123000ערב כיפור- לימוד זכות לכפרה "דבר תורה לערב כיפור" לימוד זכות של סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123001ערב כיפור- "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" "דרשה קצרה לערב כיפור". לימוד זכות של "סנגורן של ישראל" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על מה שאנו מבקשים בכל יום בתפילת ערבית: "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" והקשרו לאכילה של סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123002יום כיפור- לחיות את י"ג מידות "וורט לערב יום הכיפורים". "מהי התפילה הכי חזקה ביום הכיפורים?". "מה משה רבינו מבקש מה'?" "איזו מתנה נתן הקב"ה למשה רבינו?". מתי י"ג מידות הרחמים פועלים למעננו? "כמה פעמים אומרים ביום הכיפורים את י"ג מידות הרחמים?" לצפייה לצפייה
123003יום הכיפורים- עדיין אפשר לשנות! "סיפור קצר לערב יום כיפור". סיפור שהביא הרב פינקוס כמשל להבין שלמרות שבראש השנה נגזר הדין על כל אדם, אבל עדיין אפשר לשנות עד יום הכיפורים... לנסות ולשנות את השנה הבאה לטובה עוד יותר... לצפייה לצפייה
123004יוה"כ- על חטא שחטאנו לפניך... "משל ונמשל ליום כיפור". ביאור של המגיד מדובנא זצ"ל במשל נפלא המבאר את הדרך הנכונה לחזרה בתשובה ואת המשמעות שהכאה על הלב איננה מספיקה... בנוסף דרשה של מגיד בלובלין לחיזוק לפני יום הכיפורים. לצפייה לצפייה
123005יוה"כ - עברות שבין אדם למקום "משל ונמשל ליום הכיפורים". על מעלת הווידוי ועד כמה גדולה היא עד למאוד! משל נפלא המבאר - שכאשר מתוודה האדם על חטאיו בפחד ובחלחלה ושב באמת ובתמים ממעשיו הרעים גורם הוא בכך להסיר כל שטן ומקטרג ממנו - והקב"ה סולח... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי" לצפייה לצפייה
123006יוה"כ - עברות שבין אדם לחברו "דבר תורה קצר ליום הכיפורים". הסברו הנפלא של ה"חפץ חיים" שכל מי שיש לו שנאה על חברו, גם להקב"ה יש תרעומת עליו... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי" לצפייה לצפייה
123007פדיון כפרות מיוחד "סיפור ליום כיפורים" עם רבי אלימלך מליזנסק ששלח את אחד החסידים שלו להתבונן על דרך מיוחדת של עשיית "פדיון כפרות" והקשר למה שאומר דוד המלך בתהילים בפרק ל"ח: "השם נגדך כל תאוותי ואנחתי ממך לא נסתרה"... מתאים כ- "סיפור לערב יום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123008יוה"כ - לבקש מחילה עד כמה? "סיפור מזעזע לערב יום כיפור". המאמץ להשתדלות בבקשת המחילה ועד היכן היא מגיעה נביא מעשה שהגיע אל הרב משה פיינשטיין זצ"ל המראה מה צריך לעשות כדי לרצות אדם שנפגע מאיתנו... לצפייה לצפייה
123009יוה"כ - לבקש סליחה מהאשה "סיפור עם מוסר השכל ליום כיפור" להתבונן בגדולי ישראל ולהבין מהי זוגיות. והחשיבות לומר סליחה לזו שקרובה אלינו מכולם - האשה... לצפייה לצפייה
123010יום כיפור- השטן יוצא לפגרה "משל ונמשל ליום כיפור". המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל יהודי הוא בן מלך, אהוב וחביב ויקר לאביו שבשמים ועליו לנצל יום זה לצפייה לצפייה
123011יום הכיפורים- להשתנות בדברים הקטנים "ההכנה ליום כיפור משל ונמשל". המבארים שהשינוי הוא בדברים הקטנים. הקב"ה לא מבקש מאיתנו לעזוב את כל עיסוקנו ושגרת חיינו כדי להשתנות, אלא לחפש את הפגמים הקטנים שיש לנו ואותם לתקן ולחדש... לקבל החלטה טובה בדבר קטן ולצעוד לקראת שנה טובה ומבורכת... לצפייה לצפייה
123012יום הכיפורים- סגולה לחיים - לב שבור! "משל ונמשל ליום הכיפורים". שמביא המהר"ל לבאר איך יתכן שהקב"ה נתן לנו נשמה, ואומר לנו: "תשמרו על הנשמה הזאת, היא בבת עיני, זה חלק אלוהַ ממעל, תשמרו לא לטמא אותה!". ובא בן-אדם ופוגע בנשמה, והוא שואל עכשיו "איך מתקנים"???... הפיתרון של המהר"ל... לצפייה לצפייה
