ההשקפה ביהדות  •   אמונה וביטחון  •   תפילה  •   סיפורים עם מוסר השכל  •   שבת  •   מצוות התלויות בארץ  •   שנת שמיטה  •   מצוות ומנהגים  •   כבוד אב ואם  •   בין אדם לחברו  •   זוגיות ושלום בית  •   מושגים ביהדות  •   אישים ביהדות  •   כשרות  •   טהרת המשפחה  •   פתגמים חכמים

7000להיכן מובילה צרות עין הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מהעולם. "משל ונמשל בנושא צרות העין" הממחיש את גודל ההשחתה של צרות העין השמע לצפייה לחץ להורדה
7001ההתבוננות מביאה לאמונה ההתבוננות בבריאה מביאה להכרה בבורא העולם, וזו מביאה לאמונה. "בורא פרי העץ", ניתן לראות את הבורא בתפוז פשוט היתכן? "משל ונמשל" הממחישים שאין יצירה ללא יוצר. השמע לצפייה לחץ להורדה
7002העשיר אינו מרגיש ברעבון העני קשה לאדם לאמוד מהו צערו של חברו אם לא נתנסה בכך. החכמה שלנו לא להגיע למצב שנתנסה בצער שכזה... "סיפור על רב חכם" שבחכמתו נתן לאחד לחוות את צערו של הזולת ובכך אף לסייע לו. השמע לצפייה לחץ להורדה
7201כל אחד יכול להצליח "רעיון נפלא עם מוסר השכל". סיפור המביא לתודעה שכל אחד יכול לשמור את מצוות הקב"ה. משל ונמשל המאפשרים להבין שהכל תלוי ברצון שלנו ובהכנה הראויה -לחיים בכלל ולקיום מצוות בפרט... היאוש מפסידנו את ההצלחה לומר "אינני יכול" זה הפשע הגדול ביותר שהאדם יכול לעשות לעצמו... השמע לצפייה לחץ להורדה
7202איזהו עשיר השמח בחלקו "סיפור יפה עם מוסר השכל". על מאמר חז"ל במסכת אבות: "איזהו עשיר השמח בחלקו". משל ונמשל הממחישים כי החתירה לממון מתוך הרצון להשיג יותר מהזולת איננה עשירות! עשירות היא לשמוח במה שיש לי כעת!!! השמע לצפייה לחץ להורדה
7203ללמוד כל דבר מה כבר אפשר ללמוד מעיפרון?! "משל ונמשל נפלאים" כיצד מכל דבר בחיים אפשר ללמוד ולקחת מוסר ובינה ומהם ההשלכות לגבינו. "סיפור על נגר" שהדריך עיפרון איך עליו להתמודד עם החיים שלפניו ומה זה קשור אלינו... חובה לצפות!!! השמע לצפייה לחץ להורדה
7601מצא אשה מצא טוב "דבר תורה לאירוסין". הסתירה בין הפסוקים "מצא אשה מצא טוב" לבין "ומוצא אני את האישה מר ממוות" נעוצה בשאלה מה מחפשים?... חיפוש טובת השני מביאה טובה וברכה. השמע לצפייה לחץ להורדה
7602כדת משה וישראל "דבר תורה קצר לשבע ברכות". מדוע מקדש החתן את הכלה כדת משה וישראל הרי ה"זוגיות" בין משה לישראל לא הייתה "זוהרת" במיוחד?!. כששניים אוהבים באמת אזי "על כל פשעים תכסה אהבה". השמע לצפייה לחץ להורדה
7603ענבי הגפן בענבי הגפן "דבר תורה קצר לאירוסין" מתאים גם כ- "דבר תורה שבע ברכות". "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל" מדוע נמשלו החתן והכלה דווקא לענבי הגפן?! התשובה נעוצה בשוני של הגפן מיתר הפירות. השמע לצפייה לחץ להורדה
7604בסימן טוב ובמזל טוב "דבר תורה - אירוסין" "רעיון יפה לאירוסין". בשטרי האירוסין אנו פותחים במילים: "בסימן טוב ובמזל טוב" מהו הסימן הטוב שאנחנו מחפשים? ולשם מה נעוץ סימנים אצל האישה? השמע לצפייה לחץ להורדה
7605האבות מצאו זיווגם על יד המים "רעיון קצר לשבע ברכות" מדוע האבות מצאו זיווגם על יד מקור מים? יצחק, יעקב ומשה מצאו את בת זוגם על יד באר מים. מה מיוחד במים שדווקא שם נבנו בתי האבות? מתאים כ- "דבר תורה לשבע ברכות" השמע לצפייה לחץ להורדה
7606שתזכה לחופה ולמעשים טובים "דבר תורה לשבע ברכות". אנו מברכים את הרווקים בברכה הבאה: "שתזכה לחופה ולמעשים טובים" מה קודם למה? לכאורה זה שיש בו מעשים טובים זוכה לשידוך טוב ומגיע לחופה. מדוע מברכים ההפך?! השמע לצפייה לחץ להורדה
7607החיסרון של השני היה שלי "דבר תורה - שבע ברכות" מתאים גם כ- "דבר תורה קצר לאירוסין". סיפור מדהים על הסתכלות שונה בחיי הנישואים המגשרת על הפערים בין בני הזוג. והיכולת להכיל את חסרון השני השמע לצפייה לחץ להורדה
