46000ראה- לנסות לעזור כמה שאפשר "דבר תורה לפרשת ראה". "סיפור לפרשת השבוע ראה" סיפור עם הרב הקדוש רבי חיים מצאנז זצ"ל על הדרך שקיימו גדולי ישראל את מצוות הצדקה... בנוסף סיפור מליצי הממחיש שכשרוצים באמת לעזור, תמיד ישנה דרך רק נדרש רצון אמיתי... כולנו יכולים לעזור צריכים רק למצוא את הדרך... לצפייה לצפייה
46001ראה- כולנו בנים לה' אלוקינו "סיפור לפרשת השבוע ראה". סיפור נפלא עם רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" המביא לתודעה ש"בנים אתם לה' אלוקיכם" - כולנו נחלקים לסוגים שונים של דעות ואמונות בבורא עולם מתוך מטרה אחת והיא: "לקדש שם שמים ברבים". כל אחד ואחד תורם את חלקו ויחדיו ננצח במלחמת היצר!... לצפייה לצפייה
46002ראה- הברכה והקללה תלויים בקיום המצוות "דבר תורה קצר לפרשת השבוע - ראה" שאלתו של האוזניים לתורה מדוע נאמרה הפרשה כאן ולא בפרשת כי תבוא? ותרוצו הנפלא. בנוסף סיפור אישי הממחיש כיצד התמדה ושמירה על קיום מצווה מביאה ברכה מאת ה' כדברי החכם מכל אדם: "שומר מצווה לא ידע דבר רע" לצפייה לצפייה
46003ראה- מצוות ה' אינן עול לקרובים אליו! "משל ונמשל לפרשת ראה". משל שמביא המגיד מדובנא זצ"ל לפרשת השבוע פרשת ראה, המבאר כי מצוות ה' הטהורות אינן גורמות כלל לאדם לאנחה... ואם נאנח האדם מכובד עול המצוות בידוע הוא שכנראה התרחק מרחק רב מאביו שבשמים... לצפייה לצפייה
46004ראה- "פרשת ראה וחודש אלול" "דבר תורה קצר לפרשת ראה". "ההכנה לחודש אלול". רעיון נפלא של ספר 'מעיל צדקה' המבאר את השאלה מדוע במצוות הצדקה יש שכר שונה מיתר המצוות - "צידקתו עומדת לעד וקרנו תרום בכבוד"?! "הכיצד (כביכול...) מציל יהודי שנותן צדקה, את הקודשא בריך הוא?". "ממה בורא עולם נהנה במיוחד?"... "ביאור נפלא במצוות הצדקה". לצפייה לצפייה
46005ראה- "פתח תפתח את ידך" "דבר תורה קצר לשולחן השבת" - פרשת ראה. רעיון נפלא שהביא ספר "וקראת לשבת עונג" על המגיד מדובנא שהציג בדרך של משל ונמשל תוכחה ליהודי עשיר שניסה למנוע ידו לפותחה עבור מצוות "פדיון שבויים" מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת ראה" לצפייה לצפייה
46006ראה- שמירת ממון חברו "סיפורים לפרשת ראה". שני סיפורים בהנהגתם של גדולי ישראל בגין שמירת ממון חברו. "סיפור על אביו של שמואל שהיו מופקדים אצלו מעות של יתומים" ובנוסף "סיפור על רבי ישראל סלנטר" האיך שמר על חפץ של עובר אורח... לצפייה לצפייה
46007ראה- זכירת העבדות מוציאה גאווה "משל לפרשת השבוע - ראה" משל נפלא שהביא הגאון רבי אריה לייב ממיץ בעל "שאגת אריה" המבאר שעצם זכירת היותנו עבדים במצרים תועיל לאדם לא לבוא לידי גאווה. ובכל פעם שירגיש בעצמו שבא לידי גאווה מיד יזכור את עברו שהיה עבד במצריים ותסתלק הגאווה מליבו... לצפייה לצפייה
46008ראה- מריחים את 'אלול' באוויר "דרשה קצרה לפרשת ראה וחודש אלול". מדוע אנשים נלחצים מחודש אלול?! במה למעשה שונה חודש אלול מכל השנה כולה? הרי כל השנה אסור לעבור עבירות וחייבים לשמור על כל המצוות. במה אם כן שונה אפוא חודש זה? "משל ונמשל לחודש אלול" של המגיד מדובנא המבאר מדוע יש להתאמץ בחודש אלול יותר מכל השנה... לצפייה לצפייה
