דבר תורה > מאמרים > חגים > חג שבועות

130000שבועות - שמות החג וביאורן שמותיו של חג השבועות, טעמים שנתנו חז"ל לכל שם מ"חמשת השמות של חג השבועות"... מתאים כפתיחה ל-"שיעור לחג השבועות" או כ- "דבר תורה לשבועות" לצפייה לצפייה
130001שבועות - "עמלה של תורה" עה מלומדי התורה? יתכן ואילו היה מאפשר להבינה בקלות כולנו היינו כיום ראשי ישיבות?!...ביאור מיוחד בדרך של "משל ונמשל לחג מתן תורה" לצפייה לצפייה
130002שבועות - "מאכלי חלב בשבועות" עות"?. "מהי הסיבה שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות"?. מהם הטעמים למנהג לאכול "מאכלי חלב" ב"חג השבועות". מבחר תשובות מ- "מדרשי חזל לחג השבועות" לצפייה לצפייה
130003שבועות - "ההקבלה בלוחות הברית" על עשרת הדיברות לחג השבועות. על ההקבלה שבין הצד הימני של עשרת הדיברות לבין הצד השמאלי שלהם. "וורט לחג השבועות"... לצפייה לצפייה
130004שבועות- מצווה לאכול בחג השבועות טוב? רעיון נפלא שמביא הבעל שם טוב לחג השבועות בדבר המצווה לאכול בחג השבועות בדרך של משל ונמשל... בנוסף ה"אכילה" היא ההבדל בנינו לבין המלאכים... לצפייה לצפייה
130005שבועות- "למה נמשלה התורה למים"? ה דברים שמביא המדרש. בנוסף רעיון נפלא המהווה "דמיון בין התורה למים" בהנאה שיש לסובבים מאחד שהוא מבושם בתורה... לצפייה לצפייה
130006שבועות- צניעות היא המפתח לקבלת התורה רה במדבר"? ועוד למה בחר ה' בהר סיני במקום הגלבוע, התבור, החרמון? מפני שהיה עניו. אז היה בוחר בוואדי או בעמק?! והסיבה שמשה רבנו קיבל תורה מ-סיני(ולא ב-סיני)... לצפייה לצפייה
130007שבועות- דבש וחלב סמל ההיפוך נך" - נמשלה התורה לדבש וחלב. מדוע? ועוד "מדוע התירה התורה לאכול דבש"? הרי כלל יש בידנו: "הבא מן הטמא- טמא"? הדבורה טמאה לאכילה והדבש היוצא ממנה צריך להיות אסור?! "דבש וחלב סמל ההיפוך"... "הדמיון בין חלב ודבש ללומדי התורה" לצפייה לצפייה
130008שבועות- התורה היא לקח טוב תי אל תעזובו" משל ונמשל שמביא המדרש להבנה שטובה תורה מכל סחורה... בנוסף שאלתו של ה"עץ יוסף" על המדרש ותשובתו הנפלאה... טובה תורה מכל סחורה... לצפייה לצפייה
130009שבועות- הפעם של ה-101 פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד" מהי המשמעות של הפעם ה- 101? מה הביא את הגאון מוילנא להיות "גאון"?! סיפור אישי של הגאון מוילנא... "ההבדל בין לזכור ולשכוח" לצפייה לצפייה
130010שבועות- מסירות נפש בלימוד התורה ל איזו מסירות נפש מדובר כאן?! רעיון נפלא המבאר איך שיעבוד הרצונות גם שכאין "חשק" ללמוד היא המסירות נפש שהקב"ה מבקש מאיתנו... לצפייה לצפייה
130011איך מתכוננים לחג השבועות ההשפעה של החג?! איזו הכנה נדרשת מאיתנו לקבלת התורה? רעיון נפלא בדרך של משל ונמשל המבאר מהי ההכנה הנדרשת מאיתנו לחג מתן תורה... לצפייה לצפייה
130012שבועות- כוחו של האדם השוקד על התורה של שמביא הגאון רבנו יוסף חיים בספריו המתאר כיצד האדם השוקד על התורה מאירה היא אותו באור יקרות עד שהקב"ה מתנהג עמו בהנהגה מיוחדת... לצפייה לצפייה
130013שבועות- התורה יקרה מזהב ומתוקה מדבש! ב ומתוקה מדבש! וכך הוא אומר: "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים" רעיון נפלא המובא בחוברת בהלכה ובאגדה המבאר את המעלות והחסרונות של דבש וזהב וכיצד לימוד התורה עולה עליהן לאין ערוך... לצפייה לצפייה
