4000חיי שרה - גר או תושב? "משל לפרשת חיי שרה". ההבדל בין גר לתושב? ביאור בדרך של משל ונמשל על זה שמשקיע את רוב זמנו בעולם הזה, ושוכח שימי שנותינו בהם הוא רק 70 שנה ושביחס לעולם הנצח זה כמה דקות בודדות... לצפייה לצפייה
4001חיי שרה- "והסר השטן מלפנינו ומאחרנו" "רעיון לפרשת חיי שרה". תפקיד השטן הוא לא רק למנוע מאיתנו לעשות מצווה אלא גם אם עשינו שלפחות נתחרט עליה - מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת חיי שרה" לצפייה לצפייה
4002חיי שרה- לא לסמוך על אף אחד!... "מסר מפרשת חיי שרה". מה למדו חז"ל מהנהגה של אברהם לסמוך על אליעזר בכל חוץ ממציאת זיווג ליצחק בנו?. "סיפור על כשרות המזון" המבאר את הדרך הנכונה שיהודי צריך לדבוק בה בנתינת אמון בבני אדם: כאשר הדבר הוא בעניינים רוחניים יש לבדוק ולפשפש ולנסות ולחפש את הטוב ביותר ולא לסמוך על אף אחד!... לצפייה לצפייה
4003חיי שרה- עובד ע"ז עדיף על פני מושחת! "דבר תורה קצר פרשת חיי שרה". רעיון נפלא של הכלי יקר להבנת שליחותו של אברהם לחיפוש אישה שמשפחתה עובדת עבודה זרה. ההבדל בין עמלק ללבן הוא בכך ששיבושו של עמלק הוא בהשחתה בהשקפה ואת זה אפשר לעקור אבל השקפה במידות עוברת בירושה. לצפייה לצפייה
4004חיי שרה- לדבר רק בשבחו של ה"מחותן"... "משל ונמשל לפרשת השבוע" חיי שרה. ביאור של הגאון ר' יוסף דוב סולביצ'יק זצ"ל על השאלה: מדוע לא מספר אליעזר בבית לבן את הדברים כלשונם כפי שנאמרו לו? והתירוץ בדרך של משל ונמשל קצרים המבארים שיש כאלו המעדיפים מחותן חשוב ולא חתן חשוב... לצפייה לצפייה
4005חיי שרה- "לפום צערא אגרא" "וורט לפרשת חיי שרה". של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על הסיבה שרבקה שואבת מים לאליעזר ובפעם הראשונה המים עולים לקראתה אך כשהיא שואבת לגמלים של אליעזר היא נאצלת לשאוב בעצמה... ומסקנתו שרצו לזכותה שהרי ככל שהאדם מצטער בקיום המצווה - ככל שהמאמץ הנדרש בקיום המצווה גדול יותר כך השכר מתעצם... לצפייה לצפייה
4006חיי שרה- מי משלם על הארוחה? "סיפור קצר לפרשת חיי שרה". סיפור עם המגיד מדובנא זצ"ל. כאשר דין ודברים בין הניצים תירץ לו את הקושיא: מדוע כשבא אליעזר לבית בתואל והניחו לפניו אוכל, מתעקש אליעזר ואינו אוכל עד כי ידבר דבריו?!... לצפייה לצפייה
4007חיי שרה- תפילות אבות תקנום "רעיון קצר מפרשת השבוע". חיי שרה - אברהם תיקן את תפילת הבוקר שהיא תפילת השחר - שחרית. יצחק אבינו תיקן את תפילת הצהריים הלא היא מנחה ויעקב אבינו תיקן את תפילת הערב - ערבית. רמז נפלא בשמות האבות שיעזור לנו לזכור מה כל אחד מהם תיקן... לצפייה לצפייה
4008חיי שרה- האכפתיות וההקשבה לצרכים של הזולת "מסר חסידי מפרשת השבוע חיי שרה". ביאור של הרבי מלובביץ' על שמה של "פרשת השבוע חיי שרה" מהי הסיבה שנקראת הפרשה "חיי שרה" הרי בכלל מדובר ששרה נפטרה?! תשובתו הנפלאה וממשיכי דרכו המקיימים זאת הלכה למעשה... בנוסף "סיפור על רגישותו של בעל התניא" לבכי של יהודי, לצפייה לצפייה
