42000מסעי- המסע כדי להתקרב יותר "פרשת מסעי משל ונמשל". המבארים שכל מטרת המסעות הייתה בעצם כדי שבני ישראל התקרבו יותר ויותר אל הקב"ה ובעצם יתנתקו בהדרגה מהתלות שלהם במשה ואהרון... לצפייה לצפייה
42001מסעי- פירוט המסעות לחזרה בתשובה "פרשת מסעי משל". (לאור שאלה שהביא רש"י) של האדמו"ר מגור - הצדיק רבי אברהם מרדכי מגור זצ"ל ומסקנתו שכתבה התורה בפירוט רב את כל המסעות כדי שמתוך כך ייזכרו בכל מקום ובמה שאירע בו ויחזרו בתשובה שלמה... לצפייה לצפייה
42002מסעי- ארץ ישראל לעם ישראל "משל קצר פרשת מסעי". שהביא הרב רבנשטיין מתוך מדרש רבה המבארים מדוע הנחיל הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל דווקא לעם ישראל. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת מסעי" לצפייה לצפייה
42003מסעי- תורת משה רבינו מנצחת "סיפור עם גביהה בן פסיסא" שהצליח להשיב לבני כנען על חזקתם בארץ ישראל - "ארץ כנען". וכיצד הצליח להביס אותם ממשפט שנערך אצל אלכסנר מוקדון... לצפייה לצפייה
42004מסעי- אין להחניף לשום אדם! "סיפור לפרשת מסעי" המבאר פסוק מפרשת השבוע ומסקנתו הברורה: אין להחניף לשום אדם!. סיפור על הנהגתו של ר' משה יצחק דרשן המגיד מקלם זצ"ל ומלחמתו בהונאת ממות מתוך דוגמא אישית מיוחדת... "אין להחניף לשום אדם!" לצפייה לצפייה
42005מסעי- האמת הנוקבת שלבסוף הצילה "סיפור קצר פרשת מסעי". על דרך הנהגתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודזי'נסקי זצ"ל בעת שסרב להביט בפניו של עורך הדין שבא להצילו מעלילה שפלה... וכיצד הדבר הציל אותו לבסוף... לצפייה לצפייה
42006מסעי- אלוקים יש רק אחד! "משל לפרשת השבוע מסעי". משל ונמשל המבארים מדוע אומות העולם יכולים להחליף אלילים כרצונם ואילו עם ישראל יש לו אלוקים אחד... "יש לנו ה' אחד יחיד ומיוחד"... לצפייה לצפייה
42007מסעי- להתעסק עם יהודים נדרשת הבנה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת מסעי" על הדרך של הרב להסביר לתלמידו החסיד שכאשר מתעסקים עם נשמות של יהודים בני אברהם יצחק ויעקב צריך להיות "מבין"!... ואין לדחוק אף אחד בשל המצב הרוחני שלו... לצפייה לצפייה
42008מסעי- איסור חנופה "רעיון לשבת מסעי" המסביר את הפסוקים: "וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ" והפסוק: "ולא תטמא את הארץ"? מדוע אָמְרוּ לוֹ: אַל תִּתְיָרֵא אַגְרִפַּס, אָחִינוּ אָתָּה, אָחִינוּ אָתָּה, אָחִינוּ אָתָּה ומה נתחייבו בשל כך?... "סיפור על הרב קוק ורבי אריה לוין" זצ"ל לצפייה לצפייה
42009מסעי- להכיר טובה לכל אחד! "דבר תורה פרשת מסעי". מדוע שוב מונה התורה את בני ישראל במדבר? לכאורה נראה שאין בזה צורך?! ביאור נפלא המלמד שאם קיבלנו עזרה מחבר, מילה טובה או סתם חיוך שגרם לנו קצת נחת... יש להשיב לו כגמולו...(ר.ק) לצפייה לצפייה
42010מסעי- דקדוקי רש"י בפרשת מסעי "פרשת מסעי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מסעי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
42011מסעי- מתחילים באות א "פרפראות לפרשת מסעי". רמז נפלא על הקשר בין הפסוק הראשון בתורה לפרשת השבוע מסעי... מאת "הרב פינחס קזיוף" שליטא לצפייה לצפייה
42012מסעי- מסעות בניסי ניסים "פרשת מסעי דבר תורה". ביאורים נפלאים של רש"י והרמב"ם במורה נבוכים להסביר את הסיבה שהתורה כתבה את המסעות הללו... לצפייה לצפייה
