28000אחרי מות- "צוחק - מי שצוחק אחרון" "מוסר השכל לפרשת אחרי-מות". שְׁנֵי הַשְּׂעִירִים גּוֹרָל אֶחָד לַה', וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל. בואו ננסה להיכנס לראשו של השעיר שהולך לעזאזל... ביאור נפלא של "הרשר הירש לפרשת אחרי מות". בו ניתן להבין את הביטוי הרווח בפי העם: "צוחק מי שצוחק אחרון... לצפייה לצפייה
28001אחרי מות- לאיזו דרגה רוחנית יכולנו להגיע? "דבר תורה לשבת אחרי מות". מה הפסדנו בפטירתם של נדב ואביהוא? מדוע צריך לבכות על פטירתם של נדב ואביהוא והרי אנחנו לא נוהגים אבלות, יותר מתקופה של שנה? כמו כן מדוע מתאבלים בימים אלו על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא?! ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אחרי-מות. לצפייה לצפייה
28002אחרי מות- זריזות בקיום דבר הבורא "רש"י לפרשת אחרי מות". שאלתו ותשובתו של רש"י לגביי הזכרת מותם של שני בני אהרון כזירוז לקיום דברו. ו"משל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה" לביאור הדברים... לצפייה לצפייה
28003אחרי מות- למרות שטמאים הם שכינה בינהם "סיפור לשולחן שבת פרשת אחרי מות". חיזוק בדבר הידיעה (על פי דברי רש"י): "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
28004אחרי מות- תשובה, תפילה וצדקה "וורט לפרשת השבוע אחרי-מות". "רעיון של הגאון מוילנא" על הפסוק: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" המבאר שבתשובה ותפילה וצדקה ניתן לבטל את רוע הגזירה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת אחרי-מות". לצפייה לצפייה
28005אחרי מות- אליהו נדב ואביהוא "דרשה לשבת אחרי מות". הפרשה פותחת דווקא בפטירת נדב ואביהוא, לומר לנו, שבזכות פטירת נדב ואביהוא, יכול הכהן הגדול להיכנס לקדש הקדשים ולהקטיר את הקטורת. ביאור הספר אור גדלי לזכות של הכהן הגדול, להיכנס לקדש הקדשים ביום הכיפורים, וכיצד היא יונקת מנדב ואביהוא. מעובד מ- "שיחתו של הרב רוזנבלום לפרשת אחרי מות" לצפייה לצפייה
28015אחרי מות- גורלות שווים "דרשה קצרה לפרשת השבוע אחרי-מות". המאר כיצד יש לנהוג בהעדפה של הדברים הגשמיים ודברים הרוחניים. מי יותר חשוב ולהשקיע בו את כל המשאבים... "סיפור מליצי לשולחן שבת פרשת אחרי-מות" שממחיש זאת... לצפייה לצפייה
28016אחרי מות- מיתת צדיקים בגלל יוה"כ "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת אחרי מות". מה ראתה התורה לפתוח את הפרשה המדברת על יום הכיפורים במיתתם של שני בני אהרון?! ביאור נפלא על הקשר שבין מיתת הצדיקים לבקשת הסליחה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
28017דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מות "פרשת אחרי מות דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אחרי מות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
28999הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח "דבר תורה לפרשת אחרי מות ופסח". "מה הקשר בין פרשת אחרי מות לפסח"? השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול על פי דברי המהר"ל מחברת את פרשת אחרי מות עם חג הפסח כדברי ר' צדוק הכהן מלובלין: בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד. לצפייה לצפייה
29000קדושים- נקימה ונטירה "דבר תורה לפרשת קדושים". מהי נקימה? ומהי נטירה? מדוע חש הנוקם את הצורך לנקום? רעיון נפלא של ספר החינוך שכל הנקימה שורשה הוא באמונה... משל הכלב והמקל בהקשר לנקימה ונטירה.... לצפייה לצפייה
29001קדושים- למה אסור לקלל חרש? "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קדושים". מדוע ציווה הקב״ה ״לא תקלל חרש״ הרי שום נזק לא נגרם לו מהדבר? שהרי איננו שומע?! סיפור המביא לתובנה שהמצוות שבין אדם לחברו, אינם בשביל החבר אלא בשבילנו... לצפייה לצפייה
29002קדושים- לא לתת מכשול לפני עיוור "סיפור לפרשת השבוע פרשת קדושים". סיפור נפלא על מטבע של מחצית השקל שהייתה ברשות הכתב סופר ואבדה. וכיצד רבי יהודה אסאד זצ"ל קיים את הציווי התורה: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול"... לצפייה לצפייה
29003קדושים - מהי יראה מההורים? "הנהגה ביראה מההורים לפרשת קדושים". כיצד היא היראה מהורה? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה... מתאים כ- "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת קדושים". לצפייה לצפייה
29004קדושים- כיבוד הורים בשביל עצמך "דבר תורה לפרשת השבוע קדושים". סיפור המביא לתובנה שמעבר לחשיבות של קיום ציווי הבורא בכיבוד הורים והכרת הטוב לאלה שגידלונו, יש מימד נוסף והוא המסר שאנו מעבירים לילדנו כיצד לנהוג בנו לכשנתבגר... לצפייה לצפייה