130014"למה קוראים מגילת רות בשבועות?" וברת בהלכה ובאגדה לשבועות: הסיבות לקריאת "מגילת רות בחג השבועות": רקע והקדמה על תקופת המגילה ומה שקדם לה, "מי כתב את מגילת רות"? כל אלה לפניכם... לצפייה לצפייה
130015חג השבועות - יום הדין! אזניים בחג השבועות?!. ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום לצורך לשפוך שיח לפני הקב"ה ביום הזה שלימוד התורה יהיה ערב לחיכנו... כמה לילדים שלנו יהיה טעם בלימוד התורה, כמה הם יהנו מלימוד התורה, כמה חשק יהיה להם בלימוד התורה – ילכו מרצון, או תצטרך לדחוף אותם ללמוד את התורה... לצפייה לצפייה
130016שבועות- חג המסוגל לגאולה הוא גלילאה שהקב"ה נתן לנו תורה משולשת לעם משולש, על ידי שלישי בחודש השלישי וההוספה שלו "ובזכות שלישי"... "מדוע אליעזר נתן לרבקה נזם ושתי צמידים?" והמסקנה שחג השבועות מסוגל לגאולה השלימה... לצפייה לצפייה
130017שבועות- ההתדרדרות המסוכנת! ת שואל את אלימלך, חודש לפני שהוא עזב את ארץ ישראל: "תגיד, נראה לך שיש מצב בדימיון הכי פרוע שלך, שאתה הולך להיות מחותן עם עגלון מלך מואב? נראה לך שבניך, פרנסי הדור, יתחתנו עם גויות?" התשובה הייתה ברורה וחדה – אלימלך היה זורק אותך מכל המדרגות... וצועק: "איך אתה מסוגל לדבר על בנים של גדול הדור כאן?!"... "מדוע נקראו מחלון וכליון בשמות האלה?". ביאור נפלא של החיד"א להסביר מהי "עבירה גוררת עבירה"... לצפייה לצפייה
130018שבועות- להיות אכזרי ולנצח! ע "יְהוּדָה בֶן תֵּימָא אוֹמֵר, הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר, וְקַל כַּנֶּשֶׁר, וְרָץ כַּצְּבִי, וְגִבּוֹר כָּאֲרִי לַעֲשׂוֹת. רִצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמָיִם" הוא משתמש בחיות כדי לתאר אדם?!. מדוע על האדם בחיר הנבראים ללמוד מבעלי החיים?! חלק משיחה של הרב רוזנבלום המבאר אגדה מ- "אגדות רבה בר בר חנה"... לצפייה לצפייה
130019שבועות- התורה והאש רה באש. ונשאלת השאלה: מה זה ההודאה הזאת, שקיבלנו את התורה באש... ואם לא היינו מקבלים אותה באש, לא היינו צריכים להודות על קבלתה?! "שיחה של הרב רוזנבלום לשבועות" ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ברא לו תורה תבלין - אתה מודה לקב"ה, שנתן לך את התורה באש... כי המושג של אש, זה דביקות בקב"ה! לצפייה לצפייה
130020שבועות- התורה היא חמצן! ת: איך היה מותר להלל הזקן לתת מחצית מהשכר שהרוויח, כדי להיכנס לבית המדרש?!. איך היה מותר להלל לעלות על הגג, כדי לשמוע דבר הלכה מפי שמעיה ואבטליון, בעוד שהוא מסכן את חייו?!. מדוע דווקא כשראו שזה הלל, אמרו "ראוי זה לחלל עליו את השבת"?! ביאור אחד לכל השאלות... לצפייה לצפייה
130021שבועות- ניתוק מהתורה משמעותו מוות! עקיבא". "אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים..." - "על איזה דברים בטלים נתפס פפוס"?. כיצד פפוס מסר את נפשו, כדי להציל את תושבי לוד? לצפייה לצפייה
