18000תרומה - מה באמת חשוב להקב"ה? "דבר תורה לפרשת תרומה". בניית המשכן נעשתה ממגוון סוגי מתכות האם לא מן הראוי לבנות לה' בית שכולו מזהב?! מה לכסף והנחושת בעושר כה רב?! המשמעות של כל אחת מסוגי המתכות ורצון הקב"ה בתהליך הבנייה עם לקח לגבינו... לצפייה לצפייה
18001תרומה - מיהו "חכם לב"? "דבר תורה קצר לשולחן שבת פרשת תרומה". "וכל חכם לב בכם..." מהו חכם לב? הרי החכמה היא במוח ולא בלב?! רעיון נפלא של הרב לייב חסמן זצ"ל. וסיפור יפה על חכמת לב של רב ירוחם ממיר זצ"ל הממחיש שאצל "חכם לב" החכמה מונחת אצלו לא רק בראש אלא גם בלב. היא באה לידי ביטוי במעשים שלו - חכמתו ניכרת.... לצפייה לצפייה
18002תרומה - לקחת תרומה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה". מדוע כתוב: "ויקחו לי תרומה" הרי תרומה נותנים לא לוקחים?! מדוע כתוב:"ויקחו לי תרומה" ולא כתוב:"ויתנו לי תרומה"?! משל ונמשל של ה"חפץ חיים" לביאור התרומה שעושה העני עם בעל הבית ומה מפסיד האדם שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה... לצפייה לצפייה
18003תרומה - טובה תורה מכל סחורה "דבר תורה לשולחן שבת פרשת תרומה". משל ונמשל נפלאים המבאר את דברי המדרש בילקוט שמעוני על הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" מהו הלקח טוב שיש בתורה על פני מסחר אחר? "משל ונמשל לפרשת תרומה". לצפייה לצפייה
18004תרומה - נדיבות הלב "סיפור לפרשת השבוע תרומה". "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.." "סיפור על נדיבות הלב" מידה של נדיבות הלב אצל רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל. "לתת מכל הלב" - סיפור שממחיש את אהבת הנתינה והיכולת לשלוט ביצר בשעת משבר... לצפייה לצפייה
18005תרומה - לשתף את כולם "סיפור נחמד לפרשת תרומה". הקדוש ברוך הוא מצווה: "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו - תקחו את תרומתי" כיצד הדבר בא לידי ביטוי אצל המקובל הרב כדורי זצ"ל... האם יתכן שיציעו לנו לתת תרומה ונדחה את ההצעה?! לצפייה לצפייה
18006תרומה - משכן בלבבי "משל לפרשת תרומה". "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הקב"ה מבקש מכל אחד לבנות לו משכן בתוכו... "משל ונמשל לשבת תרומה" המבארים את המשמעות של המילה "בתוכם" בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - בליבו של כל אחד ואחד מכם... לצפייה לצפייה
18007תרומה- "וורטים לפרשת תרומה" "וורטים לשבת תרומה" מספר רעיונות לפרשת השבוע פרשת תרומה: מהי הסיבה למנהג שבשעת עליה לתורה נודבים צדקה?, מדוע לא נאמר 'ונתנו', אלא "ויקחו לי תרומה"? כיצד יכול אדם לבוא לשיעור בקביעות או לתפילה במנין? מה עליו לעשות בכדי שהוא יוכל באמת להצליח? לצפייה לצפייה
18009תרומה- בניית המשכן וחודש אדר "דבר תורה לשולחן שבת פרשת תרומה". מה המשמעות שפרשת תרומה נקראת תמיד בפתיחתו של חודש אדר? והאם יתכן שחודש אדר נקרא כך בגלל זה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה" רעיון נפלא של החידושי הרי"ם מגור "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה" לכן יש ריבוי שמחה בחודש הזה"... לצפייה לצפייה
