23000ויקרא- לדעת שאני לא יודע "דבר תורה לפרשת ויקרא". פרשתנו פותחת את החומש השלישי שבחמשת חומשי התורה. ונכתבה המילה "ויקרא" באלף קטנה. כאשר ההוראה היא להקטין את עצמנו ולדעת מה אנחנו לא יודעים... לצפייה לצפייה
23001ויקרא- לעשות רצונו של מלך "דבר תורה קצר לפרשת השבוע ויקרא". לאחר סיום הקמת המשכן קורא הקב"ה למשה להיכנס למשכן: "ויקרא אל משה" "משל ונמשל לפרשת ויקרא" המבארים מדוע הקב"ה קרא למשה להיכנס לפני ולפנים... לצפייה לצפייה
23002ויקרא- מהי מטרתו של הקורבן "משל לפרשת ויקרא". "משל ונמשל לשבת ויקרא" המבארים מהי המטרה שלשמה מבקש הקב"ה מהחוטא להביא קורבן. ומהי הבעיה שיכולה להיווצר באדם שמביא לכפרתו קורבן יקר כמו בן-בקר... לצפייה לצפייה
23003ויקרא- ההנהגה משאור ודבש "דרשה קצרה לפרשת ויקרא". במה נתייחדו שאור ודבש שאינם מוקטרים על המזבח?! רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל לפרשת ויקרא. הלימוד שמידת הכעס ומידת השמחה צריכים להיות במינון הנכון. ששני המידות הללו בהקצנה אינם ההנהגה הרצויה לפני ה'!... לצפייה לצפייה
23004ויקרא- לנשיא אין מה לפחד! "סיפור לפרשת ויקרא". "מעשה שהיה עם רבי שמואל די מודינא" זצ"ל בהקשר להוראת חז"ל: "שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו חטא!" לצפייה לצפייה
23005ויקרא- עוון הגזל מקטרג בראש "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויקרא". במה שונה עוון הגזל מייתר העוונות?! "משל ונמשל של ה"חפץ חיים" המבאר את האופי של הגזל ומדוע הוא מקטרג בראש... לצפייה לצפייה
23006ויקרא- שולחנו של אדם הוא מזבח "רעיון לפרשת השבוע ויקרא" "מהי הברית כרותה למלח מששת ימי בראשית?". "כמה פעמים צריך לטבול את הלחם במלח?". "למה טובלים את הלחם 3 פעמים במלח?". מנהג שמביא רבנו בחיי שהונהג בצרפת ושמר על האנשים שלא לכעוס על השולחן ולהעלות עליו מאכלים כשרים בלבד... לצפייה לצפייה
23007ויקרא- קורבן מקרב לה' "דבר תורה לשבת פרשת ויקרא" איזה קורבן ה' מחפש שנקריב לפניו? שאלתו של ה'אור החיים' הקדוש: מדוע מקריבים דווקא בהמה? וביאורו הנפלא... סיפור על אגריפס המלך שביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, ומה הביא את המלך להבין כי לא הכמות היא זו שקובעת - "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הנפש! לצפייה לצפייה
23008ויקרא- אין חטא לאדם זהיר! "דבר תורה לשבת ויקרא". רעיון נפלא שמביא האלשייך הקדוש בכדי להבין "למה אדם שעושה עברה בשוגג צריך להביא קורבן?" מדוע עליו לעבור השפלה שכזו הלא בסך הכל עשה זאת ללא כוונת זדון?!... סיפור נפלא המחזק את תשובתו הנפלאה של האלשייך... לצפייה לצפייה
23009ויקרא- "למה נבחרו הבהמות לקורבן?" "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקרא" מדוע נבחרו הקורבנות דווקא מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן? שלשה טעמים נפלאים שמביא המדרש ומסקנתו הנפלאה של ה"בן איש חי" בביאור הפסוק: "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" והקשר לבניין בית המקדש לעתיד לבוא... לצפייה לצפייה
23010ויקרא- קורבן כמו של אדם הראשון "דרשה לפרשת השבוע - ויקרא". "מדוע מדברים על הקורבנות לאחר הקמת המשכן?" תשובתו הנפלאה של הרמב"ן והמהות של המשכן. ביאור נפלא של הכלי יקר על הפסוק: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה.." מדוע השתמשה התורה דווקא במילה: "אדם"?!... לצפייה לצפייה
