33000במדבר- "איש ראש לבית אבתיו הוא" "סיפור קצר לפרשת במדבר". מגילת היוחסין של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל. איך התמודד כילד עם אובדן של מורשת אבות והקבלה להתחיל את הכול מחדש... לצפייה לצפייה
33001במדבר- אש מים ומדבר "דבר תורה פרשת במדבר". על שלשת הדברים שהתורה נמשלה אליהם: "אש מים ומדבר" שהם למעשה "שלושת היסודות בקבלת התורה"... סיפור יפה על מאמר חז"ל בפרקי אבות: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל.." לצפייה לצפייה
33002במדבר- "קרואי העדה" "סיפור על הגאון מוילנא" המדגיש את החשיבות של ההחלטות המתקבלות אצל פרנסי הדור -"קרואי העדה" וההשלכות שלהן... כמו כן את הרגישות של הגאון לעניי הארץ... לצפייה לצפייה
33003במדבר- "דרך ארץ קדמה לתורה" "דבר תורה לפרשת במדבר". "מדוע פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות"? כיוון שיש בה משהו הכרחי לקבלת התורה והוא העניין של "רגישות לזולת"... סיפור על "מהי רגישות לזולת אצל גדולי ישראל"... לצפייה לצפייה
33004במדבר- "פרנסני ככלב וכעורב" "סיפור לפרשת במדבר". על גודל האחריות המוטלת על כתפיהם של מנהיגי הדור. כמי שהופקדו על הציבור עליהם לדעת כי באחריותם לדאוג להם ולא רק לקבל מהם כבוד... לצפייה לצפייה
33005במדבר- הקשר שבין המדבר לתורה "פרשת במדבר דבר תורה". ״ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת״. אם כך מחייב הדבר קשר בין הפרשה לבין חג השבועות. מהו אם כן הקשר? ועוד "מליצה על חכמתו של היהודי"... לצפייה לצפייה
33006במדבר- פרשה ללא מצוות "פרשת במדבר דבר תורה". מחלוקת הרמב"ם עם הבה"ג - בעל ההלכות גדולות האם יש בפרשת במדבר מצווה אחת או שמא היא אחת משש הפרשיות שבארבעת החומשים האחרונים שאין בהן מצוות... לצפייה לצפייה
33007במדבר- המסר מתנורו של עכנאי "רעיון לפרשת השבוע במדבר". שלושת המופתים שעשה רבי אליעזר בן הורקנוס בפסיקתו על תנורו של עכנאי. ומדוע בחר דווקא לעשותם בשלושת הדברים: חרוב, אמת המים וכותלי בית המקדש המסמלים את הדרך לקניין בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
33008במדבר- דגלים = אחדות וייחודיות "רעיון לשבת במדבר". איך יתכן שלכל שבט מבני ישראל יהיה דגל משלו, היכן האחדות והאחידות?! תשובה נפלאה המביאה לתובנה כי כולנו מאוחדים בעצם זה שכל אחד ייחודי ומשלים את השני... לצפייה לצפייה
33009במדבר- מי שחשוב סופרים אותו! "דבר תורה במדבר". "מדוע המניין מסמל חשיבות?". למה הפרשה שמקדימה את קבלת התורה, היא הפרשה שמדברת על מניינם של בני ישראל?. ביאור נפלא של המדרש להסביר את החשיבות והקשר לחג השבועות. לצפייה לצפייה
33010במדבר- המדבר והתורה "שיחה קצרה לפרשת במדבר". מה מיוחד במדבר עד שחז"ל מביאים במדרש: "לֹא נִתְּנָה הַתּוֹרָה לִדְרֹשׁ אֶלָּא לְאוֹכְלֵי הַמָּן"?!. מהי ההתעלות שהגיע אליה עם ישראל דווקא במדבר?. הבטחתו של הרמב"ם: למי שמקבל על עצמו עול תורה, לא יצטרך לדאוג לצרכיו - מדוע? ביאור נפלא מהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על שלשת הדברים שישי במדבר ובדרך קניית התורה. לצפייה לצפייה
33011במדבר- הצימאון למים ולתורה "במדבר דבר תורה". אחד מקנייני התורה, זה השותה מים לצמאו? מבחר מקורות חז"ל להבנה שהתורה נקנית מתוך צימאון – כשאתה שותה את התורה מתוך צימאון, זה נקרא שלמדת תורה!. מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת במדבר". לצפייה לצפייה
