39000בלק- אנחנו, זה מי שאנחנו מעריכים "דבר תורה לפרשת בלק". מדוע ראו חז"ל ודרשו את בלעם לגנאי? הלא הוא אומר בפרוש: לא אוכל לעבר את פי ה׳ אלוקי..״?! סיפור נפלא עם המלך שלמה וחוכמתו המופלאה בזיהוי גנב והתשובה לשאלתנו כאשר המסקנה ברורה: אנחנו - זה מי שאנחנו מעריכים... לצפייה לצפייה
39001בלק - לדעת במי להאמין "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בלק". שאלתו של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחה מה הועילה העמדתו של בלעם? כטענת נגד לכך שלבני ישראל יש את משה? ותירוצו הנפלא בדרך משל ונמשל מתוך מעשה שארע לו... "וקראת לשבת עונג" לצפייה לצפייה
39002בלק- ההבדל בין צדיק לרשע "דרשה קצרה לפרשת בלק". שלשה תירוצים הממחישים את ההבדל בין הצדיק לרשע, לשאלה המנסה להשוות בין רבי יוסי בן קסמא לבלעם הרשע שני מקרים לכאורה זהים אך מראים נכוחה את "ההבדל בין הצדיק לרשע"... לצפייה לצפייה
39003בלק- הטובה הגדולה שעשה לנו בלק "משל ונמשל לפרשת בלק". הטובה הגדולה שעשה בלק לעם ישראל.. האומנם?! משל ונמשל של המגיד מדובנא המבארים מהי הטוה שעשה בלק לחיזוק האמונה והביטחון בעם ישראל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת בלק". לצפייה לצפייה
39004בלק- קוסם שלא מסוגל על אתון שלו "משל ונמשל לפרשת השבוע - בלק". משל ונמשל המבארים את טיפשותו של בלעם ותוכחת האתון על שאמר לה: "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך". מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק". לצפייה לצפייה
39005בלק- בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו "סיפור לפרשת בלק". סיפורו המדהים של המשגיח מישיבת קמניץ. סיפור אישי הממחיש שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו לטוב או לרע. את בלעם לאובדנו, ואת המשגיח של קמניץ לתפילה במניין... לצפייה לצפייה
39006בלק- לא מדובשך ולא מעוקצך "רעיון לפרשת בלק". האם ניתן לקלל עם ברכה?! מהי ההשתוקקות של בלעם לברך את ישראל?! וכיצד כל זה קשור לרבקה אמנו ולאברהם אבינו... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק" לצפייה לצפייה
39007בלק- החוזק שהקב"ה נותן "סיפור מחזק לפרשת בלק". מהיכן היה החוזק של בני עמון? עד שהתורה כותבת "כי עז גבול בני עמון" משל ונמשל על ה"חוזק" ומהיכן שאבו אותו... בנוסף סיפור מדהים על החוזק שיש בדבר ה'... לצפייה לצפייה
39008בלק- פרשה הפותחת את ימי בין המיצרים "דבר תורה לשולחן שבת פרשת בלק". מדוע נקראת פרשה בתורה על שם גוי?! (יתרו התגייר ולכן עליו אין שאלה...)ומדוע פרשת בלק היא זו שפותחת את ימי בין המייצרים? רעיון נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
39009בלק- סמיכות הפרשיות "פרשת בלק דבר תורה קצר". רעיון יפה ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום המובא בספר דודאי יעקב בפרשת קרח: "הקשר בין פרשות קרח-חקת-בלק". "שלשת הפיות ושלשת הקדושות"... לצפייה לצפייה
39010בלק- לקיים את בקשת ה'! "דרשה קצרה לפרשת בלק". רעיון נפלא של ה'אמרי אמת' מגור המבאר מדוע את תפילת שחרית בכל בוקר פותח דווקא הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?! - זה בעיקר בנוסח אשכנז. ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?! מאת הרב ברוך רוזנבלום לצפייה לצפייה
39011בלק- יש לך כסף? או אין לך?! "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בלק". משל נפלא שמביא המגיד מדובנא כתשובה על השאלה: "מדוע ה' כועס על עמון ומואב שלא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים?" והלא זו הוצאה אדירה?! להאכיל 600,000 גברים חוץ מנשים, זקנים וטף זו הוצאה שיכולה להוציא מאיזון כל מדינה מתוקנת?! וביאורו הנפלא "בעקבות פרשת השבוע - בלק". לצפייה לצפייה
