10000ויגש - שררה מתוך ענווה "פרשת ויגש סיפור". יוסף התקדם למשנה למלך מצרים ועלה לגדולה מעבדות למלוכה, הוא איננו מתגאה. "סיפור לפרשת ויגש" על חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל שקיים זאת הלכה למעשה... לצפייה לצפייה
10001ויגש- לא לשקר גם במקום סכנה! "סיפור לשבת ויגש" מהספר "וקראת לשבת עונג" מה למד הרב שמואל לוי, בעל "מחצית השקל", רבה של העיר קעלין מיהודה גדול עשרת השבטים שדבק במידת האמת גם שסיכן עצמו אל מול שליט פרעה - אחיו יוסף... סיפור לשבת ויגש לצפייה לצפייה
10002ויגש- מידה כנגד מידה במכירת יוסף "חידוש לפרשת השבוע ויגש". 10 נקודות בתהליך מכירת יוסף המביאות לתובנה כי הקב"ה מנהיג את עולמו ב"מידה כנגד מידה" פשוט מדהים!!! לצפייה לצפייה
10003ויגש- התירוץ הפשוט לכל הקושיות "דבר תורה קצר לפרשת ויגש". ביאור נפלא של החפץ חיים בסיפור מכירת יוסף עת מתוודע יוסף אל אחיו באמירה: "אני יוסף" וההשלכה לגביי הגאולה העתידה לבוא... לצפייה לצפייה
10004ויגש- התיקון לחטא מכירת יוסף "דבר תורה לפרשת ויגש". באיזה שלב מבין יוסף שהחטא תוקן במלואו? "ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות" - 300 שקל כסף (הגמרא מגילה ט"ז:): איך בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן כתונת פסים ליוסף) ייכשל בו זרעו?! שיוסף נותן ומעורר את טינתם של האחים? ותשובתו של הגאון מוילנא... לצפייה לצפייה
10005ויגש- תוכחה שאין מה להשיב עליה! "פרשת ויגש חידוש". דרך נפלאה המסבירה בדרך מיוחדת את מאמר חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה"... תשובתו של הרב מבריסק לשאלה איזו תוכחה יש בפסוק הזה: "אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"?... לצפייה לצפייה
10006ויגש- המשמעות של כי כמוך כפרעה! "משל לפרשת ויגש". מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! הרי הוא הסכים בפרוש שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?! לצפייה לצפייה
10007ויגש- תירוץ לשאלה שלא נשאלה... "דבר תורה קצר לפרשת ויגש". מדוע יהודה אומר: "אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח" והלא יוסף לא שאל את השאלה הזו בכלל, מנין זה בא?! ארבע תשובות נפלאות... לצפייה לצפייה
10008ויגש- שלא רוצים לא רואים! "פרשת השבוע ויגש דבר תורה". יוסף שואל את האחים העוד אבי חי? מדוע? ולמה נבהלו לפתע?! שני הסברים נפלאים ובנסף שני ירוצים לשאלה המתבקשת מאליה: מדוע באמת לא זיהו אותו הרי דיוקנו היה כדיוקן אביו?! לצפייה לצפייה
10009ויגש- מה צריך לבקש מהמלך? "משל ונמשל פרשת ויגש". המבאר כי אנו מבקשים מאת ה' שישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג לכל בריותיו... מה אם כן, עלינו לבקש מה'?!... לצפייה לצפייה
10010ויגש- וורטים לפרשת ויגש "וורטים קצרים פרשת ויגש". אומר יוסף לאביו תדע לך שאני מאמין שאלוקים שמני לאדון לכל מצרים זה לא כוחי ועוצם ידי... היכן אמר זאת?!... לצפייה לצפייה
10011ויגש- לחשוב לפני שמאשימים! "סיפור לפרשת ויגש" שהביא "הרב נריה רוזנטל" - רב חיל האוויר הממחיש כי רגע לפני שמתפרצים על מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור רגע ולחשוב: אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש פרשנות אחרת?... אם נלך בתובנה זו בטוח שנחיה בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו. לצפייה לצפייה