33012במדבר- המבדיל בין אור לחושך "שיחה קצרה פרשת במדבר". ביאורו של הרמב"ן תוך סקירה על המהות של ספר במדבר. בנוסף המדרש אומר: וַיַּבְדֵּל אֱלֹוקים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחשֶׁךְ, כְּנֶגֶד סֵפֶר בְּמִדְבַּר - מה הקשר?! ביאורו של הספר יפה תואר בהקשר למניין בני ישראל פעמיים בחומש זה... לצפייה לצפייה
33013במדבר- "להיות לו דירה בתחתונים" "במדבר דבר תורה". אם חשוב להקב"ה כ"כ למנות את בני ישראל, אז בְ –ב' בניסן היה צריך למנות אותם?, הרי בְ– א' בניסן הייתה השראת שכינה על המשכן, ביום למחרת, ב' בניסן, היה צריך למנות אותם , למה המתינו שלושים יום?! ביאור נפלא של השפתי חכמים, והמהר"ל ב'גור אריה'... לצפייה לצפייה
33014במדבר- כל יהודי הוא אות בספר התורה "דבר תורה לשבת במדבר". "מדוע חייבים למנות את בני ישראל לפני חג השבועות?". ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום להבנה שהמניין של עם ישראל, הוא הדבר העיקרי שעליו היה מושתת כל מעמד הר סיני... לצפייה לצפייה
33015במדבר- תורה בחינם! "פרשת במדבר רעיון". "מה שנותנים בחינם, שווה חינם" - למה התורה בחינם?!. ואם כך הוא מדוע דוד ושלמה אמרו: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חֲפָצֶיךְ לֹא יִשְׁווּ בָהּ"? "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף"?!. ביאור נפלא של הספר 'אוהל משה' שללא התורה אין חיים לעולם. ובכלל מה עדיף ללמוד תורה או לתמוך בלומדי התורה? לצפייה לצפייה
33016במדבר- קניית תורה רק במדבר "פרשת במדבר סיפור". "סיפור על החפץ חיים" המלמד שהענווה ושפלות הרוח הינה תנאי בסיסי לקנית התורה, ואכן בכל מקום שבו מצאנו תורה – מצאנו גם את מידת הענווה... לצפייה לצפייה
33017במדבר- חזון של דף בודד "פרשת במדבר דרשה". "איך התחיל הדף היומי?" סיפורו של ר' מאיר שפירא האיך הצליח בחזונו להפוך למפעל אדיר של הדף היומי בגלל משפט אחד של אימו: "לעולם לא תוכל להשלים את שהפסדת היום!"... לצפייה לצפייה
33018במדבר- להפנים את התורה "מוסר השכל לפרשת במדבר"ביאור נפלא אודות הסמיכות של פרשת במדבר לחג השבועות מתוך סיפור שהובא במוסף ש"ק יתד נאמן ב'צידה לדרך שנתן רבי יחיאל מיכל גורדון לתלמידיו בסוף הזמן של לימודיהם בישיבה.... לצפייה לצפייה
33019במדבר- תפילה של בן נשמעת! "סיפור לפרשת במדבר" יהודי הגדל לתוך עולם של אמונה בבורא, כבר משחר ילדותו מתחנך ומכיר במציאות התפלה. ההרגל נעשה לטבע, ובאפן פשוט, כאשר הוא נקלע לקושי או למצוקה – נושא הוא עיניים אל אבא רחום שבשמים וקורא... אבל מי שלא?. יהודי שרחוק מהבורא, מה הוא עושה בשעת צרה? אל מי הוא פונה?!... לצפייה לצפייה
33020במדבר- ייחוס ועבודה עצמית "וורט לפרשת במדבר". מה ההבדל בין שבט לוי לבני שאר השבטים? מדוע לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל מגיל שלושים שנה – בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל דבריו?! ביאור נפלא של בעל ה"שואל ומשיב"... לצפייה לצפייה
33021במדבר- לדעת שקוראים לי! "פרשת במדבר וורט קצר". ביאור קצר בדברי רש"י לפרשת במדבר. על ההבדל בין הקהלת העדה על ידי חצוצרות ואת הנשיאים בקריאה של שמותם... לצפייה לצפייה
33022במדבר- לבצע גם אם לא מבינים! "דרשה קצרה לפרשת במדבר". מדוע היה צורך לציין שמניינם של ישראל היה "כאשר ציווה ה' את משה", כלום אין אנו יודעים זאת?! ביאורו הנפלא של רבי משה פיינשטיין זצ"ל... לצפייה לצפייה
33023במדבר- שלומיאל שכמוך! "וורט קצרצר לפרשת במדבר". מה זה שאומרים לאחד שלא יוצלח - "שלומיאל"?! ביאור נפלא של ספר אמרות החכמה: "למה קוראים לעני שלומיאל?" הלא הוא היה נשיא שבט שמעון?!... לצפייה לצפייה