42013מסעי- עומדת ברומו של עולם "פנינים לפרשת מסעי". כוחה של תפילה העומדת ברומו של עולם... לצפייה לצפייה
42014מסעי- מסעות או חניות? "פרשת מסעי דבר תורה חסידי". ביאור נפלא של האדמו"ר מחב"ד על הנאמר "אלה מסעי" ולא "אלה החנויות" והרי אלו הם המקומות בהם חנו?!... לצפייה לצפייה
42015מסעי- פטירת אהרון הכהן "פרשת מסעי דבר תורה". מדוע התורה מציינת, את זמן פטירתו של אהרון הכהן? מה זכה אהרון, שהתורה מתעסקת בפטירתו, פעם אחת בפרשת חֹקת, ופעם נוספת, בפרשת השבוע, פרשת מסעי? ביאור נפלא של נפלאות מתורת ה'מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לשבת פרשת מסעי... לצפייה לצפייה
42016מסעי- רמזים שבמסעות "רמזים בפרשת מסעי". מבחר ביאורים על הסיבה שהשתמשה התורה במילים: "אלה מסעי"... לצפייה לצפייה
42017מסעי- נפש צדיק "פרשת מסעי דבר תורה" מדוע מיטת אהרון מוזכרת פעמיים בתורה גם בפרשה הקודמת -מטות וגם בפרשתינו פרשת מסעי? ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת מסעי לצפייה לצפייה
42018מסעי- משל מכוון למסעות "משל לפרשת מסעי". ביאור נפלא של השפת אמת למשל שהביא רש"י בשם התנחומא, המבאר כי למדרש הייתה כוונה מדוקדקת במשל שהביא... לצפייה לצפייה
42019מסעי- משפט אמת "רעיון לפרשת מסעי". ביאור נפלא של הספורנו והשפתי חכמים לעונש הגלות התלוי במותו של הכהן גדול... מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת מסעי... לצפייה לצפייה
42020מסעי- מסע חיים של יהודי "פרשת מסעי דבר תורה קצר". ביאורים של הרמב"ן, השל"ה הקדוש ו"דגל מחנה אפרים" שלמעשה פירוט המסעות הם הוראה ודרך לכל יהודי בקניין תורה ובאמונה תמימה... לצפייה לצפייה
132000תשעה באב- לקט שכחה ופאה "דבר תורה קצר לתשעה באב" הכותל המערבי שריד בית מקדשנו הנותר מחורבן הבית שאנו נושאים בו תפילות מדי יום והחסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שהשאיר לנו את שריד בית המקדש. והקשר למצוות לקט שכחה ופאה... לצפייה לצפייה
132001ט' באב- מה הפסדנו בחורבן? "תשעה באב משל ונמשל". האם אתה בוכה בקינות? למה כל מה שחשוב בבית הכנסת - זה מזגן שמקרר טוב וחזן ש"מריץ" את העניינים?! התשובה לכך בדרך של "משל ונמשל לתשעה באב" הבעיה שאיננו מבינים מה הפסדנו. אילו רק היה לנו מושג מה הפסדנו הכל היה נראה אחרת... לצפייה לצפייה
132002תשעה באב- מין במינו אינו בטל "דבר תורה קצר לט באב" של האדמו"ר מניקלשבורג מדוע הצרות באים אלינו עד היום? אם מהדמעות של עשיו הרי אנו הורדנו פי כמה וכמה?! ותשובתו המופלאה והנוקבת שצריכים לדעת על מה לבכות... לצפייה לצפייה
132003תשעה באב- שכחנו את העיקר "סיפור עם מוסר השכל לתשעה באב". מרוב שלא שמנו ליבנו על בניין בית המקדש ובעיסוק המאסיבי בהבלי העולם כמעט ושוכחים על קיומו ונחיצותו. אנו מנסים לשפר את איכות חיינו ושוכחים את העיקר... מסר חד ונוקב בדרך מליצה... לצפייה לצפייה
132004ט' באב- "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו" "אגדות החורבן לתשעה באב". מדוע כשעמדו חכמים אל נוכח המקדש החרב אמרו לו "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו". סיפור המובא בתלמוד בבלי, סיום מסכת מכות דף כד. המבאר מדוע בזמן שחבריו בכו רבי עקיבא צחק... לצפייה לצפייה