10012ויגש- "אלוקים תעשה לי פנצ'ר!" "סיפור לפרשת השבוע" פרשת ויגש - המבאר את חוסנו של יוסף במצרים ועונה על הקושי של חז"ל שהרי שלח יוסף עגלות וכצד הבין יעקב אבינו שזה מדבר על עגלה ערופה?!... לצפייה לצפייה
10013ויגש- ללמוד מהחמורים! "פרשת ויגש דבר תורה קצר". מדוע שולח יוסף רק עשרה ולא אחד עשר הרי מניין האחים היו אחד עשרה?! ועוד מדוע מדגישה התורה שיוסף "וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים" מה המשמעות של המילה כזאת?! ביאור נפלא של המהר"ל לצפייה לצפייה
10014ויגש- גאווה שהיא בעצם ענווה "דבר תורה לפרשת השבוע ויגש". ביאור נפלא של המדרש עם רמז יפה של הגאון מוילנא. האם יש דבר כזה שאדם מתגאה ובעצם הגאווה הזו היא שיא הענווה?! "משל ונמשל לשבת ויגש" המבארים שבעבודת ה' צריך שתהיה גאווה כזו... לצפייה לצפייה
10015ויגש- למה לא להתיר את הנדר?! "רעיון לפרשת ויגש". מדוע חוזר יהודה על המילים "אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי?" הרי כבר הוא אמר ליוסף שהוא ערב לבנימין?! ביאור נפלא על פי מדרש של בעל ההפלאה שמבאר שבכדי להתיר את הנדר יהודה חייב לחזור עם בנימין ליעקב... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10016ויגש- ערבות לדורות "מדרש לפרשת ויגש". מהי ערבות של "נשא ונתן ביד"?. ואם כן "מהי סוג הערבות שלקח יהודה על בנימין". ביאור דברי המדרש ואיך מאות שנים אחרי הערבות הזאת, נדרש דוד ללכת, ולהוציא את יהודה, מהערבות שהוא לקח על בנימין? לצפייה לצפייה
10017ויגש- "הנהגת מידה כנגד מידה" "חידושים לפרשת ויגש". החידושי הרי"ם (ספר הזכות) על הנהגת ה' בעולם באופן של מידה כנגד מידה. למה קוראים לספר תיקוני זוהר, בשם תיקוני זוהר? איזה תיקונים הוא בא לתקן? הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לשמעון בן יעקב. "למה ישב רבי שמעון בר יוחאי 12 שנה במערה?". "מדוע יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום?". "מה הקשר בן רבי יוסי ליוסף הצדיק?" לצפייה לצפייה
10018ויגש- להאמין שכרגע זהו רצון ה'! "שפת אמת לפרשת ויגש". מה רצה יהודה בכל דבריו?! הרי הוא לא חידש כאן כלום ואף לא ביקש מאומה?! "חידוש של השפת אמת לפרשת ויגש" המבאר שכשאדם מבין שבעת צרה זהו רצון ה' יתברך אזי הקב"ה מוציאו מאפילה לאורה... לצפייה לצפייה
10019ויגש- לחיות זה לא רק לנשום! "דבר תורה ויגש". מדוע יעקב לא האמין לבנים שלו? 12 שבטי י-ה היש חשש שישקרו לו?!. גם לאחר חוסר האמון הוא בסוף מאמין רק לאחר שהוא רואה את העגלות. "לשם מה נדרש יעקב לראות את העגלות בכדי להאמין שיוסף חי?" מעובד מ- "שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום" לצפייה לצפייה
10020ויגש- יוסף ליווה אותם הוא חי! "דבר תורה פרשת ויגש". "עוֹד יוֹסֵף בְּנִי חָי" מה הביא את יעקב להגיע למסקנה שיוסף חי?. מה היה בעגלות ששיכנע את יעקב שיש מה לרדת למצרים כי יוסף חי! ביאורו של המהר"ל בגודל מצוות לוויה. ותשובת ה'כלי יקר' לשאלה: מה יש במצוות הליווי שזאת מצווה כזו חשובה? לצפייה לצפייה
10021ויגש- אחדות תביא גאולה! "שיחה לפרשת השבוע ויגש". "וַיַּרְא אֶת הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם" מה מיוחד בעגלות הללו ומה הקשר לעגלה ערופה?!קטע משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לצפייה לצפייה
10022ויגש- אם הוא מזמין, הוא חי! "פרשת ויגש משל ונמשל". רק לאחר שיעקב אבינו רואה את העגלות הוא בעצם מאמין - "ותחי רוח יעקב אביהם"?! "סיפור לפרשת ויגש" המבאר שברגע שיוסף הזמין אותו שירד למצרים משמע שהוא נשאר יהודי! לצפייה לצפייה
