דבר תורה > מאמרים > חגים > תשעה באב

132000תשעה באב- לקט שכחה ופאה "דבר תורה קצר לתשעה באב". משמעותו של הכותל המערבי שאנו נושאים בו תפילות מדי יום והחסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שהשאיר לנו את שריד בית המקדש. והקשר למצוות לקט שכחה ופאה... לצפייה לצפייה
132001ט' באב- מה הפסדנו בחורבן? "סיפור לתשעה באב". מדוע אין אף אחד שמזיל דמעה בקינות? למה כל מה שחשוב בבית הכנסת - זה מזגן שמקרר טוב וחזן ש"מריץ" את העניינים?! התשובה לכך בדרך של "משל ונמשל לתשעה באב" הבעיה שאיננו מבינים מה הפסדנו. אילו רק היה לנו מושג מה הפסדנו הכל היה נראה אחרת... לצפייה לצפייה
132002תשעה באב- מין במינו אינו בטל "דבר תורה קצר לתשעה באב". שאלתו של הגאון ר' שמלקא מניקלשבורג מדוע הצרות באים אלינו עד היום? אם מהדמעות של עשיו הרי אנו הורדנו פי כמה וכמה?! ותשובתו המופלאה והנוקבת שצריכים לדעת על מה לבכות... לצפייה לצפייה
132003תשעה באב- שכחנו את העיקר "דבר תורה קצר לתשעה באב". כבר אלפיים שנה אנו בלי בית המקדש ובעיסוק בהבלי העולם כמעט ושוכחים על קיומו ונחיצותו. אנו מנסים לשפר את איכות חיינו ושוכחים את העיקר... מסר חד ונוקב בדרך מליצה... לצפייה לצפייה
132004ט' באב- "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו" "מדרש לט' באב". כיצד הצליח רבי עקיבא לנחם את חבריו אל נוכח המקדש החרב? עד שארו לו "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו". סיפור המובא בתלמוד בבלי, סיום מסכת מכות דף כד. המבאר מדוע בזמן שחבריו בכו רבי עקיבא צחק... לצפייה לצפייה
132005תשעה באב- כוחה של עין טובה "מדרש לתשעה באב". "מדרש רבה פתיחה למגילת איכה" המתאר את שלשת האבות: אברהם, יצחק ויעקב מנסים לנחם את הקב"ה ולבקש לרחם על בניהם אך ללא הצלחה. וכיצד הצליחה רחל בזה שלא קינאה באחותה להציל את עם ישראל מכליה... כוחה של עין טובה לצפייה לצפייה
132006תשעה באב- מה אשם קמצא?! "סיפור לתשעה באב". "שיחה לתשעה באב". "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" מה אשם קמצא הוא כנראה בכלל לא ידע מכל מה שארע?! תירוצו של המהר"ל המבאר מהי באמת אהבת ישראל שה' דורש מכל יהודי. "מה נקראת חברות"? ומהי החברות שאיננה רצויה לפני הקב"ה והביאה לחורבן... לצפייה לצפייה
132007תשעה באב- רדיפת הכבוד של קמצא "רעיון לתשעה באב". שיחה לתשעה באב "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" מה אשם קמצא הוא כנראה בכלל לא ידע מכל מה שארע?! התנהגות קלוקלת של חבר שכלל לא היה חבר אמיתי הביאה לחורבן... לצפייה לצפייה
132008ט' באב- אוהבך יעשה הכל להצילך! "משל ונמשל לתשעה באב". "מדוע הקדוש ברוך הוא הרס את בית המקדש?" אם הקב"ה אוהב אותנו מדוע החריב את בית המקדש?!. ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לט' באב" המבאר שבגלל שה' אוהב אותנו הוא החריב את בית המקדש... לצפייה לצפייה
132009תשעה באב- אם לא צועקים, לא מקבלים "וורט לתשעה באב". מדוע הקב"ה לקח לנו את בית המקדש? הרי יש דין מפורש בתורה לגביי החזרת משכון לאדם שאין לו במה לכסות את עצמו: "כִּי הִיא כְסוּתוֹ לְבַדָּהּ הִיא שִׂמְלָתוֹ לְעוֹרוֹ בַּמֶּה יִשְׁכָּב..."... ואם כך הכיצד לקח הקב"ה את המשכן מאיתנו הרי אין לנו אחר?! ביאור נפלא שמביא "הרב רוזנבלום לתשעה באב"... לצפייה לצפייה
132010תשעה באב- אכפת לי מהקב"ה! "סיפור לתשעה באב". "איך אפשר לצאת מהגלות?". "סיפור על רבי שמעון בר יוחאי" המלמד כיצד ניתן לצאת מהגלות ולהביא גאולה... אם אדם יעמוד בתשעה באב ויאמר להקב"ה: "אין לי חפץ בעולם אלא בך!" (ולא יכניס את הצרות שלו - את המצוקות הפרטיות שלו, הוא יחשוב על המצוקה של הקב"ה – ויאמר: "ריבונו של עולם, אין לי חפץ אלא בך! - יבנה בית המקדש! לצפייה לצפייה
