15000בשלח - ט"ו בשבט כמה שיותר פירות "שבת טו בשבט דבר תורה". מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! ולמה נדרשים כל כך הרבה סוגי פירות על השולחן הרי בסופו של דבר מברכים רק 5 ברכות (מגעא"ש= מזונות, גפן, עץ, אדמה ושהכול) לכל היותר?! תשובה נפלאה בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח"... לצפייה לצפייה
15001בשלח- הזכות ברגע של ווידוי "דבר תורה פרשת בשלח" רגע אחד של ווידוי מפרעה מזכה אותו ואת עמו בשני דברים. "מהם שני הדברים שזכו המצרים בזכות שאמר פרעה: יה' הַצַּדִּיק וַאֲנִי וְעַמִּי הָרְשָׁעִים?... לצפייה לצפייה
15002בשלח - והמים להם חומה "מדרש לפרשת בשלח". משל ונמשל שמביא המגיד מדובנא המבאר מדוע נכתבה המילה חומה ללא ואו?! "משל ונמשל לשבת בשלח" המבארים את הסיבה לכעס של שר הים והיכן שפך את זעמו... לצפייה לצפייה
15003בשלח- להיצמד לעצמות יוסף "מנהיגות לפרשת בשלח". משה לוקח את עצמות יוסף עימו. לשם מה?! לא יותר פשוט לשים אותם על אחת העגלות?! "רעיון יפה לפרשת בשלח" המבאר כיצד הצליח משה להנהיג את בנ"י 40 שנה במדבר.... לצפייה לצפייה
15004בשלח- הצער הגדול של פרעה "משל קצר לפרשת בשלח". מה קרה לפרעה לאחר שהוציא את בני ישראל ממצרים עד שצעק וויי היי... "משל ונמשל קצרים" המבארים מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מכך שלא נצעק גם אנחנו וייי הייי... לצפייה לצפייה
15005בשלח- איך ממתיקים את המר? "פרשת בשלח דבר תורה". משה ממתיק את המים ללמד שמי שמנהיג את העולם זה הקב"ה... "סיפור לטו בשבט" על הדרך של הגאון רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... לצפייה לצפייה
15006בשלח- שבוע שחל בו ט"ו בשבט "דבר תורה בשלח וטו בשבט". הקשר בין השירה לברכות שאנו מברכים... "רעיון נפלא לט"ו בשבט" בדין הקדימה בפרות... והתשובה לשאלה: "מדוע הוקדמו הזית והתמר"? וכן: "מדוע לא מקדימים חיטה ושעורה"? ביאורים נפלאים... לצפייה לצפייה
15007בשלח- הפתרון: לא לדבר בבית הכנסת! "וורט לפרשת בשלח". סיפור על המגיד הידוע, ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל, מחשובי תלמידי המגיד ממזריץ' כיצד מצא מהו הגורם לצרותיהם של בני עיר אחת והביא לכך ראיה מפרשת השבוע... לצפייה לצפייה
15008בשלח- להתפרץ ולומר שירה "דבר תורה לפרשת בשלח". באמצע מפלת מצרים נכנס פסוק שנראה ללא כל קשר: "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהילות עשה פלא" ביאור נפלא של האדמו"ר מנשכיז לאור דבריו של המגיד ממעזריטש... לצפייה לצפייה
15009בשלח- "לשלם הכל בשל העקשנות" "משל ונמשל פרשת בשלח". העקשנות של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... משל נפלא המבאר לאן הביאה טיפשוטו של פרעה... "משל ונמשל ילקוט שמעוני" לצפייה לצפייה
15010בשלח- להאמין באמונה שלימה "סיפור לפרשת בשלח". האמונה הגבוהה ביותר היא שהאדם איננו מפקפק. מוכן ומזומן הוא לקבל את שהבטיח לו ה' אך במידה ואמונתו איננה חד משמעית - אין לו סיכוי להנאות מההבטחה... לצפייה לצפייה