46009ראה- מדוע הלוי שמח?! "סיפור נחמד לפרשת ראה" סיפור שהוא למעשה משל המבאר מדוע השמחה של עובדי האדמה ושל הלוי גם יחד? מדוע הלוי שמח? נרי התורה מדגישה: "כי אין לו חלק ונחלה" אם אין לו חלק מה לו ולשמחה באיסוף התבואה?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת ראה" לצפייה לצפייה
46010ראה- עיקר טפל "משל ונמשל בחרוזים לפרשת ראה". מדי פעם אנו מבחינים בכאלו המערבבים בין עיקר לטפל... משל נפלא המעובד מתוך משלי רבי ברכיה בן נטרונאי הנקדן, המבאר את טיפשותם של אלו המעדיפים את הבלי העולם הזה ממצוות ומעשים טובים. לצפייה לצפייה
46011ראה- ההבדל בין ילד למבוגר "סיפור לפרשת שבוע ראה". סיפור על גישתו המופלאה של הגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל לנוער נושר, מדוע בת היענה אכזרית?! כיצד המחיש החפץ חיים לילד שביקש להפסיק את לימודיו את ההבדל בין ילד למבוגר הנלמד מבת היענה... לצפייה לצפייה
46012ראה- ה' בחר באהבת אחים "פרשת ראה דבר תורה קצר". "מדוע בחר הקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש דווקא במיקומו הנוכחי?" ביאור נפלא של הרב וולך בספרו מעיין השבוע לפרשת ראה המלמד ש באהבת אחים, נבנה בית המקדש. ובשנאת אחים, חרב. ובמהרה יבנה, בתוספת אהבה ואחווה.... לצפייה לצפייה
46013ראה- זהירות במצוות מעשר כספים "סיפור לשבת פרשת ראה" סיפור אמיתי המתאר כיצד ע"י מעשר כספים ותמיכה בלומדי תורה זכינו שיצאו שני גאוני עולם רבי משה פיינשטיין זצוק"ל ורבי יעקב קמינצקי זצוק"ל! מתאים כ- "חיזוק בעניין מעשר כספים" לצפייה לצפייה
46014ראה- מי שרואה רק רע, טמא! "וורט קצר לפרשת ראה". וורט נפלא של האדמו"ר מקוצק, המבאר מדוע אד שרואה את החסרונות של השני במקום לדונו לכף זכות - טמא הוא. וראייתו מפרשת השבוע מעוף שהתורה טימאה אותו למרות שיש בו כישרונות שאין להרבה ציפורים טהורות... לצפייה לצפייה
46015ראה- מעשר מביא מזל! "סיפור על מעשרות לפרשת ראה". "סיפור על רבי יוחנן ובנו של ריש לקיש" על התלות בין מעשרות לעושר. "סיפור ממדרש תנחומא" על אחד שלא עישר משדהו ולשנה האחרת נשאר רק המעשר... "וורט לפרשת ראה" של הרב שלמה לווינשטיין לצפייה לצפייה
46016ראה- לתת מה שחסר! "פרשת ראה סיפור". ביאור נפלא של האור החיים" הקדוש בשפע שהקב"ה נותן לזה שפותח את ידו לאחיו האביון ומעניק לו די מחסורו... "סיפור על המגיד מדובנא" על הצורך לתת לעני מה שחסר לו באמת... לצפייה לצפייה
46017ראה- לתת יותר, זה לקבל יותר! "פרשת ראה משל ונמשל". משל ונמשל המבארים שאדם רואה שמזונותיו מצומצמים עליו להתאמץ יותר במצוות הצדקה. האדם אומר: "עכשיו המצב קשה אני לא נותן כעת, וכשיהיה לי הרבה אני ייתן בשפע"... – אין הוא אלא נבער מדעת... לצפייה לצפייה
46018ראה- תורה של כפרי "סיפור חסידי לשבת ראה". כיצד הצליח רבי הירשלי איש כפר גידול, שהיה נחשב כצדיק נסתר, וגדולי דורו הרבו לכבדו ולהעריצו להעביר מסר נוקב מפרשת השבוע, לרבי אברהם משה מפשיסחה ורבי יצחק מוורקא שניסו לבחון אותו... לצפייה לצפייה
