235000התפילה חבויה בעומק טבעו של היהודי! היהודי. סיפור הממחיש כיצד בשעת משבר וחוסר אונים פונה היהודי אל ה' יתברך גם אם הוא מצהיר שהוא "אתאיסט" - אינו מאמין בבורא עולם התפילה פורצת ועולה מעומק לבו פנימה... לצפייה לצפייה
235001תפילה - חיזוק הקשר עם בורא עולם כרוך ומקושר היטב. בתפילה האדם מפתל וכורך את עצמו אל הקב"ה. משל ונמשל המבארים שהתפילה היא מטרה לכשעצמה, היא זו שמבטיחה את הקשר והקרבה שלנו עם בורא עולם, היא זו שמסייעת לנו לא 'ללכת לאיבוד' בתוך מרוץ החיים השוטף המשכיח מאתנו את תכליתנו וייעודנו לצפייה לצפייה
235002תפילה - האדם מתקשר עם בוראו "מגלה עמוקות" המבטא את שבח התפילה, כמה עלינו להודות לבורא יתברך שמו, שנתן לנו מתנה נפלאה כזאת - "עבודת התפילה" את היכולת להתקשר להקב"ה בכל רגע לצפייה לצפייה
235003תפילה- "החשיבות של מודה אני" ים לומר 'מודה אני' - תפילת הודיה לריבון העולמים שהחזיר את נשמתנו בחמלה ומכאן אף מתחזקת האמונה. מדוע יש לאומרה בכוונה?. האם נמצא קשר מבחינה רפואית לזמן ההמתנה לצורך אמירת "מודה אני"? לצפייה לצפייה
235004התפילה לנפש היא כמו המזון לגוף ם קונו, שופך לפניו שיחו. נקשרת הנשמה אל מקורה, נטהר הלב, מתמלאת הנפש... הדימוי שמביא ה'כוזרי': סדר זמני התפילה - דרוש לנשמה, כמו סדר סעודות היום - לגוף. כי התפילה לנפש היא כמו המזון לגוף. והקשר של התפילה לתיבת נח... והמסקנה: ככל שאדם ישקיע את עצמו יותר ויותר בעבודת התפילה, כך יזכה להתרומם מעל גלי החיים... לצפייה לצפייה
235005תפילה- פורקן הנפש היהודי בעת תפילתו. ככל שאדם משקיע את עצמו יותר ויותר בתפילה אמיתית, כך זוכה הוא לחוש כיצד סר ממנו 'עול החיים' הכבד, ומפנה את מקומו לתחושה של תלות מתוקה ומענגת באביו האוהב שבשמים. גם אם לא נפתרו עדיין כל הבעיות - הרי הן כבר מושלכות בידיו של הקב"ה... לצפייה לצפייה
235006תפילה - פניה ישירה לריבון העולמים גמן או מליץ שיפרש או יתרגם את מה שאנו רוצים להגיד... אפשר לדבר עם ה' בכל דרך ובכל שפה ובלבד שזו תגיע מעומק הלב וביראת כבוד... דרך הנהגתו של ה'חזון איש' בפנייה להקב"ה והמלצתו של הרמח"ל לכל יהודי שרוצה לדבר עם הקב"ה... לצפייה לצפייה
235007תפילה בכוחה להביא לסיפוק צרכי האדם תפילה" המבארים שאילו יהודי היה יודע מה גדול כוחה של התפילה - כמה הוא יכול להשיג על ידי תפילה - הוא לא היה כל הזמן "מקבץ נדבות"... הבעיה היא שאנו שוכחים זאת בכל פעם מחדש. וזקוקים תמיד לתזכורות וחיזוקים... לצפייה לצפייה
235008כוחה של תפילה ך אתה לדעת, כי כוח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה, ולבטל הנגזר". דוגמא נפלאה מחזקיהו המלך כיצד הצליח לבטל בתפילתו את הגזירה וזכה לחמש עשרה שנים נוספות... לצפייה לצפייה
235009תפילה- אם רק תבקש - תקבל! הקב"ה מאזין לתפילתו של אדם ובכוח התפילה ניתן להשיג הכול ומיד! לא מאמינים? קראו את הסיפור הבא ותיווכחו כמה שזה פשוט כל כך... לצפייה לצפייה
235010כיצד "פועלת" התפילה? מסוים שאני נמצא בו כרגע - הרי הוא רצון ה', לטובתי ולמעני. הקב"ה משגיח עלי ועושה את הטוב ביותר עבורי. ואם כן, מדוע אבקש אחרת?! ואם אבקש, מדוע ישמע ה' לבקשתי, אחר שכבר תכנן והכין בשבילי את הטוב ביותר? ובכלל, האם שייך שינוי רצון אצל הקב"ה?! התשובה לכך ו"משל ונמשל בנושא התפילה" שינוי המהות מביא בהכרח לשינוי התוצאה... לצפייה לצפייה
