123000ערב כיפור- לימוד זכות לכפרה "סיפור לחיזוק בערב יום הכיפורים". סיפור על לימוד זכות של סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123001ערב כיפור- "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" "רעיון נפלא לערב יום הכיפורים" רעיון נפלא שמביא "סנגורן של ישראל" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על מה שאנו מבקשים בכל יום בתפילת ערבית: "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" והקשרו לאכילה של סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123002יום כיפור- לחיות את י"ג מידות "דבר תורה ליום כיפור". רעיון נפלא ל-"שיחת חיזוק ביום הכיפורים". "מהי התפילה הכי חזקה ביום הכיפורים?". "מה משה רבינו מבקש מה'?" "איזו מתנה נתן הקב"ה למשה רבינו?". מתי י"ג מידות הרחמים פועלים למעננו? "כמה פעמים אומרים ביום הכיפורים את י"ג מידות הרחמים?" לצפייה לצפייה
123003יום הכיפורים- עדיין אפשר לשנות! "סיפור קצר לדרשה ביום כיפור". מעלתו של יום הכיפורים. סיפור שהביא הרב פינקוס כמשל להבין שלמרות שבראש השנה נגזר הדין על כל אדם, אבל עדיין אפשר לשנות עד יום הכיפורים... לנסות ולשנות את השנה הבאה לטובה עוד יותר... לצפייה לצפייה
123004יוה"כ- על חטא שחטאנו לפניך... "דבר תורה לכיפור". החשיבות של החרטה מתוארת על ידי המגיד מדובנא זצ"ל במשל נפלא המבאר את הדרך הנכונה לחזרה בתשובה ואת המשמעות שהכאה על הלב איננה מספיקה... בנוסף דרשה של מגיד בלובלין לחיזוק לפני יום הכיפורים. לצפייה לצפייה
123005יוה"כ - עברות שבין אדם למקום "דבר תורה קצר לערב יום כיפור". עבירות שבין אדם למקום מעלת הוידוי ועד כמה גדולה היא עד למאוד! משל נפלא המבאר - שכאשר מתוודה האדם על חטאיו בפחד ובחלחלה ושב באמת ובתמים ממעשיו הרעים גורם הוא בכך להסיר כל שטן ומקטרג ממנו - והקב"ה סולח... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי" לצפייה לצפייה
123006יוה"כ - עברות שבין אדם לחברו "דבר תורה קצר לערב יום כיפור". עבירות שבין אדם לחברו הסברו הנפלא של ה"חפץ חיים" שכל מי שיש לו שנאה על חברו, גם להקב"ה יש תרעומת עליו... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי" לצפייה לצפייה
123007פדיון כפרות מיוחד "דבר תורה לערב יום הכיפורים". "סיפור נפלא ליום הכיפורים" עם רבי אלימלך מליזנסק ששלח את אחד החסידים שלו להתבונן על דרך מיוחדת של עשיית "פדיון כפרות" והקשר למה שאומר דוד המלך בתהילים בפרק ל"ח: "השם נגדך כל תאוותי ואנחתי ממך לא נסתרה"... מתאים כ- "סיפור לערב יום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123008יוה"כ - לבקש מחילה עד כמה? "דברי חיזוק לערב יום הכיפורים". כדי להבין מהי הדרישה להשתדלות בבקשת המחילה ועהיכן היא מגיעה נביא מעשה שהגיע אל הרב משה פיינשטיין זצ"ל המראה מה צריך לעשות כדי לרצות אדם שנפגע מאיתנו... לצפייה לצפייה
123009יוה"כ - לבקש סליחה מהאשה "חיזוק לימים הנוראים וליוה"כ". לאן צריך לשאוף בחיי הזוגיות. והחשיבות לומר סליחה לזו שקרובה אלינו מכולם - האשה... לצפייה לצפייה
