19000תצווה - המעיל מכפר על לשון הרע "דבר תורה לפרשת תצווה". מחלוקת בטעם המצווה של הנחת פעמונים בשולי המעיל. מדוע דווקא המעיל נבחר כבגד שמכפר על לשון הרע? "סיפור לשבת תצווה" המבאר את ייחודיותו של המעיל המכפר על עוון לשון הרע... לצפייה לצפייה
19001תצווה- חתם קודש לה' "וורט לפרשת השבוע תצווה". רעיון נפלא של הגאון מוילנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים" לצפייה לצפייה
19002תצווה- כל אחד בזמנו! "סיפור לפרשת השבוע פרשת תצווה" סיפור על שני רבנים חשובים ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!... לצפייה לצפייה
19003תצווה- להיות כהן גדול "סיפור לפרשת תצווה". הגמרא מביאה מעשה על גוי שרצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף... לצפייה לצפייה
19004תצווה- גם לי מגיע להיות כהן... "מליצה יפה לפרשת תצווה" עם "מוסר השכל לפרשת תצווה". הבורות שיש בנוגע ליהדות לצערנו היא נחלת אלו המוגדרים כ- "תינוקות שנשבו" הנה מקרה מליצי לאחד שביקש להיות כהן... לצפייה לצפייה
19005תצווה- נר תמיד סמל לתורה! "סיפור לפרשת השבוע תצווה". שני סיפורים על כוחה של התמדה ומסירות תמידית ללימוד התורה: "סיפור על הגאון מוילנא" היה ידוע בהתמדתו המופלאה. כל הימים היה יושב בחדר סגור ועומל בתורה בכל כוחו. "מעשה על התמדה בתורה" גם בעת סכנת נפשות של ממש וההצלה שבאה בשל המסירות ללימוד התורה... לצפייה לצפייה
19006תצווה- הקשר בין המנורה לתורה "וורט לפרשת תצווה". האר"י הקדוש מצא קשר נפלא בין המנורה ומידותיה לבין התורה. כמו כן רעיון של בעל הטורים על הקשר בין שמן הזית לבניין בית המקדש הראשון והשני... לצפייה לצפייה
19007תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה! "דבר תורה לשבת תצווה". הפרשה מסיימת בהבטחת הקב"ה: "וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי" ואחריהם כתוספת נלוות ציווי עשיית מזבח הקטורת הלא הוא מזבח הזהב. מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת... לצפייה לצפייה
19008תצווה- כשאין שליטה המעיל מכפר! "משל ונמשל לפרשת תצווה". "מהם שלשת הדברים שאין לאדם שליטה עליהם?" - ואיך קשור למעיל?, איך יתכן שידיד יהפוך לשונא הגדול ביותר?! משל ונמשל המבארים כמה חמור לשון הרע שבהתחלה נהנים ממנו ולבסוף משלמים מחיר יקר. לצפייה לצפייה
19009תצווה- מעיל מכפר על לשון הרע! "דבר תורה קצר לשבת תצווה". מדוע היה המעיל מכפר דווקא על עוון לשון הרע? האם יצר הרע דומה לזבוב? ואם כן במה? הוראה לחיים יפים יותר, נלמדת מהמעיל. שיש לך חצי כוס, אם תסתכל על החצי כוס המלאה, הקב"ה ימלא לך את חצי הכוס הריקה... לצפייה לצפייה
19010תצווה- מציאות ה' משמן זית "דרשה לפרשת השבוע תצווה" מה הקשר של "וייקחו אליך שמן זית זך" לכל ענייני בגדי הכהונה? הקב"ה מצווה לעשות לו מקדש, לא בשבילו אלא כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם... לצפייה לצפייה
19011תצווה- ההתדרדרות של לשון הרע "פרשת תצווה דבר תורה". מניין למדים שהאדם הלוקה בחטא לשון הרע הולך ופוחת מרגע לרגע?. סיפור שהביא בספר "מתוק האור" בשם ה"בן איש חי" להבין שגם אם תיתן למספר לשון הרע הכל... תמיד יהיה לו מה להגיד על זה ולהתלונן... לצפייה לצפייה
19012תצווה - הבגדים לכבוד או לקדושה? "דרשה קצרה לפרשת תצווה". בתחילה הקב"ה מצווה: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים לכבוד או לקדשו?! לצפייה לצפייה
