45000עקב- לא לזלזל במצוות הפשוטות "דבר תורה קצר לפרשת עקב". "משל ונמשל לפרשת עקב" משל ונמשל על המובא במדרש תנחומא פרשת עקב על הפסוק הפותח את הפרשה: "והיה עקב תשמעון" זה שאומר הכתוב: "לָמָּה אִירָא בִּימֵי רָע עֲוֹן עֲקֵבַי יְסוּבֵּנִי" מדוע אין לזלזל במצוות הפשוטות - אלו שאדם מתייחס אליהן בזלזול שהרי אמרו חז"ל: "ואי אתה יודע מתן שכרן של מצוות"... לצפייה לצפייה
45001עקב- להתייחס לפרטים הקטנים "פרשת עקב דרשה". מה מונח במילה עקב?. מדוע בחרה התורה לומר את המילה עקב?.ביאור נלא של המגיד מדובנה בדרך של משל ונמשל על ביאורו של רש"י: מצוות שאדם דש בעקביו. לצפייה לצפייה
45002עקב- לחשוב שאתה היהודי היחידי בעולם... "סיפור לשבת פרשת עקב". ביאור הפסוק: "כל המצוה אשר אנכי מצוך... היום"על השאלות העולות ממנו: מדוע כתב משה רבנו "מצווה" בלשון יחיד? וכי יש רק מצוה אחת?! ולמה הקב"ה מצווה בלשון יחיד "מצווך"? והאם הציווי רק להיום? והתשובות מבוארות מתוך סיפור יפה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת עקב" לצפייה לצפייה
45003עקב- ההבדל בין עשיר לעני בהשגחת ה' "סיפור לשולחן שבת פרשת עקב". סיפור המבאר את ההבדל בין עשיר לעני כפי שראה זאת רבי חיים מוואלוז'ין על אחד מחסידיו והוכיחו בשל כך... "סיפור עם מוסר השכל" המלמד שהשגחת ה' מצויה תמיד רק בעיני העשיר נראית לו זו, ככוחי ועוצם ידי הוא שעשה לי את החיל הזה... לצפייה לצפייה
45004עקב- מה ה' דורש מאיתנו? "משל מליצי לפרשת עקב" משל ונמשל שהביא הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לפרשת עקב, המבאר מדרש חז"ל על בקשתו של דוד המלך "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" בעקבות דרישת ה'בפרשת השבוע: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה את ה' לשמור מצוותיו ולדבקה בו".... לצפייה לצפייה
45005עקב- לשמור את "זכות אבות" שיש לנו "משל ונמשל לפרשת עקב" משל בשם המגיד מדובנא המבאר שאצל הקב"ה כביכול "מופקדת" זכות אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ולא כדאי "לבזבז" אותה שלא תכלה לגמרי... מתאים כ- "שיחת חיזוק לפרשת עקב"... לצפייה לצפייה
45006עקב- כל סתירה מצילה חיים... "דבר תורה קצר - פרשת עקב" "משל ונמשל לפרשת עקב המבארים שהקב"ה מייסר אותנו כפי שאבא מייסר את הבן שלו. הבעיה שלנו אין את אהבת הייסורים... סיפור על נפוליאון הממחיש שכל סתירה - מכה מהקב"ה מצילה חיים... לצפייה לצפייה
45007עקב- הצורך בשבועה מדאיג "דבר תורה לפרשת השבוע - עקב" "משל ונמשל לפרשת עקב" המבאר את הבטחת ה': "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" ע"י שבועה דבר שמעיד שלא מתכוון הוא לשומרה אלא לנו, בני הבנים... לצפייה לצפייה
45008עקב- ייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה... "סיפור לשבת עקב". סיפור מאגדות שלמה המלך המביא לתודעה שייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה... הוא גם ממחיש שלא פעם הייסורים מכפרים לנו על משהו יותר חמור, ואנחנו מנסים להתחכם... מתאים כ- "דבר תורה לחיזוק האמונה והביטחון" לצפייה לצפייה
45009עקב- מי שלא מברך מזיק לכולם "דרשה קצרה לפרשת עקב". "אם אתה לא מברך אתה מזיק לכולנו!" הייתכן?! משל ונמשל המבארים שכאשר אדם נהנה בעולם הזה ללא ברכה לא רק שהוא גוזל כביכול את ה' אלא גם הוא מזיק לכלל ישראל... לצפייה לצפייה
