44000ואתחנן- לעצור ולבחון שוב את הדבר "דבר תורה לפרשת ואתחנן". מדוע דווקא לאחר ט' באב בפרשתנו קוראים את הקריאה של תשעה באב ומיד לאחריה עשרת הדיברות? החשיבות והנחיצות דווקא עכשיו. סיפור יפה על החשיבות של עצירה ובחינה מחדש של דברים... לצפייה לצפייה
44001ואתחנן- לצרוך כמה שצריך "משל מליצי לפרשת השבוע - ואתחנן". מדוע התורה מצווה "לא תוסיפו על הדבר.." למה לא לאפשר לאדם הרוצה להוסיף על המצוות להתעלות מעבר למה שה' דורש?! ביאורו הנפלא של הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל ומשל מליצי בצידו... לצפייה לצפייה
44002ואתחנן- אל תוסיף ואל תיגרע! "משל ונמשל לפרשת השבוע - ואתחנן". התורה מצווה "לא תוסיפו על הדבר.. ולא תגרעו" אדם הרוצה לגרוע מובן שאין לאפשר לו, אך במידה והוא מבקש להוסיף על המצוות להתעלות מעבר למה שה' דורש מה הבעיה בזה?! ביאורו הנפלא של המגיד מדובנא זצ"ל בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
44003ואתחנן- להגיע בדיוק לשלמות הנדרשת "דבר תורה לפרשת השבוע - ואתחנן". "לא תוסיפו על הדבר.." למה לא להוסיף על המצוות?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל המבארים כיצד ניתן להגיע לשלמות בנפשו וגופו של האדם - ע"י קיום מצוות בדיוק רב כפי ציוויו של ה'... לצפייה לצפייה
44004ואתחנן- לקחת אחריות מלאה "וורט לפרשת השבוע פרשת ואתחנן". מדוע דווקא לאחר תשעה באב מופיעה הקריאה של תשעה באב: "כי תוליד בנים" ואח"כ עשרת הדברות?! מה שהוביל לחורבן ירושלים ההפך שלו יביא לבניין ירושלים... הייחודיות במילה: "אחריות" ואיך לקחת אחריות אמתית... לצפייה לצפייה
44005ואתחנן- "ועשית הישר והטוב" "דבר תורה קצר לשולחן שבת - ואתחנן". למה מלאכים לא חוטאים? איך עושים הישר והטוב? רעיון נפלא כיצד ניתן ללמוד מה' מהו "ועשית הישר והטוב", והחשיבות שלא ליצור קנאה בין אחד לשני - שלוש ראיות מדרכי ה' והנהגתו... לצפייה לצפייה
44006ואתחנן- ושמרתם ועשיתם - הצורך בעשייה "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת ואתחנן". משל ונמשל המבארים את ציווי התורה "ושמרתם ועשיתם" - את הצורך בעשייה אין מספיק לבוא לשיעור לשמוע וליהנות מהפרפראות של הרב יש גם לקיימם הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
44007ואתחנן- התפילה כמטרה "וורט קצר לפרשת ואתחנן". ביאור נפלא בדבר הסמיכות של פרשת דברים לפרשת ואתחנן. משה התפלל 515 תפילות עד שה' אמר לו: "רב לך אל תוסף.." לשם מה הרבה משה כ"כ הרבה בתפילות בזמן שראה שתפילתו אינה מתקבלת?! התפילה היא המטרה... לצפייה לצפייה
44008ואתחנן- תפילה במקום קרבנות "דבר תורה קצר לשבת ואתחנן". ישנם סימנים לקביעת המועדים: פִּקְדוּ וּפִסְחוּ, וְלִמְעֻבֶּרֶת: סִגְרוּ וּפִסְחוּ, מְנוּ וְעִצְרוּ, צוּמוּ וּצְלוּ, קוּמוּ וְתִקְעוּ. מדוע שינה הטור ובמקום לכתוב קודם את פרשה ואחר כך את המועד בחר דווקא בתשעה באב לכתוב קודם את המועד ורק אחר כך את הפרשה? ביאור נפלה המעצים את העניין שתפילה במקום קרבנות... לצפייה לצפייה
44009ואתחנן- אין תפילה שהולכת לאבדון! "ואתחנן דבר תורה". ה' אומר למשה: "רב לך - אל תוסף דבר אלי..." אם הקב"ה ידע שהוא לא מתכוון להיענות לבקשה של משה רבינו, לשם מה הוא נותן לו להתפלל כל כך הרבה?! אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, מבקשים מהקב"ה כל-כך הרבה בקשות שיבנה את בית המקדש. אם זה ייבנה היום זה בזכות התפילות שלנו? לצפייה לצפייה