10023ויגש- צדיק לא שוכח עניינים שבקדושה! "פרשת ויגש סיפור עם מוסר השכל". למה מסר יוסף דווקא סימן זה - עגלה ערופה, ולא נקט סימנים אחרים כדי שיעקב אביו יאמין שנשאר בצידקותו ואיננו רשע? ביאור נפלא על ידי "סיפור על הגאון מווילנה". לצפייה לצפייה
10024ויגש-אני לא באמת זקן "סיפור לשבת ויגש". איך הצליח הגאון בעל שאגת אריה בגיל שבעים לשכנע את בני העיר לעת זקנה, שהוא מתאים לכהן כרב בעיר מץ? ומה הקשר לפרשת השבוע פרשת ויגש?... מובא מהעלון "אגעדאנק לפרשת ויגש" לצפייה לצפייה
10025ויגש- איך להתנהג בעת מבחן? "פרשת ויגש סיפור" המסביר למה יוסף לא מיישם על אחיו את ההלכה הבא להורגך השכם להורגו?! אמר יוסף מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים. "סיפור על הרבי העשיל" המלמד את הדרך שהתווה לנו יוסף הצדיק. אין בונים את עם ישראל על חורבן זולתו! לצפייה לצפייה
10026ויגש- מי יכול לפתוח ישיבה? "דבר תורה ויגש". מדוע בחר יעקב אבינו לשלוח את יהודה לבנות לו ישיבה בארץ גושן? הרי השבט שהקדיש עצמו לתורה היה שבט לוי -הוא הרבה יותר מתאים?!... לצפייה לצפייה
10027ויגש- ומה נענה אנחנו?! "פרשת ויגש משל". אוי מיום התוכחה. ומה יוסף הקטן של שבטים, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו - כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה! "משל ונמשל לפרשת השבוע ויגש" לצפייה לצפייה
10028ויגש- האבא מרחם על הבן! "ממתק לפרשת השבוע ויגש". ביאור נפלא המובא בספר 'אהל מועד' המסביר זאת על פי "סיפור עם הרבי מקוצק" והראיה מפרשת השבוע שלנו - פרשת ויגש לצפייה לצפייה
10029ויגש- סודו של יעקב "וורט לפרשת ויגש". איזו שייכות יש בין אמירתו של יוסף "אני יוסף" לשאלה הנלווית "העוד אבי חי"?! ועוד, מדוע מיד לאחר שנתוודע יוסף לאחיו קטע את המשך דבריו בשאלה על אודות אביו?! ביאור נפלא של ספר עצי הלבנון... לצפייה לצפייה
10030ויגש- איך שכחתם אותי?! "ויגש משל ונמשל". יוסף קטן שבשבטים היה, ולא היו יכולים (אחיו) לעמד בתוכחתו... על מהות תוכחתו של הקב"ה לכל אדם המשיל ה"בית יצחק" את המשל הנפלא... לצפייה לצפייה
10031ויגש- להיזהר מעצבות "משהו קטן לפרשת ויגש". המובא בעלון 'שיחת השבוע' ומסביר מה ראה יוסף צורך להזהיר את אחיו על העצבות?... ואמרה שאמר רבי אהרון מקרלין לפירושה של "עצבות"... לצפייה לצפייה
10032ויגש- דקדוקי רש"י בפרשת ויגש "פרשת ויגש דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת ויגש בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם... לצפייה לצפייה
10033ויגש- דיוקי קריאה בתורה "דיוקי קריאה בתורה לפרשת ויגש" דגשים בפרשת תולדות לקוראים בתורה ולמעוניינים להעשיר את הידע בדקדוק פרשת השבוע ויגש. נכתב על ידי הרב פינחס כהן שליט"א לצפייה לצפייה
10034ויגש- ברכה של אבא "פרשת ויגש וורט קצר". רעיון לפרשת ויגש הממחיש מהי ההשפעה של ברכה של אבא על הילדים. וכמה צריך לגרום נחת להורים על מנת שנזכה לברכתם ולא חלילה להפך... "ויגש וורט קצר" לצפייה לצפייה
10100הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת "הקשר בין פרשת ויגש, לעשרה בטבת". "מדוע נקרא בית המקדש בשם צוואר?". "מדוע נקרא בית המקדש בכינוי: בית חיינו?" "וּלְפִי שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ. חָרְבָה עִירֵנוּ וְשָׁמֵם בֵּית מִקְדָּשֵׁנוּ. וְגָלָה יְקָרֵנוּ וְנֻטַּל כָּבוֹד מִבֵּית חַיֵּינוּ". לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