235011תפילה- הערוץ הישיר דברים פשוטים ויומיומיים? הלוא עינינו הרואות כי הקב"ה מספק לבני אדם דברים רבים גם ללא תפילה? משל ונמשל המבארים שאינו דומה הישג שהשיג האדם מתוך תפילה, להישג שהשיג בלא תפילה... סדר יום בהלכה ובאגדה לצפייה לצפייה
235012תפילתו של ר' זושא מאניפולי - אל תבטחו בנדיבים... וח התפילה? סיפור חסידי בעניין התפילה המתאר את דרך חייו של הצדיק ר' זושא מאניפולי והמתאר כיצד חי יהודי מתוך הכרה שתפילה היא הדרך לבקשה מאת ה' ואפילו כשהדברים מובנים מאליו... לצפייה לצפייה
235013תפילה- למה לא כל תפילה נענית?! נים. כיצד צריך להתייחס לכך?. אם כדברי חז"ל: "אין תפילה חוזרת ריקם" מדוע בכל זאת פעמים שאנו רואים בעינינו שהבקשה לא התמלאה?! "סיפור נפלא על התפילה שלא נענתה"... לצפייה לצפייה
235014תפילה- מספר של תפילות פעמים צריך להתפלל על משהו שרוצים?" תשובה לשאלה: אם ה' ממלא את בקשותינו אך ורק בהתאם לטובתנו האמיתית, האם כאשר רואה האדם שתפילתו לא נענתה - עליו לחדול מלהתפלל?. מהו ההבדל בין משה רבנו שביקשו ה' לחדול מתפילתו לבין חנה שהשיגה את מבוקשה ע"י ריבוי תפילות? האם בריבוי תפילות אני מטריח את הקב"ה?... לצפייה לצפייה
235015תפילה- אצל הקב"ה כל זמן שאתה מטריח עליו הוא מקבלך! ון זצ"ל המבאר את דבריו של ספר העיקרים: חביבה תפילה, אף כשהאדם בא לה' בתפילה כאשר צר לו - אין הקב"ה דוחהו, ולא כדרך העולם לומר לבני אדם: "ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם" (שופטים יא ז) אלא מוכן הקב"ה תמיד לקבל האדם... לצפייה לצפייה
235016תפילה על הישגים רוחניים תשובה לשאלה: האם אני צריך להתפלל גם על הישגים רוחניים?, כגון חיזוק במצוות ובעבודת ה'? הלוא "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" - אז מה טעם להתפלל אם זה תלוי בעצם בי?!... ההבדל בין בקשה חומרית לבקשה רוחנית סיפור על החסיד ר' ישראל קרדונר זצ"ל והדרך שלו בבקשות גשמיות מאת הקב"ה... לצפייה לצפייה
235017חיוב מצות התפילה רך לאדם לבין ה"מזון הרוחני" הנצרך לנשמתו. בפירמידת המזון הרוחני של היהודי עומדות מצוות רבות, החיוניות לתפקודה התקין של הנשמה, ולשמירת הקשר הבריא והמלא עם בורא עולם. אין די להתפלל פעם בשבוע או פעם בחודש, התפילה צריכה ללוות את היהודי יום יום כשם שהוא חייב לאכול מדי יום... לצפייה לצפייה
235018הצורך בנוסח תפילה קבוע אחד יתפלל על מה שהוא צריך? וכמה זמן שהוא רוצה?! ומתי שבא לו?!... סיפור הממחיש יותר מכל שהאדם בתפילה (בנוסח שתיקנו חז"ל) לא מבקש רק על צורכי עצמו, ולא רק על התחום הספציפי שמעסיק אותו, אלא מתחבר ומתאחד עם שאיפותיו ובקשותיו של עם ישראל כולו. לצפייה לצפייה
235019תפילה ללא כוונה - כגוף ללא נשמה ח תפילה אחיד וקבוע, כביכול מבטלים אנו את החיות שיש בתפילה, הופכים את התפילה למשהו מכני וחסר חיות. ואולם עינינו הרואות שאין זה כך. המילים שתיקנו אנשי כנסת הגדולה הן כל כך חיות ונושמות, וכל אדם יכול למצוא בהן חיות מחודשת בכל יום. לצפייה לצפייה
235020כוונה בתפילה- אין יגיעה שהולכת ריקם! ושא הכוונה בתפילה" הממחישים שהקב"ה אינו בוחן את התוצאות, אלא את העמל. התפילה אכן דורשת עמל רב [עבודה שבלב!], ומי שעמל יש לו שכר על עצם העמל. אם התאמץ ובכל זאת לא זכה להרגיש מתיקות בתפילה, לא לשווא היה עמלו. ומה שחשוב הוא - לא להתייאש. עצה לאחד שבאמצע התפילה ואפילו לקראת סופה, מגלה שעדיין לא כיוון... לצפייה לצפייה