29005קדושים- עשרת הדיברות בפרשה "פרשת קדושים" - "דבר תורה קצר". "רעיון נפלא של האור החיים" לביאור דברי רש"י על החשיבות שבפרשת השבוע שנאמרה לכל ישראל גברים נשים וטף לפי שכל עשרת הדיברות נמצאים בפרשת השבוע הדורשת מאיתנו: "קדושים תהיו..." לצפייה לצפייה
29006קדושים- איך אפשר להגיע לתואר "קדושים" "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת השבוע פרשת קדושים". כיצד ניתן להגיע לתואר "קדוש"?! האם כדאי להתבודד כדי להיות "קדוש" או עדיף להיות בחברה שתעזור לי בזה? רעיון נפלא בביאור העניין של ספר "אזור אליהו"... לצפייה לצפייה
29007קדושים- החכמה לקום לאחר הנפילה "סיפור עם מוסר השכל לפרשת קדושים". מה מבדיל אותנו מרבנים וגדולי ישראל שהצליחו להגיע לקדושה כה גדולה שניכרה בהליכותיהם ובפניהם הטהורות? למה אנחנו לא מגיעים לקדושה שהם זכו לה? "משל ונמשל לפרשת קדושים" הממחיש את ההבדל.. לצפייה לצפייה
29008קדושים- להיות קדוש לא מנותק! "דרשה קצרה לשבת קדושים". "למה הקב"ה ביקש להקהיל את כל ישראל בשביל למסור להם שעליהם להיות קדושים"?. מה הסיבה לציווי "קדושים תהיו" דווקא בהקהל? ביאור של ה'תפארת יהונתן' על המשמעות של "קדוש" האם הפירוש להיות מנותק?... לצפייה לצפייה
29009קדושים- וקדושים בכל יום יהללוך סלה "דבר תורה קצר לפרשת קדושים". אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום: "אַתָּה קָדוֹשׁ, וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... למי הכוונה וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה?. ביאור נפלא בשם ספר אזור אליהו המלמד שכוחם של עם ישראל הוא באחדותם - ניתן להגיע לקדושה רק עם כולם ביחד! לצפייה לצפייה
29010קדושים- הסתכלות אחרת "פרשת קדושים סיפור קצר". סיפור על הסתכלותו של רבי זלמל'ה מוולוז'ין בעת שנגנבה לו חולצתו. האיך צריך אדם לדון לכף זכות ולהשתדל עד כמה שאפשר לראות את הטוב אפילו ביהודי שמעד... לצפייה לצפייה
29011קדושים- מחשבה שמקלקלת "פרשת קדושים דבר תורה קצר". ביאורו של החתם סופר על הסמיכות של הפסוקים והציוויים של כיבוד הורים ועבודה זרה. באיזה אופן יכול אדם להפסיד את שכר המצווה של כיבוד הורים בה הובטחה אריכות ימים?... לצפייה לצפייה
29012קדושים- לאהוב את אלו שכמוך "פרשת קדושים דרשה קצרה". הציווי "ואהבת לרעך כמוך" תמוהה איך ניתן בכלל להשוות בין אהבת הריע לאהבת עצמו לא פחות ולא יותר?! ביאור נפלא של הספר "ערבי נחל" לאור מחלוקתם של הפילוסופים אפלטון ואריסטו... לצפייה לצפייה
29013דקדוקי רש"י בפרשת קדושים "פרשת קדושים דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קדושים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
29014קדושים- המתווך השקרן "פרשת קדושים דין תורה". דין תורה שפסק הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א על מתווך דירות שניסה לשקר ובתחבולה לשלשל לכיסו סכום גדול... לצפייה לצפייה
29015קדושים- בית הכנסת הוא חדר יחוד "לקח ומוסר מפרשת קדושים". מהו הנזק הנגרם מהכנסת פלאפון לבית הכנסת - אין צורך לומר כולנו רואים כיצד אנשים עונים לשיחות במהלך התפילה וטורדים את כוונתם של יתר המתפללים הן בצילצול והן בדיבורים המיותרים. על חשיבות העניין מתוך סיפור שהביא ספר "מתוק האור" של הרב שלמה לוינשטיין שליט"א לצפייה לצפייה
29016קדושים- אל תוסיף יותר מדי! "פרשת קדושים וורט". ביאור של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל על השאלה איך יתכן שהקב"ה בוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק למה הקב"ה בוכה עליו? הרי צריך דווקא לשמוח?!... לצפייה לצפייה
29017קדושים- רק שלא ילעגו לי "פרשת קדושים סיפור חסידי קצר". מדוע רבה של קוברין רבי מאיר מארים זצ"ל הירבה לסלוח למתגרים בו ולאנשים שפגעו בכבודו? הרי הוא היה תלמיד חכם ו-"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"?! תשובתו הנפלאה לשאלת תלמידיו לצפייה לצפייה
29018קדושים- להתעורר בזמן "וורט קצר לפרשת קדושים". הוכחה מן התורה שכדי להתעורר בזמן וללחזור בתשובה לפני שמגיעה הזקנה אם בכלל... לצפייה לצפייה
29019קדושים- כיבוד הורים של ילד "פרשת קדושים", "סיפור על כיבוד הורים". סיפור קצר על כיבוד הורים של הרב טולידנו בעת שהיה ילד בן עשר... לצפייה לצפייה
29020קדושים- "המעיל הקרוע" "פרשת קדושים סיפור עם מוסר השכל". סיפור על ילד שהצליח בחכמתו להביא לאביו תובנה ולחייבו במצוות כיבוד הורים... לצפייה לצפייה
29021קדושים- "מעלת הזקן" "סיפור חסידי לפרשת קדושים". כיצד הוכיח ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זצ"ל את אחד מחסידיו שגילח זקנו? שבעקבותיה קיבל על עצמו לא לנגוע בזקן... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