15011בשלח- "מי הוא הרופא הטוב ביותר"? "סיפור לפרשת השבוע בשלח". "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" בעקבות שאלתו של מלך מצרים: "איך אוכל לדעת אם הנך רופא טוב? הרי אני אף פעם לא חולה, מי אמר שתדע לרפאני כשאהיה אי פעם חולה? ותשובתו המפליאה של הרמב"ם... לצפייה לצפייה
15012בשלח- "שכר לציפורים" "שבת בשלח והציפורים". המדרש בילקוט שמעוני המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר "מה הטעם למנהג שבשבת פרשת בשלח לפזר סולת לציפורים?" ביאור נפלא על השכר לו זכו הציפורים... לצפייה לצפייה
15013בשלח- במה שקלקלת איתו תתקן "וורט לשבת בשלח". מדוע דווקא עץ מר המתיק את המים?! האם ניתן לפייס את הקב"ה בדבר שהוא מעניש אותנו? משה אמר "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה" ותיקן זאת באותו מטבע "אז ישיר משה ובני ישראל"... לצפייה לצפייה
15014בשלח- תאווה לכסף והקשר לתורה "פרשת בשלח וורט". בביזת הים בני ישראל היו תקועים באיסוף כסף מהים... ואילו ב"ביזת מצרים" הקב"ה מתחנן למשה כשיצאו ממצרים "דבר נא באוזני העם" - מה ההבדל?! "לשם מה קיימת התאווה לכסף?!". עצה טובה למי שאומר: "קשה לי בשיעור תורה"... לצפייה לצפייה
15015בשלח- פתרון למחילת עוונות "פרשת בשלח דבר תורה קצר". "כל האומר שירת הים לו כל עוונותיו" אם כך מדוע אנחנו לא מיישמים זאת?! איפה נשמע שמלך אומר לך: "תשמע אם תרקוד עכשיו בשמחה אני מוותר לך על העונש" היש אדם שלא ישמח וירקוד?! סיפור לשבת פרשת בשלח" המבאר מהי דבקות אמיתית. לצפייה לצפייה
15016בשלח- פיצויים מרודן וצורר "פרשת בשלח השואה ויציאת מצרים". מדוע בני ישראל הסכימו לקחת ואף היו עסוקים ב"ביזת הים" בשונה מביזת מצרים שם היה צורך להתחנן אליהם... ומה כל זה קשור לפיצויים מגרמנייה לניצולי השואה?... לצפייה לצפייה
15017בשלח- שלוש מצוות הכרחיות "פרשת בשלח דבר תורה קצר". מה היה דחוף לתת לעם ישראל את שלושת מצוות של פרה אדומה, שבת וכיבוד אב ואם במרה?! (פרה אדומה ושבת קשורים למשכן ומה הטעם לאומרם כעת?) תירוץ המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל וביאור נפלא של המגלה עמוקות... לצפייה לצפייה
15018בשלח- כל אחד ומה שמגיע לו "פרשת בשלח רעיון". הקב"ה דן את עולמו ומשיב לכל אחד כפי מעשיו. אפילו אדם רשע יקבל שכר אם עשה מעשה טוב וראוי. היפה שבזה שגם אם נראה שלא מגיע לו כלום הקב"ה לא שוכח אותו ואפילו שהדבר מאולץ... לצפייה לצפייה
15019בשלח- רוצה? תצעק - תקבל! "סיפור חסידי לפרשת בשלח". סיפור נפלא של תושייה של רב שהצליח בחכמתו להסביר את מעלת חשיבות הפנייה לבורא עולם בכל דבר לזוג שפנה אליו ומתוך דבריהם הוכיח להם את "מהי החשיבות להתפלל אל ה'" לצפייה לצפייה
15020בשלח- גאולה ונטיעה "פרשת בשלח וטו בשבט". "מה הקשר בין פרשת השבוע לטו בשבט?" החשיבה על הדור הבא באה לידי ביטוי בנטיעות. שני "סיפורים לט"ו בשבט" המבארים שכל אחד ששותל עץ גם אם לא יזכה להנאות ממנו הרי הוא משאיר לדור הבא כשם שאבותיו השאירו לו... לצפייה לצפייה
15021בשלח- אין פריבילגיות! "וורט לפרשת בשלח". ביאור נפלא בדברי הגמרא בזמן קריעת ים סוף: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?! הבנה נוספת בדברי הגמרא - חידוש עצום!!! לצפייה לצפייה
