19000תצווה - המעיל מכפר על לשון הרע "דבר תורה לפרשת תצווה". מדוע דווקא המעיל נבחר כבגד שמכפר על לשון הרע? "סיפור לשבת תצווה" המבאר את ייחודיותו של המעיל המכפר על עוון לשון הרע... לצפייה לצפייה
19001תצווה- חתם קודש לה' "חידוש לפרשת תצווה". רעיון של הגאון מוילנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים" לצפייה לצפייה
19002תצווה- כל אחד בזמנו! "סיפור חסידי לפרשת תצווה". המפגש בין ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!... לצפייה לצפייה
19003תצווה- להיות כהן גדול "פרשת תצווה סיפור". על הגר שרצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף... לצפייה לצפייה
19004תצווה- גם לי מגיע להיות כהן... "רעיון מליצי לפרשת תצווה". הבורות שיש בנוגע ליהדות לצערנו היא נחלת אלו המוגדרים כ- "תינוקות שנשבו" הנה מקרה מליצי לאחד שביקש להיות כהן... לצפייה לצפייה
19005תצווה- נר תמיד סמל לתורה! "סיפורים לפרשת תצווה". "סיפור על הגאון מוילנא" היה ידוע בהתמדתו המופלאה. כל הימים היה יושב בחדר סגור ועומל בתורה בכל כוחו. "מעשה על התמדה בתורה" גם בעת סכנת נפשות של ממש וההצלה שבאה בשל המסירות ללימוד התורה... לצפייה לצפייה
19006תצווה- הקשר בין המנורה לתורה "חידושים לפרשת תצווה". הקשר המנורה בין ומידותיה לבין התורה. כמו כן רעיון של בעל הטורים על הקשר בין שמן הזית לבניין בית המקדש הראשון והשני... לצפייה לצפייה
19007תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה! "דבר תורה לפרשת תצווה". מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת... לצפייה לצפייה
19008תצווה- כשאין שליטה המעיל מכפר! דם שליטה עליהם?" - ואיך קשור למעיל?, איך יתכן שידיד יהפוך לשונא הגדול ביותר?! משל ונמשל המבארים כמה חמור לשון הרע שבהתחלה נהנים ממנו ולבסוף משלמים מחיר יקר. לצפייה לצפייה
19009תצווה- מעיל מכפר על לשון הרע! "דבר תורה קצר לפרשת תצווה". למה מעיל מכפר דווקא על עוון לשון הרע? האם יצר הרע דומה לזבוב? ואם כן במה? הוראה לחיים יפים יותר, נלמדת מהמעיל. שיש לך חצי כוס, אם תסתכל על החצי כוס המלאה, הקב"ה ימלא לך את חצי הכוס הריקה... לצפייה לצפייה
19010תצווה- מציאות ה' משמן זית "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם... לצפייה לצפייה
19011תצווה- ההתדרדרות של לשון הרע "סיפור לפרשת תצווה". שהביא בספר "מתוק האור" בשם ה"בן איש חי" להבין שגם אם תיתן למספר לשון הרע הכל... תמיד יהיה לו מה להגיד על זה ולהתלונן... לצפייה לצפייה
19012תצווה - הבגדים לכבוד או לקדושה? "פרשת תצווה סיפור". המבאר את הקושי בפסוקים "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים לכבוד או לקדשו?! לצפייה לצפייה
19013תצווה- להסתכל במבט רחב יותר "דבר תורה לפרשת תצווה". "לָמָּה נִסְמְכָה פָּרָשַׁת קָרְבָּנוֹת לְפָרָשַׁת בִּגְדֵי כְהוּנָה?". "כיצד נעשית הכפרה על ידי בגדי הכהן הגדול?". הייחודיות שבתכלת - ואיך היא מכפרת ואף מונעת מלדבר לשון הרע. (קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום) לצפייה לצפייה
19014תצווה- רבוע יהיה... "סיפור לשבת תצווה" עם נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" שניסה להבין מדוע כופלת התורה "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה" הרי יודעים אנו שרבוע הוא אמה על אמה?!... לצפייה לצפייה
19015תצווה- ללמד את כולם "משל ונמשל פרשת תצווה". שאלו פעם את הרבי מקוצק זצ"ל מדוע הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות ברוחניות, הרי יש הרבה מה לעשות? למה הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה?! ותשובתו בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה" לצפייה לצפייה
19016תצווה- ובין כתפיו שכן "וורט קצר לפרשת תצוה". רעיון של המשך חכמה על פי דברי הירושלמי בדבר חלוקת שמו של בנימין לשניים על כתפות האפוד... לצפייה לצפייה
