31000בהר- דרור לכולם! "וורט קצר לפרשת השבוע בהר". ביאורו הנפלא של הרב ראובן קרלשטיין לשאלה: איך התורה מבטיחה חופש לכל האנשים בשנת היובל? הלא יש אנשים שאין להם קרקע או אין להם עבדים?! לצפייה לצפייה
31001בהר- אתה כאן רק אורח "דבר תורה קצר לפרשת בהר". "וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! "משל ונמשל לפרשת בהר" שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה... לצפייה לצפייה
31002בהר- בזכות הקפדה על השמיטה "סיפור לשולחן השבת לפרשת בהר". "ושבתה הארץ שבת לה'". "סיפור על שמירה של שנת השמיטה" על איך שהקפדה על שנת השמיטה הצילה את ממון יקר וחשוב מפני גניבה של תכשיטים יקרים... "לשמוע בקול הרב"... לצפייה לצפייה
31003בהר- הזהירות בהונאת דברים "דבר תורה לשולחן שבת פרשת בהר". איסור הונאה והזהירות שנהגו בו גדולי ישראל... סיפור על ה"חפץ חיים" ורעיון נפלא של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל האוסר על האדם להונות גם את עצמו... לצפייה לצפייה
31004בהר- "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור לפרשת השבוע - בהר". מובא בגמרא שאותם חקלאים שבכל שנת השמיטה מתגברים על הרצון לטפל בקרקע עליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור המוכיח שאדם המקיים את מצוות הקב"ה ירוויח הוא כפל כפליים... לצפייה לצפייה
31005בהר- ועשת את התבואה לשֹלש השנים "סיפור קצר לפרשת השבוע פרשת בהר". "שמירת השמיטה במושב קוממיות". סיפור ידוע המובא בספרו של הרב רבנשטיין המביא כיצד הבטחת ה' לשומרי השמיטה: "ועשת את התבואה לשֹלש השנים" התקיימה במלואה במושב קוממיות... לצפייה לצפייה
31006בהר- להרוויח לא ממה שמחסר לשני "דרשה קצרה לפרשת בהר". "היכן הקב"ה רוצה שתשקיע את הכסף?". מה הקושי של אדם להבין שאסור לקחת ריבית? למה אסור שיהיה נשך ומרבית, בעוד על מסחר מותר לך להרוויח?! ובכלל מדוע הקב"ה לא מרשה לך לקחת ריבית?! לצפייה לצפייה
31007בהר- לא יכול להשתחרר - תשלם! "דבר תורה לפרשת בהר". "מדוע אסור לאדם להמיר רע בטוב?". אם הוא תרם והוא חושב שיש משהו יותר טוב מה הבעיה שהוא יחליף?!. בנוסף אדם שתרם חפץ לבית המקדש ורוצה לפדותו בחזרה - עליו לשלם תוספת קנס של 20 אחוז מערך החפץ, בעוד שאם חברו יזכה בו הרי שישלם את המחיר הרגיל. היכן ההיגיון?! לצפייה לצפייה
31008בהר - שומר שמיטה? אתה גיבור! "דבר תורה קצר לפרשת בהר". מה הגבורה שיש בשמירת שביעית? והלא לכל מורה יש גם שנת שבתון (כל שש שנים שנה אחת הוא בחופשה) ואף אחד לא אמר על המורים בישראל "גיבורים"?! "סיפור על חקלאי שומר שמיטה" שהייתה לו תשובה ניצחת מדוע הוא ראוי לתואר "גיבור"! לצפייה לצפייה
31009בהר- האמונה עדיפה על פחד! "דרשה קצרה לפרשת בהר". איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? ישא ויתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה... לצפייה לצפייה