39012בלק- לא כדאי לקלל... "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בלק". "למה לא כדאי לפתוח פה לשטן?" כיצד אצל בלק פיו הכשילו שלבסוף קילל את עצמו? ומה הקשר לדתן ואבירם?! ביאור נפלא המסביר את הסיבה שנאסר על מי שיש לו הורים לומר קדיש יתום... "פרשת בלק - סיפור עם מוסר השכל שאסור לקלל"... לצפייה לצפייה
39013בלק-מי שנגד בית-כנסת הוא כפוי טובה! "דרשה לפרשת בלק". בלעם אומנם אמר מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל, אבל באמירה שלו הוא התכוון לקללה. הקב"ה הפך את הדברים שלו לברכה, והפסוק הזה נשאר לנצח - הייתכן?!. בלעם רצה לקלל שלא יהיו בתי כנסת, מה אכפת לבלעם שיהיו בתי כנסת לעם ישראל?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בלק"... לצפייה לצפייה
39015בלק- לאהוב גם כשלא מסתדר! "סיפור קצר לפרשת בלק". כיצד הצליח הרב בדרך מיוחדת, להעביר לתלמידיו את המסר: שגם כאשר חברך לא חושב כמוך, או לא נראה כמוך - עליך לקיים בו את מצוות "ואהבת לרעך כמוך"... ואהבת לרעך כמוך לא רק שזה מסתדר ונוח, זה בעיקר שממש לא מסתדר לך... ובכלל מהם ראשי התיבות של בל"ק?!... לצפייה לצפייה
39016בלק- ההסברה הלאומית של מואב "פרשת בלק דבר תורה". בלק מודאג ובצדק... אך בשביל מה צריך בלק להביא משל – "כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה", כדי להסביר את הפחד שלו?! ביאור נפלא של הספר קדושת לוי, לר' יצחק מברדיצ'ב לאסטרטגיה של בלק כחלק מההסברה הלאומית של מואב... לצפייה לצפייה
39017בלק- לעורר מחדש את חטא העגל "פרשת בלק דרשה". בלק מביא משל – "כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה", כדי להסביר לזקני מדין איך לנצח את עם ישראל. מה בעצם זמם בלק לעשות? ומה זה קשור לי"ז בתמוז?. "הקשר בין פרשת בלק ליום יז בתמוז" לצפייה לצפייה
39018בלק- כיצד זכתה האתון לחיי נצח?! "דרשה - בלק". "כמה זמן חיה האתון של בלעם?". "כמה זמן חי האיל של יצחק?". "כמה זמן חיו השוורים שסחבו את המשכן?" רש"י כותב על אתונו של בלעם כך: חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו, שנאמר (זכריה ט ט) "עני ורוכב על חמור". יוצא, שהחמור הזה קיים כבר 3500 שנים! כל אחד שואל את עצמו: כיצד יתכן שחמור יכול לחיות 3500 שנים?! ביאור נפלא של הספר מגדים חדשים... לצפייה לצפייה
39019בלק- דקדוקי רש"י בפרשת בלק "פרשת בלק דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בלק בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
39020בלק- הברך נשארה צולעת! "פרשת בלק מליצה". מליצה שהביא רבי מרדכי הכהן מצפת (תלמיד ר"י די קוריאל) בספרו 'שפתי כהן' "מליצה לפרשת בלק"... לצפייה לצפייה
39021בלק- מי שלא מתבונן, מפסיד "פרשת בלק מוסר השכל". כל פרשת בלק היא יחידה אחת ללא הפסקות. מהו המוסר השכל שלומדים מפרשת בלק?. ביאור נפלא של הגאון רבי שמואל דוד ואלקין זצ"ל בשם רבו הגאון בעל החפץ חיים זצ"ל... לצפייה לצפייה
39022בלק- לא יכול לעלות לרגל "פרפראות לפרשת בלק". שני ביאורים נפלאים לדברי האתון לבלק דווקא בעניין של עלייה לרגל וכיצד הבינה האתון את אי התאמתו של בלעם לעלות לרגל... לצפייה לצפייה
39023בלק- האחדות מאיימת "פרשת בלק וורט קצר". וורט של הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל על הסיבה שבלק פחד מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן... לצפייה לצפייה