123010יום כיפור- השטן יוצא לפגרה "דבר תורה ליום כיפור", "משל ונמשל ליום כיפור" המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל יהודי הוא בן מלך, אהוב וחביב ויקר לאביו שבשמים ועליו לנצל יום זה לצפייה לצפייה
123011יום הכיפורים- להשתנות בדברים הקטנים "חיזוק ליום כיפור" "משל ונמשל ליום כיפור" המבארים שהשינוי הוא בדברים הקטנים. הקב"ה לא מבקש מאיתנו לעזוב את כל עיסוקנו ושגרת חיינו כדי להשתנות, אלא לחפש את הפגמים הקטנים שיש לנו ואותם לתקן ולחדש... לקבל החלטה טובה בדבר קטן ולצעוד לקראת שנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
123012יום הכיפורים- סגולה לחיים - לב שבור! "דרשה קצרה לכיפור". "כיצד ניתן לקבל שנה טובה למרות שחטאנו?". "משל ונמשל ליום הכיפורים". שמביא המהר"ל לבאר איך יתכן שהקב"ה נתן לנו נשמה, ואומר לנו: "תשמרו על הנשמה הזאת, היא בבת עיני, זה חלק אלוהַ ממעל, תשמרו לא לטמא אותה!". ובא בן-אדם ופוגע בנשמה, והוא שואל עכשיו "איך מתקנים"???... הפיתרון של המהר"ל... לצפייה לצפייה
123013יוה"כ- הזהירות מלפגוע בשני! "סיפור ליום הכיפורים". סיפור מצמרר שסיפר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר "מהי הזהירות הנדרשת בפגיעה בזולת". "סיפור על אחד שקשה לו לסלוח". יהודי שלא מוכן לסלוח על עלבון של המעסיק של ו במשך 53 שנה... "אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" לצפייה לצפייה
123014יוה"כ- מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה "שיחה קצרה ליום הכיפורים". "משל ונמשל ליום כיפורים" שהובאו משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר מדוע לא האמינו אנשי דורו של יחזקאל שתשובה תעזור להם? ולשם מה הקב"ה נאלץ להישבע להם על כך?... "כמה ארך אפיים לפני המקום". והסיבה שאומרים בתפילות יום הכיפורים: "כי אתה מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה"... לצפייה לצפייה
123015יום הכיפורים- ברית שלוש עשרה "משל ונמשל יום כיפור" "משל ונמשל במעלת 13 המידות" ביאור נפלא של רבי אברהם סבע על מאמר חז"ל: הבטחה של הקב"ה, שאם עם ישראל חוטא... יגידו לפניו י"ג מידות של רחמים, והבקשה שלהם תתקבל. הייתכן והלא הרבה אמרו ולא נענו?!... לצפייה לצפייה
123016יום כיפור- מתנה מבורא עולם "שיחת חיזוק ליום הכיפורים" "שיחה לכיפור מפי הרב רוזנבלום" המבארת שהקב"ה נתן לנו מתנה כזאת, פעם אחת בשנה ... "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" 26 שעות, שאנחנו מחובקים עם הקב"ה, יושב לבד בדין. האם יעלה על הדעת שבן-אדם שנותנים לו כזה דבר ביד, והוא יאבד אותו! לצפייה לצפייה
123017יוה"כ- לחשוב על התוצאה! "סיפור ליום הכיפורים" המבאר את בקשת הסליחה: "עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים" מעשה המעלה את המודעות לעברות שאנו עושים וההשלכות שלהם. כמה בני האדם לא מודעים, שמהמעשה ההוא שהוא עשה, לא נעשה מעשה אחד אלא רבים אחרים לטוב או חלילה להפך... לצפייה לצפייה
123018יום כיפור- תשובה בדברים הקטנים "יום כיפור משל ונמשל". על אילו עברות נדרשת תשובה ביום הכיפורים?. "משל ליום כיפור" המבאר שזוכרים כולנו את העברות הגדולות שלנו, את הפגיעות הכואבות שלנו באחר ומזניחים את הדברים שבעיננו נראים קטנים. עלינו לחפש דווקא את העבירה הקטנה שעשינו ולחזור בנו... לצפייה לצפייה
