דבר תורה > מאמרים > חגים > ראש השנה

122000ערב ראש השנה- לשנות ברגע האחרון! ב ראש השנה המבאר שברגע אחד אדם יכול לשנות את כל השנה שעברה לטובה ולברכה. אין דבר כזה שלא ניתן לשנות! גם ברגע האחרון של השנה אדם מסוגל לפעול בהפיכה של המצב בו הוא נמצא ולשנות הכל לטובה! לצפייה לצפייה
122001ראש השנה - תשובה מאהבה גיד מקובנא המבאר ששכר מלא על תשובה אינו מגיע לאדם השב בתשובה מיראה עליו לדעת מפני מה עשה תשובה?! ולמי באמת מגיעה התהילה?! לפחדיו או לאישיותו ורצונותיו שיבואו לידי שינוי דווקא מתשובה מאהבה... לצפייה לצפייה
122002ראש השנה - הפחד מיום הדין בראש השנה" מבחינה לוגית כפי הסברו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל. לצפייה לצפייה
122003ראש השנה- רק תבוא פץ חיים המבאר שדווקא בחודש אלול צריך אדם להתוודות על חטאיו ביותר..."שובו אלי ואשובה אליכם". לצפייה לצפייה
122004הסימנים לשנה טובה . שאלות ותשובות על הסימנים שנהוג לעשות בערב ראש השנה: לדוגמא: 1. "שנהיה לראש ולא לזנב" - האם זה הזמן לבקש שררה? להיות לראש?!. 2. "שירבו זכויותינו כרימון" - "הרי אפילו ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרימון?!" 3. "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" - "הרי מה שטוב הוא מתוק, לא?!" לצפייה לצפייה
122005"ראש השנה ויציאת מצרים" השנה ובין יציאת מצרים" כפי שאנו אומרים בתפילות ראש השנה: "ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה יום תרועה...זכר ליציאת מצרים" לצפייה לצפייה
122006מתפילות ראש השנה אל מקוזמיר זצ"ל על הקשר – שהקב"ה יזכור אותנו לחיים למענו?! כפי שאנו אומרים בתפילה: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים למענך אלוקים חיים" והסברו בדרך מיוחדת של "משל ונמשל לראש השנה"... בנוסף שאלתו של רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" על הבקשה: "ובכן תן פחדך על כל מעשיך"... לצפייה לצפייה
122007ראש השנה- החשיבות של מצוות שופר ש של תקיעת שופר "משל ונמשל לתקיעת שופר" המבארים מדוע צריכים "לנצל את הרגע בתקיעת שופר" - את המעמד המיוחד והמרגש של תקיעת שופר?... לצפייה לצפייה
122008ראש השנה- אשרי העם יודעי תרועה דרש בתרועת השופר ושיבחו של עם ישראל בכך שהם "יודעי תרועה". "משל ונמשל לתקיעת שופר" המבארים "מהו העיקר בתקיעת השופר?" ו-"מהי הפעולה הנדרשת בעקבות שמיעת השופר?"... לצפייה לצפייה
122009ראש השנה- הזמנה למשפט ן נוסח ההזמנה שמזמין את האדם לפני הקב"ה ביום ראש השנה. מופנה בזאת לכל אחד ואחד מאתנו, יסייע לנו בוודאי לחוש ולהרגיש לקראת מה אנו הולכים ביום הדין... כמובן שעל החתום" בית דין של מעלה... לצפייה לצפייה
122010ראש השנה - יום הדין בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: יום הדין והמשפט, מורא שמים כמורא בשר ודם, עורך דין בעולם השקר, "כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד", הזמנה למשפט נוסח ההזמנה המובא בספר לקח טוב... לצפייה לצפייה
122011ראש השנה- לשמחה - מה זו עושה?! ת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א: מדוע שמחים בראש השנה?! הרי זה יום הדין?!, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?! משל ונמשל המבארים את אחד הטעמים לתקיעת שופר ביום זה... זעקתו של השופר: תתעוררו לפשפש במעשיכם ולשוב אל ה'... לצפייה לצפייה
122012ראש השנה- גן המבוכה ל בספרו מסילת ישרים על הצורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. "משל גן המבוכה" מדגיש ההבדל בין גדולי ישראל לבננו במה הם שונים מאיתנו ולמה יש לשמוע בקולם על מנת להגיע למסילה העולה בית ה'... לצפייה לצפייה