130022שבועות- תורה שבעל פה בכפייה! ר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם...הרי התורה נקראת: "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם..." איך יתכן שמעמד הר סיני כולו, היה מוקף באיומים, כנגד כל המושג הזה של דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם?! ולשם מה, צריך חזקיה לקחת חרב ולאיים, שאם יצאו מבית המדרש ידקרו בחרב?! ביאור נפלא מתוך "דרשה של הרב ברוך רוזנבלום"... לצפייה לצפייה
130023שבועות- איך זוכים לתורה? ורם לאדם להיות גדול הדור?! מה זכו התנאים להגיע לרוממות כזו ולידיעת התורה? סיפורו של רבי אלעזר בן הורקנוס שהגיע למדרגה שמשה ביקש מהקב"ה שיהא זה מחלציי... לצפייה לצפייה
130024שבועות- איך קונים תורה? השני משיג יותר, תמהים איך הרב ההוא השיג חכמה כה עצומה... עלינו לדעת שמי שמחפש תורה היא הופכת לקניין עבורו... "סיפור לשבועות" הממחיש זאת באופן נפלא... לצפייה לצפייה
130025שבועות- ליהודי אין פנאי! צריך וחייב ללמוד תורה בכל רגע - ליהודי אין מושג כזה "תרבות הפנאי". וביאור נפלא לפסוק בתהילים פרק קיט פסוק קכו: "עֵת לַעֲשׂוֹת לַה' הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ"... לצפייה לצפייה
130026שבועות- תורה על הר סיני "חג השבועות דבר תורה קצר". תשובה של ספר "במחשבה תחילה" לשאלה: מדוע נבחר הר סיני לתת עליו את התורה? למה לא ניתנה התורה במישור? ומה הקשר שיש לכך שירגיש האדם שחברו – הוא ממש כגופו שלו למתן תורה על הר?!... לצפייה לצפייה
130027שבועות- לחץ חברתי מתוך בושה "חג שבועות וורט קצר". כל מי שאין לו בושה בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. וצריך להבין הקשר של מידת הבושה עם מה שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני - מדוע?! ביאור נפלא של ה'כתב סופר' וההוכחה שלו מפרשת מתן תורה... לצפייה לצפייה
130028שבועות- לקבל את התורה מעכשיו "חג שבועות סיפור חסידי". סיפור שסיפר האדמו"ר מבלזא על רבי מנדל מרימינוב זצ"ל כיצד הטמיע בבני עדתו את קבלת התורה מכאן ולהבא... לצפייה לצפייה
130029שבועות- הצורך בעשן במתן תורה "חידוש לחג שבועות". ביאור נפלא של רבי נחומקה מהורודנא זצ"ל בדבר העשן שהיה במתן תורה והשוני בין סוגי האנשים הפורשים מלימוד תורה... לצפייה לצפייה
130030שבועות- לזכות בכתר נוסף! "חידוש לחג השבועות". מדוע זכו בני ישראל בשני כתרים? הרי עשו רק מעשה אחד?! ביאורו הנפלא של רבי שלמה זלמן ליפשיץ בעל "חמדת שלמה" על שתי הבחינות בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
130031שבועות- סגולה להתמדה בתורה "חג שבועות סיפור קצר". מהי הסגולה להתמדה בתורה? הסגולה של הגאון הגדול רבי חיים קרייזווירט זצ"ל להתמדה בתורה... לצפייה לצפייה
130032שבועות- ההכנה למתן תורה "וורט קצר לחג השבועות". איך להתכונן לחג השבועות בחינת "נעשה ונשמע"?... לצפייה לצפייה
130033שבועות- גיגית אחת לכולם "וורט קצר לחג מתן תורה". כוחה של האחדות במעמד הר סיני הוא זה שנותן לנו את הכוחות לעמוד כנגד היצר ולקבל את התורה... לצפייה לצפייה
130034שבועות- מה אתה רואה?! "משל לחג שבועות". סיפור שסיפר רבי יוסף ליפשיץ ז״ל שהוא בעצם משל על איך שאנחנו רואים את שולחן החג... לצפייה לצפייה
