16030יתרו- עשרת הדיברות חטיבה אחת! "פרשת יתרו דבר תורה". רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת יתרו, המסביר מדוע שני לוחות הברית הם חטיבה אחת - והעובר על עבירות שבין אדם לחברו בדרור עובר גם על עבירות שבין אדם למקום. ראיה לכך שמביא הרב אברמסקי בספרו חזון יחזקאל... לצפייה לצפייה
128000"שבת הגדול" "דבר תורה לשבת הגדול". "למה קוראים לשבת הגדול בשם זה": "שבת הגדול"? מה הטעם שקוראים לשבת הגדול: "שבת הגדול" ולא שבת הגדולה?!מבחר פירושים על הסיבה לשם "שבת הגדול" ולייחודיות של שבת זו. "מניין שליל הסדר משפיע ברכה לכל השנה"?... לצפייה לצפייה
128001שבת הגדול- השקר ביום שבת "דבר תורה לשבת הגדול" אם את כל המועדים אנו קובעים לפי התאריך שלהם בכל חודש ולא על פי היום בשבוע. איך יתכן ששבת הגדול נקראת כך על שם הנס הגדול שהיה בי' בניסן שחל בשבת?! למה בני ישראל לא שיקרו למצרים לגביי השה הרי זה פיקוח נפש?! תשובתו הנפלאה של הרב סורוצקין... לצפייה לצפייה
128005ערב פסח- החיוב לתת קמחא דפסחא "סיפורים לחג הפסח". שני סיפורים קצרים לחיזוק לקראת חג הפסח על הצורך והחובה לתת "מעות חיטים" = "קמחא דפסחא" לעניים על מנת שיוכלו אף הם לקיים את מצוות הפסח כהלכתו... ואיך הצליח רבי מנדלי מליסק זצ"ל לדרבן את הקהילה עד שמיד התנדבו כולם לסייע למשפחות הנזקקות... לצפייה לצפייה
128006שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח "סיפור קצר לערב פסח". סיפור נפלא שהיה עם הרב הקדוש מאפטא בעל ה"אוהב ישראל" המביא לתובנה את החשיבות של שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח... מתאים כהקדמה ל- "שיעור בהלכות פסח" לצפייה לצפייה
128007תפילה מעומק הלב למצות מהודרות בפסח "דבר תורה קצר לפסח". החומרות הרבות והידורי ההלכה הרבים והנפלאים שנוהגים באפיית המצות ובשמירתן בערב פסח יש להתפלל שאכן נצליח לעמוד בהם... סיפור על הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולוביציק זצ"ל על תפילה של יהודי שנענתה מיד... לצפייה לצפייה
128008ערב פסח - ההידור אל מול הכעס "סיפור קצר לחג הפסח". מעשה שסיפר הצדיק רבי ישראל הגר מויזניץ זצ"ל המלמד מהי ההנהגה הנכונה הנדרשת מיהודי בטרם יכנס חג הפסח... מה עדיף ספק חמץ או עבודה זרה?... מתאים כ- "שיחה לפני חג הפסח" לצפייה לצפייה
128009ערב פסח - תהיה עבד תקבל הכל... "סיפור יפה לליל הסדר". מדוע כשהרשע רשע שואל מה העבודה הזאת לכם? אומרים לו מיד: "אילו היית שם לא הייתה נגאל" מהיכן הגיעו למסקנה הזו?! סיפור לחיזוק השייכות שלנו לה' יתברך: מי שמרגיש שהוא עבד והקב"ה הוא אדון שלו, הרי שהאדון ידאג לו, לכל מה שהוא צריך... לצפייה לצפייה
128010ערב פסח- רגישות לזולת "שני סיפורים לפסח על רגישות לזולת ותבונה". סיפור על התבונה של רב העיר בהתייחסותו לעני בערב פסח. בנוסף סיפור מליצי על עני שהציג את קשייו לפסח בדרך מיוחדת... לצפייה לצפייה
128011לימוד זכות והנהגה מחמץ בפסח "דבר תורה לפסח". התורה מצווה: "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך" סיפור נפלא על סנגירון של ישראל הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל כיצד מצא ללמד זכות על בני ישראל דווקא ממצוות חמץ בפסח... מתאים כ- "שיחה לפני חג הפסח" לצפייה לצפייה
128012חג הפסח כנגד אברהם אבינו "רעיון נפלא לחג הפסח" והקשר שלו אברהם אבינו. מדוע נזכרים להזמין אורחים רק כשיושבים כבר לסדר ועד בפתיחת ההגדה אנו אומרים :"הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם. כָּל דִּכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכוֹל. כָּל דִּצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח..."?! לצפייה לצפייה
128013פסח- התיקון לחטא לשון הרע רעיון נפלא ל"מהותו של חג הפסח". הפה "משחק" תפקיד בירידה למצרים, בשיעבוד, בתקווה ליציאה ממצרים והקשרו לחג הפסח שקיבלנו כתיקון לחטאי הלשון... מפרעה = פה רע לפסח - פה סח... לצפייה לצפייה