46019ראה- לרחם על הבריות! "דרשה קצרה לפרשת ראה". הנהגה של מידה כנגד מידה אצל הקב"ה היא באופן שלפעמים שמים את האדם בניסיון של רחמים ובודקים: אם הוא מרחם על הבריות אזי הקב"ה גם כן מרחם עליו... ביאור נפלא של הרב מתתיהו סלמון על סיפור בחסיד שהקניטתו אשתו... לצפייה לצפייה
46020ראה- מי עולה יותר? "סיפור קצר לפרשת ראה". "משל ונמשל לפרשת ראה" שהביא החפץ חיים בדרך של סיפור על מנת להסביר איזו תועלת יש לקדוש ברוך הוא מאתנו (- אלו שיש להם הכול ולא חסר להם כלום) יותר מאותו אביון. לצפייה לצפייה
46021ראה- מסקנה של צדיק "פרשת שבוע ראה - סיפור". "סיפור על רבי עקיבא איגר" על רגישותו לעני ורצונו למלאות את כל חסרונו למרות שלא היה לו אמצעים לכך... מה אנחנו היינו עושים אם היו ממשכנים את חפצנו בפי שניים ממה שחשבנו על שווים?... לצפייה לצפייה
46022ראה- מצווה של רשע "סיפור קצר לפרשת ראה". סיפור נפלא על חכמתו של הנודע ביהודה שהצליח להשיב לרשע אחד תשובה ניצחת... "ובערת הרע מקרבך"... לצפייה לצפייה
46023ראה- דקדוקי רש"י בפרשת ראה "פרשת ראה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ראה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
46024ראה- המקמץ משלו הוא לוקח "מוסר השכל לפרשת ראה". סיפור שהוא מוסר השכל לכל אלו שחושבים שאם לא יתרמו הם כסף לצדקה הרי הם הרוויחו... ההפך הוא הנכון ההפסד עצום על הרווח המדומה... לצפייה לצפייה
46025ראה- וורטים לפרשת ראה "פרשת ראה וורטים קצרים". רעיונות וחידושים קצרים לפרשת ראה... לצפייה לצפייה
46026ראה- אין עניים? אז העשירים יהיו! "פרשת ראה מוסר". מוסר שהחדיר המגיד מקלם בעשירי העיר שהזניחו את אחיהם העניים לגבוע ברעב... לצפייה לצפייה
46027ראה- שלושת ההדחות "פרשת ראה דבר תורה". שלושת אופני ההדחה הקיימים בעולם והזהירות שי להתרחק מהם כמאש... לצפייה לצפייה
46028ראה- לא שקר ולא לשון הרע! "סיפור קצר פרשת ראה". "סיפור קצר על החפץ חיים" שהצליח בדבריו לשכנע את קהל עדתו לתרום בעיין יפה ובלבד שלא יכשילוהו בשר או חלילה בלשון הרע... לצפייה לצפייה
46029ראה- דיני קדימה מכף היד "פרשת ראה דבר תורה קצר". כיצד למד האדמו"ר ה'שר שלום' מבעלזא זצ"ל מכף היד את דיני הקדימה במתן צדקה?... לצפייה לצפייה
46030ראה- תשובה ניצחת! "סיפור על חכמה יהודית לפרשת ראה". תשובה ניצחת שענה רבי יהונתן אייבישיץ לכומר אחד על ההוכחה שיש מהתורה שאין להאמין באותו האיש... לצפייה לצפייה
46031ראה- נתינה בפנים שוחקות "פרשת ראה דרשה קצרה". שני אופנים יש בנתינה לעני: לתת לגבאי צדקה או לתת לעני בעצמו. מה עדיף? וממה יש להיזהר כשבוחר לתת לעני ישירות?... לצפייה לצפייה
46032ראה- יש שיש לו ואינו רוצה לתת "פרשת ראה וורט". ביאור מליצי של הרב מאיר שפירא על השאלה: איך ייתכן לומר על עם ישראל "עם קדוש" אם בתוכו ישנם אנשים שיש להם ממון ואינם מוכנים לתת ממנו צדקה העניים?!... לצפייה לצפייה
46033ראה- לגשת לרב ולגלות את שלך "וורט קצר לפרשת ראה". ביאור נפלא של הפסוק הפותח את הפרשה לבאר מדוע יש לגשת לרב ולקבל ממנו מוסר מאשר לשבת בבית וללמוד מתוך ספר... לצפייה לצפייה
46034ראה- תיקון למקמץ ידו מהעני "פרשת ראה סיפור חסידי". כיצד מצאו רבי ש"ב מפשיסחא ורבי דוד מלעלוב זצ"ל תיקון לעשיר שלא רק שלא נתן צדקה אלא אף צעק על האוספים למען העניים... לצפייה לצפייה