18010תרומה- המשכן ובריאת העולם "מדרש יפה לפרשת תרומה". ההקבלה בין המשכן וכליו לששת ימי המעשה... כיצד הדברים במשכן נעשו בזיקה לבריאת העולם בכל יום מימות השבוע בששת ימי בראשית נברא בו משהו שכנגדו יש משהו במשכן המסמל אותו "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"... לצפייה לצפייה
18011תרומה- כשיש סכנה פודה "דבר תורה קצר לפרשת תרומה". "דבר תורה ורעיון נפלא של האוזניים לתורה לפרשת תרומה": ההבדל בין התרומות למשכן לבין התרומות לעגל הזהב... שלשה מעלות בנותני צדקה: זה"ב, כס"ף נחש"ת "סיפור עם הרב גלינסקי" שהתבטא: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"... לצפייה לצפייה
18012תרומה - מי שרוצה, מתאמץ! "וורט לשבת תרומה". "רעיון נפלא של האדמו"ר מסדיגורא לפרשת תרומה". "מבית ומחוץ תצפנו..." אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם". כיצד ניתן לזהות מיהו האדם שתוכו כברו?! שיטה מצויינת של רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל... לצפייה לצפייה
18013תרומה- להתבונן זו חכמה! "שיחה לפרשת השבוע תרומה" "מה הקשר בין חכמה ליראת שמים?". "מה ההפך מ'ירא שמיים'?". "סיפור על רבי עקיבא" אל מול חיאל בית האלי. אחד שמתבונן לאחד שמתעלם ולאן כל אחד מהם בסופו של דבר הגיע... לצפייה לצפייה
18014תרומה- "עץ בתוך זהב" "דרשה קצרה לפרשת תרומה" מדוע התורה מצווה לשים עצי שיטים בתוך הארון? האם לשם כובד? ניתן לא לשים כלל ולהשאיר חלל ריק ומשקל הארון יפחת? זאת ועוד מדוע קוראת התורה לארון עצי שיטים בזמן שכולו מצופה זהב?! כל חידוש בתורה חייב להישאר במסגרת שקבעה לו התורה. "להיצמד לדרך התורה"... לצפייה לצפייה
18015תרומה- בגדים לכבוד? או לקדושה? "סיפור לשולחן שבת פרשת תרומה". "סיפור על אליהו הנביא" המובא כראיה לתשובת הגאון רבי שמואל סופר על השאלה: הגאון רבי שמעון סופר שאל: בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!... לצפייה לצפייה
18016תרומה- הבגדים שהצילו! "סיפור לפרשת תרומה". "סיפור על האדמו"ר רבי חיים מצאנז" שנתן הוראה ליהודי אחד להיקבר עם בגדים של כומר וכך ציווה: אמור לחברא קדישא לקבור אותך עם הבגדים הללו הם יגנו עליך... וכך היה. לצפייה לצפייה
18017תרומה - תוכו כברו "מעשה קצר לפרשת תרומה". התורה מצווה בבניית הארון: "מבית ומחוץ תצפנו..." הסתכלות של גדולי ישראל וחדירה לפנימיות. בהקשר למאמרו של רבא: "כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם"... "סיפור על הרבי מקוצק" לצפייה לצפייה
18018תרומה- לתת זה להרוויח יותר! "סיפורים לפרשת תרומה". "סיפורים על מעלת הנתינה". "כיצד ניתן לקחת פעולה פשוטה ורגעית ולהפוך אותה לנצח נצחים?". "מה כבר אפשר להרוויח מפחית קולה?!". "סיפור על הרב שטיימן" ועשיר קמצן... "סיפור עם בעל ההפלאה ושני יהודים קמצן ופזרן, שהרב נתן להם ברכות שנתקיימו בשניהם... לצפייה לצפייה
18019תרומה- תתרום ואז נבנה! "רעיון קצר לפרשת השבוע תרומה" ממה יש יותר הנאה: מה היית מעדיף: הודעה ממפעל הפיס שזכית. או שמנהל בית הספר יתקשר ויאמר: "הבן שלך עושה חיל ורואים שזה משהו שבא מהבית?!". האם זה בסדר כשבאים אלינו להתרמה כדי לבנות בית כנסת אנחנו אומרים תתחילו ואנחנו נתרום?!... לצפייה לצפייה