128014פסח- בדיקת החמץ לאור הנר "רעיון נפלא לבדיקת חמץ". בדיקת חמץ היא בדיקה פנימית - מציאה של ה"חמץ" בתוך הנפש של כל אחד. רעיון נפלא של חז"ל לבדיקת החמץ דווקא לאור הנר והקשרו לנפש האדם... מליצה יפה הממחישה את אופן הבדיקה... לצפייה לצפייה
128022ליל הסדר- היערכות נכונה "ההכנה לליל הסדר". מהי ההכנה הנדרשת מאיתנו לקראת "ליל הסדר". מהם המכשולים שיכולים להוות בעייה? וכיצד ניתן להיתגבר עליהם על מנת לשתף את כל בני הבית ולשמור על עירנותם? טיפים ועצות לליל הסדר... לצפייה לצפייה
128023פסח- שמחת החג "משל מליצי לחג הפסח". משל לחג האביב המבהיר שאל לנו בכל המרתון של ההכנות לחג - לשכוח חלילה את המצווה העיקרית שיש בכל חג והיא: "שמחת החג"... לצפייה לצפייה
128024פסח- "למה שותים 4 כוסות"? "רעיון נפלא לפסח". מדוע שותים 4 כוסות בליל הסדר? מוסבר על ידי שאלה ששואל המהרש"א על מעשה שמביאה הגמרא בדיון שהובא לפני אלכסנדר מוקדון... מתאים כ- "פרפראות לחג הפסח"... לצפייה לצפייה
128025פסח- ביטול הפסח בימי מרדכי "דבר תורה לחג הפסח". מהי הסיבה שבגינה ביטל מרדכי את לליל הסדר ומצוות 4 כוסות? ומהי הסיבה שהביאה את אסתר המלכה לומר לו לעשות זאת?... מה היה הלחץ לצום דווקא בליל סדר וכי לא ניתן היה לדחות זאת לחול המועד הרי הגזרה הייתה לעוד 11 חודש?! למה לבטל את מצוות הפסח?! ביאורים נפלאים של התפארת שלמה ודברי סופרים. לצפייה לצפייה
128026ליל הסדר- למה שמים שלוש מצות? "ליל הסדר הלכה למעשה". "למה שמים שלוש מצות"? "מדוע אוכלים כרפס"? מהי הסיבה לשם "כרפס" אם יש עדות שאוכלים תפוח אדמה?! "מה הטעם לחרוסת"? ו"מדוע נקראת החרוסת בשם זה"? ביאורים נפלאים מתוך הגדה ומתוק האור. לצפייה לצפייה
128027פסח- "חג של חינוך" דע מאין באת! "דבר תורה לשולחן בליל הסדר". רעיון נפלא במשל ונמשל לליל הסדר המבאר את משמעות המילים: "עבדים היינו לפרעה במצרים" בהקשר לשאלה שיכול הילד לשאול: היכן העשירות הגדולה? איך יתכן שאנו בני חורין ומסובין לשולחן ערוך ואוכלים לחם עוני?!... לצפייה לצפייה
128028למה נקרא: ליל ה"סדר" חידוש נפלא ועצום של בעל ה"תפארת שלמה" לליל הסדר. למה קוראים ללילה זה ליל ה"סדר"? חג הפסח וליל הסדר נעשים ברובד הפשוט לכל המסובים אך חייבים להבין שבכל מנהג ומצווה בלילה הזה הרבדים עמוקים בהרבה... לצפייה לצפייה
128029פסח- למה מסובבים את הקערה "טעמי המנהגים לפסח". "מדוע מסובבים את קערת הסדר?" יש כאלה שנוהגים לסובב את קערת הסדר, חלקם בין המסובים וחלקם נוהגים לסובבה מעל ראשי המסובים מהו המקור לעניין הזה?. יש המסובבים ב"הא לחמא עניא" ויש בקטע של "בבהילו יצאו..." מהו הטעם למנהג סיבוב הקערה? לצפייה לצפייה
128030פסח- רב של גאולה "חג הפסח דבר תורה לליל הסדר". דבר תורה לליל הסדר המבאר מדוע באו כל הרבנים החשובים לתלמידם רבי עקיבא, לעשות איתו ליל סדר בבני ברק?... לצפייה לצפייה
128031פתגם לפסח- חירות ותלמוד תורה "פתגם חכם בנושא פסח". פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על פסח" פתגם לפסח של רבי מנחם מנדל מקוצק עם ביאור והדרכה לחיים... לצפייה לצפייה
128485למה לא נזכר שמו של משה רבנו בהגדה של פסח? "הגדה של פסח - רעיון לשולחן הסדר". משה רבנו השתדל כל כך בהוצאת עם ישראל ממצרים ודווקא שמו כלל לא נזכר בהגדה של פסח הייתכן?! ביאור נפלא של דודו של ה"בית יוסף" על פי המדרש בדרך של משל ונמשל... לצפייה לצפייה
128486"למה לא מברכים על המגיד"?! רעיון נפלא ל"מגיד" בליל הסדר. אם כמעט על כל מצווה שבאה מזמן למזן מברכים ברכה המיוחדת למצווה כגון: שופר,מגילה, סוכה, לולב וכדומה.. מדוע לא מברכים על ההגדה בליל הסדר?! רעיון נפלא של החתם סופר זצ"ל לצפייה לצפייה
128487למה לחם עוני כשאנו בני חורין?! "משל נפלא לליל הסדר" לפני קריאת ההגדה. "מדוע אוכלים מצה - לחם עוני" והרי אנו כעת מסובים לשולחן כדרך העשירים?! "משל נפלא על פתיחת ההגדה" דווקא ב-"הא לחמא ענייא"... לצפייה לצפייה
