300 שקל כסף (הגמרא מגילה ט"ז:): איך בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן כתונת פסים ליוסף) ייכשל בו זרעו?! שיוסף נותן ומעורר את טינתם של האחים? ותשובתו של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
10005ויגש- תוכחה שאין מה להשיב עליה! "פרשת ויגש חידוש". דרך נפלאה המסבירה בדרך מיוחדת את מאמר חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"... תשובתו של הרב מבריסק לשאלה איזו תוכחה יש בפסוק הזה: "אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"?... לצפייה לצפייה
10006ויגש- המשמעות של כי כמוך כפרעה! "משל לפרשת ויגש". מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! הרי הוא הסכים בפרוש שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?! לצפייה לצפייה
10007ויגש- תירוץ לשאלה שלא נשאלה... "דבר תורה קצר לפרשת ויגש". מדוע יהודה אומר: "אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח" והלא יוסף לא שאל את השאלה הזו בכלל, מנין זה בא?! ארבע תשובות נפלאות... לצפייה לצפייה
10008ויגש- שלא רוצים לא רואים! "פרשת השבוע ויגש דבר תורה". יוסף שואל את האחים העוד אבי חי? מדוע? ולמה נבהלו לפתע?! שני הסברים נפלאים ובנסף שני ירוצים לשאלה המתבקשת מאליה: מדוע באמת לא זיהו אותו הרי דיוקנו היה כדיוקן אביו?! לצפייה לצפייה
10009ויגש- מה צריך לבקש מהמלך? "משל ונמשל פרשת ויגש". המבאר כי אנו מבקשים מאת ה' שישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג לכל בריותיו... מה אם כן, עלינו לבקש מה'?!... לצפייה לצפייה
10010ויגש- וורטים לפרשת ויגש "וורטים קצרים פרשת ויגש". אומר יוסף לאביו תדע לך שאני מאמין שאלוקים שמני לאדון לכל מצרים זה לא כוחי ועוצם ידי... היכן אמר זאת?!... לצפייה לצפייה
10011ויגש- לחשוב לפני שמאשימים! "סיפור לפרשת ויגש" שהביא "הרב נריה רוזנטל" - רב חיל האוויר הממחיש כי רגע לפני שמתפרצים על מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור רגע ולחשוב: אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש פרשנות אחרת?... אם נלך בתובנה זו בטוח שנחיה בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו. לצפייה לצפייה
10012ויגש- "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!" "סיפור לפרשת השבוע" פרשת ויגש - המבאר את חוסנו של יוסף במצרים ועונה על הקושי של חז"ל שהרי שלח יוסף עגלות וכצד הבין יעקב אבינו שזה מדבר על עגלה ערופה?!... לצפייה לצפייה
10013ויגש- ללמוד מהחמורים! "פרשת ויגש דבר תורה קצר". מדוע שולח יוסף רק עשרה ולא אחד עשר הרי מניין האחים היו אחד עשרה?! ועוד מדוע מדגישה התורה שיוסף "וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים" מה המשמעות של המילה כזאת?! ביאור נפלא של המהר"ל לצפייה לצפייה
10014ויגש- גאווה שהיא בעצם ענווה "דבר תורה לפרשת השבוע ויגש". ביאור נפלא של המדרש עם רמז יפה של הגאון מוילנא. האם יש דבר כזה שאדם מתגאה ובעצם הגאווה הזו היא שיא הענווה?! "משל ונמשל לשבת ויגש" המבארים שבעבודת ה' צריך שתהיה גאווה כזו... לצפייה לצפייה
10015ויגש- למה לא להתיר את הנדר?! "רעיון לפרשת ויגש". מדוע חוזר יהודה על המילים "אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי?" הרי כבר הוא אמר ליוסף שהוא ערב לבנימין?! ביאור נפלא על פי מדרש של בעל ההפלאה שמבאר שבכדי להתיר את הנדר יהודה חייב לחזור עם בנימין ליעקב... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10016ויגש- ערבות לדורות "מדרש לפרשת ויגש". מהי ערבות של "נשא ונתן ביד"?. ואם כן "מהי סוג הערבות שלקח יהודה על בנימין". ביאור דברי המדרש ואיך מאות שנים אחרי הערבות הזאת, נדרש דוד ללכת, ולהוציא את יהודה, מהערבות שהוא לקח על בנימין? לצפייה לצפייה
10017ויגש- "הנהגת מידה כנגד מידה" "חידושים לפרשת ויגש". החידושי הרי"ם (ספר הזכות) על הנהגת ה' בעולם באופן של מידה כנגד מידה. למה קוראים לספר תיקוני זוהר, בשם תיקוני זוהר? איזה תיקונים הוא בא לתקן? הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לשמעון בן יעקב. "למה ישב רבי שמעון בר יוחאי 12 שנה במערה?". "מדוע יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום?". "מה הקשר בן רבי יוסי ליוסף הצדיק?" לצפייה לצפייה
10018ויגש- להאמין שכרגע זהו רצון ה'! "שפת אמת לפרשת ויגש". מה רצה יהודה בכל דבריו?! הרי הוא לא חידש כאן כלום ואף לא ביקש מאומה?! "חידוש של השפת אמת לפרשת ויגש" המבאר שכשאדם מבין שבעת צרה זהו רצון ה' יתברך אזי הקב"ה מוציאו מאפילה לאורה... לצפייה לצפייה
10019ויגש- לחיות זה לא רק לנשום! "דבר תורה ויגש". מדוע יעקב לא האמין לבנים שלו? 12 שבטי י-ה היש חשש שישקרו לו?!. גם לאחר חוסר האמון הוא בסוף מאמין רק לאחר שהוא רואה את העגלות. "לשם מה נדרש יעקב לראות את העגלות בכדי להאמין שיוסף חי?" מעובד מ- "שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10020ויגש- יוסף ליווה אותם הוא חי! "דבר תורה פרשת ויגש". "עוֹד יוֹסֵף בְּנִי חָי" מה הביא את יעקב להגיע למסקנה שיוסף חי?. מה היה בעגלות ששיכנע את יעקב שיש מה לרדת למצרים כי יוסף חי! ביאורו של המהר"ל בגודל מצוות לוויה. ותשובת ה'כלי יקר' לשאלה: מה יש במצוות הליווי שזאת מצווה כזו חשובה? לצפייה לצפייה
10021ויגש- אחדות תביא גאולה! "שיחה לפרשת השבוע ויגש". "וַיַּרְא אֶת הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם" מה מיוחד בעגלות הללו ומה הקשר לעגלה ערופה?!קטע משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
10022ויגש- אם הוא מזמין, הוא חי! "פרשת ויגש משל ונמשל". רק לאחר שיעקב אבינו רואה את העגלות הוא בעצם מאמין - "ותחי רוח יעקב אביהם"?! "סיפור לפרשת ויגש" המבאר שברגע שיוסף הזמין אותו שירד למצרים משמע שהוא נשאר יהודי! לצפייה לצפייה
10023ויגש- צדיק לא שוכח עניינים שבקדושה! "פרשת ויגש סיפור עם מוסר השכל". למה מסר יוסף דווקא סימן זה - עגלה ערופה, ולא נקט סימנים אחרים כדי שיעקב אביו יאמין שנשאר בצידקותו ואיננו רשע? ביאור נפלא על ידי "סיפור על הגאון מווילנה". לצפייה לצפייה
10024ויגש-אני לא באמת זקן "סיפור לשבת ויגש". איך הצליח הגאון בעל שאגת אריה בגיל שבעים לשכנע את בני העיר לעת זקנה, שהוא מתאים לכהן כרב בעיר מץ? ומה הקשר לפרשת השבוע פרשת ויגש?... מובא מהעלון "אגעדאנק לפרשת ויגש" לצפייה לצפייה
10025ויגש- איך להתנהג בעת מבחן? "פרשת ויגש סיפור" המסביר למה יוסף לא מיישם על אחיו את ההלכה הבא להורגך השכם להורגו?! אמר יוסף מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים. "סיפור על הרבי העשיל" המלמד את הדרך שהתווה לנו יוסף הצדיק. אין בונים את עם ישראל על חורבן זולתו! לצפייה לצפייה
10026ויגש- מי יכול לפתוח ישיבה? "דבר תורה ויגש". מדוע בחר יעקב אבינו לשלוח את יהודה לבנות לו ישיבה בארץ גושן? הרי השבט שהקדיש עצמו לתורה היה שבט לוי -הוא הרבה יותר מתאים?!... לצפייה לצפייה
10027ויגש- ומה נענה אנחנו?! "פרשת ויגש משל". אוי מיום התוכחה. ומה יוסף הקטן של שבטים, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו - כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה! "משל ונמשל לפרשת השבוע ויגש" לצפייה לצפייה
10028ויגש- האבא מרחם על הבן! "ממתק לפרשת השבוע ויגש". ביאור נפלא המובא בספר 'אהל מועד' המסביר זאת על פי "סיפור עם הרבי מקוצק" והראיה מפרשת השבוע שלנו - פרשת ויגש לצפייה לצפייה
10029ויגש- סודו של יעקב "וורט לפרשת ויגש". איזו שייכות יש בין אמירתו של יוסף "אני יוסף" לשאלה הנלווית "העוד אבי חי"?! ועוד, מדוע מיד לאחר שנתוודע יוסף לאחיו קטע את המשך דבריו בשאלה על אודות אביו?! ביאור נפלא של ספר עצי הלבנון... לצפייה לצפייה
10030ויגש- איך שכחתם אותי?! "ויגש משל ונמשל". יוסף קטן שבשבטים היה, ולא היו יכולים (אחיו) לעמד בתוכחתו... על מהות תוכחתו של הקב"ה לכל אדם המשיל ה"בית יצחק" את המשל הנפלא... לצפייה לצפייה
10031ויגש- להיזהר מעצבות "משהו קטן לפרשת ויגש". המובא בעלון 'שיחת השבוע' ומסביר מה ראה יוסף צורך להזהיר את אחיו על העצבות?... ואמרה שאמר רבי אהרון מקרלין לפירושה של "עצבות"... לצפייה לצפייה
10032ויגש- דקדוקי רש"י בפרשת ויגש "פרשת ויגש דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויגש בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
10033ויגש- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת ויגש" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע ויגש. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
10034ויגש- ברכה של אבא "פרשת ויגש וורט קצר". רעיון לפרשת ויגש הממחיש מהי ההשפעה של ברכה של אבא על הילדים. וכמה צריך לגרום נחת להורים על מנת שנזכה לברכתם ולא חלילה להפך... "ויגש וורט קצר" לצפייה לצפייה
10100הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת "הקשר בין פרשת ויגש, לעשרה בטבת". "מדוע נקרא בית המקדש בשם צוואר?". "מדוע נקרא בית המקדש בכינוי: בית חיינו?" "וּלְפִי שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ. חָרְבָה עִירֵנוּ וְשָׁמֵם בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ. וְגָלָה יְקָרֵנוּ וְנֻטַּל כָּבוֹד מִבֵּית חַיֵּינוּ". לצפייה לצפייה
11000ויחי- לדעת לפרגן לשני "מוסר השכל לפרשת ויחי" יעקב מברך ושם את אפרים ביד ימין ואת מנשה ביד שמאל. מה ניתן ללמוד על שני האחים הללו?! עד כדי כך שנאמר עליהם "בך יברך ישראל" מה יש בהם שכל ילדי ישראל מתברכים בהם בכל ערב שבת?! "סיפור מליצי לפרשת ויחי" המבאר זאת... לצפייה לצפייה
11001ויחי- לגלות את הקץ למי שראוי! "רעיון לפרשת ויחי". יעקב מנסה לגלות את הקץ לבניו וקורא להם "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" מדוע לבסוף לא גילה יעקב אבינו לבניו את הקץ? ביאור נפלא שמביא ספר "וקראת לשבת עונג" בשם רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
11002ויחי- באמת שווה לסבול כאן... "משל ונמשל לפרשת ויחי". שמביא הרב רובינשטיין בספרו בשם החפץ חיים כדי להסביר שהאדם בעולם הזה יורד לעולם לקיים כל ימיו מצוות ומעשים טובים, אולם לפעמים מרגיש הוא בנפשו רצון להנאות בעולם הזה מכל הטוב המדומה שבו, מיד מסתכל הוא בשכר המובטח לו לעתיד לבוא, ולבו מתמלא שמחה!... לצפייה לצפייה
11003ויחי- בכל דרכך דעהו "פרשת ויחי סיפור עם מוסר השכל". מהו ההבדל בין תורת ישראל לזו של הגוי? למה אמרו חז"ל: "חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין"?. היהודי רץ אחרי הבל של העולם הזה אבל הוא יודע שזה לא התכלית אלא רק אמצעי כדי לקיים רצון הבורא... לצפייה לצפייה
11004ויחי- העיקר לנצח! "משל ונמשל פרשת ויחי". של החפץ חיים להסביר שכל ימי האדם בעולם הזה הם מלחמה ארוכה ביצר הרע. בניו של האדם, המחנך אותם בדרך ה', הם החיצים המסייעים להילחם. אדם שאין לו בנים - ראוי שיחזיק בממונו אנשים אחרים העובדים את עבודת ה'. כשתסתיים המלחמה בניצחון, וודאי שהניצחון יחשב גם על שמו... לצפייה לצפייה
11005ויחי- תשתוק - תצא חכם! "משל לפרשת השבוע פרשת ויחי" על מעלת השתיקה. לא פעם אנו נתקלים באנשים שיש לנו הרבה מה לומר להם... או בשעת קטטה ומריבה אנו חושבים שיש לנו מה להגיד כאן... עלינו לדעת שאם נדבר - נצא בסוף טיפשים... לצפייה לצפייה
11006ויחי- "איך לקבל כוחות?" "משל לפרשת ויחי" המבארים את הדרך של יששכר ובני התורה שבעם ישראל הרואים איזו מנוחה = עולם הבא יש להם ואת הארץ כי נעמה, אזי הם מקבלים כוחות להמשיך לסבול בעולם הזה... לצפייה לצפייה
11007ויחי- קיום מצוות כדאי מאוד! "משל קצר פרשת ויחי". למרות שנראה לאחרים שקיום המצוות זה לא כדאי וגם לא טוב וכדבר קשה ולא נעים, זה שמקיים מתברר לו שזה מתוק ונעים ושכרו מובטח לעולם הבא... לצפייה לצפייה
11008ויחי- הכבוד הוא רק דמיון... "סיפור קצר לפרשת ויחי". במה זכה אפרים שיעקב יברך אותו תחילה? ותשובתו הנפלא המלווה בסיפור הממחיש שלא פעם חושב האדם את עצמו ל"משהו" בזכות ידיעותיו ומשווה לעצמו כבוד אך עד מהרה יבין הוא שזה רק דמיון.. לצפייה לצפייה
11009ויחי- נשים במה הן זוכות? "וורט פרשת ויחי". רעיון של רבי יהונתן מפראג וההשוואה שלו בין הסכם יישכר וזבולון לזכותן של הנשים בעולם הבא, ומסקנתו: כשם שלזבולון זכותו של יששכר עומדת לו, כן הנשים זכות תלמוד תורה של בעליהן ובניהן תעמוד להן... לצפייה לצפייה
11010ויחי- לשמוח שעמדתי בניסיון "פרשת ויחי סיפור" שהיה עם צדקיהו ונבוכדנצאר בו הזכירו הסנהדרין את יעקב אבינו שהתאבל על בנו יוסף ושם שק... מה ראו הסנהדרין להזכיר שיעקב לבש שק על יוסף בנו?! ביאור נפלא המביא משמעות נוספת ל- "ויחי יעקב" שמח שהצליח לעמוד בניסיון ולא שת ליבו ליצר הרע... לצפייה לצפייה
11011ויחי- הברכות לשמעון ולוי "חידוש לפרשת ויחי". משמעות הברכות שברך יעקב לבניו שמעון ולוי. "בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי" מה בעצם הייתה הטענה של יעקב אבינו על בניו שמעון ולוי? ועוד, "כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור" מדוע יעקב משווה אותם באותו פסוק?... לצפייה לצפייה
11012ויחי- תורה היא העוצמה הגואלת מכל רע "חידושים לפרשת ויחי". המבארים את השאלה מדוע הקדים יעקב ואמר "ויקרא בהם שמי" ורק אח"כ את שם אבותיו, היכן כיבוד הורים של יעקב? מה רצה יעקב ללמד אותנו? רק מי שלומד תורה יודע מה ה' רוצה ממנו... לצפייה לצפייה
11013ויחי- "וורטים לפרשת ויחי" "פרשת ויחי וורטים". במה זכו אפרים ומנשה להיות כחלק משנים עשרה השבטים עד שאמר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"?... "בחרבי ובקשתי" - לכאורה היה צריך להיות קודם קשתי ואח"כ חרבי, כיוון שאדם נלחם קודם זורק חיצים מרחוק, וכשמתקרב נלחם בחרב?... ומדוע מברכים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"?... לצפייה לצפייה
11014ויחי- המקלל מפסיד לעצמו "סיפור עם מוסר השכל לפרשת ויחי". המביא לתובנה מהו ההפסד העצום של אדם המקלל את חברו. יעקב אבינו הפסיד 33 שנה מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים היפות שבחייו - כל בני משפחתו על ילדיו ונכדיו מסביבו ובנו אהובו שליט בארץ... בשביל קללה אחת כמה צריכים להיזהר מחטוא בלשוננו... לצפייה לצפייה
11015ויחי- ילדים חכמים ובעלי מידות "שיעור לפרשת ויחי" על פשר הברכה של יעקב "בך יברך ישראל - ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה". היה לו לומר רק ישימך אלוקים כאפרים שהוא היה בן תורה - איזה אבא רוצה בן שיהיה עסקן או פוליטיקאי כמנשה?! ביאור נפלא המתובל במסרים נפלאים משיעורו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
11016ויחי- אחד שבית אבא חסר לו... "וורט לפרשת ויחי". כיצד שוב יעקב אבינו מעדיף את אפרים לפני מנשה?! ועוד, אם כבר אתה חושב שלאפרים מגיע להיות בימין, תחליף את המקומות?! ותירוץ נפלא המסביר את מחשבתו של יעקב... לצפייה לצפייה
11017ויחי- מקמץ לגופו ומפזר לאחרים "סיפור קצר לפרשת ויחי". ברכתו של משה רבנו לשבט אשר: "וטובל בשמן רגלו" רש"י: שהייתה ארצו מושכת שמן כמעין. והוא מוסיף: ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר... במה זכה לזה?! והתשובה היא: "מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך"... מה הקשר?! לצפייה לצפייה
11018ויחי- שמירת השבת = שליטה עולמית "פרשת ויחי דבר תורה קצר". מדוע אם נשמור את השבת ולא נעשה מלאכה אז הקב"ה ייתן לנו שליטה בכל העולם ואז יתקיים 'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' אפילו הגויים יהיו בשליטתנו - מה הקשר?! לצפייה לצפייה
11019ויחי- "פרפראות לפרשת ויחי" "פרפראות לפרשת ויחי". מדוע חששם של אחי יוסף הוא חשש שווא? ומדוע זכה יוסף לשני בנים כמנשה ואפרים?!... למה ביקש יעקב דווקא מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה?... מדוע כתוב "אם נא מצאתי" בלשון עבר, היה צריך להיות כתוב 'אם אמצא חן בעיניך', בעתיד?!... מי הציל את יוסף מן החטא?... ביאורים נפלאים לצפייה לצפייה
11020ויחי- בן מזלו של יעקב "חידוש לפרשת השבוע ויחי". המובא בשער הליקוטים להאר"י ז"ל המבאר מדוע כשבא יוסף אל אביו - מיד ויתחזק ישראל וישב על המיטה? - מהו הגורם בביקורו של יוסף שהביא את אביו להרגיש חזק יותר?... לצפייה לצפייה
11021ויחי- ההוכחה שיוסף לא חטא "וורט קצר לפרשת ויחי". המבאר מהי הפליאה שהוא זכה לראות את יוסף בחייו עם הראייה של ילדיו של יוסף? מה הקשר בינהם?! ביאור נפלא של ה'פני דוד' שזו בעצם ההוכחה שלמרות שיוסף היה בערוות מצרים - לא חטא... לצפייה לצפייה
11022ויחי- לא יכול לבד "פרשת ויחי וורט קצר". של הרב חיים קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" על השאלה: לשם מה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!... לצפייה לצפייה
11023ויחי- רע שממנו תצמח טובה?! "סיפור לפרשת ויחי" מהי הבקשה שביקשו אחי יוסף שיגמול להם רעה כפי שעשו לו?! ועוד מה ענה להם יוסף: "כי התחת אלוקים אני"?! "סיפור על נפוליאון" המבאר בדרך מיוחדת את תשובת יוסף לאחיו... לצפייה לצפייה
11024ויחי- הקירור של הרגש "חיזוק מפרשת ויחי". שאלתו של הרב שבתאי יודלביץ' זצ"ל: מדוע הנכד דווקא חושים בן דן, הוא היה הקנאי להרוג את עשו הרשע ולא הדודים שלו שמעון ולוי הידועים כקנאים לכבוד המשפחה?! וביאורו הנפלא על ידי "סיפור לפרשת ויחי"... לצפייה לצפייה
11025ויחי- עכשיו תסגוד לו! "דבר תורה לפרשת ויחי". מדוע 17 שנה לא בא יוסף אל אביו?! ובכלל מה לעשות שכשאדם חושב שיש איזה מנהיג שאינו ראוי לתפקידו? ומה למד המהר"ם מרוטנבורג מיוסף הלכה למעשה?... לצפייה לצפייה
11026ויחי- מהי הברכה הטובה לאבא? "פרשת ויחי דבר תורה קצר". שאלתו המופלאה של הגאון מפונביץ מדוע יעקב פתח ברצונו לתת ברכה ליוסף וסיים "המלאך הגואל... יברך את הנערים"?! - "הילדים הם העיקר, הדור הצעיר הוא תקוות עתידנו!" לצפייה לצפייה
11027ויחי- לא לצפות לגמול "סיפור עם הבעל שם טוב" המתאר כיצד הצליח עשיר נדבן לחמוק מגמול התודה של העניים בני עירו.. ומדוע אמר הבעל שם טוב על קמצן העיר - "אשריו ואשרי חלקו"... לצפייה לצפייה
11028ויחי- תלוי כמה אתה משקיע "דבר תורה קצר לפרשת ויחי". מפני מה נמשלה התפילה לקשת?. ביאור נפלא של האדמו"ר מקוצק על הדמיון בין החץ לתפילה - סגולתה של התפילה כמו סגולתו של החץ... לצפייה לצפייה
11029ויחי- פנינים לפרשת ויחי "פנינים לפרשת ויחי". מדוע הפרשה קרויה 'ויחי' פרשת מיתתה של שרה אימנו קרויה 'חיי שרה'?!. לשם מה מדגישה התורה את זמן הברכה: "ויברכם ביום ההוא"?!. ומה בכלל תשובתו של יוסף: "ויאמר יוסף אל אביו בני הם" וכי יעקב לא ידע?!... לצפייה לצפייה
11030ויחי- זה מה שאשתך מרגישה! "פרשת ויחי סיפור קצר". על רבי יהושע לייב דיסקין – השרף מבריסק זצ"ל המתאר כיצד הצליח הרב להסביר לחתן צעיר מה אישתו מרגישה... והלקח לגבינו ביחסנו לרעיה שבבית... לצפייה לצפייה
11031ויחי- דקדוקי רש"י בפרשת ויחי "פרשת ויחי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויחי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
11032ויחי- מנהיג שולט ברוחו "ויחי סיפור עם מוסר השכל" המבאר בדרך של "משל ונמשל" מניין היו ליוסף יכולות ניהול שכאלה? לכלכל את כל העולם בתבונה ובאומץ כה רב?! והתשובה מי שמושל ברוחו – יכול למשול על כל העולם... לצפייה לצפייה
11033ויחי- לדעת לכבד "דבר תורה קצר פרשת ויחי". מה הביא את יעקב לתת את הבכורה דווקא ליוסף? רעיון נפלא שמסביר במה טעה ראובן שנלקחה ממנו הבכורה ואיך יוסף בכבדו את אביו זוכה בבכורה... לצפייה לצפייה
12000שמות - ללכת עם הקב"ה "משל ונמשל לפרשת שמות". "כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו". השאלה המתבקשת: אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! "משל לפרשת שמות" ו"סיפור לשבת שמות" הממחישים שכשהולכים בדרך שהקב"ה מבקש - אין ההגיון שולט... לצפייה לצפייה
12001שמות- דווקא ירא שמים עדיף! "סיפור לפרשת שמות". כשפרעה מצווה "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" מדוע המיילדות אינן עוזבות לאלתר את משרתן?! ולו זו בלבד אלא נשארות ומסכנות את נפשן?! סיפור על רעיון נפלא שמצא החפץ חיים בפרשת השבוע, כאשר נשאל שאלה... לצפייה לצפייה
12002פרשת שמות- חינוך הילדים "רעיון חינוכי לפרשת שמות". הנלמד מציווי ה' אל משה לקחת את המטה בידו. מה המשמעות לנו כהורים ומחנכים כשמשליכים את המטה מהיד... וכיצד ניתן לתקן את אשר עוללנו?! - מלמד הקב"ה את משה לאחוז בזנבו! לצפייה לצפייה
12003שמות- התנהלות ניסית במצרים "משל קצר לפרשת השבוע פרשת שמות" כתשובה לשאלה של האבן עזרא: מדוע לא הזכירה התורה את הנס שיוכבד ילדה בגיל 130? הרי זהו נס גדול יותר משל שרה שילדה בגיל תשעים ושם הכתוב מציין זאת באריכות?!... לצפייה לצפייה
12004פרשת שמות- לפום צערא אגרא "דבר תורה פרשת שמות". על מה אנו בגלות?" והתשובה היא: לשון הרע! ביאור נפלא בדברי חז"ל: "לפום צערא אגרא" מפרשת השבוע... והקשר לדברי משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם מפני מה זאת האומה משתעבדת יותר מכל האומות שיש בעולם? אכן נודע הדבר = החטאה הזאת שלא על חינם משתעבדים... לצפייה לצפייה
12005שמות- מפני מה זכו ישראל לנס? "וורט לפרשת שמות". "מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" מה למד רבי שמעון מתוך מעשה שהיה עם אביו ה"חפץ חיים"... אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!... לצפייה לצפייה
12006שמות- כשיש הבדלה ה' מקדש! "סיפור קצר לפרשת שמות". אם נעשה הבדלה מהגויים - הקב"ה יקדש אותנו, אך אם לא נעשה קידוש לעצמנו, הקב"ה ידאג שהגויים יבדילו אותנו מהם... ברגע שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את 'עצמם' לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות ובימנו אנו... לצפייה לצפייה
12007שמות- כוחו של מי גדול יותר "סיפור קצר לפרשת שמות". מספר "וקראת לשבת עונג" הממחיש בצורה נפלאה את ההבדל בכוח, בין הקב"ה לשאר אלילים. שבשעה שנגלה ה' למשה בסנה הסתיר פניו, אבל בשעה שראה את הנחש לא הסתפק משה בהסתרת פניו אלא נס מפניו, הייתכן?!... לצפייה לצפייה
12008שמות- חינוך הילדים רוצה להתכבד?! "חינוך הילדים פרשת שמות". עמרם ואבימלך עושים מעשה בעקבות ייאוש. עמרם- עושה מעשה אמיץ ונכון ומקבל את משה רבינו. אלימלך- עושה מעשה טיפשי- עוזב את ארץ הקודש ומקבל את דוד המלך. מה המסר מכאן לגביי חינוך הילדים?!... לצפייה לצפייה
12009שמות- יעלה בקרוב לצפייה לצפייה
12010שמות- לבוש הולם ומיוחד "דבר תורה לפרשת שמות" המבאר את השאלה: כיצד ביקש ה' מבני ישראל לשאול מהמצריים שמלות - ללבוש בגדי נכרים? והלא זה בניגוד לציווי: "ואבדיל אתכם מן העמים"?! זאת ועוד והלא נגאלו ישראל ממצרים בזכות שלא שינו את לבושם?!... לצפייה לצפייה
12011שמות- גדולתם של אבות "וורט פרשת שמות". על משה וההבדל בינו לבין האבות הקדושים. שכבר בתחילת השליחות שאל לשמו של ה', ולבסוף אמר: "למה הרעותָ .. ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה וגו'" ותשובת ה': לכן "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"... לצפייה לצפייה
12012שמות- "וורטים לפרשת שמות" "פרשת שמות וורטים". מדוע שיבחה התורה את המיילדות? מה גדולה עשו שהחיו את הילדים, הרי זה בכל שפיכות דמים, ומצווים כולנו ב'ייהרג ואל יעבור'?! מסירות הראויה להערכה. "כי כבד פה וכבד לשון אנכי" מדוע לא ביקש משה מה' שירפא אותו?... ביאורים נפלאים לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
12013שמות- "וראך ושמח בליבו" מנהיג למרות שהוא קטן ממנו. מהו השכר על מעשה אצילי שכזה? נתן לו הקב"ה את האורים והתומים = והיו על ליבו תמיד, וכל מי שתהיה לו שאלה יבוא לאהרון וישאל. מי צריך לשאול את אהרון שמשה נמצא?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
12014שמות- אברהם ושיעבוד מצרים! "פרשת שמות משל קצר". הקב"ה אומר לאברהם "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך... ועבדום ועינו אותם 400 שנה", הוא אפילו לא מתווכח על זה, בשונה מעונשם של אנשי סדום, ששם הוא מתחנן לה' שיציל אותם... לצפייה לצפייה
12015שמות- נעלים ניתוק מהחומר "שיעור לפרשת שמות". מאת הרב ברוך רוזנבלום המדבר על משמעות הנעלים של האדם גם לאחר פטירתו כמו "למה אסור לנעול נעלים של מת?", "למה צריך לקרוע נעלים של הנפטר?" משל ונמשל המבארים שאדם צריך להסיר את המנעולים מההרגלים שלו ואז הוא יגלה מחדש אלו יכולות ואיזה כוחות יש לו... לצפייה לצפייה
12016שמות- מהי "אהבת ישראל"? "סיפור חסידי לפרשת שמות" מדוע ביקש ה' משה רבנו לחלוץ את נעליו?! מהם התכונות הדרושות ממנהיג? ובפרט ממנהיג של עם ישראל?... סיפור נפלא המבאר שמי שלא יודע מה כואב לחברו - סימן שאין לו "אהבת ישראל"! לצפייה לצפייה
12017שמות- "רעיונות לפרשת שמות" "פרשת שמות רעיונות". ביאורו של האור החיים לשאלה מדוע ציווה ה' את עם ישראל לגנוב את דעת פרעה ולומר שהולכים רק לשלשה ימים? ושישאלו את כליהם?... משה זכה לקבל את התורה בזכות הענווה שהייתה לו וכן זכה הר סיני שתינתן עליו התורה בזכות הענווה שלו על פני ההרים האחרים... לצפייה לצפייה
12018שמות- למה נקרא שמו משה? "דבר תורה פרשת שמות". מדוע נקרא שמו משה? מי נתן למשה רבנו את שמו? האם זו בתיה בת פרעה או הקב"ה? מניין ידעה בת פרעה לקרוא למשה בעברית? ואם הסיבה שמין המים משתיהו היו צריכים לקרוא לו משו או נמשה? משמעות השם משה זה שהוא מוציא אחרים מהמים?!... לצפייה לצפייה
12019שמות- איך ניתן להגיע לגאולה? "פרשת שמות דבר תורה". מה ההבדל בין הגאולה שהייתה במצרים "פקוד פקדתי" לבין הגאולה העתידית? ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום אומר הקב"ה: "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית" כמו הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה...האומנם?! לצפייה לצפייה
12020שמות- משה בן עמרם הלוי "פרשת שמות וורט" על הפסוק: "וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי" ובנוסף שאלתו של ספר שערי אורה: לשם מה האנונימיות הזו לפני לידת משה? מה הייתה הבעיה לכתוב "וילך עמרם וייקח את יוכבד גרושתו"?! והיא ילדה את משה?! וביאורו של המהר"ל על ההדגשה של התורה: "בן לוי ובת לוי... לצפייה לצפייה
12021שמות- זה הזמן להתנתק מהחומר... "דבר תורה קצר לפרשת שמות". שובבי"ם = ראשי התיבות של ששת הפרשיות הראשונות בחומש שמות (ש-מות, ו-ארא, ב-א, ב-שלח, י-תרו, מ-שפטים)מה הייתה גדולתו של משה? ומה הקשר לימים הללו?! לצפייה לצפייה
12022שמות- "להודות בטעות" "וורט קצר לפרשת שמות". "איך אפשר לזכות לילד צדיק" כמו משה רבינו? "סיפור מהמדרש על פרשת שמות" המבאר במה יתייחד עמרם כל כך עד שזכה שדווקא ממנו נולד מושיען של ישראל... לצפייה לצפייה
12023שמות- "ההקבלה בין יוסף למשה" "רעיון לפרשת שמות". "יוסף ומשה" כמה דברים בחיי משה רבינו המקבילים באופן מדהים לחייו של יוסף. אותו דבר שנעשה ליוסף - אז, נעשה למשה עכשיו... הכל כדי לזכך אותו, ולהביאו לתיקון השלם, כדי שיוכל להיות נותן התורה. לצפייה לצפייה
12024שמות- שהפה נקי אפשר לגשת למתן תורה "שיחה לפרשת שמות". מה השייכות למתן תורה והשלמת המשכן ליציאת מצרים?. מדוע מתחילה הפרשה ב'ו'?. "מדוע אברהם אבינו לא מבקש על בניו שלא ישתעבדו 400 שנה?". "מה הקשר בין לשון הרע לשיעבוד -וליציאת מצרים?" "שיחה לפרשת שמות" מעובד מ- "שיחה של הרב רוזנבלום" לצפייה לצפייה
12025שמות- דקדוקי רש"י בפרשת שמות "פרשת שמות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שמות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
12026שמות- כל הגויים בשביל ישראל! "וורט קצר לפרשת שמות". של הרבי מסטמאר זצ"ל מפרשת השבוע שכל הגויים נבראו בשביל עם ישראל. ומה הקשר לברכת "בורא נפשות רבות" שאנו מברכים לאחר כל דבר מאכל שנברא במאמר פיו של הקב"ה? לצפייה לצפייה
12027שמות- כמו משה רבנו "סיפור חסידי לפרשת שמות". על רבי שניאור ­זלמן מלאדי וכיצד הצליח לדעת את סוד הכוונות של תקיעת השופר ממורו המגיד ממזריטש זצ"ל ועוד הביא לכך סימוכין מפרשת השבוע פרשת שמות... לצפייה לצפייה
12028שמות- כולם בתוך אחד "חידוש לשבת פרשת שמות" על השאלה: מדוע אמרה בתיה בת פרעה: "מילדי העברים" - בלשון רבים, ולא אמרה בלשון יחיד: "ילד עברי זה?!... והסברו עם "סיפור לפרשת שמות" לצפייה לצפייה
12029שמות- תפילתן של המיילדות "וורט קצר לפרשת שמות". ביאור נפלא להסבר כפל הלשון: ברור לכולם שאם המיילדות לא עשו כדבר המלך להמית את הילדים - הם נשארו בחיים?!... לצפייה לצפייה
12030שמות- וורטים לפרשת שמות "פרשת שמות וורטים קצרים". מדוע תמיד אחרי רדיפות ועינויים קשים אנו יוצאים מחוזקים ומחוסנים יותר?. גדולתו של משה רבינו ומדוע יתרו ביקש מבנותיו להביאו?... לצפייה לצפייה
12031שמות- הפלה זה רצח! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת שמות". סיפור על תבונתו של הרב אשר בדרך יצירתית הצליח להסביר לאישה בהריון שלעשות הפלה כמוה לרצוח את בנה החי... הסיפור מובא בספר 'מאמר אפרים'... לצפייה לצפייה
12032שמות- לזהות פוטנציאל "סיפור לפרשת שמות". רבינו החפץ חיים זצ"ל, סיפר על המגיד מדובנא זצ"ל המראה שבכל ילד יהודי יש פוטנציאל להיות גדול הדור בא ולכן כשנראה ילד יהודי הזקוק לעזרה, יש להושיט לו יד... לצפייה לצפייה
12033שמות- הכרת הטוב היא עליך! "פרשת שמות דבר תורה קצר". השכר שנתן הקב"ה למיילדות - בתים, כשכר על המעשה הנועז שעשו באי ציות לפרעה הרשע? וכי חסר לו מלאכים עושי רצונו?!. ביאור נפלא של הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסברו לשם מה אומרים מודים דרבנן... לצפייה לצפייה
12034שמות- לראות בצערו של השני "פרשת שמות סיפור עם מוסר השכל" השתתפות בצער חברו דילמא של כלה, שהעלתה חשש שמא מגוריה לאחר החתונה מול חברתה שמעוכבת שידוך יגרום לה צער... ופסיקתו של הגראי"ל שטיינמן... לצפייה לצפייה
12035שמות- כוח הצדקה הפך את הכול! "רעיון מפרשת שמות" על הדרך שבה פעלו המיילדות, כששמעו את הגזירה הרעה שנגזרה על ישראל והבינו שמידת הדין מתוחה עליהם... איך הצליחו המיילדות להפוך את מידת הדין למידת הרחמים?!... לצפייה לצפייה
13000וארא - מה טוב לי בכלל?! "משל ונמשל לפרשת וארא". המבהירים מי מנהל את העולם: "למען תספר באזני בנך ובן בנך... וידעתם כי אני השם" "משל ונמשל לפרשת וארא" המביאים לתובנה שלא בהכרח אנו מבינים מה טוב לנו... יש להשאיר את השיקולים וההחלטה להקב"ה... לצפייה לצפייה
13001וארא- עזרה לאחרים מביאה ישועה! "סיפור לפרשת וארא". על החת"ם סופר שאחד הסוחרים הגדולים שביקש את עזרתו. הרב מצא לו את הבעיה שהפריעה לו לקבל עזרה מאת ה' מפרשת השבוע שלנו פרשת וארא. בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?!... ביאור נפלא! לצפייה לצפייה
13002וארא- בכל אחד יש "פַרְעוֹן"! "משל ונמשל לפרשת וארא". פרעה - מלך על המעצמה מספר אחד בגודלה באותה תקופה... מצליח להיות אדיש למתקפות החוזרות ונשנות של "איתני הטבע" והוא מקשה את ליבו פעם אחר פעם כשכל האימפריה שותקת?! מסתבר שפרעה לא לבד במערכה... לצפייה לצפייה
13003וארא- משה ואהרון שקולים היו?! "וורט קצר לפרשת וארא". משה ואהרן שקולים היו. שאלתו של ה"חוזה מלובלין": הכיצד ייתכן ששני אנשים יהיו בדיוק באותה הדרגה?! ותשובתו הנפלאה תוך השוואה לאברהם אבינו ולמאמר חז"ל: "גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שנאמר באברהם"... לצפייה לצפייה
13004וארא- אתה יודע מי היה סבא שלי?! "משל לפרשת וארא". מהי "זכות אבות" מתי באמת זכות אבות קיימת לאדם? יש אנשים שכששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות הם משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!... הוא היה רב גדול.., האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות, אבל האמת הבן מזכה האבא, ולא האבא מזכה הבן... לצפייה לצפייה
13005וארא- כדי לאזן צריך מכות! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת וארא". פרעה חוטף עשר מכות ששבע מהן נמצאות בפרשת השבוע. נשאלת השאלה: אם הקב"ה הוא זה שהכביד את ליבו של פרעה למה הוא בעצם אשם?! לשם מה מגיע לו העונש הקשה הזה של עשרת המכות?! "משל ונמשל נפלאים המבארים את התשובה לכך... לצפייה לצפייה
13006וארא- שלום בין מים לאש "דבר תורה לפרשת וארא". סיפור על ר' יונתן אייבשיץ המבאר מהו השלום ומהו הנס שבהשכנת השלום בין האש למים... לצפייה לצפייה
13007וארא- נושא ונותן בעול עם חברו "דבר תורה לפרשת וארא". מדוע ה' נגלה למשה בסנה? "וירא ה' כי סר לראות" מה הקשר? ולמה דווקא בסנה? שאלתו של המהר"ל: הרי, כל סיפור בתורה יש ממנו הוראה לגבנו. מהי ההוראה מהסיפורים על משה רבנו? ועוד משלושה סיפורים?! (הריגת המצרי, התערבות בין שני ניצים והצלה של בנות יתרו) מה הקשר בין שמותיהם של גרשום ואליעזר לשמותיהם של אהרון ומרים?!... לצפייה לצפייה
13008וארא- אם לא תוותר הצרות יגדלו! "מוסר השכל מפרשת וארא" מטרתם היא לעצור את מכת הצפרדעים, וככל שהם מכים בה יוצאים עוד ועוד... היה עליהם להפסיק להכותה? למה הם ממשיכים?! כיצד מידת הכעס משפיעה על שיקול הדעת של האדם ניתן ללמוד מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