19017תצווה- מסירות נפש למען ישראל "פרשת תצווה חידוש" למה שמו של משה לא מוזכר בפרשת תצווה? ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?! לצפייה לצפייה
19018תצווה- לא עשה כן לכל גוי מדוע מטיל הקב"ה קנאה בין ישראל לאומות העולם, בכך שהוא מצווה ונותן לבני ישראל לבנות משכן בעוד שאת אומות העולם הוא מזניח?! ביאור נפלא של ה"חתם סופר" בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה" לצפייה לצפייה
19019תצווה - משה רבנו בפרשה "וורט לפרשת השבוע תצווה". למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה. לצפייה לצפייה
19020תצווה- חכמים היזהרו בדבריכם! "פרשת תצווה לקח מן הפרשה". איזה לקח מבקש ה' ממשה רבינו ללמד את בני ישראל? ביאור נפלא של הרב מאיר וולך בספר מעין השבוע.. לצפייה לצפייה
19021תצווה- עשה זאת בעצמך! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה" לבאר את שאלת הספורנו: "כבר בפרשת 'תרומה' נצטוו בני-ישראל להביא שמן, אם כן מדוע שוב חזרה התורה על הציווי להביא שמן?" והתשובה הנפלאה... לצפייה לצפייה
19022תצווה- דקדוקי רש"י בפרשת תצווה "פרשת תצווה דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תצווה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
19023תצווה- אפשר להתאפק "פרשת תצווה וורט קצר". ביאור נפלא על פסוק מהפרשה והקשרו לתוכחתו של הרב שראה אחד מדבר בשעת התפילה - תוך ראיה מפרשת השבוע פרשת תצווה... לצפייה לצפייה
19024תצווה- פורים קטן "סיפור חסידי לפורים קטן" שסיפר ר' חיים מצאנז ה'דברי חיים' על הרב שלו, רבי משה לייב סאסובער זצ"ל, ומסיפור זה הסביר את העניין של פורים קטן שגם ביום זה יש התעוררות של הנס... לצפייה לצפייה
19025תצווה- למי מגלים את סוד הבגדים? "פרשת תצווה רעיון קצר". מצד אחד נאמר כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, ומצד שני הכתוב מגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי?! ביאור של המהר"ם שפירא מלובלין בדרך צחות... לצפייה לצפייה
19026תצווה- לבטל את השכחה "וורט קצר לשבת תצוה". וייקחו אליך שמן זית זך?! הרי השמן זית לא נועד למשה אלא למנורה?!. ביאור נפלא של ה'שארית יעקב' להסבר על סגולתו של שמן הזית ולשם מה היה חובה להשתמש בסגולה זו דווקא לאחר מתן תורה... לצפייה לצפייה
19027תצווה- להתעלות עם הקטנים ממך "פרשת תצוה רעיון חינוכי". האם ללמוד עם הקטנים ממנו בגיל וברמה זהו בזבוז זמן של ממש... האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא מביא רעיון חינוכי שמבא מפרשת השבוע תצווה שההפך הוא הנכון... לצפייה לצפייה
19028תצווה- על מה שתמיד, נאמר תמיד "וורט קצר פרשת תצוה". של ר' שמחה מדווינסק, בעל ה"אור שמח" ו"משך חכמה" מדוע באורים ותומים נאמר רק: "והיו על לב אהרן בבואו לפני ה'", ולא נאמר: "תמיד"? וביאורו המיוחד... לצפייה לצפייה
19029תצווה- מי בעל הבית? "סיפור חסידי עם מוסר השכל". על אחד שהתלונן שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו? סיפור על רבי זאב מזיטומיר והלקח שלימד את אותו האיש... לצפייה לצפייה
19030תצווה- אמן יהא שמיה רבה "חידוש לפרשת תצווה". "כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן וקורעים לו גזר דינו". ראיה לכך מפסוק בפרשת השבוע תצווה... לצפייה לצפייה
19031תצווה- שליחות מצווה "סיפור חסידי לשבת תצוה". המבאר שהתורה מגינה. התורה נמשלה לאור, לומר לך מה האור המגן על העולם אף התורה מגינה על העולם.... לצפייה לצפייה
19032תצווה- יש לאן לשאוף "פרשת תצווה משל ונמשל" שהביא הבן איש חי בספרו: "עוד יוסף חי" המבאר שעל האדם לקיים עוד ועוד מצוות, וביתר שלמות, ולא להיות מרוצה ושבע רצון ממעמדו ולהסתפק בדרגתו... לצפייה לצפייה