128498פסח- "ואותנו קידשת מכל העמים" "סיפור לליל הסדר". סיפור המבאר שהמנהג בליל הסדר הוא חשוב מאין כמותו אך כשהוא בא בד בבד עם קיום מצוות הסדר... מנהגים בלבד ועוד על חשבון קיום מצוות הסדר הרי הם חסרי טעם ומפספסים את המטרה שלשמה הונהגו... לצפייה לצפייה
128499"פרפראות להגדה של פסח" "חידושים ורעיונות להגדה של פסח". שלשה רעיונות שניתן לשלבם תוך כדי קריאת ההגדה על מנת לשמור על עירנותם של המסובים... לצפייה לצפייה
128500מההגדה- למה 10 המכות? "דבר תורה לליל הפסח". רעיון להגדה של פסח. מדוע נתן הקב"ה דווקא עשר מכות? האם לא היה די במכת בכורות?! לצפייה לצפייה
128501מההגדה- הצורך בסימנים למכות "רעיון נפלא לומר בליל הסדר". "רבי יהודה נתן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב". מדוע הוצרך רבי יהודה לתת בהם סימנים?! הרי כל אחד יכול לזכור את עשרת המכות?! לצפייה לצפייה
128502מההגדה- "והיא שעמדה לאבותינו ולנו" רעיון נפלא לליל הסדר מההגדה של פסח. "והיא שעמדה לאבותינו ולנו" מה עמד לנו?! רעיון נפלא לטעם שכשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים דווקא את כוס היין ומכסים את המצות... לצפייה לצפייה
128503המספר 4 בהגדה של פסח "דבר תורה לשולחן ליל הסדר" על המספר 4 בהגדה. ותשובה לשאלה: למה דווקא 4 כוסות יין נדרשות לזכר 4 לשונות של גאולה? מדוע נבחר דווקא היין לסמל את ארבעת הלשונות של הגאולה?!... ההתעלות משלב לשלב... לצפייה לצפייה
128504חלומו של שר המשקים ו4 כוסות "רעיון לליל הסדר" מה"תורת חיים". המבאר את הקשר בין חלומו של שר המשקים לגאולתם של עם ישראל ממצרים ואת ההתארגנות של יוסף לקראת השיחרור ממצרים ללא בעיות... ומה הקשר לארבע כוסות ששותים בליל הסדר... לצפייה לצפייה
128505ארבע כוסות הם כדי לומר תודה "רעיון של המהרש"א לליל הסדר". הסיבה של שתיית ארבע כוסות בליל הסדר הרי הם כאמירת תודה להקב"ה שגאל אותנו מארבעת הדברים המגבילים את האדם מללמוד תורה... יציאה מעבדות לחירות... לצפייה לצפייה
128506מההגדה- המשמעות של "דיינו" "רעיון נפלא מההגדה של פסח". הפיוט "דיינו" טומן בחובו שאלות רבות. אנו אומרים בו: "אליו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"!הייתכן?! מה להתקרבות להר סיני ללא קבלת התורה?!... 3 תרוצים נפלאים... לצפייה לצפייה
128507פסח- תהיה עבד תקבל הכל "סיפור נחמד להגדה של פסח". המבאר מדוע עונים לרשע ששואל "מה העבודה הזאת לכם?" משביתים אותו ואומרים לו בהחלטיות: "אילו היית שם - לא היית נגאל" על סמך מה קובעים זאת?! וההבנה: מי שמרגיש שהוא עבד והקב"ה הוא אדון שלו הרי שהאדון ידאג לו לכל מה שהוא צריך... לצפייה לצפייה
128508מההגדה- "אלו עשר המכות.." "משל נפלא של הילקוט שימעוני להגדה של פסח". הכבדת הלב של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... "משל נפלא המבאר לאן מביאה טיפשותו של מלך"... לצפייה לצפייה
128509מההגדה- "ההבדל בין חנוכה לפסח" "רעיון נפלא מההגדה של פסח" על "ההבדל בין חנוכה לחג הפסח". מדוע בהגדה של פסח אנו אומרים: "לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל" ואילו בחנוכה הפוך: "קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". ביאור נפלא של ספר מנוחת אשר... לצפייה לצפייה
128510מההגדה- "הרי זה משובח" רעיון נפלא לליל הסדר מההגדה של פסח. "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" מה ראה בעל ההגדה להשתמש דווקא במילה "זה"? ומדוע נקט המילה "משובח" ולא ישובח?!. בנוסף מדוע לא שמים כסף וזהב זכר ל"ויצאו ברכוש גדול"?! לצפייה לצפייה
128511"מילתא דבדיחותא לשולחן הסדר" "חכמה יהודית - מליצה חכמה לשולחן ליל הסדר". בעניין "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה" מתאים להפיג את המתח ולשמור על עירנות בקרב המסובים... מילתא דבדיחותא לשולחן הסדר לצפייה לצפייה
128512פסח- לחדד את האמונה שבנו "דבר תורה לחג הפסח". משל ונמשלהמבטאים את "הרעיון הטמון בליל הסדר" - חיזוק האמונה שבכל אחד ואחד מאיתנו... לצפייה לצפייה