18020תרומה- ההתעסקות במשכן "דרשה לפרשת תרומה". "מה אכפת לי מה היו המידות של הכלים במשכן?" וכי אם יבנו את בית המקדש ייקחו אותי ליועץ?!. ועוד לשם מה מאריכה התורה בחמשת הפרשיות הללו בתיאור מדוקדק של המשכן? הלא בית המקדש השלישי ירד בנוי באש?! ביאורו של רבנו בחיי... לצפייה לצפייה
18021תרומה- אל תעזוב את התורה! "שיחה לפרשת תרומה". "באיזה מצב יורדים לקב"ה הדמעות?". "סיפור על יום מיתתו של דוד המלך". אם יש לך בקשה למי כדאי לך לפנות, לכהן גדול או לרב? "מהי הגדולה של לימוד תורה?" מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזבלום לפרשת תרומה". . לצפייה לצפייה
18022תרומה- מה שלא במשפט מפריע! "דרשה לשבת תרומה". מדוע בא הציווי על מזבח בסיום פרשת יתרו יש הפסקה לפרשת משפטים ורק אחר כך הציווי על יתר כלי המשכן?!. "באיזה סידור התפילות לא מתקבלות?". "מה הדבר שמפריע בעבודת ה'?" תשובתו הנפלאה של בית הלוי... לצפייה לצפייה
18023תרומה- ענווה ומאמץ "דברי תורה לשבת תרומה". "מדוע תרומת אבני השוהם ואבני המילואים נכתבה רק בסוף התרומות?" שאלתו של האור החיים הקדוש ותשובותיו הנפלאות בנוסף תשובתו של ה'כלי יקר'... מהן שתי התכונות שהקב"ה מחפש בעבודת ה' שלנו? לצפייה לצפייה
18024תרומה- כמה סוגי תרומות היו במשכן? "ביאור רשי לפרשת תרומה". לדברי רשי היו 13 סוגי תרומות במשכן אך אם סופרים מגלים שיש 15-16 תרומות, מדוע אם כן רש"י קובע שהיו רק 13? ביאורם של הרא"ם המהר"ל והש"ך על דברי רש"י... לצפייה לצפייה
18025תרומה- דקדוקי רש"י בפרשת תרומה "פרשת תרומה דקדוק בפירוש רשי". "ביאור רשי לפרשת תרומה". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תרומה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
18026תרומה- המדד לנדבת הלב "פרשת תרומה וורט קצר". וורט קצר של הגאון מוילנא לפרשת תרומה. מהו בעצם המדד לבדיקה שאדם התורם כסף למשכן/לדבר מצווה אכן הוא תורם מנדבת ליבו ולא בגלל שחייבו אותו או כדי לעשות רושם על הסובבים אותו?... לצפייה לצפייה
18027תרומה- הציפוי מבית ומחוץ "פרשת תרומה דבר תורה". ביאורים נפלאים של האדמו"ר מקוצק, החידושי הרי"ם והאדמו"ר מסאטמר לביאור הסיפור רבן גמליאל נשיא הכריז ואמר, שכל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש... לצפייה לצפייה
18028תרומה- ההבדל בין לקחת ללתת "פרשת תרומה משל ונמשל". מה ההבדל בין "לקחת" לבין "לתת"? הפרשה פותחת בפסוק: "ויקחו לי תרומה" מדוע נכתב "ויקחו" ולא נכתב "ויתנו"?. משל ונמשל המבארים את ההבדל והסיבה... לצפייה לצפייה
18029תרומה- מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? "רעיון חינוכי לפרשת תרומה". האם כרובים הם מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? ביאור נפלא של הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל הקובע כיצד נראים בני הנוער של ימנו ומהו הגורם האמיתי לכך והוכחתו מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