44010ואתחנן- כדלים וכרשים דפקנו דלתיך "דבר תורה לשבת פרשת ואתחנן". איך צריכים להתפלל?. מה הדרך שמראה לנו משה רבינו כיצד להתפלל אל הקב"ה? ביאור נפלא של האור-החיים הקדוש. מה הקשר בין ימי הסליחות לט"ו באב? ביאור נפלא של הבאר משה מאושרוב לצפייה לצפייה
44011פרשת ואתחנן וט"ו באב "דבר תורה לפרשת ואתחנן וטו באב". מה הקשר בין פרשת ואתחנן לט"ו באב? ביאור נפלא של הפני יהושוע המחשב כי לפרשת ואתחנן יש קשר מובהק לט"ו באב... מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפרשת ואתחנן"... לצפייה לצפייה
44012ואתחנן- פטירת אהרון ובקשת משה "פרשת ואתחנן וורט קצר". רעיון נפלא לפרשת ואתחנן שמביא הספר משולחן גבוה, בשם ר' משה מרדכי אפשטיין בשאלה למה חשב משה רבינו, שמשנפטר אהרון, הוא יוכל להיכנס לארץ ישראל? ביאור נפלא מדרשתו של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת ואתחנן" לצפייה לצפייה
44013ואתחנן- וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב "סיפור לשבת פרשת ואתחנן" מה המשמעות של "לפנים משורת הדין"?. וזה עניין גדול לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כולם. סיפור על רבי שמעון בן שטח... לצפייה לצפייה
44014ואתחנן- לא לשכוח את מי שנתן לך! "פרשת ואתחנן סיפור". "סיפור לפרשת ואתחנן שמביא המדרש בילקוט שמעוני לפרשת רות. סיפור הממחיש שכשהאדם מתעשר הוא שוכח את הקב"ה ועד כמה צריך להיזהר כאשר אתה מגיע לעושר שלא לשכוח את הקב"ה שנתן לך אותו... לצפייה לצפייה
44015ואתחנן- דקדוקי רש"י בפרשת ואתחנן "פרשת ואתחנן דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ואתחנן בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
44016ואתחנן- התפילה התקנית "אור החיים לפרשת ואתחנן". ארבעת הדברים שכותב האור-החיים הקדוש, שיש ללמוד מהפסוק הראשון בפרשה על מנת שהתפילה תתקבל... לצפייה לצפייה
44017ואתחנן- להתפלל שנתפלל כראוי פרשת ואתחנן דבר תורה קצר". הלימוד של האדמו"ר רבי חיים מצאנז לגביי ההכנה הראויה שיש לעשות לפני התפילה מהפסוק הפותח את הפרשה... לצפייה לצפייה
44018ואתחנן- צדיקות של היצר הרע "פרשת ואתחנן רעיון". מדוע לפעמים רואים יהודי שבדרך כלל הוא לא מחמיר על עצמו, כשנחלה במחלה קשה, יסרב בכל תוקף לנסוע בשבת או לאכול ביום כיפור, למרות שמחויב הוא לעשות על פי דין?! ביאור נפלא של רבי ישראל סלנטר זצ"ל... לצפייה לצפייה
44019ואתחנן- להמשיך להתפלל! פרשת ואתחנן מוסר השכל". מוסר השכל מפרשת ואתחנן שיש להמשיך ולהתפלל על הגאולה ולא להתייאש... לצפייה לצפייה
44020ואתחנן- כיבוד הורים=אריכות ימים! "סיפור לפרשת ואתחנן". סיפור שסיפר אחד מזקני וחכמי ירושלים לפני יותר מחמישים שנה המעיד שכיבוד הורים הצילו ממחלה והאריך את ימיו כהבטחת התורה... לצפייה לצפייה
44021ואתחנן- הזמן לבקש! פרשת ואתחנן דבר תורה". ביאור נפלא של הספר משולחן גבוה, של ר' משה מרדכי אפשטיין על השאלה: למה חשב משה רבינו, שמשנפטר אהרון, הוא יוכל להיכנס לארץ ישראל?... מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת ואתחנן"... לצפייה לצפייה