23011ויקרא- "למה אין קורבן מדגים?" "מדרש לפרשת ויקרא". "מדרש תנחומא לפרשת ויקרא". שתי תשובות לשאלה של המדרש "מדוע לא מקריבים קרבנות מדגים?". שאלתו של הספר סוכת דוד על דברי המדרש וביאורו הנפלא: התרה מאפשרת להביא קורבן רק מאלו היוצרים קשר עם ילדיהם כבני האדם! תשובה נוספת של ספר 'ליקוטים מפרדס': דגים כיוון שאין להם שייכות לאדמה לא יכולים הם לכפר על האדם שנלקח מן האדמה... לצפייה לצפייה
23012ויקרא- קרבן והקרב מתוך קרב "וורט לפרשת השבוע - ויקרא". "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת ויקרא". משמעויות שונות לשורש ק.ר.ב המרכיב את המילה קרבן. שלשת המשמעויות מצטרפות יחדיו להבנת המשמעות של הקורבן ומה נדרש מן האדם לעשות על מנת לכפר על עוונותיו... לצפייה לצפייה
23013ויקרא- חומש של חיבה "דבר תורה קצר לחומש ויקרא" רעיון נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום על משמעות השם לחומש ויקרא. חומש ויקרא, נקרא בשם וַיִּקְרָא... זה שמו. על שם הקריאה של החיבה, שקרא הקב"ה למשה רבינו, כי החומש הזה, הוא חומש של חיבה... לצפייה לצפייה
23014ויקרא- ה' מחפש את הלב שלך! "סיפור לפרשת ויקרא". חשיבות הקורבנות הקב"ה לא מעוניין בקרבן, כקרבן... הוא מעוניין בלב שנמצא מאחורי הקרבן... הוא מעוניין ברצון להידבק בו, שנמצא מאחורי הקרבן! לא הקרבן עצמו, מהווה יעד כשלעצמו... "סיפור הממחיש איך ה' נהנה מקורבן שבא מהלב". לצפייה לצפייה
23015ויקרא- לא הכמות אלא האיכות! "דרשה לשבת ויקרא". הקב"ה מעוניין בקורבנות על מנת שנשפר ונטיב את מעשנו. אדם שחוטא ומביא קרבנות, אין לקב"ה טעם בקרבנות האלה. "מדרשי חזל על עניין הקורבנות". "סיפור על אגריפס המלך" וכיצד עולה אחת של קורבן עני ניצחה אלף עולות שביקש להקריב לבדו... לצפייה לצפייה
23016ויקרא- הקשר בין קרבן ראשית לשאור ודבש "דברי תורה לשבת ויקרא". "הקשר בין שאור ודבש לקרבן ראשית" הבא בחג השבועות. "מדוע 'רבן ראשית בא בחג השבועות. מהם שני הכלים שמשמים את היצר הרע שאינם לא יכולים לבוא על המזבח? מה מיוחד בקרבן ראשית שיכולים להביא ממנו שאור ודבש בשונה מיתר הקרבנות?! ... לצפייה לצפייה
23017ויקרא- המלח והקירבה להקב"ה שיחה לפרשת השבוע ויקרא". התורה מצווה: "וְכָל-קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח". "מה המיוחד במלח?". "מדוע יש לשים מלח על השןלחן?". מדוע אם תשים את המלח על השולחן, זה יגן עליך מן הפורענות?. מה יש למלח שהוא מגן מהקטרוג?. כיצד המלח, שמבטא את הקירבה אל הקב"ה? ומה הקשר להכנות לפסח?... לצפייה לצפייה
23018ויקרא- זכותם של הילדים בהשראת השכינה "דבר תורה ויקרא". מדוע המילה ויקרא היא באות אלף זעירא?. "מדוע תינוקות מתחילים ללמוד דווקא מחומש ויקרא?". הראיות לכך שכל הנושא של השראת השכינה במשכן, מגיע דרך תינוקות של בית רבן. לצפייה לצפייה
23019ויקרא- מי שומע קללות? "פרשת ויקרא סיפור קצר". סיפור קצר על הרב הקדוש רבי יצחק מוורקא וכיצד הבין את הקשר בין החוטא לבין זה שמקללים אותו... לצפייה לצפייה