46035ראה- לתת או לא לתת? "פרשת ראה דרשה". רעיון נפלא של הגאון רבי שאול הלוי, ששימש כאב"ד בעיר האג "דרשה לפרשת ראה" המבארת ומוכיחה מן הפסוקים מתי יש לתת לרמאי ועד מתי... לצפייה לצפייה
46036ראה- "הנותן בעין יפה הוא נותן" "פרשת ראה סיפור קצר". "סיפור קצר על האדמור מגור". כיצד הצליח עיוור בן 90 לנצח בדבריו את האדמו"ר מגור, בעל ה"אמרי אמת"? לצפייה לצפייה
46037ראה- לספק את המחסור "פרשת ראה דבר תורה". כיצד קיים רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל את דברי רש"י הלכה למעשה וסיפק את המחסור של אחד מתלמידיו למרות שהיה עליו להשפיל את עצמו... לצפייה לצפייה
46038ראה- לאכול ברווח כדי לתת לעני "פרשת ראה דרשה". סיפור על המגיד ממזריטש המבאר שבכדי שהעני יקבל כדי צורכו חייב העשיר לאכול מעדנים ומשמנים... עשר תעשר בשביל שתתעשר... לצפייה לצפייה
46039ראה- רק אני יכול להבין "פרשת ראה סיפור עם מוסר השכל". "סיפור עם מוסר השכל לפרשת ראה" המביא לתובנה שכל אחד יכול לעזור לאלה הנמצאים במצבו ורק הוא יכול להבין אותם הכי טוב מכולם! לצפייה לצפייה
46040ראה- לתת לשם מצווה "סיפור חסידי לפרשת ראה". סיפור עם רבי מנחם מנדל מרימנוב המלמד שיש לתת צדקה לשם מצווה ואם נתן לעני בפעם הראשונה מתוך רחמנות עליו לחזור ולתת נתינה נוספת לשם מצווה... לצפייה לצפייה
121000אלול- ימים של התחזקות בתורה ובמצוות "דברי תורה לחודש אלול". מה נדרש מאתנו בימים אלו - "הימים הנוראים"? האם נוכל תוך ארבעים יום לשפר את מאזן כל השנה כולה? נראה לנו שהדבר בלתי אפשרי, ולכן נוטים אנו להתייאש מראש. משל ונמשל המובאים בשער ההלכה לימים הנוראים הממחישים "מהי העבודה בחודש אלול?" ו"מהי עבודת יום הכיפורים וראש השנה" לצפייה לצפייה
121001חודש אלול – היראה מיום הדין "דבר תורה קצר לימי חודש אלול". "אריה שאג מי לא יירא" דורשי רשומות מצאו רמז בפסוק זה המקשר אותנו לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות. "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את ההבדל בין אלו החשים יראה בחודש אלול לבין אלו הנשארים בשאננותם... לצפייה לצפייה
121002אלול - הקב"ה הוא דוד שלי! "דרשה לסליחות". "שיעור לחודש אלול" מעובד מתוך דרשתו השבועית של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: סמלו של חודש אלול: "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי". "מה היחס בין ישראל להקב"ה?" האם הוא של בעל ואישה או של דוד ואחיין?! מה לעשות כדי לא ליפול ברוחנו כאשר רואים את כמות העוונות אל מול הידיעה שיום הדין מתקרב... לצפייה לצפייה
121003חודש אלול – לעשות משהו "דבר תורה לאלול". "משל לימי חודש אלול" מספר 'לנפש תדרשנו' שמביא הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א להבנת הצורך בשינוי על ידי עשייה - דיבורים זה לא מספיק נדרשת עשייה... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש אלול". לצפייה לצפייה