7608 אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה "רעיון קצר לסעודת שבע ברכות". אנו מברכים את החתן והכלה בברכת: "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה.." מה הקשר בין הבריאה של ששון ושמחה לבין החתן והכלה?! והלימוד מברכת: "בורא מאורי האש" במוצש"ק. מתאים כ- "דבר תורה למוצאי שבת חתן" השמע לצפייה לחץ להורדה
7609השמחה וחורבות ירושלים "משהו קצר לאירוסין". "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" מה הקשר בין המצווה לשמח חתן וכלה לבין בניית חורבות ירושלים?! "משל ונמשל לאירוסין" בעניין בניית הבית והחששות המלווים לזה. השמע לצפייה לחץ להורדה
7610טבעת שמים באצבע "וורט קצר לשבע ברכות". מדוע החתן שם את הטבעת דוקא על האצבע הרי ממילא הכלה מעבירה אותה לקמיצה או לזרת?! תשובתו של הבן איש חי מתאים כ- "דבר תורה קצר לשבע ברכות" השמע לצפייה לחץ להורדה
7611קשרי השידוכין "דבר תורה לאירוסין" או "דבר תורה לוורט". אנו אומרים שהחתן והכלה באו ב"קשרי השידוכין" מהי הסמליות של הקשר בעניין הזוגיות שלנו בכלל? ושל החתן והכלה בפרט?!... השמע לצפייה לחץ להורדה
7612הקידושין דווקא בטבעת "משהו לשבע ברכות". דבר תורה לשבת חתן" המבאר מדוע אנו מקדשים את הכלה בטבעת? הרי ניתן לקדש בכל דבר ששווה פרוטה לא עדיף אם כן לקדש בבקבוק יין טוב או יהלום נוצץ?!. הטבעת כמדריך לחיי הנישואין. השמע לצפייה לחץ להורדה
7613שלום ורעות "דבר תורה לסעודת שבע ברכות". מדוע מברכים את החתן והכלה בברכת שלום ורעות? השמע לצפייה לחץ להורדה
7614לקחת אחריות על הבית "דבר תורה לשבע ברכות". לאירוסין או לוורט. מי לוקח אחריות על הבית?! "משל ונמשל לשבת חתן" על השמש והירח וההשלכה לבני הזוג הטריים שלנו... השמע לצפייה לחץ להורדה
7615בנים זכרים זרע של קיימא "רעיון קצר לסעודת שבע ברכות". אנו מברכים בברכת המזון את החתן והכלה "בבנים זכרים זרע של קיימא" הרי בנים הם זכרים?! לשם מה התוספת הזו? "סיפור על המלך שלמה" ועוף החול והממצאים שעלו והשפיעו על הברכה השמע לצפייה לחץ להורדה
7616עזר כנגדו "דבר תורה לשבע ברכות". "רעיון קצר לאירוסין" או "דבר תורה לוורט". הקב"ה אומר: "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" לכאורה שני הפכים המוצמדים ביחד, האם האישה היא עזר לבעל או נגדו?! השמע לצפייה לחץ להורדה
7617מהי באמת אהבה? "רעיון קצר לאירוסין" . "דבר תורה לוורט". "מהי אהבה אמיתית?" וכיצד היא נבנת? האם הדייג אוהב דגים?! אם כן מדוע הוא הורג אותם חותך לחתיכות וצולה ב-250 מעלות ואוכל בהנאה?! השמע לצפייה לחץ להורדה
7618יסודות הבית "דבר תורה לאירוסין". "רעיון קצר לאירוסין" או לוורט. חז"ל אומרים: "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" האם לא מן הראוי לומר כאילו בנו וילה מפוארת? מדוע משתמשים בחורבה לתיאור שמחה?! השמע לצפייה לחץ להורדה
7619להשקיע בבית שלנו "דבר תורה קצר לאירוסין" או לוורט. החתן והכלה בונים בית החשיבות בהשקעה הראשונית חשובה מאד. "משל ונמשל לאירוסין" הממחיש את הכדאיות בהשקעה של הבית שנצטרך לגור בו... השמע לצפייה לחץ להורדה
8001חודש אלול רעיון לחודש אלול. "אריה שאג מי לא ירא" אריה ר"ת: א-לול, ר-אש השנה, י-ום הכיפורים, ה-ושענא רבא. משל האריה ברחוב או בכלוב? מי שאינו מתעלה איננו מרגיש את הפחד מיום הדין... השמע לצפייה לחץ להורדה
8002חודש אלול משל ונמשל שהביא האדמו"ר מצאנז לימים הנוראים - ימי הרחמים והסליחות - חודש אלול. תכנון של השינוי שנדרש אדם לעשות בעקבות הימים הנוראים הוא דבר נכון ורצוי. אבל לפעמים מרוב תכנונים לא עושים שום דבר... תכנון צריך להיות פשוט ובר-ביצוע. השמע לצפייה לחץ להורדה