19033תצווה- כבודו של ילד יהודי "סיפור עם מוסר השכל פרשת תצוה". על הבגדים והאם היהודייה השומרת על כבודו של בנה = על כבודו של העם היהודי... לצפייה לצפייה
19034תצווה- פיקחות עם הנהגה "סיפור לפרשת תצוה". על ר' זלמן מלצר זצ"ל ושכשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצדקות שבמעשה... לצפייה לצפייה
19035תצווה- הכיסא ושמו של ה' "פרשת זכור חידוש". ביאורו של הרב דיסקין לאור המדרש: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם".... לצפייה לצפייה
19036תצווה- מה איתנו?! "סיפור חסידי פרשת תצווה". מה קרה לרש"ש שבא להתגרש וכשהגיע לרב ביקש לחזור בתשובה?!. והקשר של זה לסיפור על "יוסי משיתא" שהפך ביןם רגע ממתייוון למוסר נפש על קידוש ה'... לצפייה לצפייה
19037תצווה- קללה טובה "פרשת תצווה סיפור חסידי". על ברכתו של רבי חיים מבריסק את החפץ חיים: "יהי רצון שילך יחף ויישא אבנים"... מה הוא פירושה של הברכה?... לצפייה לצפייה
19038תצווה- השכר עבור ההתבטלות "חידוש לפרשת תצווה". אהרון קיבל את האורים ותומים על ליבו בשל כך ששמח בליבו כשמשה קיבל את ההנהגה של עם ישראל. מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"? ביאור נפלא על המידה כנגד מידה שיש כאן... לצפייה לצפייה
19039תצווה- הרימון הדומם "פרשת תצווה רעיון קצר". את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?! וביאורו הנפלא מספר "להבין ולהשכיל" לצפייה לצפייה
19931שבת זכור- האחדות והיראה "שיחה לשבת זכור". מהי עיקר העבודה שלנו בימי הפורים? להחזיר את המורא והפחד מפני הקב"ה ולהכניס בתוך זה, גם את היראה וגם את האהבה מביאה לאחדות לצפייה לצפייה
19932שבת זכור- ההכנה לתפילה בפורים "שיעור לפורים". למה נקראה המגילה על שם אסתר ולא על שם מרדכי?! אם אתה מאמין שיש כוח אחר מבלעדי הבורא – זה עמלק!. מהי חשיבותה של תפילת היתום? ומה מיוחד בפורים שבו: "כל הפושט יד נותנים לו"? לצפייה לצפייה
19933זכור- לא לקחת כלום מעמלק! "פרשת זכור שיחה". מה המשמעות של מלחמת עמלק?. "מה עמלק רצה מעם ישראל?". מה המטרה של עמלק?. כיצד מחיית עמלק היא הענשה במידה כנגד מידה?. מקורות חזל על הטעם למחיית עמלק... לצפייה לצפייה
19934"הקשר בין פרשת תצוה לפורים" "פרשת תצווה ופורים". "כיצד ישב אחשוורוש במשתה שעשה לכל בני שושן?" מה היה החטא של הבאים למשתה? ועלמה כעס הקב"ה שנגזרה גזירת כיליון על כל היהודים?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
19935פרשת תצווה והקשר לשבת זכור "מה הקשר בין פרשת תצווה לבין שבת זכור?" בה קוראים על מחיית עמלק... הקשר בין פרשת תצווה הפותחת בחובה להשתמש בהדלקת המנורה בשמן הזית לבין שבת זכור - המדברת על מחיית עמלק לצפייה לצפייה
19936תצווה- שבת זכור- למחות את זכר עמלק "סיפור לשבת זכור". מחיית עמלק הוא למחות את זכר עמלק מה המשמעות של "זכר" עמלק?! - "סיפור לפרשת תצווה ושבת זכור". סיפור עם רבי דוד מלעלוב המבאר את ההרס של הקרירות בקיום מצוות... לצפייה לצפייה
19937תצווה- התכלת ומשמעותה "פרשת תצווה וחג הפורים". מה משמעות של התכלת במעיל? והקשר בין פרשת תצווה, מצוות ציצית וצהלה ושמחה של שושנת יעקב... לצפייה לצפייה
19938תצווה- שבת זכור ושמן הזית "דבר תורה קצר לפרשת תצוה". שמן זית הה הקשר לכאן?! זה מתאים לחומש ויקרא? ואם פרשה זו היא בשבת זכור חייב להיות קשר בניהם. ואם כך, מה הקשר לפרשת זכור? והתשובה הפשוטה: אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם. לצפייה לצפייה
127001פורים- עד דלא ידע "דבר תורה לפורים". "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". נשאלת השאלה: וכי זו דרכו של יהודי?! לשתות יין עד כדי שכרות?!, ומה נשתנה פורים בעניין הזה יותר מכל חג אחר?! תשובתו הנפלאה של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל בדרך "משל ונמשל לפורים"... לצפייה לצפייה