235021התפילה היא במקום הקרבנות ה: מונולוג של יהודי פשוט המתחבט לגביי תפילתו. האדם עובר כל מיני מצבים בחיים - ובכל מצב ובכל סיטואציה - יש בתפילתו משהו חדש ושונה... כשם שאין טיפה אחת דומה לחברתה - כך אין תפילה אחת דומה לחברתה. כל תפילה יכולה להוביל את האדם בצעד נוסף בהכרת ה', כל תפילה יכולה לחדש ולחדד עומק נוסף בקשר שבין האדם לאלוקיו... לצפייה לצפייה
235022תפילה- "תפילה במניין שהצילה ממוות" "סיפור של חייל שתפילה במניין הצילה אותו" עם עוד 300 חיילים. מעשה שהיה במבצע "צוק איתן" בשטח הכינוס לפני רצועת עזה שגרם להרבה בכי ודמעות של התרגשות והודיה להקב"ה ועל רבים שקיבלו על עצמם "להקפיד מאוד על תפילה בציבור"... לצפייה לצפייה
235023תפילה- "מודה אני כל בוקר" מודה אני" שאנו אומרים כל בוקר?. האם יש לשתיים עשרה המילים: "מודֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם. שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה. רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ" הללו משמעות רפואית? מדהים!!! לצפייה לצפייה
235024תפילה- הגוי מפחד מהתפילה שלנו תו של בר כוכבא". "כוח תפילתו של רבי אלעזר המודעי". הגויים מייקרים את התפילה של עם ישראל ואף מפחדים ממנה אם אנחנו היינו כ"כ בוטחים בכוח התפילה, כפי שהגויים מייחדים סגולה לכוח התפילה של ישראל, היינו נראים לגמרי אחרת. לצפייה לצפייה
235025תפילה- אל תלחץ יותר מדי! ה' יִתְבָּרַךְ יוֹדֵעַ בְּדִיּוּק מָה הַדָּבָר הֲכִי טוֹב עֲבוּרְךָ וּמָתַי כָּל דָּבָר צָרִיךְ לִקְרוֹת. והַאִם יֵשׁ דֶּרֶךְ לִגְרֹם שֶׁהַתְּפִלָּה תִּתְקַבֵּל יוֹתֵר בִּמְהִירוּת? מדבריו של הרב רונן חזיזה, המובאים בחוברת לפחות 5 דקות תורה ביום... לצפייה לצפייה
235999תפילה- "תפילת השלה" "ה - היא תפילה שנוהגים לאומרה בערב ראש חודש סיוון. "תפילת השלה" היא תפילה של האבות על הבנים שתיקן השל"ה הקדוש הלא הוא רבי ישעיה הורביץ המוכנה השל"ה בשל חיבורו ש-ני ל-וחות ה-ברית. "סגולה לערב ראש חודש סיוון" לצפייה לצפייה
236000תפילות- "תפילה לפני הלימוד" "תפילה לפני הלימוד". תפילת נחוניא בן הקנה שהיה אומר בכניסתו לבית המדרש. טוב לאומרה לפני שמתחיל בלימודו לצפייה לצפייה
236001תפילות- "תפילה אחרי הלימוד" "תפילה אחרי הלימוד". תפילת נחוניא בן הקנה שהיה אומר ביציאתו מבית המדרש. טוב לאומרה לפני שמסיים לימודו לצפייה לצפייה
236002תפילות- "תפילה לניצול הזמן" "תפילה לניצול הזמן". תפילה המעוררת לניצול הזמן לצפייה לצפייה
236003תפילות- "תפילה לשמירת העיניים" "תפילה לשמירת העיניים". תפילה ובקשה לשמירת העיניים... לצפייה לצפייה
236004תפילות- "תפילה לשמירת הלשון" "תפילה לשמירת הלשון". תפילה להינצל מדיבורים אסורים, עוון לשון הרע ורכילות... לצפייה לצפייה
236005תפילות- "תפילה לפני העבודה" "תפילה לפני העבודה". תפילה קצרה לפני היציאה לעבודה... לצפייה לצפייה
236006תפילות- "תפילת השב" "תפילה לחזרה בתשובה". "תפילת השב ליבנו" של רבנו יונה לצפייה לצפייה
236007תפילות- "תפילה על הכעס" "תפילה על מידת הכעס". תפילה להתגברות על מידת הכעס... "להינצל מכעס תפילה"... לצפייה לצפייה
236008תפילות- "תפילה לשלום בית" "תפילה לשלום בית". תפילה למי שרוצה להתחזק בשלום בית... לצפייה לצפייה
236009תפילות- "תפילה על הבנים" "תפילה על הבנים". תפילה נפלאה לאומרה על הבנים והבנות לבריאות והצלחה בכל... לצפייה לצפייה