45010עקב- זלזול במצווה יכול להוביל לאיסור "דרשה לפרשת השבוע עקב" מצוות שאדם דש בעקביו כיצד זלזול במצווה פשוטה יכול להוביל לאיסור חמור. משל ונמשל המבארים שהכל עומד ומתחיל ממצווה אחת "קטנה" ו"פשוטה"... ואם חלילה משמיט אדם מצווה אחת הכל מתגלגל ונופל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת עקב" לצפייה לצפייה
45011עקב- "מצווה פשוטה" שהצילה "סיפור לשולחן שבת פרשת עקב". סיפור מדהים על "מצווה פשוטה" שהצילה המלמד שאין לזלזל בשום מצווה ולו הקלה ביותר... ותשובתו של הרב פינקוס זצ"ל לשאלת הרמב"ם: אנו אומרים ר' "חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". אם הקב"ה היה מחפש לזכות אותנו היה נותן לנו מצוות בודדות ולא כמות של 613 מצוות?!... לצפייה לצפייה
45012עקב- לא ניתן להתגאות בחכמה "משל ונמשל לפרשת השבוע" פרשת ראה. משלו של רבי ישראל הכהן בעל ה"חפץ חיים" המדגיש כי על האדם להתבונן תמיד בגנות הגאווה. ומבאר שאין לו לאדם להתגאות בכך שיש לו חכמה יותר מחברו כי הרי החכמה לא שלו היא כי אם נתנה בו לצורך עבודתו והתביעה עליו גדולה יותר כאן... לצפייה לצפייה
45013עקב- הפחד מהמצוות שב"עקב"... "וורט קצר לפרשת עקב". רעיון של הרה"ג ר' ניסים קרליץ שליט"א לפרשת עקב. הפחד מהמצוות שהאדם דש בעקביו... על ידי ביאור הפסוק: "למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני"... לצפייה לצפייה
45014עקב- מהי הסיבה האמתית לירושת הארץ? "דבר תורה לשולחן השבת" פרשת עקב. כיצד ניתן לדעת את ההסיבה האמתית לירושת ארץ ישראל? האם זה משום רשעת הגויים או משום צדקתם של בני ישראל?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל המבארים את הדבר באופן מיוחד על פי דברי המגיד מדובנא... לצפייה לצפייה
45015עקב- "ואכלת ושבעת וברכת" "סיפור לשבת פרשת עקב". המשמעות של אכילה ושביעה אצל עשירים כפי שהורה רבי יצחק מוורקא זצ"ל לאחד מחסידיו העשירים... "ראייה של גדולי ישראל" אל פשוטי העם... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת עקב" לצפייה לצפייה
45016עקב- אהבת הגר "פרשת עקב משל ונמשל". מדוע אָנוּ צְרִיכִין לְהַחֲזִיק טוֹבָה לַגֵּר שֶׁהִנִּיחַ מִשְׁפַּחְתּוֹ וּבֵית אָבִיו וְהִנִּיחַ אֻמָּתוֹ וְכָל אֻמּוֹת הָעוֹלָם וּבָא לוֹ אֶצְלֵנוּ?. משל ונמשל המבארים זאת בצורה יפה... לצפייה לצפייה
45017עקב- כל אחד מעדיף את שלו "פרשת עקב דרשה קצרה". הקב"ה מייסר את האדם בדיוק במידה הנצרכת לו על מנת שייטיב את דרכו. "סיפור לפרשת עקב" הממחיש שאין לאף אחד מה לקנא בחברו שהגם שנראה שה'דשא של השני ירוק יותר' בסופו של דבר כל אחד יעדיף את ה'חבילה' שלו... לצפייה לצפייה
45018עקב- מה באמת בוער לך?! "סיפור לשבת פרשת עקב". בפרשת השבוע מתאר משה, כיצד התנפל לפני ה' לבטל את רוע הגזירה להשחית את עם ישראל לאחר חטא העגל. נשאלת השאלה: כיצד יש להתפלל בשקט או בקולי קולות? סיפור יפה על אשת הרב שהצליחה להסביר לאורח שלה למה הרבי צועק בתפילה בדרך מיוחדת... לצפייה לצפייה
45019עקב- איך תגיב להרבה מצוות? "פרשת עקב משל ונמשל". מה הכוונה בדיוק ל'מצוות שאדם דש בעקביו'? למה התכוון דוד המלך שאמר (תהילים יט): "הַנֶּחֱמָדִים מִזָּהָב וּמִפַּז רָב וּמְתוּקִים מִדְּבַשׁ וְנֹפֶת צוּפִים:גַּם עַבְדְּךָ נִזְהָר בָּהֶם בְּשָׁמְרָם עֵקֶב רָב..."? משל ונמשל נפלאים המסבירים את הדרך הנכונה בקיום מצוות... לצפייה לצפייה