127002פורים- גם כששותים לא שוכחים! "דבר תורה קצר לפורים". "אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו". ומבאר רש"י: בכוסו – אם דעתו מיושבת עליו ביינו. "משל ונמשל לפורים". המבארים שגם כשאנו שתויים לגמרי, עלינו לזכור ולא להסיח דעת ממלך המלכים הקב"ה... לצפייה לצפייה
127003פורים- פרפראות לחג פורים "וורטים לסעודת פורים". מה ראו תושבי שושן בתכלת מרדכי שנאמר "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי". "מדוע נקרא שמו של מרדכי פתחיה?" ומה הקשר לפסוק באיוב: "והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאד"?. ביאורים נפלאים לחג פורים... לצפייה לצפייה
127004פורים- מרדכי היהודי והמן הרשע "משל ונמשל לפורים". מה היה צריך המן לספר ולחדש לקרוביו? וכי לא שמעו את ששמעה העיר שושן כולה? ה"בן איש חי" מבאר זאת ע"י משל ונמשל... לצפייה לצפייה
127005פורים- באמת לא ידע "חידוש לסעודת פורים". מדוע אחשוורוש מתמם כאילו אינו יודע כלל על הגזירה, והלא המן אמר לאחשוורוש "יכתב לאבדם" והוא נתן לו את הטבעת ואמר לו: "והעם לעשות בו כטוב בעיניך", אם כן מה השאלה "מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן"?!. ביאור של הצפנת פענח לצפייה לצפייה
127006פורים- ושמו מרדכי "רעיון לפורים". "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי" הסברו של המגיד מדובנא בדרך של "משל ונמשל לפורים" שאצל הצדיקים מקדימים ואומרים את "ושמו" לפני שמם כמו במגילה "ושמו מרדכי"... לצפייה לצפייה
127007פורים- כשבת המלך אחשוורוש "סעודת פורים משל ונמשל". למה נכתב במגילה: "כשבת המלך" ולא "בשבת המלך"? ביאור העניין עפ"י ספר "קול רינה" בדרך של "משל ונמשל" המסביר מדוע אחשוורוש עשה משתה וביקש להחטיאם... מתאים כ- "דבר תורה לסעודה בפורים" לצפייה לצפייה
127008פורים- "וורטים לפורים" "חידושים לפורים". למה מלכה אסתר על שבע ועשרים ומאה מדינה? ועוד רעיון של החידושי הרי"ם... בנוסף המן מן התורה מנין?, ומתרצת, שנאמר: המן העץ". ולכאורה, מה הקשר בין הדברים?! תירוצו של רביאיסר זלמן מלצר זצ"ל... לצפייה לצפייה
127009המשמעות של התחפושות בפורים "פורים סיפור עם מוסר השכל". המו ההיבט הפנימי שיש בתחפושות - להיות אדם אחר?! מהיכן שאבו חז"ל את הרעיון? והאם חג הפורים הוא באמת זמן להתבוננות וחשבון נפש?... משל ונמשל מאלפים... לצפייה לצפייה
127010"אוזני המן בפורים" "וורט לפורים". מדוע אוזני המן נחשבים לאחד מהמאכלים המסמלים את חג הפורים?! ממתי מנציחים במאכל שם של רשע? ופרט שרצה להשמידנו?! הגילוי והתגלית של פורים... לצפייה לצפייה
127011"מה צריך לגלות בפורים?" "פורים דבר תורה קצר". אם המטרה בפורים היא לגלות הנסתר... מדוע אם כן שמו של האלוקים לא מוזכר בכלל במגילה? ומדוע אדם שהפסיד מילה אחת בשמיעה של קריאת המגילה - לא יצא ידי חובה?! התשובה לשאלות הללו במאמר זה... לצפייה לצפייה
127012מרדכי - מר דרור "דבר תורה לפורים". מרדכי מן התורה מניין? תשובה: שכתוב: "מר דרור" מתרגמים זאת מריא דכיא, דהיינו מרדכי. ונשאלת השאלה: מה הקשר ל"מור דרור"? בגלל שבארמית יש לזה צליל כמו של מרדכי?! ביאור נפלא בדברי חז"ל משיחתו של הרב שלמה לוינשטיין משל ונמשל של הרב שמואל קרליץ זצ"ל לצפייה לצפייה
127013המן - המן העץ "דבר תורה קצר לפורים". המן מן התורה מנין? והגמרא מתרצת: שנאמר "המן העץ אשר ציותיך לבלתי אכול ממנו אכלת". האם בגלל צירוף אותיות?! היתכן לומר שחז"ל הביאו פסוק שבו מוזכרות האותיות ה"א מ"ם ונו"ן ובכך יצאו ידי חובה?!... מהו אם כן הקשר בין אדם הראשון והאכילה מעץ הדעת להמן? לצפייה לצפייה
127014פורים - מתנות חשובות לאביונים "סיפור חסידי קצר לפורים". "כיצד יעשה אדם מצוות מתנות לאביונים" אם כסף אצלו - הוא דבר מאוס?!... קיום מצוות מתנות לאביונים בשלמות של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זיע"א, ה"אוהב ישראל" מאפטא... לצפייה לצפייה