39024בלק- דיבורים של חמור "סיפור חסידי לפרשת בלק". איך יתכן שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם?! תשובתו של האדמו"ר לאפיקורוס אחד... לצפייה לצפייה
39025בלק- מילה אחת בלבד "וורט קצרצר לפרשת בלק".מדוע בלעם לא קילל את בני ישראל מהבית שלו? ונאלץ להטריח את עצמו לצאת ולקלל את ישראל?! ביאור נפלא של הפניני קדם... לצפייה לצפייה
39026בלק- וורטים קצרים לפרשת בלק "וורטים קצרים לפרשת בלק" שני וורטים קצרים של החפץ חיים והאדמו"ר מצאנז לפרשת בלק... לצפייה לצפייה
39027בלק- העיקר הן מידות טובות! "פרשת בלק דבר תורה קצר" רעיון נפלא המובא בשיחות לספר שמות - ספר הזכרון להגרא"ז גורביץ המבאר שכל ההצלחה ברוחניות, בלימוד התורה והנחלת התורה לדור תלוי במידות טובות... לצפייה לצפייה
39028בלק- מי שפגום, פגום בכול! "פרשת בלק דבר תורה". ביאור נפלא של הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל בספרו "דעת שרגא" על כך שבני אדם טועים לחשוב, שניתן לחטוא נגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל דרך ארץ ואיש נימוסים – אך זו טעות!!! לצפייה לצפייה
39029בלק- פחד מוצדק! "משל לפרשת בלק". משל ונמשל של המגיד מדובנא לפרשת בלק, המבאר מדוע פחד מואד ומדוע פחדו אכן היה מוצדק... לצפייה לצפייה
39030בלק- הנהגה קבועה מעידה "חיזוק פרשת בלק". מעשה של אדם גדול או ההיפך (– מעשה של אדם רשע) נבחן בשני תנאים. ראשית בעצם המעשה אם הוא גדול או להיפך. ועוד, שעושה מעשים אלו כסדר הנהגתו- חיזוק המובא בישורון חלק יז עמ' שעג. לצפייה לצפייה
39031בלק- ההבדל בין יהודי לגוי "פרשת בלק וורט קצרצר". ביאור נפלא של החפץ חיים על ההבדל בין יהודי לגוי מפרשת השבוע בלק... לצפייה לצפייה
39032בלק- צניעות ישראל וקדושתם "פרשת בלק סיפור". סיפור על על הגאון רבי שמואל אהרון יודלביץ זצ"ל על מהי צניעות של בחורי מישראל... לצפייה לצפייה
39033בלק- להיזהר מנגיעה קטנה "פרשת בלק דרשה". ביאור נפלא המובא בספר 'לב מרדכי' - שיחות מוסר - לתתך עליון על הזהירות העצומה מנגיעה כל שהיא בדרך עבודת ה' שהאדם שומע את מה שהוא רוצה ותאב לשמוע לפי נטיות ליבו... לצפייה לצפייה
39034בלק- הגוי נועד לשרת יהודי "פרשת בלק דרשה". ביאורו של ה"חתם סופר" זצ"ל לבקשת בלעם לקבל שכר ומדוע לבסוף לא רק שלא קיבל אלא פחד מאוד מבני ישראל... לצפייה לצפייה
39035בלק- הכוונה להיות ביחד "פרשת בלק חידוש קצר". מה הקשר בין שליחי בלק לחתן וכלה? ביאור נפלא של הגאון מוילנא לפרשת בלק... לצפייה לצפייה
39036בלק- להישאר שווה נפש "פרשת בלק משל ונמשל". איך ייתכן שבלעם לא מתפעל מאתון מדברת?! משל נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין... לצפייה לצפייה
39037בלק- לדעת זה לא מספיק! "לקח מפרשת בלק". לקח נלא של רבי יוסף פרבר זצ"ל ראשי ישבת היכל התלמוד כיצד ייתכן אדם שחי בהשגה ובידיעה כה ברורה. מחד, "יודע דעת עליון", ומאידך מכיר כל כך במעלתם של ישראל, אך בפועל מידותיו הרעות מאפילות על כל השגותיו הגדולות והוא נשאר שפל, חדל אישים, וחסר דעה לגמרי. הובא הנאמן - שבט תשי"ב... לצפייה לצפייה
39038בלק- כך נאה וכך יאה! "פרשת בלק דבר תורה" מדוע הדגישה התורה את העובדה של "ויקח רומח בידו" ביאורו הנפלא של אדמו"ר מטולנא... לצפייה לצפייה
39039בלק- כי ברוך הוא "פרשת בלק חידוש קצר". מהי הסיבה שלפתע בלעם רוצה לברך את ישראל?! ביאור נפלא של ה"תורה תמימה"... לצפייה לצפייה
39040בלק- הקוסם והצופה הפיקח "פרשת בלק דבר תורה חינוכי". מה הבעיה למשור את הילד לבית ספר שאיננו תורני? איזה סיכון יש בלשים את הילד בבית ספר ללא השקפות ערכיות תורניות?... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