132011תשעה באב- קצת תשומת לב "סיפור עם מוסר השכל לתשעה באב". איך הקב"ה מצפה שננהג בדברים שבין אדם לחברו בכלל, ותקופה של חורבן בית המקדש בפרט... "סיפור על החפץ חיים" המלמד שגם להקב"ה כואב שלא מתייחסים לבן או לבת שלו... לצפייה לצפייה
132012תשעה באב- "בכייה לדורות" "תשעה באב דבר תורה". כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה באב... ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. אומנם, אנחנו היום עושים כמו רבי יהודה ברבי אילעאי. אבל מהיכן הוא לקח את המקור לכך שאדם צריך לשבת על הרצפה ולחשוב שמתו מוטל לפניו?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום מהרב דב צבי קרלנשטיין... לצפייה לצפייה
132013ט' באב- השנים לחורבן בית המקדש? "חשבון השנים לחורבן בית המקדש". כמה שנים אנו מונים לחורבן בית המקדש? חישוב פשוט לידיעת השנים לחובן הבית... לצפייה לצפייה
132014תשעה באב- ההתעלות וגודל החיסרון "תשעה באב משל ונמשל". משל ונמשל לט' באב המבארים את השאלה מדוע מוזכר חורבן בית המקדש בתפילת ראש חודש שחל בשבת? בעוד בשאר תפילות השבת אין איזכור לזה בכלל?!... לצפייה לצפייה
132015ט' באב- קשה להסביר מה אבד "משל לתשעה באב". משל המבאר "מדוע קשה להסביר על חורבן בית המקדש"? ייחודיותו של בית המקדש... לצפייה לצפייה
132016תשעה באב- למה בוכים בתשעה באב? "תשעה באב דרשה". "דרשה ל-ט' באב" המבארת את הסיבה לבכי בתשעה באב. "מדוע צריכים לבכות בתשעה באב"? ומה יעזור הבכי לעניין הגאולה?... לצפייה לצפייה
132017תשעה באב- רק המתאבל, ישמח! "תשעה באב דבר תורה". "דבר תורה לערב תשעה באב" לעורר את הלבבות לחשיבות של אבל על החורבן. "בחן את עצמך האם תזכה לשמוח בבניין בית המקדש"?... לצפייה לצפייה
132018תשעה באב - למה שונאים אותנו? "תשעה באב שיחה קצרה". למה אומות העולם שונאים את היהודים? התשובה נמצאת אצלינו אך מה השר לתשעה באב?... קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום לתשעה באב. לצפייה לצפייה
132019תשעה באב- לבכות או לצחוק?! "תשעה באב דבר תורה". ביאור נפלא של הרב סולומון בדברי שלמה המלך: "עֵת לִבְכּוֹת וְעֵת לִשְׂחוֹק עֵת סְפוֹד וְעֵת רְקוֹד" מעובד מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לתשעה באב" לצפייה לצפייה
132020תשעה באב- כשהשעה משחקת לרשע "תשעה באב מדרש". מדרש על משאלתו של נבוכדנצר עוד בהיותו ילד. וכיצד ניסה ירמיה להציל מידו אך ללא הצלחה... לצפייה לצפייה
132021תשעה באב- על מה בוכים? "תשעה באב דבר תורה קצר". על מה בעצם בוכים בתשעה באב?. "משל ונמשל לתשעה באב" המבארים שמי שאינו מאמין בביאת המשיח - אין לו סיבה לבכות בתשעה באב... לצפייה לצפייה
132022תשעה באב- חטא אדם הראשון והחורבן "תשעה באב דרשה קצרה". מה הקשר בין חטא אדם הראשון לחורבן בית המקדש?. ביאור נפלא מהיכן נובע שורשו של חורבן בית המקדש? – מהו הגורם לחטא החמור?... לצפייה לצפייה
132023תשעה באב- שבת תשעה באב "תשעה באב שחל בשבת" - עיון מעמיק בדברי הגמרא והתוספות ודברי הכתב סופר ושו"ת אורח חיים לביאור דברי הגמרא: תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. לאור מאמרו של הרב ר' אייזיק שר - מעובד משיעורו של הרב ברוך רוזנבלום. לצפייה לצפייה
132024תשעה באב- אוי לאותה בושה! "תשעה באב משל ונמשל". הקב"ה החריב את בית המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים ואבנים" והכל כדי להציל את כלל ישראל. המקדש היה מכפר על עוונותינו ובזכותו היה קיומנו... האם השכלנו להתבונן? או שמא מה שבעצם מעניין אותנו זה בעצם הנוחות שלנו... לצפייה לצפייה