130035שבועות- האחדות מגנה מנפילות "סיפור חסידי לחג השבועות". סיפור החסידי הממחיש מדוע האחדות מחזקת את האדם שלא ליפול לידיו של היצר הרע... לצפייה לצפייה
130036שבועות- מסירות נפש לתורה "חג השבועות חידוש קצר". ביאור נפלא על מאמר חזל במסכת שבת:"כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה פרחה נשמתן... הוריד הקב"ה טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם"... לשם מה היה צורך להחיות?!... לצפייה לצפייה
130037שבועות- ללמוד אפילו שקמים מאוחר! "דבר תורה קצר לחג שבועות". רעיון לחג השבועות המסביר מה אפשר ללמוד מכך שבני ישראל לפני קבלת התורה נרדמו וקמו מאוחר... לצפייה לצפייה
130038שבועות- תורה מוערכת בבית המדרש "סיפור לחג השבועות". סיפור על בנו של רב כהנא שחיפש מישהו שיעריך את התורה שלמד... לצפייה לצפייה
130039שבועות- הכל תלוי באימא שלך! "חיזוק לחג השבועות". ביאורו של האדמור מבעלזא לכך שכל הלימוד של הילדים תלוי על כתפיה של האימא הייתכן?!... לצפייה לצפייה
130040שבועות- סליחה, אתה החתן? "חג שבועות דבר תורה קצר"איך אפשר לזהות את החתן אם כולם לבושים בחליפות ובבגדים חגיגיים?! ביאור נפלא הקובע מיהו החתן באולם השמחות... לצפייה לצפייה
130041שבועות-בחר בנו?! "דבר תורה קצר לחג השבועות" איך יתכן לומר שהקב"ה בחר בנו?! הרי הוא חיפש עם, עבר עם התורה ואף אחד לא רצה?! ביאור נפלא ששמעתי מפי "הרב אליהו אוזן" שליט"א "וורט קצר לחג השבועות" לצפייה לצפייה
130042שבועות- להתחבר לאבא "סיפור עם מוסר השכל לחג השבועות". סיפור המבאר מהי משמעות התורה לכל יהודי ואיך מתחברים באמצעותה להקב"ה סיפור לחג שבועות עם מוסר השכל... לצפייה לצפייה
130180מגילת רות- הבריחה של אלימלך ֶחֶם יְהוּדָה, לָגוּר בִּשְׂדֵי מוֹאָב - הוּא וְאִשְׁתּוֹ, וּשְׁנֵי בָנָיו" מדוע הפסוק הראשון במגילת רות לא מפרט מי היו האנשים שיצאו מבית לחם? והמגילה מקדישה פסוק נוסף לשמותם: "וְשֵׁם הָאִישׁ אֱלִימֶלֶךְ וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ נָעֳמִי וְשֵׁם שְׁנֵי-בָנָיו מַחְלוֹן וְכִלְיוֹן..." ביאור נפלא שהביא ר' יאיר לבקוביץ' ממדרשי חז"ל לצפייה לצפייה
130181מגילת רות- מצא מין את מינו תינו לא ירדו למצרים שהיה רעב?! אברהם ירד למצרים ויעקב ירד למצרים, אז מה רוצים מאלימלך?!. ועוד מדוע בחר אלימלך להגר דווקא לשדי מואב?! הייתי מבין אם היה בוחר להגר למצרים עם משפחתו - שם יש את הנילוס, אבל מה יש בשדי מואב? אם בבית לחם יש רעב אז בוודאי שגם במואב יש רעב?!. ביאור נפלא שהביא ר' "יאיר לבקוביץ" ממדרשי חז"ל לצפייה לצפייה
130182מגילת רות- האינטרס הלאומי של עמון ים מואביות – רות הייתה בתו של עגלון מלך מואב. איך יתכן שמלך מואב משיא את בנותיו למהגר שבא מארץ זרה - ללא יחוס? ועוד ליהודי?! ביאור נפלא ממדרשי חז"ל שהביא "ר'יאיר לבקוביץ" כיצד מצא עגלון הזדמנות לשיפור התדמית הלאומית של מואב... לצפייה לצפייה
130183מגילת רות- ההבדל הוא בצימאון! ת רות כלתה? "במה שונה היהודי מן הגוי?". ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום להבנה שכשיש צימאון והשתוקקות – זהו סימן שאתה יהודי! לצפייה לצפייה