4009חיי שרה- זה המבחן האמיתי שלך! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע" חיי שרה. רבקה עומדת במבחן החסד וזוכה להיות "רבקה אימנו". סיפור על הרב שבדרון שהמסקנה ממנו פשוטה: דווקא בשעה שאין כח ואין רצון - דווקא אז החכמה להתגבר. ואדם שמתגבר על היצר - הרי שאינו מפסיד! לצפייה לצפייה
4010חיי שרה- רשעים מפחדים מחסד אצלם בבית... "וורט לפרשת חיי שרה". רעיון של הרב שלמה לווינשטיין באחת משיחותיו המתאר כיצד מבחן החסד שעמדה בו רבקה גרם לחלחלה ממשית לכל בני הבית... ומה לשני הרשעים לבן ובתואל לומר מה' יצא הדבר?! והנחרצות שלהם לתת את רבקה בו ברגע: "קח ולך" וכן: "ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר ה'"... לצפייה לצפייה
4011חיי שרה- להבין מהו העיקר ומיהו השפוי... "סיפור עם מוסר השכל לפרשת חיי שרה" המביא לתובנה שכסף זה שיגעון. אין זה אומר שצריך להתנזר ממנו אבל להבין שזה שיגעון ולא לחשוב שבמרדף אחרי הכסף אתה אדם שפוי... לצפייה לצפייה
4012חיי שרה- מדוע זכה אברהם להתברך בכל? "סיפור קצר עם מוסר השכל". "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" המשמעות של "ואברהם זקן בא בימים" הרווח של אחד שלא מכלה את זמנו בהבלי העולם וכל כולו מתרכז בעשייה למען ה' ולמען כלל ישראל. "הקשר בין הרב עובדיה יוסף לאברהם אבינו" לצפייה לצפייה
4013חיי שרה- "המושל בכל אשר לו" "סיפור לשולחן שבת פרשת חיי שרה". סיפור על רבי ישראל מסלנט זצ"ל שהסביר ליהודי בדרך מיוחדת במה עליו לבטוח באנשים אם ירצה, ובאלו דברים לא ניתן ולא נכון לתת אמון אלא לחקור ולדרוש בעצמך... אברהם אבינו מלמד אותנו במה ואיך נותנים אמון... לצפייה לצפייה
4014חיי שרה- מה חשוב לך באמת? להשביע את אליעזר שלא ייקח אישה לבנו מארץ כנען? היכן האמון שרכש לו כל השנים עד שמינהו למשול בכל אשר לו?! אברהם אבינו מלמד אותנו: תדע היום להשקיע ולשים את תשומת הלב שלך. והיכן שאדם משקיע - שם רואים מה חשוב לו. ממה שהאדם מתרגש הוא בעצם מראה שזה שייך לו... "סיפור לפרשת חיי שרה" הממחיש זאת... לצפייה לצפייה
4015חיי שרה- צדיקים במיתתם קרויים חיים "רעיון לפרשת חיי שרה". ביאור של הגאון מוילנא זצ"ל לפרשת חיי שרה, המוכיח מתוך הכתובים בפרשת השבוע את מאמר חז"ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים אף בחייהם קרויים מתים"... לצפייה לצפייה
4016חיי שרה- לצאת עם משהו מכאן... "משלי שועלים לפרשת השבוע". חיי שרה. שני ההפכים "גר ותושב". האם ניתן ללמוד מהאחד על השני? "משל ונמשל לפרשת השבוע חיי שרה" המאירים לנו את הטעות הנפוצה שהאדם משקיע בעולם הזה ושוכח שזה פרוזדור בפני העולם הבא. צריך להשקיע כאן כדי לצאת אם משהו... לצפייה לצפייה
4017חיי שרה- מבחן הכניסה לאוהל שרה "וורט לשבת חיי שרה". ראה שהנר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, שורה ברכה בעיסה וענן חזר על האוהל. מה המשמעות של המבחן שעושה יצחק לרבקה שזה עתה הגיעה מחרן? המבחן הוא - כנסי לאוהל ונראה אם הסימנים חזרו... מה הבוחן בזה? ביאור נפלא שהובא בלאור הנר... לצפייה לצפייה