13009וארא- ההבדל בין הצפרדעים לנחשים "פרשת וארא רעיון". ההבדל שבין מכת הצפרדעים שכאשר התפלל משה לה' להפסיק את המכה, נעתר לו והסיר את המכה מארץ מצרים מיד. לעומת זאת כשפגעו בהם הנחשים במדבר, לא הועיל משה בתפילתו מיד אלא היה צורך להביט אל נחש הנחושת... לצפייה לצפייה
13010וארא- פרעה הוא אזהרה לכולנו "ראשי תיבות לפרשת וארא". פרעה הוא אזהרה לכולנו - האומנם?! ראו מה קרה לאדם שמונחה ע"י היצר שלו... מדוע אצל המן הרשע כתוב "ויאמר המן בליבו", אבל אצל חנה אימו של שמואל הנביא כתוב: "וחנה היא מדברת אל ליבה"?! שרשרת הפיקוד של המוח, הלב והכבד... לצפייה לצפייה
13011וארא- מכת הברד נס בתוך נס! "משל קצר לפרשת וארא". נס בתוך נס! – הברד לא כיבה את האש והאש לא המיסה את הברד, אלא, היו הולכים שניהם יחד ומכים את המצרים. "משל ונמשל לשבת וארא הממחישים איך התאגדו שני ה"שונאים" אש ומים למלחמה במצריים... לצפייה לצפייה
13012וארא- "איך מביאים את הגאולה?" "חידוש מפרשת וארא". מהו סוד הגאולה?, "למה נבחרו דווקא משה ואהרון?". מה היה במשה ואהרון שעל ידם הייתה הגאולה לעם ישראל?. כיצד מבאר רש"י: שהיו שקולין כאחד? היכלו שניהם להיות שקולין בדיוק אותו דבר?! ביאור נפלא לשבת וארא... לצפייה לצפייה
13013וארא- למה אנשים כפויי טובה? "משל מליצי לפרשת וארא". הייתכן הכרת הטוב לדומם?! אם מדובר בבן אדם שעשה לי טובה והחזרתי רעה נו... ברור - שחיתות. אבל ליאור ולחול?! מה הם כועסים עלי?! וכי יש להם את האפשרות לכעוס או להיפגע?! והרי מים זרמו והתחלפו להם מזמן... והעפר עף ברוח?!... ובכלל "למה אנשים שגמלנו להם טובה הופכים להיות שונאים שלנו?" תשובתו של החתם סופר זצ"ל מתוך מעשה שהיה... וסיפור מליצי לקינוח... לצפייה לצפייה
13014וארא- טוב אם כבר באת, תישאר! "משל ונמשל פרשת וארא". יש פסוק בתהילים (פרק ק"ה פסוק ל"א): "אמר ויבא ערוב - כינים בכל גבולם" נשאלת השאלה: הרי מכת כינים הייתה לפני ערוב מה הם עושים כאן?! ביאור נפלא של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת וארא"... לצפייה לצפייה
13015וארא- דצך עדש באחב "חידוש של האברבנל לפרשת וארא" לשאלה: לשם מה נדרשו סימנים? כל מספר פלאפון יש לו 10 מספרים? מה הבעיה לזכור?! ותשובתו הנפלאה: איך מצליח ה' להחדיר אמונה בכל הרבדים במצרים ניתן ללמוד מהסימנים של ר' יהודה: היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב... לצפייה לצפייה
13016וארא- הבטחה של ה' זו הבטחה! "פרשת וארא משל ונמשל" שמביא המגיד מדובנא להסבר דבריו של הקב"ה למשה: "דבר נא באוזני העם" ואין נא אלא לשון בקשה.שלא יאמר אותו צדיק (=אברהם) "עבדום ועינו אותם" קיים בהם "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" הייתכן?! ביאור נפלא למה הקב"ה דואג מאברהם אבינו... לצפייה לצפייה
13017וארא- שלום בין מים לאש "פרשת וארא סיפור". האש וקרח עשו שלום ביניהם. ביאור מאמר חז"ל: "מי שנפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו" מעשה על ר' יונתן אייבשיץ שהצליח להסביר למלך מדוע הסיר משכין שלום... לצפייה לצפייה
13018וארא- חלוקת המכות לסימנים "פרשת וארא דבר תורה קצר". המעמיד את יסודות האמונה בה'. לשם מה היה רבי יהודה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב?. מכת בכורות הייתה להוציא את ישראל ממצרים ולכן בפועל היה מספיק לתת רק את מכת בכורות בכדי שפרעה ישחרר את בני ישראל, לשם מה אם כן הביא הקב"ה עשר מכות?!... לצפייה לצפייה
13019וארא- כל מכה ומכה הייתה מכוונת "מידה כנגד מידה בפרשת השבוע וארא" חז"ל אומרים: "במידה שאדם מודד בה מודדין לו" ואכן, כל שבעת המכות שבפרשה הם ניתנו למצריים "במידה כנגד מידה" נבאר כל אחת מהן. מהי המידה שהוחזרה למצריים הרשעים הללו... לצפייה לצפייה
13020וארא- שלשה ימים לצמיתות "רעיון לפרשת וארא".כיצד אמר משה שההליכה היא לצמיתות, בעוד שידע שזה לא לשלשה ימים בלבד?! תשובתו של הרמ"א (ר' משה איסרליש): שבכוונה תחילה נהג משה כך - שינה משה מן האמת, כדי שתהיה זו מידה כנגד מידה... לצפייה לצפייה
13021וארא- שכינה מדברת מתוך גרונו "מדרש לפרת וארא". יוסף אומר להם יבואו יום ותגאלו ממצרים יבואו אדם ויאמר לכם "פקוד פקדתי" תדעו שהוא הגואל... את סוד זה שמרו האנשים מדור לדור... מה קרה שהאמינו דווקא למשה רבנו הרי כל מי שידע את הסיסמא יכול לבדות ולאמור שהוא הגואל?... לצפייה לצפייה
13022וארא- יסודות האמונה ממכות מצרים "וורט לפרשת וארא" "למה היה צריך 10 מכות"?! (בשביל שאם ישאלו את המצריים אח"כ איך היה? הם יגידו 10...) המכות לא היו בשביל פרעה אלא בשבילנו "העושה לנו נסים נקמה בפרעה" הנסים היו בשבילנו ותוך כדי זה גם נקמה בפרעה... לצפייה לצפייה
13023וארא- המשענת היחידה, אבינו שבשמים! "סיפור לשבת וארא". למה היה צריך המטה להפוך לנחש והנחש למטה?! רצה הקב"ה להסביר מסר לעם ישראל: תדעו! לפעמים המטה הוא נחש ולפעמים הנחש הוא מטה... אנשים נשענים על קנה רצוץ. עליהם לדעת שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים... "סיפור על נחום איש גם זו" לצפייה לצפייה
13024וארא- מכות מצרים התשובה לכל השאלות! "שיעור לפרשת וארא". שבע מכות בפרשת וארא ושלוש מכות בפרשת בא?. "מה למדנו מאותם עשר מכות, שהיו במצרים?". רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִימָנִים: דְּצַ"ך. עַדַ"ש. בְּאַחַ"ב. - "בשביל מה צריך לחלק את המכות?" קשה לך לזכור עשר מכות?! "האם בהתבוננות במכות מצרים נמצאים כל התשובות לשאלות שלנו בחיים?... קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת וארא" לצפייה לצפייה
13025וארא- מכת הברד ושלשת הכוחות "פרשת וארא שיעור". לאיזו מכה אנו מחכים למכת ברד?. הווידוי של פרעה - מה קרה שנפתח לו הפה?! מה הביא את עם ישראל לפתוח את הפה לאחר מכת הברד?. למה המלאך בלידה, מכניס לתינוק את הנשמה, דרך הפה ולא דרך האף? למה בעצם ירדנו למצרים? תהליך הירידה למצרים וההשתלשלות של האירועים... "ביאור של השיר חד גדיא" בכל גלות, שהקב"ה שולח את כנסת ישראל, הם מסתכלים איפה הם נמצאים, ויודעים מה צריך לתקן. מה יש לתקן בגלות אדום, שאנחנו נמצאים בה עכשיו?. למה צריכים לתת את הטריפה לכלב? ומה כל זה קשור ל- "ימי השובבים"? לצפייה לצפייה
13026וארא- דקדוקי רש"י בפרשת וארא "פרשת וארא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת וארא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
13027וארא- עבד שקם על רבו "משל ונמשל לפרשת וארא" הביא המגיד מדובנא, לבאר את חשיבתו של פרעה להיות אלוה ואיך הקב"ה החזיר אותו למציאות על ידי עשרת המכות... עד שהודה ואמר: "ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים"... לצפייה לצפייה
13028וארא- שקולים היו... "פרשת וארא וורט קצר". כיצד הצליח האוהב ישראל אפטא זצ"ל לענות בחכמה לגביר נדבן (עם הארץ) שהתקשה בתמונה של משה ואהרון שצייר איזה צייר על חומש... לצפייה לצפייה
13029וארא- כבד לב פרעה "משל קצר לפרשת וארא". שהביאו בעלי התוספות להסביר את חוצפתו וטיפשותו של פרעה למרוד במי שאמר והיה העולם למרות כל המכות שקיבל פעם אחר פעם... לצפייה לצפייה
13030וארא- "ענה כסיל כאולתו" "סיפור לפרשת השבוע וארא" המסביר את תשובתו של משה במהלך דו-שיח בינו לבין החרטומים שהתקיים לאחר שמטהו בלע את כל התנינים של החרטומים... סיפור מליצי המבאר ש: "לשאלה מטופשת עונים תשובה מטופשת"! לצפייה לצפייה
13031וארא- להפוך עבד למקבל תורה?! "פרשת וארא דבר תורה". תירוץ מופלא של המהר"ם שפירא מלובלין ובעל ה"כרם צבי" אודות הוויכוח של משה רבינו ופרעה הרשע. האם ניתן להפוך דור ש- 200 שנה הוא בעבדות ובמ"ט שערי טומאה לדור שיוכל לקבל תורה? ומה הקשר למטה שהפך לנחש?!... לצפייה לצפייה
13032וארא- טשטוש הגבולות "חידוש לפרשת השבוע וארא". הרי היכן עובר קו הגבול בין המדינות - הסתיימה במכת צפרדע, לשם מה חוזר משה רבינו על עניין הגבול גם במכת ארבה?! ביאור נפלא של האדמו"ר מטשעבין זצ"ל... לצפייה לצפייה
13033וארא- קל וחומר מצפרדעים "וורט של הגאון לפרשת וארא". מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם ונכנסו לתנור כיוון שלמדו קל וחומר מהצפרדעים. שאלתו של הגאון על עצם הקל וחומר והלא הצפרדעים כן היו מצווות?! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
13034וארא- כבוד ליהודי מישראל! "סיפור עם מוסר השכל פרשת וארא" סיפור נפלא המלמד כיצד לא לזלזל או לבייש אדם גם כשהוא רשע או טועה ובפרט שמדובר ביהודי... "סיפור על רבי חיים עוזר" זצ"ל... לצפייה לצפייה
13035וארא- מה לא להגיד! "סיפור קצר לפרשת וארא". על 'המגיד מבודפשט' שלמרות שהיה דרשן בחסד עליון היה מכין את דרשותיו בקפידה... מה ענה לבנו כאשר נשאל על כך? וראייתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
13036וארא- וורטים לפרשת וארא "פרשת וארא וורטים קצרים". מניין שפרעה היה אנוכי?. מדוע רק במכת הצפרדעים נאלץ משה לצעוק אל ה'?. מה קרה לכבשים החולים במכת ארבה?. הייחודיות של משה ויעקב והצטדקותו של פרעה... "וורטים קצרים לפרשת וארא" לצפייה לצפייה
13037וארא- לא לבוא לידי גאווה "סיפור חסידי לפרשת וארא". שסיפר הרב מרדומסק על מעשה מהבעש"ט בשעה שניסה את תלמידו, ומשזה עמד בניסיון גילה לו שרק ניסיון הוא זה... והקשר לפרשת השבוע - וארא למזימתו של פרעה ולעמידה של משה ואהרון בפיתוי... לצפייה לצפייה
14000בא - התבוננות חוסכת סבל רב "העונש המשולש של פרעה". פרעה מקבל עונש משולש: גם קיבל מכות, גם שילח את בני ישראל וגם טבעו הוא וחילו בים?! האם היה יכול למנוע זאת?! "משל ונמשל לפרשת בא" המסבירים מה אנו יכולים ללמוד מכך... לצפייה לצפייה
14001בא- איך חולקים כבוד זה לזה? "סיפור לשבת בא". המסביר איך חכמים למדו ממשה ואהרן וחלקו כבוד זה לזה, עד שהדיבור יצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים. סיפור נפלא על ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא איך חלקו גדולי ישראל כבוד זה לזה!. לצפייה לצפייה
14002בא- להוציא את מצרים מתוך עם ישראל "דבר תורה לפרשת וארא". מדוע רבי יהודה מחלק את עשרת המכות לשלשה חלקים? כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח: ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב? הסבר נפלא על הלימוד והאמונה בהכרת ה' וביכולותי מתוך עשרת המכותלא רק למצרים אלא גם ובעיקר לישראל... לצפייה לצפייה
14003בא- "מי חייב למי?!" "מדרש לפרשת בא". התביעה הגדולה של ארץ מצרים נגד בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון הקיסר. ואמרו לו כי בני ישראל חייבים להם את הכסף והזהב שנטלו מהם לפני שיצאו ממצרים ברכוש גדול. ומה ענה להם גביהה בן פסיסא... לצפייה לצפייה
14004בא- עיון בלקחי מצרים ל מועד ובכל חג מדוע ר"ה ויוה"כ משפיעים "עד כמה משפיעה קריאת שמע" בחג סוכות ופסח האדם מרגיש התעלות רוחנית ואת צאת השבת כל אחד מרגיש בהבדלה... אך כשהאדם מזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, האם מרגיש הוא שהתעלה?! תשובה נפלאה של הסבא מקלם בדרך של "משל ונמשל לפרשת בא"... לצפייה לצפייה
14005בא- מי שגרם נזק שישלם! "פרשת בא משל ונמשל". "כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" האם זה מן הצדק להתעלל במצרים כדי שיהיה לנו מה לספר לבנינו אחרינו?! לצפייה לצפייה
14006בא- "כל בן נכר לא יאכל בו" "סיפור לפרשת בא". מספר "כה עשו חכמנו": כיצד בחכמתו הרבה הצליח ר' יהודה בן בתירא לזהות רומאי נוכל ומושחת ולהסגירו לידי חכמים שבירושלים... לצפייה לצפייה
14007בא- למה לסחוב כשיש מצרי שיסחב?! "פרשת בא - משל ונמשל". מדוע ה' מבקש בלשון "נא" לקחת את ביזת מצרים? איזה אדם שומע לקחת כסף ולא רץ?! ועוד להתחנן לפניהם שיקחו?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת פרשת בא" לצפייה לצפייה
14008בא- לראות נפלאות על ידי לימוד התורה "משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע" פרשת בא: משל ונמשל שהביא הגאון ר' אהרון בוקשט לשאלה: מדוע ה' לא עושה לנו נפלאות כשם שעשה לאבותינו במצרים? וביאורו הנפלא בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
14009בא- "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" "משל ונמשל פרשת בא". חודש ניסן מדרש נפלא המבאר את המשמעות של מאמר חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" ואיך עשיו שמתגאה היום ומתפאר ביכולותיו להשמיד את ישראל - ה' ישפילו, יביא משיח וקרן ישראל תורם. לצפייה לצפייה
14010בא- להקשיב לחכמי ישראל! "דבר תורה פרשת בא". דמוקרטיה זו שיטה גרועה כשקובעים משהו. לדוגמא: מי הכשיר את האנשים לקבוע מה טוב ומה נכון?!, האם ניתן לערוך בין בני המשפחה הצבעה לגבי ניתוח מציל חיים והרופא יהיה בדעת מיעוט? ברור לא יתכן הרי נשמע לרופא! האם נערוך הצבעה בכיתה כדי לקבוע אם המורה תתן שיעורי בית? אלא צ'רצ'יל אמר שלא מצאו שיטה טובה מדמוקרטיה כיוון שברור שניסיון וידע הם מרכיבים את השיקול דעת המקיף או להפך שיקול דעת מקיף מרכיבים אותו מניסיון וידע זה ברור, ולכן התורה מצווה: "ועשית ככל אשר יורוך" = להקשיב לחכמי ישראל בכל דור ודור... לצפייה לצפייה
14011בא- וורטים לפרשת בא "וורטים לפרשת השבוע" פרשת בא: ביאור לשאלת פרעה הרי כולכם תמותו במדבר ראו כי רעה נגד פניכם חוץ מכלב ויהושוע בן נון אז לאן אתם ממהרים? הרי אף אחד מכם לא ישרוד?!... ביאור תשובת משה לפרעה: "כי חג ה' לנו". מדוע מבקש פרעה: "לכו נא הגברים"?! לצפייה לצפייה
14012בא- "להתעורר בתשובה מכלב" "סיפורי צדיקים פרשת בא". ר' דוד בודניק, מתלמידי "הסבא מנוברדוק להינצל מכלב אימתני... סיפור נוסף משל שהביא המגיד מדובנא לאנשי הקהילה שהתרחקו מאד מהדרך הישרה והסכימו לשמוע דרשה עם משלים יפים אך בתנאי אחד: בלי פסוקים! מה סיפר להם המגיד?... לצפייה לצפייה
14013בא- לנקות את הלב ולזכות במצווה "חידושים לפרשת בא". מה ראה הקב"ה לצוות עלינו להוציא בערמה מהמצרים מתנות? וכי חסר לקב"ה איך להעשיר את בני ישראל?! ביאורים נפלאים של חמדת ימים ואבני חן המראים כיצד אין להרהר אחר מעשה ה' כי הכל בחכמה!... לצפייה לצפייה
14014בא- לזכור למה ירדנו למצרים "וורט לפרשת בא". "החודש הזה לכם ראש חודשים" עד כדי כך שרש"י פותח את ביאורו לתורה שהיה לפתוח את התורה דווקא במצווה זו... מה מיוחד במצוות ברכת הלבנה?! ומה הקשר ליציאת מצרים?!... לצפייה לצפייה
14015בא- קח מכונית לעולם הבא! "חידוש לפרשת השבוע בא". תשובה לשאלה: מדוע השתמשה התורה במילה: "ילך"? היה צורך לומר ניקח?! ומה הקשר לציפור?... בנוסף ביאורו של ר' שאול כרדי ראש ישיבת מאור התורה וההוכחה שלו שלא בהכרח שהמצוות יגיעו איתנו לעולם הבא אבל מה שקנינו כאן דווקא כן... לצפייה לצפייה
14016בא- שלשת המכות וברכת ההבדלה "פרשת בא דבר תורה". מדוע חילקו את המכות 7 + 3 (ולא 9 + 1 אולי זה יותר מתאים)?! "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" - כשם שבפרשת השבוע יוצאים בנ"י בחיפזון אחר מהפך שקרה במצרים, כך הגאולה העתידה תבוא מתוך מהפך ובחיפזון גדול... לצפייה לצפייה
14017בא- "ולכל בני ישראל היה אור במושבתם" "פרשת בא חידוש". ביאור לשאלת רש"י לגביי מכת החושך: ולמה באת? רק אחרי המכה כשבני ישראל באו לדרוש את הכלים הבינו המצרים ש"לכל בני ישראל היה אור במושבתם"... לצפייה לצפייה
14018בא- חיבוב מצווה מביא גאולה! "דברי תורה לפרשת בא". כיצד עלינו לבנות את סדרי העדיפויות שלנו , לפי מה שהקב"ה מבקש...עם ישראל ישאל כמו בגאולת מצרים "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" כשם שע"י חיבוב מצווה וחיפזון יצאנו ממצרים, כך ע"י חיבוב מצוות ניגאל... לצפייה לצפייה
14019בא- מכת הארבה "דבר תורה קצר פרשת בא" מחלוקתם של הרמב"ם והאבן עזרא... "מדוע נענשו המצרים בארבה?" ומה הוא הנס שקיים ועומד עד היום ממכת הארבה לדעת הרמב"ן (מביא בשם רבנו חננאל)... לצפייה לצפייה
14020בא- מי שסוגד לראשון ילקה בראשון! "מהרל לפרשת בא". ביאור נפלא של השל"ה הקדוש לגביי הסגידה של מצרים לכל דבר ראשון והעונש שפגע בהם דווק בבו הכור - הראשון לבטן... הוויכוח שנמשך 2448 שנה בין מצרים לישראל הגיע לסיומו... לצפייה לצפייה
14021בא- גאולה בשביל מסירות נפש "דבר תורה לשבת בא". יציאת מצרים בזכות דם הברית ודם הפסח עד כדי: "ואומר לך בדמייך חיי?" מכיוון ומסרו נפשם בשביל זה ביום השלישי בהיותם כואבים שחטו את אלילי מצרים ללא פחד. אז מה? למה בזכות זה מגי? להם ניסים כאלה?! המסר של החיד"א מהפרשה: כשאדם מוסר נפשו על מצוות ה' = יוצא מגדרו. ה' כ"מידה כנגד מידה" מוציא את הטב? מגדרו... לצפייה לצפייה
14022בא- תתחדש ותאריך ימים "רעיון לשבת בא" רש"י: "ר' יצחק אומר: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה מיוחד במצווה הזו? ו"האם צריך לרקוד בזמן ברכת הלבנה"? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
14023בא- החיפזון למצווה הוא מדד "פרשת בא חידוש". "כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ" מדוע דרושה המהירות גם בימנו? הרי כעת אין לנו לאן למהר?! משל ונמשל המבארים את מאמר חז"ל: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה"... לצפייה לצפייה
14024בא- ההתעללות במכת ארבה "פרשת בא דבר תורה קצר". "למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" מה התייחדה זו מהאחרות?. ביאורים נפלאים של הכלי יקר, הבן איש חי ורבי לייב יששכר על ההתעללות של הקב"ה במצרים דווקא במכת הארבה... לצפייה לצפייה
14025בא- סוד התפילין כפיפות לה' "פרשת בא סיפור" קבלת עול מלכות שמים - נעשה ונשמע. נעשה זה בידיים ורק אח"כ נשמע בראש. רק עבד אומר נעשה ונשמע. מי שלא עבד אומר נשמע ונעשה אם יראה לי... עבד עושה קודם, ללא שכל. לצפייה לצפייה
14026בא- לזעזע את הגוף! "שיעור לפרשת בא", דם פסח ודם מילה גורמים ליציאת מצרים. מדוע דווקא אלו? איך יתכן שלאחר שישחטו את הפסח, צריכים לצבור כוח, במקרה שהמצרים יבואו לתקוף, שיוכלו להשיב מלחמה, אמר להם הקב"ה – אתם תמולו עצמכם, ותהיו חסרי כוח... גם אם יבואו המצרים, שלא תוכלו להגיב... מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בא" לצפייה לצפייה
14027בא- למה דווקא שלוש מכות?! "חידושים לפרשת בא". מדוע רק שלוש נאמרו בפרשה הזו?. "מה מייחד את שלושת המכות האחרונות?" מה הקשר בין שלשת המכותת האחרונות לחגי ישראל: ט"ו בשבט, פורים ופסח?"... לצפייה לצפייה
14028בא- מהו החושך האמיתי? "חידוש קצר לפרשת בא". כל מכה שהביא הקב"ה על המצריים במצרים יש גם מסר לגבינו. מהו אם כן המסר ממכת חושך? "מה עלינו ללמוד ממכת החושך לחיים הפרטיים שלנו?". "וורט לשבת פרשת בא" (ר.ק) לצפייה לצפייה
14029בא- דקדוקי רש"י בפרשת בא "פרשת בא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
14030בא- חסד מביא שפע "פרשת בא דבר תורה קצר". ובני ישראל עשו כדבר משה - שאמר להם במצרים "ישאלו איש מאת רעהו" ביאור נפלא של הגאון מווילנא כיצד חסד בין יהודים מביא שפע של נתינה... לצפייה לצפייה
14031בא- תוצאת מעשה האב בבניו "פרשת בא דבר תורה". האם מידות עוברות בירושה? למה לא כל ילד לאב צדיק הוא צדיק כמו אביו?! מה הפירוש שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן? ביאור נפלא לאור דברי משה בפרשת השבוע שלנו... לצפייה לצפייה
14032בא- ממי לומדים כשאין תורה? "וורט לפרשת בא" של המלבי"ם המבאר את דברי משה: "וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבד את ה' אלוקינו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד באנו שמה" לצפייה לצפייה
14033בא- מעות חיטים מהתורה "פרשת בא חידוש של הגאון". מדוע נכפלה מצות אכילת מצה שבעת ימים? מתוך דיוק בפסוקים של מצוות הפסח להורות שמצוות "מעות חיטים" שיש לתת לעניים לפני פסח כסף שיוכלו לקיים גם הם את מצוות אכילת מצה מן התורה... לצפייה לצפייה
14034בא- מי שסובל מגיע לו שכר! "פרשת בא דבר תורה". מפני מה מבקש הקב"ה מישראל שייקחו את רכוש המצרים מן הסיבה של "שלא יאמר אותו צדיק", ולא משום עצם ההבטחה?! בעזרת מעשה שארע לו בימי השואה האיומה לצפייה לצפייה
14035בא- רק תעופו מכאן!... "רעיון לפרשת בא". מדוע חוזרת התורה ומספרת על שאילת כלי הזהב והכסף גם כעת, בשעה שיוצאים ישראל ממצרים? תיאור נפלא של הרב שלמה לווינשטיין לאור ביאורו של התוספות שבני ישראל טמנו בתחתית המזוודות את כלי הזהב, הכסף והאבנים הטובות. לצפייה לצפייה
14036בא- הסוד לאריכות חיים "דבר תורה קצר פרשת בא". יש לכל אחד תיקון שלשם כך הוא הגיע לכאן. באיזה אופן יכול מי שהשלים את תיקונו להמשיך לחיות? סודו של החתם סופר והספר 'פרדס יוסף' מפרשת בא... לצפייה לצפייה
14037בא- הבסיס לכל החטאים "דבר תורה קצר פרשת בא". דברים נפלאים והוכחה מפרשת השבוע שנאמרו על ידי רבי אהרן לייב שטיינמן, והובאו מפיו על ידי מקורבו, רבי יצחק לוונשטיין ז"ל. לצפייה לצפייה
14038בא- וורטים לפרשת בא "וורטים לפרשת בא". "ויקם פרעה לילה" מבאר רש"י: "ממיטתו" מה חידש לנו כאן רש"י? מה זה משנה אם קם מכיסאו או ממיטתו?!... "ההבדל בין יום הכיפורים לקרבן פסח". ולמה האבא צריך לעשות את קרבן פסח בעצמו?... לצפייה לצפייה
14039בא- רוצה להינצל? עזוב את הרע! "משל לפרשת בא". של המשגיח ר' אייזנר זצ"ל בדרך של "משל קצר לפרשת בא" לבאר את טיפשותו של פרע וכל אלה שעד היום הולכים בעקבותיו... לצפייה לצפייה
14040בא- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת בא" דגשים בפרשת בא לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע בא. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
15000בשלח - ט"ו בשבט כמה שיותר פירות "שבת טו בשבט דבר תורה". מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! ולמה נדרשים כל כך הרבה סוגי פירות על השולחן הרי בסופו של דבר מברכים רק 5 ברכות (מגעא"ש= מזונות, גפן, עץ, אדמה ושהכול) לכל היותר?! תשובה נפלאה בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח"... לצפייה לצפייה
15001בשלח- הזכות ברגע של ווידוי "דבר תורה פרשת בשלח" רגע אחד של ווידוי מפרעה מזכה אותו ואת עמו בשני דברים. "מהם שני הדברים שזכו המצרים בזכות שאמר פרעה: יה' הַצַּדִּיק וַאֲנִי וְעַמִּי הָרְשָׁעִים?... לצפייה לצפייה
15002בשלח - והמים להם חומה "מדרש לפרשת בשלח". משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא המבאר מדוע נכתבה המילה חומה ללא ואו?! "משל ונמשל לשבת בשלח" המבארים את הסיבה לכעס של שר הים והיכן שפך את זעמו... לצפייה לצפייה
15003בשלח- להיצמד לעצמות יוסף "מנהיגות לפרשת בשלח". משה לוקח את עצמות יוסף עימו. לשם מה?! לא יותר פשוט לשים אותם על אחת העגלות?! "רעיון יפה לפרשת בשלח" המבאר כיצד הצליח משה להנהיג את בנ"י 40 שנה במדבר.... לצפייה לצפייה
15004בשלח- הצער הגדול של פרעה "משל קצר לפרשת בשלח". מה קרה לפרעה לאחר שהוציא את בני ישראל ממצרים עד שצעק וויי היי... "משל ונמשל קצרים" המבארים מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מכך שלא נצעק גם אנחנו וייי הייי... לצפייה לצפייה
15005בשלח- איך ממתיקים את המר? "פרשת בשלח דבר תורה". משה ממתיק את המים ללמד שמי שמנהיג את העולם זה הקב"ה... "סיפור לטו בשבט" על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... לצפייה לצפייה
15006בשלח- שבוע שחל בו ט"ו בשבט "דבר תורה בשלח וטו בשבט". הקשר בין השירה לברכות שאנו מברכים... "רעיון נפלא לט"ו בשבט" בדין הקדימה בפרות... והתשובה לשאלה: "מדוע הוקדמו הזית והתמר"? וכן: "מדוע לא מקדימים חיטה ושעורה"? ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
15007בשלח- הפתרון: לא לדבר בבית הכנסת! "וורט לפרשת בשלח". סיפור על המגיד הידוע, ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל, מחשובי תלמידי המגיד ממזריץ' כיצד מצא מהו הגורם לצרותיהם של בני עיר אחת והביא לכך ראיה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
15008בשלח- להתפרץ ולומר שירה "דבר תורה לפרשת בשלח". באמצע מפלת מצרים נכנס פסוק שנראה ללא כל קשר: "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהילות עשה פלא" ביאור נפלא של האדמו"ר מנשכיז לאור דבריו של המגיד ממעזריטש... לצפייה לצפייה
15009בשלח- "לשלם הכל בשל העקשנות" "משל ונמשל פרשת בשלח". העקשנות של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... משל נפלא המבאר לאן הביאה טיפשוטו של פרעה... "משל ונמשל ילקוט שמעוני" לצפייה לצפייה
15010בשלח- להאמין באמונה שלימה "סיפור לפרשת בשלח". האמונה הגבוהה ביותר היא שהאדם איננו מפקפק. מוכן ומזומן הוא לקבל את שהבטיח לו ה' אך במידה ואמונתו איננה חד משמעית - אין לו סיכוי להנאות מההבטחה... לצפייה לצפייה
15011בשלח- "מי הוא הרופא הטוב ביותר"? "סיפור לפרשת השבוע בשלח". "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" בעקבות שאלתו של מלך מצרים: "איך אוכל לדעת אם הנך רופא טוב? הרי אני אף פעם לא חולה, מי אמר שתדע לרפאני כשאהיה אי פעם חולה? ותשובתו המפליאה של הרמב"ם... לצפייה לצפייה
15012בשלח- "שכר לציפורים" "שבת בשלח והציפורים". המדרש בילקוט שמעוני המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר "מה הטעם למנהג שבשבת פרשת בשלח לפזר סולת לציפורים?" ביאור נפלא על השכר לו זכו הציפורים... לצפייה לצפייה
15013בשלח- במה שקלקלת איתו תתקן "וורט לשבת בשלח". מדוע דווקא עץ מר המתיק את המים?! האם ניתן לפייס את הקב"ה בדבר שהוא מעניש אותנו? משה אמר "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה" ותיקן זאת באותו מטבע "אז ישיר משה ובני ישראל"... לצפייה לצפייה
15014בשלח- תאווה לכסף והקשר לתורה "פרשת בשלח וורט". בביזת הים בני ישראל היו תקועים באיסוף כסף מהים... ואילו ב"ביזת מצרים" הקב"ה מתחנן למשה כשיצאו ממצרים "דבר נא באוזני העם" - מה ההבדל?! "לשם מה קיימת התאווה לכסף?!". עצה טובה למי שאומר: "קשה לי בשיעור תורה"... לצפייה לצפייה
15015בשלח- פתרון למחילת עוונות "פרשת בשלח דבר תורה קצר". "כל האומר שירת הים לו כל עוונותיו" אם כך מדוע אנחנו לא מיישמים זאת?! איפה נשמע שמלך אומר לך: "תשמע אם תרקוד עכשיו בשמחה אני מוותר לך על העונש" היש אדם שלא ישמח וירקוד?! סיפור לשבת פרשת בשלח" המבאר מהי דבקות אמיתית. לצפייה לצפייה
15016בשלח- פיצויים מרודן וצורר "פרשת בשלח השואה ויציאת מצרים". מדוע בני ישראל הסכימו לקחת ואף היו עסוקים ב"ביזת הים" בשונה מביזת מצרים שם היה צורך להתחנן אליהם... ומה כל זה קשור לפיצויים מגרמנייה לניצולי השואה?... לצפייה לצפייה
15017בשלח- שלוש מצוות הכרחיות "פרשת בשלח דבר תורה קצר". מה היה דחוף לתת לעם ישראל את שלושת מצוות של פרה אדומה, שבת וכיבוד אב ואם במרה?! (פרה אדומה ושבת קשורים למשכן ומה הטעם לאומרם כעת?) תירוץ המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל וביאור נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
15018בשלח- כל אחד ומה שמגיע לו "פרשת בשלח רעיון". הקב"ה דן את עולמו ומשיב לכל אחד כפי מעשיו. אפילו אדם רשע יקבל שכר אם עשה מעשה טוב וראוי. היפה שבזה שגם אם נראה שלא מגיע לו כלום הקב"ה לא שוכח אותו ואפילו שהדבר מאולץ... לצפייה לצפייה
15019בשלח- רוצה? תצעק - תקבל! "סיפור חסידי לפרשת בשלח". סיפור נפלא של תושייה של רב שהצליח בחכמתו להסביר את מעלת חשיבות הפנייה לבורא עולם בכל דבר לזוג שפנה אליו ומתוך דבריהם הוכיח להם את "מהי החשיבות להתפלל אל ה'" לצפייה לצפייה
15020בשלח- גאולה ונטיעה "פרשת בשלח וטו בשבט". "מה הקשר בין פרשת השבוע לטו בשבט?" החשיבה על הדור הבא באה לידי ביטוי בנטיעות. שני "סיפורים לט"ו בשבט" המבארים שכל אחד ששותל עץ גם אם לא יזכה להנאות ממנו הרי הוא משאיר לדור הבא כשם שאבותיו השאירו לו... לצפייה לצפייה
15021בשלח- אין פריבילגיות! "וורט לפרשת בשלח". ביאור נפלא בדברי הגמרא בזמן קריעת ים סוף: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?! הבנה נוספת בדברי הגמרא - חידוש עצום!!! לצפייה לצפייה
15022בשלח- "למה נקרא הנס: יציאת-מצרים"? "רעיון לפרשת בשלח". למה נקראת, היציאה מארצו של הרודן פרעה, בשם: "יציאת מצרים? הלא אלו שיצאו היו בכלל בני ישראל ולא מצרים?!. אם כבר היינו צריכים לומר: "יציאת ישראל" או "יציאת בני ישראל". מדוע אנו אומרים "יציאת מצרים"? ביאור נפלא של "הרב ראובן הלוי" – רב קהילת 'עדת התרגום' בשכונת שמואל הנביא בירושלים. לצפייה לצפייה
15023בשלח- דקדוקי רש"י בפרשת בשלח "פרשת בשלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בשלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
15024בשלח- אף אחד לא יכול לעזור לך! "פרשת בשלח משל ונמשל". "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי" וכי מה עוד היה ביכולתו של משה לעשות אם לא לצעוק?! ואל מי עוד יוכל לפנות אם לא אל הקב"ה?! "משל לפרשת בשלח" המבאר כי "רק אתה יכול לעזור לעצמך!" לצפייה לצפייה
15025בשלח- הזיווג וקריעת ים סוף "שבת בשלח וורט לשבת חתן" מהי ההשוואה בין זיווגו של אדם לקריעת ים סוף? ביאור נפלא של הספר "עולמו של אבא"... מתאים גם כ- "דבר תורה לשבע ברכות ופרשת בשלח". לצפייה לצפייה
15026בשלח- הפעם זה נגמר! "משל ונמשל לפרשת השבוע בשלח". מדוע חיכו בני ישראל עד סוף ולא אמרו שירה בזמן שקיבלו המצרים את עשר המכות?!. ביאור נפלא של הבן איש חי בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח" לצפייה לצפייה
15027בשלח- מי שמאמין לא מתלונן! "משל ונמשל לפרשת בשלח" המסבירים שהניסיון אינו אלא דמיון בלבד! דרך היצר לפתות את האדם שצריך פרנסתו מיד תוך זמן קצר, ואין לו בטחון ואורך רוח, אלא ממהר הוא להתלונן... עם סיפור שממחיש שמי שלא מאמין רק מתלונן... לצפייה לצפייה
15028בשלח- האדם והעץ "וורט לפרשת בשלח וטו בשבט". חלקי העץ והדמיון לדורות הקודמים והדורות הבאים. "משל ונמשל לשבת טו בשבט". מאת "הרב פינחס קזיוף" רב הדיור המוגן הוד ירושלים לצפייה לצפייה
15029בשלח- לא לפגוע במי שהטיב לך! "חידוש לפרשת בשלח". המוסר השכל של החתם סופר מכך שהתורה מציינת לסיבת יציאתם של בני ישראל חמושים ממצרים ומדוע לא עשו עם כלי הנשק שלהם מאומה?! "מוסר לפרשת בשלח" לצפייה לצפייה
15030בשלח- ההבדל בין ישראל למלאכים "פרשת בשלח מוסר השכל". מדוע למלאכים לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני ישראל ניתנה הרשות לומר שירה?! מה ההבדל בין בני ישראל למלאכים?! ביאור נפלא של בעל ה"כלי חמדה" לפרשת בשלח לצפייה לצפייה
15031בשלח- לא מאמין תקבל חצי! "חידוש לפרשת בשלח". על עונשם של דתן ואבירם על חוסר האמונה שלהם "מה נאכל למחר?" הפסידו במשך 40 שנה את הקצבה המיועדת להם... לצפייה לצפייה
15032בשלח- אמונה בצדיק כאמונה בה' "פרשת בשלח סיפור". "סיפור על אמונה בצדיק". אמונה בצדיק היא אמונה בהקב"ה וכשצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים! - "כל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם". לצפייה לצפייה
15033בשלח- אל תדבר, תעשה! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בשלח". ישנם כאלו שבדיבורים הם 'אלופים'.. אך כשמגיעים למעשה בפועל כאן הם רחוקים מאוד ביחס למה שאמרו... מפרשת השבוע אנו לומדים שעשייה היא החלק העיקרי ולא הדיבור... לצפייה לצפייה
15034בשלח- חכמולוג? לא עם הקב"ה!... "פרשת בשלח סיפור עם מוסר השכל". פרעה חשב להתמודד עם בני ישראל באופן של "הבה נתחכמה לו" - ביקש להתחכם למושיעם של ישראל - לקדוש ברוך הוא. סיפור המביא לתובנה שלא ניתן להתחכם עם הקב"ה... לצפייה לצפייה
15035בשלח- סומך על הרוח... "משל מליצי לפרשת בשלח". כיצד באמת נתפתה פרעה להיכנס למלכודת של ים סוף?. וכי מה הוא חשב שהים נחצה לי"ב גזרים בשבילו?! סיפור על שיכור שהגיעה לתובנה של פרעה... לצפייה לצפייה
15036בשלח- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת בשלח" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע בשלח. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
15901בשלח - שבת שירה וט"ו בשבט "פרשת בשלח ויום טו בשבט". הקשר בין ט"ו בשבט לנס קריעת ים סוף. השירה מול הברכה על פירות העץ. ומה השמחה בט"ו בשבט שאין אומרים בו תחנון?!. לצפייה לצפייה
15902פרשת בשלח וט"ו בשבט "דבר תורה לשבת בשלח וטו בשבט". פירוש הרקנטי על הפלא שמשה השקה את בני ישראל את המים המרים ע"י השלכה של עץ מר לתוכם. כמו כן ביאור נפלא על הפסוק: "ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל.." ומה הקשר לט"ו בשבט?!... לצפייה לצפייה
15999בשלח- "פרשת המן" לקריאה "פרשת המן" שנים מקרא ואחד תרגום והוא מסוגל להשפעות טובות בפרנסה ובכל ענינים טוב לומר פרשת המן (שו"ע או"ח סי' א ס"ה). ויוכל לומר פרשת המן אפילו בשבת. (באר היטב שם סק"ט) התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת. (סדור ישועות ישראל). "פרשת המן ללא תרגום" לצפייה לצפייה
16000יתרו - לא כדאי לחמוד את של הזולת "דבר תורה לפרשת יתרו". "עשרת הדיברות" מדוע נקראו הם: "עשרת הדיברות" הרי יש 11 דיברות כיוון ש"לא תחמוד מופיע פעמיים?! במאמר תשובה נפלאה לכך. ובנוסף "משל יפה לפרשת יתרו" שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להסבר שהחמדנות אינה משתלמת... לצפייה לצפייה
16001יתרו - מן הבוקר עד הערב "סיפור חסידי לפרשת יתרו". מי היה היועץ הארגוני הראשון ביהדות? ומהי הדרך הנכונה לשעות קבלת קהל אצל הרב מתוך "סיפור לפרשת יתרו" על רבה של ירושלים... לצפייה לצפייה