15022בשלח- "למה נקרא הנס: יציאת-מצרים"? "רעיון לפרשת בשלח". למה נקראת, היציאה מארצו של הרודן פרעה, בשם: "יציאת מצרים? הלא אלו שיצאו היו בכלל בני ישראל ולא מצרים?!. אם כבר היינו צריכים לומר: "יציאת ישראל" או "יציאת בני ישראל". מדוע אנו אומרים "יציאת מצרים"? ביאור נפלא של "הרב ראובן הלוי" – רב קהילת 'עדת התרגום' בשכונת שמואל הנביא בירושלים. לצפייה לצפייה
15023בשלח- דקדוקי רש"י בפרשת בשלח "פרשת בשלח דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בשלח בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
15024בשלח- אף אחד לא יכול לעזור לך! "פרשת בשלח משל ונמשל". "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי" וכי מה עוד היה ביכולתו של משה לעשות אם לא לצעוק?! ואל מי עוד יוכל לפנות אם לא אל הקב"ה?! "משל לפרשת בשלח" המבאר כי "רק אתה יכול לעזור לעצמך!" לצפייה לצפייה
15025בשלח- הזיווג וקריעת ים סוף "שבת בשלח וורט לשבת חתן" מהי ההשוואה בין זיווגו של אדם לקריעת ים סוף? ביאור נפלא של הספר "עולמו של אבא"... מתאים גם כ- "דבר תורה לשבע ברכות ופרשת בשלח". לצפייה לצפייה
15026בשלח- הפעם זה נגמר! "משל ונמשל לפרשת השבוע בשלח". מדוע חיכו בני ישראל עד סוף ולא אמרו שירה בזמן שקיבלו המצרים את עשר המכות?!. ביאור נפלא של הבן איש חי בדרך של "משל ונמשל לשבת בשלח" לצפייה לצפייה
15027בשלח- מי שמאמין לא מתלונן! "משל ונמשל לפרשת בשלח" המסבירים שהניסיון אינו אלא דמיון בלבד! דרך היצר לפתות את האדם שצריך פרנסתו מיד תוך זמן קצר, ואין לו בטחון ואורך רוח, אלא ממהר הוא להתלונן... עם סיפור שממחיש שמי שלא מאמין רק מתלונן... לצפייה לצפייה
15028בשלח- האדם והעץ "וורט לפרשת בשלח וטו בשבט". חלקי העץ והדמיון לדורות הקודמים והדורות הבאים. "משל ונמשל לשבת טו בשבט". מאת "הרב פינחס קזיוף" רב הדיור המוגן הוד ירושלים לצפייה לצפייה
15029בשלח- לא לפגוע במי שהטיב לך! "חידוש לפרשת בשלח". המוסר השכל של החתם סופר מכך שהתורה מציינת לסיבת יציאתם של בני ישראל חמושים ממצרים ומדוע לא עשו עם כלי הנשק שלהם מאומה?! "מוסר לפרשת בשלח" לצפייה לצפייה
15030בשלח- ההבדל בין ישראל למלאכים "פרשת בשלח מוסר השכל". מדוע למלאכים לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני ישראל ניתנה הרשות לומר שירה?! מה ההבדל בין בני ישראל למלאכים?! ביאור נפלא של בעל ה"כלי חמדה" לפרשת בשלח לצפייה לצפייה
15031בשלח- לא מאמין תקבל חצי! "חידוש לפרשת בשלח". על עונשם של דתן ואבירם על חוסר האמונה שלהם "מה נאכל למחר?" הפסידו במשך 40 שנה את הקצבה המיועדת להם... לצפייה לצפייה
15032בשלח- אמונה בצדיק כאמונה בה' "פרשת בשלח סיפור". "סיפור על אמונה בצדיק". אמונה בצדיק היא אמונה בהקב"ה וכשצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים! - "כל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם". לצפייה לצפייה
15033בשלח- אל תדבר, תעשה! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת בשלח". ישנם כאלו שבדיבורים הם 'אלופים'.. אך כשמגיעים למעשה בפועל כאן הם רחוקים מאוד ביחס למה שאמרו... מפרשת השבוע אנו לומדים שעשייה היא החלק העיקרי ולא הדיבור... לצפייה לצפייה