132005תשעה באב- כוחה של עין טובה "תשעה באב דבר תורה". המדרש מתאר את שלשת האבות: אברהם, יצחק ויעקב מנסים לנחם את הקב"ה ולבקש לרחם על בניהם אך ללא הצלחה. וכיצד הצליחה רחל בזה שלא קינאה באחותה להציל את עם ישראל מכליה... כוחה של עין טובה לצפייה לצפייה
132006תשעה באב- מה אשם קמצא?! "תשעה באב דבר תורה" "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" מה אשם קמצא הוא כנראה בכלל לא ידע מכל מה שארע?! תירוצו של המהר"ל המבאר מהי באמת אהבת ישראל שה' דורש מכל יהודי. "מה נקראת חברות"? ומהי החברות שאיננה רצויה לפני הקב"ה והביאה לחורבן... לצפייה לצפייה
132007תשעה באב- רדיפת הכבוד של קמצא "דבר תורה לתשעה באב". "על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" מה אשם קמצא הוא כנראה בכלל לא ידע מכל מה שארע?! התנהגות קלוקלת של חבר שכלל לא היה חבר אמיתי הביאה לחורבן... לצפייה לצפייה
132008ט' באב- אוהבך יעשה הכל להצילך! "תשעה באב סיפור עם מוסר השכל". אם הקב"ה אוהב אותנו מדוע החריב את בית המקדש?!. ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לט' באב" המבאר שבגלל שה' אוהב אותנו הוא החריב את בית המקדש... לצפייה לצפייה
132009תשעה באב- אם לא צועקים, לא מקבלים "שיחה קצרה לתשעה באב". הרי יש דין מפורש בתורה לגביי החזרת משכון לאדם שאין לו במה לכסות את עצמו: "כִּי הִיא כְסוּתוֹ לְבַדָּהּ הִיא שִׂמְלָתוֹ לְעוֹרוֹ בַּמֶּה יִשְׁכָּב..."... ואם כך הכיצד לקח הקב"ה את המשכן מאיתנו הרי אין לנו אחר?! ביאור נפלא שמביא "הרב רוזנבלום לתשעה באב"... לצפייה לצפייה
132010תשעה באב- אכפת לי מהקב"ה! "תשעה באב סיפור על רבי שמעון בר יוחאי" המלמד כיצד ניתן לצאת מהגלות ולהביא גאולה... אם אדם יעמוד בתשעה באב ויאמר להקב"ה: "אין לי חפץ בעולם אלא בך!" (ולא יכניס את הצרות שלו - את המצוקות הפרטיות שלו, הוא יחשוב על המצוקה של הקב"ה – ויאמר: "ריבונו של עולם, אין לי חפץ אלא בך! - יבנה בית המקדש! לצפייה לצפייה
132011תשעה באב- קצת תשומת לב "תשעה באב סיפור עם מוסר השכל" על הזהירות הנדרשת בדברים שבין אדם לחברו בכלל, ותקופה של חורבן בית המקדש בפרט... "סיפור על החפץ חיים" המלמד שגם להקב"ה כואב שלא מתייחסים לבן או לבת שלו... לצפייה לצפייה
132012תשעה באב- "בכייה לדורות" "תשעה באב דרשה קצרה" על הנהגתו של רבי אילעאי ערב תשעה באב... ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. אומנם, אנחנו היום עושים כמו רבי יהודה ברבי אילעאי. אבל מהיכן הוא לקח את המקור לכך שאדם צריך לשבת על הרצפה ולחשוב שמתו מוטל לפניו?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום מהרב דב צבי קרלנשטיין... לצפייה לצפייה
132013ט' באב- השנים לחורבן בית המקדש? "חשבון השנים לחורבן בית המקדש". כמה שנים אנו מונים לחורבן בית המקדש? חישוב פשוט לידיעת השנים לחובן הבית... לצפייה לצפייה
132014תשעה באב- ההתעלות וגודל החיסרון "תשעה באב משל ונמשל". משל ונמשל לט' באב המבארים את השאלה מדוע מוזכר חורבן בית המקדש בתפילת ראש חודש שחל בשבת? בעוד בשאר תפילות השבת אין איזכור לזה בכלל?!... לצפייה לצפייה
132015ט' באב- קשה להסביר מה אבד "משל לתשעה באב". משל המבאר "מדוע קשה להסביר על חורבן בית המקדש"? ייחודיותו של בית המקדש... לצפייה לצפייה
132016תשעה באב- למה בוכים בתשעה באב? "תשעה באב דרשה". "דרשה ל-ט' באב" המבארת את הסיבה לבכי בתשעה באב. "מדוע צריכים לבכות בתשעה באב"? ומה יעזור הבכי לעניין הגאולה?... לצפייה לצפייה