33024במדבר- זהירות בדרכים "סיפור חסידי לפרשת במדבר". רמז נפלא שלמד הרב הקדוש רבי משה מקוברין זצ"ל מפרשת השבוע על ענייני עבודת האדם בעולמו... בנוסף "סיפור על חסיד" שרבו ניסה להזכיר לו את משנת חייו, את החסידים ואת התפילה, וכך קיווה הרבי שהוא יישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי הדרכים... לצפייה לצפייה
33025במדבר- מה שנשאר שלי! "פרשת במדבר וורט קצר". וורט קצר של הנציב מוולוג'ין המבאר מדוע אצל כל שבט כתובה בתחילת המניין האות ל´ – לבני אפרים, לבני שמעון... רק בשבט האחרון, שבט נפתלי, היא לא כתובה - "בני נפתלי"?!.... לצפייה לצפייה
33026במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33027במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33028במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33029במדבר- "פרשת במדבר" לצפייה לצפייה
33990הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות "פרשת במדבר וחג שבועות". כל מועד שחל במהלך השבוע, יש למועד קשר לפרשה שלפניו אם כך הוא נשאל: "מה הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות?" מדוע מציין המדרש את חביבותן של בני ישראל בעיני הקב"ה: "חיבה גדולה חיבב הקב"ה את ישראל שעשאן דגלים כמלאכי השרת..."?... ביאור נפלא של הרב רוזנבלום לצפייה לצפייה
129001ספירת העומר - שבתות תמימות "משל ונמשל לימי ספירת העומר". הממחישים את הצורך בניצול הזמן ובפרט בימי ספירת העומר... לצפייה לצפייה
129002ספירת העומר- להתרחק ממצרים "ספירת העומר דבר תורה". מדוע סופרים מהמספר הקטן למספר הגדול? והרי זה היה צריך להיות בדיוק ההפך צריכים לדעת כמה נשאר עד מתן תורה ולא כמה כבר עבר?! "מדוע סופרים מה שעבר ולא כמה נשאר"?! תשובות נפלאות שמביאים חז"ל... "משל ונמשל לימי ספירת העומר" המבאר באופן נפלא את אחד התרוצים... לצפייה לצפייה
129003ספירת העומר- מפסח עד פרוס עצרת "שיחה לספירת העומר". האם ימי ספירת העומר הם מרוממים, כפי שאומר הרמבן שהם כחולו של מועד, מדוע מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא דווקא בין פסח לעצרת?! מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי ספירת העומר"... לצפייה לצפייה
129004ספירת העומר- זילזלו או קינאו?! "מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא?" האם מפני שלא נהגו כבוד - זילזלו אחד בשני או משום שהייתה עיניהם צרה זה לזה בתורה? ביאור של הבן יהוידע והלקח לגבינו... לצפייה לצפייה
129005ספירת העומר- איך מתכוננים לקראת קבלת התורה? "דבר תורה לימי ספירת העומר" מדוע זכו משה רבינו ורבי עקיבא להיבחר על ידי הקב"ה כנותני התורה? משה רבינו אבי התורה שבכתב ורבי עקיבא אבי התורה שבעל-פה. "סיפור על רבי עקיבא" ומסקנתם של תלמידי ר' ישראל סלנטר – העבודה שלנו בימים האלה, שבין פסח לעצרת, זו ההכנה לקראת קבלת התורה. מהי הסיבה שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא ב- ל"ב ימים? ומה הקשר לקניין הל"ב?... מעובד מ"שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לספירת העומר". לצפייה לצפייה
129006ספירת העומר- קודם הבהמה אחר כך אתה! "דבר תורה קמר לימי ספירת העומר". מדוע הקרבן הבא מיד לאחר חג הפסח, הוא קרבן העומר ולא שתי הלחם? מדוע התורה מקדימה את קרבן השעורים, לפני שמביאים את קרבן החיטים -שמובא רק לאחר חמישים יום? מדוע ההתחלה היא דווקא בקרבן שעורים? ביאור נפלא של האזנים לתורה לצפייה לצפייה
129007הגדולה של ימי ספירת העומר "המשמעות של ימי ספירת העומר" הרי אם כל הסיבה שספירת העומר היא הכנה לקראת חג מתן תורה, ספירת העומר היא רק הדרך להגיע אל היעד - חג השבועות. - מה היא אם כן המעלה של הימים הללו?! - ביאור נפלא של הרב פינקוס בדרך של משל ונמשל על "חשיבות ימי ספירת העומר" לצפייה לצפייה
