133001ט"ו באב- ט"ו באב = יום הכיפורים? "דרשה לטו באב". "דבר תורה לערב ט"ו באב". "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים...". "מה ההשוואה בין ט"ו באב ליום הכיפורים?". "האם בכלל יום הכיפורים הוא יום טוב לישראל?!. "איך ניתן להשוות בין יום הכיפורים - היום הקדוש ביותר בשנה, לטו באב?". ואם חז"ל קבעו כך, "מה הקשר בין טו באב ליום הכיפורים?". מתאים כ- "דבר תורה קצר טו באב". לצפייה לצפייה
133002ט"ו באב- "חג הנטיעות המקורי" דבר תורה קצר לט"ו באב". "רעיון נפלא ליום טו באב". "מתי הוא חג הנטיעות בטו בשבט או בטו באב?". "ט"ו באב חג לנטיעות" - הייתכן?!אם נאמר שטו בשבט הוא חג לנטיעות, מיהו הנוטע נטיעות בזמן חורף?! האם שוטלים עצים כשהאדמה בוצית ורוויה במים?!. "האם טו בשבט הוא הזמן המתאים לנטיעות?" רעיון יפה המוכיח כי הזמן הטוב ביותר לנטיעות הוא ט"ו באב ובמיוחד לפני שנת השמיטה... לצפייה לצפייה
133003ט"ו באב- ארבעים יום קודם "דבר תורה קצר ליום טו באב". "הקשר בין טו באב לטו בשבט". ארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזים בשמים בת פלוני לפלוני... מתי אם כן הכריזו קודם יצירת העולם? ביאור נפלא של קדושת הלוי ל- "הקשר שבין ט"ו בשבט לט"ו באב"... לצפייה לצפייה
133004ט"ו באב- לחפש שידוך ביום הכיפורים! "טו באב וורט". מה ההיגיון שלפיו קבעו חז"ל שיום הכיפורים הוא היום המתאים ביותר למציאת שידוכים?. הרי זה יום של פחד ואימה?! - ביאור נפלא... לצפייה לצפייה
133005ט"ו באב- "תפילה מצילה חיים" "דבר תורה לט"ו באב". "מה קרה בטו באב?". יום שכלו בו מתי מדבר. מדוע אמרו חז"ל: "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים..." . אם ה' נשבע שכל דור המדבר ימותו כיצד נשארו חמש עשרה אלף אחרונים?!. מה המסר שניתן ללמוד מ- 15,000 הניצולים מדור המדבר לגביי התפילה שלנו?... מתאים כ- "דבר תורה לטו באב" לצפייה לצפייה
133006ט"ו באב- הלבנה מתגלית במילואה "וורט לטו באב". מובא במדרש שביום ט"ו באב "כלו מתי מדבר" - בני ישראל ראו את הלבנה במילואה והבינו שה' מחל להם... לשם מה היו צריכים הם לחכות עד ט"ו באב?! וכי בי"ג או בי"ד באב לא יכלו הם להבחין שהלבנה כבר מלאה?! ביאור נפלא של רבינו בחיי בשם רבינו חננאל... לצפייה לצפייה
133007ט"ו באב ופרשת ואתחנן "מה הקשר בין ט"ו באב ופרשת ואתחנן?". מתי גילה משה רבינו שגם מה שהקב"ה נשבע שלא יכנסו לארץ ישראל, הצליחו לבטל את הגזרה הזאת? מתי נאמרה בעצם פרשת ואתחנן? ביאור נפלא של הספר אמרי שמאי... לצפייה לצפייה
133008ט"ו באב- אין חשש לפריצות! "וורט ל-טו באב". רעיון יפה לטו באב, המבאר מדוע לא חששו חז"ל להוציא את נערי ישראל ובנות ישראל דווקא בטו באב וביום הכיפורים להתעסק בשידוך ללא חשש שיבואו חלילה לידי פריצות... לצפייה לצפייה
133009ט"ו באב- שמחה לחזור ללימודים "טו באב דרשה קצרה". דרשה קצרה לט"ו באב המבארת את השמחה של יום ט"ו באב ואת ההקבלה שעשו חז"ל בין יום הכיפורים לט"ו באב... לצפייה לצפייה
133010ט"ו באב ופרשת ואתחנן ט"ו באב דבר תורה קצר". ידוע שבשבוע שחל ט"ו באב או בסמיכות לו יקראו פרשת ואתחנן. ביאור נפלא של הספר אמרי שמאי על הקשר בין ט"ו באב לפרשת ואתחנן... מעובד משיחתו של "הרב רוזנבלום לפרשת ואתחנן"... לצפייה לצפייה
133011ט"ו באב- יום של בניין בית המקדש "טו באב דבר תורה קצר". מה השמחה הגדולה שיש בטו באב?. ושאלת השאלות היא: "מתי יבנה בית המקדש"?. אמנם אנו לא יודעים אך יש יום שמסוגל לו ביותר - ט"ו באב. הראיה של רבי צדוק הכהן מלובלין לכך... לצפייה לצפייה
133012ט"ו באב- החיבור של כולם "טו באב וורט חסידי". ביאור נפלא של הרבי מלובביץ' לקביעתם של חז"ל שיום ט"ו באב הוא יום השמח ביותר בשל הפסקת כריתת העצים למערכה... לצפייה לצפייה
133013ט"ו באב- חג של הנשים "טו באב דרשה קצרה". מדוע רק הנשים מחולות בכרמים? למה הגברים אינם רוקדים? ביאור נפלא של השפת אמת המבאר שט"ו באב הוא חגן של הנשים... לצפייה לצפייה
133049הלכות ט"ו באב - יום טוב "דבר תורה לטו באב". "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים". מהות יום ט"ו באב והעצה לרוצה לזכות בכתרה של תורה המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לזכות בכתרה של תורה... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