132017תשעה באב- רק המתאבל, ישמח! "תשעה באב דבר תורה". "דבר תורה לערב תשעה באב" לעורר את הלבבות לחשיבות של אבל על החורבן. "בחן את עצמך האם תזכה לשמוח בבניין בית המקדש"?... לצפייה לצפייה
132018תשעה באב - למה שונאים אותנו? "תשעה באב שיחה קצרה". למה אומות העולם שונאים את היהודים? התשובה נמצאת אצלינו אך מה השר לתשעה באב?... קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום לתשעה באב. לצפייה לצפייה
132019תשעה באב- לבכות או לצחוק?! "תשעה באב דבר תורה". ביאור נפלא של הרב סולומון בדברי שלמה המלך: "עֵת לִבְכּוֹת וְעֵת לִשְׂחוֹק עֵת סְפוֹד וְעֵת רְקוֹד" מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לתשעה באב" לצפייה לצפייה
132020תשעה באב- כשהשעה משחקת לרשע "תשעה באב מדרש". מדרש על משאלתו של נבוכדנצר עוד בהיותו ילד. וכיצד ניסה ירמיה להציל מידו אך ללא הצלחה... לצפייה לצפייה
132021תשעה באב- על מה בוכים? "תשעה באב דבר תורה קצר". על מה בעצם בוכים בתשעה באב?. "משל ונמשל לתשעה באב" המבארים שמי שאינו מאמין בביאת המשיח - אין לו סיבה לבכות בתשעה באב... לצפייה לצפייה
132022תשעה באב- חטא אדם הראשון והחורבן "תשעה באב דרשה קצרה". מה הקשר בין חטא אדם הראשון לחורבן בית המקדש?. ביאור נפלא מהיכן נובע שורשו של חורבן בית המקדש? – מהו הגורם לחטא החמור?... לצפייה לצפייה
132023תשעה באב- שבת תשעה באב "תשעה באב שחל בשבת" - עיון מעמיק בדברי הגמרא והתוספות ודברי הכתב סופר ושו"ת אורח חיים לביאור דברי הגמרא: תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. לאור מאמרו של הרב ר' אייזיק שר - מעובד משיעורו של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
132024תשעה באב- אוי לאותה בושה! "תשעה באב משל ונמשל". הקב"ה החריב את בית המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים ואבנים" והכל כדי להציל את כלל ישראל. המקדש היה מכפר על עוונותינו ובזכותו היה קיומנו... האם השכלנו להתבונן? או שמא מה שבעצם מעניין אותנו זה בעצם הנוחות שלנו... לצפייה לצפייה
132025תשעה באב- לבכות על עצמי! "תשעה באב סיפור עם מוסר השכל". לא פעם אנו רואים אנשים שאינם מתחברים לחורבן והדבר איננו מעיק להם. למה עליהם להוריד דימעה בתשעה באב?!... "סיפור עם מוסר השכל לט' באב" המבאר שכולם צריכים לבכות... לצפייה לצפייה
132026תשעה באב- לראות בשמחתה של ירושלים "תשעה באב וורט קצר". וורט קצר לט' באב המבאר את מאמר חז"ל "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" מדוע אמרו חז"ל על המתאבל בלשון הווה: "זוכה ורואה בשמחתה"? הרי כרגע הוא מתאבל?!... לצפייה לצפייה
132027תשעה באב- מיגון לשמחה! "תשעה באב מוסר השכל". האֵבֶל ביההדות משמש מקור לצמיחה ושינוי המצב. מה הקשר בין תשעה באב ויום הכיפורים?!... לצפייה לצפייה
132028תשעה באב- "שמחנו כימות עיניתנו" "תשעה באב סיפור". סיפור המובא במעיין המועד של הרב וולך המקביל את פורים לתשעה באב. האבלות בתשעה באב משפיעה באופן ישיר על השמחה בחג הפורים... לצפייה לצפייה
132029תשעה באב- הבוכה על העבר, יש לו עתיד! "תשעה באב סיפור על נפוליאון". מדוע אמרו חז"ל: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"? התשובה תובן על פי הסיפור שהיה עם נפוליאון בונפרטה המסביר שמי שרוצה עתיד שמח - שיתאבל עכשיו... לצפייה לצפייה