122013ראש השנה- להשתנות בדברים הקטנים משל ונמשל המבאר שאת השינוי ניתן להתחיל ולהעדיף דווקא בדברים הקטנים והזמינים לנו. אין צורך לחפש לשנות את הכל ברגע אחד עלינו לדעת: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"... לצפייה לצפייה
122014ראש השנה- המלכת הקב"ה ". "סיפור על השפת אמת" שבחר בדרך מיוחדת להסביר לתלמידיו "מה העבודה הנדרשת מיהודי בראש השנה?". "עיקר העבודה בראש השנה - המלכת הקב"ה בעולם!": "מלוך על כל העולם כולו בכבודך"... לצפייה לצפייה
122015ראש השנה- ארץ ישראל על כל העולם! לא של הרב קנייבסקי המוכיח את מאמר חז"ל: "עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם" מתפילת ראש השנה: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך..." לצפייה לצפייה
122016ראש השנה- לא להתעלם ממצבך הרוחני! ע אסור להישאר אדיש למצב הרוחני?", אלו שתי רעות עושה אדם שיש לו הזדמנות לשוב בתשובה ולהינצל מין הדין - לקבל שנה טובה ומתוקה מקודמתה... והוא יושב אדיש למצבו... לצפייה לצפייה
122017ראש השנה- "תהיה חכם - תזכה בדין!" על הצורך להיות חכם בשביל לזכות בדין. "מה הקשר בין יוסף לראש השנה?". "האם חלום פרעה היה בראש השנה?" - מה ניתן ללמוד מפיתרונו של יוסף ליום הדין?. ביאור נפלא בדברי חז"ל: "ההוכחה שיציאת יוסף מן הבור הייתה בראש השנה". אם אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה, תעביר מול עינך, כל מה שקרה אשתקד, מתוך ידיעה שכל זה נגזר בשנה שעברה - בראש השנה"... מעובד משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום... לצפייה לצפייה
122019ראש השנה- ספר זכויות לזה שדן לזכות! על הבקשה בתפילת ראש השנה "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות" איזו מן בקשה זו?! אם יש לך זכויות, אז ה' יכתוב אותך בספר זכויות. אם אין לך זכויות, אז למה שהוא יכתוב אותך?! והביאור הנפלא העונה גם על השאלה: "מי זוכה להיכתב לשנה טובה ומתוקה?". מתוך "שיעור לימים נוראים" שמסר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
122020ראש השנה- תגובה הולמת מצילה! המבארים איל יכול האדם להציל עצמו מתביעה של הקב"ה על ידי תגובה הולמת של בעל חוב... ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל על הבקשה: "אל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי" לצפייה לצפייה
122021ראש השנה- כיפור קודם לר"ה? רבי ישראל מסלנט: "למה יום הכיפורים הוא אחרי ראש השנה?" היה צריך להיות ההפך: "קודם יום הכיפורים ואחר כך ראש השנה?!" שני ביאורים יפים על הקדמת ראש השנה ליום הכיפורים... לצפייה לצפייה
122022ראש השנה- "זכרינו לחיים - למענך!" נה" המבאר את הקושי בתוספת: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים" - "למענך"?! הייתכן שאנו מבקשים חיים בשביל הקב"ה?!. מדוע הסבא מקלם האריך בתפילה הזו? ואיך הצליח ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל ללמד זכות גם מתפילה זו... לצפייה לצפייה
122023ראש השנה- הזדמנות לכל אחד! קא בראש השנה". "מדוע כדאי לחזור בתשובה דווקא בראש השנה?" "במה שונה החזרה בתשובה בראש השנה מיתר הימים בשנה?" איך הצליח סנגורם של ישראל - ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, ללמד זכות לפני ה' שיקבל את תשובתנו ושיכתבנו לשנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
122024ראש השנה- החץ האחרון... קיעות בראש השנה" המבארים שמכיוון שאין לנו קורבנות שיכפרו בעדנו (שהרי חרב בית המקדש) כל שנותר לנו היא מצוות תקיעת השופר. "השופר הוא הסיכוי האחרון"... "הזהירות במצוות שופר"... לצפייה לצפייה