128513חול המועד- לא להשאיר את הספר בבית "משל ונמשל לחול המועד". עצה נפלאה בדרך של "משל ונמשל לחג הפסח" המבארת שלא כדאי להשאיר את הספר בבית = את לימוד התורה שכן הדבר יגרום לירידה עתידית בלימוד התורה... לצפייה לצפייה
128588פסח- עבודת ליל הסדר: הכל לטובה! "שיחה לליל הסדר". "מהי עבודת ליל הסדר?". "מדוע לוקחים לליל הסדר דווקא יין אדום?!" איך אפשר לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר ולהיסב זכר לחרות, בעוד שאותו היין, הוא זכר לזה שפרעה שחט את ילדי ישראל ורחץ בדמם?! כל עבודת ליל הסדר, היא שנדע, שכל מה שהקב"ה עושה איתנו, זה כל לטובה! לצפייה לצפייה
128589פסח- לשעבד את כל הכוחות לה' "חידוש לליל הסדר". מה הקשר בין חמשת החושים לארבעת הכוסות וההסבה בהם?. מה הקשר בין התפילין לארבעת הכוסות בליל הסדר? ביאור נפלא של ה'שפת אמת'.. מתאים כ- "וורט קצר לליל הסדר". ארבע כוסות והסבה כנגד חמשת החושים... לצפייה לצפייה
128590פסח- ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של חיבה "דרשה לפסח". רעיון שמובא בספר 'שערי ליל הסדר' לגבי ארבעה כוסות... לא בדרך הרגילה שהם כנגד וְהוֹצֵאתִי, וְהִצַּלְתִּי, וְגָאַלְתִּי, וְלָקַחְתִּי, אלא כנגד ארבע לשונות של חיבה, שמחבב הקב"ה את כנסת ישראל. לצפייה לצפייה
128591פסח- ארבע כוסות כנגד ארבע אימהות "שיחה לפסח" קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום המבאר על פי דברי המהר"ל מפראג שכשם ששלושת המצות הם כנגד שלושת האבות, כך, ארבע כוסות כנגד ארבע אימהות. לצפייה לצפייה
128599פסח- "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" "דבר תורה לסיום ההגדה של פסח". מה הקשר בין סיום ההגדה בהצהרה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" לפסוק בתהילים: "יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך" חידוש נפלא של האדמו"ר ה"ייטב לב"... לצפייה לצפייה
128600פסח- חשיבות סיפור יציאת מצרים "הקדמה לסיפור יציאת מצרים" כפי שמובאת בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": יציאת מצרים - יסוד האמונה, אופן הסיפור של יציאת מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אברהם העברי, סוס תמורת שעורים?!, מיהו בעל הבירה?, "שהם משתחווים להבל וריק...", "אברהם אבינו בחנות הפסלים", אברהם מתייצב לפני נמרוד, הכנת כבשן האש וקידוש ה', ומלאה הארץ דעה את ה' לצפייה לצפייה
128601פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב א' "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח" שלב א': ריבוי על טבעי - מנין בני ישראל במצרים, ריבוי ילודה, מה היו תחבולותיו של פרעה לצמצום הילודה בעם ישראל? תחבולה ראשונה - עבודת פרך, תחבולה שנייה - הריגת התינוקות בעת הלידה, תחבולה שלישית - זריקת הבנים ליאור והצלת התינוקות. לצפייה לצפייה
128602פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב ב' "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח" שלב ב': משה במצרים - הולדת משה, גזירת עמרם ועצת מרים, הצפנת משה, בתיה 'מאמצת' את משה, משה בארמון פרעה, משה רואה בסבלותם של אחיו והבריחה למדין לצפייה לצפייה
128603פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב ג' "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח" שלב ג' "שעבוד בני ישראל במצרים": תקופת השעבוד במצרים, שעבוד הדרגתי, העבודה הקשה בחומר ובלבנים, בנים במקום לבנים!, עבודת הילדים, עבדות תמידית, עבדות תמידית, החלפת העבודה, עבודות בזויות, שחיטת הבנים, זביחת הבנים לעבודה זרה, ותעל שוועתם אל האלוקים לצפייה לצפייה
128604פסח- "סיפור יציאת מצרים" שלב ד' "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח" שלב ד' "משה רבינו - מושיעם של ישראל": משה במדין, התגלות ה' למשה מתוך הסנה, מדוע בחר הקב"ה לדבר עם משה דווקא מתוך הסנה?!, מטה האלוקים, משה חוזר למצרים, פקוד פקדתי, שלשת האותות, הזקנים נמלטים, איש לא עמד בפניהם, דין ודברים בין משה לפרעה, הכבדת העבודה על בני ישראל, משה מתלונן למה הרעות?!, הפיכת המטה לתנין ואי היכולת של פרעה לעשות מאומה... לצפייה לצפייה