19013תצווה- להסתכל במבט רחב יותר "שיחה קצרה לפרשת תצווה". "לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת קָרְבָּנוֹת לְפָרָשַׁת בִּגְדֵי כְהוּנָה?". "כיצד נעשית הכפרה על ידי בגדי הכהן הגדול?". הייחודיות שבתכלת - ואיך היא מכפרת ואף מונעת מלדבר לשון הרע. (קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום) לצפייה לצפייה
19014תצווה- רבוע יהיה... "פרשת תצווה וורט חסידי". וורט שמובא ב'אמרי אמת' על הילד היה נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" שניסה להבין מדוע כופלת התורה "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה" הרי יודעים אנו שרבוע הוא אמה על אמה?!... לצפייה לצפייה
19015תצווה- ללמד את כולם "פרשת תצווה משל ונמשל". מה ענה הרבי מקוצק זצ"ל, כששאלו אותו פעם "מדוע הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות ברוחניות, הרי יש הרבה מה לעשות? למה הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה?! ותשובתו בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה" לצפייה לצפייה
19016תצווה- ובין כתפיו שכן "פרשת תצווה וורט קצר מאוד". ביאור נפלא של המשך חכמה על פי דברי הירושלמי בדבר חלוקת שמו של בנימין לשניים על כתפות האפוד... לצפייה לצפייה
19017תצווה- מסירות נפש למען ישראל "פרשת תצווה דבר תורה". מדוע נענש משה שבעת שחל ההילולא שלו לא יוזכר שמו בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?! לצפייה לצפייה
19018תצווה- לא עשה כן לכל גוי "פרשת תצווה משל קצר". לכאורה הקב"ה יוצר קנאה בין ישראל לאומות העולם, בכך שהוא מצווה ונותן לבני ישראל לבנות משכן בעוד שאת אומות העולם הוא מזניח?! ביאור נפלא של ה"חתם סופר" בדרך של "משל ונמשל" לצפייה לצפייה
19019תצווה - משה רבנו בפרשה "וורט קצר לפרשת תצווה". רעיון נפלא של הגאון מוילנא זצ"ל: למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה. לצפייה לצפייה
19020תצווה- חכמים היזהרו בדבריכם! "פרשת תצווה דרשה קצרה". מניין שלא יקלל האדם את עצמו אפילו בתנאי – שאם לא יהיה כך וכך יקרה לו כך וכך? ואיזה לקח מבקש ה' ממשה רבינו ללמד את בני ישראל? ביאור נפלא של הרב מאיר וולך בספר מעין השבוע.. לצפייה לצפייה
19021תצווה- עשה זאת בעצמך! "פרשת תצווה סיפור עם מוסר השכל". שאלתו של הרב עובדיה ספורנו: "כבר בפרשת 'תרומה' נצטוו בני-ישראל להביא שמן, אם כן מדוע שוב חזרה התורה על הציווי להביא שמן?" והתשובתו הנפלאה המובאת ע"י "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה"... לצפייה לצפייה
19022תצווה- דקדוקי רש"י בפרשת תצווה "פרשת תצווה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תצווה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
19023תצווה- אפשר להתאפק "פרשת תצווה וורט קצרצר". הברקה של רב בית הכנסת בשעה שראה אחד מדבר בשעת התפילה - תוך ראיה מפרשת השבוע פרשת תצווה... לצפייה לצפייה
19024תצווה- פורים קטן "פרשת תצווה משל חסידי". סיפור שסיפר הרב הקדוש רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' על הרב שלו, רבי משה לייב סאסובער זצ"ל, ומסיפור זה הסביר את העניין של פורים קטן שגם ביום זה יש התעוררות של הנס... לצפייה לצפייה