16002יתרו - עמל של תורה "דבר תורה לפרשת יתרו". מדוע יש עול על לומדי התורה אילו היה הקב"ה מאפשר להבינה בקלות כולנו היינו רבנים וראשי ישיבות לא חבל?!... ביאור מיוחד בדרך של "משל ונמשל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16003יתרו - לקחת את עצמינו בידים... "משל ונמשל לשבת יתרו" המלמדים שכדאי לפעמים לקחת את עצמינו בידיים לעשות שינוי זה משתלם... לצפייה לצפייה
16004יתרו - מי זכאי לקבל תורה? "משל מיוחד לפרשת יתרו" שמובא על ידי ה"סיפרי" המבאר גם מדוע משה התעקש והוריד את אשתו ובניו למצרים... לצפייה לצפייה
16005יתרו - כיבוד הורים ומתן תורה "דבר תורה לפרשת יתרו". איך כיבוד הורים קשורה באופן ישיר למתן תורה? ומדוע נתייחדה היא, שזו הדיברה היחידה מעשרת הדיברות שיש בה שכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת - יתרו" ובנוסף ביאורו הנפלא של "האברבנל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16006יתרו - כיבוד הורים ודבקות בבורא "דבר תורה קצר לפרשת יתרו". מדוע דווקא בדיברה החמישית: "כבד את אביך ואת אמך" מוזכר שם השם? ומדוע דווקא בה הובטח שכר של אריכות ימים?! ביאור מזווית נפלאה של הכלי יקר... לצפייה לצפייה
16007יתרו - עשרת הדיברות "דבר תורה לפרשת יתרו". על "עשרת הדיברות בפרשת יתרו". הצד הימני הוא "עברות שבין אדם למקום". ואילו הצד השמאלי "עברות שבין אדם לחברו". הקשר שבין הצד הימני של לוחות הברית לבין הצד השמאלי. רעיון נפלא לפרשת יתרו וחג השבועות... לצפייה לצפייה
16008יתרו - פרשה על שם של גר? "פרשת יתרו דבר תורה קצר". מה הקשר בין יתרו למלחמת עמלק? ומדוע זכה יתרו הגר שתיקרא פרשה על שמו?! "יתרו ועמלק - דבר והיפוכו". הסיבה שהצמידו את פרשת מלחמת עמלק לפרשת יתרו לצפייה לצפייה
16009יתרו - שמע ובא! "פרשת יתרו משל ונמשל". מה ההתלהבות מכך שיתרו שמע השמועה ובא? הרי כולם שמעו כפי שהתורה מתארת: שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן חִיל אָחַז יֹשְׁבֵי פְּלָשֶׁת..."?! "משל ונמשל לפרשת יתרו" המבארים את ייחודיותו של יתרו על פני האחרים... לצפייה לצפייה
16010יתרו - אנשי אמת "פרשת יתרו סיפור קצר". מה יכול לעשות פה שלא הוציא שום דבר מפיו - אלא אך ורק אמת? סיפור נפלא על ה"אמרי אמת" מגור לצפייה לצפייה
16011יתרו- ההבדל בין יתרו לדוד המלך "פרשת יתרו משל ונמשל קצרים". המבארים את ההבדל בין דוד המלך ליתרו כל אחד מהם אמר שהוא יודע את ה' רק באופן שונה: יתרו אמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" ואילו דוד המלך אמר: "כי אני ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" לצפייה לצפייה
16012יתרו- ה' יברך את עמו בשלום "משל ונמשל לפרשת יתרו". המבארים את דברי רש"י על המילים: "וישמע יתרו" ועונה על הקושי בדברי רש"י המבאר: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". והלא זה בדיוק מה שכתוב בהמשך: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? אז מה רש"י שואל ועונה?! לצפייה לצפייה
16013יתרו- "וורטים קצרים לפרשת יתרו" "פרשת יתרו דברי תורה קצרים". מדוע נאמר וכל העם רואים את הקולות, וכי לא מספיק לשמוע?! ותשובתו של החידושי הרי"ם בהיותו ילד... משמעות בבקשה "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות"... לצפייה לצפייה
16014יתרו- "שעשה לי כל צרכי" "סיפור לפרשת יתרו". לשם מה נדרשת אריכות בפסוק: "לא תחמוד בית רעך.. שורו חמורו.. אשת רעך.. וכל אשר לרעך" והלא יש סיכום כולל "וכל אשר לרעך" הכולל הכל בתוכו?! ביאור נפלא וסיפור נחמד הממחיש את צרותיהם של העשירים... לצפייה לצפייה
16015יתרו- לעזוב הכל ולהגיע! "משל ומשל פרשת יתרו". במה זכה יתרו מאחרים שתיקרא פרשה על שמו?! במה הוא שונה מאחרים? ומה הלקח לגבינו?! המשל של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" והסבר מדוע זה קשור לפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
16016יתרו- מי שמעריך את קודמיו מכובד הוא "סיפור לפרשת יתרו". הממחיש את ההשפעה שבין העם היהודי המאמין בדורות ראשונים ובחכמתם לעומת אלו הטוענים שבאו מהקוף... איך הגיעו בני ישראל למדרגה ששמעו כולם את ה' מדבר אליהם?... לצפייה לצפייה
16017יתרו- כולם חייבים לשמור שבת! "פרשת יתרו רעיון מהפרשה". זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו משמעות נוספת בדברי המדרש לגביי שמירת שבת המחייבת את העשירים ואת העניים במידה שווה! לצפייה לצפייה
16018יתרו- אין דבר כזה: "לא רוצה!" "דבר תורה לפרשת יתרו". מבחר פרשנים העונים לשאלה: מדוע אמר הקב"ה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי את האדמה?! "משל ונמשל של הסיפרי" להבנת הסיבה שהקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו. כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים... לצפייה לצפייה
16019יתרו- "למען יאריכון ימיך" "כיבוד הורים פרשת יתרו". מדוע בכל הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו מוזכר שם ה' רק במצוות "כיבוד אב ואם" ועוד פעמיים? תשובתם של החיי אדם והכלי יקר, והקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום" לצפייה לצפייה
16020יתרו- מי שמכבד הורים שישאר כאן! "פרשת יתרו דבר תורה קצר". "למה אומות העולם רוצים שנפסיק לשמוע בקול ההורים שלנו?!" מה הקשר למכחישי השואה? ומדוע מגיע למי שמכבד את הוריו להישאר בעום הזה כמה שיותר?... לצפייה לצפייה
16021יתרו- הכרת הטוב וכיבוד הורים "פרשת יתרו דבר תורה". המשותף לכיבוד הורים ופרה אדומה. זעקתו של הפלא יועץ: יש מצוות עם מזל כמו סנדק ופתיחת היכל בערב יוה"כ שמוכנים לשלם עבורם כל מחיר ולנסוע לכל מקום ושניהם בגדר חיבוב מצווה וכאן הקב"ה מבטיח לך אריכות ימים על מצווה ואתה מזניח?! לצפייה לצפייה
16023יתרו- תכונות של דיין ושופט "סיפורים קצרים לפרשת יתרו". התורה מדגישה את העיקריים שבהם: "אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע". ארבעה "סיפורים לפרשת יתרו" המתארים את התכונות הנשגבות הללו מאנשים שקיימו אותם הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
16024יתרו- גדלותו העצומה של משה רבינו "שיעור לפרשת יתרו". הבנה על גדלותו האמיתית של משה רבנו. ביאור מאמר חז"ל: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה" ואמרו חז"ל: "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו" - כיצד ניתן להשוות והלא מעולם לא ראינו מלאך?! לצפייה לצפייה
16025יתרו- גיור של אמת "פרשת יתרו שיעור קצר". "יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן..." מדוע מזכירה התורה שיתרו היה כהן מדיין - כומר לעבודה זרה? הרי אין זה מן הראוי להזכיר לגר את חטאיו הראשונים?! ביאור נפלא שמביא הרב רוזנבלום ב-"שיחה לפרשת יתרו" עם "מילתא דבדיחותא לפרשת יתרו" להסברת העניין... לצפייה לצפייה
16026יתרו- ריפוי על ידי מתן תורה "דבר תורה לפרשת השבוע יתרו". החשיבות של האברים לעניין קבלת התורה והצורך לרפאות את החולים בשל כך... בכל שנה ושנה, כשקוראים בתורה את מעמד הר סיני, ישנה אפשרות, לחזור ולחדש את איבריו של האדם. הכיצד?!... לצפייה לצפייה
16027יתרו- ההבדל בין יתרו לבלק "דבר תורה קצר לפרשת יתרו". מדוע דווקא בפרשה בה מופיע מתן תורה = מקבל יתרו את שם הפרשה?! ולמה לא שואלים את השאלה הזו על פרשת בלק? לצפייה לצפייה
16028יתרו- לא רק לייעץ אלא גם לתת פיתרון "סיפור עם מוסר השכל לפרשת יתרו". ביקורת על הזולת במטרה לסייע לו - הרי זה מבורך ואף ראוי שתיקרא פרשה בתורה על שם המסייע... אך מי שמעביר ביקורת על מנת לפגוע בחברו הרי זה קנטרן... "משל ונמשל לפרשת יתרו"... לצפייה לצפייה
16029יתרו- דקדוקי רש"י בפרשת יתרו "פרשת יתרו דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת יתרו בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
17000משפטים - קודם כל נדאג לעצמינו "דבר תורה לפרשת משפטים". מדוע בתחילת המשפטים נכתבו הדינים של עבד עברי?! ובפרט שמביזת הים יצאו כל אחד עם עשרה חמורים טעונים בכסף וזהב?! מה לדינים האלה ולמדבר?! מוסר השכל גדול שמלמדינו האור החיים הקדוש זצ"ל וסיפור יפה המבאר את דבריו... לצפייה לצפייה
17001משפטים - כבוד לעבד עברי "סיפור עם מוסר השכל לפרשת משפטים". הרי אחרי הכל מדובר כאן בגנב על מה ולמה כל הכבוד הזה והרחמים הללו מגיעים לו?! סיפור על פסק שהגיע לרב משה פיינשטיין זצ"ל ותגובתו המיוחדת והנחרצת על בזיון תלמיד. מתאים ל- "דבר תורה לפרשת השבוע - משפטים" לצפייה לצפייה
17002משפטים - במקום שלא השתמשת! "דבר תורה קצר לפרשת משפטים". מדוע נרצע העבד באליית האוזן - בקצה האוזן התחתונה?. ביאור נפלא של החידושי הרי"ם המבאר כי יש שימוש לאליית האוזן ודווקא שם מקום הרציעה בעבד... לצפייה לצפייה
17003משפטים - הברווזון המכוער?! "שילוב והכלה בפרשת משפטים". על היחס המיוחד שיש להעניק לגר. מה התייחד הוא מהאחרים?! סיפור ילדים יפה כמשל ונמשל המבארים את הדגשת התורה לקירוב הגר... המדגיש את הנטייה של האדם להתנהג בדרך כלל של דחיית השׁונה - את זה שמדבר במבטא זר או אוכל מאכלים מוזרים... לצפייה לצפייה
17004משפטים - השופט זה האבא "משל ונמשל לפרשת משפטים". מדוע נפתחים המשפטים דווקא בעניין של עבד עברי משל ונמשל המביאים להבנה שהשופט זה האבא של הנאשם החוקים נראים קצת אחרת... הקב"ה איננו מחפש להעניש את בניו אלא להחזירם למוטב לצפייה לצפייה
17005משפטים- ארבע אבות נזיקין "דבר תורה לפרשת משפטים". ארבעה אבות נזיקין: הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר וְהַמַּבְעֶה וְהַהֶבְעֵר - וכולם נלמדים מפרשת השבוע. "ארבע אבות נזיקין כנגד הגלויות" - ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש. "ארבע אבות נזיקין כנגד דיני הפטירה" - ביאורו הנפלא של השל"ה הקדוש. "ארבע אבות נזיקין כנגד הצרות לחורבן" - ביאורו הנפלא של ספר יערות דבש. לצפייה לצפייה
17006משפטים- השבת מביאה רפואה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת משפטים". "מה הקשר בין רפואה ושמירת שבת?" סיפור נפלא עם ר' ברוך מרדכי מקוידינוב זצ"ל על אחד שנרפא לאחר שקיבל עליו שמירת שבת. וההוכחה לזה מפסוק בפרשת השבוע פרשת משפטים... לצפייה לצפייה
17007משפטים- "מצמיח ישועות" "סיפור חסידי לפרשת משפטים". עם רבי דוד משה מצ'ורטקוב זצ"ל המגלה איך שהקב"ה עוזר ומושיע, וההסבר "מדוע אומרים מצמיח ישועות ולא הצמיח ישועות?" כוחה של אמונה בברכת תלמידי חכמים... לצפייה לצפייה
17008משפטים- להפסיק להאשים! "משל ונמשל לפרשת משפטים" המבארים שמטרת התורה היא להועיל ולא להכביד על מקיימה... בנוסף "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שיש לקחת אחריות. לא פעם אנחנו מאשימים את כל העולם ולא מבינים שהקב"ה פוסק לנו לפי מעשינו... לצפייה לצפייה
17009משפטים- "וורטים לפרשת משפטים" "וורטים לשבת פרשת משפטים": ההוכחה של הגאון מוילנא למאמר חז"ל "עין תחת עין" - כי אין כאן הכוונה להוציא עין ממש תחת העין כי אם לתת את דמי עינו שסימא. תשובתו של ר' יוחנן בן זכאי לשאלת תלמידיו: מפני מה החמירה התורה עם הגנב יותר מאשר עם הגזלן? שהרי גנב משלם כפל, וגזלן שנתפס פטור מזה?! לצפייה לצפייה
17010משפטים- לא לפספס מצוות מהי הסיבה שהתורה פותחת את משפטי התורה דווקא במצוות של עבד, ולא בדברים המסמלים יהדות כמו תפילין, ציצית ולולב. "משל ונמשל לשבת משפטים" המבארים שכל מצווה חשובה היא עד למאוד, כקטנה - כגדולה, ויש לקיימה כיוון שאין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות. ובעיקר בכדי שלא נבוש על ה"פיספוס"... שהיה זמין לנו בכל יום. לצפייה לצפייה
17011משפטים- הרוב לא תמיד קובע! "סיפור לפרשת משפטים". "התורה מצווה "אחרי רבים להטות", הכיצד אנו העם ה"קטן" ביותר לא הולכים אחר אומות העולם המייצגים את דעת רוב בעולם?! סיפור נפלא על ילד שידע להסביר לדוכס את הסיבה בצורה פשוטה וברורה... לצפייה לצפייה
17012משפטים- הוראות לדיין המתחיל "ראשי תיבות בפרשת משפטים". הוראות לדיין כיצד עליו לנהוג בשעת הדין מראשי התיבות של הפסוק הפותח את הפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". "ראשי תיבות ואלה המשפטים"... לצפייה לצפייה
17013משפטים- תלוי מי השופט! "פרשת משפטים משל ונמשל". מדוע התורה פתחה את פרשת משפטים דווקא בעניין של עבד עברי? וכי לא היה כדאי לפתוח במצוות של חסד ונתינה לזולת?! ביאור נפלא לאור שאלתו של הרב יוספי הממחיש כמה הקב"ה אוהב ומרחם על בניו... לצפייה לצפייה
17014משפטים- שכר רק על היגיעה! "רעיון לפרשת משפטים" של "הנועם הלכות" שהרב ש"ך העיד עליו שכל יראת השמים שלו באה מהרב הזה שאצלו למד פרשת שבוע מדי שבוע... המבאר את הפסוק הפותח את הפרשה בדרך נפלאה והמסקנה שהתורה תלווה את האדם לעולם הבא, אבל בתנאי שהוא היה עמל בשבילה... לצפייה לצפייה
17015משפטים- הזמן הנכון להסברים "סיפור חסידי לפרשת השבוע משפטים". המבאר מדוע פתחה התורה בעבד עברי, ולא בדברים הנצרכים לאותה שעה, הרי עבד עברי זה ביובל, לעוד 50 שנה?! עם ישראל, כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו, כעת זהו הזמן לדבר עימם על שיחרור עבדים - עכשיו הם יודעים להתנהג עימו בכבוד... לצפייה לצפייה
17016משפטים- להרגיש מה שהשני מרגיש "פרשת משפטים סיפור עם מוסר השכל". המסביר את הקושי שיש לאדון לשחרר עבד שהיה איתו כל כך הרבה שנים ונהנה משירותיו, אבל כעת שעם ישראל חווה מהו שחרור, את הטעם הטוב הזה רצה הקב"ה שיזכרו ויעניקו גם לעבד לאחר 6 שנים. לצפייה לצפייה
17017משפטים- גנב צריך להיות עבד! "פרשת משפטים דבר תורה קצר" מדוע גנב נימכר לעבד?! הלא אם הנהגת ה' בעולה היא מידה כנגד מידה מה לגנב ולעבדות?! ביאור נפלא מדוע בדין הוא שיהא הגנב עבד והקשר לנח וכנען בנו. מתאים כ- "רעיון לפרשת השבוע פרשת משפטים". לצפייה לצפייה
17018משפטים- משפטי ה' ישרים! "סיפור קצר לפרשת משפטים". הקונה עבד עברי עליו לנהוג בו כבוד! ברור שמי שאין לו מידות אין לו מה לחפש עם העניין של עבד... אך איזה מן צדק יש כאן?! יש לי עבד ואני ישן על הרצפה? הייתכן?! לצפייה לצפייה
17019משפטים- התביעה על יהודה "רעיון של האלשייך לפרשת משפטים". על מכירת יוסף תבע הקב"ה מיהודה את שני בניו - ער ואונן. "מהם שלשת הדברים שחטא בהם יהודה?" ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש ל- "סיבת המוות של ער ואונן". ומה כל זה קשור לפסוק בפרשת השבוע: "אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר עַד שֶׂה חַיִּים שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם"?... לצפייה לצפייה
17020משפטים- דקדוקי רש"י בפרשת משפטים "פרשת משפטים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת משפטים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם.. לצפייה לצפייה
17021משפטים- דלת ומזוזה "חידושים פרשת משפטים". מדוע רוצעים עבד עברי דווקא ליד הדלת והמזוזה? ביאורים נפלאים של החתם סופר והכלי יקר להסבר הטעם שמגישים את העבד דווקא אל הדלת או המזוזה?... לצפייה לצפייה
17022משפטים- לחפש את היצר הרע "וורט פרשת משפטים". רעיון נפלא שאמרו לפני האדמור מקוצק והוא התפעל ממנו מאוד. הכיצד יש לאדם לחקור אחר ליבו וכליותיו ולמצוא את שורש הרע שגרם לו לעשות את העבירה... לצפייה לצפייה
17023משפטים- כללים לחזרה בתשובה "פרשת משפטים חידוש" שמביא החתם סופר בשם רבו, רבי נתן אדלר כ"ץ זצ"ל לפסוק בפרשת משפטים המביא ברמז את היחס בין הקב"ה לישראל והכללים לחזרה בתשובה... לצפייה לצפייה
17024וורטים קצרצרים לפרשת משפטים "רעיונות קצרצרים לפרשת משפטים". כל מיני וורטים מיוחדים שמובאים בשם אדמו"רים ופרשני חז"ל לפרשת השבוע פרשת משפטים... לצפייה לצפייה
17025משפטים- ממצאי הבדיקה באור "סיפור על הרב צדקא" על ההבדל בין קרני השמש הזורחת על הרצפה, לבין הצל של האדם המשתקף ברצפה? ומה למד מכך הרב הגאון יהודה צדקה זצ"ל - שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף? ומהו המסר לכל אחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
17026משפטים- פי צדיק ורפואה "פרשת משפטים סיפור קצר". על הסיבה שלא פירסם המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון את מקום הריפוי שנתן לו החזון איש עת חלה בנו במחלת השעלת?! סיפור על אמונת חכמים והישועה שבאה בעתיה... לצפייה לצפייה
17027משפטים- טוב שברופאים לגיהנום "סיפור לשבת משפטים". הייתכן ש "טוב שברופאים לגיהינום"?! והרי פעמים רבות הרופא מוסר נפשו למען הכלל ללא לאות וללא כל תמורה, האם זהו השכר המגיע לו על מסירותו - גיהינום?! ביאור נפלא של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד... לצפייה לצפייה
17028משפטים- להגן על יתומה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת משפטים" על החובה של "כל אלמנה ויתום לא תענון". סיפור נפלא על הגאון רבי צבי ברוידא וכיצד הגן על נערה יתומה ענייה שהתגוררה בביתו... לצפייה לצפייה
17029משפטים- נאמנות ואכילת טריפות "סיפור עם מוסר השכל" פרשת משפטים מה הקשר בין אכילת כשר לנאמנות? סיפור יפה הממחיש כיצד דווקא אלו שחושבים שבכדי למצוא חן בעיני הגויים יש לשבת ולאכול ממאכליהם - טועים הם ובגדול!!! לצפייה לצפייה
17030משפטים- מי שצועק לה' הוא שומע! "פרשת משפטים וורט". רעיון של הגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין זצ"ל על העדיפות שניתנה ליתום ואלמנה שה' שומע מיד ויוצא להגנתם. מדוע? הרי "קרוב ה' לכל קוראיו" וכל מי שצועק הקב"ה שומע אותו?!... לצפייה לצפייה
17031משפטים- עונשו של העבד הנרצע "סיפור לפרשת משפטים" המבאר מהו באמת החטא הגדול של העבד? - הוא בסך הכל אוהב את אותו אדון שהוא עובד אצלו במשך שנים, נוח לו אצלו, הוא כבר התרגל לסדר יומו, למה התורה מסתכלת על זה בעין רעה כל כך? ביאור נפלא של הרב גלינסקי לצפייה לצפייה
17032משפטים- עונש זה עונש! "וורט קצר לפרשת משפטים". הטעם לרציעת אוזנו של עבד שנמכר בגנבתו הוא: "אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע". מדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?! לצפייה לצפייה
17033משפטים- תשובה שלילית "סיפור על החייל נחשון וקסמן" המביא לתובנה שאבא שאומר לבן שלו 'לא' הוא לפעמים אבא יותר אוהב ודואג מאשר אבא שאומר תמיד 'כן'. כי לאהוב אבא שרק אומר 'כן' אין זו אהבה אמתית אלא אהבת אינטרסים... לצפייה לצפייה
17034משפטים- מידה כנגד מידה לעבד "מידה כנגד מידה בפרשת משפטים". אם כל המטרה לשקם את העבד. מדוע מתעללים בו ולוקחים לו את האישה והילדים והוא יוצא ללא כלום? הרי זו עגמת נפש שאין לה לכאורה קשר עם עצם מעשה הגניבה?! ביאור נפלא למידה כנגד מידה שמקבל העבד כעונש על גניבתו... לצפייה לצפייה
17035משפטים- אפילו צער מועט "סיפור מרגש לפרשת משפטים". בדבר הזהירות הנדרשת מלצער כל אדם באשר הוא ובפרט אם מדובר ביתום או אלמנה כדברי רש"י: לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם... לצפייה לצפייה
17055פרשת משפטים ושבת שקלים "פרשת משפטים ושבת שקלים" הקשר שמצא הכלי יקר לפרשת משפטים ושבת שקלים. הקשר בין פרשת משפטים לשבת שקלים ומדוע דווקא באחד באדר מכריזים על השקלים?!... לצפייה לצפייה
17950שבת שקלים - חודש אדר "שבת שקלים חודש אדר". מהי העבודה של חודש אדר? ואיך זה בא לידי ביטוי במחצית השקל... לצפייה לצפייה
18000תרומה - מה באמת חשוב להקב"ה? "רעיונות לפרשת תרומה". לשם מה נדרשים כל הרבה סוגי מתכות האם לא מן הראוי לבנות לה' בית שכולו מזהב?! מה לכסף והנחושת בעושר כה רב?! המשמעות של כל אחת מסוגי המתכות ורצון הקב"ה בתהליך הבנייה עם לקח לגבינו... לצפייה לצפייה
18001תרומה - מיהו "חכם לב"? "סיפור חכמה של רב לפרשת תרומה". מהו חכם לב? הרי החכמה היא במוח ולא בלב?! רעיון נפלא של הרב לייב חסמן זצ"ל. וסיפור יפה על חכמת לב של רב ירוחם ממיר זצ"ל הממחיש שאצל "חכם לב" החכמה מונחת אצלו לא רק בראש אלא גם בלב. היא באה לידי ביטוי במעשים שלו - חכמתו ניכרת.... לצפייה לצפייה
18002תרומה - לקחת תרומה?! "משל ונמשל פרשת תרומה". מדוע כתוב:"ויקחו לי תרומה" ולא כתוב: "ויתנו לי תרומה"?! הרי תרומה נותנים לא לוקחים?! משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לביאור התרומה שעושה העני עם בעל הבית ומה מפסיד האדם שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה... לצפייה לצפייה
18003תרומה - טובה תורה מכל סחורה "פרשת תרומה משל ונמשל". המבאר את דברי המדרש בילקוט שמעוני על הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" מהו הלקח טוב שיש בתורה על פני מסחר אחר? "משל ונמשל לפרשת תרומה". לצפייה לצפייה
18004תרומה - נדיבות הלב "סיפור על נדיבות הלב" מידה של נדיבות הלב אצל רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל. "לתת מכל הלב" - סיפור שממחיש את אהבת הנתינה והיכולת לשלוט ביצר בשעת משבר... לצפייה לצפייה
18005תרומה - לשתף את כולם "סיפור על הרב כדורי". "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו - תקחו את תרומתי" כיצד הדבר בא לידי ביטוי אצל המקובל הרב כדורי זצ"ל... האם יתכן שיציעו לנו לתת תרומה ונדחה את ההצעה?! לצפייה לצפייה
18006תרומה - משכן בלבבי הקב"ה מבקש מכל אחד לבנות לו משכן בתוכו... "משל ונמשל לשבת תרומה" המבארים את המשמעות של המילה "בתוכם" בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - בליבו של כל אחד ואחד מכם... לצפייה לצפייה
18007תרומה- "וורטים לפרשת תרומה" "וורטים לפרשת השבוע תרומה": מהי הסיבה למנהג שבשעת עליה לתורה נודבים צדקה?, מדוע לא נאמר 'ונתנו', אלא "ויקחו לי תרומה"? כיצד יכול אדם לבוא לשיעור בקביעות או לתפילה במנין? מה עליו לעשות בכדי שהוא יוכל באמת להצליח? לצפייה לצפייה
18009תרומה- בניית המשכן וחודש אדר "רעיון לחודש אדר" פרשת תרומה נקראת תמיד בפתיחתו של חודש אדר, האם יתכן שחודש אדר נקרא כך בגלל זה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה" רעיון נפלא של החידושי הרי"ם מגור "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה" לכן יש ריבוי שמחה בחודש הזה"... לצפייה לצפייה
18010תרומה- המשכן ובריאת העולם "דבר תורה לפרשת תרומה". כיצד הדברים במשכן נעשו בזיקה לבריאת העולם בכל יום מימות השבוע בששת ימי בראשית נברא בו משהו שכנגדו יש משהו במשכן המסמל אותו "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"... לצפייה לצפייה
18011תרומה- כשיש סכנה פודה "אוזניים לתורה לפרשת תרומה": ההבדל בין התרומות למשכן לבין התרומות לעגל הזהב... שלשה מעלות בנותני צדקה: זה"ב, כס"ף נחש"ת "סיפור עם הרב גלינסקי" שהתבטא: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"... לצפייה לצפייה
18012תרומה - מי שרוצה, מתאמץ! "סיפור לפרשת תרומה". "מבית ומחוץ תצפנו..." אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם". כיצד ניתן לזהות מיהו האדם שתוכו כברו?! שיטה מצויינת של רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל... לצפייה לצפייה
18013תרומה- להתבונן זו חכמה! "דברי תורה לפרשת תרומה". "מה ההפך מ'ירא שמיים'?". "סיפור על רבי עקיבא" אל מול חיאל בית האלי. אחד שמתבונן לאחד שמתעלם ולאן כל אחד מהם בסופו של דבר הגיע... לצפייה לצפייה
18014תרומה- "עץ בתוך זהב" "חידוש לפרשת תרומה". מדוע עשו עצי שיטים בתוך הארון? האם לשם כובד? ניתן לא לשים כלל ולהשאיר חלל ריק ומשקל הארון יפחת? זאת ועוד מדוע קוראת התורה לארון עצי שיטים בזמן שכולו מצופה זהב?! כל חידוש בתורה חייב להישאר במסגרת שקבעה לו התורה. "להיצמד לדרך התורה"... לצפייה לצפייה
18015תרומה- בגדים לכבוד? או לקדושה? "פרשת תרומה רעיון" בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!... לצפייה לצפייה
18016תרומה- הבגדים שהצילו! "סיפור על האדמור מצאנז" שנתן הוראה ליהודי אחד להיקבר עם בגדים של כומר וכך ציווה: אמור לחברא קדישא לקבור אותך עם הבגדים הללו הם יגנו עליך... וכך היה. לצפייה לצפייה
18017תרומה - תוכו כברו "סיפור חסידי קצר". "מבית ומחוץ תצפנו..." הסתכלות של גדולי ישראל וחדירה לפנימיות. בהקשר למאמרו של רבא: "כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם"... "סיפור על הרבי מקוצק" לצפייה לצפייה
18018תרומה- לתת זה להרוויח יותר! "סיפורים קצרים לפרשת תרומה". כיצד ניתן לקחת פעולה פשוטה ורגעית ולהפוך אותה לנצח נצחים?. "מה כבר אפשר להרוויח מפחית קולה?!". "סיפור על הרב שטיימן" ועשיר קמצן... סיפור עם בעל ההפלאה ושני יהודים קמצן ופזרן, שהרב נתן להם ברכות שנתקיימו בשניהם... לצפייה לצפייה
18019תרומה- תתרום ואז נבנה! "חפץ חיים לפרשת תרומה". מה היית מעדיף: הודעה ממפעל הפיס שזכית. או שמנהל בית הספר יתקשר ויאמר: "הבן שלך עושה חיל ורואים שזה משהו שבא מהבית?!". האם זה בסדר כשבאים אלינו להתרמה כדי לבנות בית כנסת אנחנו אומרים תתחילו ואנחנו נתרום?!... לצפייה לצפייה
18020תרומה- ההתעסקות במשכן "שיעור לפרשת תרומה". "לשם מה נדרש לדעת את מידות הכלים במשכן?" וכי אם יבנו את בית המקדש ייקחו אותי ליועץ?!. ועוד לשם מה מאריכה התורה בחמשת הפרשיות הללו בתיאור מדוקדק של המשכן? הלא בית המקדש השלישי ירד בנוי באש?! ביאורו של רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
18021תרומה- אל תעזוב את התורה! "שיחה לפרשת תרומה". "סיפור על יום מיתתו של דוד המלך". אם יש לך בקשה למי כדאי לך לפנות, לכהן גדול או לרב? "מהי הגדולה של לימוד תורה?" מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזבלום לפרשת תרומה". . לצפייה לצפייה
18022תרומה- מה שלא במשפט מפריע! "שיעור של הרב רוזנבלום פרשת תרומה". כסף לא כשר מפריע, בעבודת ה'! "באיזה סידור התפילות לא מתקבלות?". "מה הדבר שמפריע בעבודת ה'?" תשובתו הנפלאה של בית הלוי... לצפייה לצפייה
18023תרומה- ענווה ומאמץ "פרשת תרומה שיעור". "מדוע אבני המילואים נכתבה רק בסוף התרומות?" שאלתו של האור החיים הקדוש ותשובותיו הנפלאות בנוסף תשובתו של ה'כלי יקר'... מהן שתי התכונות שהקב"ה מחפש בעבודת ה' שלנו? לצפייה לצפייה
18024תרומה- כמה סוגי תרומות היו במשכן? "מבחר פרשנים לפרשת תרומה". אם סופרים מגלים שיש 15-16 תרומות, מדוע אם כן רש"י קובע שהיו רק 13? ביאורם של הרא"ם המהר"ל והש"ך על דברי רש"י... לצפייה לצפייה
18025תרומה- דקדוקי רש"י בפרשת תרומה "דקדוק בפירוש רשי לפרשת תרומה". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תרומה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
18026תרומה- המדד לנדבת הלב "דבר תורה קצר פרשת תרומה". מהו בעצם המדד לבדיקה שאדם התורם כסף למשכן/לדבר מצווה אכן הוא תורם מנדבת ליבו ולא בגלל שחייבו אותו או כדי לעשות רושם על הסובבים אותו?... לצפייה לצפייה
18027תרומה- הציפוי מבית ומחוץ "רעיון לפרשת תרומה" של האדמו"ר מקוצק, החידושי הרי"ם והאדמו"ר מסאטמר לביאור הסיפור רבן גמליאל נשיא הכריז ואמר, שכל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש... לצפייה לצפייה
18028תרומה- ההבדל בין לקחת ללתת "פרשת תרומה משל ונמשל". הפרשה פותחת בפסוק: "ויקחו לי תרומה" מדוע נכתב "ויקחו" ולא נכתב "ויתנו"?. משל ונמשל המבארים את ההבדל והסיבה... לצפייה לצפייה
18029תרומה- מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? "פרשת תרומה וורט קצר". האם הכרובים הם מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? ביאור נפלא של הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל הקובע כיצד נראים בני הנוער של ימנו ומהו הגורם האמיתי לכך והוכחתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
18030תרומה- הקמצן הקדוש "סיפור לפרשת תרומה". הקמצן הקדוש שהתחזה לקמצן כלפי חוץ הציג קמצנות מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף שבסתר השתמש במידת הנדיבות שבליבו - שלא על מנת לקבל פרס או להתכבד במתת-ידם... לצפייה לצפייה
18031תרומה- כל אחד שווה הון פרשת תרומה "משל ונמשל של החפץ חיים" להסביר שאמנם, מעטים הם בני התורה ומחזיקיה אולם כל אחד ואחד דומה לאבן יקרה שדמיה מרובים ביותר! לעתים שקול אדם אחד לפני המקום כאלפי בני אדם אחרים!... לצפייה לצפייה
18032תרומה- הארון ואהרון "סיפור לפרשת השבוע תרומה". כשיש כזו תורה, אין זו רבותא להיות חכם... סיפור על צורף שהצליח בחכמתו לפתור משפט מסובך בפסוק מפרשת השבוע תרומה... לצפייה לצפייה
18033תרומה- תרומה והתמורה "משל ונמשל לפרשת תרומה" מספר עוד יוסף חי, המבארים שהרפואה תבוא דווקא מהמכה עצמה, ואת פירוש הכתוב "וצדקה תציל ממות" על הכוח גדול בנדבה וצדקה לעשות תמורה לרע שיתהפך לטוב... לצפייה לצפייה
18034תרומה- אהבה אמיתית "סיפור חסידי לפרשת תרומה". על רבי יודלה הורביץ מדז'יקוב המבאר מהו קיומה השלם של מצוות "ואהבת לרעך כמוך". עד ששמחת הזולת וצערו צריכים להיות כשמחתו וצערו של האדם עצמו... לצפייה לצפייה
18035תרומה- לתת מבלי שהשני ידע "פרשת תרומה סיפור חסידי". הרב החסיד שמואל דסקל זצ"ל המגלה את דמותו הנפלאה והנתינה שלו לזולת רק לאחר מותו מפי איש אמונו, החסיד ר' בן ציון ויילר... "נתינה ללא ידיעת המקבל" לצפייה לצפייה
18036תרומה- החיבור על ידי טבעת "רעיון לשבת שבע ברכות" פרשת תרומה. למה נקרא הבעל - נשוי והאישה - נשואה? ביאור נפלא על המנהג לקדש את האישה דווקא בטבעת והדמיון לחיבור בין האיש שהוא דוגמת הארון לאשה שהיא דוגמת הבדים נעשה דווקא על ידי טבעת... לצפייה לצפייה
18037תרומה- נדבה וגאווה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תרומה" על הרב ראובן אלבז שליט"א לפרשת תרומה. "סיפור קצר לפרשת תרומה" על עוצמתה של גאווה המגיעה לאדם בשעת נדבת ליבו... לצפייה לצפייה
18038תרומה- לאהוב תוכחה "מנפלאות הביקורת - פרשת תרומה". מדוע היו לכרובים דמות עם פני תינוק מעל לארון הקודש? מדוע כונה יהושוע בשם נער? מדוע אם אדם שכח את ארנקו בדואר, ומישהו צועק אחריו: "שכחת את הארנק!" במקום להתחיל להתגונן מהביקורת, הוא יגיד תודה רבה? מתון 'פניני בית הלוי' לצפייה לצפייה
18039תרומה- פאר וענווה במקום אחד "רגישות לזולת מפרשת תרומה". מדוע הארון עשוי מעצי שיטים בתוכו וכולו מצופה זהב? סיפור על הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל המראה כיצד גדולה ורוממות היו לצד רגישות וענווה... לצפייה לצפייה
18900"פרשת תרומה וחודש אדר" "חודש אדר ופרשת תרומה". מה מיוחד בחודש אדר ש: "כל הפושט יד, נותנים לו"? "מדוע נבחר דווקא מרדכי להתמודד מול המן?"... "מדוע נבחר דווקא יהושוע להילחם בעמלק?" ומה כל זה קשור לפרשת תרומה ולמצוות הפורים: "משלוח מנות ומתנות לאביונים"? לצפייה לצפייה
19000תצווה - המעיל מכפר על לשון הרע "דבר תורה לפרשת תצווה". מדוע דווקא המעיל נבחר כבגד שמכפר על לשון הרע? "סיפור לשבת תצווה" המבאר את ייחודיותו של המעיל המכפר על עוון לשון הרע... לצפייה לצפייה
19001תצווה- חתם קודש לה' "חידוש לפרשת תצווה". רעיון של הגאון מוילנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים" לצפייה לצפייה
19002תצווה- כל אחד בזמנו! "סיפור חסידי לפרשת תצווה". המפגש בין ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!... לצפייה לצפייה
19003תצווה- להיות כהן גדול "פרשת תצווה סיפור". על הגר שרצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף... לצפייה לצפייה
19004תצווה- גם לי מגיע להיות כהן... "רעיון מליצי לפרשת תצווה". הבורות שיש בנוגע ליהדות לצערנו היא נחלת אלו המוגדרים כ- "תינוקות שנשבו" הנה מקרה מליצי לאחד שביקש להיות כהן... לצפייה לצפייה
19005תצווה- נר תמיד סמל לתורה! "סיפורים לפרשת תצווה". "סיפור על הגאון מוילנא" היה ידוע בהתמדתו המופלאה. כל הימים היה יושב בחדר סגור ועומל בתורה בכל כוחו. "מעשה על התמדה בתורה" גם בעת סכנת נפשות של ממש וההצלה שבאה בשל המסירות ללימוד התורה... לצפייה לצפייה
19006תצווה- הקשר בין המנורה לתורה "חידושים לפרשת תצווה". הקשר המנורה בין ומידותיה לבין התורה. כמו כן רעיון של בעל הטורים על הקשר בין שמן הזית לבניין בית המקדש הראשון והשני... לצפייה לצפייה
19007תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה! "דבר תורה לפרשת תצווה". מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת... לצפייה לצפייה
19008תצווה- כשאין שליטה המעיל מכפר! "סיפור עם מוסר השכל ויקהל". "שלשת הדברים שאין לאדם שליטה עליהם?" - ואיך קשור למעיל?, איך יתכן שידיד יהפוך לשונא הגדול ביותר?! משל ונמשל המבארים כמה חמור לשון הרע שבהתחלה נהנים ממנו ולבסוף משלמים מחיר יקר. לצפייה לצפייה
19009תצווה- מעיל מכפר על לשון הרע! "דבר תורה קצר לפרשת תצווה". למה מעיל מכפר דווקא על עוון לשון הרע? האם יצר הרע דומה לזבוב? ואם כן במה? הוראה לחיים יפים יותר, נלמדת מהמעיל. שיש לך חצי כוס, אם תסתכל על החצי כוס המלאה, הקב"ה ימלא לך את חצי הכוס הריקה... לצפייה לצפייה
19010תצווה- מציאות ה' משמן זית "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם... לצפייה לצפייה
19011תצווה- ההתדרדרות של לשון הרע "סיפור לפרשת תצווה". שהביא בספר "מתוק האור" בשם ה"בן איש חי" להבין שגם אם תיתן למספר לשון הרע הכל... תמיד יהיה לו מה להגיד על זה ולהתלונן... לצפייה לצפייה
19012תצווה - הבגדים לכבוד או לקדושה? "פרשת תצווה סיפור". המבאר את הקושי בפסוקים "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים לכבוד או לקדשו?! לצפייה לצפייה