128605"עשרת המכות" - מכת דם "עשרת המכות - מכת דם". "תיאור מכת דם" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": מדוע לקה הנילוס תחילה?, התראה חוזרת, הפך מימיהם לדם!, חרטומי מצרים מראים את כוחם, הבדל גדול היה בין מעשה אהרון למעשה החרטומים, ארץ מצרים נבוכה, האלילים מאכזבים, חיפוש נואש אחר מים, המצרים מתרוששים, רעבים ללחם ומתבוססים בדם. תוצאות מכת הדם. לצפייה לצפייה
128606"עשרת המכות" - מכת צפרדע "עשרת המכות" - מכת צפרדע". "תיאור מכת צפרדע" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": התראה, צפרדעים, צפרדעים, צפרדעים.., אין מפלט!, רעש מחריש אוזניים, אין מנוח!, כיצד ידעו הצפרדעים להבחין בין יהודי למצרי?, לב עיקש ופתלתול, עבודת פינוי הצפרדעים... לצפייה לצפייה
128607"עשרת המכות" - מכת כינים "עשרת המכות - מכת כינים". "תיאור מכת כינים" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": מנסים לחזור לשגרה, כינים בכל גבולם, מלחמה חזיתית, עייפות, רעב וצמא, סתימת פיות, שביתה באתר הבניה, כבהמות נידמו, אצבע אלוקים היא! "ההשלכות של מכת כינים" לצפייה לצפייה
128608"עשרת המכות" - מכת ערוב "עשרת המכות - מכת ערוב". "תיאור מכת ערוב" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": התראה, השגחה פרטית, יש דובים ויש יער!, התקפה חזיתית, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, אבל כבד, אין מנוס!!, שבוע של סיוטים במכת ערוב. לצפייה לצפייה
128609"עשרת המכות" - מכת דבר "עשרת המכות - מכת דבר". "תיאור מכת דבר" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": התראה במכת הדבר, מוות פתאומי, ממקנה בני ישראל לא מת אחד, הכבדת לב פרעה ואי הרצון לשלח את בני ישראל... לצפייה לצפייה
128610"עשרת המכות" - מכת שחין "עשרת המכות - מכת שחין". "תיאור מכת שחין" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": מעט המכיל את המרובה, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, קידוש ה', במכה זו תם שלב ב' של עשר המכות - עד"ש (ערוב, דבר, שחין), שבו לימד הקב"ה את האנושות כי הוא איננו רק בורא העולם, אלא אף משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא - "כי אני ה' בקרב הארץ". לצפייה לצפייה
128611"עשרת המכות" - מכת ברד "עשרת המכות - מכת ברד". "תיאור מכת ברד" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": ושמתי להם מקום לנוס שמה, ברד וגחלי אש!, מגורים משותפים עם בהמות, הרס הצמחייה, הברד פוסק "וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטוא, ויכבד לבו הוא ועבדיו"... לצפייה לצפייה
128612"עשרת המכות" - מכת ארבה "עשרת המכות - מכת ארבה". "תיאור מכת ארבה" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": בנערינו ובזקנינו נלך!, צבא של ארבה, חיסול המלאי, שבוע קשה, לא נשאר ארבה אחד!... לצפייה לצפייה
128613"עשרת המכות" - מכת חושך "עשרת המכות - מכת חושך". "תיאור מכת חושך" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": חושך מוחלט, חרדת מוות, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, וטהרתי את בני ישראל, אי אפשר לזוז!, חטטנים עלומים, קץ שם לחושך, אין תנאים עם הקב"ה!נפלאות ה' יתברך! לצפייה לצפייה
128614"עשרת המכות" - מכת בכורות "עשרת המכות - מכת בכורות". "תיאור מכת בכורות" על פי מדרשי חז"ל מתוך "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח": קרבן פסח, ביטול מוחלט של העבודה זרה, צליית השה ואכילתו, צליית השה ואכילתו,למכה מצרים בבכוריהם, מת כל בכור!!!, יום צהלה לישראל, יום צעקה לאויביהם! מות האלילים, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, תחיה ותראה... לצפייה לצפייה