127015"פורים וחנוכה" "חג פורים דברי תורה" "מדוע בפורים משחקים ברעשן ובחנוכה בסביבון"?!. מדוע שונה הנוסח ב"על הניסים": בפורים - הרב את ריבנו והדן את דיננו בגוף שלישי ואילו בחנוכה - רבת את ריבם דנת את דינם בצורת נוכח - מדברים להקב"ה כאילו הוא כאן? רעיון נפלא לפורים... "מדוע חנוכה ופורים לא בטלים"? והקשר לאומץ הלב... לצפייה לצפייה
127016אסתר מן התורה מנין? "חג פורים משל ונמשל". אסתר מן התורה מנין? ומתרצת שכתוב: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". תשובה לשאלתו של הגר"א: מדוע היה קשה לחז"ל דווקא על אסתר מנין היא מהתורה?, ומדוע לא שאלו חכמינו גם על שאר הצדיקים שנעשה נס על ידהם? תשובתו המאלפת בדרך של משל ונמשל. מתאים כ- "דבר תורה קצר לסעודת פורים". לצפייה לצפייה
127017פורים- סיפורו של המן הרשע "משל ונמשל לחג פורים". כתוב במגילת אסתר: "ויספר להם המן..." מה היה צריך המן לספר ולחדש לקרוביו? וכי לא שמעו את ששמעה העיר שושן כולה? ותשובתו הנפלאה של ה"בן איש חי" בדרך של משל ונמשל... מתאים כ- "דבר תורה לפני קריאת המגילה". לצפייה לצפייה
127018פורים- חרבונא צדיק או רשע?! "וורט לחג פורים". מדוע אומרים בסוף הקריאה "וגם חרבונא זכור לטוב" בעוד שרבי אלעזר סובר שהוא רשע?! ועוד היה עם המן באותה עצה? הייתכן?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפורים"... לצפייה לצפייה
127019פורים- לשאת חן בעיני כולם "סיפור חסידי לחג פורים". מה הסיבה לכך שאסתר המלכה נשאה חן בעיני כל רואיה?! הרי הנוהג הביקורתי של אנשים תמיד ימצא איזה שהוא פגם?!... והעצה הטובה של רבי שלום מבעלז זצ"ל למי שרוצה למצוא חן בעיני אנשים... לצפייה לצפייה
127020פורים- "למה ה' לא מוזכר במגילה?" "דברי תורה לחג פורים". למה לא מוזכר שם ה' במגילת אסתר?" מבחר פרשנים המבארים את הטעם לשאלה: "למה הקב"ה לא מופיע במגילת אסתר?". הסבר של המהר"ל, ביאור תורה תמימה והראייה של הרמב"ן... לצפייה לצפייה
127021פורים- כל המצוות ב'מגילה' "פרפראות לפורים". אותיותיה של המילה מגילה מרכיבות את כל מצוות הפורים - המילה "מגילה" יש בה משהו מיוחד. "רעיון יפה לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127022פורים- גאולה על ידי אסתר המלכה "משל ונמשל לחג הפורים". "הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְאֻלָּה לָעוֹלָם". מדוע הקב"ה מביא גאולה דווקא על ידי מי שאמר דברים בשם אומרו?! יאורר נפלא של המהרל מפראג המסביר מדוע בחר ה' להביא את הגאולה על ידי אסתר המלכה לצפייה לצפייה
127023פורים- קרבן העומר ונפילת המן "שיעור לחג פורים". מדוע שראה המן שהילדים למדו אצל מרדכי מהי קמיצה של קרבן העומר הוא הסיק מיד ואמר: "בא הקומץ שלכם, שעולה עשר פרוטות, וניצח את העשרת אלפים כיכר כסף שלי" מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפורים" לצפייה לצפייה
127024פורים- על שם הפור "חג פורים וורטים". "למה קוראים לפורים על שם הפור"?. מדוע בחרו לתת את השם פורים על שם הפור? ממתי נותנים לחג שם על שם הפורענות?! ביאור נפלא של הבני יששכר ותשובה נוספת של הרב סורוצקין. מעובד מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפורים". "דרשה קצרה לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127025פורים- פור ביחיד, פורים ברבים "פורים פרפראות לחג". "למה קוראים לפורים -פורים ברבים"?. אם השם של החג על שם הפור מדוע לא קראו לו "חג הפור"? מה הביא את חז"ל לקרוא ליום הזה "פורים" ברבים? מבחר תשובות מגדולי ישראל מעובד מתוך "שיחה של הרב רוזנבלום לפורים". "דרוש קצר לסעודת פורים" לצפייה לצפייה
127026פורים- על שם הפור "דרשה לפורים" לצפייה לצפייה
127027פורים- על שם הפור "דרשה לפורים" לצפייה לצפייה