31010בהר- אי אפשר לקיים? לפחות תלמד! "פרשת בהר - דבר תורה". שאלתו של ה- "אור החיים לפרשת בהר": כל המצוות והפרטים נאמרו בהר סיני, אבל למה בחרו דווקא את מצות השמיטה לצוות עליה במעמד הר סיני?! ובפרט שזו מצווה שהחיוב שלה יהיה רק בעוד שישים ואחת שנים?! ביאור נפלא "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" לצפייה לצפייה
31011בהר- שמיטה אצל הר סיני! "פרשת בהר - דברי תורה". שאלתו של ה- "מנחת עני, לבעל הערוך לנר": מדוע מכל המצוות כולם, המצוות הנוספות שנאמרו לפני מעמד הר סיני, היו שמיטה ויובל? כפי ששואל רש"י - מה עניין שמטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני? ומסקנתו על פי דברי המכילתא - 'שמיטה אצל הר סיני' לצפייה לצפייה
31012בהר- שואבים כוחות "שיחה קצרה לפרשת בהר". איך אפשר לקיים את השמיטה, אם בשביל לקיימה צריך גבורה של מלאך?!. מה הקשר בין מצוות השמיטה למעמד הר סיני בו אמרנו "נעשה ונשמע"? פרשת בהר, רובה ככולה, עוסקת במצוות הקשורות לעניינים של שמיטה ויובל. מה לענייני שמיטה ויובל לכוהנים?! אדרבה, הדבר שהכי לא קשור לכוהנים, זה שמיטה ויובל, כי אין להם חלק בארץ, הם לא מקבלים נחלה... למה נכנסה כאן דווקא, מצות שמיטה ויובל?! ביאור נפלא של הבאר יוסף להבנת העניין... לצפייה לצפייה
31013בהר- היובל והכוהנים "וורט לפרשת בהר". מה הקשר של שנת השמיטה והיובל לחומש ויקרא המוגדר כ"תורת כוהנים?. "מהי שנת היובל". במה שווה שנת היובל לספירת הטומר? ובמה היא שונה?. "מהו הנוסח של ברכת היובל?". "מי מברך את ברכת היובל?... לצפייה לצפייה
31014בהר- מעמד הר סיני והיובל "דבר תורה לשבת בהר". מה "הקשר בין מעמד הר סיני לשנת היובל"?. "הקבלה בין מעמד הר סיני והיובל" נקודות החיבור שמביא הרב רוזנבלום בין שנת היובל למעמד הר סיני - חירות גופנית וחירות רוחנית אל מול חירות גשמית וחירות רוחנית... לצפייה לצפייה
31015בהר- שנת היובל משחררת את כולם! למה נקראת שנת החמישים, בשם 'שנת היובל'? "מה פירוש השם יובל"?. מהי המחלוקת בין רש"י והרמב"ן לגביי המשמעות של המילה יובל?. מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?! ביאור נפלא של ספר 'הכתב והקבלה'... לצפייה לצפייה
31016בהר- מי המלך שלך? "פרשת בהר - דרשה". ביום הכיפורים של שנת היובל אנו מצווים לשחרר עבדים. לא מצאת יום להתעסק בשחרור עבדים ושחרור קרקעות, רק ביום הכיפורים?!. אם כבר אתה רוצה לשחרר אותם?! תשחרר אותם יום לפני ראש השנה! ביאור נפלא של המהר"ל... לצפייה לצפייה
31017בהר- רק מלאך יכול לעמוד ביובל! "רעיון לפרשת השבוע בהר". מתי מתחילה שנת היובל בא' בתשרי, או ביום הכיפורים?!. אם מקדשים אותה בראש השנה, אז מה קורה במהלך עשרה ימים האלה?. "שנת היובל היא תהליך נפשי לאדון". רק מלאך יכול לשחרר עבד ולא לעבוד שנתיים רצופות בקרקע... לצפייה לצפייה
31018בהר- הונאה גזל שלא מרגישים! "פרשת בהר - דבר תורה". מדוע חז"ל משבחים את האבות דווקא על עוו הגזל? הרי הם גם לא אכלו חזיר וקיימו את כל התורה?! גזל של הזולת איננו בהכרח פריצה או גניבת מכונית. גזל יכול להיות בעיקר על ידי הונאת דברים. מספר דוגמאות להונאה שמביא הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