8003חודש אלול דבר תורה לחודש אלול. "אריה שאג מי לא ירא" אריה ר"ת: א-לול, ר-אש השנה, י-ום הכיפורים, ה-ושענא רבא. סיפור שהביא רבי אליהו לופיאן שקרה בבית המשפט ברוסיה וההשלכות שלו לגבי יום הדין הנורא. חשיבות הפחד בטרם ניכנס לראש השנה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8004חודש אלול דבר תורה לחודש הרחמים והסליחות. שני סיפורים המאפשרים לנו לראות כיצד למדו גדולי ישראל משיחת חולין של גויים מה צריכה להיות ההנהגה שלנו בחודש אלול... 1. המאמץ הנדרש בחודש אלול כהכנה לקראת השנה החדשה... 2. יש הרבה מה לתקן בטרם יגזר דיננו בראש השנה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8005חודש אלול דבר תורה קצר לימי הרחמים והסליחות - חודש אלול. כיצד אנו באים להקב"ה בדרישה לשנה טובה בזמן שבקושי עשינו את המוטל עלינו?! הפתרון בדרך של משל ונמשל. איך ניתן להחזיר את האמון שהיה לנו אצל הבורא. העבודה על מצוות שבהישג היד... השמע לצפייה לחץ להורדה
8006חודש אלול רעיון קצר לימי הרחמים והסליחות וראש השנה. ישועת השם כהרף עין. בתפילת מנחה שבערב ראש השנה אנו מזכירים: "ברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה" מה ברכה זו מועילה לשנה שעוד רגע מסתיימת?! תשובתו המופלאה של הרב שלום מבעאלז זצ"ל והמשמעות שלה לגביי כל רגע ורגע בחיינו... השמע לצפייה לחץ להורדה
8101ראש השנה שיעור תורה קצר - הכנה לראש השנה. עד כמה אנחנו צריכים לפחד לפני ראש השנה? משל נפלא של הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל. האם ניצלנו ושמרנו על הכוחות שהקב"ה נתן לנו?! הפחד עולה בהתאם לגודל החטא, האחריות שקיבלנו וגודל הבקשה לשנה החדשה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8102ראש השנה שיעור תורה קצר - לראש השנה ועשרת ימי תשובה. משל ונמשל נפלאים לראש השנה ויום הדין של הרב יחזקאל מקוזמיר זצ"ל. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. דווקא בשעת נפילה של האדם ברוחניות נדרשים לו חיים לתיקון המעוות ולזכייה בדין.... השמע לצפייה לחץ להורדה
8103ראש השנה דבר תורה קצר - לראש השנה. בתפילה של יום הזיכרון אנו מבקשים "ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך..." שאלתו הנפלאה של רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" זצ"ל: כיצד יתכן לבקש על אומות העולם שיפחדו מהקב"ה? וכי אנחנו בעצמנו יש לנו יראת שמים כפי הצורך?! ותשובתו המבריקה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8104ראש השנה דבר תורה קצר - ליום הדין. בתפילה של יום ראש השנה אנו מפארים "ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה ...זכר ליציאת מצרים..." משל ונמשל לראש השנה של רבי משה טייטלבוים בעל ה"ישמח משה" זצ"ל על הקשר שבין ראש השנה ליציאת מצרים והלקח שיש ללמוד מאז להיום... השמע לצפייה לחץ להורדה
8105ראש השנה דברי תורה קצרים לראש השנה. משל ונמשל נפלאים לראש השנה ויום הדין של הרב ישראל מאיר הכהןזצ"ל. בתפילת ראש השנה אנו מוסיפים את המזמור של הפרנסה ששם אומר דוד המלך: "מי יעלה בהר השם...אשר לא נשא לשוא נפשי..." לא להיות כפוי טובה ולא להשתמש בנפש שקיבלנו... השמע לצפייה לחץ להורדה
8106ראש השנה רעיון קצר לראש השנה. לשם מה מברכים בסימני ראש השנה "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" הרי אם השנה טובה בוודאי שהיא גם מתוקה?! תשובתו של רבי שלמה מלונטשיץ זצ"ל. להעמקת המודעות שאין רע יורד מלמעלה והכל זה לטובה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8107ראש השנה דבר תורה קצר לשולחן בראש השנה. כחלק מהסימנים לשנה החדשה אנו מבקשים "יהי רצון... שנהיה לראש ולא לזנב" היתכן?! בעיצומו של יום הדין הנורא אנו מבקשים לעצמינו שררה וגדולה?! רעיון נפלא של רבי אליעזר מדזיקוב זצ"ל לראש ר"ת: ל-עשות ר-צון א-בינו ש-בשמיים... השמע לצפייה לחץ להורדה