130199מגילת רות והתורה שבעל פה גילת רות בחג השבועות"? למה הקב"ה גלגל את העניינים כך שדוד המלך יהיה מצאצאי רות? וכי לא היה יותר קל אם הוא היה נולד לאיזה יהודי מיוחס?! לשם מה בועז מזהיר את נעריו שלא יכלימו את רות?. מדרשי חז"ל המבארים את הצורך בקריאת מגילת רות דווקא בחג השבועות... מאת ר' "יאיר לבקוביץ'". לצפייה לצפייה
130299שבועות- "סיפור מגילת רות" חז"ל מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לשבועות. "סיפורה של מגילת רות" בדרך מיוחדת החל מתקופת השופטים, על אלימלך ומשפחתו, "למה נענש אלימלך"?, עורפה ורות, מיתת מחלון וכליון, סיום הרעב והיציאה לדרך, בועז - שופט ישראל, "רות בשדה בועז", "מעלותיה של רות", רות יורדת אל הגורן, רות חוזרת לבית נעמי, מצות ייבום וגאולת השדה, מפרץ עד דוד. לצפייה לצפייה
130300שבועות - "ההצעה לאומות העולם" לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. "הצעת קבלת התורה לאומות העולם". "משל ונמשל לשבועות" המבארים מדוע בחר הקב"ה דווקא את המצוות שלא ימצאו חן בעיניהם?!. בשני כתרים נכתרו ישראל. מהיכן באו הכתרים? לצפייה לצפייה
130301שבועות- מעלת אמירת "נעשה ונשמע" לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. מעלת אמירת "נעשה ונשמע". "משלים ונמשלים לשבועות" המבארים מהי הזכות - המתנה הנפלאה שנתן הקב"ה לישראל ומדוע לא נתן אותה לגויים... לצפייה לצפייה
130302שבועות- ענווה של הר לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. היכן ראינו שהר סיני עניו? "משל ונמשל לחג מתן תורה" המבארים היכן הנקודה שהר סיני גילה את ענוותנותו בשונה מהההרים הגבוהים, הר תבור והר כרמל... לצפייה לצפייה
130303שבועות- "הוויכוח בין משה למלאכים" שבועות" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. כשמשה רבנו ענה למלאכים שאין ראוי שהתורה תישאר אצלם, מאחר ואין להם שייכות בקיום מצוות התורה, כמו "כבד את אביך ואת אמך", לא תרצח וכו', וכי המלאכים לא ידעו זאת?! בוודאי שידעו! אם כן, מה חידש להם משה, שבגלל זה הסכימו שייקח את התורה? "משל ונמשל להבנת כוחם של חכמי ישראל". לצפייה לצפייה
130304שבועות- "מתן תורה בהר סיני" ך חוברת בהלכה ובאגדה לשבועות: "מתן תורה", "ספירת העומר, "ריב ההרים", משה והמלאכים, ההקדמה לנתינת התורה, רצון ה' לדבר עם משה לפני כולם והתנגדותם של בני ישראל, ה' מציע את התורה לאומות העולם, "מעמד הר סיני", "לוחות הברית", משה אמת ותורתו אמת לצפייה לצפייה
130305שבועות- "מה רצו המלאכים ממשה" חג השבועות" מתוך חוברת בהלכה ובאגדה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. לשם מה היה צורך למלאכים לעכב את התורה שתישאר אצלם בשמים, הלוא יודעים הם, כי התורה היא בעבור ישראל שיקיימוה, והם אינם שייכים בכלל לזה? ואם כן, "מה רצו המלאכים ממשה רבנו"? "חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה". וההבנה שחג עצרת - שבועות - מתן תורה, הוא בחינה רוחנית, הכל תלוי באדם עצמו... לצפייה לצפייה
130400"הלכות חג השבועות" ות של הרב שלום דוד נקי שליט"א שער ההלכה: שבועות מן התורה המקור בתורה. חיבת עם ישראל לתורה. ההכנה לקראת מתן תורה, ימי קדושה ושמחה, "המנהג לקשט את בתי הכנסת והבתים בבשמים" ואלו ש"לא נהגו להעמיד עשבי בשמים בבתי הכנסת" לצפייה לצפייה