45020עקב- מחשב מסלול מחדש! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת עקב". אך יש לדעת כי הייסורים בעולם הזה זו הדרך של הקב"ה להביא אותנו אל הדרך הנכונה. "סיפור עם מוסר השכל" המביא לתובנה שהייסורים מכוונים אותנו ומתריעים שיש לנו לחזור לדרך שהקב"ה מבקש... לצפייה לצפייה
45021עקב- דקדוקי רש"י בפרשת עקב "פרשת עקב דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת עקב בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
45022עקב- פרנסה משמים "משל לפרשת עקב". משל ונמשל של המגיד מדובנא לפרשת עקב המבאר כי אנחנו עמלים ועובדים ללא הרף, ומבזבזים הרבה כוח ועמל בשביל להשיג עוד משהו ועוד משהו, אבל בסוף מראים לנו כי הפרנסה נמצאת למעלה... לצפייה לצפייה
45023עקב- העושר הופך כסיל לגאון "פרשת עקב וורט מליצי". בדור שהעושר הוא פסגת ההצלחה, כולם חושבים שמי שיש לו כסף הרי שהוא חכם וגאון... הוכחה לזה מפסוק בפרשתנו ומהמשנה באבות... לצפייה לצפייה
45024עקב- שלום בין הגוף לנשמה "פרשת עקב משל ונמשל". משל ונמשל של המגיד מדובנא לבאר כיצד ברכת המזון משכינה שלום בין הגוף לנשמה... לצפייה לצפייה
45025עקב- מי ששומע מוסיף שמחה "פרשת עקב משל קצר". משל קצר המבאר את הפסוק הפותח את הפרשה: "והיה עקב תשמעון"... לצפייה לצפייה
45026עקב- הדברים הקטנים "משל קצר לפרשת עקב". משל ונמשל המבארים שאין לזלזל במצוות הקלות שהם תחילתן של העברות החמורות... לצפייה לצפייה
45027עקב- המצאת המים נס כפול "פרשת עקב דרשה קצרה". מהו הקשר בין הנס: "המוציא לך מים מצור החלמיש" לבין הנס של: "המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש ועקרב"?... לצפייה לצפייה
45028עקב- אולי אתה בורח מהפרנסה? "פרשת עקב סיפור קצר". סיפור קצר על רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל המסביר שאין בהכרח שאתה רץ אל הפרנסה... לצפייה לצפייה
45029עקב- וורטים קצרים לפרשת עקב "פרשת עקב וורטים קצרים". מבחר רעיונות קצרים לפרשת השבוע פרשת עקב... לצפייה לצפייה
45030עקב- העני המסכן ביותר "סיפור קצר לפרשת עקב". מי הוא העני המסכן ביותר? והאם יתכן שיהיה עני שיש לו המון המון כסף ונכסים?... תשובתו של החפץ חיים... לצפייה לצפייה
45031עקב- הכוח הרוחני שבלחם "פרשת עקב רעיון קצר". כיצד יכולה נשמה רוחנית לזון את עצמה מלחם שהוא דבר גשמי?! ביאור נפלא של הפסוק: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" המסביר זאת... לצפייה לצפייה
45032עקב- אונקלוס והמזוזה "פרשת עקב סיפור". סיפור על אונקלוס הגר והניסיון של דודו אדריאנוס להביאו אליו ללא הצלחה... לצפייה לצפייה
45033עקב- הקרוב לצדיק משיג יראת ה' "משל קצר לפרשת עקב". משל ונמשל לפרשת עקב המבארים שניתן להשיג יראת ה' אך בשל כך יש להיצמד לרב מורה הוראה בישראל... לצפייה לצפייה
45034עקב- זה מה שיש! "פרשת עקב דבר תורה עם משל". איך יתכן שאנו אומרים: "ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקין להודות להלל ולשבח על אחת מאלף אלפי אלפים...", אך בהמשך כתוב: "הן הם יודו ויברכו וישבחו..." הייתכן?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל לפרשת עקב... לצפייה לצפייה
45035עקב- לשמור את זכות האבות "משל ונמשל לשבת עקב". משל לשבת עקב המבאר שכדאי לעם ישראל שהקב"ה ישמור להם חסדי אבות... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