8108ראש השנה דבר תורה קצר - הכנה לתקיעות בראש השנה. למה תוקעים בשופר בראש השנה? לערבב את השטן רש"י: "שלא ישטין וכשרואה שישראל מחבבין את המצוות מסתתמין טענותיו". היכן ההיגיון?! דווקא שהוא רואה שישראל חוזרים בתשובה עליו לקטרג ביתר שאת?! הסברו של בעל ההפלאה רבי ישעיה הורביץ זצ"ל השמע לצפייה לחץ להורדה
8109ראש השנה דברי תורה קצרים להתעוררות לפני תקיעת שופר בראש השנה. "אשרי העם יודעי תרועה..." במה שונים עם ישראל מיתר אומות העולם וכי אינם יודעים לתקוע בשופר?! משל ונמשל נפלאים לתקיעת שופר בראש השנה ויום הדין של המגיד מדובנא זצ"ל. המבארים את המטרה של תקיעת השופר והיחודיות של עם ישראל... השמע לצפייה לחץ להורדה
8110ראש השנה דבר תורה קצר ליום הדין - התעוררות לפני תקיעת שופר בראש השנה. "אשרי העם יודעי תרועה..." משל ונמשל לראש השנה המבארים את מעלת תקיעת השופר דווקא כאשר בית המקדש חרב. החץ האחרון שנשא במנשא של כל אחד מאיתנו - תקיעת שופר הבה נשמור עליו הרי בו תלויים חיינו... השמע לצפייה לחץ להורדה
8111ראש השנה דבר תורה קצר ליום רש השנה - התעוררות לפני תקיעת שופר ביום הזיכרון. "למנצח לבני קורח מזמור כל העמים תיקעו כף הריעו לאלוקים בקול רינה..." מדוע תיקנו חז"ל להזכיר את בני קורח שהיה בעל מחלוקת לפני תקיעת שופר?! ועוד 7 פעמים?! רעיון נפלא להצלה ברגע האחרון... השמע לצפייה לחץ להורדה
8600חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. משמעות שם החג חנוכה היא חנו-כה על שם שעם ישראל נחו בכה בכסליו. מדוע נקרא החג על שם החנייה ולא על שם הניצחון?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8601חנוכה רעיון קצר לחנוכה. "על הניסים...ועל המלחמות" לשם מה עלינו להודות על המלחמות?! הרי במלחמה תמיד שני הצדדים מפסידים היה מתאים להודות על הניצחון?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8602חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. סביבון והלקח ממנו. אם המטרה לפרסם את הנס מדוע לסובב סביבון קטן לא עדיף פרסום חוצות?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8603חנוכה משהו קצר לחנוכה. ההבדל בין חנוכה לפורים בא לידי ביטוי במשחקי הילדים סביבון ורעשן השמע לצפייה לחץ להורדה
8604חנוכה וורט לחנוכה. ההבדל בין הנוסח: "רבת את ריבם דנת את דינם" ב"על הניסים" בגוף שלישי לבין הברכה המסיימת את המגילה: "הרב את ריבינו והדן את דיננו" הנאמרת בנוכח השמע לצפייה לחץ להורדה
8605חנוכה וורט לחנוכה. מהו ההבדל בין חנוכה לפורים בנוסח "על הניסים" הרי בחנוכה לא מזכירים את מפלת יון אלא "להודות לשמך הגדול" לעומת זאת בפורים מזכירים את מפלת המן: "ותלו אותו ואת בניו על העץ"? השמע לצפייה לחץ להורדה
8606חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. "על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות" 6 הודאות כנגד ששה סדרי משנה השמע לצפייה לחץ להורדה
8607חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מהו המייחד את חנוכה ופורים שהם לא יתבטלו לעולם?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8608חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. כמה נרות מדליקין בכל יום מימי החנוכה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי וההשלכה שלה על פי תורת החסידות להנהגה שלנו בחיי היום יום השמע לצפייה לחץ להורדה