123013יוה"כ- הזהירות מלפגוע בשני! "סיפור ליום הכיפורים". שסיפר הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר "מהי הזהירות הנדרשת בפגיעה בזולת". "סיפור על אחד שקשה לו לסלוח". יהודי שלא מוכן לסלוח על עלבון של המעסיק של ו במשך 53 שנה... "אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" לצפייה לצפייה
123014יוה"כ- מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה "דרשה ליום כיפור" משיחתו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המבאר מדוע לא האמינו אנשי דורו של יחזקאל שתשובה תעזור להם? ולשם מה הקב"ה נאלץ להישבע להם על כך?... "כמה ארך אפיים לפני המקום". והסיבה שאומרים בתפילות יום הכיפורים: "כי אתה מעביר אשמֹתנו בכל שנה ושנה"... לצפייה לצפייה
123015יום הכיפורים- ברית שלוש עשרה "דבר תורה קצר יום הכיפורים" ביאור נפלא של רבי אברהם סבע על מאמר חז"ל: הבטחה של הקב"ה, שאם עם ישראל חוטא... יגידו לפניו י"ג מידות של רחמים, והבקשה שלהם תתקבל. הייתכן והלא הרבה אמרו ולא נענו?!... לצפייה לצפייה
123016יום כיפור- מתנה מבורא עולם "שיחה קצרה ליום כיפור".מתוך "שיחה של הרב ברוך וזנבלום" המבארת שהקב"ה נתן לנו מתנה כזאת, פעם אחת בשנה ... "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" 26 שעות, שאנחנו מחובקים עם הקב"ה, יושב לבד בדין. האם יעלה על הדעת שבן-אדם שנותנים לו כזה דבר ביד, והוא יאבד אותו! לצפייה לצפייה
123017יוה"כ- לחשוב על התוצאה! חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים" מעשה המעלה את המודעות לעברות שאנו עושים וההשלכות שלהם. כמה בני האדם לא מודעים, שמהמעשה ההוא שהוא עשה, לא נעשה מעשה אחד אלא רבים אחרים לטוב או חלילה להפך... לצפייה לצפייה
123018יום כיפור- תשובה בדברים הקטנים ביום הכיפורים?. "משל ליום כיפור" המבאר שזוכרים כולנו את העברות הגדולות שלנו, את הפגיעות הכואבות שלנו באחר ומזניחים את הדברים שבעיננו נראים קטנים. עלינו לחפש דווקא את העבירה הקטנה שעשינו ולחזור בנו... לצפייה לצפייה
123030יום הכיפורים – כל נדרי י שלום מבעלז זצ"ל, את תלמידיו להרהר בתשובה לפני תחילת היום הקדוש... ובנוסף כיצד לימד רבי לוי יצחק מברדיצב סנגוריא על עם ישראל בערב יום הכיפורים לפני תפילת "כל-נדרי"?!... לצפייה לצפייה
123042יוה"כ - מלך מוחל וסולח להסבר מדוע התקין הקב"ה את יום הכיפורים לעם ישראל. ובנוסף רעיון נחמד שהביא רבי לוי יצחק מברדיצב על הקשר שבין אכילת מצווה ביום הפורים לאכילת המצווה בערב יום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123303יום הכיפורים- חשיבות הווידוי ומעלתו רמב"ם כותב: "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. משל נפלא שמביא המגיד מדובנא לביאור האריכות בווידוי... מתאים כ- "דבר תורה ליוה"כ" לצפייה לצפייה
123304יום הכיפורים- וידוי בניגון?! יגון?" והלא אנו מתוודים על העוונות מה השמחה כאן?! ביאורם הנפלא של התפארת ישראל והחתם סופר על השמחה התמונה שיש במצוות הווידוי... לצפייה לצפייה
123399יוה"כ- למה שרים "חטאנו לפניך"?! ים בתפילה ותחינה להקב"ה שימחל לנו, מניין התעוזה לשיר: "אדון הסליחות...חטאנו לפניך רחם עלינו"?! ביאור נפלא על פי המדרש "תנא דבי אליהו"... לצפייה לצפייה
123400יום הכיפורים- השעירים והגורלות נפלא בדרך של מטאפורה המנסה להביא להבנה שאלו ש"עושים חיים" ונהנים לא בהכרח גורלם שפר עליהם... יתכן ואנו נראים כ-"סובלים" וספונים בבית הכנסת יום שלם אבל הסבל יקבע בסופו של תהליך... "צוחק - מי שצוחק אחרון" לצפייה לצפייה