132025תשעה באב- לבכות על עצמי! "תשעה באב סיפור עם מוסר השכל". לא פעם אנו רואים אנשים שאינם מתחברים לחורבן והדבר איננו מעיק להם. למה עליהם להוריד דימעה בתשעה באב?!... "סיפור עם מוסר השכל לט' באב" המבאר שכולם צריכים לבכות... לצפייה לצפייה
132026תשעה באב- לראות בשמחתה של ירושלים "תשעה באב וורט קצר". וורט קצר לט' באב המבאר את מאמר חז"ל "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" מדוע אמרו חז"ל על המתאבל בלשון הווה: "זוכה ורואה בשמחתה"? הרי כרגע הוא מתאבל?!... לצפייה לצפייה
132027תשעה באב- מיגון לשמחה! "תשעה באב מוסר השכל". האֵבֶל ביההדות משמש מקור לצמיחה ושינוי המצב. מה הקשר בין תשעה באב ויום הכיפורים?!... לצפייה לצפייה
132028תשעה באב- "שמחנו כימות עיניתנו" "תשעה באב סיפור". סיפור המובא במעיין המועד של הרב וולך המקביל את פורים לתשעה באב. האבלות בתשעה באב משפיעה באופן ישיר על השמחה בחג הפורים... לצפייה לצפייה
132029תשעה באב- הבוכה על העבר, יש לו עתיד! "תשעה באב סיפור על נפוליאון". מדוע אמרו חז"ל: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"? התשובה תובן על פי הסיפור שהיה עם נפוליאון בונפרטה המסביר שמי שרוצה עתיד שמח - שיתאבל עכשיו... לצפייה לצפייה
132030ט באב- התבוננות מביאה אמונה "משל לתשעה באב" רעיון נפלא שהביא הרב נריה רוזנטל בדרך של "משל ונמשל לט באב" המסביר שכאשר יש פקפוק באמונה הרי שהאדם לא התבונן מספיק... מתאים כ- "דבר תורה ליום תשעה באב" לצפייה לצפייה
132499חרישת ירושלים לאחר החורבן והכותל המערבי "חרישת ירושלים לאחר החורבן" ו"שריד בית מקדשנו הכותל המערבי". אגדות המובאות בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. כחלק מ"אגדות החורבן" פורענות קשה נוספת שארעה בתשעה באב היא חרישת ירושלים לאחר החורבן ו"שבועת ה' על הכותל" - שריד בית מקדשנו שאינו חרב לעולם... לצפייה לצפייה
132500"הלכות סעודה מפסקת לתשעה באב" "הלכות סעודה מפסקת לתשעה באב". "דיני סעודה מפסקת" לט' באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הגדרת סעודה המפסקת והנהגת הקדמונים, ישיבה על הארץ, הדין לגביי נשים וקטנים, זימון בסעודה המפסקת, בשר יין ושכר, "דין שני תבשילים בסעודה המפסקת", "סעודה המפסקת בשבת", אכילה אחר סעודה המפסקת והשותה מים שלא לצמאו... לצפייה לצפייה
132501הלכות ערב תשעה באב "הלכות ערב תשעה באב". דינים הקשורים לערב תשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אמירת וידוי בערב תשעה באב, לימוד תורה בערב תשעה באב. טיול ונעלים בערב ט' באב. לצפייה לצפייה
132502הלכות ליל תשעה באב "הלכות ליל תשעה באב" בתוספת מדרשי חז"ל המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. מיעוט האור וקול נהי ובכי, אמירת נחם ועננו בתפילה, קריאת מגילת איכה, "חישוב מספר הימים לחורבן", מדרשי חז"ל לתשעה באב... לצפייה לצפייה
132503דברים האסורים בתשעה באב "דברים האסורים בתשעה באב". הלכות תשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. זמן תחילת הצום, "חמשת העינויים": אכילה, שתייה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הדין לגביי לימוד תורה ושאילת שלום לחברו, הדין לגביי מלאכה בתשעה באב, מסחר וקלות ראש, דני טיול, ביקור בבתי קברות, מערת המכפלה, הכותל בתשעה באב... לצפייה לצפייה
132504דיני התפילות בתשעה באב דיני התפילות בתשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. הישיבה על הארץ בתפילה, מהו גובה המושב, מצוות "מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן" ודין הפרוכת בתשעה באב... לצפייה לצפייה