44022ואתחנן- יראה מתלמידי החכמים פרשת ואתחנן משל ונמשל". משל של המגיד מדובנא לפרשת ואתחנן המבאר מדוע ניתן לרבות מהפסוק "את ה' אלוקיך תירא" גם את החובה ליראה מתלמידי החכמים... לצפייה לצפייה
44023ואתחנן- כשיש יורש, אין מה לבקש! "וורט לפרשת השבוע פרשת ואתחנן". ביאור נפלא של הספר אוזניים לתורה על השאלה: למה משה רבינו, לא מבקש גם על אחיו אהרון הכהן, שיזכה אף הוא להיכנס לארץ ישראל?... מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת ואתחנן"... לצפייה לצפייה
44024ואתחנן- אם לא, משה יקבל הכול! "משל לפרשת ואתחנן". אם הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, מדוע אמר למשה: "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" ומנע אותו מלהתפלל?!. משל ונמשל של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לפרשת ואתחנן... לצפייה לצפייה
44025ואתחנן- זיכוי הרבים שלי פרשת ואתחנן חידוש". חידוש נפלא של הספר המאור שבתורה' על פי דברי ספר חסידים, על הצורך של משה להיכנס לארץ... לצפייה לצפייה
44026ואתחנן- וורטים קצרים לפרשת ואתחנן "פרשת ואתחנן וורטים קצרים". מבחר וורטים ורעיונות קצרצרים לפרשת השבוע פרשת ואתחנן... לצפייה לצפייה
44027ואתחנן- בית מקדש ותפילה פרשת ואתחנן דרשה קצרה". מה הקשר בין בית המקדש והתפילה? ביאור נפלא בדיוק דברי הטור לסימנים בקביעת המועדים: "פִּקְדוּ וּפִסְחוּ, וְלִמְעֻבֶּרֶת: סִגְרוּ וּפִסְחוּ, מְנוּ וְעִצְרוּ, צוּמוּ וּצְלוּ, קוּמוּ וְתִקְעוּ". לצפייה לצפייה
44028ואתחנן- עולם הבא בשביל מצווה פרשת ואתחנן דרשה". סיפור הממחיש שבכל מצווה על האדם לבדוק האם באמת כוונתו בקבלת השכר לשם שמים = לעשות נחת רוח לה' - ולמדנו זאת מפרשת השבוע בבקשתו של משה רבנו להיכנס לארץ... לצפייה לצפייה
44029ואתחנן- דוגמה אישית "דרשה קצרה לפרשת ואתחנן". "רעיון חינוכי לפרשת ואתחנן" בדרך של משל ונמשל המבארים כי הדוגמה האישית היא המובילה בחינוך הילדים... וביאורו של המהרי"ל דיסקין להצלחת דורו של חזקיה בחינוך הבנים... לצפייה לצפייה
44030ואתחנן- חשבון מספר התפילות "פני יהושע לפרשת ואתחנן". חידוש יפה לפרשת ואתחנן של ה'פני יהושע' המבאר כיצד הגיעו חז"ל לכך שמשה רבינו התפלל 515 תפילות... לצפייה לצפייה
44031ואתחנן- למצווה דרוש תיאום! "משל קצר לפרשת ואתחנן". משל ונמשל לפרשת ואתחנן המבארים את הסיבה לציווי: "לֹא תֹסִפוּ עַל הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ..." מה אכפת לנו אם אדם רוצה להתעלות ולשים 5 מינים בלולב במקום ארבעת המינים?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת ואתחנן"... לצפייה לצפייה
44900ואתחנן- שבת נחמו "דבר תורה לשבת נחמו" - פרשת ואתחנן. מהו סך הפסוקים בכל שבע הפטרות הנחמה? ומה הקשר לסך הפסוקים בפרשות בחוקותי, תבוא, נצבים ושירת האזינו? ביאור נפלא. מדוע נכפל פעמיים נחמו נחמו? ביאור בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
44901ואתחנן- ביאור על הפטרות הנחמה "רעיון נפלא לפרשת ואתחנן" הפותחת את הפטרות הנחמה. שאלתו של האבודרהם על הקשר בין ההפטרות. כיוון שלכאורה אין סדר בהם - לא בסדר הכרונולוגי שמופיעות בתנ"ך וגם לא ע"פ הנביא שאמרם?! וביאורו הנפלא. בנוסף לשם מה צריך שבעה דנחמתא אל מול תלתא דפורענותא? ובכלל למה כל ההפטרות כפולות? לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