127100פורים- "איך לומדים היסטוריה" אסתר - סוף כל הניסים "מתי התחילה התקופה של הסתרת פנים"?. "מהו הרמז בתורה למגילת אסתר?". בחשכת הגלות - כדי לראות את יד ה', יש צורך בהכוונה ובהדרכה שתאיר את עינינו לראות אותה - כך לומדים היסטוריה... לצפייה לצפייה
127101פורים- התבוננות במאורעות המגילה שתי נקודות חשובות מסיפור המגילה: א. כמה שונה התפיסה שלנו - מן התפיסה האמיתית של דעת תורה! ב. בואו ונראה את יד ה'! שום דבר לא במקרה, שום דבר לא 'סתם כך'. תפתחו את העיניים חזק חזק ותנסו לראות ולהבין מיהו המושך בחוטים, שמסדר את הכל מראש בצורה הטובה ביותר, שהכל יפעל כמו שצריך, ממש כמו מכונה מתוכננת מראש. לצפייה לצפייה
127102פורים- הרקע למלכות אחשורוש סופה של מלכות בבל. מי עשה חשבון ומדוע התבלבל. מדוע ערך בלשצאר משתה והילולה. ומה שם קרה שגרם לו בהלה. איך לפתע הוא נפל וקרס. והשלטון עבר למלכות מדי ופרס. מה נדר דריוש הפרסי בלב נרגש. ומי לבסוף הצהיר על בניית בית המקדש. מי הסתכל על כל זה בשנאה. ואיך דאג להוציא צו הקפאה... לצפייה לצפייה
127103"סיפור מגילת אסתר"- פרק א' "סיפור מגילת אסתר" פרק א' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על משתה ראוותני. אשר ערך אחשורוש מתוך שיקול זדוני. מי ומי בו נוכחו. מה שם אכלו ועל מה דרכו?. וביום האחרון מה ביקש אחשורוש?. למי צמח זנב וגם קרן על הראש?. לאלו יועצים המלך נזקק?. ואיזה חוק חדש בפרס נחקק?. לצפייה לצפייה
127104"סיפור מגילת אסתר"- פרק ב' "סיפור מגילת אסתר" פרק ב' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך חיפשו למלך כלה חדשה?. איך ערכו גיוס בינלאומי למען המשימה הקשה?. מה היתה הפרוצדורה ומה התהליך?. כי אין זה פשוט מלכה להמליך. ומי לבסוף אל התפקיד נכנסה?. מדוע יש הנחה בארנונה ובמס הכנסה?. מה בדיוק הרגיז את בגתן ותרש?. ומי גילה את מזימתם חרש?. לצפייה לצפייה
127105"סיפור מגילת אסתר"- פרק ג' "סיפור מגילת אסתר" פרק ג' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך עלה המן לגדולה?. ועל איזה כסא הוא ישב בישיבת הממשלה?. מי השתחווה לפניו ומי נשאר זקוף?. ואיך טפח על רגליו ברמז שקוף. כיצד הפיל גורלות ורקם לו תוכנית. ועשה למלך שטיפת מוח רצינית. כיצד גייס כספים בצורה מתוחכמת. וקיבל מן המלך הסכמה וחותמת. איך דאג להפצה מהירה ונרחבת. והעיר שושן נבוכה וכואבת. לצפייה לצפייה
127106"סיפור מגילת אסתר"- פרק ד' "סיפור מגילת אסתר" פרק ד' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר היאך מתפשט הצו האיום ונורא?. ומביא עימו זעקה גדולה ומרה. היאך מתוודעת אסתר אל החדשות?. ומתבקשת ממרדכי לבקש בעד עמה ולא לחשות. היאך היהודים לעצרת תפילה נאספים, ושרויים בתענית שלושה ימים רצופים. ובליל הסדר אין מצות ואין יין, רק דמעות נשפכות כמים. גדולים וקטנים יחדיו קוראים וזועקים. ותעל שוועתם אל האלוקים. לצפייה לצפייה
127107"סיפור מגילת אסתר"- פרק ה' "סיפור מגילת אסתר" פרק ה' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איך אסתר אל המלך ניגשה. שני משתאות לערוך היא ביקשה. לא שכחה להזמין את המן. ואיזה פח פה בעצם נטמן. איך הוא יצא מהמשתה כבלון נפוח. ומה העכיר לו את מצב הרוח. ועם מי הוא שוחח והתייעץ. עד אשר הכין את העץ. לצפייה לצפייה
127108"סיפור מגילת אסתר"- פרק ו' "סיפור מגילת אסתר" פרק ו' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר איזה לילה קשה ונורא על המלך עבר. איך עלו זכרונות נשכחים מנבכי העבר. היאך לא שקט המלך ולא ישן, עד שהחליט לפרוע את החוב הישן. ומי אז בדיוק אל החצר הגיע בלאט. ומתוך בקשותיו "הצנועות" - מה המלך קלט? איך נאלץ להוביל מצעד כבוד מרשים וייחודי, לכבוד "ידידו ואהובו" - מרדכי היהודי. איך קרא יפה ובקול: "ככה ייעשה לאיש", ואיזו מקלחת נאה הוא קיבל כ"בקשיש". ואיך כשסוף סוף חזר לביתו אבל וחפוי ראש, מיהרו להביאו למשתה אסתר ואחשוורוש... לצפייה לצפייה