4018חיי שרה- תפילה מעומק הלב פועלת "סיפור קצר פרשת חיי שרה". ביאור נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין כיצד שכשאדם מתפלל מעומק הלב תפילתו נשמעת כנגד כל הסיכויים... בנוסף "סיפור על החפץ חיים" הממחיש את הדרך שכל אחד בוחר בשביל להתקדם... והזהירות שלא לעלות על טרמפ שנוסע בכיוון ההפוך... לצפייה לצפייה
4019חיי שרה- להגיד תודה גם על הצרה "פרפראות לפרשת חיי שרה". "ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה" מדוע חוזרת התורה ואומרת "שני חיי שרה"? "גדולתה של שרה". שרה זכתה מכיוון שכל חייה היו שווים לטובה - כל מה שעבר עליה מעולם לא התלוננה, עמדה בכל הניסיונות בהחבא. אמרה: "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה" לצפייה לצפייה
4020חיי שרה- הילדים לומדים מהאימא! "מדרש לפרשת חיי שרה" ביאורו של הגאון ר' שפירא מלובלין זצ"ל על שני ההפכים שבין ביאור רש"י למדרש חז"ל באישיותה של קטורה. רש"י: זו הגר על שנאים מעשיה כקטורת במדרש מופיע: קטורה- שהייתה מקטרת לעבודה זרה הייתכן?! הילדים מעידים מי זו אימא שלהם... לצפייה לצפייה
4021חיי שרה- המספר 400 = צר עין "פרשת חיי שרה וורט". אברהם מבקש ומתחנן על אנשי סדום... אם כן, מדוע שהקב"ה נותן עונש לבניו הוא שותק? למה אברהם לא התווכח על 400 שנה של שיעבוד?! לצפייה לצפייה
4022חיי שרה- שלא יצחקו עליך! "חיי שרה משל ונמשל". "גר ותושב אנוכי עמכם" מה פירוש הלשון? כי הרי, גר איננו תושב ותושב איננו גר?! ותירוץ המלווה במשל נפלא של החפץ החיים המבאר כמה מגוחך הוא אותו אדם הדואג כל ימיו לעולם הזה ליפותו ולנאותו, דומה הוא לאותו עשיר המכין מבוא גדול וסלון קטן... הלוא יצחקו עליו כולם!... לצפייה לצפייה
4023חיי שרה- המהות של האבא עוברת לבנים "שיחה לפרשת חיי שרה". איך יתכן שאברהם מעדיף לקחת בת מעובדי עבודה זרה?! והתמיהה היותר גדולה, והלא ההצעה שעומדת מנגד היא ביתו של אליעזר שכל התורה של אברהם אבינו עברה לאליעזר. וחז"ל אומרים – זיו איקונין שלו – הוא קיבל צורה של אברהם אבינו?!. ביאור נפלא של הכלי יקר... "דרשה לפרשת חיי שרה" לצפייה לצפייה
4024חיי שרה- עשיית חסד ואהבת חסד "חידוש לפרשת חיי שרה" מהו ההבדל בין לעשות חסד לבין אהבת חסד? האם אליעזר הסתפק בעשיית חסד או ביקש לבדוק האם לעלמה הצעירה שנקראת לפניו יש אהבת חסד? "רעיון נפלא לחיי שרה" לצפייה לצפייה
4025חיי שרה- "כולן שווים לטובה" "פרשת חיי שרה וורט". חידוש של ר' עקיבא איגר על התורה המבאר את השאלה מדוע כותבת התורה בפסוק אחד פעמיים את המילים: "חיי שרה"? ואת דברי רש"י באופן מיוחד: "כולן שווים לטובה" מעובד משיחתו של הרב רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
4026חיי שרה- דקדוקי רש"י בפרשת חיי שרה "פרשת חיי שרה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חיי שרה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