19025תצווה- למי מגלים את סוד הבגדים? "פרשת תצווה וורט". "לשם מה נעשו בגדי כהן גדול?" מצד אחד נאמר כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, ומצד שני הכתוב מגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי?! ביאור של המהר"ם שפירא מלובלין בדרך צחות... לצפייה לצפייה
19026תצווה- לבטל את השכחה "רעיון קצר לפרשת תצווה". מדוע אומר הקב"ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך?! הרי השמן זית לא נועד למשה אלא למנורה?!. ביאור נפלא של ה'שארית יעקב' להסבר על סגולתו של שמן הזית ולשם מה היה חובה להשתמש בסגולה זו דווקא לאחר מתן תורה... לצפייה לצפייה
19027תצווה- להתעלות עם הקטנים ממך "וורט חינוכי לפרשת תצווה". לא פעם מרגיש ה"אדם הגדול" שללמוד עם הקטנים ממנו בגיל וברמה זהו בזבוז זמן של ממש... האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא מביא רעיון חינוכי שמבא מפרשת השבוע תצווה שההפך הוא הנכון... לצפייה לצפייה
19028תצווה- על מה שתמיד, נאמר תמיד "פרשת תצווה דבר תורה" שאלתו של הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל ה"אור שמח" ו"משך חכמה" מדוע באורים ותומים נאמר רק: "והיו על לב אהרן בבואו לפני ה'", ולא נאמר: "תמיד"? וביאורו המיוחד... לצפייה לצפייה
19029תצווה- מי בעל הבית? "פרשת תצווה סיפור". מה ענה המגיד ממזריץ' לאחד שהתלונן שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו? סיפור על רבי זאב מזיטומיר והלקח שלימד את אותו האיש... לצפייה לצפייה
19030תצווה- אמן יהא שמיה רבה "פרשת תצווה וורט מהפרשה". העונה אמן בכל כוחו, שפותחים לו שערי גן עדן וקורעים לו גזר דינו. ראיה לכך מפסוק בפרשת השבוע תצווה... לצפייה לצפייה
19031תצווה- שליחות מצווה "פרשת תצווה סיפור". סיפור על שליחות מצווה והאיך התורה הגנה על המצווה על השליחות. התורה נמשלה לאור, לומר לך מה האור המגן על העולם אף התורה מגינה על העולם.... לצפייה לצפייה
19032תצווה- יש לאן לשאוף "פרשת תצווה משל ונמשל". משל ונמשל שמביא הבן איש חי בספרו: "עוד יוסף חי" המבאר שעל האדם לקיים עוד ועוד מצוות, וביתר שלמות, ולא להיות מרוצה ושבע רצון ממעמדו ולהסתפק בדרגתו... לצפייה לצפייה
19033תצווה- כבודו של ילד יהודי "פרשת תצווה מוסר השכל". סיטואצייה פשוטה של אימא יהודייה השומרת על כבודו של בנה = על כבודו של העם היהודי... לצפייה לצפייה
19034תצווה- פיקחות עם הנהגה "סיפור לשבת פרשת תצווה". סיפור על הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שכשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצדקות שבמעשה... לצפייה לצפייה
19035תצווה- הכיסא ושמו של ה' "פרפראות לפרשת תצווה". מה העניין שאין השם והכיסא שלמים עד שימחה זרע של עמלק? ביאורו של הרב דיסקין לאור המדרש: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם".... לצפייה לצפייה
19036תצווה- מה איתנו?! "פרשת תצווה סיפור לשולחן שבת". סיפור על אחד שרצה להתגרש וכשהגיע לרב ביקש לחזטר בתשובה. והקשר של זה לסיפור על "יוסי משיתא" שהפך ביןם רגע ממתייוון למוסר נפש על קידוש ה'... לצפייה לצפייה
19037תצווה- קללה טובה "פרשת תצווה סיפור קצר". סיפור יפה, על ברכה שבירך רבי חיים מבריסק את החפץ חיים: "יהי רצון שילך יחף ויישא אבנים"... מה הוא פירושה של הברכה?... לצפייה לצפייה