236010תפילות- "תפילה על המשפחה" "תפילה על המשפחה". תפילה מיוחדת על המשפחה לשמירה ברוחניות ובגשמיות... לצפייה לצפייה
236011תפילות- "תפילה לרפואה שלמה" "תפילה לרפואה שלמה". "תפילה על חולה"... תפילה על חולה לרפואה שלימה... לצפייה לצפייה
236012תפילות- "תפילה בעת מלחמה" "תפילה למלחמה". תפילה לאומרה בעת מלחמה לשמירת חיילנו, לרפואת הפצועים ולנפילת האויבים... לצפייה לצפייה
236013תפילות- "תפילה להריון" "תפילה על הריון". תפילה לבעל על אשתו במשך ימי הריונה מתוך ספר "בית תפילה" לאומרה בכל יום עד הלידה... לצפייה לצפייה
236014תפילות- "תפילה בקברות צדיקים" "תפילה לקברות צדיקים". תפילה קצרה לאומרה כשפוקדים קבר של צדיק... לצפייה לצפייה
236015תפילות- "תפילה על ייסורים" "תפילה לייסורים". תפילה על כל מיני ייסורים מתוך ספר 'שומר אמונים'... לצפייה לצפייה
236016תפילות- "תפילת יזכור" "תפילת יזכור". תפילה שיש לאומרה ביום האזכרה תפילה ליארצייט... לצפייה לצפייה
236017תפילות- "תפילה על הפרנסה" "תפילה על הפרנסה". תפילה קצרה על הפרנסה... לצפייה לצפייה
236018תפילות- "תפילת הדרך" "תפילת הדרך". תפילה קצרה הנאמרת ביציאה לדרך לצפייה לצפייה
236019תפילות- "תפילת אישה על בעלה" "תפילת אישה על הבעל". תפילה של הנשים שתתפללנה על בעליהן.... לצפייה לצפייה
236020תפילות- "תפילה ל". לצפייה לצפייה
236100תפילה- החריצות מיותרת "הכוונה בפסוק פותח את ידך". מה הקשר בין העבודה לכרטיס הגרלה?... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236101תפילה- כל פסוק הוא שיר "ובשירי דוד עבדך". למה אומרים זאת בלשון רבים? רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236102תפילה- השבח מרחיק כל צורר "מדוע אומרים פסוקי דזמרה בתחילת התפילה?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236103תפילה- אל תיטוש תורת אימך "לא לשנות מנוסח התפילה". ומה יעשה בעל תשובה הוריו לא השאירו נוסח? הלכות ורעיונות קצרים - ביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236104תפילה- להבין את התוכן "מתי התפילה מעוררת?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236105תפילה- שמחה ולב נשבר "האם צריך להתפלל בשמחה או בלב נשבר?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236106תפילה- אין יאוש מתפילה! "אין להתייאש מלהתפלל על שום דבר". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236107תפילה- הבא להרגך השכם להרגו "הבא להרגך השכם להרגו". מה הקשר לתפילה? רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236108תפילה- לדעת מה חשוב יותר "איך אדע מה יותר חשוב לי בחיים, התורה והתפילה או העבודה והפרנסה?". הסכנה של גם וגם... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236109תפילה- למה ללכת לביהכ"נ רחוק? "שכר פסיעות והלימוד ממנו". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236110תפילה- לא ידעתי זו לא סיבה! "אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש!". כשאדם מקבל דו"ח על חניה במקום שתמרור מורה על איסור חנייה איננו יכול לטעון לא ידעתי את משמעות החוק... ומה לגבי תפילה?! רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236111תפילה- חשיבות התפילה לעולם הבא "כיצד משפיעה התפילה על העולם הבא?