121004חודש אלול – לבנות מערכת אמון חדשה "דבר תורה לימי הסליחות". בחודש אלול ניתנת האפשרות לזכייה באשראי נוסף.. משל ונמשל המבארים כיצד בימי הדין נבקש שנה טובה ומבורכת, ובשמים ישאלונו באיזו זכות?! האם יש לנו מה לענות?!... מתאים כ- "דברי חיזוק לחודש הרחמים והסליחות". לצפייה לצפייה
121005חודש אלול – המאמץ כדאי "דברי תורה לחודש אלול". האם ההתאמצות לחזרה בתשובה בחודש אלול כדאית? מסתבר שהמאמץ כדאי באם תהיה לנו שימת לב קטנה הרי שהיא עוזרת מאד... "משל ונמשל לחודש אלול" שהביא הצדיק רבי חיים מצאנז זצ"ל. מתאים כ- "שיחת חיזוק לימי חודש אלול" לצפייה לצפייה
121006אלול- חכם עיניו בראשו "דבר תורה לחודש אלול" "דברי חיזוק לקראת הימים הנוראים" המובאים בהקדמה לחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א סיפור הממחיש את ההזדמנות לתפוס את הימים הללו בידיים ו"למלא את נשמתנו באוצרות רוחניים". לצפייה לצפייה
121007אלול- סגולתם של ימי אלול "סגולתו של חודש אלול" המובאת בהקדמה לחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "הזמן לפתח את הרגשות של בן לאביו", להרגיש את האבא שבשמים. הרגשות שהיו בתרדמה במשך השנה, אטומים מלהרגיש אבא אוהב, אותן רגשות יכולות להתפתח במהירות משגשגת בחודש אלול. "אלול" - חיפוש ובילוש. היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?. "התקדמות אישית בחודש אלול". "הרמזים של חודש אלול". לצפייה לצפייה
121008אלול- סוד האושר במשחק הכדורגל... "דבר תורה לחודש אלול", "רעיון לשיחת חיזוק בימי התשובה" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים מהו סוד האושר במשחק הכדורגל?!... ואיך הצליח הרב שלום שבדרון זצ"ל להשתמש בזה כדי לחזק בחור שיתאמץ לשבור את היצר הרע... לצפייה לצפייה
121009אלול- "אל תגיד שאין לך זמן להתכונן" "דרשות לחודש אלול". "מעלת חודש אלול". מתוך "שיעורים לחודש אלול" מעובד מדרשתו השבועית של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א: "מהי דרגתו שלחודש אלול?", "מדוע אומרים את המזמור לְדָוִד ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי בחודש אלול?", "שלושים הימים של חודש אלול הם ימי ההכנה ליום הדין" - "מדוע דווקא שלושים יום?". נותנים לך 30 ימים לפשפש במעשיך, שלא תגיד שלא נתנו לך זמן להתכונן... לצפייה לצפייה
121010אלול- "תציל את עצמך!" "שיחת חיזוק קצרה לחודש אלול". "החשיבות להתעוררות בחודש אלול", הקב"ה נותן לנו 30 יום , להתכונן לקראת יום הדין. הוא פותח לנו מחתרת, איך אפשר שלא לנצל את ההזדמנות בשלושים יום האלה, כדי להציל את נפשנו?!... ימי אלול הם ימי הרחמים והסליחות - הבה ננצלם כדבעי... לצפייה לצפייה
121011אלול- "החשש מיום הדין" "דרשות קצרות לחודש אלול". "הפחד של חודש אלול". "ממה פחד ר' יוחנן?" "מהי חרדת ר' יוחנן בן זכאי?", ולמה המיטה שלך תתמלא בדמעות? ליישם את מה שגילו לנו רבותינו בחודש אלול: "צבירת זכויות ככל שניתן והתובנה ש: "יש אפשרות לזכות בדין" אבל צריך לחשוש... מתוך "שיעור לחודש אלול" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