128615"יציאת מצרים" "סיפור יציאת מצרים" שלב אחר שלב כפי שמובא בחוברת "בהלכה ובאגדה לפסח" שלב היציאה ממצרים: ויצאו ברכוש גדול, וה' נתן את חן העם, רכוש גדול, איסוף בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כך הוציא הקב"ה את בני ישראל ממצרים, בזרוע נטויה וביד רמה! לצפייה לצפייה
128617 "הִלְכוֹת מוֹצָאֵי פֶּסַח" מקבץ "הִלְכוֹת מוֹצָאֵי פֶּסַח" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: קְנִיַּת חָמֵץ, מִימוּנָה, בִּרְכַּת הַמַּצָּה לאחר הפסח, מוֹצָאֵי פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת. לצפייה לצפייה
128700חול המועד פסח- להאמין שיהיה טוב "דבר תורה לחול המועד פסח". "מדוע שמחים בחול המועד"?, הרי בני ישראל בזמן הזה ביציאת מצרים היו באי וודאות ברדיפה ופחד?! "רעיון יפה לחול המועד פסח" על ה"השגחה פרטית" של הקב"ה על כל צעד שלנו... לצפייה לצפייה
128701חול המועד פסח- לנצל את השבוע "משל ונמשל לחול המועד פסח". מדוע אדם שהולך לעבודה בימי חול המועד נקרא: "מבזה את המועדות"?! מה הקב"ה מצפה שנעשה שבוע שלם?!... משל ונמשל המבארים מהי מטרת חול המועד פסח... לצפייה לצפייה
128702"שבת חול המועד" "דבר תורה לשבת חול המועד". "דבר תורה קצר לשבת חול המועד" ביאור נפלא בפירוש הפסוק הנקרא בשבת חול המועד המדבר בבקשת משה לראות את כבוד ה' והקב"ה עונה לו: "וראית את אחורי ופני לא יראו" הייתכן?! וכי יש לקב"ה קדימה אחורה?! והלא אין לו גוף ולא דמות הגוף?! "סיפור לשבת חול המועד" המבאר זאת נפלא לצפייה לצפייה
128900"הלכות לחודש ניסן" מקבץ "הלכות לחודש ניסן" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לִמּוּד הִלְכוֹת הַפֶּסַח, פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ, יְמֵי שִׂמְחָה וִדּוּי בְּכָל חֹדֶשׁ נִיסָן, פָּרָשַׁת הַנְּשִׂיאִים, תַּעֲנִית, תִּקּוּן חֲצוֹת - 'תִּקּוּן רָחֵל' ו-'תִּקּוּן לֵאָה' בְּחֹדֶשׁ נִיסָן. לצפייה לצפייה
128901"הלכות ברכת האילנות" מקבץ "הלכות ברכת האילנות" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: טַעַם הַבְּרָכָה, נֻסַּח הַבְּרָכָה, כַּוָּנַת הַבְּרָכָה, זְרִיזִים מַקְדִּימִים לְמִצְווֹת, אִילָנוֹת מַאֲכָל, אִילָנוֹת מֻרְכָּבִים אוֹ עָרְלָה, רְאִיָּה ודין סגינהור, חוּץ לָעִיר, "דין בִּרְכַּת הָאִילָנוֹת בְּשַׁבָּת, דין "נָשִׁים בְּבִּרְכַּת הָאִילָנוֹת". לצפייה לצפייה
128902 "הלכות שַׁבַּת הַגָּדוֹל" מקבץ "הלכות שַׁבַּת הַגָּדוֹל" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: "מהו הַטַּעַם לְשַׁבַּת הַגָּדוֹל"?, מִנְהָגוֹ שֶׁל מָרָן הָרַב עוֹבַדְיָה יוֹסֵף זצ"ל כשהָיָה דּוֹרֵשׁ בְּכָל 'שַׁבַּת הַגָּדוֹל', עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, הַפְטָרַת 'שַׁבַּת הַגָּדוֹל', שַׁבַּת הַגָּדוֹל שָׁלוֹם. לצפייה לצפייה
128903"הלכות הַכְשָׁרַת הַכֵּלִים לְפֶסַח" מקבץ "הלכות הַכְשָׁרַת הַכֵּלִים לְפֶסַח" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: הַטַּעַם לְהַכְשָרַת הַכֵּלִים, מַעֲרֶכֶת מְיֻחֶדֶת לְפֶסַח, "הַמָּקוֹר מִן הַתּוֹרָה לְהַכְשָרַת הַכֵּלִים לְפֶסַח", "הֶכְשֵׁרוֹ כְּדֶרֶךְ תַּשְׁמִישׁוֹ": לִבּוּן, הַגְעָלָה, חִלּוּק בֵּין בְּלִיעַת אִסּוּר לִבְלִיעַת הֶתֵּר, "חָמֵץ שְׁמוֹ עָלָיו", בֵּאוּר וּמָקוֹר לַחִלּוּק בֵּין בְּלִיעַת אִסּוּר לְהֶתֵּר, כָּל כְּלִי הוֹלְכִים בּוֹ אַחַר רֹב תַּשְׁמִישׁוֹ, סִירִים, כַּפּוֹת, כַּפִּיּוֹת וּמַזְלְגוֹת, סַכִּין, מַצֶּקֶת, מֵיחַם מַיִם, מַחֲבַת, סִיר עוּגָה, תַּנּוּר אֲפִיָּה, מִיקְרוֹגָל לְלֹא גּוּפֵי הַשְׁחָמָה, חֲצוּבָה וְכִירַיִם", "הַהֶבְדֵּל בֵּין חָמֵץ לְבָשָׂר וְחָלָב", פְּלָטָה שֶׁל שַׁבָּת, פְּלָטָה שֶׁל שַׁבָּת, שַׁפּוּדִים וּרְשָׁתוֹת, מֵדִיחַ כֵּלִים, שַׁיִשׁ מִטְבָּח, כִּיּוֹר חַרְסִינָה, מְקָרֵר, שֻׁלְחָן, סוּגֵי כֵּלִים שׁוֹנִים: כְּלֵי זְכוּכִית, כְּלֵי פְּלַסְטִיק, עֵץ, אֶבֶן, אֶמַיְל, כְּלֵי חֶרֶס, כֵּלִים שֶׁרֹב שִׁמּוּשָׁם בְּצוֹנֵן, שִׁנַּיִם תּוֹתָבוֹת וצַעֲצוּעִים לצפייה לצפייה