132030תשעה באב- מילה אחת ויש חורבן "דבר תורה לתשעה באב". "על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" מה חז"ל מבקשים ללמד אותנו בסיפור הזה?! טעות אנוש בסך הכל... לצפייה לצפייה
132031דיוקים במגילת איכה "דיוקי קריאה במגילת איכה" דגשים במגילת איכה לקוראים מגילת איכה בתשעה באב ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק מגילת איכה. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
132032שבת תשעה באב "דבר תורה לשבת תשעה באב" הקבלה בין הגוף לנשמה שהביא הרב יוני לביא לשהת שבה חל יום תשעה באב. למה ביהדות דוחים פורענות? ומאידך מקדימים דברים משמחים? "דבר תורה לתשעה באב דחוי" לצפייה לצפייה
132499חרישת ירושלים לאחר החורבן והכותל המערבי "חרישת ירושלים לאחר החורבן והכותל המערבי". אגדות המובאות בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. כחלק מ"אגדות החורבן" פורענות קשה נוספת שארעה בתשעה באב היא חרישת ירושלים לאחר החורבן ו"שבועת ה' על הכותל" - שריד בית מקדשנו שאינו חרב לעולם... לצפייה לצפייה
132500"הלכות סעודה מפסקת לתשעה באב" "הלכות סעודה מפסקת לתשעה באב" מתוך הלכות לט' באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הגדרת סעודה המפסקת והנהגת הקדמונים, ישיבה על הארץ, הדין לגביי נשים וקטנים, זימון בסעודה המפסקת, בשר יין ושכר, "דין שני תבשילים בסעודה המפסקת", "סעודה המפסקת בשבת", אכילה אחר סעודה המפסקת והשותה מים שלא לצמאו... לצפייה לצפייה
132501הלכות ערב תשעה באב "הלכות ערב תשעה באב". המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אמירת וידוי בערב תשעה באב, לימוד תורה בערב תשעה באב. טיול ונעלים בערב ט' באב. לצפייה לצפייה
132502הלכות ליל תשעה באב "הלכות ליל תשעה באב". מתוך חוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מיעוט האור וקול נהי ובכי, אמירת נחם ועננו בתפילה, קריאת מגילת איכה, "חישוב מספר הימים לחורבן", מדרשי חז"ל לתשעה באב... לצפייה לצפייה
132503דברים האסורים בתשעה באב "דברים האסורים בתשעה באב". המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. זמן תחילת הצום, "חמשת העינויים": אכילה, שתייה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הדין לגביי לימוד תורה ושאילת שלום לחברו, הדין לגביי מלאכה בתשעה באב, מסחר וקלות ראש, דני טיול, ביקור בבתי קברות, מערת המכפלה, הכותל בתשעה באב... לצפייה לצפייה
132504דיני התפילות בתשעה באב "דיני התפילות בתשעה באב". מתוך חוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הישיבה על הארץ בתפילה, מהו גובה המושב, מצוות "מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן" ודין הפרוכת בתשעה באב... לצפייה לצפייה
132505הלכות יום תשעה באב "הלכות יום תשעה באב" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. נטילת ידים בבוקר, לגביי ברכת "שעשה לי כל צרכי" בתשעה באב, טלית ותפילין, סדר התפילה וקריאת התורה, קריאת מגילת איכה והקינות, דין תלמוד תורה ביום תשעה באב לצפייה לצפייה
132506הלכות ודיני חצות היום ותפילת מנחה בט' באב "הלכות ודיני חצות היום ותפילת מנחה בט' באב". המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. תיקון רחל, תפילת מנחה, דיני תפילין וקריאת שמע בתפילת שחרית ומנחה של תשעה באב, קריאת התורה במנחה וברכת כוהנים... לצפייה לצפייה