19013תצווה- להסתכל במבט רחב יותר "דבר תורה לפרשת תצווה". "לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת קָרְבָּנוֹת לְפָרָשַׁת בִּגְדֵי כְהוּנָה?". "כיצד נעשית הכפרה על ידי בגדי הכהן הגדול?". הייחודיות שבתכלת - ואיך היא מכפרת ואף מונעת מלדבר לשון הרע. (קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום) לצפייה לצפייה
19014תצווה- רבוע יהיה... "סיפור לשבת תצווה" עם נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" שניסה להבין מדוע כופלת התורה "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה" הרי יודעים אנו שרבוע הוא אמה על אמה?!... לצפייה לצפייה
19015תצווה- ללמד את כולם "משל ונמשל פרשת תצווה". שאלו פעם את הרבי מקוצק זצ"ל מדוע הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות ברוחניות, הרי יש הרבה מה לעשות? למה הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה?! ותשובתו בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה" לצפייה לצפייה
19016תצווה- ובין כתפיו שכן "וורט קצר לפרשת תצוה". רעיון של המשך חכמה על פי דברי הירושלמי בדבר חלוקת שמו של בנימין לשניים על כתפות האפוד... לצפייה לצפייה
19017תצווה- מסירות נפש למען ישראל "פרשת תצווה חידוש" למה שמו של משה לא מוזכר בפרשת תצווה? ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?! לצפייה לצפייה
19018תצווה- לא עשה כן לכל גוי מדוע מטיל הקב"ה קנאה בין ישראל לאומות העולם, בכך שהוא מצווה ונותן לבני ישראל לבנות משכן בעוד שאת אומות העולם הוא מזניח?! ביאור נפלא של ה"חתם סופר" בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה" לצפייה לצפייה
19019תצווה - משה רבנו בפרשה "וורט לפרשת השבוע תצווה". למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה. לצפייה לצפייה
19020תצווה- חכמים היזהרו בדבריכם! "פרשת תצווה לקח מן הפרשה". איזה לקח מבקש ה' ממשה רבינו ללמד את בני ישראל? ביאור נפלא של הרב מאיר וולך בספר מעין השבוע.. לצפייה לצפייה
19021תצווה- עשה זאת בעצמך! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה" לבאר את שאלת הספורנו: "כבר בפרשת 'תרומה' נצטוו בני-ישראל להביא שמן, אם כן מדוע שוב חזרה התורה על הציווי להביא שמן?" והתשובה הנפלאה... לצפייה לצפייה
19022תצווה- דקדוקי רש"י בפרשת תצווה "פרשת תצווה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תצווה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
19023תצווה- אפשר להתאפק "פרשת תצווה וורט קצר". ביאור נפלא על פסוק מהפרשה והקשרו לתוכחתו של הרב שראה אחד מדבר בשעת התפילה - תוך ראיה מפרשת השבוע פרשת תצווה... לצפייה לצפייה
19024תצווה- פורים קטן "סיפור חסידי לפורים קטן" שסיפר ר' חיים מצאנז ה'דברי חיים' על הרב שלו, רבי משה לייב סאסובער זצ"ל, ומסיפור זה הסביר את העניין של פורים קטן שגם ביום זה יש התעוררות של הנס... לצפייה לצפייה
19025תצווה- למי מגלים את סוד הבגדים? "פרשת תצווה רעיון קצר". מצד אחד נאמר כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, ומצד שני הכתוב מגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי?! ביאור של המהר"ם שפירא מלובלין בדרך צחות... לצפייה לצפייה
19026תצווה- לבטל את השכחה "וורט קצר לשבת תצוה". וייקחו אליך שמן זית זך?! הרי השמן זית לא נועד למשה אלא למנורה?!. ביאור נפלא של ה'שארית יעקב' להסבר על סגולתו של שמן הזית ולשם מה היה חובה להשתמש בסגולה זו דווקא לאחר מתן תורה... לצפייה לצפייה
19027תצווה- להתעלות עם הקטנים ממך "פרשת תצוה רעיון חינוכי". האם ללמוד עם הקטנים ממנו בגיל וברמה זהו בזבוז זמן של ממש... האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא מביא רעיון חינוכי שמבא מפרשת השבוע תצווה שההפך הוא הנכון... לצפייה לצפייה
19028תצווה- על מה שתמיד, נאמר תמיד "וורט קצר פרשת תצוה". של ר' שמחה מדווינסק, בעל ה"אור שמח" ו"משך חכמה" מדוע באורים ותומים נאמר רק: "והיו על לב אהרן בבואו לפני ה'", ולא נאמר: "תמיד"? וביאורו המיוחד... לצפייה לצפייה
19029תצווה- מי בעל הבית? "סיפור חסידי עם מוסר השכל". על אחד שהתלונן שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו? סיפור על רבי זאב מזיטומיר והלקח שלימד את אותו האיש... לצפייה לצפייה
19030תצווה- אמן יהא שמיה רבה "חידוש לפרשת תצווה". "כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן וקורעים לו גזר דינו". ראיה לכך מפסוק בפרשת השבוע תצווה... לצפייה לצפייה
19031תצווה- שליחות מצווה "סיפור חסידי לשבת תצוה". המבאר שהתורה מגינה. התורה נמשלה לאור, לומר לך מה האור המגן על העולם אף התורה מגינה על העולם.... לצפייה לצפייה
19032תצווה- יש לאן לשאוף "פרשת תצווה משל ונמשל" שהביא הבן איש חי בספרו: "עוד יוסף חי" המבאר שעל האדם לקיים עוד ועוד מצוות, וביתר שלמות, ולא להיות מרוצה ושבע רצון ממעמדו ולהסתפק בדרגתו... לצפייה לצפייה
19033תצווה- כבודו של ילד יהודי "סיפור עם מוסר השכל פרשת תצוה". על הבגדים והאם היהודייה השומרת על כבודו של בנה = על כבודו של העם היהודי... לצפייה לצפייה
19034תצווה- פיקחות עם הנהגה "סיפור לפרשת תצוה". על ר' זלמן מלצר זצ"ל ושכשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצדקות שבמעשה... לצפייה לצפייה
19035תצווה- הכיסא ושמו של ה' "פרשת זכור חידוש". ביאורו של הרב דיסקין לאור המדרש: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם".... לצפייה לצפייה
19036תצווה- מה איתנו?! "סיפור חסידי פרשת תצווה". מה קרה לרש"ש שבא להתגרש וכשהגיע לרב ביקש לחזור בתשובה?!. והקשר של זה לסיפור על "יוסי משיתא" שהפך ביןם רגע ממתייוון למוסר נפש על קידוש ה'... לצפייה לצפייה
19037תצווה- קללה טובה "פרשת תצווה סיפור חסידי". על ברכתו של רבי חיים מבריסק את החפץ חיים: "יהי רצון שילך יחף ויישא אבנים"... מה הוא פירושה של הברכה?... לצפייה לצפייה
19038תצווה- השכר עבור ההתבטלות "חידוש לפרשת תצווה". אהרון קיבל את האורים ותומים על ליבו בשל כך ששמח בליבו כשמשה קיבל את ההנהגה של עם ישראל. מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"? ביאור נפלא על המידה כנגד מידה שיש כאן... לצפייה לצפייה
19039תצווה- הרימון הדומם "פרשת תצווה רעיון קצר". את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?! וביאורו הנפלא מספר "להבין ולהשכיל" לצפייה לצפייה
19931שבת זכור- האחדות והיראה "שיחה לשבת זכור". מהי עיקר העבודה שלנו בימי הפורים? להחזיר את המורא והפחד מפני הקב"ה ולהכניס בתוך זה, גם את היראה וגם את האהבה מביאה לאחדות לצפייה לצפייה
19932שבת זכור- ההכנה לתפילה בפורים "שיעור לפורים". למה נקראה המגילה על שם אסתר ולא על שם מרדכי?! אם אתה מאמין שיש כוח אחר מבלעדי הבורא – זה עמלק!. מהי חשיבותה של תפילת היתום? ומה מיוחד בפורים שבו: "כל הפושט יד נותנים לו"? לצפייה לצפייה
19933זכור- לא לקחת כלום מעמלק! "פרשת זכור שיחה". מה המשמעות של מלחמת עמלק?. "מה עמלק רצה מעם ישראל?". מה המטרה של עמלק?. כיצד מחיית עמלק היא הענשה במידה כנגד מידה?. מקורות חזל על הטעם למחיית עמלק... לצפייה לצפייה
19934"הקשר בין פרשת תצוה לפורים" "פרשת תצווה ופורים". "כיצד ישב אחשוורוש במשתה שעשה לכל בני שושן?" מה היה החטא של הבאים למשתה? ועלמה כעס הקב"ה שנגזרה גזירת כיליון על כל היהודים?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
19935פרשת תצווה והקשר לשבת זכור "מה הקשר בין פרשת תצווה לבין שבת זכור?" בה קוראים על מחיית עמלק... הקשר בין פרשת תצווה הפותחת בחובה להשתמש בהדלקת המנורה בשמן הזית לבין שבת זכור - המדברת על מחיית עמלק לצפייה לצפייה
19936תצווה- שבת זכור- למחות את זכר עמלק "סיפור לשבת זכור". מחיית עמלק הוא למחות את זכר עמלק מה המשמעות של "זכר" עמלק?! - "סיפור לפרשת תצווה ושבת זכור". סיפור עם רבי דוד מלעלוב המבאר את ההרס של הקרירות בקיום מצוות... לצפייה לצפייה
19937תצווה- התכלת ומשמעותה "פרשת תצווה וחג הפורים". מה משמעות של התכלת במעיל? והקשר בין פרשת תצווה, מצוות ציצית וצהלה ושמחה של שושנת יעקב... לצפייה לצפייה
19938תצווה- שבת זכור ושמן הזית "דבר תורה קצר לפרשת תצוה". שמן זית הה הקשר לכאן?! זה מתאים לחומש ויקרא? ואם פרשה זו היא בשבת זכור חייב להיות קשר בניהם. ואם כך, מה הקשר לפרשת זכור? והתשובה הפשוטה: אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם. לצפייה לצפייה
20000כי תשא - השבר גאוות היחידה! "משל מליצי לפרשת כי תשא". לשם מה שבר משה רבנו את הלוחות?! ואם כבר שברם מדוע שמר אותם הרי הן מזכירות את חטא העגל?! משלים נפלאים המבארים את מעשיו של משה רבנו וחכמתו... לצפייה לצפייה
20001כי תשא - מי הוא בן חורין באמת?! "פרשת כי תשא משל ונמשל". "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" האומנם?! הרי בן תורה מאד מוגבל באיסורי-תורה ולעומתו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות עושה "מה שבא לו"?! לצפייה לצפייה
20002כי תשא- הצרות מחטא העגל "משל ונמשל לפרשת כי תשא". כל הצרות שפוקדים את עם ישראל שורשם בעוון חטא העגל. מדוע?! התשובה תובן בדרך של "משל ונמשל לפרשת כי תשא" הקב"ה גזר כליה על עם ישראל בעקבות חטא העגל אך אין הוא רוצה להרוג את בניו מה עשה?!... לצפייה לצפייה
20003כי תשא- הלקח משבירת הלוחות "דבר תורה לפרשת כי תשא". משה מקבל את הלוחות מוריד אותן למטה והוא שובר אותן מה קרה?!והלקח הנוקב לגבינו...זהו "מהו המסר משבירת הלוחות?" ו"מהי התובנה של משה רבנו?"... לצפייה לצפייה
20004כי תשא- לנצל את השבת "סיפור עם מוסר השכל לפרשת כי תשא". "כיצד צריך לנצל את השבת היקרה"? "סיפור לשבת כי תשא" הממחיש זאת היטב... לא נבזבז את השבת בשביל פרנסה או על חמין טוב ופיצוחים... יש לנצל אותה לדברים שאין להם שיעור כמו גמילות חסדים ותלמוד תורה... לצפייה לצפייה
20005כי תשא- כי אות היא ביני ובינכם "סיפורים קצרים לשבת כי תשא". מה מיוחד ביום השבת עד שהקב"ה אומר: "כי אות היא ביני ובניכם"?! על ייחודיותה של השבת וסיפורים על "תבלין של שבת" ומה דורשת הנשמה היתרה... לצפייה לצפייה
20006כי תשא- עם קשה עורף "דבר תורה קצר לפרשת כי תשא". מדוע משה משתמש בזה שהעם "קשה עורף" לעובדה שהקב"ה צריך ללכת בקרבנו?! "משל ונמשל לשבת כי תשא" המבארים זאת היטב... לצפייה לצפייה
20007כי תשא- כיבוד הורים לעולה לתורה "דבר תורה לפרשת כי תשא". החלוקה של הפרשה לשבעת העולים לתורה, איננה שגרתית. ומה הקשר בין חלוקה זו לכיבוד הורים?!... רעיון נפלא של החידושי הרי"ם זצ"ל לפרשת כי תשא המדגיש לכמה זהירות אנו נדרשים בכיבוד הורים ומורים.... לצפייה לצפייה
20008כי תשא- סרו מהר מן הדרך "סיפור עם מוסר השכל פרשת כי תשא". מה רצה הקב"ה לומר למשה במילים "סרו מהר"?! במה באה לידי ביטוי המהירות? "סיפור על ההתדרדרות מהירה בעבודת ה'" כשמתחברים לחבר רע... לצפייה לצפייה
20009כי תשא- האחדות במחצית השקל "פרשת כי תשא דבר תורה קצר". למה נדרשו להביא דווקא מחצית השקל? ומדוע קנו בו דווקא קורבנות ציבור?! "רעיון נפלא של המלבי"ם לפרשת כי תשא"... אין דבר שמאחד יותר את ישראל כמו קרבן התמיד הנקנה ממחצית השקל... לצפייה לצפייה
20010כי תשא- לשמחה מעבירה אין תקנה "פרשת כי תשא משל ונמשל". מה אשמים בני ישראל בעשיית העגל?!הרי אהרון האחראי בשטח?! ואם כן מדוע שבר משה את הלוחות במקום לטפל בממלא מקומו?! אם אדם עושה עבירה ושמח בה - אין לזה תקנה!!!... לצפייה לצפייה
20011כי תשא- משה רבנו ונח "כי תשא דבר תורה". ההבדל בין נח המכונה בחז"ל - רעיא שטייא (=הרועה הטיפש) לבין משה רבנו המכונה רעייא מהימנא = הרועה הנאמן?! וביאורו של ה'משך חכמה' לצפייה לצפייה
20012כי תשא- למה דווקא עגל?! "דבר תורה לפרשת כי תשא". למה עשו דווקא עגל?! מבחר ממפרשי התורה המתרצים את השאלה כל אחד בדרכו המיוחדת... הרמב"ן, הכלי-יקר, פרקי דרבי אלעזר וה'אוזנים-לתורה'. לצפייה לצפייה
20013כי תשא- שבת ומועדים וחטא העגל "דבר תורה קצר לפרשת כי תשא". מהו הקשר בין השבת והמועדים לחטא העגל?! - שאלתו של ה'אוזנים-לתורה' וביאורו הנפלא. בנוסף ביאור של בן יהוידע בשם ספר שער החצר בחישוב כיצד השעות של המועדים מבטלים את שש השעות של העגל... לצפייה לצפייה
20014כי תשא- ממון מכפר על הנפש? "דבר תורה קצר לפרשת כי תשא". שאלתו של ר' משה מקוברין: מדוע לא הראה הקב"ה למשה את שאר כלי המשכן? וכן, וכי לא ידע משה רבנו כיצד נראה מטבע? וביאור של רבי נחמן מברסלב: הממון – יש בו גם כח להשחית את מידותיו של האדם. על האדם לדעת היטב כיצד להשתמש בממונו... לצפייה לצפייה
20015כי תשא- לתת פירושו לקבל! "סיפור קצר לפרשת כי תשא". רעיון של רבי חיים מוואלוז'ין המבאר את דברי בעל הטורים על המילה: "ונתנו" שהרי ניתן לקרוא אותה משמאל לימין ומימין לשמאל, וזה מלמד אותנו, כי כל מה שאדם נותן לצדקה, חוזר אליו והוא אינו מפסיד מכך מאומה... לצפייה לצפייה
20016כי תשא- "צדקה תציל ממות" "סיפור קצרצר לפרשת כי תשא". על ביתו של רבי עקיבא ובתו שביום חופתה בישרו לו שיכיש אותה נחש והיא תמות. "מה עשתה בתו של רבי עקיבא שהציל אותה ממוות?" הנה הסיפור לפנכם לאור ביאורו של בעל הטורים למילה "שקל"... לצפייה לצפייה
20017כי תשא- "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" "רעיון לפרשת כי תשא". מביא ספר "וקראת לשבת עונג" בגודל מעלת הצדקה והתשובות שענו ר' אביש מפרנקפורט ור' אליהו חיים מייזל לגביי מאמר חז"ל: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" בשעה שהם לא קיימו זאת הלכה למעשה? לצפייה לצפייה
20018כי תשא- ענווה שהצילה "וורט לפרשת כי תשא". "איך הצליח משה רבנו בענוותנותו להציל את בני ישראל"? כיצד החשיב משה רבינו את עצמו וממילא פטר את בני ישראל מעונש כליה... לצפייה לצפייה
20019כי תשא- "לחשוב מחשבות" "פרשת כי תשא סיפור" על רבי חיים מוולוז'ין וההבנה כי תרומה הניתנת ברצון לישיבתו משמשת להחזקת הבחורים העניים כדי שישקדו על תלמודם ומהתרומות שניתנות לישיבה בלב כבד אנו קונים סוסים. לצפייה לצפייה
20020כי תשא- מחני נא מספרך "פרשת כי תשא משל ונמשל". המבאר מדוע מציע משה רבנו להקב"ה: "מחני נא מספרך אשר כתבת", במה זה יפתור את הבעיה? האם בני ישראל לא יחטאו עוד?!... לצפייה לצפייה
20021כי תשא- יש דיין המנהיג את העולם! "פרשת כי תשא משל ונמשל קצרים". המבארים שאדם בא לכאן להתארח כאן שנות חיים מועטות, ומשום כך אין הוא יכול לתפוס בשכלו את החשבון והסדר שבו מנהל הקב"ה את עולמו אולם עלינו לדעת שיש דין ויש דיין המנהיג את העולם! לצפייה לצפייה
20022כי תשא- "כי עם קשה עורף הוא" "פרשת כי תשא משל ונמשל". המובאים בספר 'וקראת לשבת עונג' המבאר מדוע בגלל שעם ישראל הוא "עם קשה עורף הוא" לכן הקב"ה צריך ללכת בקרבנו:"ילך נא ה' בקרבנו" לצפייה לצפייה
20023כי תשא- בניין של אש "דבר תורה קצר לשבת כי תשא". מדוע היה קושי למשה בעניין מחצית השקל עד שהיה צריך להראות לו מטבע של אש?!, ועוד לשם מה ציווה הקב"ה שיביאו לו תרומה, הלא 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה'?!... לצפייה לצפייה
20024כי תשא- שגגה גדולה "וורט לפרשת כי תשא". לשם מה משה מגדיל את החטא ואומר: "חטא העם הזה חטאה גדולה", אדרבה היה לו להקטין החטא?! ותשובתו הנפלאה של האדמו"ר מבעלזא... לצפייה לצפייה
20025כי תשא- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת כי תשא" דגשים בפרשת בא לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע כי תשא. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
20026כי תשא- ההגנה שהוסרה "וורט לפרשת כי תשא". מה שונה בהבטחה: "ולא יחמוד איש את ארצך", לבין ההבטחה בפרשתנו פרשת כי תישא בה התווספה לעלייה גם ביטחון. ביאור נפלא של "המשך חכמה לפרשת כי תשא" לצפייה לצפייה
20027כי תשא- אמת של מידת הרחמים "סיפור חסידי קצר לפרשת כי תשא". של האדמור מפראמישלאן - רבי מאיר מפראמישלאן זצ"ל להבנת מידת "ואמת" - שהיא לכאורה דין ואיך היא נמצאת בין י"ג מידות הרחמים?!... לצפייה לצפייה
20028וורטים קצרים לפרשת כי תשא "וורטים לפרשת כי תשא": מדוע דווקא הכיור נעשה ממראות הצובאות?. מה הקשר בין שבת לתפילה?. מה הבין משה כשזכה לגילוי פנים כל כך גדול?. מתי אפשר לזכות להשראת השכינה?... לצפייה לצפייה
20029כי תשא- כל אחד והלוחות שלו "דבר תורה לפרשת כי תשא". "למה שבר משה את הלוחות? וכי משום שישראל עשו את העגל יישארו בלי תורה?! ראוי היה לכאורה שימתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשברם לגמרי ולאחר מכן להתנפל לפני השם לבקש לוחות שניות? לצפייה לצפייה
20030כי תשא- שבירת הלוחות בשני ידיים "וורט לפרשת כי תשא". ביאור על השינוי בכתיב של הפסוק? כתוב "מידו" לשון יחיד ואילו הקרי הוא "מידיו" לשון רבים?!. ביאורו הנפלא הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל בספר 'לתתך עליון'... לצפייה לצפייה
20031כי תשא- התפקיד לעמול בתורה! "שיעור קצר לפרשת כי תשא". ארבעה צריכין חיזוק... שנאמר: "רק חזק ואמץ" הרי יהושע היה נער לא ימיש, מדוע נצרך לחיזוק?. ועוד, איך נכנס פסוק זה כאן באמצע חטא העגל?... שיחה מקובץ שיחות מוסר עמוד י - מנחת תודה עמ' ב. לצפייה לצפייה
20032כי תשא- מידת טובו של הקב"ה "פרשת כי תשא דבר תורה קצר". במה שונה מחילתו של הקב"ה ממחילה של בשר ודם?. "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" מה ענינה של הכפילות כאן במידת החנינה והרחמים? וביאורו הנפלא ר' יעקב מוורשה... לצפייה לצפייה
20033כי תשא- לדעת את ערכה של תורה "פרשת כי תשא דבר תורה". לשם מה נדרש המורא של מעמד הר סיני, הרי מיד אח"כ חטאו בעגל. ביאור נפלא על פי המשל שהמשיל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל... רגע אחד יכול לשמש מגדלור... לצפייה לצפייה
20034כי תשא- בחטא גדול לא מענישים! "פרשת כי תשא משל קצר". מדוע הגדיל משה עוד את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה"? הרי אדם שרוצה שיסלחו לחברו מקטין את החטא?!... לצפייה לצפייה
20035כי תשא- לדעת שהכול לטובה! "פרשת כי תשא דבר תורה". משל ונמשל המבארים שהעולם מושתתת על מהלכים חכמים ואלוקיים שקשה לנו להבינם. ואף אם נצליח בשכלנו הקט לקלוט מעט את התכנית האלוקית וההיגיון העל-אנושי הטמון בה, עדיין איננו יכולים להבין מדוע פלוני מצליח וחברו תמיד מפסיד... לצפייה לצפייה
20036כי תשא- השגחה פרטית מבינים בסוף "פרשת כי תשא וורט קצר". ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד המקור לכך מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
20037כי תשא- הסגולה לעושר - תשובה "פרשת כי תשא דבר תורה". מה הקשר בין חזרה בתשובה ולעושר? רבי אברהם מסוכטשוב מגלה לנו את התשובה... לצפייה לצפייה
20038כי תשא- תלו איך קוראים... "פרשת כי תשא דבר תורה קצר". האם ראשי התיבות של "שבת" הם: שינה בשבת תענוג! או: שיחה בשבת תענוג? תשובתו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין, בעת שנכנס פעם להיכל הישיבה הגדולה שלו בשבת אחר הצהריים, ומצא שחלק מהתלמידים מבלים את הזמן בשיחה בטלה... לצפייה לצפייה
20039כי תשא- מתי להגביה ומתי להנמיך? "דבר תורה קצר פרשת כי תשא". מתי עלי להגביה את עצמי ומתי להנמיך?. תשובתו של הגאון מהר"ם שפירא ז"ל, רבה של לובלין, מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
20040כי תשא- ההסוואה של משה "פרשת כי תשא דבר תורה". איך מסתדרת הענווה של משה רבינו עם הצורך להשליט מורא על התלמידים ביאורים נפלאים של ה'כלי יקר' ושל גן רווה בשם הגאון ר' עקיבא איגר... לצפייה לצפייה
20041כי תשא- שמירת שבת ומחילת עוונות "דרשה קצרה כי תשא". רעין נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום בשיחה לפרשת השבוע כי תשא, בה הוא מבאר מדוע שמירת שָבָּת כהלכתה מביאה, למחילת עוונות... לצפייה לצפייה
20042כי תשא- דור דעה וחטא העגל "חידוש לפרשת כי תשא". איך טעו דור דעה אחרי השות הזו של העגל?! סיכום תשובות המפרשים מעובד מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום בשיחה לפרשת השבוע כי תשא לצפייה לצפייה
20043כי תשא- כף זכות "סיפור קצר לשבת כי תשא". סיפור הממחיש כמה צריך לדון לכף זכות ולא לשפוט את השני עד שמבררים מה היה.... ככל שנתמיד למצוא באחרים זכויות למעשיהם כך יחפשו בנו... מאת רונן מהחיזוק היומי לצפייה לצפייה
20044כי תשא- כוח השור "ביאורים לפרשת כי תשא". תשובות המפרשים על השאלה: למה עָם ישראל עשה דווקא עגל? אפשר לעשות חיות אחרות, למה דווקא עגל? מתוך דרשתו של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
20400כי תשא- וּבְיוֹם פָּקְדִי וּפָקַדְתִּי "פרשת כי תשא ופורים". מה הקשר בין חג הפורים לחטא העגל ולמכירת יוסף. ביאור נפלא שמביא הרב רוזנבלום ב- "שיחה לפרשת כי תשא" לצפייה לצפייה
20500כי תשא- חטא העגל לאחר פורים "דבר תורה לפרשת השבוע כי תשא". מהי התלונה על עם ישראל שעשו את העגל הרי הם היו מבולבלים לאחר היעלמותו של משה?! והקשר שמצא הרב דסלר זצ"ל לקריאת הפרשה בסמיכות לפורים לצפייה לצפייה
20950פרשת כי תשא ושבת פרה "הקשר בין פרשת כי תשא לבין שבת פרה" הנקראת לפני שבת החודש "משל ונמשל" של חז"ל המבארים את הקשר... תבוא פרה אדומה שהיא ההפך הגמור ותכפר - היא חוק וגזירת הבורא תוך התעלמות מוחלטת מאומות העולם... לצפייה לצפייה
21000ויקהל- השבת שומרת על שומריה "סיפור לשבת ויקהל". בגודל מעלת השבת ואיך היא מגנה על אלו השומרים אותה... לצפייה לצפייה
21001ויקהל- ששת ימים תעשה מלאכה מהי המשמעות של המילה "תעשה"?! סיפור נפלא כיצד השבת מחייה את הכסף... "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים שהשבת היא מקור הברכה היא המחיה ושומרת על הכסף שעבדנו עליו במהלך השבוע - נותנת בו ברכה. לצפייה לצפייה
21002ויקהל- כי היא מקור הברכה "משל ונמשל לפרשת ויקהל". המבארים שגם בדברים שעושים לצורך השבת נדרשת כוונה... אם כוונתנו היא לצורך השבת הרי שכרנו כפול ומכופל - נכון שנהננו, אבל לכבוד שבת נתכוונו... לצפייה לצפייה
21003ויקהל- את מי ממלאים חכמה? מדוע ממלא הקב"ה דווקא את בצלאל בחכמה, בתבונה ובדעת?! "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים כיצד בוחר הקב"ה למי לתת חכמה... ומה צריך לעשות מי שמבקש חכמה?... לצפייה לצפייה
21004ויקהל- מה האישה יכולה לתרום? "דבר תורה לפרשת ויקהל". שאלה ששאלו תלמידיו של רבי חיים מוולוז'ין את רבם. והתשובה הניצחת שהשיבה אישתו של הרב... הנשים הביאו משלהן למשכן. אם מעשי ידה של האישה שייכים הם לבעלה, האיך יכלה האישה להביא דבר שאיננו שלה? ועוד למשכן?!... לצפייה לצפייה
21005ויקהל- ארון העדות של בצלאל "רעיון לפרשת ויקהל" שאלתו של ה"משך חכמה" - רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק ותשובתו הנפלאה המבארת מדוע רק על ארון הברית הוזכר שמו של בצלאל?... לצפייה לצפייה
21006ויקהל- באיזו מצווה לקנא? "סיפור חסידי לפרשת ויקהל". באיזו מצווה קינא רבי ישראל מצ'ורקוב?! סיפור נפלא על ייחודיותו של מתן בסתר... לצפייה לצפייה
21007ויקהל- השבת והמשכן "דבר תורה לפרשת ויקהל". "מהי ייחודיותה של השבת בכל בית?" הקבלה נפלאה של ספר שבת מלכתא בין השבת למשכן. בזמן שאין משכן - השבת היא משכן להקב"ה בביתו של כל יהודי... הקב"ה סועד איתנו כל שבת... לצפייה לצפייה
21008ויקהל- הקדמת השבת למשכן "דבר תורה לפרשת ויקהל". מדוע שינה משה רבנו והקדים את השבת למשכן? הרי הקב"ה ציווה אותו קודם על המשכן ורק אח"כ על השבת?! ביאור של הכלי-יקר, האור-החיים והאוזניים לתורה. לצפייה לצפייה
21009ויקהל- השבת היא של הקב"ה! "סיפורים לפרשת ויקהל". השבת שכמה גדולה וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד למוצאי השבת, וזה שנאמר עליה שהיא "קודש" – אף ללא טרחה מצידנו. לצפייה לצפייה
21010ויקהל- מה אני אשם?! "סיפור על רבי ישראל מסלנטר" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" שביאר לתלמידיו שאם אחד מהסוחרים מחלל שבת האשמה תלויה בנו... הייתכן?! "סיפור מחזק על שמירת שבת" והאחריות המוטלת על כתפיו של כל שומר שבת לצפייה לצפייה
21011ויקהל- קצת על המשכן "דברים שכדאי לדעת על המשכן". באלו ימים הוקם המשכן? מתי החלה וממתי הסתיימה הקמת המשכן? ההתעסקות בענייני המשכן, וכליו גם כשאין בית המקדש קיים... בן כמה היה בצלאל? לצפייה לצפייה
21012ויקהל- וורטים קצרצרים "וורטים קצרים לפרשת ויקהל". על עניין השבת הפותחת את הפרשה... לצפייה לצפייה
21013ויקהל- תורה רק כשיש שלום "סיפור קצר לפרשת ויקהל". על דבר תורה בשבת ניתן ללמוד מהגאון מטשעבין זצ"ל בזמן שהיה ילד רך בשנים הגיע למסקנה הזו וראייתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
21014ויקהל- שינה בשבת תענוג? "משל ונמשל לפרשת ויקהל". המסבירים את הצורך לייחד את השבת רק להשם יתברך לבדו, כי הוא נתן לך את המנוחה כדי להשתעשע עמך, ולא תתעדן בשינה מרובה ובעניינים אחרים... לצפייה לצפייה
21015ויקהל- לעשות פתח לקבל אור "וורט קצרצר לפרשת ויקהל". של האדמו"ר מסלונים למאמר חז"ל: "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם". והקשר שלו לבצלאל שזכה לקבל הארה מיוחדת לצורך בניית המשכן... לצפייה לצפייה
21016ויקהל- לא מתחרטים! "פרשת ויקהל משל ונמשל". פסוק כפול ומכופל - לכאורה יש בו מילים כפולות: "להביא לכל המלאכה... הביאו בני ישראל נדבה..."?! ביאורו של החיד"א בדרך של "משל ונמשל לפרשת ויקהל"... לצפייה לצפייה
21017ויקהל- להזדרז לפני שייגמר... "דבר תורה לפרשת ויקהל". בני ישראל יצאו קודם שנתן להם משה רבנו רשות לצאת. וקשה, הרי למדנו שאין רשות לתלמיד לצאת מרבו, אלא רק לאחר שרבו ייתן לו רשות?!... לצפייה לצפייה
21018ויקהל- פירוט רק על מה שנתת! "דבר תורה לפרשת ויקהל" אם כל מטרתו של משה רבנו הייתה להגיש חשבון. וכי זה נקרא חשבון? לפרט הכנסות מבלי לפרט הוצאות? השאלה מתחזקת לנוכח העובדה שלגבי ככרות הכסף וגם לגבי הנחושת משה כן מפרט - מדוע אפוא לא מפרש משה מה עשו עם הזהב?! לצפייה לצפייה
21019ויקהל- יעלה בקרוב לצפייה לצפייה
21020ויקהל- נדיבות ונתינה ללא צער "דבר תורה קצר ויקהל". הדרגות שהיו בתרומות למשכן ואיזו מידה לא הייתה שם? ביאורו של אור החיים הקדוש לפרשת ויקהל... לצפייה לצפייה
21021ויקהל- וינוחו "בה", "בו" ו-"בם" "וורט לפרשת ויקהל" בכל תפילה בשבת אנו מציינים את המנוחה בשבת בדרכים שונות: ערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם"? ביאורו של הרב שבדרון זצ"ל בדרך צחות לאחר ביקור בחו"ל... לצפייה לצפייה
21022ויקהל- תכנון מול ביצוע "משל ונמשל לפרשת השבוע ויקהל".על התכנון של הקב"ה - כשמדובר בבורא עולם, אין הבדל בין התאוריה ורמת השטח. התכנון תואם בדיוק ליכולות של אנשי הביצוע... מסר חזק!!! לצפייה לצפייה
21023ויקהל- לך אתה ושלא יבואו אליך! "סיפור לפרשת ויקהל" על הגאון מוילנא שמביא לתובנה שלא מספיק שיבואו אליך לקחת צדקה אלא עליך לגשת לעני ולתת לו ובכך להרוויח מצווה נוספת של הליכה... לצפייה לצפייה
21024ויקהל- לדעת ללמד את כולם "חידוש לפרשת השבוע ויקהל". המבאר את העובדה שהיו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואהליאב בן אחיסמך למטה דן מסוגלים ללמד? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
21025ויקהל- החשק של הערב רב לתרום "וורט פרשת ויקהל" של האדמור מסאטמר על השאלה: הרי כל מקום שנאמר "העם" זהו הערב רב. מה אם כן גרם להם לרוץ ולתרום?! ומה בעצם הפריע להם עד שנאלצו להפסיק?!... לצפייה לצפייה
21026ויקהל- וורטים לפרשת ויקהל השבוע ויקהל... לצפייה לצפייה
21027ויקהל- מי שמוסר נפש מרוויח! "משל ונמשל ויקהל". השכר שזכה חור לכך שמסר את נפשו למען הקב"ה וניסה למנוע מבני ישראל לעשות את העגל - דבר שעלה לו בחייו? "משל ונמשל ממדרש רבה המבארים את גודל השכר... לצפייה לצפייה
21028ויקהל- טובים השניים או לא?! "חידושים לפרשת ויקהל". מהו המשפט היותר נכון: 'טובים השניים מן האחד'. או 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו?! ביאור נפלא של האדמו"ר מחב"ד... לצפייה לצפייה
21029ויקהל- דקדוקי רש"י בפרשת ויקהל "פרשת ויקהל דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקהל בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
21030ויקהל- המשכן והמקדשות בפרשה "דבר תורה קצר לפרשת ויקהל" ההבדל בין המשכן לביתי המקדש. ומה השוני בין בית מקדש הראשון לשני? וכיצד זה מופיע בפרשת השבוע ויקהל... לצפייה לצפייה
22000פקודי- שנות המשכן והמקדשות בפרשה "רעיון קצר לפרשת פקודי". היכן מופיע בפרשת השבוע מספר שנות קיומו של המשכן? ושל שני בתי המקדש הראשון והשני? רעיון של ה"חתם סופר" לדבר תורה על ההבדל בין שני המקדשות מפרשת פקודי. לצפייה לצפייה
22001פקודי- המשכן כמשכון "משל ונמשל לפרשת פקודי". על ביאורו של רש"י בפסוק הפותח את הפרשה: "אלה פקודי המשכן משכן העדת..." שיש רמז לכך שבית המקדש יחרב פעמיים...בנוסף חידוש של המלבי"ם על כך שנקרא המשכן: "משכן העדות"... לצפייה לצפייה
22002פקודי- להתפלל על בניין בית הבחירה "משל ונמשל פרשת פקודי". על כל יהודי להתפלל למען בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימנו בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת פקודי"... מתוך ספר: "וקראת לשבת עונג" לצפייה לצפייה
22003פקודי- הרצון להיות שותף במשכן "וורט לפרשת פקודי". בני ישראל ביקשו ממשה את הפירוט של הוצאות המשכן. איך עלה על דעתם של ישראל חשד כזה?! וכי לא ידעו שמשה בז לכל מה שקשור כסף וזהב?! תשובתו של רבי שלמה מראדומסק זצ"ל ותשובתו הנפלאה המלמדת סנוגרייא על עם ישראל... לצפייה לצפייה
22004פקודי- העירבון של ה' - המשכן "משל ונמשל לפרשת פקודי" המבארים מדוע לא יעלה על הדעת שבני ישראל יפרו את ההתחייבות שלהם עם הקב"ה... מתאים כ-"דבר תורה לפרשת פקודי"... לצפייה לצפייה
22005פקודי- משכון אחד לשני צדדים "פרשת פקודי משל ונמשל". המבארים שהמשכן שימש כמשכון הדדי בין עם ישראל ובין הקב"ה והדרך שנוכל לקבל את בית המקדש בחזרה... לצפייה לצפייה
22006פקודי- מתי יהודי דורש דין וחשבון "פרשת פקודי דבר תורה קצר". מדוע ביקשו בני ישראל ממשה, דין וחשבון על התרומות למשכן, ואילו מאהרון לא ביקשו פירוט על התרומות לעגל הזהב?!תשובתו הנפלאה של הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל... לצפייה לצפייה
22007פקודי- כוחה של ברכת הצדיק "סיפור חסידי לפרשת פקודי". כיצד נתקיימה ברכתו של הצדיק במלואה וזכו ר' חיים מוואלוז'ין שהקים ישיבה וזכה להעמיד דורות של תלמידים, והשני ר' זלמן שידע את כל התורה כולה בעל פה?. לצפייה לצפייה
22008 פקודי- מצווה ללא כוונות זרות של כבוד! "פרשת פקודי סיפור". "כי נר מצווה ותורה אור", והעיקר שהנר דולק, מה ההבדל במה הדליקו את הנר"?! תובנה נפלאה שלימד בעל "קצות החושן" עשיר אחד שהיה עוסק במעשי צדקה וחסד, אבל אהב שיתפרסמו מעשיו ברבים... לצפייה לצפייה
22009פקודי- תעשה מה שאתה יכול! "דרשה קצרה פקודי". מה ניתן ללמוד מחומש שמות בכלל ומפרשת פקודי בפרט. מה הקשר בין פתיחת חומש שמות - הולדת משה לסיומו הקמת המשכן ע"י משה? והמסקנה הברורה: תתחיל הקב"ה ימשיך... לצפייה לצפייה
22010פקודי- החשבון לכסף והנחושת "פקודי דבר תורה". משה רבינו נותן פירוט רק לכסף והנחושת ואילו לזהב ניתן רק המשקל? תשובתו של השניים מקרא. בנוסף תמיהתו של המהר"ם שפירא מלובלין על החשבון שנעשה במשכן לעומת העגל שם לא נתבקש דין וחשבון על הזהב?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
22011פקודי- גם לא מתאים לנו! "סיפור חסידי לפרשת ויקהל". הכיצד נדע אם אנשים הם צדיקים או לא, מדקדקים במצוות או שמא מזלזלים... הסיפור הבא מבהיר שהתורה דורשת מאיש ישראל את ״כל״ אשר ציוה ה' ולא לברור לנו מה כן מתאים לנו ומה לא... לצפייה לצפייה
22012פקודי- נותני הזהב ונותני הנחושת "פרשת פקודי דבר תורה". לשם מה נתן משה רבינו חשבון, על כל פרט ופרט במלאכת המשכן? ובכלל אם כך, מדוע לא מסר דו"ח על הזהב?! ובעיקר התמקד בכסף והנחושת?... ההבדל בין נותני הזהב לאלו שנתנו את הכסף והנחושת... לצפייה לצפייה
22013פקודי- להיות מתוקן ואז לתרום "פקודי דבר תורה" רעיון של ר' שפירא מלובלין כיצד במעשה העגל הביאו 600,000 איש את נזמי הזהב שלהם ואף אחד לא בא לאהרן בטענות שמכל הזהב שזרקו יצא רק עגל קטן? ואלו במשכן יש חשש שיבקשו דין וחשבון?! לצפייה לצפייה
22014פקודי- חביבה השותפות לפני ה' "סיפור לפרשת פקודי" עם החפץ חיים המגלה כי לקדוש ברוך הוא עדיף שקל אחד מ600,000 יהודים מאשר כל הסכום מיהודי אחד... והראיה מתרומת האדנים למשכן... לצפייה לצפייה
22015פקודי- המצטער נעשית על ידו "פרשת פקודי סיפור" המלמד שאדם שמצטער על אובדן של קיום מצווה זוכה שהקב"ה מקיים בידו את הנצרך לו... לצפייה לצפייה
22016פקודי- ה' שוכן אצל עושי רצונו "סיפור לפרשת השבוע פקודי" עם הרב צבי הירש חיות מז'אלקווא. הממחיש שאין הקב"ה שוכן אלא במקום שעושים בו את רצונו... לצפייה לצפייה
22017פקודי- לא לעשות מהעיקר פסולת "דברי תורה פרשת פקודי" מסר מדברי החפץ חיים על דבר אחד צריך האדם לדעת: שעשירות היא רק פסולת - והעיקר היא התורה. הבעיה היא שאנשים עושים מהעיקר פסולת ומהפסולת עיקר... לצפייה לצפייה
22018פקודי- הסגולה שבבגדים "סיפור חסידי פרשת פקודי". בגדי הכהן ומה הייתה בכל אחד מהם סגולה מיוחדת לכפרה. סיפור חסידי הממחיש שגם היום בבגדיו של יהודי שזכה להתקרב במעלות ה' ישנם עדיין סגולות מיוחדות... לצפייה לצפייה