19038תצווה- השכר עבור ההתבטלות "פרשת תצווה דרשה" אהרון מקבל את האורים ותומים על ליבו בשל כך ששמח בליבו כשמשה קיבל את ההנהגה של עם ישראל. מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"? ביאור נפלא על המידה כנגד מידה שיש כאן... לצפייה לצפייה
19039תצווה- הרימון הדומם "פרשת תצווה דרשה קצרה" שאלתו של החפץ חיים זצ"ל - את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?! וביאורו הנפלא מספר "להבין ולהשכיל" לצפייה לצפייה
19040תצווה- להרוויח הכול! "מוסר השכל פרשת תצווה". סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה המבאר שאדם המביט בצורה כוללת על חברו בעין טובה – לא ידבר לשון הרע, יראה את הטוב בזולת וזה ישיב לו כגמולו... לצפייה לצפייה
19931שבת זכור- האחדות והיראה "שיחה לשבת זכור". שׁוֹשַׁנַּת יַעֲקֹב צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה בִּרְאוֹתָם יַחַד תְּכֵלֶת מָרְדְּכָי... הראייה הכוללת שבתכלת והאחדות בפורים שהתחדשה מאז מכירת יוסף הביא לשמחה. לכן עיקר העבודה שלנו בימי הפורים, להחזיר את המורא והפחד מפני הקב"ה ולהכניס בתוך זה, גם את היראה וגם את האהבה מביאה לאחדות לצפייה לצפייה
19932שבת זכור- ההכנה לתפילה בפורים "דרשה לשבת זכור". "הקשר בין שבת זכור לשבת שובה" כל מה שעמלק רוצה ממך, זה שיש כוח אחר מבלעדי הבורא... אם אתה מאמין שיש כוח אחר מבלעדי הבורא – זה עמלק!. מהי חשיבותה של תפילת היתום? ומה מיוחד בפורים שבו: "כל הפושט יד נותנים לו"? לצפייה לצפייה
19933זכור- לא לקחת כלום מעמלק! "דרשה קצרה לשבת זכור". "למה צריך לקרוא את פרשת זכור?"מה המשמעות של מלחמת עמלק?. "מה עמלק רצה מעם ישראל?". מה המטרה של עמלק?. כיצד מחיית עמלק היא הענשה במידה כנגד מידה?. מקורות חזל על הטעם למחיית עמלק... לצפייה לצפייה
19934"הקשר בין פרשת תצוה לפורים" "דרשה קצרה לשבת זכור". מה משותף לפרשת תצווה וחג הפרים? "כיצד ישב אחשוורוש במשתה שעשה לכל בני שושן?" מה היה החטא של הבאים למשתה? ועלמה כעס הקב"ה שנגזרה גזירת כיליון על כל היהודים?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
19935פרשת תצווה והקשר לשבת זכור "דבר תורה לשבת זכור ופרשת תצווה". "מה הקשר בין פרשת תצווה לבין שבת זכור?" בה קוראים על מחיית עמלק... הקשר בין פרשת תצווה הפותחת בחובה להשתמש בהדלקת המנורה בשמן הזית לבין שבת זכור - המדברת על מחיית עמלק לצפייה לצפייה
19936תצווה- שבת זכור- למחות את זכר עמלק "דבר תורה קצר לשבת זכור - פרשת תצווה". הציווי של מחיית עמלק הוא למחות את זכר עמלק מה המשמעות של "זכר" עמלק?! - "סיפור לפרשת תצווה ושבת זכור". סיפור עם רבי דוד מלעלוב המבאר את ההרס של הקרירות בקיום מצוות... לצפייה לצפייה
19937תצווה- התכלת ומשמעותה "משל ונמשל לפרשת תצווה ופורים". "רעיון נפלא לשולחן שבת לפרשת תצווה וחג הפורים". מה משמעות של התכלת במעיל? והקשר בין פרשת תצווה, מצוות ציצית וצהלה ושמחה של שושנת יעקב... לצפייה לצפייה
19938תצווה- שבת זכור ושמן הזית "דבר תורה קצר לשבת זכור". הפרשה פותחת בשמן זית. מה הקשר לכאן?! זה מתאים לחומש ויקרא? ואם פרשה זו היא בשבת זכור חייב להיות קשר בניהם. ואם כך, מה הקשר לפרשת זכור? והתשובה הפשוטה: אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם. לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