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236112תפילה- להנאות ולהודות "לשם מה נתן הבורא מרקם וטעם טוב במאכלים?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236113תפילה- לא מרוצה? תגיד תודה! "האם תמיד אתה אומר תודה לה'?". כל מה שה' עושה זה לטובה... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236114תפילה- להאמין ברועה! "האומר ברכת המזון בכוונה לא יחסר כלום על שולחנו כל ימי חייו". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236115תפילה- המבקש על חברו "כל המתפלל על חברו נענה תחילה". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236116תפילה- ה' רוצה לב נשבר "מה עושה מי שליבו נשבר ואיננו יכול להתפלל?". תשובתו של הרבי מקוצק... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236117תפילה- סיוע לתשובה "של מי האחריות על החזרה בתשובה שלנו או של השם". איך ניתן לומר בתפילה השיבנו אבינו והלא יראת שמים תלויה בנו?!. ביאור נפלא של המהרש"א... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236118תפילה- תפילת העני במקום הראשון "במה מיוחדת את תפילתו של העני". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236119תפילה- לחשוב על השני "להתפלל על השני שיחזור בתשובה". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236120תפילה- תתנהג יפה, תקבל! "אתה עובד אצל ה', לא אצל אף אחד אחר!". מדוע תיקנו לנו חז"ל בתפילה את המזמור "אשרי יושבי ביתך" ובו הפסוק "פותח את ידך" לאומרו שלוש פעמים ביום?... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236121תפילה- תבקש רפואה שלימה! "עד כמה אנשים מחזיקים מרופאים?!". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236122תפילה- להיות עירני בבוקר! "מה הקושי דווקא לקום בבוקר?". מדוע לקום לתפילה בהנץ זוהי עבודה קשה לפעמים אף יותר מכל האחרות?... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236123תפילה- משיח אילמים והמפענח נעלמים "סיפור על רבי קולינימוס". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236124תפילה- להבין את כוחה של התפילה "תפילה צריכה חיזוק מתמיד". בכל דור ודור עוצמת התפילה פוחתת... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236125תפילה- העיקר שלא חסר לך! "גשמיות שלימה = רוחניות טובה". הקשר בין גשמיות והצורך בה לרוחניות... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236126תפילה- תפילה מהירה או איטית? "איך עדיף להתפלל מהר או לאט?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236127תפילה- הכוונה והגאווה מעכבים "כוונה מעכבת את התפילה". ולא רק היא אלא גם הגאווה היא מהמעכבים את התפילה. "סיפור על הבעל שם טוב"... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236128תפילה- האם ייסורים הם טובים? "באיזה אופן ייסורים הם טובים" ובאיזה אופן "ייסורים הם בעיה". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236129תפילה- להחזיק באומנותינו "האומנות של ישראל היא תפילה". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
236130תפילה- קודם תפילה ואחר כך רופא "למה גנז יחזקאל את ספר הרפואות?". ביאור נפלא בווידוי: "תרופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו"... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות. לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