127109"סיפור מגילת אסתר"- פרק ז' "סיפור מגילת אסתר" פרק ז' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על ההתפתחויות במשתה השני. בו הואשם המן כרודף זדוני. היאך הצביעה עליו המלכה בלב מורתח וכואב, והכריזה: "איש צר ואויב"! איזה "ידיד נאמן" בדיוק שם הופיע. שפך שמן על המדורה ועל העץ הצביע. איך המלך התמלא על המן כעס וחימה. ופקד מיידית לתלותו על עץ גבוה חמישים אמה. לצפייה לצפייה
127110"סיפור מגילת אסתר"- פרק ח' "סיפור מגילת אסתר" פרק ח' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר היאך התמנה מרדכי למשנה תחת צוררו. ואף קיבל לידיו את ביתו ורוב עושרו. כיצד הוציא ליהודים צו הגנה ורשיון. מאושר בידי בית המשפט העליון. להשמיד ולהרוג ולעמוד על נפשם. אף לבוז באויבים שללם ורכושם. היאך הצו מתפרסם מבלי עיכוב ואיחור. ומרדכי יוצא בלבוש תכלת וחור. ובכל מקום ליהודים שמחה וצהלה. ואילו לגויים פחד ובהלה. לצפייה לצפייה
127111"סיפור מגילת אסתר"- פרק ט' "סיפור מגילת אסתר" פרק ט' מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: בו יסופר על יום גורלי של מאבק ומלחמה. מלחמת ה' בעמלק ובגויים נקמה. היאך הרגו והדפו ללא רחמים וחמלה. ומי ומי על העץ גם נתלה. ומתי סוף כל סוף נחו מאויביהם ושקטו. וכיצד בתורה התחזקו והתאחדו. והיאך נקבעו ימי הפורים לדורות. לה' להודות בהלל ובשירות. לצפייה לצפייה
127112"סיפור מגילת אסתר"- פרק י' "סיפור מגילת אסתר" פרק י' הפרק האחרון מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים: ההצלחה של מרדכי, סיכום סופי והכוונה שכָל מַעֲשֵׂה תָקְפּוֹ וּגְבוּרָתוֹ, וּפָרָשַׁת גְּדֻלַּת מָרְדֳּכַי אֲשֶׁר גִּדְּלוֹ הַמֶּלֶךְ, הֲלוֹא הֵם כְּתוּבִים עַל סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי מָדַי וּפָרָס" לצפייה לצפייה
127120פורים- עמלק שנאת נצח מיהו עמלק? מדוע ציותה התורה לכרות לו ברית שנאה לעולם, לאבדו ולהכריתו?, "מלחמה לה' בעמלק מדור דור!", ההחמצה של שאול המלך והציפייה לעתיד... מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
127121פורים- למחות את עמלק מליבנו מהו כוחו המיוחד של עם ישראל? מדוע אמרו חז"ל, שישראל נמשלו ללבנה (ומונים לחודשיה, ואומות העולם מונים לשנת החמה)? הרי ללבנה אין לה אור משלה, כל אורה - מהשמש?! מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
127122פורים- השמחה מאין תימצא? "סיפורים על שמחה" דוגמאות מן המקורות לשמחה אמיתית, הנובעת מפנימיות הנפש, "איזהו עשיר? - השמח בחלקו!", איך אפשר לקיים את דברי חז"ל: "חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה, בשמחה"?, מהי הדרך הקלה להשגת האמונה? וכיצד מגיעים לאמונה חושית? הוראת החזון איש לתלמידו. מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
127123פורים- אמונת חכמים כיצד זכו חכמי ישראל לבהירות השכל והבנה עמוקה בכל צרכי העם ברוחניות ובגשמיות? מה לתלמידי חכמים בעלי דעת תורה לעניינים מדיניים, תעשייתיים או סוציאליים? שיתעסקו הם בהוראות ההלכה שזה הוא תחום עיסוקם? מדוע כל העצות המנוגדות לדעת תורה מביאות לידי תוצאות הפוכות?... מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
127124פורים- בן תורה ונשיא ארה"ב מהי הדרך להשתדלות נכונה ואמתית למען עם ישראל אנו מוצאים אצל מרדכי היהודי מרדכי היהודי בהשקפתו הטהורה ידע את האמת: מה שבן תורה אחד מסוגל לעשות בעת שהוא יושב ולומד תורה, לא יעשה גם משנה למלך או נשיא ארצות הברית!!! מתוך החוברת בהלכה ובאגדה לימי הפורים של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
127148פורים- פתגמים חכמים לפורים "פתגמים חכמים לפורים". פתגמים המובאים מפסוקי המגילה ומהמשניות במסכת מגילה המוסברים באופן שונה ומבריק סוג של "וורטים לפורים"... לצפייה לצפייה