132507דיני תשעה באב שחל במוצאי שבת "דיני תשעה באב שחל במוצאי שבת". מחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. החלפת הבגדים והנעליים, ההכנות בבית הכנסת, סדר ערבית של תשעה באב שחל מוצאי שבת, סדר ההבדלה וההבדלה במוצאי התענית, ההבדלה לפטורים מן התענית והדחת הכלים... לצפייה לצפייה
132508דיני ברית מילה בתשעה באב "דיני ברית מילה בתשעה באב". בצום ט' באב רגיל או דחוי בצירוף הדעות ומקורות חז"ל המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. נעלי עור, אמירת "מזל טוב", נתינת יין בפה המוהל ושתיית כוס היין וההבדל בין ברית מילה בתשעה באב דחוי וסדר היום לבעלי הברית. בנוסף הלכות לפדיון הבן שחל בתשעה באב וט' באב דחוי לצפייה לצפייה
132509הלכות מוצאי תשעה באב והעשירי באב "הלכות מוצאי תשעה באב והעשירי באב". ברכת הלבנה ופתיחת הצום. "מה ההבדל בין ברכת הלבנה בצאת יום הכיפורים לבין צאת תשעה באב"?. המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
132510הלכות עשירי באב הלכות "עשירי באב". דיני י' באב: אכילת בשר ויין בעשירי באב, דין ברכת שהחיינו בעשירי ודין תספורת, רחיצה וכיבוס בי' באב... בנוסף הלכות של מוצאי תשעה באב דחוי. המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
132511הלכות "שבעה דנחמתא" הלכות "שבעה דנחמתא". דיני ההפטרות שלאחר תשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דין "ראש חודש אלול שחל בשבת" לצפייה לצפייה
132700"מגילת איכה מבוארת" "ביאור מגילת איכה" אחת מחמשת מגילות התנ"ך. לקוח מתוך חוברת בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. "מגילת איכה מבוארת בשפה פשוטה וברורה לילדים" ומבוגרים כאחד... לצפייה לצפייה
132701דיוקים במגילת איכה "דיוקים מגילת איכה". איך לקרוא נכון את מגילת איכה. מותאם לחזנים ושליחי ציבור המעוניינים להעשיר את הידע שלהם ולקרוא נכון את המגילה. "דקדוק מגילת איכה" נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א כחלק מפרוייקט של אתר דבר תורה. כרגע סיימנו פרק א וחלק מפרק ב. היתר בעזרת ה' יעלה בהמשך לצפייה לצפייה
132997"איך נחזיר את בית המקדש" "דבר תורה קצר למוצאי תשעה באב" מתוך מדרש שיר השירים רבה המבאר "מה ניתן לעשות על מנת שיבנה בית המקדש" פיתרון של רבי שמעון בר יוחאי: ברגע שנאמר להקב"ה: "אין לנו חפץ בעולם אלא בך!!!" יבנה בית המקדש... לצפייה לצפייה
132998סוגיות ואגדות בנחמת ישראל "נחמו נחמו עמי". פרק חמישי של סוגיות ואגדות בנחמת ישראל מאת הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות ומדרשי חז"ל פלא המשכיותו ודמיונו של עם ישראל לאשה היושבת על המשבר ללדת, "מיהו המשיח?", "קיבוץ גלויות", "תחיית המתים", "גלגול מחילות", "בניית בית המקדש", "גבולות העולם ישתנו", פעמי רגלים ושפע רוחני וגשמי באחרית הימים... לצפייה לצפייה
132999הימים שלאחר תשעה באב "הימים שלאחר תשעה באב". מנהגים זכר לחורבן בית המקדש המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אמה על אמה בבית זכר לחורבן, מקום קערה פנוי בשולחן, שבירת הכוס לחתן, ניגון בכלי שיר, שירת הבקשות ודיני קריעת הבגד בראיית הכותל המערבי והר הבית לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