121012אלול - להוכיח שאני אוהב את ה'! "דרשה קצרה לימי אלול". רעיון נפלא של ה'שפת אמת' על הקשר בין הפסוק שאנו אומרים ב'מזמור לתודה' בכל יום: "וְלוֹ אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ" לבין חודש אלול. "מהי נקודת המבחן לאדם בחודש אלול?". הבחינה של "כמה אתה מחובר לקב"ה?", לעומת "כמה אתה מחובר פחות לעצמך"... "הסיפור על רבי פינחס בן יאיר ונהר גינאי". שאלתו של ר' יצחק מקוזמיר ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
121013אלול- שִׁמְעוּ וּתְחִי נַפְשְׁכֶם! "שיחה לחודש אלול הכנה לראש השנה". שיחה מעובדת מדרשתו של הרב ברוך רוזנבלום המביאה לתובנה שאדם ששומע לא בהכרח מפנים. "איך יכולה להיות סכנה לכל הגוף דרך האוזן?". "מה היה ההבדל הזה גם בין יתרו לעמים האחרים?". "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את המושג: "אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא". הקב"ה זוכר לטובה, את מי שזוכר אותו, את מי שמראה שהוא מפחד מהקב"ה, את מי שפוחד מיום הדין, אכפת לו מה הקב"ה חושב עליו... לצפייה לצפייה
121014אלול- לא להתעסק עם מוקשים "חודש אלול משל ונמשל". משל ונמשל לחודש אלול המחזקים את האדם לבל ייפול ברשתו של היצר הרע... מתוך דבר התורה היומי מפי הרב רונן חזיזה, בחוברת לפחות 5 דקות תורה ביום לצפייה לצפייה
121020חודש אלול - המאמץ הכרחי "סיפור קצר לימי חודש אלול". סיפור על הצדיק רבי מרדכי מלכוביץ' המבאר שהמאמץ בימים אלו לא רק כדאי אלא הכרחי כדי להשיג שנה טובה ומתוקה... מתאים כ- "דרשה קצרה לחודש אלול" לצפייה לצפייה
121021אלול- לדון לכף זכות! "שיחה קצרה לחודש אלול". ביאור של הבעל שם טוב למאמר חז"ל: "וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ" המסביר שבכדי שהקב"ה ידון אותנו לכף זכות גם אנחנו צריכים לדון את האחרים לכף זכות!. הקב"ה מחכה לראות כיצד אנו נגיב ולפי זה הוא שופט אותנו. אם אתה רוצה, שהמקום ידון אותך לזכות - אז תדבר זכות, למרות כל מה שהחבר עשה לך!!!... לצפייה לצפייה
121022אלול- על הקב"ה אי-אפשר לשקר! "שיחות חיזוק לחודש אלול". "אלול - הכנה לראש השנה". תשובתו של ר' אהרון קוטלר לשאלה: אם דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיו של הקב"ה, איך אנחנו מתכוננים לבוא לפני הקב"ה לדין?! לדעת שהקב"ה יודע את המחשבות שלנו... הידבקות במידת האמת היא המפתח לשינוי אמיתי וההכנה הראויה ליום הדין... לצפייה לצפייה
121023הפחד מחודש אלול "סיפור לחודש אלול". משל ונמשל שנשא הגאון רבי אליהו לואפיאן זצ"ל כשיחת התעוררות בהיכל ישיבת פונוביז', בה דיבר על הפחד והמורא שצריך לחוש כל אחד שלושים יום קודם יום הדין... "משל ונמשל לחודש אלול"... לצפייה לצפייה
121024אלול- לפחות אל תחייך! "דבר תורה קצר לחודש אלול". "סיפור לימי אלול כיצד הצליח הרב להסביר ליהודי שבא לבקש תיקן מהי ההכנה הראויה לקראת יום הדין... לצפייה לצפייה
121025אלול- ההבדל בין צדיק לבעל תשובה "משל לחודש אלול". מהו ההבדל בין הצדיק שלא חטא מעולם ולא עזב אך פעם את אביו שבשמים, לבין בעל התשובה? ומדוע ברגע של רצון לחזור בתשובה וחרטה על העבר מצליח החוזר בתשובה לקבל דרגה יותר מהצדיק?! "מקום שבלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"... לצפייה לצפייה