123030יום הכיפורים – כל נדרי "דבר תורה לערב יום כיפור". הדרך בה "דחף" הצדיק רבי שלום מבעלז זצ"ל, את תלמידיו להרהר בתשובה לפני תחילת היום הקדוש... ובנוסף כיצד לימד רבי לוי יצחק מברדיצב סנגוריא על עם ישראל בערב יום הכיפורים לפני תפילת "כל-נדרי"?!... לצפייה לצפייה
123042יוה"כ - מלך מוחל וסולח "דבר תורה ליום הכיפורים". משל שהביא המגיד מדובנא להסבר מדוע התקין הקב"ה את יום הכיפורים לעם ישראל. ובנוסף רעיון נחמד שהביא רבי לוי יצחק מברדיצב על הקשר שבין אכילת מצווה ביום הפורים לאכילת המצווה בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123303יום הכיפורים- חשיבות הווידוי ומעלתו "דבר תורה ליום הכיפורים". חשיבות הווידוי ומעלתו הרמב"ם כותב: "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. משל נפלא שמביא המגיד מדובנא לביאור האריכות בווידוי... מתאים כ- "דבר תורה ליוה"כ" לצפייה לצפייה
123304יום הכיפורים- וידוי בניגון?! "וורטים ליום כיפור". "איך ניתן לומר את הווידוי בניגון?" והלא אנו מתוודים על העוונות מה השמחה כאן?! ביאורם הנפלא של התפארת ישראל והחתם סופר על השמחה התמונה שיש במצוות הווידוי... לצפייה לצפייה
123399יוה"כ- למה שרים "חטאנו לפניך"?! "יום הכיפורים - דבר תורה". ביום כל כך מיוחד בו באים בתפילה ותחינה להקב"ה שימחל לנו, מניין התעוזה לשיר: "אדון הסליחות...חטאנו לפניך רחם עלינו"?! ביאור נפלא על פי המדרש "תנא דבי אליהו"... לצפייה לצפייה
123400יום הכיפורים- השעירים והגורלות "דבר תורה קצר לחיזוק בתפילת יום הכיפורים". רעיון נפלא בדרך של מטאפורה המנסה להביא להבנה שאלו ש"עושים חיים" ונהנים לא בהכרח גורלם שפר עליהם... יתכן ואנו נראים כ-"סובלים" וספונים בבית הכנסת יום שלם אבל הסבל יקבע בסופו של תהליך... "צוחק - מי שצוחק אחרון" לצפייה לצפייה
123500יוה"כ- שיר ושבח אל מול תשלום "דבר תורה לסדר העבודה ביום הכיפורים". לשם מה נצרך הכהן בבית המקדש לקרוא את פרשה זו ביום הכיפורים? משל ונמשל המבארים את ההבדל בין קריאת הפרשה בזמן שבית המקדש היה קיים לזמננו אנו... לצפייה לצפייה
123501יוה"כ- לשמור על צדיקי הדור דבר תורה קצר לחיזוק ביום הכיפורים. התורה פותחת את הפרשה המדברת על יום הכיפורים פרשת אחרי מות הנקראת ביום זה - במיתתם של שני בני אהרון מדוע?! ביאור נפלא על הקשר בין בקשת הסליחה ביום הכיפורים למיתת הצדיקים במהלך השנה ... לצפייה לצפייה
123700הלכות יום הכיפורים- חמישה עינויים מקבץ "הלכות חמישה עינויים ביום הכיפורים" ליום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: איסור אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל - נעלי עור, ותשמיש המיטה והחיוב לאנשים ונשים... לצפייה לצפייה