31019בהר- לא לזלזל באף אחד! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בהר". "סיפור קצר עם מוסר השכל" המלמד שלעולם אל תזלזל במישהו אחר, אין לך לדעת מי הוא העומד לפניך. יהיה בעינך כגדול אף אם הוא קטן... לצפייה לצפייה
31020בהר- צדקה היא דרך מילוט מיום רעה "סיפור קצר לפרשת השבוע בהר". "סיפור מרגש" ומזעזע בו זמנית המובא בספר "טובך יביעו הממחיש מהו השכר שהשם נותן לאדם שנותן צדקה לעני ואיך הנותן צדקה נמלט בעבור מצווה זו מיום רעה... לצפייה לצפייה
31021בהר- הקב"ה נצרך תמיד "משל לפרשת בהר". משל ונמשל המבארים מדוע אם ההורים אומרים לי לחלל שבת עלי לשמוע בקול ה'? הרי שלשה שותפים באדם וההורים הם הרוב?!... ביאוש של הספר 'שער בת רבים' על דרך "משל ונמשל לפרשת בהר"... לצפייה לצפייה
31022בהר- אתה רק אורח... "משל ונמשל פרשת בהר". משל ונמשל המבארים שבשנות חיי האדם בעולם הזה, נדמה לאדם שרבים ועצומים ימי חייו בעולם הזה, כיון שעושה את החשבון לפי מספר ימים, אך אם יעשה זאת בשמיטות יבין שהוא רק אורח כאן... לצפייה לצפייה
31023בהר- ההבדל בין צדיק לחסיד "סיפור לפרשת בהר". סיפור על ה'פני יהושוע' המבאר את ההבדל בין צדיק לחסיד על פי משנתו של האדמו"ר מקוצק... לצפייה לצפייה
31024בהר- זהירות בכבוד הזולת "פרשת בהר סיפור קצר". סיפור על ר' חיים עוזר זצ"ל כיצד נזהר בכבודו של רב אחד שהיה בטוח שהוא צודק גם במחיר שהשני יחשוב שהוא טועה... לצפייה לצפייה
31025בהר- מלווה בריבית כופר בעיקר! "וורט לפרשת בהר". ביאור נפלא של הכתב סופר זצ"ל להבנת מאמר חז"ל שכל המלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל... לצפייה לצפייה
31026בהר- מלווה בריבית לא יקום! "פרשת בהר וורט". "מדוע המלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים". ביאורו הנפלא של הכתב סופר לפרשת בהר לצפייה לצפייה
31950בהר בחוקותי- החיבור בין פרשת בהר לבחוקותי "דרשה לפרשת בהר בחוקותי". פעמים שפרשיות בהר ובחוקותי מחוברות. כל דבר שמחברים, צריך לדעת שזה לא סתם שבחרו חז"ל לחבר דווקא את הפרשיות הללו. "מהו החיבור שיש בין פרשת בהר לבחוקותי?". החיוב והעונש... לצפייה לצפייה
31951בהר בחוקותי- להתנתק מהגשמיות ולהתחבר לרוחניות! "וורט לפרשת בהר בחוקותי". מה הקשר בין שלשת המצוות שבפרשה: שמיטה, יובל וריבית? ואיך אלו קשורות להכנה לחג מתן תורה?. ביאור נפלא של האדמו"ר מאיזביצא - הקב"ה בחר בשלושת המצוות המופיעות כאן בפרשה – שמיטה, יובל וריבית כדי לנתק אותנו מהם ולחבר אותנו לחג השבועות... לצפייה לצפייה
31952בהר בחוקותי- התרופה לחמדת הממון "דרשה לפרשת בהר בחוקותי". הכסף זו המחלה החמורה ביותר - אין לך מחלה ממאירה יותר מהרדיפה של האדם אחרי הכסף! הקב"ה ידע שהכסף בנפשו של האדם, הוא ידע שזו התכונה של האדם - הוא ידע את גודל המחלה. לכן הוא גם נתן לה אמצעי הגנה ותרופות. מהי התרופה לתאוות הממון? לצפייה לצפייה