121026אלול- תזכורת נא לפחד! "דרשה לחודש אלול". "משל ונמשל לחודש אלול" המבארים את שלושת הסוגים בבני האדם הנמצאים ברמת פחד שונה. הקב"ה דופק לנו כל חודש אלול בשופר, עורו ישנים משנתכם ונרדפים הקיצו מתרדמתכם. דרשה לעוררנו לקראת ראש השנה - כאשר נפתחים ספרי חיים ומתים. לצפייה לצפייה
121027אלול- הדרך להשגת חסידות "חודש אלול דבר תורה חסידי". מהי הדרך להשגת חסידות? תשובתו של הבעל שם טוב בדרך של "משל ונמשל לחודש אלול"... "משל של הבעל שם טוב לחודש אלול"... לצפייה לצפייה
121028אלול- לא בושה לבקש סליחה! "ימי חודש אלול סיפור". סיפור לימי אלול על בקשת הסליחה של הסטייפלר. להתנצל על מעשיך בפני האחר זו גדולה מאין כמוה, להוריד את הראש ולומר: "טעיתי" זו גדולה. מתוך החיזוק היומי... לצפייה לצפייה
121029אלול- תאוות הכבוד עד היכן? "ימי חודש אלול דבר תורה קצר". עבודת המידות בחודש אלול צריכה היא עבודה יסודית. דבריו הנפלאים של האדמו"ר מנדבורנא לתלמידיו בכדי להמחיש להם עד היכן תאווה זו מגיעה... לצפייה לצפייה
121030אלול- לא כולם משוגעים! "מוסר השכל לימי חודש אלול". השאננות והחשיבה שכולם מתכוננים ליום הדין ולי יש זמן - הרסנית ומגוחכת. משל מליצי עם מוסר השכל המחדד את היכולת שלנו להבחין במציאות כפי שהיא... לצפייה לצפייה
121031אלול- התקווה שלך לכפרה "סיפור עם הבעל שם טוב לחודש אלול". סיפור נפלא עם הבעל שם טוב המעורר לתשובה אמיתית... לצפייה לצפייה
121032אלול- תתעורר אתה הנהג! "משל מליצי לימי חודש אלול". משל ונמשל לאלול המבארים שעלינו לקחת אחריות, להשתנות ולהוביל את המשפחה בדרך בטוחה לשנה הבאה... לצפייה לצפייה
121033אלול- המספר 40 ביהדות "פרפראות לימי חודש אלול". מהי המשמעות של המספר 40 ביהדות? מה הקשר של המספר 40 לחודש אלול והימים הנוראים? לצפייה לצפייה
121034אלול- אל תחשוב שניצלת! "מסר לחודש אלול". "מליצה עם מסר חשוב לחודש אלול". אם אנחנו חושבים שהמזל האיר לנו פנים השנה אין זה בהכרח שכך יהיה שנה הבאה - יש הזדמנות להפוך את הכול ולהבטיח לעצמנו שנה טובה ומתוקה... לצפייה לצפייה
121035אלול- "ימי חודש אלול דבר תורה". לצפייה לצפייה
121036אלול- "ימי חודש אלול דבר תורה". לצפייה לצפייה
121037אלול- מסית ומפיל אותך! "חודש אלול משל ונמשל". משל מליצי המבאר מהי שיטתו של היצר הרע. וכמה צריכים להיזהר מהיצר הרע בחודש אלול... לצפייה לצפייה
121038אלול- המלך מחכה לך!
vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"דרשה קצרה לאלול" רעיון נפלא לחודש אלול המובא בדרך של "משל לחודש אלול" עם מוסר השכל המלמד אותנו לא לחשוש מלעשות תשובה בטענה שאנחנו לא רצויים - הקב"ה מחכה שנעשה צעד קטן וממתין בכיליון עיניים ואומר "שובו בנים שובבים"
לצפייה לצפייה
121500הלכות לחודש אלול- "מנהג הסליחות" "הלכות הקשורות לחודש אלול" ומנהג הסליחות כפי שמובאים בשער ההלכה לימים הנוראים: "מהו הזמן הראוי לסליחות?", "מיהו הראוי להיות שליח ציבור?", "מהי מטרת הסליחות?". "מה הדין לשומע סליחות מרדיו או לוויין?", "בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול", והחתימה: לשנה טובה תכתבו ותחתמו לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