155001אירוסין - "בסימן טוב ובמזל טוב" "דבר תורה קצר לאירוסין". "מהי המשמעות שכותבים בשטר האירוסין בסימן טוב ובמזל טוב?". "דבר תורה קצר לוורט" המבאר מהו ה'סימן טוב' שעליו מדברים... "השוואה בין סימנים באבידה לסימן טוב באירוסין" לצפייה לצפייה
155002אירוסין - "שידוך על באר המים" רעיון נפלא ל- "דבר תורה באירוסין". התשובה לשאלה: "מדוע אבותינו הקדושים מצאו את השידוך שלהם דווקא על יד באר המים?". "רעיון לומר בוורט" המורה דרך לבני הזוג הבאים בקשרי השידוכין איך להגיע לחתונה דווקא מבאר המים... לצפייה לצפייה
155003שבע ברכות- "למה מפריעים לחתן לדבר?" "דרשה קצרה לאירוסין". האם צריך להפסיק את החתן בשעה שרוצה הוא לדבר?. מה המקור למנהג הזה? "סיפור על ויכוח בין שני רבנים שכתב ר' שלמה קלוגר. ו- "מה הקשר בין מעמד החופה למעמד הר סיני?" לצפייה לצפייה
155004אירוסין- חתונה מהרגע שנולדו "אירוסין דרשה קצרה". "דרשה קצרה לאירוסין", המדברת על ייחודיותה של העיר ביתר ביחסה ודאגתה להקמת חופה כבר משעה שנולדים התינוק והתינוקת והמסר החשוב לגביי הזוג הטרי... לצפייה לצפייה
155009אירוסין- לא חוזרים על הטעות! "אירוסין- דרשה קצרה". "מדוע הכלה קונה את הטלית לחתן?", לשם מה מברכים על טלית שהחיינו בחופה ולא על תפילין?... "מחפש לומר רעיון באירוסין של חבר" או "מחפש להגיד משהו לוורט של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155010אירוסין- "שוויון זכויות בין בני זוג" "אירוסין- דברי תורה". "דרשה קצרה למסיבת אירוסין". "האם יש שוויון זכויות בין בעל לאישתו?" ביאור נפלא המיישב את הסתירה בין הפסוקים בספר קהלת: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה" ולעומת זאת בספר משלי: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב"?!. ומה הקשר של פסוקים אלו לפסוק: "וְאִשָּׁה בְכָל אֵלֶּה לֹא מָצָאתִי". אם אתה "מחפש לומר רעיון באירוסין של חבר" או "מחפש להגיד משהו לוורט של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155023אירוסין- "אישה זה טוב או לא?" "דבר תורה לוורט". "דרשה קצרה לוורט" המבארת את הסתירה בין הפסוקים שאומר שלמה המלך החכם מכל אדם: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ולעומת זאת "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה"?!. ביאור לשאלה: "האם אישה זה משהו טוב או חלילה להפך?". אם אתה "מחפש דרשה לאירוסין" או "מחפש דרשה לוורט" מתאים כ- "דרשה קצרה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155024אירוסין- "ענבי הגפן בענבי הגפן" "דבר תורה קצר לסעודת אירוסין". "דרשה לסעודת אירוסין". "ענבי הגפן בענבי הגפן - דבר נאה ומתקבל" "מדוע דימו חז"ל את קשרי השידוכין לענבי הגפן?". "מה יש בענבי הגפן שזהה לזוגיות?". רעיון נפלא למי שמחפש "דבר תורה לוורט של חבר" או "רעיון לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "וורט לאירוסין" לצפייה לצפייה
155025אירוסין- "מצאת או שעדיין מחפש?" "דבר תורה לסעודת האירוסין". "דרשה לאירוסין" תירוץ הסתירה בין הפסוקים: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ל- "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה". דיוק מהפסוקים האם מצאת או שעדיין אתה מחפש - זה שיקבע את גורלך!". אם אתה "צריך לומר משהו בוורט של חבר" או "חייב להגיד משהו באירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לאירוסין" לצפייה לצפייה
155026אירוסין- "על קשרים ושידוכין" "דברי תורה קצרים לסעודת אירוסין". "דרשה למסיבת אירוסין". "מדוע בהזמנות כותבים באו בקשרי השידוכים?", "מהו הדימוי של קשר לשידוכין?!". 'וורט קצר' נפלא למי שמחפש "דברי תורה לוורט של חבר" או "דברי ברכה לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "משהו נחמד להגיד באירוסין" לצפייה לצפייה
155029אירוסין- "לתת או לקבל" "דבר תורה לאירוסין". "דרשה קצרה לאירוסין" המיישבת את הסתירה בין הפסוקים בספר משלי: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ולעומת זאת בספר קהלת: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה"?!. ביאור לשאלה: "האם אישה זה משהו טוב או חלילה להפך?". אם אתה "מחפש לומר משהו בוורט של חבר" או "מחפש להגיד משהו לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לוורטים" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