127149פורים- "מילי דבדיחותא לפורים" "מילתא דבדיחותא לפורים". "בדיחות לסעודת פורים". בדיחות יהודיות על חכמת היהודים וטיפשות הגויים - מתאימות לסעודת פורים ולמפגש משפחתי שמח ומבדח... לצפייה לצפייה
127500הלכות לחודש אדר "הלכות לחודש אדר". אדר וסגולתו לעם ישראל, פטירת משה רבנו הסגולות והמנהגים ביום זה, "הלכות פורים קטן". לצפייה לצפייה
127501"הלכות ארבע פרשיות" "הלכות ארבע פרשיות": פרשת שקלים והטעם לקריאת פרשת שקלים. אם חל ראש חודש אדר בשבת, פרשת זכור איזה ספר צריכים להוציא בשביל לצאת ידיד חובה?, נער בר מצווה האם יכול לעלות לפרשת זכור?, פיוט 'מי כמוך', פרשת פרה, פרשת החודש, דין הטועה בהפטרה בארבע הפרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש... לצפייה לצפייה
127502פורים- "הלכות מחצית השקל" "הלכות מחצית השקל"?, זמן הנתינה - "מתי צריך לתת מחצית השקל?, "מאיזה גיל צריך לתת מחצית השקל?", "מה הסכום שצריך לתת למחצית השקל"?, "למי נותנים מחצית השקל?" לצפייה לצפייה
127503פורים- "הלכות תענית אסתר" מה הדין כשחל י"ג באדר בשבת?, דין המוהל אבי הבן והסנדק בתענית אסתר, דני עלייה לספר תורה בתענית אסתר, מה הדין אם אין שישה מתענים בבית הכנסת. לצפייה לצפייה
127504פורים- "דיני קריאת המגילה" "דיני קריאת המגילה". באלו ערים קוראים מגילה בי"ד באדר ובאלו בט"ו?, ערים המסופקות, ירושלים והגרים סמוך לירושלים, "דיני קריאת המגילה ביום ובלילה", ברוב עם הדרת מלך, הדינים שקודם קריאת המגילה, "האם צריך לעמוד בברכות המגילה?", דיקדוק בקריאת המגילה, החייבים והפטורים מקריאת המגילה, חיוב הנשים והקטנים בקריאת מגילה, שמיע המגילה באמצעות מכשירים, לצפייה לצפייה
127505פורים- "הלכות ליל פורים" "הלכות ליל פורים". בגדים חגיגיים, דיני תפלת ערבית וההוספות לפורים, דין ליל פורים שחל במוצאי שבת, ודיני ההבדלה במוצאי שבת של פורים, סדר התפלה בליל פורים, תחפושות, דיני שריפת המן לצפייה לצפייה
127506פורים- "הלכות יום פורים" "הלכות יום הפורים" תפילת שחרית סדר התפילה וזמנה, קריאת התורה ופרשה קטועה, דין עלייה לתורה של תושב ערי הפרזות שקרא את המגילה בי"ד בעירו, ועלה בליל ט"ו לירושלים, "דיני פורים שחל ביום שישי" ההכנות לשבת, וקידוש סמוך לסעודה. לצפייה לצפייה
127507פורים- "הלכות סעודת פורים" "הלכות סעודת פורים". המקור למצוות פורים, מה הדין כשחל פורים ביום שישי, המצווה בלחם ובשר ויין, שירה ודברי תורה בסעודת פורים, דין אָבֵל בתוך שנה בסעודת פורים, דין על הניסים בסעודת פורים, דין השותה לשוכרה... לצפייה לצפייה
127508פורים- "דיני משלוח מנות" "הלכות משלוח מנות" - "מה צריכים לשים במשלוח מנות?" "הטעם למשלוח מיני מתיקה במשלוח המנות", "מהי כמות משלוחי המנות שצריכים לתת?", "מתי צריך לשלוח משלוח מנות?", למי שולחים משלוח מנות?", "האם אפשר לצאת ידי חובה במשלוחים?", השולח מנות לחברו בעילום שם האם יוצא ידי חובה?", "האם אבל חייב במשלוח מנות?", "האם מותר לשלוח משלוח מנות לאבל?" לצפייה לצפייה
127509פורים- "דיני מתנות לאביונים" "דיני מתנות לאביונים" -"מתי צריך לתת מתנות לאביונים?", "למי צריך לתת מתנות לאביונים?" "האם רשאי אדם לתת מתנות לאביונים כמה ימים קודם פורים?" מה נותנים וכמה?, "מי חייב לתת מתנות לאביונים?" לצפייה לצפייה
127510פורים- "הלכות אבלות בפורים" "הלכות אבלות בפורים" - אונן בפורים, סעודת הבראה ביום פורים, עלייה לבית הקברות ביום פורים, דיני פורים שחל בתוך ימי השבעה, "האם מותר לעשות אזכרה בפורים?" "האם מותר להתענות בימי פורים?" לצפייה לצפייה
127511פורים- "הלכות פורים משולש" "דיני פורים משולש" - בירושלים קוראים את המגילה ביום שישי - י"ד אדר. "מדוע יש פורים משולש?", הדינים ליום שישי יום שישי - י"ד באדר והדינים ליום שבת - ט"ו באדר והדינים ליום ראשון - ט"ז באדר... "מדוע דוחים את סעודת פורים ליום ראשון?" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