128904"כַּשְׁרוּת הַמִּצְרָכִים בְּפֶסַח" מקבץ "הלכות כַּשְׁרוּת הַמִּצְרָכִים בְּפֶסַח" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לְהַקְפִּיד שֶׁכָּל מִצְרְכֵי הַמָּזוֹן שֶׁקּוֹנִים לְפֶסַח יִּהְיוּ כְּשֵׁרִים לְפֶסַח בְּהַשְׁגָּחָה מֻסְמֶכֶת, "דין קִטְנִיּוֹת בפסח": חָתָן, בֵּן נָשׂוּי, אַשְׁכְּנַזִּיָּה הַנְּשׂוּאָה לִסְפָרַדִּי, סְפָרַדִּיָּה הַנְּשׂוּאָה לְאַשְׁכְּנַזִּי, אוֹרֵחַ, בְּדִיקַת הָאֹרֶז, מַצָּה עֲשִׁירָה, חֲנֻיּוֹת המוכרות 'מַצָּה עֲשִׁירָה', פִּיצּוּחִים, פֵּרוֹת יְבֵשִׁים, תַּמְרוּקִים. מִשְׁחַת נַעֲלַיִם. חָמְרֵי נִקּוּי, מִשְׁחַת שִׁנַּיִם, תְּרוּפוֹת, תַּעֲרֹבֶת חָמֵץ, מוֹרֵה צֶדֶק, "חָמֵץ אֲפִלּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵל", תַּעֲרֹבֶת חָמֵץ קֹדֶם הַפֶּסַח, "תַּעֲרֹבֶת חָמֵץ קֹדֶם הַפֶּסַח", "נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם", מִרְקַחַת - רִיבָּה לצפייה לצפייה
128905"הלכות מכירת חמץ" מקבץ "הלכות מכירת חמץ" מנוקד כפי שמובא בחוברת שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: אִסּוּר הַשְׁהָיַת חָמֵץ, "חָמֵץ שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח", מַאַכְלֵי בַּעֲלֵי חַיִּים, מְכִירַת חָמֵץ, זְמַן הַמְּכִירָה, חָמֵץ שֶׁל אֲחֵרִים, הזהירות בַּאֲכִילַת אִסּוּר שֶׁל "חָמֵץ שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח". לצפייה לצפייה
128906"הלכות בְּדִיקַת חָמֵץ" מקבץ "הלכות בְּדִיקַת חָמֵץ" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: נִקְיוֹן הַבַּיִת, בְּנַחַת וּבְשִׂמְחָה, כְּבוֹד הָאִשָּׁה, "עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ", כְּבוֹד הַבַּעַל לְרַעְיָתוֹ, הַיַּחַס לַמְשָׁרְתִים, הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת, בְּדִיקַת הַסְּפָרִים, זְמַן בְּדִיקַת חָמֵץ, קֹדֶם הַבְּדִיקָה: אֲכִילָה, מְלָאכָה, לִמּוּד תּוֹרָה,שִׁעוּר תּוֹרָה, שְׁאָר בְּנֵי הַבַּיִת. הַהֲכָנוֹת לַבְּדִיקָה: סַכִּין, לֶחֶם וּמֶלַח סַכִּין, נֵר, חַשְׁמַל, הַבְּרָכָה, דִּבּוּר, שֶׁהֶחֱיָנוּ. מְקוֹמוֹת הַחַיָּבִים בִּבְדִיקָה, רֶכֶב, מוֹסָדוֹת צִבּוּרִיִּים, חֲנֻיּוֹת, בַּיִת גָּדוֹל, שְׁלוּחוֹ כְּמוֹתוֹ, בָּתֵּי כְּנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת, חֶדֶר סָגוּר, הַמִּתְאָרֵחַ כָּל יְמֵי הַפֶּסַח, שְׂכִירוּת דִּירָה, בִּטּוּל הֶחָמֵץ, מהו נֻסַּח בִּטּוּל הֶחָמֵץ שֶׁאוֹמֵר בַּלַּיְלָה?", דין אֲכִילַת מַצָּה בְּלֵיל בְּדִיקַת חָמֵץ. לצפייה לצפייה
128907 "הלכות בִּיעוּר חָמֵץ" מקבץ "הלכות בִּיעוּר חָמֵץ" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: סוֹף זְמַן אֲכִילַת חָמֵץ וַהֲנָאָה מֵחָמֵץ, חִשּׁוּב הַשָּׁעוֹת הַזְּמַנִּיּוֹת, נִיקְיוֹן הַפֶּה וְהַשִּׁנַּיִם,"כֵּיצַד מְבַעֵר אֶת הֶחָמֵץ"?, זְמַן בִּעוּר חָמֵץ, בִּיטּוּל הֶחָמֵץ, נֻסַּח בִּיטּוּל הֶחָמֵץ בַּיּוֹם, בֵּאוּר הַהֶבְדֵּל בֵּין נֻסַּח הַבִּטּוּל בַּלַּיְלָה לְנֻסַּח הַבִּטּוּל בַּיּוֹם, עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, נָשִׁים, הַמּוֹצֵא לֶחֶם עַל הָאָרֶץ בְּחַג הַפֶּסַח עַצְמוֹ... לצפייה לצפייה
128908 "הלכות תַּעֲנִית בְּכוֹרוֹת" מקבץ "הלכות תַּעֲנִית בְּכוֹרוֹת" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לְפַרְסֵם אֶת הַנֵּס, חוֹלֶה, סְעוּדַת מִצְוָה, "מה לעשות כְּדֵי לְהִיפָּטֵר מֵהַתַּעֲנִית"?, איזה סִיּוּם מַסֶּכֶת נֶחְשָׁב כִּסְעוּדַת מִצְוָה?, דין בְּכוֹר קָטָן, דין אָבֵל בִּסְעוּדַת סִיּוּם מַסֶּכֶת, כְּשֶׁחָל עֶרֶב פֶּסַח בְּשַׁבָּת. לצפייה לצפייה
128909"הַהֲכָנוֹת לֶחָג ולְלֵיל הַסֵּדֶר" מקבץ "הלכות תַּעֲנִית בְּכוֹרוֹת" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: לִשְׂמֹחַ וּלְשַׂמֵּחַ, אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דַּל, "אִם אַתָּה מְשַׁמֵּחַ אֶת שֶׁלִּי, אֲנִי מְשַׁמֵּחַ אֶת שֶׁלְּךָ", הַהֲכָנוֹת לְלֵיל הַסֵּדֶר, הֲכָנַת הַמַּצּוֹת, הַתּוֹלַעִים שֶׁל הַחַסָּה.., בָּשָׂר לְפֶסַח. לצפייה לצפייה