22019פקודי- עבודה שה' אוהב "חידוש לפרשת השבוע פקודי". רעיון מספר 'ומתוק האור' לכל אלו הרוצים לעבוד את ה' בהתלהבות - אש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות כלפי חוץ, אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה לצפייה לצפייה
22020פקודי- פירוט רק על מה שנתת! "חידושי תורה פרשת פקודי" מספר 'יחי ראובן' המבאר: "מה הביא את משה לתת פירוט על תרומות המשכן?" ובנוסף לאחר שפירט, "מדוע משה רבינו לא מפרט את התרומות של הזהב"?! לצפייה לצפייה
22021פקודי- הבסיס משל כולם "פרשת פקודי חידוש". של האבן עזרא על האדנים שהיו בתחתית המשכן ואלו היו יוצאי דופן ונעשו מכספי מחצית השקל בעוד יתר המשכן נעשה מתרומות... לצפייה לצפייה
22022פקודי- למשוח בשמחה וברצון "דבר תורה קצר פקודי". תשובתו של המשך חכמה על השאלה: מדוע נצרך הקב"ה להזהיר ולצוות את משה רבינו למשוח את בני אהרון כשם שמשח את אביהם?!... לצפייה לצפייה
22023פקודי- המשכון חייב להישקל "משל לפרשת פקודי". המבאר על מה ולמה ראו חז"ל להוציא את המקרא מידי פשוטו ולבאר כי ה'משכן' האמור בפסוק הוא רמז למקדש ש'נתמשכן' בשל עוונותיהם של ישראל?!... לצפייה לצפייה
22024פקודי- הדרך להצליח ברבנות "סמר מפרשת פקודי". לכל רב שרוצה להצליח? ואיך על ידי שיתרחק מהם תהיה לו הצלחה וכוח ההשפעה. ובלי גישה זו אפילו אם הוא למדן או דרשן עצום, הרי הוא לא יצליח... לצפייה לצפייה
22025פקודי- לחיות בעולם הפוך! "דבר תורה לפרשת פקודי". תשובה לשאלה: מדוע יש צורך להוסיף ולהדגיש כי היה זה משה שברכם?! ומה הקשר למאמר חז"ל: יותר ממה שבעל הבית עושה חסד עם העני, העני עושה עם בעל הבית?... לצפייה לצפייה
22026פקודי- מיקומם של המנורה והשולחן "פרשת פקודי מסר לחיים". של בית הלוי הממקם את המנורה והשולחן כתפיסת עולם לחיי התורה שלנו וחיי הפרנסה... לצפייה לצפייה
22027פקודי- מצווה גוררת מצווה "פרשת פקודי דברי תורה". תשובה לשאלה: בני ישראל נצטוו להקים בית מדרש גדול מהעודף של התרומות. מדוע זה נעשה כבדרך אגב מהמותרות של מה שנאסף למשכן?... לצפייה לצפייה
22028פקודי- הנדבה שהצילה "סיפור מרגש לפרשת פקודי" על הרב חנניה צולק המראה כיצד נדבה של עשיר הביאה לו רווחה והצילה את ממונו... לצפייה לצפייה
22029פקודי- נביא אמת "פרשת פקודי דבר תורה קצר". תשובתו של 'משך חכמה' לשאלה: פשוט שעשו את בגדי הקודש באופן שבו ציווה ה' את משה?. מה מקום, איפוא, להדגשה זאת דווקא כאן?! לצפייה לצפייה
22900פקודי- יסוד הגאולה במחצית השקל "פרשת פקודי ופורים" "מחצית השקל". "למה דווקא מחצית?". המדרש מביא: "אמר הקב"ה הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע" כיצד המטבעות שלנו יעזרו לביטול הגזירה? ובכלל מה הקשר לשבת פקודי?... רעיון נפלא לשבת פקודי הבאה בשבת מברכים של חודש אדר. לצפייה לצפייה
22901פרשת פקודי ושבת שקלים "פרשת שקלים דבר תורה". שבת מברכין של חודש אדר ב'. מה מייחד את חודש אדר? מה הקשר בין חודש אדר לחודש אלול? ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו דווקא בחודש אדר ב'?! לצפייה לצפייה
23000ויקרא- לדעת שאני לא יודע "דבר תורה לפרשת ויקרא". בפתיחת הפרשה נכתבה המילה "ויקרא" באלף קטנה. כאשר ההוראה היא להקטין את עצמנו ולדעת מה אנחנו לא יודעים... "סיפור לפרשת השבוע ויקרא"... לצפייה לצפייה
23001ויקרא- לעשות רצונו של מלך "משל ונמשל פרשת ויקרא". לאחר בניית המשכן קורא הקב"ה למשה להיכנס למשכן: "ויקרא אל משה" "משל ונמשל לפרשת ויקרא" המבארים מדוע הקב"ה קרא למשה להיכנס לפני ולפנים... לצפייה לצפייה
23002ויקרא- מהי מטרתו של הקורבן "דבר תורה לפרשת ויקרא". מהי המטרה שלשמה מבקש הקב"ה מהחוטא להביא קורבן. ומהי הבעיה שיכולה להיווצר באדם שמביא לכפרתו קורבן יקר כמו בן-בקר... לצפייה לצפייה
23003ויקרא- ההנהגה משאור ודבש "דבר תורה קצר לפרשת ויקרא". מדוע דבש ושאור אינם מוקטרים על המזבח?! רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל לפרשת ויקרא. הלימוד שמידת הכעס ומידת השמחה צריכים להיות במינון הנכון. ששני המידות הללו בהקצנה אינם ההנהגה הרצויה לפני ה'!... לצפייה לצפייה
23004ויקרא- לנשיא אין מה לפחד! "דבר תורה לפרשת ויקרא". "סיפור עם רבי שמואל די מודינא" זצ"ל בהקשר להוראת חז"ל: "שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו חטא!" לצפייה לצפייה
23005ויקרא- עוון הגזל מקטרג בראש "דבר תורה לפרשת ויקרא". מה המשמעות שהגזל מייתר העוונות?! "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" המבאר את האופי של הגזל ומדוע הוא מקטרג בראש... לצפייה לצפייה
23006ויקרא- שולחנו של אדם הוא מזבח "דבר תורה לפרשת ויקרא". "כמה פעמים צריך לטבול את הלחם במלח?". "למה טובלים את הלחם 3 פעמים במלח?". מנהג שמביא רבנו בחיי שהונהג בצרפת ושמר על האנשים שלא לכעוס על השולחן ולהעלות עליו מאכלים כשרים בלבד... לצפייה לצפייה
23007ויקרא- קורבן מקרב לה' "דבר תורה פרשת ויקרא". שאלתו של ה'אור החיים' הקדוש: מדוע מקריבים דווקא בהמה? וביאורו הנפלא... סיפור על אגריפס המלך שביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, ומה הביא את המלך להבין כי לא הכמות היא זו שקובעת - "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הנפש! לצפייה לצפייה
23008ויקרא- אין חטא לאדם זהיר! "דבר תורה ויקרא". "למה אדם שעושה עברה בשוגג צריך להביא קורבן?" מדוע עליו לעבור השפלה שכזו הלא בסך הכל עשה זאת ללא כוונת זדון?!... סיפור נפלא המחזק את תשובתו הנפלאה של האלשייך... לצפייה לצפייה
23009ויקרא- "למה נבחרו הבהמות לקורבן?" "חידוש לפרשת ויקרא". מדוע נבחרו הקורבנות להיות דווקא מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן? שלשה טעמים נפלאים שמביא המדרש ומסקנתו הנפלאה של ה"בן איש חי" בביאור הפסוק: "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" והקשר לבניין בית המקדש לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
23010ויקרא- קורבן כמו של אדם הראשון "דבר תורה לפרשת ויקרא". "מדוע קורבנות דווקא לאחר הקמת המשכן?" תשובתו הנפלאה של הרמב"ן והמהות של המשכן. ביאור נפלא של הכלי יקר על הפסוק: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה.." מדוע השתמשה התורה דווקא במילה: "אדם"?!... לצפייה לצפייה
23011ויקרא- "למה אין קורבן מדגים?" "דרשה קצרה לפרשת ויקרא". תשובות לשאלה של המדרש "מדוע לא מקריבים קרבנות מדגים?". שאלתו של הספר סוכת דוד על דברי המדרש וביאורו הנפלא: התרה מאפשרת להביא קורבן רק מאלו היוצרים קשר עם ילדיהם כבני האדם! תשובה נוספת של ספר 'ליקוטים מפרדס': דגים כיוון שאין להם שייכות לאדמה לא יכולים הם לכפר על האדם שנלקח מן האדמה... לצפייה לצפייה
23012ויקרא- קרבן והקרב מתוך קרב "חידוש לפרשת ויקרא". משמעויות שונות לשורש ק.ר.ב המרכיב את המילה קרבן. שלשת המשמעויות מצטרפות יחדיו להבנת המשמעות של הקורבן ומה נדרש מן האדם לעשות על מנת לכפר על עוונותיו... לצפייה לצפייה
23013ויקרא- חומש של חיבה "חידוש קצר לפרשת ויקרא". משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום על משמעות השם לחומש ויקרא. חומש ויקרא, נקרא בשם וַיִּקְרָא... זה שמו. על שם הקריאה של החיבה, שקרא הקב"ה למשה רבינו, כי החומש הזה, הוא חומש של חיבה... לצפייה לצפייה
23014ויקרא- ה' מחפש את הלב שלך! "פרשת ויקרא דבר תורה". הקב"ה אינו מעוניין בקרבן, כקרבן... הוא מעוניין בלב שנמצא מאחורי הקרבן... הוא מעוניין ברצון להידבק בו, שנמצא מאחורי הקרבן! לא הקרבן עצמו, מהווה יעד כשלעצמו... "סיפור הממחיש איך ה' נהנה מקורבן שבא מהלב". לצפייה לצפייה
23015ויקרא- לא הכמות אלא האיכות! "דבר תורה לפרשת ויקרא". אדם שחוטא ומביא קרבנות, אין לקב"ה טעם בקרבנות האלה. "מדרשי חזל על עניין הקורבנות". "סיפור על אגריפס המלך" וכיצד עולה אחת של קורבן עני ניצחה אלף עולות שביקש להקריב לבדו... לצפייה לצפייה
23016ויקרא- הקשר בין קרבן ראשית לשאור ודבש "דבר תורה לפרשת ויקרא". "מדוע 'קורבן ראשית בא בחג השבועות. מהם שני הכלים שמשמים את היצר הרע שאינם לא יכולים לבוא על המזבח? מה מיוחד בקרבן ראשית שיכולים להביא ממנו שאור ודבש בשונה מיתר הקרבנות?! ... לצפייה לצפייה
23017ויקרא- המלח והקירבה להקב"ה התורה מחייבת, לשים על כל קרבן מלח: "וְכָל-קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח". "מה המיוחד במלח?". "מדוע יש לשים מלח על השןלחן?". מדוע אם תשים את המלח על השולחן, זה יגן עליך מן הפורענות?. מה יש למלח שהוא מגן מהקטרוג?. כיצד המלח, שמבטא את הקירבה אל הקב"ה? ומה הקשר להכנות לפסח?... לצפייה לצפייה
23018ויקרא- זכותם של הילדים בהשראת השכינה "דרשה לפרשת ויקרא". "מדוע תינוקות מתחילים ללמוד דווקא מחומש ויקרא?". הראיות לכך שכל הנושא של השראת השכינה במשכן, מגיע דרך תינוקות של בית רבן. לצפייה לצפייה
23019ויקרא- מי שומע קללות? "וורט קצר לפרשת ויקרא". של רבי יצחק מוורקא וכיצד הבין את הקשר בין החוטא לבין זה שמקללים אותו... לצפייה לצפייה
23020ויקרא- תורה ומצוות כאכילה ושתייה! "פרשת ויקרא חידוש קצר". גדולתו של משה רבנו בכך שמימיו לא ראה שום יתרון או מעלה במעשיו ובהתנהגותו. ה"חפץ חיים" הלך בעקבותיו והגיע למסקנה ברורה: תורה ומצוות כאכילה ושתייה לכל דבר!... לצפייה לצפייה
23021ויקרא- לחריף נדרשת הפסקה! "פרשת ויקרא וורט קצר". מדוע ניתנו למשה אותן הפסקות שבין פרשה לפרשה?! ותשובתו הנפלאה שלא יסמוך אדם על חריפותו... לצפייה לצפייה
23022ויקרא- להשתמש בקנאה באופן הראוי "משל לפרשת ויקרא". שהביא החתם סופר זצ"ל שהסביר איך יכול האדם בכלל לקנא בחברו ואיזו בושה תהיה לו, בדרך של "משל ונמשל לפרשת ויקרא"... לצפייה לצפייה
23023ויקרא- ריח נעים אך פסול "פרשת ויקרא פרפראות". שהביא רבי חנוך הכהן ארנטרוי בפיתום הקטורת בדבר השאלה: אם הסיבה שאסור לתת דבש בקטורת היא כיוון ש"אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה" וזה פיקוח נפש אז מה מקום יש לשאלת התנא: "ולמה אין מערבין בה דבש"?!... לצפייה לצפייה
23024ויקרא- רק שלא אתרגל "פרשת ויקרא דבר תורה קצר". כתוב פעמיים "ונעלם", שבא הכתוב לחייב על העלם טומאה (ששכח שהדבר טמא) ועל העלם מקדש (ששכח שנמצא במקדש). הדבר מוזר לכאורה, איך ייתכן שאדם שוכח שהוא עומד בבית המקדש?! ביאור נפלא של הרב אלישיב... לצפייה לצפייה
23025ויקרא- תשלם, לא תחטא! "פרשת ויקרא וורט". שהביא רבי שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר" בדבר הצורך שהכפרה תיהיה דווקא ע"י קורבן. מדוע חרטה איננה מספיקה?!... לצפייה לצפייה
23026ויקרא- שיפלות כן. שקר לא ולא! "סיפור חסידי לפרשת ויקרא". על רב העיר לובלין שהיה בזמן "החוזה מלובלין" ורבי עזריאל הורביץ המכונה "ראש הברזל". ותשובתו החותכת של ה"חוזה": "להגיד שאינני ירא שמים וצדיק מוכן אני לומר. אבל לשקר?! חלילה וחס!!!"... לצפייה לצפייה
23027ויקרא- הבדיקה שהצילה "סיפור קצר פרשת ויקרא". החביתה שהצילה את קהילת היהודים בשל עלילת דם... לצפייה לצפייה
23028ויקרא- פיתוח מצוינות מהתורה "פיתוח מצויינות מפרשת השבוע ויקרא". דגש על פיתוח מצוינות והשקעה גם בילדים המוכשרים כחלק מהתפיסה החינוכית כפי שהוכיח רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
23029ויקרא- המשיב גזילה מרוויח! "לפרשת ויקרא סיפור קצר". על אחד שחזר בתשובה והשיב את הגזילה אשר גזל וזכה לברכה גדולה בשל כך... לצפייה לצפייה
23030ויקרא- דקדוקי רש"י בפרשת ויקרא "פרשת ויקרא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקרא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
23990פרשת ויקרא ופרשת החודש "דבר תורה לפרשת ויקרא ופרשת החודש". הקשר בין שבת ראש חודש ניסן לבין הפסוק הפותח את הפרשה: וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה. מתי חל "יום ההולדת לבריאה"? לצפייה לצפייה
23991ויקרא- שבת החודש "דבר תורה לפרשת החודש". כמה יקרה היא מצוות החודש וכמה יש לייקר אותה ולהשתדל בה... עם ישראל, עד יציאת מצרים, היו כביכול, ילדים קטנים, וביציאת מצרים הגדילו "דבר תורה לשבת החודש" לצפייה לצפייה
24000צו- לדעת איך לומר תודה "דבר תורה לפרשת צו". מדוע יש הבדל בקורבנות בזמן שיש לאכול מהבשר? מדוע בקורבן תודה על המביא לסיים את הבשר באותו היום, שהרי כל מה שנשאר נקרא: ״פיגול״ ויש לשורפו?! תשובתו הנפלאה של הנצי״ב מוולוז׳ין בסיפרו ״העמק דבר״... לדעת לומר תודה ולפרסם את הטובה שה׳ עשה לנו ברבים כמו בקורבן תודה... לצפייה לצפייה
24001צו- לא להיכשל בסעיף הראשון "סיפור לשבת צו" על חששו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל בזמן שיעלה לבית דין של מעלה ויבדקו האם קיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך... לצפייה לצפייה
24002צו- לשמור על האש שלא תכבה "פרשת צו חידוש". שמירה ייחודית אל מול לימוד התורה של כל יהודי מאת הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל. צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה... מתאים כ- "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע פרשת צו". לצפייה לצפייה
24003צו- מי רשאי להקריב קרבנות? "פרשת צו משל ונמשל". של המגיד מדובנא המבארים את הסיבה שישראל דווקא ניצטוו בהקרבת הקורבנות ולא אומות העולם... רק מי שקיבל את התורה הוא רשאי להקריב קורבנות!... מתאים כ"רעיון לפרשת השבוע פרשת צו". לצפייה לצפייה
24004צו - המחשבה קובעת!!! "משל לפרשת צו". התפילה בדרך של משל ונמשל מאלפים של המגיד מדובנא על פרשת צו. אצל היהודים יש שותפות מלאה עם הגוף והנפש הגוף מקיים את הנפש בגשמיות, ואילו הנפש תורמת את חלקה ברוחניות לגוף. מה קורה אם הופכים את היוצרות?... לצפייה לצפייה
24005צו- לימוד תורה כנגד כולם... "דבר תורה פרשת צו". ההשוואה בין עשיר בביתו לבית המקדש בפארו. ובין העשיר במסעותיו לבית המקדש בחורבנו... והפיתרון של לימוד התורה כנגד הקורבנות... לצפייה לצפייה
24006צו- הזהירות הנדרשת בעבודה "סיפור לפרשת צו". כל מה שקשור בקרבנות דורש דיוק וזהירות כי קרבנות זה לשון הקרבה שמקרבים אותנו לקב"ה שיכפר לנו את עוונותינו ואין להקל ראש בתהליך הקרבנות שכולו קודש קודשים. סיפור על מידה כנגד מידה אצל הכהן גדול יששכר איש כפר ברקאי... לצפייה לצפייה
24007צו- אין אחד שלא נכשל בזריזות "דבר תורה לפרשת צו". מהי התביעה על משה רבנו שנתעצל. הזריזות של בועז ועל מה ויתר רבי חנינא בן חכינאי בשביל לא להתעכב?! והמסקנה הסופית: יש הרבה עיכובים אם לא מזדרזים מפסידים לבסוף הכל!!!... לצפייה לצפייה
24008צו- הכרת הטוב והקשר לחג הפסח "דבר תורה לפסח ופרשת צו". מהו הקשר בין פסח לפרשת השבוע צו. אם כן מהו הקשר בין פרשת צו - "שבת הגדול" לחג הפסח החל בשבוע זה?! רעיון נפלא על "הכרת הטוב" לצפייה לצפייה
24009צו- קרבן תודה ריבוי אכילה בזמן קצר "דרשה לפרשת צו". "דבר תורה לשבת הגדול ופרשת צו". מהם שני החלקים שיש בקרבן תודה?. במה מיוחד קרבן תודה מקרבן שלמים?. מדוע בקרבן תודה קיצר בו בזמן האכילה, שנאכל בסה"כ ליום ולילה... אבל הרבה בו באכילה? ומה הקשר לחג הפסח... לצפייה לצפייה
24010צו- הלחמים בקרבן תודה "פרפראות לפרשת צו". הסבר העניין של הלחמים והחלוקה שלהם לפי המשקל. על דבריו מוסיף ר' זלמן סורוצקין בחלוקה לפי אלו שצריכים להודות ומדוע דווקא לחמי החמץ הם דווקא כנגד החולה שנתרפא... מה הקשר בין חמץ, לבין פגיעה בגוף? לצפייה לצפייה
24011צו- קרבן תודה והמצות בפסח "פרשת צו דבר תורה". "מהו הקשר בין קורבן תודה לשלושת המצות בליל הסדר?" ביאור שאלת הבן: מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת? שבכל הלילות אָנוּ אוֹכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה - כּוּלוֹ מַצָּה! מה שונה בלילה הזה מיתר הלילות... על מה לא מודים בליל הסדר ומדוע?... לצפייה לצפייה
24012צו- קרבן תודה וארבע כוסות "פרשת צו דבר דרשה קצרה". "מהו הקשר בין קורבן תודה לארבע הכוסות בליל הסדר". שיטת המהרש"א, שארבעת הכוסות בליל הסדר, מלבד שלושת המצות, מכוונים כנגד עניין של "ארבעה צריכים להודות"... לצפייה לצפייה
24013צו- קרבן תודה וברכת ה' "פרשת צו שיעור קצר". "מהו הקשר בין קורבן תודה לארבעת הבנים בליל הסדר?" וכן למספר הפעמים שמברכים את הקב"ה בהגדה של פסח: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם, בָּרוּךְ הוּא. בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא? ומה הקשר בין רפואה למתן תורה? ביאור נפלא הקושר את החייבים בקרבן תודה ליציאת ע םישראל ממצרים... לצפייה לצפייה
24016צו- זריזות במצוות ובפרט בפסח "דבר תורה לפרשת צו". הכנה לפסח. משל ונמשל נפלאים בעניין הזריזות, המבארים את הקשר בין המצות למצוות. ואת הקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" לצפייה לצפייה
24900פרשת צו ושבת הגדול "דבר תורה לפרשת צו וחג הפסח"? שני רעיונות המקשרים את תוכן פרשת צו לחג הפסח הבעל"ט... והקשר לפסוק: "וכל החיים יודוך סלה"... לצפייה לצפייה
24901צו- "שבת הגדול" "דבר תורה לשבת הגדול". שולחן ערוך פוסק: שַׁבָּת שֶׁלִפְנֵי הַפֶסַח קוֹרִין אוֹתוֹ שַׁבָּת הַגָּדוֹל, מִפְנֵי הַנֵּס שֶׁנַּעשָׂה בּוֹ. מדוע מייחסים את הנס הזה דווקא לשבת? הרי אנחנו לא מייחסים את זה ליום... צריכים לייחס אותו לתאריך – י' בניסן... לצפייה לצפייה
24902צו ושבת הגדול- ניתוק מעבודה זרה "צו שבת הגדול דבר תורה". מדוע זכתה השבת הזו לכינוי "שבת הגדול"?. כיצד מבקש הקב"ה לנתק את בני ישראל מעבודה זרה?. למה היו צריכים לקשור את השה, דווקא לכרעי המיטה... לא יכלו לעשות את זה במרפסת?! למה דווקא למיטה?! "דבר תורה לשבת הגדול" לצפייה לצפייה
25000שמיני- חסד שאסור לאכול "פרשת שמיני דבר תורה". מדוע נאסר עלינו לאכול את החסידה? רעיון נפלא של האדמו"ר מגור על הסיבה לאיסור אכילה של החסידה למרות ששמה מורה על "חסד" מדוע גמילות חסד כמו זו של החסידה היא מידה של גנאי? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25001שמיני- איסור אכילה הוא זכות "משל ונמשל פרשת שמיני". המבארים מדוע דווקא לנו נדרשת כשרות למאכלים, ואילו לשאר אומות העולם האכילה חופשית? הרי אנו העם הנבחר לנו מגיע את חופש האכילה?! משל ונמשל המבארים כיצד איסור האכילה שומר עלינו... לצפייה לצפייה
25002שמיני- לשמוח כשהשני מצליח "סיפור לפרשת שמיני". מי ששמח על חברו שעלה לגדולה לכשיעלה הוא לגדולה יזכה אף הוא לקבל זאת בשמחה... כמו כן מי שמגלה רחמים על האחר לעתיד יגלה אף הוא רחמים עליו... כנגד חמלה באה חמלה וכנגד שמחה באה שמחה. לצפייה לצפייה
25003שמיני- מי הוא הראוי להוראה "פרשת שמיני סיפור". על הילל הזקן שע"י פסוק בפרשת השבוע הגאון מוילנא מבאר מי הוא האדם שראוי להנהיג את בני ישראל - המתאים להורות הוראה בישראל? אדם שמקפיד בלשונו להבדיל בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור הוא הראוי והמתאים להורות הוראה בישראל... לצפייה לצפייה
25004שמיני- הזהיר במאכלות ניצל מהן "פרשת שמיני סיפור". על הגאון מוילנא זצ"ל שהקפיד על מאכלות אסורות וכיצד ניצל הגאון מאכילת דבר איסור, לפי ש"אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים"... לצפייה לצפייה
25005שמיני- הטומאה והטימטום "דבר תורה פרשת שמיני". 'והתקדשתם והייתם קדושים', אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. "משל של החפץ חיים" המבאר שלסוף האדם מתרגל למאכלות אסורות והפרישה מהן קשה לו... לצפייה לצפייה
25006שמיני- הזהירות מהחטא "משל פרשת שמיני". מדוע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן לקחת את נדב ואביהו. מה גרם שכאשר ראו בני ישראל חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה?. וכיצד מות נדב ואביהו היה זה לתועלת עם ישראל... לצפייה לצפייה
25007שמיני- רמזים בשותי יין "דבר תורה קצר פרשת שמיני". רמז של "בעל הטורים" לאיסורים של שותי יין. רמז של הרב שלמה סובול לגביי המועדים בהם ניתן לשתות יין מהפסוקים: "בבואכם אל אוהל מועד...ולהורות את בני ישראל את כל החוקים" לצפייה לצפייה
25008שמיני- כפיפות לדעת תורה "דבר תורה לשבת שמיני". מדוע הקב"ה בחר לקחת את נדב ואביהו שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם דווקא ביום חנוכת המשכן?! ומדוע סיפרו חז"ל את הסיפור עם רב מתנא ובני פפוניא... לצפייה לצפייה
25009שמיני- השפעת האוכל על האדם "סיפורים לשבת שמיני". על אכילת מאכלות אסורות והשפעתם על האדם. שני סיפורים המבארים כיצד אוכל כשר משפיע לטובה על האדם וכיצד אוכל טמא משפיע לרעה על האדם. הדוגמה לכך היא משרה אמנו ומאלישע בן אבויה... לצפייה לצפייה
25010שמיני- הינזרות מהטיפה המרה "סיפור קצר לפרשת שמיני". על רבי ישראל מרוזין זצ"ל, וכיצד טיפל באחד מחסידיו שאהב את הטיפה המרה (=היה משתכר לעיתים תכופות)והוכחתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
25011שמיני- בקרובי אקדש מה הפסדנו... "דבר תורה לפרשת שמיני". מבחר מפרשי חז"ל המבארים מה הפסדנו במיתתם של נדב ואביהו ומדוע מזכירים את מיתתם עד היום, ביום הכיפורים. והקשר למיתתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא... לצפייה לצפייה
25012שמיני- כוחו של הרגל במורא מקדש "מה היה חטאם של נדב ואביהו?" מגוון מפרשים העונים על שאלה הזו ומסקנה אחת ברורה: ההרגל מביא את האדם לטשטש את היראה שלו מדברים שבקדושה... "רעיון לדבר תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25013שמיני- כוחו של המספר שמונה "המיוחד שבמספר 8". מדוע אומרת התורה: "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" ולא אומרת באחד לחודש ניסן? רעיון נפחלא של הכלי יקר בביאור הדברים ועל עוצמתו של המספר 8. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת שמיני". לצפייה לצפייה
25014שמיני- לקדש שם שמים ברבים "פרשת שמיני דבר תורה" כיצד נגשו נדב ואביהו להקרריב ללא ציווי ה'? וכי מה חשבו לעצמם שיעשו מה שהם רוצים?! ההשקפה והשליחות של צדיקים כמו רבי עקיבא ומשה רבנו הבאה לידי ביטוי לפני מיתתן... לצפייה לצפייה
25015שמיני- לשבת שבעה לפני הלוויה הייתכן?! "מדרש לפרשת שמיני". אהרון ומשה ישבו שבעה על נדב ואביהו לפני שהם מתו. וביאור נפלא של ה"אוזניים לתורה" על המדרש הזה המציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה... לצפייה לצפייה
25016שמיני- לבכות על נדב ואביהו "דבר תורה קצר פרשת שמיני". מדוע צריך לבכות על מיתת נדב ואביהו עד כדי הבטחתו של רשב"י: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים..."?! לצפייה לצפייה
25017שמיני- במה שקלקלנו נתקן! "וורט קצר לפרשת שמיני". הרי "אין קטגור נעשה סנגור" הכיצד כיפר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכוהן על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה?! ביאור נפלא של הספר יפה תואר... לצפייה לצפייה
25018שמיני- טענה שלא עמדה במבחן "דבר תורה לפרשת שמיני". חטא העגל וחטא מכירת יוסף יש בניהם קשר מובהק. שהרי לשניהם כפרה אחת. מדוע יש לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל - כיצד שני דברים אלו קשורים?! ביאור נפלא של המהר"ד... לצפייה לצפייה
25019שמיני- שמחה ולא מיין "פרשת שמיני דבר תורה קצר". הרב שלמה לוינשטיין של איסור שתיית יין לכוהנים מהטעם שהכוהנים שמשרתים בבית המקדש - מהם ה' דורש שמחה אֲמתית הנובעת מהכרה באשר הטמון במצוות התורה, ולֹא שמחה מדומה משתית יין... לצפייה לצפייה
25020שמיני- להודות על היין "רעיונות לפרשת שמיני". ביאור גאוני של הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ זצ"ל על השמחה שיש על היין מתוך הפסוקים בפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
25021שמיני- לסתום טענות הגויים "משל ונמשל לפרשת שמיני". ביאור נפלא של הבן איש חי להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז פעם שנייה ומכריז ואומר: "כל מי שלא אכל בשר נבילות וטריפות, שקצים ורמשים יבא וייטול שכרו"!... לצפייה לצפייה
25022שמיני- כולם תלויין ברבן גמליאל "פרשת שמיני סיפור קצר". כיצד רבן גמליאל בחכמתו הצליח לטהר סעודה שלימה של המלך והמלכה משרץ טמא... לצפייה לצפייה
25023שמיני- ברגע שפרשה נמאסת "סיפור עם מוסר השכל לפרשת שמיני". שאלת הנסיך: מדוע תולעת שפרשה מן הפרי, יש לה דין שרץ השורץ על הארץ חייבים עליה כמה מלקות, ואם לא פירשה מן הפרי, חשובה היא כפרי עצמה ואינה אסורה?!. ותשובתו החכמה של רבי יהונתן אייבישיץ בדרך של "משל ונמשל לפרשת שמיני" לצפייה לצפייה
25024שמיני- פרשת פרה "מוסר מפסוק בפרשת פרה" ביאור נפלא של הרבי מקוצק המציג מוסר מפסוק אחד בפרשת פרה... "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" לצפייה לצפייה
25025שמיני- לעשות לכבודו של הקב"ה "סיפור לפרשת שמיני". הצדיק רבי משה מקוזניץ זצ"ל על קיום המצוות באופן שיהיו לכבוד ה' ולא לכבד בהן את עצמנו... סיפור הממחיש זאת יפה לפרשת שמיני שסיפר "הרב פינחס קזיוף" שליט"א... לצפייה לצפייה
25026הקשר בין פרשת שמיני לפסח "וורט לפרשת שמיני". פרשת שמיני הבאה מיד אחריו בכל שנה פשוטה. רעיון נפלא לפרשת שמיני של רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל... מהי העבודה בימים הללו של אחרי הפסח? לצפייה לצפייה
25998פרשת פרה- עשר פרות אדומות "פרשת פרה אדומה". הפרות האדומות שנעשו במשך הדורות והעשירית שתהיה במהרה בימנו אמן. מתי נעשתה כל פרה אדומה? רשימת הפרות אדומות על פי המשנה במסכת פרה פ"ג משנה ה'... לצפייה לצפייה
25999פרשת שמיני ושבת פרה "שבת שמיני ושבת פרה". בשנה מעוברת יצא ששבת שמיני תהיה עם שבת פרה. ונשאלת השאלה: "מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? מסתבר שהקשר מאוד הדוק שהרי שתיהן נועדו לכפרה על חטא העגל ההוכחות במאמר שלפניכם.. לצפייה לצפייה
26000תזריע- הרעה מדיבור מיותר "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תזריע". מעשה שמביאה הגמרא כדי לעמוד על הסכנה שבדיבור מיותר. בנוסף "סיפור לפרשת תזריע" על גברת אחת שלימדה לקח שתי נשים שדיברו לשון הרע באוטובוס... לצפייה לצפייה
26001תזריע- רבי תנחומא בגוב האריות "פרשת תזריע סיפור קצר". רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... "כוחו של כורת הברית עם הקבה" מתאים לשלב כ- "דבר תורה לפרשת תזריע" לצפייה לצפייה
26002תזריע - הגדולה בברית המילה "פרשת תזריע סיפור קצר". סיפור על הרב יצחק סולובייציק זצ"ל הממחיש מהי הגדולה והחשיבות שבברית המילה. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת תזריע" לצפייה לצפייה
26003תזריע- צירוף האדם למעשה הבריאה "פרשת תזריע סיפור". שאלתו של טורנוסרופוס הרשע לרבי עקיבא: מעשיו של מי נאים יותר של הקב"ה או של האדם? ותשובתו של רבי עקיבא על ברית המילה כהוכחה שהקב"ה מעוניין לצרף את האדם למעשה הבריאה... לצפייה לצפייה
26004תזריע- חיזוק האמונה מנגעי השיער ""פרשת תזריע סיפור עם מוסר השכל" סיפור יפה שמביא המדרש על אשת כהן שלימדה אותו על אמונה וביטחון בהקב"ה ומנעה ממנו בחכמתה לטוס לחו"ל לחפש פרנסה שם... לצפייה לצפייה
26005תזריע- שהכול לבן אין טומאה! "דבר תורה קצר לפרשת תזריע". מדוע "אין בן דוד בא אלא בן דוד הבא, אלא בדור שהוא כולו זכאי או בדור שהוא כולו חייב". הרי לדור שכולו חייב אין זכויות?! במה יגאלו? לצפייה לצפייה
26006תזריע- עומר תנופה "וורט קצר לפרשת תזריע מצורע". דיבורים אסורים והקשרם לימי ספירת העומר. "רעיון לפרשת השבוע" לצפייה לצפייה
26007תזריע- ללמוד מהי הדרך הנכונה "דבר תורה לפרשות תזריע מצורע". שלושת הדברים שמעכבים את האדם בהתעלות בעבודת הבורא. והצורך ללכת לרב ומורה הוראה על מנת שיתווה לנו את הדרך הנכונה שהקב"ה רוצה שנלך בה מפסוק בפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
26008תזריע- מי שידו משגת, שיביא! "וורט לשבת פרשת תזריע". "ואם דל הוא ואין ידו משגת" הרי ברור שאם האיש דל = עני, הרי שאין ידו משגת? וכן ההפך, אם אין ידו משגת הרי בידוע שהחוטא דל. בנוסף "מליצה לפרשת תזריע". אם כך לשם מה כפלה התורה ואמרה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת"?! בנוסף מליצה מחכימה... לצפייה לצפייה
26009תזריע- הסמיכות לפרשת שמיני "מליצה לפרשת תזריע". "מהו הקשר בין פרשת תזריע לפרשת שמיני"? שני ביאורים נפלאים בדבר הסמיכות בין פרשת תזריע לפרשת שמיני. ובנוסף "מליצה בדברי דוד המלך" שאמר: "ואנוכי תולעת ולא איש" הייתכן?!... לצפייה לצפייה
26010תזריע- צריכים לתכנן אותך! "מדרש לפרשת תזריע". שהאישה מזרעת בא מלאך לוקח את הטיפה עולה להקב"ה ושואל: "טיפה זו מה יהא נגזר עליה"? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא בסופה אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה... מה אכפת למלאך מה יהיה איתו תחכה ותראה?... ועוד למה ה' לא אומר אם הוא יהיה צדיק או רשע?!... ביאור נפלא של הספר 'אוהל שם'. לצפייה לצפייה
26011תזריע- "עזרה לזולת" ונאמנות "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע תזריע". מהו הטעם לנגעי בתים? אחת הסיבות היא החשיפה של הציוד בפני השכנים (בשעה שהכהן אומר לפנות את הבית) על מנת שאו יראו מה יש לו והוא לא רצה להשאיל בטענה ש"אין לי" כעת נחשפת לא מידת הנתינה אלא גם מהימנותו... "סיפור עם מוסר השכל על מהימנות ונאמנות" לצפייה לצפייה
26012תזריע- כל החיים שלך נמצאים בפה! "פרשת תזריע דבר תורה קצר". למה פותחת התורה בדיני יולדת, ומשם עוברת לעסוק בדיני הצרעת מה הקשר בין יולדת למצורע?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום לצפייה לצפייה
26013דקדוקי רש"י בפרשת תזריע "פרשת תזריע דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תזריע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
26014תזריע- מילה גדולה משבת! "משל ונמשל לפרשת תזריע". המבארים מהי המצווה הגדולה יותר שמירת שבת או ברית מילה?... לצפייה לצפייה
26015תזריע- מחסום נוסף! "וורט קצר לשבת תזריע". של רבי שלמה קלוגר לסיבה של הציווי על המצורע: "ועל שפם יעטה"... לצפייה לצפייה
26016תזריע- כוחה של רכילות "מוסר השכל של החפץ חיים". בעניין של לשון הרע, בעת שהסביר לסובבים אותו מהי כוחה של רכילות... לצפייה לצפייה
26017תזריע- מנחת עני והמצורע "פרשת תזריע וורט". משך חכמה המבאר מדוע אין ויתורים למצורע. וביאור נפלא של הספר דודאי יעקב על הקשר בן קרבן יולדת למצורע. לצפייה לצפייה
26996פרשת תזריע ושבת החודש "הקשר בין פרשת תזריע לשבת פרשת החודש". לפעמים קורה ששבת החודש תחול בפרשת תזריע. ואם הן ביחד חייב שיהיה קשר בניהם. "מה הקשר בים פרשת תזריע לשבת החודש"? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
26997תזריע- "שבת החודש" "דבר תורה לפרשת תזריע ושבת החודש". מדוע נקרא ניסן ראש החודשים בשם "חודש האביב". בנוסף סיפור מליצי לחודש ניסן. מתאים גם כ- "דבר תורה לשבת החודש" לצפייה לצפייה
26998תזריע- להתחדש בשבת החודש "דבר תורה לפרשת תזריע ופרשת החודש". "החודש הזה לכם ראש חודשים - ראשון הוא לכם לחודשי השנה" ורש"י מביא: "ר' יצחק אומר לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה אם כן מיוחד במצווה הזו? ועוד בשלשה מקומות נאמר בשולחן ערוך שצריך לרקוד: שמחת תורה, שמחת חתן וברכת הלבנה מדוע? ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
26999שבת החודש - המצה עדות לחיפזון "דבר תורה לשבת החודש". שאלה ותשובה של האברבנל המבארים שהמצה שאנו אוכלים היא לזכר החיפזון שיצאנו ממצרים ולא הספיק בצקנו להחמיץ... בכמה זמן הייתה גאולת מצרים? תוך כמה זמן היו כול בני ישראל מחוץ למצרים? בדרך החוצה? לצפייה לצפייה
27000מצורע- על מי באים נגעים? "דבר תורה לפרשת מצורע". למה באים נגעים? 11 דברים שבעטיים באים נגעים על האדם. עם מקורות מן המדרש לכל אחד ואחד מהן לצפייה לצפייה
27001מצורע- צרעת באה על עין הרע "דבר תורה קצר פרשת מצורע". "האם צרעת באה על עין הרע"? רעיון נפלא שמביא רבי יצחק המבאר איך במחלת הצרעת בקירות הבית הקב"ה למעשה משלם גמול ל"צר-העין"... "מידה כנגד מידה בעונש צרעת" לצפייה לצפייה
27002מצורע- למה העצים והאבנים לוקין? "משל ונמשל לפרשת מצורע". "למה העצים והאבנים לוקין בצרעת" וכי מה הם עשו?! משל ונמשל המבארים כיצד הכל נברא לאדם אפילו עצים ואבנים על מנת שילקה בהן באם יסרח... לצפייה לצפייה
27003מצורע- טהרת נשים היא הביטחון לגאולה "פרשת מצורע דבר תורה קצר". "הקשר בין טהרת נשות ישראל לבין גאולת ישראל". רעיון המבאר שטהרתה של אישה היא התעודת ביטוח לגאולת ישראל... "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן אף נגאל... לצפייה לצפייה
27004מצורע- "כוחה של מילה" "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - מצורע". "מידה כנגד מידה בצרעת" מדוע הנגעים הבאים על המצורע הם דווקא בבית, בבגד ובגוף? ואיך הם "מידה כנגד מידה" למעשהו של המצורע... מתאים כ- "סיפור עם מוסר השכל פרשת מצורע". לצפייה לצפייה
27005מצורע- דווקא הכהן "דבר תורה לפרשת מצורע". מדוע הצריכה התורה שרק כהן יראה את הנגע? מדוע נלקחו הטהרה ובטומאה מהרבנים ותלמידי החכמים וניתנו דווקא לכוהנים?! לצפייה לצפייה
27006מצורע- לחשוב מה נכון לזולת "מליצה עם מוסר השכל לפרשת מצורע". מרים רצתה לטובת משה וכשדיברה על משה רבנו ובכל זאת נצטרעה. והתורה מצווה: לזכור את מעשה מרים מדוע?! בדיחה יהודית הממחישה לאיזו חשיבה יכול להגיע אדם שאינו מסוגל לחשוב מה נכון לזולת... לצפייה לצפייה