122025ראש השנה- להשתמש בנשמה... כל אחד מאיתנו שאלה נוקבת: ה' נתן לנו פיקדון - נשמה גבוהה. האם נוכל לומר שהשתמשנו בה כראוי? האם ניצלנו את הטובה שהעניק לנו הקב"ה?... "מדוע האדמו"ר מויז'ניץ כשהיה מגיע למילים "ולא נשבע למרמה" היה פורץ בבכי?" "מי יכול לומר שהוא לא נשבע למרמה?"... לצפייה לצפייה
122026ראש השנה- "פתיחה של דף חדש" לל?". "מדוע התורה לא מגלה לנו שראש השנה הוא יום הדין?". "מניין יודעים שראש השנה זה יום הדין שבו גורלות נקבעים?" "משל ונמשל ליום הדין". "מהי מהות החג של ראש השנה?"... לצפייה לצפייה
122027ראש השנה- "המלך הקדוש" . העונה על הקשר בשבח להקב"ה: "קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך - ככתוב "ויגבה ה' צבאות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה". מה הקשר בין התקדשות ה' בצדקה לבין מלכותו?". "מה ההבדל בין מלך לשופט?"... לצפייה לצפייה
122028ראש השנה- למען מי אתה מבקש? ר אותנו לחיים וייתן לנו שנה טובה ומבורכת. האם זה מגיע לנו? סיפור הממחיש את הבקשות המיוחדות: "אבינו שבשמיים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך"... "כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים"... והידיעה הברורה שאם זה העיקר - מקבלים הכל! לצפייה לצפייה
122029ראש השנה- "עשה למענך אם לא למעננו" יבת הבקשה: "אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו" וכי הקב"ה צריך רחמים למען שמו?! ביאור נוסף בדרך צחות: אנו מבקשים מה' - "עשה למענך" ותיתן לנו כמו שמלך צריך לתת, אם לא למעננו - ולא כמו שאנחנו מבינים במושגים שלנו מהי מתנה... לצפייה לצפייה
122030"וורטים לראש השנה" יון נפלא שהובא בשם הרב נח הרץ הלומד על התשובה בראש השנה שני יסודות עיקריים ממכשיר ה-G.P.S בנוסף רעיון נפלא המלמד בתחילתה של שנה מהמצווה הראשונה דרך בקיום תורה ומצוות... לצפייה לצפייה
122031ראש השנה- ברגע האחרון לפני תקיעת שופר שופר". "למה תוקעים מאה קולות בראש השנה?". שבע פעמים אומרים לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח לפני התקיעות. מה זכה קֹרח שמזכירים את בניו? וְכָל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבוֹתֵיהֶם נָסוּ לְקֹלָם... בני ישראל ברחו... למה ??? מי שיתעשת לפני תקיעת שופר, הוא יכול לזכות לנצח נצחים. לצפייה לצפייה
122032ראש השנה- רגישות לאלמנה המוסר הרה"צ רבי אייזיק שר זצ"ל. כיצד הצליח ברגישותו המיוחדת למנוע מבחור בישיבה לצער את אימו האלמנה... לצפייה לצפייה
122033ראש השנה- ליצוק תוכן רוחני ובעל משמעות לשולחן החג? האם הסימנים בארש השנה הם העיק?! מה הקדשנו לתשובה ביום נשגב זה?! סיפור על תלמיד חכם אחד שהשכיל להבין את שגב קדושת היום והמלצה לכל אחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
122034ראש השנה- להוציא יקר מזולל ג להתפלל גם במערת אבשלום בערב ראש השנה? איזו תועלת יש מתפילה על 'מערתו' של רשע?!. ומדוע תפילה זו שינתה את התפילות של הרב ניסים יגן זצ"ל?! לצפייה לצפייה
122035ראש השנה- הווידוי של בן ישיבה ד ביום הדין"? הרי איננו עושה עברות?! ועוד לשם מה עליו לומר בכלל ווידוי הרי בין כותלי הישיבה אין 'אשמנו' ובטח שלא 'בגדנו'? ו'גזלנו' כלל לא בא בחשבון?! לצפייה לצפייה
122036ראש השנה- הווידוי של בן ישיבה ד ביום הדין"? הרי איננו עושה עברות?! ועוד לשם מה עליו לומר בכלל ווידוי הרי בין כותלי הישיבה אין 'אשמנו' ובטח שלא 'בגדנו'? ו'גזלנו' כלל לא בא בחשבון?! לצפייה לצפייה
122037ראש השנה- ה' רוצה תפילה לא אוכל! לה. אם אדם 'מריץ את הסימנים ולא שם דגש על התפילה – "יהיה רצון מלפניך..." איבד הוא את העיקר!!! "משל ונמשל לערב ראש השנה" הממחישים זאת... לצפייה לצפייה