123701הפטורים מהתענית של יום הכיפורים מקבץ מ"הלכות יום הכיפורים" מקבץ "הלכות תשובה" דינים הקשורים לפטורים מהתענית ביום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: "דין ילדים ביום הכיפורים", "דין נשים מעוברות ומניקות ביום הכיפורים", "דין יולדת ביום הכיפורים", "דין חולה וזקן ביום הכיפורים" והדרכים להאכיל ולהשקות את החולה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123702הלכות תפילות יום הכיפורים מקבץ "הלכות תפילות יום הכיפורים" ליום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: דיני תפילות יום הכיפורים שחל בשבת", "דיני תפילת ערבית ביום הכיפורים", "דיני תפילת שחרית ביום הכיפורים", סדר העבודה, "דיני תפילת מנחה ביום הכיפורים", "דיני תפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123710סדר מוצאי יום הכיפורים מקבץ "הלכות וסדר התפילה" למוצאי יום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: הכוונה בתפילה, השינויים בתפילת העמידה, הוספה מחול על קודש, סדר ההבדלה במוצאי יום הכיפורים, והליכות הנדרשות לאחר שנמחלו כל עוונותינו... לצפייה לצפייה
123900יוה"כ- נעילה לתת מתנה לה'! "שיחת חיזוק לתפילת נעילה". "דרשה קצרה לתפילת נעילה" מתוך שיחה ליום כיפור של הרב ברוך רוזנבלום. "מדוע נקראת התפילה האחרונה בכיפור בשם "נעילה"?". והקשר בן חדר ייחוד של חתן וכלה לתפילת הנעילה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123901יום כיפור - "שערי דימעה לא ננעלו?" "דבר תורה קצר לתפילת נעילה". משל ונמשל למאמר חז"ל: "שערי דימעה לא ננעלו"...תשובה לשאלתו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: אם שערי דמעה לא ננעלים, לשם מה בכלל יש שם שער?! ביאור נפלא המתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123902יוה"כ - שטרות שפג תוקפן - לא מתקבלים! "דרשה לתפילת נעילה". הרגעים האחרונים של היום הקדוש - יום הכיפורים ועוד רגע קט ינעלו השערים... "משל ונמשל של החפץ חיים לעת נעילת שער"... מתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123903מוצאי יום כיפור- לאן בורחים כשקשה? "סיפור לנעילה ביום הכיפורים". "איך אפשר לדעת מהי עוצמתו של יהודי?". "מה עושה יהודי שקשה לו?". "לאן בורחים יהודים כתקווה אחרונה? ומה הקשר לכלב הים?... סיפור נפלא על האדמו"ר מסלונים בזמן תפילת הנעילה... לצפייה לצפייה
123904מוצאי יום כיפור- איך לשמר את החוויה הרוחנית? "משל ונמשל למוצאי יום הכיפורים". "איך אפשר שיום הכיפורים ישאיר חותם בליבנו?" באמת אין מנוס, הן לא נוכל לשנות את הטבע, לא נוכל לעצור את תהליך נסיגתה של החוויה, אבל האם אנו יכולים לשמר אותה?. חוויה זולה, קלות ראש וליצנות מוחקים את החוויה המרוממת והזכה... "למה נמשל דברי תורה לשמן?". האם ניתן להגביר את החוויה של יום הכיפורים? "כיצד נעצים את החוויה המרוממת של יום כיפור?". ומה הקשר למאמר חז"ל: "שופר של אדם כוחו נחלש, ושל מתן תורה הולך ומתגבר"... לצפייה לצפייה
123905מוצאי יום כיפור- התהליך כבר התחיל... "משל ונמשל למוצאי יום הכיפורים". "הצורך לבדוק במה התקדמנו משנה שעברה?". "האם תהליך התשובה התחיל אצלנו?". מדוע אומרים בסוף התפילה:"לך אכול בשמחה לחמך"? הרעיון שלנלמד מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בזמן שמזה: "אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים..." מתאים כ- "דרשה קצרה למוצאי יום הכיפורים" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