27007מצורע- איך לסנן את מה שמספרים לנו "שלשת המסננים בלשון הרע". איך ניתן לדעת מה כדאי לשמוע ומאיזו שמועה כדאי להתרחק?! סיפור נפלא על תהליך הסינון שלימד מורה חכם את תלמידו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת מצורע". לצפייה לצפייה
27008מצורע- לשון הרע והכלבים "דבר תורה לשבת פרשת מצורע". "כל המספר לשון הרע לבין הכלבים" מהי הסיבה שהכלבים לא נבחו על בני ישראל בזמן יציאת מצרים? כיצד תהיה הגאולה הבאה? מהי ההוכחה שהגאולה העתידית תתקיים רק אם יתוקן חטא הלשון?... לצפייה לצפייה
27009מצורע- "למה המלאך סותרו על פיו?" "שיחה לפרשת מצורע". לשם מה המלאך שהתינוק נולד ונותן לו דווקא מכה על הפה ומשאיר לו סימן לכל חייו? שייתן לו מכה על הראש או על איבר אחר. מה רוצה המלאך לומר לתינוק ולהשאיר בו סימן לזה לכל חייו?! כוח הדיבור הוא המבדיל את האדם... פעמיים בשיר-השירים, משבח שלמה המלך, את השיניים של עם ישראל מה מטרת השיניים שה' ברא לנו? ביאור הרוקח - תשתמש עם השיניים שלך, כדי לעסוק בתורה. לצפייה לצפייה
27010מצורע- לכרות את עץ החיים "סיפור עם מוסר השכל פרשת מצורע". מדוע מצורע חשוב כמת? ברגע שאדם, לא עושה את ציווי הבורא, הוא פוגם בשליחות, שלשמה הקב"ה שלח אותו. וההוכחה של המהר"ל מה- "סיפור עם רבי ינאי והרוכל" שהכריז: "מי רוצה לקנות סם חיים" ... לצפייה לצפייה
27011מצורע- למה שני ציפורים לטהרה? "דבר תורה פרשת מצורע". למה לוקחים שתי ציפורים. הרי גם ככה משחררים אחת מהן?! שייקח ציפור אחת, וישחט אותה!. "מוות וחיים ביד הלשון" ביאור נפלא של האפיריון והמהרש"א... לצפייה לצפייה
27012מצורע- לקבל צרעת בשמחה! "מצורע דבר תורה". האם צרעת היא מחלה מדבקת?. הראיה לכך שהצרעת שבאה על ישראל איננה מדבקת. איך יכול חתן לקבל נגעים, הרי הגמרא אומרת, שאדם שמתחתן מוחלים לו על כל עוונותיו? ביאור נפלא של האמרי אמת מגור... לצפייה לצפייה
27013מצורע- צרעת מידה כנגד מידה! "פרשת מצורע מידה כנגד מידה". מהו אם כן עונש "הצרעת במידה כנגד מידה?". ביאורים נפלאים של רשי, חיזקוני, תרגום יהונתן בן עוזיאל וספר נועם שיח, המביא בשם הרב סלמון "הקבלה בין הצרעת למדבר לשון הרע"... לצפייה לצפייה
27014מצורע- להיזהר מכנען "שיעור לפרשת מצורע". צרעת הרי באה על לשון הרע, אז הפה היה צריך לקבל את העונש! אם ככה, למה הבית מקבל את העונש?!. "מה הקשר בין כנען לבין עונש הצרת שה' מדגיש: "כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן"... למה דווקא לארץ כנען? הרי יש שם עוד עמים: יבוסי, גרגשי, חיתי...? ביאור נפלא של האדמו"ר מאושרוב לצפייה לצפייה
27015מצורע- צרעת הבית על צרות העין "דבר תורה קצר מצורע". מדוע הבית נפגע תחילה בצרעת ורק אחר-כך הבגד ובסוף הגוף. ביאורו של הכלי יקר לסיבה שהתורה מצווה את המצורע: "יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ", ומפרטת מקומות מיוחדים: "אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו" מה היא הסיבה לכך?! לצפייה לצפייה
27016מצורע- הציפורים וצרי העין "דבר תורה פרשת מצורע". למה הציפורים שונאים את צרי העין? ממתי הצרי עין והציפורים נהיים חברים?... ביאורים נפלאים על הקשר בין הציפורים לצרי העין לצפייה לצפייה
27017דקדוקי רש"י בפרשת מצורע "פרשת מצורע דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מצורע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
27018מצורע- צרעת איננה מחלה! "סיפור עם מוסר השכל מצורע". המבאר צרעת איננה סוג של מחלה אלא תוצאה ישירה של דיבורים אסורים... לצפייה לצפייה
28000אחרי מות- "צוחק - מי שצוחק אחרון" "סיפור עם מוסר השכל פרשת אחרי מות". גּוֹרָל אֶחָד לַה', וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל. בואו ננסה להיכנס לראשו של השעיר שהולך לעזאזל... ביאור נפלא של "הרשר הירש לפרשת אחרי מות". בו ניתן להבין את הביטוי הרווח בפי העם: "צוחק מי שצוחק אחרון... לצפייה לצפייה
28001אחרי מות- לאיזו דרגה רוחנית יכולנו להגיע? "דבר תורה פרשת אחרי מות וספירת העומר". מדוע צריך לבכות על פטירתם של נדב ואביהוא והרי אנחנו לא נוהגים אבלות, יותר מתקופה של שנה? כמו כן מדוע מתאבלים בימים אלו על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא?! ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אחרי-מות. לצפייה לצפייה
28002אחרי מות- זריזות בקיום דבר הבורא "משל ונמשל פרשת אחרי מות". המבארים שהזכרת מותם של שני בני אהרון כזירוז לקיום דברו. ו"משל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה" לביאור הדברים... לצפייה לצפייה
28003אחרי מות- למרות שטמאים הם שכינה בינהם "סיפור לפרשת אחרי מות". המבאר את דברי רש"י: "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
28004אחרי מות- תשובה, תפילה וצדקה "רעיון לפרשת אחרי מות". "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" המבאר שבתשובה ותפילה וצדקה ניתן לבטל את רוע הגזירה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת אחרי-מות". לצפייה לצפייה
28005אחרי מות- אליהו נדב ואביהוא "דבר תורה פרשת אחרי מות". בזכות פטירת נדב ואביהוא, יכול הכהן הגדול להיכנס לקדש הקדשים ולהקטיר את הקטורת. ביאור הספר אור גדלי לזכות של הכהן הגדול, להיכנס לקדש הקדשים ביום הכיפורים, וכיצד היא יונקת מנדב ואביהוא. מעובד מ- "שיחתו של הרב רוזנבלום לפרשת אחרי מות" לצפייה לצפייה
28015אחרי מות- גורלות שווים "פרשת אחרי מות דבר תורה קצר". החשיבה בהעדפה של הדברים הגשמיים ודברים הרוחניים. מי יותר חשוב ולהשקיע בו את כל המשאבים... "סיפור מליצי לשולחן שבת פרשת אחרי-מות" שממחיש זאת... לצפייה לצפייה
28016אחרי מות- ההבדל בין דוד לאהרון "וורט קצר לפרשת אחרי מות". מה ההבדל בין דוד המלך לאהרון הכהן?! רעיון קצר לפרשת אחרי מות ששמעתי מהרב "נהוראי הלוי" שליטא. לצפייה לצפייה
28017דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מות "פרשת אחרי מות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אחרי מות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
28999הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח "דבר תורה לפרשת אחרי מות ופסח". "מה הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח"? השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול על פי דברי המהר"ל מחברת את פרשת אחרי מות עם חג הפסח כדברי ר' צדוק הכהן מלובלין: בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד. לצפייה לצפייה
29000קדושים- נקימה ונטירה "דבר תורה לפרשת קדושים". מדוע חש הנוקם את הצורך לנקום? רעיון נפלא של ספר החינוך שכל הנקימה שורשה הוא באמונה... "משל הכלב והמקל" בהקשר לנקימה ונטירה.... לצפייה לצפייה
29001קדושים- למה אסור לקלל חרש? "סיפור לפרשת קדושים" לשם מה נדרש הציווי ״לא תקלל חרש״ הרי שום נזק לא נגרם לו מהדבר? שהרי איננו שומע?! סיפור המביא לתובנה שהמצוות שבין אדם לחברו, אינם בשביל החבר אלא בשבילנו... לצפייה לצפייה
29002קדושים- לא לתת מכשול לפני עיוור "סיפור לפרשת קדושים". על מטבע של מחצית השקל שהייתה ברשות הכתב סופר ואבדה. וכיצד רבי יהודה אסאד זצ"ל קיים את הציווי התורה: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול"... לצפייה לצפייה
29003קדושים - מהי יראה מההורים? "סיפור על יראה מהורים". מהי היראה מהורה? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה... מתאים כ- "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת קדושים". לצפייה לצפייה
29004קדושים- כיבוד הורים בשביל עצמך "פרשת קדושים סיפור מצמרר" להבנה שמעבר לחשיבות של קיום ציווי הבורא בכיבוד הורים והכרת הטוב לאלה שגידלונו, יש מימד נוסף והוא המסר שאנו מעבירים לילדנו כיצד לנהוג בנו לכשנתבגר... לצפייה לצפייה
29005קדושים- עשרת הדיברות בפרשה "פרשת קדושים אור החיים" לביאור דברי רש"י על החשיבות שבפרשת השבוע שנאמרה לכל ישראל גברים נשים וטף לפי שכל עשרת הדיברות נמצאים בפרשת השבוע הדורשת מאיתנו: "קדושים תהיו..." לצפייה לצפייה
29006קדושים- איך אפשר להגיע לתואר "קדושים" "דבר תורה לפרשת קדושים" כיצד ניתן להגיע לתואר "קדוש"?! האם כדאי להתבודד כדי להיות "קדוש" או עדיף להיות בחברה שתעזור לי בזה? רעיון נפלא בביאור העניין של ספר "אזור אליהו"... לצפייה לצפייה
29007קדושים- החכמה לקום לאחר הנפילה "סיפור עם מוסר השכל פרשת קדושים". מהו הסוד של רבנים וגדולי ישראל שהצליחו להגיע לקדושה כה גדולה שניכרה בהליכותיהם ובפניהם הטהורות? למה אנחנו לא מגיעים לקדושה שהם זכו לה? "משל ונמשל לפרשת קדושים" הממחיש את ההבדל.. לצפייה לצפייה
29008קדושים- להיות קדוש לא מנותק! "דבר תורה קדושים" לש מה מקהיל משה את כל ישראל בשביל למסור להם שעליהם "להיות קדושים"?. מה הסיבה לציווי "קדושים תהיו" דווקא בהקהל? ביאור של ה'תפארת יהונתן' על המשמעות של "קדוש" האם הפירוש להיות מנותק?... לצפייה לצפייה
29009קדושים- וקדושים בכל יום יהללוך סלה "רעיון לפרשת קדושים" אנו אומרים בכל יום: "אַתָּה קָדוֹשׁ, וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... למי הכוונה וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה?. ביאור נפלא בשם ספר אזור אליהו המלמד שכוחם של עם ישראל הוא באחדותם - ניתן להגיע לקדושה רק עם כולם ביחד! לצפייה לצפייה
29010קדושים- הסתכלות אחרת "סיפור חסידי לפרשת קדושים". על זלמל'ה מוולוז'ין בעת שנגנבה לו חולצתו. האיך צריך אדם לדון לכף זכות ולהשתדל עד כמה שאפשר לראות את הטוב אפילו ביהודי שמעד... לצפייה לצפייה
29011קדושים- מחשבה שמקלקלת "דבר תורה קצר לפרשת קדושים" ביאור נפלא על הסמיכות של הפסוקים והציוויים של כיבוד הורים ועבודה זרה. באיזה אופן יכול אדם להפסיד את שכר המצווה של כיבוד הורים בה הובטחה אריכות ימים?... לצפייה לצפייה
29012קדושים- לאהוב את אלו שכמוך "דבר תורה לפרשת קדושים". איך ניתן בכלל להשוות בין אהבת הריע לאהבת עצמו לא פחות ולא יותר?! ביאור נפלא של הספר "ערבי נחל" לאור מחלוקתם של הפילוסופים אפלטון ואריסטו... לצפייה לצפייה
29013דקדוקי רש"י בפרשת קדושים "פרשת קדושים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קדושים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
29014קדושים- המתווך השקרן "פסק דין ממוני פרשת קדושים". פסק דין של הרב זילברשטיין שליט"א על מתווך דירות שניסה לשקר ובתחבולה לשלשל לכיסו סכום גדול... לצפייה לצפייה
29015קדושים- בית הכנסת הוא חדר יחוד "סיפור עם מוסר השכל פרשת קדושים". המבאר איך נראה מי שמכניס פלאפון לבית הכנסת - אין צורך לומר כולנו רואים כיצד אנשים עונים לשיחות במהלך התפילה וטורדים את כוונתם של יתר המתפללים הן בצילצול והן בדיבורים המיותרים. על חשיבות העניין מתוך סיפור שהביא ספר "מתוק האור" של הרב שלמה לוינשטיין שליט"א לצפייה לצפייה
29016קדושים- אל תוסיף יותר מדי! "חידוש לפרשת קדושים". של חכם ציון אבא שאול זצ"ל על השאלה איך יתכן שהקב"ה בוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק למה הקב"ה בוכה עליו? הרי צריך דווקא לשמוח?!... לצפייה לצפייה
29017קדושים- רק שלא ילעגו לי "קדושים סיפור עם מוסר השכל" על רבי מאיר מארים זצ"ל שהרבה לסלוח למתגרים בו ולאנשים שפגעו בכבודו. הרי הוא היה תלמיד חכם ו-"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"?! תשובתו הנפלאה לשאלת תלמידיו לצפייה לצפייה
29018קדושים- להתעורר בזמן "וורט קצר לפרשת קדושים" המבאר שכדאי להתעורר בזמן ולחזור בתשובה לפני שמגיעה הזקנה אם בכלל... לצפייה לצפייה
29019קדושים- כיבוד הורים של ילד "סיפור קצר לפרשת קדושים" על כיבוד הורים של הרב טולידנו בעת שהיה ילד בן עשר... לצפייה לצפייה
29020קדושים- "המעיל הקרוע" "סיפור המעיל הקרוע". סיפור לפרשת קדושים המבאר כיצד הצליח ילד קטן בחכמתו להביא לאביו תובנה ולחייבו במצוות כיבוד הורים... לצפייה לצפייה
29021קדושים- "מעלת הזקן" "פרשת קדושים סיפור חסידי" על ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זצ"ל שהוכיח בחכמה את אחד מחסידיו שגילח זקנו, שבעקבותיה קיבל על עצמו לא לנגוע בזקן... לצפייה לצפייה
30000אמור- הקשר בין הציוויים בפרשה "דבר תורה לפרשת אמור". הפרשה פותחת בדיני כהונה ההגבלות והחובות של הכוהנים ממשיכה בדיני המועדות ומסיימת בבן תערובת שקילל את ה׳. מה הקשר בין שלשת המקרים הללו?! "סיפור על הרגוצובר" לצפייה לצפייה
30001אמור- זהירות בחילול שם שמים "סיפור לפרשת אמור". לא פעם יש לנו סיבות טובות ומוצדקות מדוע אין אנו חייבים לקיים מצווה מסוימת הבאה לפנינו. האם חשבנו פעם האם הסובבים אותנו מודעים לסיבה שבגינה אין אנו יכולים/צריכים לעבור מבלי לקיימה?! סיפור על ה"חפץ חיים" המבאר "כיצד יש להיזהר מחילול שם שמים"... מתאים כ- "דבר תורה קצר לשבת אמור" לצפייה לצפייה
30002אמור- יום הכיפורים "שבת שבתון" "חידוש לפרשת אמור". שמביא הרב ברונשטיין בספרו לששת המועדים בהם הותרה המלאכה וליום הכיפורים בו נאסרה מלאכת אוכל נפש כמו ביום השבת - "שבת שבתון"... לצפייה לצפייה
30003אמור- לימוד זכות מסנגורן של ישראל "פרשת אמור סיפור קצר" של לימוד זכות ע"י סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
30004אמור- הקרבה למען העני "פרשת אמור סיפור" על הט"ז מחבר ספר "טורי זהב" המביא את העדפתו של הרב לעזור לילדה ענייה במחיר של הקרבה לתיקון של עם ישראל. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת אמור". לצפייה לצפייה
30005אמור- "קיום מצווה לשם שמים" "דבר תורה קצר לפרשת אמור". על הפסוק "ולקחתם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל... לצפייה לצפייה
30006אמור- לשלוט בכעס בכל מצב "סיפר קצר לפרשת אמור". על "שליטה בכעסים" ומה מעלתו של השולט בכעסו - מספר הרב ברונשטיין על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס... לצפייה לצפייה
30007אמור- יראת הרוממות ויראת העונש "דבר תורה לפרשת אמור". "זכותו של אהרון הכהן" ובמה זכה לכך שהוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות יישארו בקדושה ולא יטמאו עצמם למת? יראת הרוממות אל מול יראת העונש ו- "מילתא דביחותא לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30008אמור- גמילות חסד אל מול הידור "סיפור קצר לפרשת אמור". "סיפור על רבי מרדכי מנשכיז" המלמד מהם סדרי העדיפויות כאשר מזדמן לאדם קיום מצוות גמילות חסד אל מול הידור מצווה... לצפייה לצפייה
30009אמור- אני נכה לא מפגר! "פרששת אמור דבר תורה". למה צריכים להזהיר אותנו בחניונים: "לא נכה אל תחנה"?!. ביאור נפלא של ספר החינוך על ההסתכלות שלנו על ציבור הנכים וההשלכות ההלכתיות הנובעות מהפרדיגמה הזו. ה' יראה לעיניים ואדם יראה ללבב - "הזהירות בחילול השם" ישנם דברים נעלים וחשובים כמו להזדרז לשיעור תורה, אך האם בשל כך ניתן להידחף בתור?! לצפייה לצפייה
30010אמור-חילול ה' זה לדבר בבית הכנסת! "דבר תורה קצר פרשת אמור". בכלל קלון השכינה הוא המדבר בבית הכנסת דברי חולין! "מה כל כך חמור לדבר בבית הכנסת?" ולמה זה חילול ה'? "משל ונמשל לשבת אמור" המבארים שכשאדם בא לבית הכנסת ומדבר בו דברי חולין זו בושה גדולה למלך... לצפייה לצפייה
30011אמור- כבוד בית הכנסת והגאולה "פרשת אמור כבוד בית הכנסת". "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל". "מה הקשר בין הגאולה לכבוד בית הכנסת?". "משל ונמשל לפרשת אמור" המבארים שכשאדם בא לבית הכנסת ומזלזל בו הרי שהוא מעכב את הגאולה... לצפייה לצפייה
30012אמור- קידוש ה' בשעת השמד "סיפור מצמרר לפרשת אמור" מסירות נפש לקיום מצווה של אימא צעירה במחנה הריכוז בזמן השואה. את המחזה הזה ראה במו עיניו רבי ישראל שפירא זצ"ל, האדמו"ר מבולז'וב, בעת שהותו במחנה הריכוז יאנובסקה והוא העיד עליו לאחר שניצול מאימת הנאצים... לצפייה לצפייה
30013אמור- כהן גדול דבקות בה' "דבר תורה אמור". "למה לכהן רגיל מותר להיטמא לשבעת הקרובים שלו?". "מדוע לכהן גדול אסור להיטמא לקרובים שלו?". "מה ההבדל בין כהן הדיוט לכהן גדול?" ביאור נפלא שמביא ספר החינוך (מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור") לצפייה לצפייה
30014אמור- מי נפטר קודם האימא או האבא? "פרשת אמור - חידוש". "מדוע בכהן הדיוט הקדימה התורה אם לאב?". "מדוע בכהן גדול הקדימה התורה אב לאם?". האם יש ההבדל בין אימא של כהן הדיוט לאימא כהן גדול? ביאור נפלא שמביא "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30015אמור- יצר הרע יש לכולם "דבר תורה לשבת אמור". "מדוע לכהן מותר להתחתן רק רווקה?". אם החשש הוא מבעלה הקודם של האישה, מדוע אם כן אסור לכהן גדול לקחת אלמנה?! ביאור נפלא המסביר שיצר הרע נמצא אצל כולם... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30016אמור- הקשר בין קרבנות למועדות "דבר תורה אמור" מה הסמיכות של שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד, לפרשת המועדות? מדוע פרשת המועדות מתחילה בציווי: "שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד..."?! מה הקשר שבניהם? תשובותיהם של הספורנו, הרב נבנצל והנצי"ב "סיפור על הרב ראובן קרלנשטיין" שסיפר הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
30017אמור- בני אהרון הכהן "וורט קצר לפרשת אמור" מניין הכוהנים הגדולים בשני בתי המקדש רמוז בבני אהרון הכהן לצפייה לצפייה
30018אמור- חנוכה ופורים גם בפרשה "אמור - דבר תורה קצר". כל המועדות מופיעים בפרשה: חג הפסח, חג השבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות ובסוף בשמיני עצרת. ונשאלת השאלה: "היכן חנוכה ופורים בתורה?". הרוקח, ר' אליעזר מגרמייזה, מצא רמז נוסף בפרשה הזאת, לשני מועדים מדרבנן – ימי החנוכה, וימי הפורים. מדהים!!! לצפייה לצפייה
30019אמור- קרבן העומר וספירת העומר "שיחה לפרשת אמור" הדעות השונות לגביי ספירת ימים ושבועות. במה התייחדה ספירת העומר, שכל אחד צריך לספור לעצמו? ומה המיוחד במצווה הזאת, שאחד לא יכול להוציא את חברו?. למה סופרים רק ממחרת השבת, ולמה לא מתחילים לספור, מאותו יום שיצאו ממצרים?. מה "הקשר בין ספירת העומר לשבעה נקיים?". מעובד מ- "שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אמור" לצפייה לצפייה
30020אמור- להיות מרומם זו אחריות! "פרשת אמור דבר תורה" למה נאמר 'אמור' ולא 'דבר'?. במה נבדלים הכוהנים משאר בני האדם?. ביאור נפלא של הבעל שם טוב המסביר מדוע הקב"ה מבקש ממשה לרומם את הכוהנים לפני שהוא מצווה אותם בחומרות מיתר בני האדם. ומהי גודל האחריות של המתהלך בבית האלוקים?... לצפייה לצפייה
30021אמור- להזהיר גדולים על הקטנים "חינוך בפרשת אמור". ביאור נפלא של האזנים לתורה מהי האזהרה הנדרשת דווקא בילדי הכוהנים. איך מסבירים לילד קטן שחבריו נכנסים לקברי צדיקים, שהוא כהן והוא לא יכול להיכנס?... לצפייה לצפייה
30022אמור- חינוך אחר מחייב עונש אחר "דבר תורה חינוכי פרשת אמור". מדוע מענישים בת כהן שזינתה בשריפה ואילו בת ישרל באותו המעשה רק בחנק?. משל ונמשל של המגיד מדובנה המבארים שכשהחינוך טוב וייחודי - הציפייה גבוהה יותר ולכן העונש הוא חמור יותר... לצפייה לצפייה
30023אמור- כשהבת לא מחונכת אתה אשם! "רעיון לפרשת אמור". "וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת..." מה אשם האבא שהבת שלו ירדה מהדרך?! ועוד שאומרים לו: ארור שזו ילד ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציו - למה רק הוא אשם היכן האימא בתמונה?! ביאור של האזנים לתורה להבנה שהבא הכהן בכל מקרה הוא האשם! לצפייה לצפייה
30024אמור- איך יוצא בן שמקלל את ה'? "השקפה בפרשת אמור". "איך יוצא בן שמקלל" את ה'?. התורה הקפידה ואת השם של המקושש, הכתוב לא פרסם. גם את השם של עץ הדעת , הקב"ה לא פרסם. מה פתאום כאן, אחרי שלוש פעמים שכתוב ישראלי, פתאום הקב"ה אומר קוראים לאימא שלו 'שלומית בת דברי', למטה דן?! מה היה בשלומית שגרם שיצא לה בן כזה? לצפייה לצפייה
30025דקדוקי רש"י בפרשת אמור "פרשת אמור דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אמור בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
30026אמור- אריכות ימים וגמילות חסדים "דבר תורה קצר - אמור". מה הקשר לאריכות ימים והתעסקות בגמילות חסדים? "מדוע חי אביי יותר מרבא"? ומה הביא את אימו של הכהן הגדול להאריך ימים?... לצפייה לצפייה
30027אמור- במה שונה האדם מהבהמה? "מוסר השכל לפרשת אמור". ביאורו של המהר"י אסאד. סיפור עם הרב שבדרון זצ"ל אשר המחיש לבחור שחיים ללא תכלית הרי אלו חיי בהמה ולא חים של אדם... לצפייה לצפייה
30028אמור- שבת לשם ה' "פרשת אמור וורט קצר". ביאור של הכתב סופר מפרשת השבוע שיש לקיים את השבת כי היא מצוות ה' ולא בגלל שאני צריך לנוח... ניתן לבחון זאת על ידי מי שנמצא בחו"ל... לצפייה לצפייה
30029אמור- מי אמר שהבנת?! "רעיון מהפרשה - אמור". מדוע נענש המקלל? הרי על פי רש"י הוא אכן צדק: ממתי נותנים למלך לאכול פת שנשארה שבוע בחוץ?! והלא מלך ראוי שיתנו לו לחם טרי?! ביאור נפלא של הספר אזנים לתורה המלמד ש - "אם אינך מבין מצווה מסוימת - זו בעיה אצלך!" לצפייה לצפייה
30030אמור- תמימות, היא נחת רוח לפני ה' "סיפור על תמימות פרשת אמור". על תמימות של יהודי ואיך עשה הוא נחת לפני ה' וברגע שפגעו במעשה התמים נקטעה נחת הרוח לפני ה' והעונש היה בהתאם... "סיפור על הארי הקדוש"... לצפייה לצפייה
30031אמור- זהירות אנו בני מלכים! "משל קצר פרשת אמור". ההבנה שיש שוני בין עם ישראל לשאר האומות ובשל היותם בני מלכים נדרשת זהירות מיוחדת... לצפייה לצפייה
30032אמור- אהבת ישראל של כהן "פרשת אמור חידוש". האזהרות לכהן והיכן זה בא לידי ביטוי בהגבלים שהתורה אסרה עליו?... ביאורים נפלאים של הבעל שם טוב ורבי מנחם מנדל מקוצק.... לצפייה לצפייה
30033וורטים קצרים לפרשת אמור "וורטים קצרים לפרשת אמור". ההתעסקות במת והצורך להתעסקות מלבד המת עצמו?. מניין שאין להסתפק בזכות אבות בלבד?. ומהיכן למדים שיש להתעסק תחילה במה שאנו מצווים ורק אחר כך בהתעלות עצמי?... לצפייה לצפייה
30034אמור- הכוהנים הגדולים בני אהרון "חידוש לפרשת אמור" תשובה יפה לשאלה מדוע מצווה הקב"ה את משה בלשון הזו: "אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן" הרי ברור שהכוהנים הם בני אהרון הכהן?!... לצפייה לצפייה
30035אמור- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת אמור" דגשים בפרשת אמור לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע תולדות. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
30099פרשת אמור ול"ג בעומר "שיחה פרשת אמור ולג בעומר". הקשר בין פרשת השבוע אמור לל"ג בעומר?. שיחה של הרב ברוך רוזנבלום על סוד גילגולי הנשמות של המילה משה, זה ראשי תיבות שמכילים את כל שלושת הגלגולים – משה שת הבל. קין, עבר גם הוא שלושה גלגולים - יֻקַּם, זה שלושת הגלגולים שעבר קין – יתרו, קֹרח, מצרי. ואיך הגיעו לתיקון בצורה מופלאה... לצפייה לצפייה
31000בהר- דרור לכולם! "וורט לפרשת בהר". תשובתו של הרב ראובן קרלשטיין לשאלה: איך התורה מבטיחה חופש לכל האנשים בשנת היובל? הלא יש אנשים שאין להם קרקע או אין להם עבדים?! לצפייה לצפייה
31001בהר- אתה כאן רק אורח "משל ונמשל לפרשת בהר". "וספרת לך שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! "משל ונמשל לפרשת בהר" שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה... לצפייה לצפייה
31002בהר- בזכות הקפדה על השמיטה "סיפור לפרשת בהר". "סיפור על שמירה של שנת השמיטה" על איך שהקפדה על שנת השמיטה הצילה את ממון יקר וחשוב מפני גניבה של תכשיטים יקרים... "לשמוע בקול הרב"... לצפייה לצפייה
31003בהר- הזהירות בהונאת דברים "פרשת בהר סיפור". אונאת דברים והזהירות שנהגו בו גדולי ישראל... סיפור על ה"חפץ חיים" ורעיון נפלא של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל האוסר על האדם להונות גם את עצמו... לצפייה לצפייה
31004בהר- "גיבורי כוח עושי דברו" "פרשת בהר סיפור". "סיפור מושב תלמי אליהו". החקלאים שבכל שנת השמיטה מתגברים על הרצון לטפל בקרקע עליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור המוכיח שאדם המקיים את מצוות הקב"ה ירוויח הוא כפל כפליים... לצפייה לצפייה
31005בהר- ועשת את התבואה לשֹלש השנים "סיפור על שמיטה פרשת בהר". "שמיטה מושב קוממיות". סיפור ידוע המובא בספרו של הרב רבנשטיין המביא כיצד הבטחת ה' לשומרי השמיטה: "ועשת את התבואה לשֹלש השנים" התקיימה במלואה במושב קוממיות... לצפייה לצפייה
31006בהר- להרוויח לא ממה שמחסר לשני "פרשת בהר דבר תורה". "למה ריבית רק בכסף?". מה הקושי של אדם להבין שאסור לקחת ריבית? למה אסור שיהיה נשך ומרבית, בעוד על מסחר מותר לך להרוויח?! ובכלל מדוע הקב"ה לא מרשה לך לקחת ריבית?! לצפייה לצפייה
31007בהר- לא יכול להשתחרר - תשלם! "דבר תורה לפרשת בהר". אם אדם תרם להקדש והוא חושב שיש משהו יותר טוב מה הבעיה שהוא יחליף?!. בנוסף אדם שתרם חפץ לבית המקדש ורוצה לפדותו בחזרה - עליו לשלם תוספת קנס של 20 אחוז מערך החפץ, בעוד שאם חברו יזכה בו הרי שישלם את המחיר הרגיל. היכן ההיגיון?! לצפייה לצפייה
31008בהר - שומר שמיטה? אתה גיבור! "דבר תורה קצר בהר". מה מיוחד בשומרי שביעית? והלא לכל מורה יש גם שנת שבתון (כל שש שנים שנה אחת הוא בחופשה) ואף אחד לא אמר על המורים בישראל "גיבורים"?! "סיפור על חקלאי שומר שמיטה" שהייתה לו תשובה ניצחת מדוע הוא ראוי לתואר "גיבור"! לצפייה לצפייה
31009בהר- האמונה עדיפה על פחד! "פרשת בהר דבר תורה". איזו דרך ישרה שיבור לו האדם? ישא וייתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
31010בהר- אי אפשר לקיים? לפחות תלמד! "דבר תורה קצר לפרשת בהר". כל המצוות והפרטים נאמרו בהר סיני, אבל למה בחרו דווקא את מצות השמיטה לצוות עליה במעמד הר סיני?! ובפרט שזו מצווה שהחיוב שלה יהיה רק בעוד שישים ואחת שנים?! ביאור נפלא "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" לצפייה לצפייה
31011בהר- שמיטה אצל הר סיני! "בהר דבר תורה". "תשובה לשאלתו של הערוך לנר": מדוע מכל המצוות כולם, המצוות הנוספות שנאמרו לפני מעמד הר סיני, היו שמיטה ויובל? כפי ששואל רש"י - מה עניין שמטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני? ומסקנתו על פי דברי המכילתא - 'שמיטה אצל הר סיני' לצפייה לצפייה
31012בהר- שואבים כוחות "שיחה לפרשת בהר". מה הקשר בין מצוות השמיטה למעמד הר סיני בו אמרנו "נעשה ונשמע"? פרשת בהר, רובה ככולה, עוסקת במצוות הקשורות לעניינים של שמיטה ויובל. מה לענייני שמיטה ויובל לכוהנים?! אדרבה, הדבר שהכי לא קשור לכוהנים, זה שמיטה ויובל, כי אין להם חלק בארץ, הם לא מקבלים נחלה... למה נכנסה כאן דווקא, מצות שמיטה ויובל?! ביאור נפלא של הבאר יוסף להבנת העניין... לצפייה לצפייה
31013בהר- היובל והכוהנים "רעיון לפרשת השבוע בהר". מה הקשר של שמיטה לחומש ויקרא המוגדר כ"תורת כוהנים?. "מהי שנת היובל". במה שווה שנת היובל לספירת הטומר? ובמה היא שונה?. "מהו הנוסח של ברכת היובל?". "מי מברך את ברכת היובל?... לצפייה לצפייה
31014בהר- מעמד הר סיני והיובל "דבר תורה פרשת בהר". "הקבלה בין מעמד הר סיני והיובל" נקודות החיבור שמביא הרב רוזנבלום בין שנת היובל למעמד הר סיני - חירות גופנית וחירות רוחנית אל מול חירות גשמית וחירות רוחנית... לצפייה לצפייה
31015בהר- שנת היובל משחררת את כולם! "פרשת בהר דבר תורה". "מהו השם יובל"?. מהי המחלוקת בין רש"י והרמב"ן לגביי המשמעות של המילה יובל?. מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?! ביאור נפלא של ספר 'הכתב והקבלה'... לצפייה לצפייה
31016בהר- מי המלך שלך? "חידוש לפרשת בהר". מדוע דווקא ביום הכיפורים מצווים לשחרר עבדים. לא מצאת יום להתעסק בשחרור עבדים ושחרור קרקעות, רק ביום הכיפורים?!. אם כבר אתה רוצה לשחרר אותם?! תשחרר אותם יום לפני ראש השנה! ביאור נפלא של המהר"ל... לצפייה לצפייה
31017בהר- רק מלאך יכול לעמוד ביובל! "דבר תורה לפרשת השבוע בהר". מתי מתחילה שנת היובל בתשרי, או ביום הכיפורים?!. אם מקדשים אותה בראש השנה, אז מה קורה במהלך עשרה ימים האלה?. "שנת היובל היא תהליך נפשי לאדון". רק מלאך יכול לשחרר עבד ולא לעבוד שנתיים רצופות בקרקע... לצפייה לצפייה
31018בהר- הונאה גזל שלא מרגישים! "רעיון לדבר תורה פרשת בהר". מדוע התורה משבחת את האבות דווקא על עוון הגזל? הרי הם גם לא אכלו חזיר וקיימו את כל התורה?! גזל של הזולת איננו בהכרח פריצה או גניבת מכונית. גזל יכול להיות בעיקר על ידי הונאת דברים. מספר דוגמאות להונאה שמביא הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
31019בהר- לא לזלזל באף אחד! "פרשת בהר סיפור עם מוסר השכל" המלמד שלעולם אל תזלזל במישהו אחר, אין לך לדעת מי הוא העומד לפניך. יהיה בעינך כגדול אף אם הוא קטן... לצפייה לצפייה
31020בהר- צדקה היא דרך מילוט מיום רעה "סיפור מרגש לפרשת בהר". סיפור המובא בספר "טובך יביעו" הממחיש מהו השכר שהשם נותן לאדם שנותן צדקה לעני ואיך הנותן צדקה נמלט בעבור מצווה זו מיום רעה... לצפייה לצפייה
31021בהר- הקב"ה נצרך תמיד "משל ונמשל לפרשת בהר". מדוע אם ההורים אומרים לי לחלל שבת עלי לשמוע בקול ה'? הרי שלשה שותפים באדם וההורים הם הרוב?!... ביאוש של הספר 'שער בת רבים' על דרך "משל ונמשל לפרשת בהר"... לצפייה לצפייה
31022בהר- אתה רק אורח... "משל לפרשת בהר". חיי האדם בעולם הזה, נדמה לאדם שרבים ועצומים ימי חייו בעולם הזה, כיון שעושה את החשבון לפי מספר ימים, אך אם יעשה זאת בשמיטות יבין שהוא רק אורח כאן... לצפייה לצפייה
31023בהר- ההבדל בין צדיק לחסיד "דבר תורה לפרשת בהר". מה ההבדל בין צדיק לחסיד על פי משנתו של האדמו"ר מקוצק... לצפייה לצפייה
31024בהר- זהירות בכבוד הזולת "סיפור עם מוסר השכל" לפרשת בהר. כיצד נזהר ר' חיים עוזר בכבודו של רב אחד שהיה בטוח שהוא צודק גם במחיר שהשני יחשוב שהוא טועה... לצפייה לצפייה
31025בהר- מלווה בריבית כופר בעיקר! "רעיון לפרשת בהר". להבנת מאמר חז"ל שכל המלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל... לצפייה לצפייה
31026בהר- מלווה בריבית לא יקום! "דבר תורה קצר פרשת בהר". להבנה של מאמר חז"ל: "מי שמלווה בריבית אינו עומד בתחיית המתים". ביאורו הנפלא של הכתב סופר לפרשת בהר לצפייה לצפייה
31950בהר בחוקותי- החיבור בין פרשת בהר לבחוקותי "דבר תורה בהר בחוקותי". מהו החיבור בין פרשיות בהר בחוקותי?. כל דבר שמחברים, צריך לדעת שזה לא סתם שבחרו חז"ל לחבר דווקא את הפרשיות הללו. "מהו החיבור שיש בין פרשת בהר לבחוקותי?". החיוב והעונש... לצפייה לצפייה
31951בהר בחוקותי- להתנתק מהגשמיות ולהתחבר לרוחניות! "דבר תורה פרשת בחוקותי". מה הקשר לכל הנושאים שבפרשה: שמיטה, יובל וריבית? ואיך אלו קשורות להכנה לחג מתן תורה?. ביאור נפלא של האדמו"ר מאיזביצא - הקב"ה בחר בשלושת המצוות המופיעות כאן בפרשה – שמיטה, יובל וריבית כדי לנתק אותנו מהם ולחבר אותנו לחג השבועות... לצפייה לצפייה
31952בהר בחוקותי- התרופה לחמדת הממון "בהר בחוקותי דבר תורה". אין לך מחלה ממאירה יותר מהרדיפה של האדם אחרי הכסף! הקב"ה ידע שהכסף בנפשו של האדם, הוא ידע שזו התכונה של האדם - הוא ידע את גודל המחלה. לכן הוא גם נתן לה אמצעי הגנה ותרופות. מהי התרופה לתאוות הממון? לצפייה לצפייה
32000בחוקותי- עמל של תורה "פרשת בחוקותי סיפור". "אם בחוקותי תלכו" רש"י מבאר: שתהיו עמלים בתורה "סיפור על הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל" המראה כיצד קנה את גאונותו בעמלו המופלא בתורה הקדושה... לצפייה לצפייה
32001בחוקותי- החיוב לפי האבא שלך! "פרשת בחוקותי משל ונמשל". "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר" ביאור של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפרשת בחוקותי" מי שיש לו חינוך טוב הציפייה ממנו גבוהה יותר! לצפייה לצפייה
32002בחוקותי- איך לתקן איבוד זמן? "פרשת בחוקותי סיפור". המובא על רבי אליהו מווילנא זצ"ל" הלא הוא: "הגאון מווילנא" כיצד תיקן שינה של 10 דקות יותר ממה שהיה רגיל לישון בכל לילה... לצפייה לצפייה
32003בחוקותי- תכלית האדם וסוד ההצלחה "משלים לפרשת בחוקותי". משלים על עמל בתורה. וכבר אמרו רבותינו ז״ל: ״תלמוד תורה כנגד כולם״. מהו עמל של תורה? ומהי השאיפה שצריכה להיות ללומד התורה בשני משלים של הרמח"ל ורבי עקיבא איגר... לצפייה לצפייה
32004בחוקותי- תלמיד חכם בחמש דקות "סיפור לשבת בחוקותי". על רבי משה סופר זצ"ל הלא הוא: ה"חתם סופר": בו מגלה הרב לתלמידיו את סוד גאונותו: "כך הפכתי לתלמיד חכם בחמש דקות!.." לצפייה לצפייה
32005בחוקותי- התורה לא מצווה עלינו להיות גאונים "סיפור קצר לפרשת בחוקותי" מובא בספר "וקראת לשבת עונג" על רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים" המביא לידיעה שהתורה מצווה עלינו להיות עמלים בתורה! ולא להיות גאונים... לצפייה לצפייה
32006בחוקותי- מטרתן של קללות "משל ונמשל לפרשת בחוקותי". שהביא ה"חפץ חיים" לאלו המפחדים מן הקללות שבפרשתנו המבארים שכל מטרתן היא בעצם להורות לאדם את הדרך הנכונה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32007בחוקותי- ה"סגולה" שיש בקללות... "סיפור חסידי בחוקותי". האם קורה משהו למי שרוצה לעלות לתורה דווקא בקללות?! סיפור מדהים של הצלחה גדולה שהתבררה ככישלון הגדול ביותר... "הסתכלות של רב"... מתאים כ- "רעיון לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32008בחוקותי- אנו עמלים ומקבלים שכר "פרשת בחוקותי דבר תורה קצר". "רעיון של החפץ חיים" המבאר שיש הבדל מהותי בנתינת השכר על עמל התורה. בנוסף הבנה בתפילתו של נחוניה בן הקנה: "..אָנו עֲמֵלִים וּמְקַבְּלִים שָׂכָר וְהֵם עֲמֵלִים וְאֵינָם מְקַבְּלִים שָׂכָר..." לצפייה לצפייה