8609חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. זמן ההדלקה הוא על פי דברי חז"ל "עד שתכלה רגל מן השוק" מדוע לא נקטו חז"ל זמן מדוייק?! נר החנוכה והביטחון בהקב"ה השמע לצפייה לחץ להורדה
8610חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בחנוכה נצטוינו להודות ולהלל ובפורים שמחה ומשתה. מדוע בחנוכה לא תיקנו סעודה?! ההבדל המשמעותי בין נס חנוכה לנס פורים השמע לצפייה לחץ להורדה
8611חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע מברכים "להדליק נר חנוכה" ולא להדליק נר של חנוכה? ההקבלה מלשון המשנה בעניין נר שבת השמע לצפייה לחץ להורדה
8612חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע דווקא בחנוכה נקשר המושג "מהדרין מן המהדרין"? בזכות הידור מצווה של כהן גדול הדלקנו חנוכייה בבית המקדש הכיצד?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8613חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדרש חנוכה על מסירותם של בני ישראל בזמן מלכות יון והלקח לימנו מה עלינו לעשות היום השמע לצפייה לחץ להורדה
8614חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בתוספת של "על הניסים" אנו אומרים: "מסרת גיבורים ביד חלשים... רשעים ביד צדיקים.." מה הפלא שהקב"ה מסר רשעים ביד צדיקים הרי ברור שהרשעים אמורים להימסר ביד הצדיקים?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8615חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בתוספת של "על הניסים" אנו אומרים: "להשכיחם תורתך" מה אכפת ליוונים שבני ישראל יזכרו את התורה? מה היתה המטרה בלהשכיח תורה מישראל?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8616חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע אוכלים סופגניות בחנוכה? מדוע אוכלים לביבות בחנוכה? רעיון נפלא של הרב אויירבך מספר הליכות שלמה השמע לצפייה לחץ להורדה
8617חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע אוכלים סופגניות בחנוכה? מה העניין של הריבה בתוך הסופגנייה? השמע לצפייה לחץ להורדה
8618חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מה היתה הבעיה של היוונים בגישה של עם ישראל? משל או מעשה מליצה על התפיסה המעוותת של יון שקיומה בטל אל מול תורת ישראל השמע לצפייה לחץ להורדה
8619חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. חכמת יון = "אור ההשכלה" נחשבה בעיני חז"ל לחושך מוחלט, התסכול אל מול קומץ שלא מעוניין ב"אור" שלהם. משל ונמשל הממחישים מדוע לא רצינו ב"חושך (=מלכות יון) על פני תהום"... השמע לצפייה לחץ להורדה
8620חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מהי תרבות יון? מדוע אין לה משמעות?!. משל ונמשל למקסם שוא של תרבות יון ומדוע ההולכים שולל אחרי התרבות הזו מזיקים לעצמם?!.. השמע לצפייה לחץ להורדה
8621חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. חג האורים. מה ההבדל בין חושך לאור? משל של שלמה המלך "החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך". מהו ההבדל בין רשעים לצדיקים? מכונית ללא בלמים... השמע לצפייה לחץ להורדה
8622חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. "ועל ניסך שבל יום עימנו" לשם מה להזכיר את הניסים שבכל יום? מה זה קשור לחנוכה?! סיפור על ביתו של רבי חנינא בן דוסא. השמע לצפייה לחץ להורדה
8623חנוכה לחנוכה. סיפור על המתייוון יוסי משיתא. מהו הגורם למהפך שחל בו?! מהו הלקח לימנו? השמע לצפייה לחץ להורדה
8680ט"ו בשבט - הכרת הטוב דבר תורה לט"ו בשבט. רעיון של ה"אור החיים" הקדוש לט"ו בשבט. הכרת הטוב להקב"ה באה לידי ביטוי בברכות שאנו מברכים על הפירות. מנין למדו חז"ל את נוסח הברכה והקשר לשירת הים רעיון נפלא לסעודת ט"ו בשבט. השמע לצפייה לחץ להורדה