129001ספירת העומר - שבתות תמימות דברי "חיזוק לספירת העומר". "משל ונמשל לימי העומר" הממחישים את הצורך בניצול הזמן ובפרט בימי ספירת העומר... לצפייה לצפייה
129002ספירת העומר- להתרחק ממצרים "רעיון לספירת העומר" מהי הסיבה שסופרים את העומר מהמספר הקטן למספר הגדול? והרי זה היה צריך להיות בדיוק ההפך צריכים לדעת כמה נשאר עד מתן תורה ולא כמה כבר עבר?! "מדוע סופרים מה שעבר ולא כמה נשאר"?! תשובות נפלאות שמביאים חז"ל... "משל ונמשל לימי ספירת העומר" המבאר באופן נפלא את אחד התרוצים... לצפייה לצפייה
129003ספירת העומר- מפסח עד פרוס עצרת "שיחה לספירת העומר". אם הימים האלה, הם ימים כל כך מרוממים, כפי שאומר הרמבן שהם כחולו של מועד, מדוע מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא דווקא בין פסח לעצרת?! מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לימי ספירת העומר"... לצפייה לצפייה
129004ספירת העומר- זילזלו או קינאו?! "דרשה קצרה לספירת העומר". "מה היה חטאם של תלמידי רבי עקיבא?" האם מפני שלא נהגו כבוד - זילזלו אחד בשני או משום שהייתה עינהם צרה זה לזה בתורה? ביאור של הבן יהוידע והלקח לגבינו... לצפייה לצפייה
129005ספירת העומר- איך מתכוננים לקראת קבלת התורה? "שיחה לספירת העומר". כיצד זכו משה רבינו ורבי עקיבא להיבחר על ידי הקב"ה כנותני התורה? משה רבינו אבי התורה שבכתב ורבי עקיבא אבי התורה שבעל-פה. "סיפור על רבי עקיבא" ומסקנתם של תלמידי ר' ישראל סלנטר – העבודה שלנו בימים האלה, שבין פסח לעצרת, זו ההכנה לקראת קבלת התורה. מהי הסיבה שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא ב- ל"ב ימים? ומה הקשר לקניין הל"ב?... מעובד מ"שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום לספירת העומר". לצפייה לצפייה
129006ספירת העומר- קודם הבהמה אחר כך אתה! "דרשה קצרה לספירת העומר". מדוע הקרבן הראשון, לאחר חג הפסח, הוא קרבן העומר ולא שתי הלחם? מדוע התורה מקדימה את קרבן השעורים, לפני שמביאים את קרבן החיטים -שמובא רק לאחר חמישים יום? מדוע ההתחלה היא דווקא בקרבן שעורים? ביאור נפלא של האזנים לתורה לצפייה לצפייה
129007הגדולה של ימי ספירת העומר משל ונמשל לימי ספירת העומר". "האם יש מעלה לימי ספירת העומר?" הרי אם כל הסיבה שספירת העומר היא הכנה לקראת חג מתן תורה, ספירת העומר היא רק הדרך להגיע אל היעד - חג השבועות. - מה היא אם כן המעלה של הימים הללו?! - ביאור נפלא של הרב פינקוס בדרך של משל ונמשל על "חשיבות ימי ספירת העומר" לצפייה לצפייה
129008ספירת העומר- בדיקה ושבעה נקיים "דרשה קצרה לספירת העומר". המבארת מה "הקשר בין סוטה לקורבן העומר"? ומה "הקשר בין שבעה נקיים לספירת העומר"?. מדוע קרבן העומר בא למחרת חג הפסח?". לאחר שמביאים קרבן העומר, סופרים ספירה. מה הספירה הזאת? "מדוע לאחר שמביאים קרבן העומר, סופרים ספירה של שבעה שבועות?". לצפייה לצפייה