18030תרומה- הקמצן הקדוש "פרשת תרומה סיפור". סיפור מרתק על אחד שהצליח לכרוך את הנתינה בקמצנות כלפי חוץ הציג קמצנות מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף שבסתר השתמש במידת הנדיבות שבליבו - שלא על מנת לקבל פרס או להתכבד במתת-ידם... לצפייה לצפייה
18031תרומה- כל אחד שווה הון "פרשת תרומה משל". "משל ונמשל לפרשת תרומה" שמביא החפץ חיים להסביר שאמנם, מעטים הם בני התורה ומחזיקיה אולם כל אחד ואחד דומה לאבן יקרה שדמיה מרובים ביותר! לעתים שקול אדם אחד לפני המקום כאלפי בני אדם אחרים!... לצפייה לצפייה
18032תרומה- הארון ואהרון "סיפור לפרשת תרומה" כל מאורעות העולם מקטן ועד גדול רמוזים בתורה.כשיש כזו תורה, אין זו רבותא להיות חכם... סיפור על צורף שהצליח בחכמתו לפתור משפט מסובך בפסוק מפרשת השבוע תרומה... לצפייה לצפייה
18033תרומה- תרומה והתמורה "פרשת תרומה משל ונמשל". "משל ונמשל לשבת תרומה" המובאים בספר עוד יוסף חי, ומבארים שהרפואה תבוא דווקא מהמכה עצמה, ואת פירוש הכתוב "וצדקה תציל ממות" על הכוח גדול בנדבה וצדקה לעשות תמורה לרע שיתהפך לטוב... לצפייה לצפייה
18034תרומה- אהבה אמיתית "פרשת תרומה סיפור קצר". סיפור קצר על רבי יודלה הורביץ מדז'יקוב המבאר מהו קיומה השלם של מצוות "ואהבת לרעך כמוך". עד ששמחת הזולת וצערו צריכים להיות כשמחתו וצערו של האדם עצמו... לצפייה לצפייה
18035תרומה- לתת מבלי שהשני ידע "פרשת תרומה סיפור חסידי". סיפור על הרב החסיד שמואל דסקל זצ"ל המגלה את דמותו הנפלאה והנתינה שלו לזולת רק לאחר מותו מפי איש אמונו, החסיד ר' בן ציון ויילר... "נתינה ללא ידיעת המקבל" לצפייה לצפייה
18036תרומה- החיבור על ידי טבעת "פרשת תרומה דבר תורה לשבת חתן תרומה". מדוע נקרא הבעל נשוי והאישה נשואה? ביאור נפלא על המנהג לקדש את האישה דווקא בטבעת והדמיון לחיבור בין האיש שהוא דוגמת הארון לאשה שהיא דוגמת הבדים נעשה דווקא על ידי טבעת... לצפייה לצפייה
18037תרומה- נדבה וגאווה "פרשת תרומה דרשה קצרה". ביאורו הנפלא של הרה"ג ראובן אלבז שליט"א לפרשת תרומה. "סיפור קצר לפרשת תרומה" על עוצמתה של גאווה המגיעה לאדם בשעת נדבת ליבו... לצפייה לצפייה
18038תרומה- לאהוב תוכחה "פרשת תרומה דרשה". לשם מה מצווה הקב"ה את משה להציב דמות עם פני תינוק מעל לארון הקודש? מדוע כונה יהושוע בשם נער? מדוע אם אדם שכח את ארנקו בדואר, ומישהו צועק אחריו: "שכחת את הארנק!" במקום להתחיל להתגונן מהביקורת, הוא יגיד תודה רבה? מתון 'פניני בית הלוי' לצפייה לצפייה
18039תרומה- פאר וענווה במקום אחד "דרשה קצרה לפרשת תרומה". מה מלמדנו הארון שהיה בעצם עצי שיטים בתוכו וכולו מצופה זהב? סיפור על הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל המראה כיצד גדולה ורוממות היו לצד רגישות וענווה... לצפייה לצפייה
18900"פרשת תרומה וחודש אדר" "דבר תורה לפרשת תרומה וחודש אדר". מעלת מצוות הצדקה. מה מיוחד בחודש אדר ש: "כל הפושט יד, נותנים לו"? "מדוע נבחר דווקא מרדכי להתמודד מול המן?"... "מדוע נבחר דווקא יהושוע להילחם בעמלק?" ומה כל זה קשור לפרשת תרומה ולמצוות הפורים: "משלוח מנות ומתנות לאביונים"? לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