8681ט"ו בשבט - מדוע הוקדמו הזית והתמר? דבר תורה לסעודת ט"ו בשבט. מדוע הוקדמו הזית והתמר לפני גפן תאנה ורימון? שלשה רעיונות יפים ממדרשי חז"ל על העדיפות של הזית והתמר. השמע לצפייה לחץ להורדה
8682ט"ו בשבט - הקדימה בשבעת המינים דבר תורה לחג ט"ו בשבט. "אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ". סדר הקדימה בשבעת המינים הוא לפי הקרוב למילה ארץ: זית, תמר, גפן, תאנה, רימון. רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל על הדרך לזכור את הסדר הזה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8683ט"ו בשבט - ישראל ושבעת המינים רעיון לדבר תורה בט"ו בשבט. מאמרי חז"ל בעניין הדמיון בין ישראל לכל אחד ואחד משבעת המינים. השמע לצפייה לחץ להורדה
8684ט"ו בשבט - ההקבלה בין האדם לעץ משל ונמשל לט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות. "כי האדם עץ השדה" התורה עושה הקבלה בין האדם לעץ. הדימיון בין האדם בעניין קיום המצוות לבין קביעת התאריך של ט"ו בשבט "משעלה השרף באילנות". משל המחזק בעניין הביטחון בהקב"ה. השמע לצפייה לחץ להורדה
8685ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות דבר תורה לראש השנה לאילנות - ט"ו בשבט. המשמעות של ט"ו בשבט אצל האדם באה לידי ביטוי בכך שלא אומרים תחנון. נשאלת השאלה מה הקשר שלנו לראש השנה של האילן?! משל ונמשל נפלאים המביאים לתובנה שההשגחה הפרטית של הקב"ה היא תמידית. והקשר של זה לשמחה ביום ט"ו בשבט... השמע לצפייה לחץ להורדה
8686ט"ו בשבט - האדם והעץ רעיון תורני לט"ו בשבט. התורה מקבילה את האדם לעץ השדה: "כי האדם עץ השדה" יום ט"ו בשבט הוא הקובע את גילו של העץ לעניין עורלה, נטע רביעי, תרומות ומעשרות... קשר נפלא שמצאו חז"ל בין שנות האילן לבין שנותיו של האדם... סיפור על רבי יהושוע שעליו נאמר: "אשרי יולדתו"... השמע לצפייה לחץ להורדה
8687ט"ו בשבט - למה אין היום טעם לפירות? רעיון נפלא לסעודה בראש השנה לאילן - ט"ו בשבט. בעידן השיווק המהיר והתחרות, עם התקדמות המדע והזריקות שנעשים לפירות כבר אין בהם לא טעם ולא ריח... מה קרה?! האם לזה ייחלנו?! רעיון נפלא על הקשר בין העץ לאדם וכיצד ניתן לשנות זאת... השמע לצפייה לחץ להורדה
8688ט"ו בשבט - השמחה וחשבון הנפש דבר תורה ומוסר השכל לטו בשבט. מהם הדברים שמחסלים את העץ? ומה הדברים שמחיים אותו? מה לשמחה ביום הזה? "כי האדם עץ השדה" כל אלו והקשר לחשבון נפש שצריך כל אחד ואחד לעשות ביום הזה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8689ט"ו בשבט - לברך כמה שיותר סיפור יפה לט"ו בשבט. ביום ט"ו בשבט עורכים סעודה של פירות ומיני מגדנים וכל אחד מברך. לשם מה מרבים בברכות? סיפור יפה על רבי עקיבא, אשתו רחל ואליהו הנביא המלמד איך להסתכל נכון על החיים... ומה הקשר למה שאומרים בכל יום ב"עלינו לשבח": בשמים-ממעל ועל הארץ-מתחת... השמע לצפייה לחץ להורדה
8701פורים משהו לפורים. ההבדל בין פורים לחנוכה באים לידי ביטוי במשחקי הילדים רעשן וסביבון השמע לצפייה לחץ להורדה
8702פורים דבר תורה קצר לפורים. ההבדל בין הנוסח: "רבת את ריבם דנת את דינם" ב"על הניסים" בגוף שלישי לבין הברכה המסיימת את המגילה: "הרב את ריבינו והדן את דיננו" הנאמרת בנוכח השמע לצפייה לחץ להורדה
8703פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. מהו ההבדל בין חנוכה לפורים בנוסח "על הניסים" הרי בחנוכה לא מזכירים את מפלת יון אלא "להודות לשמך הגדול" לעומת זאת בפורים מזכירים את מפלת המן: "ותלו אותו ואת בניו על העץ"? השמע לצפייה לחץ להורדה