130401שבועות- ההכנות לחג השבועות ברת בהלכה ובאגדה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. לשמוח ולשמח, אשרי משכיל אל דל, "אמר הקב"ה: אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך", הכנת נר דלוק, "הדלקת נרות וברכת שהחיינו בחג השבועות", "הלכות לחג השבועות שחל במוצאי שבת", "דינים לחג השבועות שחל ביום שישי" - עירוב תבשילין. לצפייה לצפייה
130402שבועות- "הלכות לליל שבועות" שבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א. "דיני תפילת ערבית בליל חג השבועות", "דיני תפילת ערבית בליל חג השבועות שחל במוצאי שבת", "דיני הבדלה בליל חג השבועות שחל במוצאי שבת", סעודות החג, ברכת המזון ויעלה ויבוא, לצפייה לצפייה
130403"סדר הלימוד בליל שבועות" בועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: מעלת הלימוד כל הלילה, סדר הלימוד, והסיפור הנורא שסיפר הרב הגדול רבי שלמה הלוי אלקבץ זיע"א [המחבר פיוט "לכה דודי" הנאמר בכל תפוצות ישראל בערב שבת] מה שעיניו ראו... ודין ברכות התורה למחרת בבוקר. לצפייה לצפייה
130404הלכות ברכות המצויות בליל שבועות חוברת בהלכה ובאגדה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: ברכות הנהנין והזהירות הנדרשת שלא לברך ברכה לבטלה, הזהירות בברכה אחרונה במהלך הלילה, שינוי מקום באכילת עוגה או פירות משבעת המינים, שינוי מקום באכילת פירות שאינם משבעת המינים או בשתיית משקים, ברכת 'שהחיינו' וזמן ברכה אחרונה... לצפייה לצפייה
130405"סדר הבוקר בחג השבועות" שבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: דיני ברכות השחר לנעורים כל הלילה, אימתי עמוד השחר?, לא להאריך בתפילה, "האם צריך לעמוד בעשרת הדיברות" בחג השבועות?, כבד את אביך - ומורא רבך כמורא שמים... לצפייה לצפייה
130406"סדר היום בחג השבועות" אגדה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: עיקר מצוות השמחה באכילת בשר ושתיית יין, עבודת ה' האמתית במועדים, יום המים, קריאת תהילים בחג השבועות, להכניס ספר תורה לבית הכנסת בחג השבועות, מגילת רות, ספר המצוות, עלייה לרגל, אסרו חג, לצפייה לצפייה
130407שבועות- הלכות יום טוב דה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: תפילות יום טוב והשינויים ביום טוב שחל בשבת, דיני הלל ויג' מידות, הלכות חג בחג,מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב, רפואה ושעון שבת. לצפייה לצפייה
130408שבועות- "הלכות עירוב תבשילין" ועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "מהו עירוב תבשילין"?, "מי הפטורים מעירוב תבשילין",זמן הנחת העירוב, "כיצד עושים עירוב תבשילין"?, זמן ההכנות לשבת, "האם מותר לאכול את העירוב"?, "מה הדין אם אבד העירוב"?, לצפייה לצפייה
130409שבועות- הלכות תלמוד תורה באגדה לשבועות של הרב שלום דוד נקי שליט"א: החיוב על כל יהודי, תחילת דינו של אדם, עני, עשיר ורשע באים לדין לאף אחד אין תירוצים... רק אם נעמול בתורה ובמצוות, נוכל לצפות לשכר לעולם הבא... לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