32009בחוקותי- עמל התורה וקיום העולם "שיחה לפרשת בחוקותי". מדוע הקב"ה מתחנן לעם ישראל, שישמרו את חוקות התורה, וישמרו את עמל התורה? מה זה גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם? גשם, זה אחד המפתחות שבידיו של הקב"ה, אז למה כתוב וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם? היה צריך לומר – ונתתי גשמים בעתו?! מה הקשר של הבריאה עם עמל התורה? ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בחוקותי" לצפייה לצפייה
32010בחוקותי- גזירת עמל התורה! "דבר תורה בחוקותי". למה קוראים לתורה בשם 'חוק'?. הקב"ה חפץ שנחזור על התורה – גם על חמישה חֹמשי תורה, וגם על שישה סדרי משנה, וגם על הגמרא בתלמוד בבלי וגם על הירושלמי, לחזור ולשנן פעם אחר פעם, כאות לחוקה בטבע... לצפייה לצפייה
32011בחוקותי- להפוך את הקללה לברכה "חידוש לפרשת השבוע בחוקותי". הֲרֵינִי הוֹפֵךְ לָכֶם קְלָלוֹת לִבְרָכוֹת, אֵימָתַי כְּשֶׁתִּשְׁמְרוּ אֶת תּוֹרָתִי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב: "אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ". ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בחוקותי" כיצד ה' יהפוך את הקללה לברכה - כפי שמביא הספר כמוצא שלל רב, בשם חתנו של המהרש"א. לצפייה לצפייה
32012בחוקותי- תוכחה סימן לאהבה "דברי תורה בחוקותי". לשמוע קללות זה דבר מפחיד כשלעצמו, ובפרט לזה שעולה לתורה בקריאה הזו. אך יש לדעת - מי שרוצה לראות כמה ה' אוהב אותו שיקשיב היטב לתוכחות... לצפייה לצפייה
32013בחוקותי- הקללות וחורבן בתי המקדש "שיעור קצר לפרשת השבוע בחוקותי". "מה ההבדל בין הקללות בפרשת בחוקותי לאלו שבפרשת כי תבוא"?. כיצד הקללות של פרשת בחוקותי, קשורות לבית ראשון והקללות שכתובות בפרשת כי-תבוא, קשורות לבית שני?. ביאור נפלא ל - "הכנה לחג השבועות", וב- "הכנה לראש השנה"... לצפייה לצפייה
32014בחוקותי- הקללות בהתאם להתדרדרות! "בחוקותי שיעור קצר". מדוע מניין הקללות שבפרשת בחוקותי הוא מ"ט קללות?. ובכלל מדוע כל הכפולות של הקללות באות במספר שבע? ביאור נפלא לאור דברי רש"י... לצפייה לצפייה
32015בחוקותי- איך בן אדם מתדרדר? "דברי תורה לפרשת בחוקותי". איך אדם מסוגל לעבוד עבודה זרה? למרות שברור לו שאין בה ממש?! מהי נקודת ההתחלה שבה מצליח היצר הרע לדרדר את האדם? ביאור הרמב"ן והספורנו שתחילת ההתדרדרות של האדם, מתחילה בְ- "וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ" לצפייה לצפייה
32016בחוקותי- שבע כוחות של היצר הרע "מבחר ביאורים לפרשת בחוקותי". איך קשור המספר 7 ליצר הרע?. מה "ההבדל בין המלאך מיכאל למלאך גבריאל?". "למה שיטת המעוף של המלאך מיכאל היא באחת ושל המלאך גבריאל בשתיים?". למה שיטת המעוף של מלאך המוות היא בשמונה?. "מדוע שכשנפרדים מן הנפטר, עושים לו שבע הקפות"? לצפייה לצפייה
32017בחוקותי- עבירה גוררת עבירה "דבר תורה בחוקותי". "דוגמאות מהתורה לעבירה גוררת עבירה". "סיפור על הבן איש חי" שהציל גנב מרדת שחת וחזר למוטב בזכות שמירה על האמת... לצפייה לצפייה
32018בחוקותי- יעקב אבינו ראשון! "פרשת בחוקותי דבר תורה". "וְזָכַרְתּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם..." מה הפסוק הזה ניכנס לאמצע הקללות? הרי הפסוק הזה מדבר שהקב"ה יזכור אותנו, מה השייכות שלו כאן באמצע הקללות?!. מדוע יעקב ראשון לפני יצחק ואברהם?. למה הקב"ה השתמש ביעקב ולא השתמש ביצחק?. ומדוע זו הפעם היחידה שמופיע יעקוב עם האות וא"ו?... ביאור נפלא מתוך שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
32019בחוקותי- הקללות עמלק והגאולה "שיחה קצרה לפרשת בחוקותי". מדוע הקללות – מתחילים באות ו – "וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי" ומסתיימות באות –ה: "בְּיַד מֹשֶׁה"? ביאור נפלא של השל"ה הקדוש והמהר"ל להבנה שעמל התורה מביא ברכה - דוחה את עמלק, משלים את כיסאו של הקב"ה ומביא את אליהו הנביא... לצפייה לצפייה
32020בחוקותי- "ונשלמה קללות שפתינו" "ממתק לשבת בחוקותי". מה עלינו לעשות כדי שהקללות הללו לא יבואו עלינו?... ביאור נפלא של התפארת שלמה, לאדמו"ר מראדומסק שנמצא בפרשת כי-תבוא... לצפייה לצפייה
32021בחוקותי- עמל של גדול הדור "פרשת בחוקותי סיפור קצר". איך יזכו ישראל לכל הברכות הכתובות בפרשה. "סיפור על הרב עובדיה יוסף" המראה מהו עמל התורה שלו ובעצם מהו העמל שנדרש כדי להיות גדול הדור... לצפייה לצפייה
32022בחוקותי- המזל לא פוטר ממצוות! "וורט לפרשת בחוקותי". ביאור נפלא של האור החיים על פי "סיפור על רב נחמן בר יצחק" המלמד שהמזל אומנם קובע אך לא פוטר ממצוות ה'... לצפייה לצפייה
32023בחוקותי- בן תורה ושוקולד?! "חידוש לפרשת השבוע בחוקותי". ביאור נפלא של הרה"ג חיים קנייבסקי להבדל בברכות שבין פרשת כי תבוא לאלו שבפרשתינו שנכתבו בצימצום. בנוסף סיפור חסידי המבאר שלתלמידי חכמים נדרשת "הסתפקות במועט"... לצפייה לצפייה
32024בחוקותי- וורטים לפרשת בחוקותי "וורטים לפרשת בחוקותי": ביאר הפסוק "יעזוב רשע דרכו".., שאלתו של רבי משה פיינשטיין זצ"ל על הפסוק "ונתתי גשמיכם בעתם" הגשמים – של שמים הם, ומדוע נאמר "גשמיכם"?!... לצפייה לצפייה
32025בחוקותי- לאכול מבשר הבנים "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בחוקותי" שחסיד יאמר תודה רבה להקב"ה שנתקיים בי מקרא שכתוב: "וַאֲכַלְתֶּם בְּשַׂר בְּנֵיכֶם וּבְשַׂר בְּנֹתֵיכֶם תֹּאכֵלוּ"!... הייתכן?!... לצפייה לצפייה
32026בחוקותי- העיקר הוא ה"תלכו"! מהו ההבדל בין 'ידיעת התורה' לבין 'יגיעת התורה'. "משל ונמשל לפרשת בחוקותי" המבארים שעיקר החיוב של "לימוד התורה", היא כאמצעי להגיע ל"יגיעת התורה", והעיקר היא הדרך של היגיעה והעמל ולא התוצאה של ידיעת התורה... לצפייה לצפייה
32027בחוקותי- תרופת הפלא "בחוקותי משל ונמשל" הבאים להמחיש שכל מי שסבור שלימוד תורה יכול להיחשב כחוויה נעימה שאינה מחייבת הליכה לאורה, אינו אלא טועה!... לצפייה לצפייה
32028בחוקותי- "ממך - אליך אברח" פרשת בחוקותי "סיפור עם מוסר השכל על השואה" המנסה להסביר "היכן היה ה' בשואה"?!... לצפייה לצפייה
32029בחוקותי- להתפלל על אהבת התורה "בחוקותי סיפור עם מוסר השכל" המבארים מדוע אדם שלא מבין סוגייה עליו להתפלל על אהבת התורה... ומה "הקשר בין אהבת התורה להבנת התורה"... לצפייה לצפייה
32030בחוקותי- וורטים קצרים "וורטים קצרצרים לפרשת בחוקותי" המדברים בגודל מעלת הייסורים, אהבת ה' והברית הנצחית... לצפייה לצפייה
32031בחוקותי- דקדוקי רש"י בפרשת בחוקותי "פרשת בחוקותי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בחוקותי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
32901בחוקותי- נתינה לעני היא כבוד השם "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע בחוקותי" המסיימות את ספר ויקרא. שלמה המלך אומר בספר משלי: ״מלווה השם-חונן דל״ מי יכול להיקרא מלווה להקב״ה? "משל ונמשל לפרשת בהר בחוקותי" המבארים שהנותן לעני למעשה מכבד את השם יתברך. לצפייה לצפייה
32999פרשת בחוקותי ההכנה לחג השבועות "פרשת בחוקותי וחג השבועות". הקשר בין פרשת בחוקותי לחג השבועות?. "מדוע נקרא חג השבועות - ראש השנה?". מה המשמעות שעזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים (= פרשת בחוקותי) קודם עצרת?. ביאור נפלא לצורך בהכנה ליום הדין של חג השבועות, צריכים חמישים יום!... לצפייה לצפייה
33000במדבר- "איש ראש לבית אבתיו הוא" "סיפור קצר לפרשת במדבר". מגילת היוחסין של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל. איך התמודד כילד עם אובדן של מורשת אבות והקבלה להתחיל את הכול מחדש... לצפייה לצפייה
33001במדבר- אש מים ומדבר "דבר תורה פרשת במדבר". על שלשת הדברים שהתורה נמשלה אליהם: "אש מים ומדבר" שהם למעשה "שלושת היסודות בקבלת התורה"... סיפור יפה על מאמר חז"ל בפרקי אבות: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל.." לצפייה לצפייה
33002במדבר- "קרואי העדה" "סיפור על הגאון מוילנא" המדגיש את החשיבות של ההחלטות המתקבלות אצל פרנסי הדור -"קרואי העדה" וההשלכות שלהן... כמו כן את הרגישות של הגאון לעניי הארץ... לצפייה לצפייה
33003במדבר- "דרך ארץ קדמה לתורה" "דבר תורה לפרשת במדבר". "מדוע פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות"? כיוון שיש בה משהו הכרחי לקבלת התורה והוא העניין של "רגישות לזולת"... סיפור על "מהי רגישות לזולת אצל גדולי ישראל"... לצפייה לצפייה
33004במדבר- "פרנסני ככלב וכעורב" "סיפור לפרשת במדבר". על גודל האחריות המוטלת על כתפיהם של מנהיגי הדור. כמי שהופקדו על הציבור עליהם לדעת כי באחריותם לדאוג להם ולא רק לקבל מהם כבוד... לצפייה לצפייה
33005במדבר- הקשר שבין המדבר לתורה "פרשת במדבר דבר תורה". ״ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת״. אם כך מחייב הדבר קשר בין הפרשה לבין חג השבועות. מהו אם כן הקשר? ועוד "מליצה על חכמתו של היהודי"... לצפייה לצפייה
33006במדבר- פרשה ללא מצוות "פרשת במדבר דבר תורה". מחלוקת הרמב"ם עם הבה"ג - בעל ההלכות גדולות האם יש בפרשת במדבר מצווה אחת או שמא היא אחת משש הפרשיות שבארבעת החומשים האחרונים שאין בהן מצוות... לצפייה לצפייה
33007במדבר- המסר מתנורו של עכנאי "רעיון לפרשת השבוע במדבר". שלושת המופתים שעשה רבי אליעזר בן הורקנוס בפסיקתו על תנורו של עכנאי. ומדוע בחר דווקא לעשותם בשלושת הדברים: חרוב, אמת המים וכותלי בית המקדש המסמלים את הדרך לקניין בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
33008במדבר- דגלים = אחדות וייחודיות "רעיון לשבת במדבר". איך יתכן שלכל שבט מבני ישראל יהיה דגל משלו, היכן האחדות והאחידות?! תשובה נפלאה המביאה לתובנה כי כולנו מאוחדים בעצם זה שכל אחד ייחודי ומשלים את השני... לצפייה לצפייה
33009במדבר- מי שחשוב סופרים אותו! "דבר תורה במדבר". "מדוע המניין מסמל חשיבות?". למה הפרשה שמקדימה את קבלת התורה, היא הפרשה שמדברת על מניינם של בני ישראל?. ביאור נפלא של המדרש להסביר את החשיבות והקשר לחג השבועות. לצפייה לצפייה
33010במדבר- המדבר והתורה "שיחה קצרה לפרשת במדבר". מה מיוחד במדבר עד שחז"ל מביאים במדרש: "לֹא נִתְּנָה הַתּוֹרָה לִדְרֹשׁ אֶלָּא לְאוֹכְלֵי הַמָּן"?!. מהי ההתעלות שהגיע אליה עם ישראל דווקא במדבר?. הבטחתו של הרמב"ם: למי שמקבל על עצמו עול תורה, לא יצטרך לדאוג לצרכיו - מדוע? ביאור נפלא מהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על שלשת הדברים שישי במדבר ובדרך קניית התורה. לצפייה לצפייה
33011במדבר- הצימאון למים ולתורה "במדבר דבר תורה". אחד מקנייני התורה, זה השותה מים לצמאו? מבחר מקורות חז"ל להבנה שהתורה נקנית מתוך צימאון – כשאתה שותה את התורה מתוך צימאון, זה נקרא שלמדת תורה!. מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת במדבר". לצפייה לצפייה
33012במדבר- המבדיל בין אור לחושך "שיחה קצרה פרשת במדבר". ביאורו של הרמב"ן תוך סקירה על המהות של ספר במדבר. בנוסף המדרש אומר: וַיַּבְדֵּל אֱלֹוקים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחשֶׁךְ, כְּנֶגֶד סֵפֶר בְּמִדְבַּר - מה הקשר?! ביאורו של הספר יפה תואר בהקשר למניין בני ישראל פעמיים בחומש זה... לצפייה לצפייה
33013במדבר- "להיות לו דירה בתחתונים" "במדבר דבר תורה". אם חשוב להקב"ה כ"כ למנות את בני ישראל, אז בְ –ב' בניסן היה צריך למנות אותם?, הרי בְ– א' בניסן הייתה השראת שכינה על המשכן, ביום למחרת, ב' בניסן, היה צריך למנות אותם , למה המתינו שלושים יום?! ביאור נפלא של השפתי חכמים, והמהר"ל ב'גור אריה'... לצפייה לצפייה
33014במדבר- כל יהודי הוא אות בספר התורה "דבר תורה לשבת במדבר". "מדוע חייבים למנות את בני ישראל לפני חג השבועות?". ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום להבנה שהמניין של עם ישראל, הוא הדבר העיקרי שעליו היה מושתת כל מעמד הר סיני... לצפייה לצפייה
33015במדבר- תורה בחינם! "פרשת במדבר רעיון". "מה שנותנים בחינם, שווה חינם" - למה התורה בחינם?!. ואם כך הוא מדוע דוד ושלמה אמרו: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חֲפָצֶיךְ לֹא יִשְׁווּ בָהּ"? "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף"?!. ביאור נפלא של הספר 'אוהל משה' שללא התורה אין חיים לעולם. ובכלל מה עדיף ללמוד תורה או לתמוך בלומדי התורה? לצפייה לצפייה
33016במדבר- קניית תורה רק במדבר "פרשת במדבר סיפור". "סיפור על החפץ חיים" המלמד שהענווה ושפלות הרוח הינה תנאי בסיסי לקנית התורה, ואכן בכל מקום שבו מצאנו תורה – מצאנו גם את מידת הענווה... לצפייה לצפייה
33017במדבר- חזון של דף בודד "פרשת במדבר דרשה". "איך התחיל הדף היומי?" סיפורו של ר' מאיר שפירא האיך הצליח בחזונו להפוך למפעל אדיר של הדף היומי בגלל משפט אחד של אימו: "לעולם לא תוכל להשלים את שהפסדת היום!"... לצפייה לצפייה
33018במדבר- להפנים את התורה "מוסר השכל לפרשת במדבר"ביאור נפלא אודות הסמיכות של פרשת במדבר לחג השבועות מתוך סיפור שהובא במוסף ש"ק יתד נאמן ב'צידה לדרך שנתן רבי יחיאל מיכל גורדון לתלמידיו בסוף הזמן של לימודיהם בישיבה.... לצפייה לצפייה
33019במדבר- תפילה של בן נשמעת! "סיפור לפרשת במדבר" יהודי הגדל לתוך עולם של אמונה בבורא, כבר משחר ילדותו מתחנך ומכיר במציאות התפלה. ההרגל נעשה לטבע, ובאפן פשוט, כאשר הוא נקלע לקושי או למצוקה – נושא הוא עיניים אל אבא רחום שבשמים וקורא... אבל מי שלא?. יהודי שרחוק מהבורא, מה הוא עושה בשעת צרה? אל מי הוא פונה?!... לצפייה לצפייה
33020במדבר- ייחוס ועבודה עצמית "וורט לפרשת במדבר". מה ההבדל בין שבט לוי לבני שאר השבטים? מדוע לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל מגיל שלושים שנה – בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל דבריו?! ביאור נפלא של בעל ה"שואל ומשיב"... לצפייה לצפייה
33021במדבר- לדעת שקוראים לי! "פרשת במדבר וורט קצר". ביאור קצר בדברי רש"י לפרשת במדבר. על ההבדל בין הקהלת העדה על ידי חצוצרות ואת הנשיאים בקריאה של שמותם... לצפייה לצפייה
33022במדבר- לבצע גם אם לא מבינים! "דרשה קצרה לפרשת במדבר". מדוע היה צורך לציין שמניינם של ישראל היה "כאשר ציווה ה' את משה", כלום אין אנו יודעים זאת?! ביאורו הנפלא של רבי משה פיינשטיין זצ"ל... לצפייה לצפייה
33023במדבר- שלומיאל שכמוך! "וורט קצרצר לפרשת במדבר". מה זה שאומרים לאחד שלא יוצלח - "שלומיאל"?! ביאור נפלא של ספר אמרות החכמה: "למה קוראים לעני שלומיאל?" הלא הוא היה נשיא שבט שמעון?!... לצפייה לצפייה
33024במדבר- זהירות בדרכים "סיפור חסידי לפרשת במדבר". רמז נפלא שלמד הרב הקדוש רבי משה מקוברין זצ"ל מפרשת השבוע על ענייני עבודת האדם בעולמו... בנוסף "סיפור על חסיד" שרבו ניסה להזכיר לו את משנת חייו, את החסידים ואת התפילה, וכך קיווה הרבי שהוא יישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי הדרכים... לצפייה לצפייה
33025במדבר- מה שנשאר שלי! "פרשת במדבר וורט קצר". וורט קצר של הנציב מוולוג'ין המבאר מדוע אצל כל שבט כתובה בתחילת המניין האות ל´ – לבני אפרים, לבני שמעון... רק בשבט האחרון, שבט נפתלי, היא לא כתובה - "בני נפתלי"?!.... לצפייה לצפייה
33026במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33027במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33028במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33029במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33990הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות "פרשת במדבר וחג שבועות". כל מועד שחל במהלך השבוע, יש למועד קשר לפרשה שלפניו אם כך הוא נשאל: "מה הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות?" מדוע מציין המדרש את חביבותן של בני ישראל בעיני הקב"ה: "חיבה גדולה חיבב הקב"ה את ישראל שעשאן דגלים כמלאכי השרת..."?... ביאור נפלא של הרב רוזנבלום לצפייה לצפייה
34000נשא- שלושת החברים של האדם "משל ונמשל פרשת נשא" החברים של האדם שיש לו בעולם הזה עומדים למבחן בשעת פטירתו והנה דווקא החבר שהוא השקיע בו הכי מעט מתגלה כזה שמוכן להקריב את עצמו בשבילו... לצפייה לצפייה
34002נשא- מה נשאר לך באמת?! "משל ונמשל לפרשת נשא". רעיון של החפץ חיים המובא בספרו של הרב רבינשטיין המבאר את הפסוק: "איש אשר ייתן לכהן לו יהיה" מה שנתת למצוות זה מה שנשאר לך באמת?!... לצפייה לצפייה
34003נשא- ערבות הדדית של עם ישראל "ערבות הדדית פרשת נשא" רעיון נפלא של ר' משה חגיז מתוך דרשה שנשא בערב יום כיפור, על הפסוק מפרשתינו: "איש או אישה... והתודו... והשיב את אשמו". "משל ונמשל לפרשת נשא". לצפייה לצפייה
34004נשא- ה' קובע מי קטן! "פרשת נשא דבר תורה קצר". הרבה פעמים אנו חושבים שמי שגדול תמיד יישאר כך והקטנים ובניהם החלשים לא ישרדו... הוכחה מפרשת השבוע שהקב"ה מחליט מי קטן ומי יהיה גדול... לצפייה לצפייה
34005נשא- "וורטים קצרים לפרשת נשא" "פרשת נשא וורטים קצרים". מבחר וורטים לפרשת נשא על ברכת הכהנים. וורטים על ברכת כוהנים... לצפייה לצפייה
34006נשא- כתר של כבוד לנזיר "אבן עזרא לפרשת השבוע נשא". ביאורו של רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל בפירוש המילה: "נזיר" והקשר לפסוק: "כִּי נֵזֶר אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁוֹ" בנוסף "סיפור מדהים על שליטתו של הרב ש"ך ברצונות שלו"... לצפייה לצפייה
34007נשא- במה נתייחד הנזיר? "מוסר השכל לפרשת נשא" נזיר הושווה לכהן גדול בכך שאינו יכול להיטמא לשבעת הקרובים. "מדוע זכה הנזיר בקדושה שכזו" מה שלא זוכה כהן הדיוט?! רעיון נפלא הנלמד מ"שני סיפורים על רבי עקיבא"... לצפייה לצפייה
34008נשא- טהרת הייחוס של עם ישראל "פרשת נשא ומתן תורה". שהפרשה שלנו, היא בעצם המשך של מעמד הר סיני? האם התורה ניתנה לעם ישראל, היא ניתנה להם בגלל טהרת הייחוס?. קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת נשא"... לצפייה לצפייה
34009נשא- שלשת המגורשים כנגד מה? "דבר תורה נשא". ביאור הכלי יקר שמצורע, זב וטמא מת, הם כנגד ג' עברות. ולעומתו בעל הטורים מבאר: ששלושת הטומאות האלה באים כנגד חטא אדם הראשון, וכנגד שלושת המעורבים בו - הנחש, האישה והאדם... לצפייה לצפייה
34010נשא- הקשר בין כל הטמאים "פרשת נשא דבר תורה" הסדר של הפרשה, שמתחילה בעניין המצורע, עוברת לעניין הזב וטמא מת, ומיד לאחר מכן, מדברת הפרשה על גזל הגר וסוטה?!. ביאורו של הרמב"ן לכך שהפרשה הזאת קושרת את המצורע, הזב והזבה, טומאת המת, גזל הגר, סוטה ונזיר באופן נפלא. לצפייה לצפייה
34011נשא- לאבד שליטה! "דבר תורה נשא". מה הגדולה של נזיר שלא לשתות יין? יש מאות אנשים שיין בכלל לא מדבר אליהם ואילו לא הייתה חובה לעשות קידוש והבדלה על יין הם לא היו נוגעים ביין?! ביאור נפלא על דרך מיוחדת של היצר הרע לתקוף את האדם. לצפייה לצפייה
34012נשא- ניסיון היופי והמכשלה ממנו "נשא דבר תורה". מה הקדושה של הנזיר שלא להסתפר? רוב האנשים מסתפרים פעם בחודשיים, יש מהחסידים שלא מסתפרים מפסח ועד שבועות – 49 יום ולא מרגישים 'קדושים' בכך... ביאור נפלא על דרך מיוחדת של היצר הרע לתקוף את האדם. לצפייה לצפייה
34013נשא- לא כולם מגיבים באותה מידה "פרשת נשא חידוש". הנזיר הוכתר בתואר "קדוש", כשאחד האיסורים הוא איסור הטומאה למת. לא ראיתי הרבה שמוכנים להתקרב למת ובטח שלא להתעסק בקבורה שלו... כניסה לבית קברות עבור רוב האנשים היא בלית ברירה ופעם עד פעמיים בשנה... מה אם כן הגדולה בהימנעות מטומאה למת?!... ביאור נפלא בדרך ההתמודדות והתגובה של אנשים לנפטר... לצפייה לצפייה
34016נשא- דקדוקי רש"י בפרשת נשא "פרשת נשא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת נשא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
34100נשא- לא ליפול ברשת "נשא לאחר מתן תורה". בקיום מצוות תורה נדרשת זהירות שלא ליפול ברשת שטווה לנו היצר הרע. לקחת את ההתעלות הזו ולהמשיך איתה קדימה... "משל מליצי המתאר את השיטה של היצר הרע"... ״אחרי שקיבלנו את התורה, צריכים להיזהר שלא לעשות שוב עגל, כמו שהיה במתן- תורה״... לצפייה לצפייה
34101נשא- הפרשה שלאחר מתן תורה "הקשר בין נשא למתן תורה" אם חג שבועות יוצא בשבוע של פרשת נשא, אם כך חייב להיות קשר בין הפרשה לחג. מהו הקשר? "במה נתייחד הנזיר"? והלימוד מזה לימים שלאחר "חג השבועות - הפרישות מתענוגות העולם הזה"... לצפייה לצפייה
34104נשא- החשש הגדול לאחר חג השבועות "פרשת נשא לאחר חג השבועות". מהו המסר הצפון בפרשת נשא ומהו החשש הגדול לאחר ההתעלות של ספירת העומר ומתן תורה?!... רעיון נפלא בדרך של "משל ונמשל ממדרש תנחומא"... לצפייה לצפייה
34105נשא- להשתמש ב"קפסולה" שה' נתן... "דבר תורה קצר נשא". עצה טובה לאחר הימים של ימי ספירת העומר וקבלת התורה על מנת לשמור על ההתעלות לאורך זמן?! "רעיון נפלא של האדמו"ר מקלוייזנבורג" זצ"ל בדרך של "משל ונמשל לפרשת נשא"... לצפייה לצפייה
34106נשא- הפרידה מחג השבועות "למה פרשת נשא היא הארוכה ביותר"? מהו הלקח שיש למוד מכך שדווקא בני קהת נשאו את הארון ודווקא בכתף?!. ביאור נפלא כיצד נפרדים מחג השבועות דווקא עם פרשת נשא הארוכה ביותר בתורה... לצפייה לצפייה
34107נשא- כל מאמץ משפיע! "דבר תורה לשבת פרשת נשא". "מהי המשמעות של קבלה רוחנית שאדם מקבל על עצמו"? איך משפיעה קבלה קטנה של אדם עליו ומעניקה לו נצחיות?... ביאור נפלא מתוך פרשת השבוע פרשת נשא. לצפייה לצפייה
35000בהעלותך- ממי כדאי לקבל עצה... "סיפורים קצרים פרשת בהעלותך". "סיפור עם מוסר השכל פרשת בהעלותך". על קבלת עול הנדרשת מאתנו בקבלת עצה מחכם, "משל נפלא שמביא בעל החידושי הרים". בנוסף "סיפור הממחיש את העניין שהתורה נצחית" בכל המקומות ובכל הזמנים!!!... לצפייה לצפייה
35001בהעלותך- מגיד שבחו של אהרון שלא שינה "משל לפרשת בהעלותך". מהי הגדולה של אהרון "מגיד שבחו של אהרון שלא שינה" אף אחד לא משנה ממה שה' אומר לו?! משל המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר מהו שיבחו של אהרון בכך שלא שינה ממה שאמר לו הקב"ה... לצפייה לצפייה
35002בהעלותך- מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן "דבר תורה לפרשת בהעלותך". מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן דווקא שראה ששבט אפרים מקריבים קורבן?! ביאור נפלא מהמדרש על "הפיצוי שהקב"ה נותן לאהרון" בתמורה: המנורה וברכת הכוהנים ומדוע עדיפים הם על פני חנוכת המזבח... לצפייה לצפייה
35003בהעלותך- מי נקרא חרדי? "סיפור לפרשת בהעלותך". "מי נקרא חרדי?" מיהו החרד באמת לדבר ה'?! כיצד אוכל לדעת האם אני בין אלו או חלילה מובדל?! בפרשת השבוע טמונה הבדיקה הפשוטה... בחן את עצמך... לצפייה לצפייה
35004בהעלותך- מי שמצטער מקבל! "דבר תורה בהעלותך". "דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו.." הרי דיבור הוא לשון קשה, ואילו אמירה היא סגנון רך ומפייס ואיך מסתדרים כאן השניים? נראה שבתחילה ה' מקפיד על אהרון ולבסוף מפייס אותו – על מה הייתה ההקפדה?! ביאור נפלא של הרב חיים כפוסי זצ"ל והלקח לגבינו... לצפייה לצפייה
35005בהעלותך- כוחו האדיר של הרצון "דרשה לפרשת בהעלותך". הרצון לקיום מצוות היו מנת חלקם של אלו שביקשו ממשה רבנו: "למה נגרע" הם לא וויתרו על מצווה למרות שהיו פטורים ממנה על כוחו של רצון מפרשת בהעלותך... לצפייה לצפייה
35006בהעלותך- חצוצרות וקידוש בשבת "ממתק לשבת בהעלותך". רעיון לפרשת שבוע בהעלותך. הקשר בין התקיעה בחצוצרות לקידוש בשבת, להקיף את מידת הדין ברחמים לצפייה לצפייה
35007בהעלותך- להגיע לשלמות בקיום המצוות "משל ונמשל בהעלותך". "שלמות לעולם הבא" לה זוכה האדם בקיום כל המצוות העומדות לפניו בעולם הזה?. מהו ההפסד שנוחל אדם המפסיד ולו מצווה אחת נוכל ללמוד בפרשתנו מאהרון הכהן ומהאנשים שהיו טמאים לנפש אדם... לצפייה לצפייה
35008בהעלותך- פסח שני הזדמנות חוזרת "רעיון לשבת בהעלותך". לשם מה ניגש משה להקב"ה לשאול שאלה שלכאורה ידע את תשובתה?! רעיון נפלא של בעל התניא הנלמד מ"פסח שני" על כך שאין אין מצב "אבוד" - תמיד אפשר לתקן ולהשלים... לצפייה לצפייה
35009בהעלותך- אין אותיות מיותרות! "חידוש לפרשת בהעלותך". תשובת הבן איש חי לשאלה לשם מה נוספו כאן האותיות ב' ו-ה' במילה "בהעלותך"?! וההוכחה מהברייתא שאנו אומרים בכל בוקר בתחילת התפילה - בקורבנות המבארת את סדר המערכה. לצפייה לצפייה
35010בהעלותך- מה חיפשת שם?! "פרשת בהעלותך דבר תורה". רעיון שמביא המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל" לבאר מה ההבדל בין חכמת התורה לחכמות הגויים ולשאול את עצמינו האם 'מילאנו את כרסינו' ש"ס ופוסקים שכבר יש לנו זמן ללמוד חכמות אחרות... לצפייה לצפייה
35011בהעלותך- גם על הפרנסה יש שכר! "פרשת בהעלותך משל ונמשל". המבארים את השאלה: לשם מה היה צורך שכל המנורה תיעשה מקשה אחת? וכי מה זה משנה עם הכן שעומדת עליו המנורה יהיה בחלק נפרד?!והידיעה שאם הפרנסה אצלך היא בסיס ללימוד התורה הקדושה – תקבל גם עליה שכר... לצפייה לצפייה
35012בהעלותך- אל תהיה כמו ערב רב! "סיפור עם מוסר השכל בהעלותך". אנו מסתכלים על הערב רב ושואלים את עצמינו: הייתכן?! איך יכלו לצאת בריש גלי נגד הקב"ה ולומר: "מי יאכילנו בשר?!" ובפרט שהדבר היה שקר מיסודו?! משל ונמשל המעלים שאלה: האין אנחנו כאותו הערב רב בענייני הפרנסה?! אמנם חשוב לדאוג לפרנסה אך לא על חשבון תפילה ולימוד תורה. לצפייה לצפייה
35014בהעלותך- תאמין היא תגיע אליך! "מוסר מפרשת בהעלותך". המן ניתן לכל אחד כפי מדרגתו. ככל שהאדם נעלה יותר כך אין הוא צריך להתאמץ כלל וכלל. סיפור על רבי מאיר מפרימשלן שהצליח להסביר זאת לתלמידיו בצורה מיוחדת... אילו רק נאמין באמת הרי שלא נצטרך לעבוד כל כך קשה... לצפייה לצפייה
35015בהעלותך- אין אורו של משה חסר כלום "בהעלותך משל ונמשל". משה עומד ומתמרמר עד כדי שהוא מוכן למות – "הרגני נא הרוג" מה קרה למשה רבינו? ממה הוא פחד?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל שסיפר הרבי מקוצק לתלמידו-רבי יצחק מוורקה הוא אמנם דמיוני אך יש בו דרך הנהגה לגביי כל מנהיג... לצפייה לצפייה
35016בהעלותך- חלישות הדעת של אהרון "בהעלותך דרשה". מהי היא חולשתו של אהרון?! בסך הכול לא היה בחנוכת הנשיאים ולא הביא קרבן - אז מה אם הוא לא היה?! וכי מישהו האשים אותו שלא הביא קרבן? – לא היית אז אין לך חובה להביא! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת בהעלותך"... לצפייה לצפייה
35017בהעלותך- נקודת המבחן שלך! "מסר מפרשת בהעלותך". אהרון לא זוכה להקריב קרבן וחלשה דעתו. טמאים מבקשים אף הם לעשות הפסח וה' נותן להם פסח שני. והמתאוננים שביקשו לפרוש מהקב"ה - ונשרפו... מה הקשר בין שלשת המקרים? והלקח לגביי כל אחד מאיתנו בקיום המצוות... לצפייה לצפייה
35018בהעלותך- הימים שחייבים לאכול בשר "דבר תורה לפרשת השבוע בהעלותך". "באלו ימים חייבים לאכול בשר"? "וְנָתַן ה' לָכֶם בָּשָׂר וַאֲכַלְתֶּם. לֹא יוֹם אֶחָד תֹּאכְלוּן וְלֹא יוֹמָיִם, וְלֹא חֲמִשָּׁה יָמִים וְלֹא עֲשָׂרָה יָמִים וְלֹא עֶשְׂרִים יוֹם. עַד חֹדֶשׁ יָמִים..." ביאור נפלא של הרוקח לפרשת בהעלותך לצפייה לצפייה
35019בהעלותך- זהירות! אל תחליף בין הפתקים "דבר תורה קצר בהעלותך". הקב"ה אומר על גאוותן: אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. מאידך נאמר במשנה: לכל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולם... אז "מה עדיף גאווה או ענווה" ביאור נפלא של השרף מקוצק... לצפייה לצפייה
35020בהעלותך- מי שמדליק לא חטא! "דבר תורה בהעלותך". איזו נחמה יש לאהרון בכך שהוא מדליק את הנרות?!. "למה האישה מדליקה את הנרות?". אם במעמד הר סיני, פסקה זוהמתם של ישראל, הרי שהאישה לא צריכה יותר להדליק, כי החטא שלה ניגמר במעמד הר סיני?! לצפייה לצפייה
35021בהעלותך- דקדוקי רש"י בפרשת בהעלותך "פרשת בהעלותך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בהעלותך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
35022בהעלותך- הגבלת גובה לכהן הגדול "פרשת בהעלותך דרשה קצרה". לשם מה, אפוא, היה צורך במעלה לעלייה למנורה? הלא גובהה של המנורה היה רק שלוש אמות, כך שכל אדם יכול להגיע אליו בנקל בהרימו את ידו?! ביאור נפלא של בעל "מלא העומר"... לצפייה לצפייה
35023בהעלותך- מקבל את הדין באהבה "פרשת בהעלותך וורט קצר". ביאור נפלא של ה'תורת משה' על פי המדרש איכה על גדולתו של אהרון הכהן ואיך קיבל עליו את הדין באהבה.. לצפייה לצפייה
35024בהעלותך- וורטים לפרשת בהעלותך "וורטים לפרשת בהעלותך". מבחר רעיונות לפרשת בהעלותך... "וורטים קצרים לפרשת בהעלותך"... לצפייה לצפייה
35025בהעלותך- אישה שאינה הוגנת? "פרשת בהעלותך דרשה". ביאור נפלא של ה"כתב סופר" (בן החתם סופר) על כך שהסמיכה התורה את עניין ענוותנותו של משה לתוך דבריהם של מרים ואהרן נגד משה... לצפייה לצפייה
35026בהעלותך- הנסיעה העיקרית של החיים "משל לפרשת בהעלותך". משל לפרשת השבוע פרשת בהעלותך המבאר שעל האדם לראות את עצמו במשך כל ימי חייו כמי שעובר ממקום למקום... לצפייה לצפייה
35027בהעלותך- על גאווה אין תירוצים! "אימרה לפרשת בהעלותך". תוכחה נפלאה שהיה רבי רפאל מברשד זצ"ל מוכיח את עצמו בפני תלמידיו... על הכל יהיה לי תירוצים חוץ מגאווה... לצפייה לצפייה
35028בהעלותך- תמיד יהיו טענות! "פרשת בהעלותך דרשה". ביאורו של הסטייפלר לעובדה שתמיד הציבור מתלונן... ואין זו סיבה להפסקת העשייה הציבורית... תמיד יהיו טענות! לצפייה לצפייה
35029בהעלותך- הכל תלוי בעין טובה "פרשת בהעלותך משל ונמשל". משלי שועלים לפרשת בהעלותך. משל המבאר שהדרך היחידה והנכונה היא שהאדם יכיר בלבו פנימה שעליו לתקן את מידותיו ועליו לשים רסן לתכונותיו הגרועות ע"י תיקון המידות באופן שאחרים לא ייפגעו ממנו. עליו לשפר את מבטו על הזולת... לצפייה לצפייה
35030בהעלותך- כדאי שתכיר את מקומך! "פרשת בהעלותך משל ונמשל". "משל ונמשל לפרשת השבוע בהעלותך" המבארים שיש להיזהר מלהטיל חס ושלום דופי בגדולי ישראל והעושים כן עליהם להכיר את מקומם, לנהוג בענווה ולא לבקר ולהטיל מום ודופי על גדולים וטובים מהם... לצפייה לצפייה
35031בהעלותך- ענווה וגדולה "פרשת בהעלותך וורטים קצרים". שני וורטים בביאור הפסוק: "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" ענווה וגדולה במשה רבינו עליו השלום... לצפייה לצפייה
35032בהעלותך- מכוננים לימים הנוראים "דברי תורה לשבת בהעלותך". "ממתי צריכים להתכונן לימים הנוראים"?! ביאור נפלא של גדולי ישראל לאור דברי ר' צדוק הכהן מלובלין הקובע – שכמידת ההכנה, כך מידת ההשפעה. אם נדע כמה משפיעים הימים הנוראים - נדע כמה זמן הכנה נדרש לימים הנוראים... לצפייה לצפייה
36000שלח- לשמוע מה שמעודד אותי "משל ונמשל לפרשת שלח לך". המבארים שעל אדם צריך לשמוע בקול אלו המעודדים אותו ולהתעלם מאלו המתישים את כוחו... מהמרגלים אנו למדים שגישה אופטימית לחיים הינה חלק מהאמונה... לצפייה לצפייה
36001שלח- הבוטח בה' באמת אין רעה לפניו! "משל ונמשל פרשת שלח לך". של הצדיק רבי יהודה לייב אלתר מגור בעל ה"שפת אמת" על הפסוק: "ואתם אל תראו את עם הארץ סר צלם מעליהם וה' אתנו" בדרך של משל ונמשל על הדימוי של "סר צילם... מתאים כ-"דבר תורה לפרשת שלח לך"... לצפייה לצפייה
36002שלח- תורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל "דבר תורה לפרשת שלח". "משל ונמשל שלח לך" המבאר מה ראו המרגלים אלו שלא ראו יהושוע וכלב?! משל ונמשל המבארים שתורה ומצוות הם האוויר של ארץ ישראל! ובלעדיהם יש שממה רוחנית... לצפייה לצפייה
36003שלח- מי שלא מבין לא נכנס! "משל קצר לפרשת שלח לך". שמביא הרב רבנשטיין בספרו המבאר מדוע לא איפשר משה לאחר חטא המרגלים לעלות לארץ ישראל עד שאמר: "אל תעלו כי אין ה' בקרבכם" מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36004שלח- ההבדל בין חטא העגל לחטא המרגלים "דבר תורה קצר שלח לך". אם המרגלים היו ראשי בני ישראל כיצד חטאו הם?! השוני בין תארים ביהדות לבין תארים אוניברסיטאיים... ההבדל בין העונש של חטא העגל לבין העונש על חטא המרגלים... לצפייה לצפייה
36005שלח- כדי לזכור צריך ללמוד! "משל ונמשל לפרשת שלח לך". המובאים בספר "וקראת לשבת עונג" להבנה שאין אפשרות להביט בציציות ולזכור את מצוות ה', כדי לזכור מצוות צריך ללמוד!... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת שלח-לך" לצפייה לצפייה
36006שלח- תלוי מאלו משקפיים מביטים "פרשת שלח משל ונמשל". "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו" מהי אותה ה"רוח" שהייתה לכלב ולא הייתה אצל שאר המרגלים?! "משל ונמשל לפרשת שלח לך" המבארים שהראייה של דבר תלויה בעיני המסתכל... לצפייה לצפייה
36007שלח- הקשר בין: מרגלים, ביכורים וציצית "דבר תורה קצר שלח לך". מה הקשר של הנושאים בפרשת השבוע: "מרגלים, ביכורים וציצית"?! ביאור נפלא המחבר את כל הנושאים לידי יחידה אחת עד כדי כך שהביכורים הם למעשה תיקון של חטא המרגלים... לצפייה לצפייה
36008שלח- בארץ ישראל נדרש ביטחון מלא בה' "סיפור עם מוסר השכל לפרשת שלח לך". החטא של המרגלים היה שהם לא התנהגו כמרגלים שאמורים לספק עובדות אלא יועצי מלחמה עם מסקנות שלא ביקשו מהם... "משל ונמשל לפרשת שלח" המבארים את ההכרח להיות 40 שנה במדבר ולהמתין לדור חדש... לצפייה לצפייה