132505הלכות יום תשעה באב "הלכות יום תשעה באב". דיני ומנהגי יום ט' באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. נטילת ידים בבוקר, לגביי ברכת "שעשה לי כל צרכי" בתשעה באב, טלית ותפילין, סדר התפילה וקריאת התורה, קריאת מגילת איכה והקינות, דין תלמוד תורה ביום תשעה באב לצפייה לצפייה
132506הלכות ודיני חצות היום ותפילת מנחה בט' באב הלכות חצות היום ותפילת מנחה בתשעה באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. תיקון רחל, תפילת מנחה, דיני תפילין וקריאת שמע בתפילת שחרית ומנחה של תשעה באב, קריאת התורה במנחה וברכת כוהנים... לצפייה לצפייה
132507דיני תשעה באב שחל במוצאי שבת דיני תשעה באב שחל במוצאי שבת המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. החלפת הבגדים והנעליים, ההכנות בבית הכנסת, סדר ערבית של תשעה באב שחל מוצאי שבת, סדר ההבדלה וההבדלה במוצאי התענית, ההבדלה לפטורים מן התענית והדחת הכלים... לצפייה לצפייה
132508דיני ברית מילה בתשעה באב דיני ברית מילה בתשעה באב. הלכות ברית מילה בתשעה באב רגיל או דחוי בצירוף הדעות ומקורות חז"ל המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. נעלי עור, אמירת "מזל טוב", נתינת יין בפה המוהל ושתיית כוס היין וההבדל בין ברית מילה בתשעה באב דחוי וסדר היום לבעלי הברית. בנוסף הלכות לפדיון הבן שחל בתשעה באב וט' באב דחוי לצפייה לצפייה
132509הלכות מוצאי תשעה באב והעשירי באב הלכות "מוצאי תשעה באב". דיני מוצאי תשעה באב, ברכת הלבנה ופתיחת הצום. "מה ההבדל בין ברכת הלבנה בצאת יום הכיפורים לבין צאת תשעה באב"?. המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
132510הלכות עשירי באב הלכות "עשירי באב". דיני י' באב: אכילת בשר ויין בעשירי באב, דין ברכת שהחיינו בעשירי ודין תספורת, רחיצה וכיבוס בי' באב... בנוסף הלכות של מוצאי תשעה באב דחוי. המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לצפייה לצפייה
132511הלכות עשירי באב הלכות "עשירי באב". דיני י' באב המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דין "ראש חודש אלול שחל בשבת" לצפייה לצפייה
132700"מגילת איכה מבוארת" "ביאור מגילת איכה" בשפה פשוטה וברורה על פי פרשני התנ"ך. לקוח מתוך חוברת בשער האגדה ארבע תעניות של הרב דוד שלום נקי שליט"א. "מגילת איכה מבוארת בשפה פשוטה וברורה לילדים" ומבוגרים כאחד... לצפייה לצפייה
132997"איך נחזיר את בית המקדש" רעיון נפלא למוצאי תשעה באב. סיפור נפלא לתשעה באב ולמוצאי תשעה באב מתוך מדרש שיר השירים רבה המבאר "מה ניתן לעשות על מנת שיבנה בית המקדש" פיתרון של רבי שמעון בר יוחאי: ברגע שנאמר להקב"ה: "אין לנו חפץ בעולם אלא בך!!!" יבנה בית המקדש... לצפייה לצפייה
132998סוגיות ואגדות בנחמת ישראל סוגיות ואגדות בנחמת ישראל כפי שמובאים בחוברת שער האגדה ארבע תעניות - פרק חמישי של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אגדות ומדרשי חז"ל פלא המשכיותו ודמיונו של עם ישראל לאשה היושבת על המשבר ללדת, "מיהו המשיח?", "קיבוץ גלויות", "תחיית המתים", "גלגול מחילות", "בניית בית המקדש", "גבולות העולם ישתנו", פעמי רגלים ושפע רוחני וגשמי באחרית הימים... לצפייה לצפייה
132999הימים שלאחר תשעה באב הימים שלאחר תשעה באב. הלכות ומנהגים הנעשים זכר לחורבן בית המקדש המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. אמה על אמה בבית זכר לחורבן, מקום קערה פנוי בשולחן, שבירת הכוס לחתן, ניגון בכלי שיר, שירת הבקשות ודיני קריעת הבגד בראיית הכותל המערבי והר הבית לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