129008ספירת העומר- בדיקה ושבעה נקיים "מה הקשר בין סוטה לקורבן העומר"? ומה "הקשר בין שבעה נקיים לספירת העומר"?. מדוע קרבן העומר בא למחרת חג הפסח?". לאחר שמביאים קרבן העומר, סופרים ספירה. מה הספירה הזאת? "מדוע לאחר שמביאים קרבן העומר, סופרים ספירה של שבעה שבועות?". לצפייה לצפייה
129009ספירת העומר- קרבן העומר ומנחת סוטה "ספירת העומר דבר תורה קצר". אַל תְּהִי מִצְוַת הָעֹמֶר קַלָּה בְּעֵינֶיךָ - שֶׁעַל יְדֵי מִצְוַת הָעֹמֶר עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ. היתכן?! וכי קרבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו?! - מנחת סוטה היא העושה שלום בין איש לאשתו?!... ביאור נפלא כל "הקשר בין קרבן העומר ומנחת סוטה" לצפייה לצפייה
129010ספירת העומר- ההכנה לקבלת חמשת חומשי התורה "ספירת העומר הכנה למתן תורה". ביאור נפלא של הגאון מוילנה, לאחר שסיכם עבורנו את כל הפסוקים הראשונים, שבחמישה חומשי תורה ומסקנותיו מדהימות... לצפייה לצפייה
129011ספירת העומר- דרך ארץ קדמה לתורה "ספירת העומר משל ונמשל". משל ונמשל המבארים לשם מה נדרשים ימי ספירת העומר לפני חג השבועות? ואם ימים אלו כל כך חשובים למה התורה לא כותבת על החשיבות שלהם?! לצפייה לצפייה
129201ספירת העומר- האובדן הגדול "ספירת העומר מדוע אנו נוהגים מנהגי אבלות". רעיון נפלא של הרב יחזקאל אברמסקי המבאר על פי המדרש מהו האובדן הגדול בימי ספירת העומר, ומדוע האבל נמשך כבר 2000 שנה?... לצפייה לצפייה
129499ספירת העומר- "נושא ונותן בעול עם חברו" "דבר תורה לימי ספירת העומר". ביאור של רבי אהרון קוטלר על רבי עקיבא המבאר במה זכה לתואר: "אבי התורה שבעל פה" אדם ש"נושא ונותן בעול עם חברו" יכול להנחיל מתורתו לאחרים: "סתם משנה רבי מאיר סתם ברייתא רבי נתן וכולהו אליבא דרבי עקיבא"... לצפייה לצפייה
129500ספירת העומר- הכרת הטוב "סיפור עם מוסר השכל לספירת העומר". אדם שלא מכיר טובה לא יוכל לנהוג כבוד באלו שעזרו לו. סיפור מיוחד הממחיש מסירות אל מול אי הכרת טובה מצד המקבל... לצפייה לצפייה
129501ספירת העומר- בחירתו של רבי עקיבא למנהיג "ספירת העומר לדון לכף זכות". "סיפור על רבי עקיבא", כיצד הוא עומד בו ומה היה בבחירתו של רבי עקיבא שהפך אותו למנהיג כל כך חשוב ונערץ... "משל ונמשל לספירת העומר". "לדון לכף זכות" לצפייה לצפייה
129550 "הִלְכוֹת לימי סְפִירַת הָעֹמֶר" "הִלְכוֹת לימי סְפִירַת הָעֹמֶר". המובאים בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: מִצְוַת סְפִירַת הָעֹמֶר, מִצְוַת סְפִירַת הָעֹומֶר, זְמַן הַסְּפִירָה, אֲכִילָה קֹדֶם הַסְּפִירָה, לְשֵׁם יִחוּד קֹדֶם הַסְּפִירָה, סְפִירַת הָעֹמֶר שֶׁל גְּאוֹן עוּזֵנוּ רַבִּי יִשְׂרָאֵל אֲבִיחֲצִירָא "הַבַּבָּא סָאלִי", החייבים והפטורים ממספירת העומר, דין אדם שטעה בספירה, מִנְהֲגֵי יְמֵי הָעֹמֶר: פִּרְקֵי אָבוֹת,נִשּׂוּאִין, כְּלֵי נְגִינָה, שֶׁהֶחֱיָנוּ, קְנִיַּת בְּגָדִים וְדִירָה חֲדָשָׁה, תִּסְפֹּרֶת, ל"ג לָעֹמֶר, עֲלִיָּה לְמִירוֹן וּלְקִבְרוֹת הַצַּדִּיקִים, מִדִּבְרֵי הַבַּבָּא סָאלִי וּבְנוֹ רַבִּי מֵאִיר אֲבִיחֲצִירָא זִיעָ"א עַל הָעֲלִיָּה לְמִירוֹן, מִנְהָג הַחֲלָקֶה. לצפייה לצפייה
129551"למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר" "למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר?" מבחר תשובות רבותינו על "הסיבה שלא מברכים שהחיינו על ספירת העומר". לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