128910 "הלכות עֶרֶב פֶּסַח" מקבץ "הלכות עֶרֶב פֶּסַח" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: מִזְמוֹר לְתוֹדָה, אִסּוּר מְלָאכָה, תִּיקּוּנֵי בְּגָדִים, כְּבִיסָה , לִגְזֹז צִפָּרְנַיִם, לְצַחְצֵחַ נַעֲלַיִם, וּלְגַהֵץ בְּגָדִים, תִּסְפֹּרֶת, חֲנוּיוֹת, עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, אֲכִילָה בְּעֶרֶב פֶּסַח, מִקְוֵה טָהֳרָה, גֻּלַּת הַכּוֹתֶרֶת, לְצַפּוֹת וּלְיַחֵל לַחַג בְּנַחַת וּבְרֹגַע, הֲכָנַת נֵר דָּלוּק, הַדְלָקַת נֵרוֹת הֶחָג, בְּנוֹת תֵּימָן, "ברכת שֶׁהֶחֱיָנוּ", לצפייה לצפייה
128911"דִּינֵי עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת" מקבץ "הלכות עֶרֶב פֶּסַח שֶׁחָל בְּשַׁבָּת" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: הֲכָנַת נֵר דָּלוּק, בַּמֶּה מְקַיֵּם סְעוּדוֹת הַשַּׁבָּת?, וּמֵאַחַר וְאֵין עוֹד חָמֵץ בְּבֵיתוֹ, בַּמֶּה יְקַיֵּם שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת בְּשַׁבָּת?, בִּטּוּל הֶחָמֵץ, טִלְטוּל הַמַּצָּה, הַהֲכָנוֹת לְלֵיל הַסֵּדֶר, "וַתּוֹדִיעֵנוּ", הַדְלָקַת הַנֵּרוֹת - לִכְבוֹד יוֹם טוֹב שֶׁל פֶּסַח. לצפייה לצפייה
128912תְּפִלַּת עַרְבִית שֶׁל לֵיל פֶּסַח מקבץ "הלכות לתְּפִלַּת עַרְבִית שֶׁל לֵיל פֶּסַח" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: בִּרְכַּת מֵעֵין שֶׁבַע, "לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַה'", קְרִיאַת הַהַלֵּל בִּבְרָכָה, חיוב נָשִׁים בהלל בערב הפסח. לצפייה לצפייה
128913"עֲרִיכַת לֵיל הַסֵּדֶר" "מה צריך לעשות בלֵיל הַסֵּדֶר"? "עריכת ליל הסדר שלב אחר שלב מנוקד, כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: קַדֵּשׁ. וּרְחַץ. כַּרְפַּס. יַחַץ. מַגִּיד. רָחְצָה. מוֹצִיא מַצָּה. מָרוֹר. כּוֹרֵךְ. שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ. צָפוּן. בָּרֵךְ. הַלֵּל. נִרְצָה. לֵיל הַסֵּדֶר שֶׁחָל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, עִקַּר הַמִּצְוָה בַּלַּיְלָה הַזֶּה, אֲכִילָה וּשְׁתִייָּה בְּאֶמְצַע הַהַגָּדָה וקְרִיאַת שְׁמַע עַל הַמִּטָּה... לצפייה לצפייה
128914"מֵהִלְכוֹת יוֹם טוֹב" מקבץ "הלכות יוֹם טוֹב" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: טָעָה בִּתְפִלַּת יוֹם טוֹב, יוֹם טוֹב שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, הַלֵּל, י"ג מִדּוֹת, מוֹרִיד הַטַּל, הִלְכוֹת חַג בֶּחָג: מְלָאכוֹת הַמֻּתָּרוֹת וְהָאֲסוּרוֹת בְּיוֹם טוֹב, הַדְלָקַת הָאֵשׁ וּבִשּׁוּל, כִּירַיִם שֶׁל גַּז, תַּנּוּר, מִלּוּי הַסִּיר, בִּשּׁוּל לְצֹרֶךְ מְחַלֵּל שַׁבָּת, עִישּׁוּן, כִּבּוּי הָאֵשׁ, כִּבּוּי גַּז, הַנְמָכַת הָאֵשׁ, הַנָּחַת נֵר בְּמַיִם, בּוֹרֵר, טוֹחֵן,פּומְפִּיָּה, סוֹחֵט, לִישָׁה וַאֲפִיָּה, מֻקְצֶה, רְחִיצָה, מְחִיאַת כַּפַּיִם וְרִקּוּד, רְפוּאָה, יוֹם טוֹב שֶׁחָל בְּיוֹם שִׁשִּׁי... לצפייה לצפייה
128915"מֵהִלְכוֹת חֹל הַמּוֹעֵד" מקבץ "הִלְכוֹת חֹל הַמּוֹעֵד" מנוקד כפי שמובא בחוברת "שער ההלכה ניסן של הרב שלום דוד נקי: הַנְהָגַת הַיְּהוּדִי בְּחֹל הַמּוֹעֵד, שִׂמְחַת הֶחָג ויְמֵי חֹל הַמּוֹעֵד, עֲבוֹדַת ה' הָאֲמִתִּית בַּמּוֹעֲדִים, ט"ז בְּנִיסָן, יַעֲלֶה וְיָבוֹא, אֲכִילַת מַצּוֹת בְּמֶשֶׁךְ הֶחָג, מְלָאכָה בְּחֹל הַמּוֹעֵד, מְלָאכָה בְּחֹל הַמּוֹעֵד, אֹכֶל נֶפֶשׁ, אֹוכֶל נֶפֶשׁ, תִּסְפֹּרֶת, בֵּית הַסֹּהַר, קָטָן, כִּבּוּס, צִחְצוּחַ נַעֲלַיִם וּשְׁטִיפַת הָרִצְפָּה, צָרְכֵי רַבִּים, כְּתִיבָה בחול המועד, לֹא מִשְׁתַּלֵּם לַעֲבֹד בַּמּוֹעֵד, קַבָּלַת פְּנֵי רַבּוֹ בָּרֶגֶל, עֲלִיָּה לָרֶגֶל, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ. לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