15034בשלח- חכמולוג? לא עם הקב"ה!... "פרשת בשלח סיפור עם מוסר השכל". פרעה חשב להתמודד עם בני ישראל באופן של "הבה נתחכמה לו" - ביקש להתחכם למושיעם של ישראל - לקדוש ברוך הוא. סיפור המביא לתובנה שלא ניתן להתחכם עם הקב"ה... לצפייה לצפייה
15035בשלח- סומך על הרוח... "משל מליצי לפרשת בשלח". כיצד באמת נתפתה פרעה להיכנס למלכודת של ים סוף?. וכי מה הוא חשב שהים נחצה לי"ב גזרים בשבילו?! סיפור על שיכור שהגיעה לתובנה של פרעה... לצפייה לצפייה
15036בשלח- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת בשלח" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע בשלח. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
15901בשלח - שבת שירה וט"ו בשבט "פרשת בשלח ויום טו בשבט". הקשר בין ט"ו בשבט לנס קריעת ים סוף. השירה מול הברכה על פירות העץ. ומה השמחה בט"ו בשבט שאין אומרים בו תחנון?!. לצפייה לצפייה
15902פרשת בשלח וט"ו בשבט "דבר תורה לשבת בשלח וטו בשבט". פירוש הרקנטי על הפלא שמשה השקה את בני ישראל את המים המרים ע"י השלכה של עץ מר לתוכם. כמו כן ביאור נפלא על הפסוק: "ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל.." ומה הקשר לט"ו בשבט?!... לצפייה לצפייה
15999בשלח- "פרשת המן" לקריאה "פרשת המן" שנים מקרא ואחד תרגום והוא מסוגל להשפעות טובות בפרנסה ובכל ענינים טוב לומר פרשת המן (שו"ע או"ח סי' א ס"ה). ויוכל לומר פרשת המן אפילו בשבת. (באר היטב שם סק"ט) התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת. (סדור ישועות ישראל). "פרשת המן ללא תרגום" לצפייה לצפייה
126901ט"ו בשבט- הרימון כסמל למצוות "דבר תורה טו בשבט". שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ואף בני ישראל משולים אל הרימון. התורה מתארת: "ויבאו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאוהו במוט בשנים ומן הרימונים ומן התאנים" (במדבר י"ג, כג) מתאים כ- "דבר תורה לטו בשבט" לצפייה לצפייה
126902ט"ו בשבט - "העץ והאדם" "דבר תורה טו בשבט". כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר" הסיקו מכאן חז"ל שיש דימיון בין העץ לאדם בכמה אופנים. גם החיד"א בדרכו המיוחדת, משווה את האדם לאילן ומראה עד כמה האדם יכול ללמוד מן האילן... מתאים כ- "דבר תורה לסעודת טו בשבט" לצפייה לצפייה
126903טו בשבט- אלוקינו מלך העולם "משל ונמשל לטו בשבט" שמביא רבי ישראל סלנטר זצ"ל המבאר מדוע אנו מברכים בברכות הנהנים "אלוקינו מלך העולם" בזמן שכרגע אוכלים רק מפירות העץ... מתאים כ- "דבר תורה ליום טו בשבט" לצפייה לצפייה
126904ט"ו בשבט - הקשר ל"שבת שירה" "שבת שירה" "משל ונמשל לשבת טו בשבט" נפלאים המביאים להכרה שצריכים אנו להודות להקב"ה גם כשהכול רגיל ואיננו רואים ניסים גלויים. לצפייה לצפייה
126905ט"ו בשבט - כמה שיותר פירות "דבר תורה לטו בשבט".מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! ולמה כדאי לשים פרות ככל שניתן? ותשובתו הנפלאה. איזהו עשיר השמח בחלקו "משל יפה לט"ו בשבט". לצפייה לצפייה
126906ט"ו בשבט - הצורך לברך את ה'! "סיפור קצר לטו בשבט". על רצונו של רבי אברהם אבן עזרא להודות להקב"ה מתוך צורך - לברך ברכה לאחר שהרגשנו מהו חיסרון בלעדי הטוב שהשפיע עלינו הקב"ה... לצפייה לצפייה