129009ספירת העומר- קרבן העומר ומנחת סוטה "דרשה קצרה לימי ספירת העומר". מדוע הקב"ה דווקא מהיבולים החדשים, בוחר להביא שעורה לתוך העזרה? הלא היא מאכל בהמות?!. אַל תְּהִי מִצְוַת הָעֹמֶר קַלָּה בְּעֵינֶיךָ - שֶׁעַל יְדֵי מִצְוַת הָעֹמֶר עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ. היתכן?! וכי קרבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו?! - מנחת סוטה היא העושה שלום בין איש לאשתו?!... ביאור נפלא כל "הקשר בין קרבן העומר ומנחת סוטה" לצפייה לצפייה
129010ספירת העומר- ההכנה לקבלת חמשת חומשי התורה "דבר תורה קצר ספירת העומר". "היכן רמוזה ההכנה לחג מתן תורה בחמשת חומשי התורה?". ביאור נפלא של הגאון מוילנה, לאחר שסיכם עבורנו את כל הפסוקים הראשונים, שבחמישה חומשי תורה ומסקנותיו מדהימות... לצפייה לצפייה
129201ספירת העומר- האובדן הגדול דרשה לימי ספירת העומר. בימים אלו של ספירת העומר אנו נוהגים מנהגי אבלות. רעיון נפלא של הרב יחזקאל אברמסקי המבאר על פי המדרש מהו האובדן הגדול בימי ספירת העומר, ומדוע האבל נמשך כבר 2000 שנה?... לצפייה לצפייה
129499ספירת העומר- "נושא ונותן בעול עם חברו" "דרשה קצרה לימי ספירת העומר". סיפור נפלא על רבי עקיבא המבאר במה זכה לתואר: "אבי התורה שבעל פה" אדם ש"נושא ונותן בעול עם חברו" יכול להנחיל מתורתו לאחרים: "סתם משנה רבי מאיר סתם ברייתא רבי נתן וכולהו אליבא דרבי עקיבא"... לצפייה לצפייה
129500ספירת העומר- הכרת הטוב "ספירת העומר דבר תורה". כיצד מגיעים למצב שלא נוהגים כבוד זה בזה?! התשובה פשוטה: כשלא יודעים להכיר טובה!. סיפור מיוחד הממחיש מסירות אל מול אי הכרת טובה מצד המקבל... לצפייה לצפייה
129501ספירת העומר- בחירתו של רבי עקיבא למנהיג דבר תורה נחמד לספירת העומר. הניסיון שמביא הקב"ה על רבי עקיבא, כיצד הוא עומד בו ומה היה בבחירתו של רבי עקיבא שהפך אותו למנהיג כל כך חשוב ונערץ... סיפור על רבי עקיבא. "לדון לכף זכות" לצפייה לצפייה
129550 "הִלְכוֹת לימי סְפִירַת הָעֹמֶר" מקבץ "הִלְכוֹת לימי סְפִירַת הָעֹמֶר" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: מִצְוַת סְפִירַת הָעֹמֶר, מִצְוַת סְפִירַת הָעֹומֶר, זְמַן הַסְּפִירָה, אֲכִילָה קֹדֶם הַסְּפִירָה, לְשֵׁם יִחוּד קֹדֶם הַסְּפִירָה, סְפִירַת הָעֹמֶר שֶׁל גְּאוֹן עוּזֵנוּ רַבִּי יִשְׂרָאֵל אֲבִיחֲצִירָא "הַבַּבָּא סָאלִי", החייבים והפטורים ממספירת העומר, דין אדם שטעה בספירה, מִנְהֲגֵי יְמֵי הָעֹמֶר: פִּרְקֵי אָבוֹת,נִשּׂוּאִין, כְּלֵי נְגִינָה, שֶׁהֶחֱיָנוּ, קְנִיַּת בְּגָדִים וְדִירָה חֲדָשָׁה, תִּסְפֹּרֶת, ל"ג לָעֹמֶר, עֲלִיָּה לְמִירוֹן וּלְקִבְרוֹת הַצַּדִּיקִים, מִדִּבְרֵי הַבַּבָּא סָאלִי וּבְנוֹ רַבִּי מֵאִיר אֲבִיחֲצִירָא זִיעָ"א עַל הָעֲלִיָּה לְמִירוֹן, מִנְהָג הַחֲלָקֶה. לצפייה לצפייה
129551"למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר" "שהחיינו בספירת העומר". מדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? מבחר תשובות רבותינו על "הסיבה שלא מברכים שהחיינו על ספירת העומר". לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