23020ויקרא- תורה ומצוות כאכילה ושתייה! "פרשת ויקרא דבר תורה קצר". ענוותנותו של משה הייתה בכך שמימיו לא ראה שום יתרון או מעלה במעשיו ובהתנהגותו. ה"חפץ חיים" הלך בעקבותיו והגיע למסקנה ברורה: תורה ומצוות כאכילה ושתייה לכל דבר!... לצפייה לצפייה
23021ויקרא- לחריף נדרשת הפסקה! "פרשת ויקרא דבר תורה".שאלתו של הט"ז לשם מה, נצרכו למשה אותן הפסקות שבין פרשה לפרשה?! ותשובתו הנפלאה שלא יסמוך אדם על חריפותו... לצפייה לצפייה
23022ויקרא- להשתמש בקנאה באופן הראוי "פרשת ויקרא משל ונמשל". ביאורו של האדמו"ר מרוז'ין זצ"ל שהסביר איך יכול האדם בכלל לקנא בחברו ואיזו בושה תהיה לו, בדרך של "משל ונמשל לפרשת ויקרא"... לצפייה לצפייה
23023ויקרא- ריח נעים אך פסול "פרשת ויקרא דרשה". ביאור נפלא של הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי בפיתום הקטורת בדבר השאלה: אם הסיבה שאסור לתת דבש בקטורת היא כיוון ש"אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה" וזה פיקוח נפש אז מה מקום יש לשאלת התנא: "ולמה אין מערבין בה דבש"?!... לצפייה לצפייה
23024ויקרא- רק שלא אתרגל "דרשה קצרה לפרשת ויקרא". שני חיובים התורה מחייבת על העלם טומאה (ששכח שהדבר טמא) ועל העלם מקדש (ששכח שנמצא במקדש). הדבר מוזר לכאורה, איך ייתכן שאדם שוכח שהוא עומד בבית המקדש?! ביאור נפלא של הרב אלישיב... לצפייה לצפייה
23025ויקרא- תשלם, לא תחטא! "פרשת ויקרא דרשה קצרה". ביאור נפלא של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר" בדבר הצורך שהכפרה תיהיה דווקא ע"י קורבן. מדוע חרטה איננה מספיקה?!... לצפייה לצפייה
23026ויקרא- שיפלות כן. שקר לא ולא! "פרשת ויקרא סיפור חסידי". סיפור חסידי על רב העיר לובלין בזמן "החוזה מלובלין" ורבי עזריאל הורביץ המכונה "ראש הברזל". ותשובתו החותכת של ה"חוזה": "להגיד שאינני ירא שמים וצדיק מוכן אני לומר. אבל לשקר?! חלילה וחס!!!"... לצפייה לצפייה
23027ויקרא- הבדיקה שהצילה "פרשת ויקרא סיפור". כיצד בדיקה פשוטה של דם בביצה הצילה את קהילת היהודים בשל עלילת דם... לצפייה לצפייה
23028ויקרא- פיתוח מצוינות מהתורה "סוגיה חינוכית בפרשת ויקרא". קידום הילד החלש אל מול פיתוח מצוינות. דגש על פיתוח מצוינות והשקעה גם בילדים המוכשרים כחלק מהתפיסה החינוכית כפי שהוכיח רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
23029ויקרא- המשיב גזילה מרוויח! "סיפור לפרשת ויקרא". סיפור אמיתי הממחיש כיצד גזלן שחזר בתשובה והשיב את הגזילה אשר גזל זכה לברכה גדולה בשל כך... לצפייה לצפייה
23030ויקרא- דקדוקי רש"י בפרשת ויקרא "פרשת ויקרא דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקרא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
23990פרשת ויקרא ופרשת החודש "דבר תורה לפרשת ויקרא ושבת החודש". הקשר בין פרשת ויקרא לפרשת החודש. הקשר בין שבת ראש חודש ניסן לבין הפסוק הפותח את הפרשה: וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה. מתי חל "יום ההולדת לבריאה"? לצפייה לצפייה
23991ויקרא- שבת החודש "משל ונמשל לשבת החודש". משל ונמשל המבארים איזו יקרה היא מצוות החודש וכמה יש לייקר אותה ולהשתדל בה... עם ישראל, עד יציאת מצרים, היו כביכול, ילדים קטנים, וביציאת מצרים הגדילו "דבר תורה לשבת החודש" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