126907מה עניין השמחה בט"ו בשבט?! "טו בשבט דבר תורה". לשם מה נדרשים כל כך הרבה סוגי פירות על השולחן?! "סיפור עם מוסר השכל לטו בשבט" המביא לתובנה: אם אדם יראה את מה שיש לו הוא תמיד יהיה בשמחה! לצערנו אנו רואים רק את מה שחסר... לצפייה לצפייה
126908עם ישראל נמשל לשבעת המינים - שבעת המינים: "כִּי ה' אֱלֹקיךָ, מְבִיאֲךָ אֶל-אֶרֶץ טוֹבָה, אֶרֶץ, נַחֲלֵי מָיִם עֲיָנֹת וּתְהומות, יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר. אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ." (דברים ח', ז'-ח'). "ישראל נמשלו לשבעת המינים" לצפייה לצפייה
126909טו בשבט- חיבת ארץ ישראל "טו בשבט דבר תורה". החשיבות של הנטיעות בארץ ישראל והצורך להוסיף בברכת מעין שלוש: "לאכול מפריה ולשבוע מטובה"... מה ריגש את הרב כל כך שהתבטא ואמר: "הרגשתי שאני מידבק בשכינה ועל כן אחזה בי חרדה!"... "מצוות נטיעות בארץ-ישראל". מתוך גיליון ארץ צבי בשם הרב חיים שטיינר במאמר: אהבה שאינה תלויה...בפירות. לצפייה לצפייה
126910טו בשבט- ארץ ישראל קדושה עצמית "טו בשבט סיפור קצר". הסיפור בגמרא שרבי אבא נישק את האבנים שבארץ ישראל. מדוע לא נישק רבי אבא את רגבי האדמה?! ומה הקשר של ריבוי הפירות והשפע שיש היום בארץ ישראל, לגאולה השלימה?.... מתוך גיליון ארץ צבי בשם הרב חיים שטיינר במאמר: אהבה שאינה תלויה...בפירות. לצפייה לצפייה
126911טו בשבט- העץ והאדם - השוואה "וורטים לטו בשבט". "הדמיון בין האדם לעץ" הוא בכמה מישורים כפי שמביא החיד"א. דרך הטיפול בעץ היא זו שתקבע את התוצאה. הצרכים הבסיסיים של העץ - הם הצרכים הבסיסיים של האדם... "חינוך הילדים וטו בשבט" לצפייה לצפייה
126912טו בשבט- מצוות התלויות בארץ "חידוש לטו בשבט". כמה מצוות יש שהם מצוות התלויות בארץ? מה הקשר בין חמישה עשר בשבט = טו בשבט ל17 המצוות התלויות בארץ? ביאור נפלא של ספר "שערי ניסים"... "דרשה קצרה לטו בשבט" לצפייה לצפייה
126913טו בשבט- האדם = עץ השדה השדה?. "הדמיון בין האדם לעץ" הוא בכמה מישורים כפי שמביא החיד"א. דרך הטיפול בעץ היא זו שתקבע את התוצאה. הצרכים הבסיסיים של העץ - הם הצרכים הבסיסיים של האדם... "חינוך הילדים וטו בשבט" לצפייה לצפייה
126914טו בשבט- להרגיש חופשי "משל ונמשל לטו בשבט" המבארים שכשהאדם מתנתק ממורשתו אין הוא חופשי כלל וכלל. נהפוך הוא, הוא 'מתייבש' והופך לחסר צורה... לצפייה לצפייה
126915טו בשבט- להודות גם כשאין כלום "משל ונמשל לטו בשבט". המבארים "מדוע טו בשבט חל בזמן החורף?" והלא זמן הבשלת הפירות הוא בקיץ?!... למה לברך על פירות יבשים אם אפשר להמתין ולברך על פירות גדולים, יפים ועסיסיים בקיץ?! לצפייה לצפייה
126916טו בשבט- ישראל נמשלו לפירות "מדרש לטו בשבט". כיצד נמשלו ישראל לפירות: "עם ישראל והתאנה". "עם ישראל והגפן". איזה עץ רצה שיקחו ממנו כדי לתלות את המן הרשע? לצפייה לצפייה
126990מנהגי ט"ו בשבט מנהגי טו בשבט" למה צריך לעשות סדר ליל טו בשבט?. הסגולות שיש בכל אחד מהפירות ומי מברך עליהם... מדוע נוהגים לאכול בטו בשבט פרי חדש? ומעט מכל מין חדש בשנה?. "מדוע נוהגים ללבוש בגדי יום טוב בטו בשבט?". "להתפלל על האתרוג" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