122037ראש השנה- להיות טוב יותר "מה לבקש בראש השנה". מה חשוב יותר לבקש בראש השנה בשביל להיות טוב יותר... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות לצפייה לצפייה
122038ראש השנה- להיות מלצר "ראש השנה סיפור עם מוסר השכל". איך יתכן לבקש מהקב"ה: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים"? וכי אנחנו עושים לו טובה שאנחנו בחיים?!... ביאור נפלא המבאר שזיכוי הרבים הוא הדרך לקבל שנה טובה ומתוקה... לצפייה לצפייה
122039ראש השנה- דוגמא אישית "רעיון חינוכי לראש השנה". "משל ונמשל לראש השנה" המבארים אלו זכויות יש לאברהם אבינו בחינוך הבנים אם כל שיחתו עם בנו יצחק הייתה 8 מילים בלבד?! כמו כן בהפטרה מצווה המלאך את אם שמשון לא לאכול דבר היכול להשפיע על הילד כי עליו להיות נזיר מן הבטן. אך מדוע הוא לא מאפשר לה לאחר ההריון לאכול מה שהיא רוצה?!.. לצפייה לצפייה
122040ראש השנה- אתמול והיום "ראש השנה דבר תורה". מדוע מבקשים מה' סליחה ומחילה? מתוך "סיפור על רבי סעדיה גאון" זצ"ל לצפייה לצפייה
122041ראש השנה- לדרבן לשוב בתשובה "ראש השנה משל ונמשל". "משל שהביא רבי יצחק בלאזר" המביא להבנה שחובה על כל אדם לייסר ולהוכיח עצמו על מעשיו. לצפייה לצפייה
122042ראש השנה- ממה השטן מפחד? "הסיבה לתקיעת השופר בראש השנה". ביאור הטעם והמשמעות של "הטעם שנתנו חז"ל לתקיעת השופר בראש השנה": כדי "לערבב את השטן". לצפייה לצפייה
122200למה אומרים תשליך ליד מים? נה" טעם אמירת סדר התשליך על יד המים דווקא על פי המדרש ילקוט שמעוני והקשר לעקידת יצחק... לצפייה לצפייה
122500הלכות ומנהגי ערב ראש השנה באגדה לימים הנוראים: התרת נדרים, עלייה לקברי צדיקים, תספורת, הדלקת נרות וברכת שהחיינו. לצפייה לצפייה
122501הלכות ומנהגי ליל ראש השנה באגדה לימים הנוראים: הראויים להיות שליחי ציבור, אזהרות לשליח ציבור, דין ראש השנה שחל בשבת, קידוש וברכת שהחיינו, ראש השנה שחל במוצאי שבת, כרטיסי ברכה והסימנים לברכה לצפייה לצפייה
122502הלכות ומנהגים ליום ראש השנה באגדה לימים הנוראים: יום ראש השנה אכילה ושתייה קודם התפלה, סדר התפילה והכוונה בתפילה והזמנים. סדר היום והשינה ביום ראש השנה, דין ראש השנה שחל בשבת, דין ראש השנה שחל במוצאי שבת, "ותודיענו" הדלקת נרות של ליל שני ושל שבת שובה, לצפייה לצפייה
122503מהלכות תקיעת שופר דה לימים הנוראים: דין נשים בתקיעת שופר, דין חולה, אכילה לפני התקיעות, התעוררות לפני התקיעות, כוונת המצווה וברכת שהחיינו, איסור הפסקה בין התקיעות, וידוי בתקיעות, סדר תקיעות מיושב, תקיעות לאחר התפלה לצפייה לצפייה
122504ראש השנה- מהלכות יום טוב לימים הנוראים: מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב: הדלקת האש ובישול, בישול מיום טוב ליום טוב ומיום טוב לחול, מוקצה לצורך אוכל נפש, רחיצה ביום טוב, מים שהתחממו מערב יום טוב, מחיאות כפיים וריקוד ביום טוב, רפואה ושעון שבת ביו"ט... לצפייה לצפייה
122505ראש השנה- הלכות עירוב תבשילין אגדה לימים הנוראים: מהו עירוב תבשילין?, מי הם הפטורים מעירוב תבשילין?, "כיצד עושים עירוב תבשילין"?, זמן ההכנות לשבת ואכילת העירוב, דין מי שכח להניח עירוב או אם אבד העירוב... לצפייה לצפייה
122506ראש השנה- השינויים והתוספות בסדר התפילה הכיפורים" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: השינויים בתפילת העמידה: "המלך הקדוש", ו"המלך המשפט", עושה 'השלום', לעילא 'ולעילא'. התוספות בתפילה: ארבע הוספות: "זכרנו לחיים..." - בברכת 'מגן אברהם'. "מי כמוך אב הרחמן..." - בברכת 'מחיה המתים'. "וכתוב לחיים טובים..." - בברכת 'מודים'. "ובספר חיים ברכה ושלום..." - בברכת 'שים שלום'. והוספה של "אבינו מלכנו" לאחר חזרת הש"ץ... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