דבר תורה > מאמרים > חגים > הושענא רבה

124910הושענא רבה- בזכות האתרוגים "סיפור להושענא רבה" סיפור נפלא המובא במדרש רבה על האתרוגים שהצילו ביום הושענא רבה לאחר שכבר לא היה צורך בהם... הסיפור הובא בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א לצפייה לצפייה
124911מה הפירוש של "הושענה רבה" "דבר תורה קצר להושענא רבה". מה פירוש המילים: "הושענא רבה"? ביאור נפלא בשלשה אופנים של ה"דברי חיים" - ר' חיים מצאנז זצ"ל... "רעיון נפלא להושענא רבה" מתוך הספר 'אלה מועדי'. מתאים כ- "וורט להושענא רבה" לצפייה לצפייה
124912הושענא רבה- הושענא למענך אלוקינו! "משל ונמשל להושענא רבה", "דבר תורה קצר להושענא רבה" ביאור נפלא של הרב משה טייטלבוים המובא בסיפרו של רב רובינשטיין המבאר את התחינה הנאמרת בהקפות של הושענה רבא: "הושע נא למענך אלוקינו" תוך שהוא עומד על המילה "למענך". מהו ה"למענך"? ... לצפייה לצפייה
124913הושענא רבה- "אבינו אתה" "דבר תורה קצר להושענא רבא" ביאור נפלא של האדמו"ר מסלונים על מה שאומרים בסיום ההושענות ביום הושענא רבא: "אנא קל נא הושע נא והושיעה נא אבינו אתה" בדרך של "משל ונמשל להושענא רבה" הזעקה המסכמת "אבינו אתה"!!! לצפייה לצפייה
124914הושענא רבה- ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו! "דבר תורה להושענא רבה" מדוע מכריזים בסיום ההושענות: מכריזים: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד"! ביאור נפלא של ה"בני יששכר" ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל המביא שקיום מצוות, זהו רצון המלך, ולכן, כשמחבבים מצווה בעצם, מכבדים את רצון המלך! בנוסף "סיפור להושענא רבה" - כבוד החכמים... לצפייה לצפייה
124915הושענא רבה- ערבות ביחד "דרשה קצרה להושענא רבה". "מדוע חובטים את הערבות?". ביאור נפלא של הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל בשם מרן ה"חתם סופר" ה"ערבה" המסמלת את אלו שאין בהם תורה ומעשים טובים, אינם ראויים לקיום, מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים זוכים שגם בחינת "ערבה" יש לה חשיבות. אך מה קורה שהיא לבד עם חברותיה?!... לצפייה לצפייה
124995מוצאי הושענא רבה- "כדור הפלא" "דבר תורה למוצאי הושענא רבה". "משל ונמשל לערב שמחת תורה". האם ניתן לאחר שהשלוחים קיבלו לידיהם את פסק הדין, האם עדיין ניתן לשנות אותו בשמיני עצרת?!. "משל ונמשל לסיום הושענא רבה" שאמר האדמו"ר מצאנז לאור דברי הזוהר הקדוש, המבארים כי עדיין ניתן לשנות... לצפייה לצפייה
124999הלכות ליום הושענא רבה מקבץ הלכות ליום האחרון של חג הסוכות - הושענא רבה. קובץ הלכות להושענא רבה המובא ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מעלת היום של הושענא רבה, התיקון במהלך הלילה, האכילה בסוכה ביום הושענא רבה, דיני ברכות השחר לנשארים ערים כל הלילה, דיני מצוות חיבוט הערבה, נשמת כל חי בסיום התפילה, הפרידה מן הסוכה... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