123500יוה"כ- שיר ושבח אל מול תשלום הכהן בבית המקדש לקרוא את פרשה זו ביום הכיפורים? משל ונמשל המבארים את ההבדל בין קריאת הפרשה בזמן שבית המקדש היה קיים לזמננו אנו... לצפייה לצפייה
123501יוה"כ- לשמור על צדיקי הדור הפרשה המדברת על יום הכיפורים פרשת אחרי מות הנקראת ביום זה - במיתתם של שני בני אהרון מדוע?! ביאור נפלא על הקשר בין בקשת הסליחה ביום הכיפורים למיתת הצדיקים במהלך השנה ... לצפייה לצפייה
123700הלכות יום הכיפורים- חמישה עינויים פורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: איסור אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל - נעלי עור, ותשמיש המיטה והחיוב לאנשים ונשים... לצפייה לצפייה
123701הפטורים מהתענית של יום הכיפורים ים הקשורים לפטורים מהתענית ביום הכיפורים המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: "דין ילדים ביום הכיפורים", "דין נשים מעוברות ומניקות ביום הכיפורים", "דין יולדת ביום הכיפורים", "דין חולה וזקן ביום הכיפורים" והדרכים להאכיל ולהשקות את החולה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123702הלכות תפילות יום הכיפורים ובאים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: דיני תפילות יום הכיפורים שחל בשבת", "דיני תפילת ערבית ביום הכיפורים", "דיני תפילת שחרית ביום הכיפורים", סדר העבודה, "דיני תפילת מנחה ביום הכיפורים", "דיני תפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123710סדר מוצאי יום הכיפורים אים בחוברת בהלכה ובאגדה לימים הנוראים: הכוונה בתפילה, השינויים בתפילת העמידה, הוספה מחול על קודש, סדר ההבדלה במוצאי יום הכיפורים, והליכות הנדרשות לאחר שנמחלו כל עוונותינו... לצפייה לצפייה
123900יוה"כ- נעילה לתת מתנה לה'! ה" מתוך שיחה ליום כיפור של הרב ברוך רוזנבלום. "מדוע נקראת התפילה האחרונה בכיפור בשם "נעילה"?". והקשר בן חדר ייחוד של חתן וכלה לתפילת הנעילה ביום הכיפורים... לצפייה לצפייה
123901יום כיפור - "שערי דימעה לא ננעלו?" : "שערי דימעה לא ננעלו"...תשובה לשאלתו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: אם שערי דמעה לא ננעלים, לשם מה בכלל יש שם שער?! ביאור נפלא המתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123902יוה"כ - שטרות שפג תוקפן - לא מתקבלים! ש - יום הכיפורים ועוד רגע קט ינעלו השערים... "משל ונמשל של החפץ חיים לעת נעילת שער"... מתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים" לצפייה לצפייה
123903מוצאי יום כיפור- לאן בורחים כשקשה? עוצמתו של יהודי?". "מה עושה יהודי שקשה לו?". "לאן בורחים יהודים כתקווה אחרונה? ומה הקשר לכלב הים?... סיפור נפלא על האדמו"ר מסלונים בזמן תפילת הנעילה... לצפייה לצפייה
123904מוצאי יום כיפור- איך לשמר את החוויה הרוחנית? כיפורים ישאיר חותם בליבנו?" באמת אין מנוס, הן לא נוכל לשנות את הטבע, לא נוכל לעצור את תהליך נסיגתה של החוויה, אבל האם אנו יכולים לשמר אותה?. חוויה זולה, קלות ראש וליצנות מוחקים את החוויה המרוממת והזכה... "למה נמשל דברי תורה לשמן?". האם ניתן להגביר את החוויה של יום הכיפורים? "כיצד נעצים את החוויה המרוממת של יום כיפור?". ומה הקשר למאמר חז"ל: "שופר של אדם כוחו נחלש, ושל מתן תורה הולך ומתגבר"... לצפייה לצפייה
123905מוצאי יום כיפור- התהליך כבר התחיל... התקדמנו משנה שעברה?". "האם תהליך התשובה התחיל אצלנו?". מדוע אומרים בסוף התפילה:"לך אכול בשמחה לחמך"? הרעיון שלנלמד מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בזמן שמזה: "אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים..." מתאים כ- "דרשה קצרה למוצאי יום הכיפורים" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