36009שלח לך- כפיפות לגדולי ישראל "דבר תורה פרשת שלח". הקשר בין המרגלים, המעפילים והמקושש. כאשר המסקנה באה לידי ביטוי בפרשת ציצית המסיימת את הפרשה. אדם שהולך בהוראת גדולי ישראל מובטח לו שיעשה הוא את רצון ה' ולא יענש! לצפייה לצפייה
36010שלח- שהמלך נותן זה משהו טוב! "משל ונמשל פרשת שלח לך". איך לא השכילו המרגלים לעמוד על הטוב הצפון שיש בארץ ישראל, איזה אובדן שהעם לא שעה לקריאת יהושע וכלב כי "טובה הארץ מאוד מאוד". סיפור המביא לתובנה שכשהמלך נותן זה חייב להיות משהו טוב!... לצפייה לצפייה
36011שלח- שלח לך לדעתך! "פרשת שלח וורט". הקשר בין המרגלים לפרשת מרים מביא רש"י: לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר"... מנין הגיע רש"י למסקנה: רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר מה הקשר בין לשון הרע של מרים לבין לשון הרע על ארץ ישראל - אדמה?!. וורט לפרשת שלח לך... לצפייה לצפייה
36012שלח- לראות נכון! "פרשת שלח סיפור". אצל הקב"ה הכול אמת, אך לא כל מה שרואים הוא האמת... "סיפור על רבי יהושוע בן לוי ואליהו הנביא" המובא בספר 'מעין השבוע' וממחיש שההסתכלות שלנו מוגבלת... לצפייה לצפייה
36013שלח- כולם אנשים! "שלח לך דבר תורה". גדולתם של אנשי דור המדבר. המבי"ט כותב: ובכל הדורות מיום שנברא העולם ועד סופו, לא היה דור שלם, כדור המדבר, כי לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המָן. מבחר דעות על "גדלותם של אנשי דור המדבר" - מאת "הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
36014שלח- הפחד מהכניסה לארץ "דבר תורה קצר לפרשת שלח לך". המרגלים חטאו והלכו שבי אחר מחשבות ליבם.., אך מה קרה לעם ישראל, שהוא נכנס לחרדה מארץ ישראל? ביאור נפלה המבאר גם את השאלה: "למה נסמכה פרשת אלדד ומידד לפרשת המרגלים?" לצפייה לצפייה
36015שלח- מי שמטפס מהר מדי, נופל! "תובנה מפרשת שלח לך". הגמרא מביאה שמתי המדבר, שכבו על הגב והם נראו כשיכורים. המהר"ל דן בגמרא הזו, ושואל: מה הגמרא הזאת באה לומר לנו? הרי כל מת שוכב כשפניו למעלה?! ביאור נפלא של המהר"ל המבאר מה רצו אנשי דור המדבר ובה הם 'נפלו'.. "מה הקשר בין אנשי דור המדבר לשיכור?"... לצפייה לצפייה
36016שלח- מעדיפים את "הנהגת הנס" "משל ונמשל פרשת שלח". "מה הביא את המרגלים להוציא דיבת הארץ". "מה הקשר בין תינוק לדור המדבר?" משל שמביא המדרש להסביר את "ההבדל בין הנהגה ניסית להנהגת הטבע" קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
36017שלח- נסכי היין וחטא המרגלים "דבר תורה פרשת שלח". מה הקשר בין נסכים לחטא המרגלים?! אם כבר, מקומה של פרשת הנסכים אמור היה להיות בחומש ויקרא, בין ענייני הקרבנות? מה עינינו בדיוק לאחר פרשת המרגלים?! על "הקשר בין הנסכים, לחטא המרגלים" מבארים הרמב"ן והספורנו כל אחד בשיטתו... לצפייה לצפייה
36018שלח- תאנה, אשכול ורימון "חידוש לפרשת שלח". "הקשר בין הביכורים וחטא המרגלים" ביאור נפלא של האר"י הקדוש לאור דברי המשנה במסכת ביכורים המביאה רק שלושה דברים - יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְרוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה, אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּכֵּר, רִמּוֹן שֶׁבִּכֵּר, קוֹשְׁרוֹ בְגֶמִי , וְאוֹמֵר, הֲרֵי אֵלּוּ בִּכּוּרִים. למה בעל המשנה לא ממשיך – "הרואה זית שבכר... והרואה תמר שבכרה"?! ומסקנתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
36019שלח- למה בכתה הטלית? "סיפור לפרשת שלח לך". "וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְות ה'" – היא משמשת מעטפת הגנה לשמירה וקיום המצוות. "סיפור שסיפר שסיפר הגאון ר' שלום שבדרון" זצ"ל כדי לעורר את האנשים לסדרי עדיפות לקראת ימי החופש ההולכים וקרבים. לצפייה לצפייה
36020שלח- הגאווה שהביאה הרס להמונים "משל לפרשת שלח". המרגלים פחדו כיוון שבארץ ישראל ימנו מלך ולהם כבר לא תהיה משמעות... הם חסו על כבודם וגרמו לאובדן של דור שלם. "משל ונמשל לפרשת שלח" המסבירים כיצד הכבוד מסוגל לגרום לא רק להרס האדם אלא גם לכל הסובבים אותו... לצפייה לצפייה
36021שלח- חטא המרגלים וחטאם של בני ישראל "פרשת שלח לך שיחה". כל סבל של יהודי, שיהודי סובל בעולם הזה עד בואו של משיח צדקנו, יש בו משהו מחטא העגל - שנאמר "וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם"...ממתי מצאנו שבגלל לשון הרע, יש עונש מוות?! מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח-לך"... לצפייה לצפייה
36022שלח-הנחמה במצוות חלה ונסכים "פרשת שלח לך דרשה קצרה". התורה מצווה על נסכים ומיד אחרי זה, התורה מדברת על הפרשת חלה? למה נסמכו נסכים לחלה? מדוע נבחרו דווקא מצוות נסכים וחלה? ומהי הנחמה הגדולה שיש בהם?! ביאור נפלא של הבאר משה מאושרוב... ו- "מדרש לפרשת של לך"... לצפייה לצפייה
36023שלח- השוני שיש בעבודה זרה "פרשת שלח לך דבר תורה". איך יכול להיות חטא אחד, ששגית בו, ובגללו כאילו עברת על כל מצוות התורה? כל מקום שצריכים להביא חטאת ועֹולה, קודם כל מביאים את החטאת ואחרי זה את קרבן עֹולה, מדוע בעבודה זרה זה שונה?!... ביאור נפלא של הכלי יקר. לצפייה לצפייה
36024שלח- הפרשת חלה ועבודה זרה "פרשת שלח לך חידוש" .למה נסמכה פרשת חלָּה לְפָרָשַׁת עֲבוֹדָה זָרָה, לוֹמַר לָךְ, שֶׁכָּל הַמְקַיֵם מִצְוַת חַלָּה כְּאִלּוּ בִּטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה, וְכָל הַמְבַטֵּל מִצְוַת חַלָּה כְּאִלּוּ קִיֵּם עֲבוֹדָה זָרָה. במה התייחדה מצוות חלה מתרומות ומעשרות?! בסך הכול מדובר על אישה שְלָשָה 1.666 ק"ג בצק, שמה קמח עם מים, מגלגלת לבצק, מפרישה חלה, אומרת – הרי זו חלה – ביטלה כל העבודה זרה, קיימה כל התרי"ג מצוות?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
36025שלח- הציצית מגנה על הבנים! "פרשת שלח לך חידושים". מדוע ניתנה מצוות ציצית דווקא לאחר חטא המרגלים?". יהושוע בן נון וכלב בן יפונה היו שני המרגלים שחזרו בחזרה והם אמרו: "טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד..." איך הם לא נפלו?! מה הם לא ראו את הארץ?! וכי יהושוע וכלב לא ראו את הענקים?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36026שלח- הקשר בין הציצית והשבת "פרשת שלח לך וורט". "וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'..." - רואים בציצית את כל מצות ה'. מדוע אם כן מדגישים חז"ל שהציצית נועדה להזכיר את השבת?. "מה הקשר בין הציצית לשמירת השבת?" ביאור נפלא של הגאון מוילנא - מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח לך" לצפייה לצפייה
36027שלח- זמירות שבת והציצית "וורט פרשת שלח לך". הקשר בין זמירות למצוות הציצית?". ביאור נפלא של הספר באר מנחם שהזמירות שלנו באים מהציצית, שנוספה לנו בגלל חילול השבת של המקושש. מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת שלח" לצפייה לצפייה
36028שלח- צלופחד ור' יהודה בר' עילאי "פרשת שלח לך סיפור". על ר' יהודה בר אלעאי שבערב שבת היה מתעטף ויושב בסדינין המצוייצין? ובכלל מהן הסדינים המצוייצין הללו?!. מה הקשר בין צלופחד לרבי יהודה ברבי עילאי?. ביאור נפלא של ספר הגילגולים... לצפייה לצפייה
36029שלח- ציצית היא חותם המלך "פרשת שלח לך רעיון". "מדוע חייבים ללבוש ציצית?". "למה מוסיפים בסוף פרשת ציצית את המילה אמת?". "משל ונמשל בעניין הציצית". אדם שיש לו ציצית, מכריז שהוא עבד של הקב"ה! לצפייה לצפייה
36030שלח לך- דקדוקי רש"י בפרשת שלח-לך "פרשת שלח לך דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שלח לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
36031שלח לך- מי יקום ראשון? "דרשה לשבת שלח לך". מדוע החליט משה רבנו להוסיף ליהושוע את האות י? הרי הוא מזיז את מקומו ברשימה השמית?! דרשה קצרה המובאת בחוברת 5 דקות דבר תורה של הרב רונן חזיזה לפרשת שלח לך... לצפייה לצפייה
36032שלח לך- השפעה הורית "דרשה קצרה לשבת שלח לך". "כיצד משפיעה ההצנהגות של ההורים על הילדים בבית"? דרשה קצרה המובאת בחוברת 5 דקות דבר תורה של "הרב רונן חזיזה" לפרשת שלח לך... לצפייה לצפייה
36033שלח- מה המגמה שלך? "חידוש לפרשת שלח". הקב"ה דואג שעל מנת שלא יבחינו במרגלים יהיו לוויות. מדוע טעו המרגלים לומר אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ?!. ביאור נפלא בדרך של משל המבאר שאילו המרגלים רק היו פוקחים את העיניים היו רואים את השגחת ה' באופן מופלא... לצפייה לצפייה
36034שלח- מה המגמה שלך? "משל לפרשת שלח". אם הקב"ה דאג שיהיו לוויות על מנת שלא יבחינו במרגלים, וזה נעשה לטובתם - מדוע טעו המרגלים לומר אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ?!. ביאור נפלא בדרך של משל המבאר שאם המגמה שלך שלילית - אתה רואה הכול הפוך!... לצפייה לצפייה
37000קרח- הקנאה מאפסת חשיבה "דבר תורה לפרשת קורח". "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״ הסברו הנפלא של רבי משה אלמושנינו זצ"ל על משנה זו. "סיפור מליצי לפרשת קרח" הממחיש את נכונות דבריו... לצפייה לצפייה
37001קורח- מי אתה קורח?! "משל ונמשל לפרשת השבוע קרח". מתי לאדם ראוי להציג את ייחוסו ומתי עדיף שפשוט ישתוק?!... לשאול את עצמנו בכל יום: מי אנחנו?! מה השגנו יותר מאחרים? והאם בשביל הישג כזה כדאי להתפאר?!... לצפייה לצפייה
37002קרח- דאגת יעקב לצאצאיו "משל ונמשל קורח". היכן הדאגה של יעקב אבינו?! הלא יתכן שאם היה נזכר שמו הקב"ה היה מרחם מעט ולא מאבד את כולם במיתה משונה שכזו?! "משל ונמשל לפרשת קורח" נפלא המבאר כיצד דאג יעקב לבניו... לצפייה לצפייה
37003קרח- קנאת סופרים תרבה חכמה?! "חידושים לפרשת קרח". מה הבעיה שקורח קינא באליצפן, הרי חז"ל אמרו: "קנאת סופרים תרבה חכמה"?! ומדוע היה עונשו שבעלה אותו האדמה?!. יש שני מקרים בתורה שנראים לכאורה זהים: אשת פוטיפר, וכלת יהודה- תמר. אחד נדרש לגנאי ואילו האחר נדרש לחיוב מדוע?! . לצפייה לצפייה
37004קרח- "קורח ועדתו" "דבר תורה קצר לפרשת קרח". מדוע נקראת המחלוקת - "מחלוקת קורח ועדתו"? הרי הוא והם לכאורה היו בעצה אחת ואם היה ראוי לומר מחלוקת העדה?! "רעיון יפה לפרשת קורח". לצפייה לצפייה
37005קרח- מחלוקת על שם קורח "דבר תורה קצר לפרשת קורח". מדוע דווקא נקראה המחלוקת על שם קרח? היכן 250 איש ודתן ואבירם?!... "קורח הוא המאפיין למחלוקת הן בפנימיותו והן בחיצוניות שהראה כלפי חוץ. לצפייה לצפייה
37006קרח- לשבח כדי לא לבייש "משל ונמשל לפרשת קורח". המבארים שכל השבח שהתורה נותנת לקרח ול-250 האנשים: "נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם" זה בכדי לא לביישם... מתאים כ-"דבר תורה קצר לפרשת קורח" לצפייה לצפייה
37007קרח- להבין במי מדובר... "משל פרשת קורח". המבאר איך דור דעה שקיבל את התורה חטא בחטאים כאלו של קנאה שנאה ותחרות?! ואם כך הם פני הדור מדוע מפארת אותם התורה "נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם"?! רעיון נפלא ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א. לצפייה לצפייה
37008קרח- הקשר בין פרה אדומה למחלוקת? "פרשת קרח דבר תורה קצר". של הרב ברויידה בהסברו למדרש פליאה שאומר: מה ראה קרח לחלוק על משה רבנו איש האלוקים? ראה פרה אדומה מהו אם כן הקשר בין פרה אדומה למחלוקת קרח?! ותירוץ נפלא על כך... לצפייה לצפייה
37009קרח- העונש של שמים וארץ "וורט לפרשת קרח". העונה על השאלה מדוע נידון קרח בשתי מיתות גם נשרף וגם נקבר? ומה הקשר של השמים והארץ לעונש קרח ועדתו? "קרח היה לא מן הבלועים ולא מן השרופים". אלא נבלע ונשרף. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת קרח". לצפייה לצפייה
37010קרח- "הדמגוגיה של קרח" "סיפור לפרשת קרח". סיפורו של קרח על משה ואהרון והתעללותם באלמנה המסכנה על פי המובא ב"ילקוט שמעוני לפרשת קורח". "כיצד הצליח קרח לגרור אחריו את כל העדה?". מדוע בכלל האמינו לו? כמה זהירות נדרשת שלא להיכנס למחלוקת ובפרט מחלוקת שאינה לשם שמים ומכוונת לגדולי ישראל... לצפייה לצפייה
37011קורח- לקח מקח רע! "וורט פרשת קרח". על פתיחתה של הפרשה: "וַיִּקַּח קֹרַח" ומבאר ריש לקיש במסכת סנהדרין קט: שלקח מקח רע לעצמו... מהו ה'מקח רע' שלקח קורח?! ביאור נפלא של הבן איש חי המסביר את המאפיין של קורח שלצערנו, כל מעמדו היה מנותב לכבוד ושררה – הוא מכוון לעולם הזה ותו לא... לצפייה לצפייה
37012קורח- מה נזכרת עכשיו?! "דבר תורה קצר קרח". מה קרה שאחרי חטא המרגלים בחר קרח לקום ולהתלונן על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל? אם באמת הוא קינא בו, היה עליו להתלונן כבר בעת המינוי - מה הוא נזכר עכשיו?! ביאור נפלא של ר' יהונתן אייבישיץ שני תירוצים... לצפייה לצפייה
37013קורח- מה חשוב לך באמת? "סיפור עם מוסר השכל פרשת קורח". על אחד שהעדיף להתחיל את יום העבודה ורק אחר-כך להתפלל. איך יודעים מה חשוב לך? - לפי איך שאתה מתחיל את היום... "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קורח" לצפייה לצפייה
37014קורח- "ובני קורח לא מתו" "מוסר השכל פרשת קורח" בניו של קורח נשארו בחיים. "וורט קצר לשבת קורח" המביא לתובנה שאמנם קורח נבלע אך בניו נשארו בחיים... לצפייה לצפייה
37015קרח- גדולה שלא מומשה "פרשת קרח סיפור עם מוסר השכל" יש כוח מיוחד בכל אחד מאיתנו ובמקום להשפיע על הסובבים אותנו, להעשיר את ידיעותינו בתורה ובנביאים אנו בוחרים להיות כקורח ולנתב את הכוחות למחלוקת במקום להשתמש בהן לאחדות... הקב"ה נתן לך יכולות שאין לאחרים - תממש אותם לדברים טובים! לצפייה לצפייה
37016קורח- מצוות ביקור חולים "דבר תורה פרשת קרח". למה צריך לבקר חולים?. "כמה פעמים צריך ללכת לבקר חולה?". האם אדם מכובד חייב במצוות ביקור חולים?" או שזה כמו בהשבת אבידה שזקן ואינה לפי כבודו פטור? "סיפור על רבי אריה לוין" שקיים זאת הלכה למעשה לצפייה לצפייה
37017קורח- לעשות בלי חשבון! "פרשת קרח שיחה". מהו חטא 'החשבון'?. מה הקשר בין חטאו של אדם הראשון לחטאי דור המדבר?. מה הקשר בין קורח לאדם הראשון?! אומר שלמה המלך - אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת הָאָדָם יָשָׁר וְהֵמָּה בִקְשׁוּ חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים... אדם הראשון עשה חשבון - איך יהיה קידוש ה'... בזמן שמה שה' ביקש ממנו לעשות זה היה קידוש שם שמים הכי גדול... לצפייה לצפייה
37018קורח- השטות של קורח! "פרשת קרח משל ונמשל". קורח מטועני ארון היה, מה ראה לשטות זו? - מה השטות שהייתה בו? הוא זיהה פוטנציאל בצאצאים שלו ורצה שזה יבוא לידי מימוש – מה שטות בזה?! ובפרט שזו לא הייתה המצאה של קורח – אלא הוא ראה זאת ברוח הקודש?! ביאור נפלא בדרך שך "משל ונמשל לשבת קרח" לצפייה לצפייה
37019קורח- מה ששלך, שלך! "משל לפרשת קרח". "בוקר ויודע ה' את אשר לו". איזו תשובה נותן להם משה, וכי הם לא ידעו שהקב"ה קבע גבולות?! כיצד קשר משה את בריאת העולם בבקשת קורח להקטיר קטורת?! "משל ונמשל לפרשת השבוע - קורח" המבארים שמה ששלך- שלך! ואף אחד לא יוכל לקחת את זה ממך... לצפייה לצפייה
37020קורח- חוקת - בלק "רעיון לפרשת קרח". הקשר בין קרח, חוקת ובלק. בכל אחת מהפרשיות קורח - חוקת - בלק יש את האות קו"ף. ביאור נפלא של הספר דודאי יעקב בפרשת קרח בשם רבו, כיצד כל מיקום של האות קו"ף בשם הפרשה מעיד על הקדושה ומאין היא נובעת... לצפייה לצפייה
37021קורח- העין שהטעתה את קורח "חידושים לפרשת קרח". "מה הטעות שהייתה לקורח?". "מה גרם לקורח לבוא לידי הטעות הזו?". שלשה תירוצים שונים המבארים באופן נפלא את הטעות של קורח שהביאה לחורבן ואבדון של כל משפחתו... לצפייה לצפייה
37022קרח- דקדוקי רש"י בפרשת קרח "פרשת קרח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קרח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
37023קרח- למי יש עמוד שידרה? "סיפור עם מוסר השכל על לחץ חברתי" לפרשת קרח המסביר שמי שיש לו 'עמוד שדרה' מוביל ומקבל החלטות על פי השכל הישר ולא מתוך 'לחץ חברתי'... לצפייה לצפייה
37990"פרשת קורח וחודש תמוז" "חודש תמוז פרשת קרח" הקשר בין פרשת קרח לתחילתו של חודש תמוז. מה הקשר בין קורח לראש השנה?! ומה מקשר זאת לתחילתו של חודש תמוז? רעיון נפלא לזמן תשובה... לצפייה לצפייה
38000חוקת- המעלה של ישראל בקיום חוקים "דבר תורה קצר פרשת חוקת" כבוד ה' וכבודו של משה רבינו והקשר לנחשים... "רעיון קצר לפרשת חוקת" לצפייה לצפייה
38001חוקת- "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"! "משל ונמשל לפרשת חוקת". המובאים בספר "וקראת לשבת עונג" המבארים מדוע אמר שלמה המלך על מצוות פרה אדומה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"!... לצפייה לצפייה
38002חוקת- יושר דברי אמת "פרשת חוקת דבר תורה קצר". מדוע חשק שלמה לדעת את הסוד הטמון בחוק של פרה אדומה? מה הגדולה ששלמה המלך ביקש חכמה כל אחד היה מבקש זאת? ומדוע בכל פרה שנעשתה עירבו מאפר הפרה שמשה רבנו עשה?!... לצפייה לצפייה
38003חוקת- "זאת התורה אדם ימות באוהל" "משל ונמשל לפרשת חוקת". שמביא הרב רבנשטיין בספרו על מאמר חז"ל: "זאת התורה אדם ימות באוהל" אין אוהל אלא אהלה של תורה... ו"אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"... לצפייה לצפייה
38004חוקת- לטהר הטמאים ולטמא הטהורים הייתכן?! "דבר תורה חוקת". חוקה של פרה אדומה איננו מובן מחד היא מטהרת את הטמאים אבל בד בבד מטמאה את הטהורים - הכהן שהתעסק בה... ביאור נפלא עם "סיפור על ר' יוסי בן פזי" המבאר זאת כדבעי... לצפייה לצפייה
38005חוקת- משה רבנו היה מלאך?! "דבר תורה קצר חוקת". שהביא הרב זלמן סורוצקין זצ"ל המבאר מדוע כינה משה רבנו את עצמו בתואר "מלאך" שאמר למלך אדום: "וישלח מלאך ויצאנו ממצרים" בדרך של משל ונמשל לפרשת חוקת. לצפייה לצפייה
38006חוקת- למה דווקא נחשים? "רעיון לפרשת חוקת". למה משה עושה נחש נחושת ולא שרף כפי שנתבקש - "עשה לך שרף"?! בנוסף ביאור נפלא מדוע הגיעו הנחשים... לצפייה לצפייה
38007חוקת- בארה של מרים "דבר תורה לפרשת השבוע חוקת". שלוש מתנות טובות לישראל - משה אהרן ומרים. בזכות משה- מן, בזכות אהרן- ענני כבוד, בזכות מרים- הבאר. על פי מה נקבע השייכות של כל נס לכל פרנס?! ביאור נפלא בדברי חז"ל... לצפייה לצפייה
38008חוקת- התיקון לקרח, פרה אדומה "חוקת סיפור עם מוסר השכל" המבאר שהתיקון לשטות של קרח היא פרה אדומה ביאור נפלא וסיפור הממחיש את השטות בטענתו של קרח, ומדוע בעצם פרה אדומה היא התשובה לטענה מגוחכת זו... לצפייה לצפייה
38009חוקת- "מה היה חטאו של משה?" "חידוש פרשת חוקת" בסך הכל משה רבנו היכה במקום לדבר וכי מה משנה לסלע אם ידברו או יכו אותו?! האם זו סיבה שלא יכנס משה רבנו לארץ ישראל? - האדם שהוביל את עם ישראל במסירות 40 שנה במדבר - לא יכנס לארץ בגלל סלע דומם?! תשובתו הנפלאה בביאור חטאו של משה רבינו. לצפייה לצפייה
38010חוקת- מחסד רוחני לא מפסידים! "לקח מפרשת חוקת". שלמה המלך אמר שאת פרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". מה כל כך מסובך להבין את העניין של פרה אדומה?! - מה לעשות אם חבר מבקש ממני ללמוד איתו ואני מרגיש שאני מבזבז את הזמן שלי?... לצפייה לצפייה
38011חוקת- להבין שיש בי חסרונות "וורט קצר פרשת חוקת". תְּמִימָה, אֵין בָּהּ מוּם, לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל. חז"ל מבארים שאלו גם שלשת התנאים לקיום מצוות דרבנן בשלמות הראויה... בנוסף ביאור נפלא של החוזה מלובלין המסביר שזה שאינו מכיר בחסרונותיו – לא הופך אותו להיות מושלם... לצפייה לצפייה
38012חוקת- הצאן לא אשם... "סיפור לפרשת חוקת". הסיפור עם אלכסנדר מוקדון שהגיע למדינת קָצְיָא והתבונן כיצד דנים בעיר הזו... והקשר לתלונתם של בני ישראל "וְלָמָה הֲבֵאתֶם אֶת קְהַל ה' אֶל הַמִּדְבָּר הַזֶּה לָמוּת שָׁם אֲנַחְנוּ וּבְעִירֵנוּ". לצפייה לצפייה
38013חוקת- להגדיל את כוחו של משה "משל לפרשת חקת". לשם מה, שלמה המלך מחפש את הטעם של פרה אדומה? הרי זה חוק! וחוק איננו ניתן להבנה?! "משל ונשל לפרשת חוקת" המבארים את כוונתו של שלמה המלך בחיפוש אחר טעמה של פרה אדומה... לצפייה לצפייה
38014חוקת- חוק מבטל קטרוג מעם ישראל "דבר תורה חקת". "דמא בן נתינא" נולדה לו פרה אדומה בעדרו. שאלתו של האדמו"ר מגור – בעל החידושי הרי"ם: מדוע זכה אותו גוי, דווקא בפרה-אדומה על מצוות כיבוד הורים?! והלקח שיש בסיפור הזה למניעת קיטרוג מעם ישראל... לצפייה לצפייה
38015חוקת- לעשות רצונו של מלך! "דבר תורה חקת". משה רבינו עשה את ציווי ה'. בסופו של דבר הוא הוציא מים לעם שישתו, למה ה' מדקדק עימו כל כך?!. סיפור המסביר: שכולנו נשלחנו לעולם הזה. השליחות שלנו לבוא לכאן, ולעבוד את הקב"ה במאה ועשרים שנה, שהקב"ה קצב לכל אחד ואחד מאיתנו. הדרך להצליח בשליחות - היא לעשות מה שנתבקשת! לצפייה לצפייה
38016חוקת- אל תחשוב שהבנת... "דבר תורה לפרשת השבוע חוקת". ישנם מצוות בשם 'עדויות', ישנם מצוות שנקראות בשם 'משפטים' וישנם מצוות שנקראות בשם חוקים. אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי... אמר שלמה המלך, שככל שהוא ניסה לחקור אחר טעמה של פרה אדומה, ככה ההבנה התרחקה ממנו עוד יותר. משל ונמשל המבארים לאיזה ריחוק הגיע שלמה המלך שניסה לברר את טעמה של פרה אדומה... קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת חוקת". לצפייה לצפייה
38017חוקת- משה רבינו ורבי אליעזר "שיחה לפרשת השבוע חוקת". שלוש שאלות: שאלה ראשונה - מדוע בחר הקב"ה ללמוד, דווקא הלכות פרה אדומה כמשה עלה לשמים לקבל תורה?. שאלה שנייה – מה העניין שהקב"ה אומר מימרות בשמו של ר' אליעזר?. שאלה שלישית – מה הקשר בין משה רבינו לר' אליעזר - מדוע משה רבינו מבקש: "רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, יְהִי רָצוֹן שֶׁיְּהֵא מֵחַלָּצַי"?! ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
38018חוקת- חוקים להתמודדות עם גזרות "שיעור לפרשת השבוע חוקת". מדוע רק כשהמשיח יבוא, שרק אז נוכל להבין טעמה של פרה אדומה?. משאיר הקב"ה מצווה אחת, שהוא לא מגלה לאף אחד את טעמה? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום על פי הפסוק: "זְמִרוֹת הָיוּ לִי חֻקֶּיךָ בְּבֵית מְגוּרָי"... לצפייה לצפייה
38019חוקת- משה רבינו ופרה אדומה "חידוש לפרשת השבוע חוקת". מדוע טעמה של פרה אדומה לא נימסר לנו? והיחיד שידע את טעמה, היה משה רבינו? "מה הקשר של משה עם פרה אדומה?. ביאור קצר המלמד במה משה רבינו שונה מכל אחד אחר... לצפייה לצפייה
38020חוקת- פרה אדומה וחטא העגל "דבר תורה פרשת חוקת". "מה הקשר בין חטא העגל ופרה אדומה?". כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, תָּבֹא פָּרָה וּתְכַפֵּר עַל מַעֲשֵׂה הָעֵגֶל. שאלתו של הכלי יקר: מה פירוש הדבר 'תבוא האם ותקנח צואת בנה'?! שהבן יבוא בעצמו וינקה! וביאורו הנפלא... לצפייה לצפייה
38021חוקת- הזמן המתאים לצווי פרה אדומה "דרשה לפרשת חוקת". למה צריך לתת מצות פרה אדומה במרה? מה זה קשור למרה?!. גם לזה שאומר שזה קשור לחטא העגל, מהטעם ש- 'תבוא האם ותקנח צואת בנה', הרי עדיין לא היה חטא העגל, אז מה הטעם לצוות על זה? ביאור נפלא "מדוע דווקא במרה זה הזמן המתאים לתת את מצוות פרה אדומה" לצפייה לצפייה
38022חוקת- היכן אתה במעלות הסולם? "רעיון לפרשת חוקת". אדם שאומר: אני מספיק חכם ואין לי מה לקבל מאחרים עליו לדעת ש – "והיא רחוקה ממני" - עדיין רחוקה ממך... "משל ונמשל לפרשת חוקת" המבארים זאת בצורה יפה... לצפייה לצפייה
38023חוקת- מיתת צדיקים מכפרת! "חידושים לפרשת חקת". בפרשה נפטרים שתי צדיקים: אהרון ומרים. אם מיתת צדיקים מכפרת, על מה כיפרה מיתתם?! ביאור נפלא של הספר 'באר בשדה' והספר 'אזנים לתורה'... מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת חוקת" לצפייה לצפייה
38024חוקת- מדוע אין מים לשעת חירום?! "פרשת חקת דבר תורה". במותה של מרים הסתלקה הבאר של מרים, אבל כל אחד בדרך כלל שומר לעצמו כמה בקבוקי מים, אף אחד לא מחכה להישאר ללא מים. אז מה קרה שלפתע לאף אחד לא נישאר מים?! ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
38025חוקת- דקדוקי רש"י בפרשת חוקת "פרשת חוקת דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חוקת בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
38026חוקת- פרה אדומה ומחלוקת "פרשת חוקת וורט קצר". "למה נסמכה פרשת פרה אדומה לפרשת קרח"?. ביאור נפלא של הספר 'על התורה'... לצפייה לצפייה
38027חוקת- לדעת מה להשיב לגוי "פרשת חוקת דבר תורה קצר". ביאור נפלא על הסיבה שדווקא בפרה אדומה אומר הקב"ה: כתבה התורה חוקה חקקתי גזירה גזרתי... למרות שיש עוד הרבה מצוות שהן חוקים... לצפייה לצפייה
38028חוקת- כבוד הזולת וענני הכבוד "פרשת חוקת סיפור קצר". סיפור שהיה עם פילוסוף אחד ורבי ישראל מרוז'ין זצ"ל מדוע היו ענני כבוד בזכות אהרן דווקא, ועל שום מה נקראו ענני כבוד?... לצפייה לצפייה
38029חוקת- מי שלבוש כגוי, הוא גוי! "וורט קצר לפרשת חוקת". הוכחה ותוכחה לכל הנמשכים אחר לבוש הגויים של המהר"י מוורקא זצ"ל מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
38030חוקת- להצטרף לערב רב "פרשת חוקת דרשה". תוכחה שהביא הרב יהודה לייב לאזארוב זצ"ל בספרו "מטה יהודה" היוצא כנגד כל דרכם של מחרחרי ריב, המבקשים מחלוקת בכל מיני אמצעים ותחבולות. על אלו היושבים תמיד וחושבים איך להתנפל על הרב שלהם, על החזן או על השמש... לצפייה לצפייה
38031חוקת- בזמן הלימוד אתה מת! "משל לפרשת חוקת". "אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה". משל ונמשל המבארים שעל האדם לחשוב כאילו הוא מת, ואז יתבטלו מאליהם כל התירוצים והסיבות המעכבים אותו מהלימוד, באופן זה יבחין היטב עד כמה טרדותיו טפלות לעומת לימוד התורה וימצא זמן רב ללמוד. לצפייה לצפייה
38032חוקת- התורה היא עצם החיים "סיפור קצר לפרשת חוקת". סיפור על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל שהתנגד לקביעה: "כשם שאי אפשר לחיות בלי אוויר, כך איננו יכולים להתקיים ללא התורה!" הייתכן?!... לצפייה לצפייה
38033חוקת- המחלוקת משבשת הדעת "פרשת חוקת דבר תורה קצר". מדוע טענו חז"ל שדברי המתלוננים על המים הם הבל? הלא הם צודקים?! באמת אין מים וגם המדבר איננו מקום זרע?! ביאור נפלא של ספר 'מן התורה' לפרשת חוקת... לצפייה לצפייה
38034חוקת- לחיות ללא תורה? הייתכן?! "פרשת חוקת סיפור מהחפץ חיים". מאיזה סיפור החפץ חיים היה מתרגש כשהיה מספר אותו,והיה חוזר בהתלהבות על דברי רבי שלמה, "מוטב למות מלימוד תורה מלמות מביטול תורה!" לצפייה לצפייה
38035חוקת- להשכין שלום בכל מחיר "סיפור על שלום בית לפרשת חוקת". סיפור על שלום בית שהשכין רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז' בשיתוף עם רעייתו... לצפייה לצפייה
38036חוקת- כבוד של מסכת "פרשת חוקת סיפור". סיפור המובא בספר 'תורת הבית' להחפץ חיים מובא בשם ספר "מנורת המאור" על מסכת שחלקה כבוד ללומד בה... לצפייה לצפייה
38037חוקת- להתבונן בחכמת החשבון "פנינים לפרשת חוקת". ביאור נפלא של הבן איש חי האיך התבוננות בחכמת החשבון יכולה להביא לאחדות ויראת שמים ולכולנו יפתחו שערי היראה, החכמה והקדושה... לצפייה לצפייה
38038חוקת- לטהר את הטמאים "פרשת חוקת דבר תורה". מובא בעלון פניני הלוי - בית וגן לקח מפרה אדומה וסיפור מהגמרא על רבי יוסי בן פזי הממחיש זאת... לצפייה לצפייה
39000בלק- אנחנו, זה מי שאנחנו מעריכים "דבר תורה לפרשת בלק". מדוע נדרש בלק לגנאי? הלא הוא אומר בפרוש: לא אוכל לעבר את פי ה׳ אלוקי..״?! סיפור נפלא עם המלך שלמה וחוכמתו המופלאה בזיהוי גנב והתשובה לשאלתנו כאשר המסקנה ברורה: אנחנו - זה מי שאנחנו מעריכים... לצפייה לצפייה
39001בלק - לדעת במי להאמין "משל לפרשת בלק". ביאור נפלא על התועלת של העמדתו של בלעם כנביא ועוד כטענת נגד לכך שלבני ישראל יש את משה? ותירוצו הנפלא בדרך משל ונמשל מתוך מעשה שארע לו... "וקראת לשבת עונג" לצפייה לצפייה
39002בלק- ההבדל בין צדיק לרשע "דבר תורה בלק". ההבדל בין הצדיק לרשע, תשובה לשאלה המנסה להשוות בין רבי יוסי בן קסמא לבלעם הרשע שני מקרים לכאורה זהים אך מראים נכוחה את "ההבדל בין הצדיק לרשע"... לצפייה לצפייה
39003בלק- הטובה הגדולה שעשה לנו בלק "פרשת בלק משל ונמשל". משל ונמשל של המגיד מדובנא המבארים מהי הטוה שעשה בלק לחיזוק האמונה והביטחון בעם ישראל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת בלק". לצפייה לצפייה
39004בלק- קוסם שלא מסוגל על אתון שלו "משל קצר לפרשת בלק". המבאר את טיפשותו של בלעם ותוכחת האתון על שאמר לה: "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך". מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק". לצפייה לצפייה
39005בלק- בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו "סיפור לפרשת בלק". עם המשגיח של קמניץ. סיפור אישי הממחיש שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו לטוב או לרע. את בלעם לאובדנו, ואת המשגיח של קמניץ לתפילה במניין... לצפייה לצפייה
39006בלק- לא מדובשך ולא מעוקצך "דבר תורה קצר פרשת בלק". ממה נבעה ההשתוקקות של בלעם לברך את ישראל?! וכיצד כל זה קשור לרבקה אמנו ולאברהם אבינו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק" לצפייה לצפייה
39007בלק- החוזק שהקב"ה נותן "סיפור עם מוסר השכל בלק". מה מיוחד בגבול עמון? עד שהתורה כותבת "כי עז גבול בני עמון" משל ונמשל על ה"חוזק" ומהיכן שאבו אותו... בנוסף סיפור מדהים על החוזק שיש בדבר ה'... לצפייה לצפייה
39008בלק- פרשה הפותחת את ימי בין המיצרים "רעיון לפרשת בלק". מדוע נקראת פרשה בתורה על שם גוי?! (יתרו התגייר ולכן עליו אין שאלה...)ומדוע פרשת בלק היא זו שפותחת את ימי בין המייצרים? רעיון נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
39009בלק- סמיכות הפרשיות "רעיון לפרשת בלק". רעיון שהביא הרב ברוך רוזנבלום המובא בספר דודאי יעקב בפרשת קרח: "הקשר בין פרשות קרח-חקת-בלק". "שלשת הפיות ושלשת הקדושות"... לצפייה לצפייה
39010בלק- לקיים את בקשת ה'! "חידוש לפרשת בלק". של האדמו"ר מגור המבאר מדוע את תפילת שחרית בכל בוקר פותח דווקא הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?! - זה בעיקר בנוסח אשכנז. ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?! מאת הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
39011בלק- יש לך כסף? או אין לך?! "משל ונמשל בלק". "מדוע ה' כועס על עמון ומואב שלא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים?" והלא זו הוצאה אדירה?! להאכיל 600,000 גברים חוץ מנשים, זקנים וטף זו הוצאה שיכולה להוציא מאיזון כל מדינה מתוקנת?! וביאור נפלא "משל לפרשת השבוע בלק". לצפייה לצפייה
39012בלק- לא כדאי לקלל... "סיפור עם מוסר השכל בלק". הייתכן שאצל בלק פיו הכשילו שלבסוף קילל את עצמו? ומה הקשר לדתן ואבירם?! ביאור נפלא המסביר את הסיבה שנאסר על מי שיש לו הורים לומר קדיש יתום... "פרשת בלק - סיפור עם מוסר השכל שאסור לקלל"... לצפייה לצפייה
39013בלק- מי שנגד בית-כנסת הוא כפוי טובה! "דבר תורה לפרשת השבוע בלק". בלעם רצה לקלל שלא יהיו בתי כנסת, מה אכפת לבלעם שיהיו בתי כנסת לעם ישראל?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בלק"... לצפייה לצפייה
39014בלק- איך יתחשבו בנו? "רעיון של הנציב פרשת בלק". ראיה מן הפסוק על הדרך בה עם ישראל ישיג כבוד בין אומות העולם ויתקיים לעד... "וורט קצר בלק" לצפייה לצפייה
39015בלק- לאהוב גם כשלא מסתדר! "מסר מפרשת השבוע בלק". שגם כאשר חברך לא חושב כמוך, או לא נראה כמוך - עליך לקיים בו את מצוות "ואהבת לרעך כמוך"... ואהבת לרעך כמוך לא רק שזה מסתדר ונוח, זה בעיקר שממש לא מסתדר לך... ובכלל מהם ראשי התיבות של בל"ק?!... לצפייה לצפייה
39016בלק- ההסברה הלאומית של מואב "דבר תורה בלק". לשם מה צריך בלק להביא משל – "כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה", כדי להסביר את הפחד שלו?! ביאור נפלא של הספר קדושת לוי, לר' יצחק מברדיצ'ב לאסטרטגיה של בלק כחלק מההסברה הלאומית של מואב... לצפייה לצפייה
39017בלק- לעורר מחדש את חטא העגל "שיחה לפרשת השבוע בלק". "עַתָּה יְלַחֲכוּ הַקָּהָל אֶת כָּל סְבִיבֹתֵינוּ כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה", כדי להסביר לזקני מדין איך לנצח את עם ישראל. מה בעצם זמם בלק לעשות? ומה זה קשור לי"ז בתמוז?. "הקשר בין פרשת בלק ליום יז בתמוז" לצפייה לצפייה
39018בלק- כיצד זכתה האתון לחיי נצח?! "חידושים לפרשת בלק". "כמה זמן חיו השוורים שסחבו את המשכן?" רש"י כותב על אתונו של בלעם כך: חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו, שנאמר (זכריה ט ט) "עני ורוכב על חמור". יוצא, שהחמור הזה קיים כבר 3500 שנים! כל אחד שואל את עצמו: כיצד יתכן שחמור יכול לחיות 3500 שנים?! ביאור נפלא של הספר מגדים חדשים... לצפייה לצפייה
39019בלק- דקדוקי רש"י בפרשת בלק "פרשת בלק דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בלק בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
39020בלק- הברך נשארה צולעת! "פרשת בלק מליצה". מליצה שהביא רבי מרדכי הכהן מצפת (תלמיד ר"י די קוריאל) בספרו 'שפתי כהן' "מליצה לפרשת בלק"... לצפייה לצפייה
39021בלק- מי שלא מתבונן, מפסיד