8704פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. מהו המייחד את חנוכה ופורים שהם לא יתבטלו לעולם?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8705פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. בחנוכה נצטוינו להודות ולהלל ובפורים שמחה ומשתה. מה מייחד את פורים שדווקא בו תיקנו סעודה?! ההבדל המשמעותי בין נס חנוכה לנס פורים השמע לצפייה לחץ להורדה
8801טו בשבט דבר תורה קצר לטו בשבט. רעיון לטו בשבט."זה אלי ואנווהו אלוקי אבי וארוממנהו" הקשר בין שירת הים לטו בשבט. אור החיים הקדוש: מדוע תיקנו חז"ל את נוסח הברכה באופן של הזכרת האבות לאחר ברכת השם?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8802טו בשבט דבר תורה קצר לטו בשבט. דיני הקדימה בפירות שבעת המינים. רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל - ראש ישיבת פורת יוסף בעניין הקדימה והזיהוי עפי גרעיני הפרי השמע לצפייה לחץ להורדה
8803טו בשבט רעיון לטו בשבט. בדיני הקדימה של שבעת המינים הוקדמו הזית והתמר לכל יתר הפירות. נשאלת השאלה מדוע הוקדמו דווקא אלו מיתר הפירות? מה מייחד אותם מהאחרים?! השמע לצפייה לחץ להורדה
8804טו בשבט משהו לטו בשבט. עם ישראל נמשלו לפירות שבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל. הדמיון בין כל אחד מהפירות לעם ישראל והמסר לנו מכך. השמע לצפייה לחץ להורדה
8901חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. פסח = פה-סח כל המטרה: "והגדת לבנך". האם אנו אכן בני חורין?! אם כן מה לבני חורין ולחם עוני?! משל ונמשל על הדרך הנכונה של בני חורין כשמסובין לשולחן הסדר וסימליותו של לחם העוני... השמע לצפייה לחץ להורדה
8902חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. פסח נקרא כך על שם שפסח הקב"ה על בתי בני ישראל. "השיבנו השם אליך ונשובה - חדש ימינו כקדם" מה הקשר של הפסוק לחג הפסח? משל ונמשל (של הבן איש חי) על הפתח שהקב"ה מבקש שנפתח לו ומה אנו עונים לו על כך... השמע לצפייה לחץ להורדה
8903חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. מדוע שותים 4 כוסות?! סיפור התביעה של מצרים לפני אלכסנדר מוקדון כנגד עם ישראל, להחזיר את כל הכלים שלקחו מהמצריים בצאת בנ"י ממצרים ותושייתו של גביהה בן פסיסא שהביאה הרווחה לעם ישראל. שאלתו של המהרש"א והקשר לשתיית 4 כוסות השמע לצפייה לחץ להורדה
8904חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בתפילת החג אנו מציינים: "ואותנו קידשת מכל העמים" יש להבדיל בין מצוות החג שהם חובה, לבין המנהגים החשובים שהם רק רשות... סיפור על הרמב"ם והמשמעות של המסורת והמנהגים בליל החג... השמע לצפייה לחץ להורדה
8905חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בתפילת החג אנו מציינים: "ורוממתנו מכל לשון" ההבדל בין לשון הקודש לשפות זרות. המשמעות של המילים איננה סימבולית אלא מהות... והמשמעות של המילה "חג" ליציאתינו לחירת ולגאולה שתבוא במהרה בימנו... השמע לצפייה לחץ להורדה
8906חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בהגדה של פסח אנו אומרים: "לבן ביקש לעקור את הכל - ופרעה גזר רק על הזכרים" שאלתה של אימו של הרב שבדרון זצ"ל: האם אנו משבחים את פרעה?! שהיה יותר טוב מלבן?! והתירוץ המדהים שנתנה לגנותו של פרעה... השמע לצפייה לחץ להורדה
8907חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בהגדה של פסח אנו אומרים: "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה - דיינו" הייתכן?! מה שווה ההתקרבות ללא תורה?! שני תירוצים המיישבים את הקושי וההסבר של הילקוט שימעוני על הפיוט "דיינו". השמע לצפייה לחץ להורדה
8908חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בהגדה של פסח אנו מציינים מחלוקת בעניין מספר המכות שלקו במצרים ומספר המכות שלקו על הים. לשם מה מעניין אותנו כמה מכות לקו המצריים?! ועוד לבוא לידי מחלוקת בזה?! הכדאיות של בנ"י במספר מכות רב ככל האפשר... השמע לצפייה לחץ להורדה
8909חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בכל שנה בליל החג יורד הקב"ה עם פמלייתו לראות כיצד בניו מקלסים אותו ויש לו מזה נחת רוח... פעם אחת בוטל ליל הסדר ע"י גדול הדור מרדכי היהודי כמובא במגילת אסתר: "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו.." מדוע דווקא בליל הסדר?! מסתבר שדווקא זה הביא את ההצלה... השמע לצפייה לחץ להורדה
9001שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. לשניים הקב"ה בקע את הים בנפרד ואלו דתן ואבירם. הקב"ה לא מתוור על אף יהודי שמגלה רצון להתקרב אליו. משל ונמשל מדהימים על הדרך והחובה לבקש עזרה מהקב"ה ולא לנסות לבד מעבר ליכולותינו... השמע לצפייה לחץ להורדה
9002שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. "ויאמינו בהשם ובמשה עבדו" חג האמונה - חג המימונה. מדוע דווקא החג הזה נקרא חג האמונה? סיפור על אמונה תמימה של יהודי בחזון איש זצ"ל והתוצאות לא אחרו לבוא... השמע לצפייה לחץ להורדה
9003שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. השמחה בחג והחשיבות שלה ביחס לחומרות שיש בחג הזה... נא להכנס לפרופורציות... סיפור על יהודי שהגיע לעצבות עקב כך שנחמצו לו חיטיו ותשובתו של הרב... השמע לצפייה לחץ להורדה
9004שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. "אז ישיר משה" איך יתכן לשמוח בנפול אוייבנו הרי כתוב: "בנפול אוייבך אל תשמח" ומאידך "ובאבוד רשעים רינה". כיצד יישב את הסתירה בין הפסוקים המגיד ממזריטש? והסיבה לשירת בנ"י דווקא על הים... השמע לצפייה לחץ להורדה
9101שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. מה המשמעות של שם החג "שבועות"? על של שבעה שבועות שסופרים מפסח ועד עצרת. הסבר מיוחד הביא כדרכו בדרך צחות רבי חיים בן עטר הידוע בכינויו "אור החיים" זצ"ל על ההתקשרות בין הקב"ה לעם ישראל... השמע לצפייה לחץ להורדה
9102שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. מחלוקת החכמים מתי ניתנה תורה לישראל? האם בשישי בסיון או בשביעי בסיון הסברו המופלא של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל על המשמעות של המחלוקת לנצחיות התורה ושאינה תלויה במקום ובזמן... השמע לצפייה לחץ להורדה
9103שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. חג השבועות נקרא גם חג עצרת. מדוע נקרא החג בשם זה? לכל חג מצוות משלו סוכות- ארבעת המינים וסוכה, ראש השנה- תקיעת שופר, פסח- מצה ומרור. מה אם כן המצווה בחג השבועות? תשובתו של רבי לוי יצחק מברדיצב השמע לצפייה לחץ להורדה
9104שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. ריב ההרים לפני מתן תורה על מי תינתן התורה ובחירתו של הקב"ה דווקא בהר הנמוך - הר סיני להורות על שבח של מידת הענווה. שאלתו של רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל: מדוע לא נתן הקב"ה את התורה בבקעה זה הרבה יותר נמוך?! והמבט העמוק שבתשובתו... השמע לצפייה לחץ להורדה
9105שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. החג נקרא גם "עצרת" ויש תמימות דעים בין החכמים שבח זה צריך חציו להקב"ה וחציו להנאת הגוף (אכילה ושתייה ושמחת החג). משל ונמשל שהביא הבעל שם טוב על השאלה מדוע דווקא בחג מתן תורה מענגים את הגוף במאכל ומשתה?! השמע לצפייה לחץ להורדה
9106שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. החג נקרא גם "מתן תורה" מדוע דווקא בחג מתן תורה מענגים את הגוף במאכל ומשתה הרי דווקא בים זה היינו צריכים להתעסק רק בלימוד תורה כסמל ליום הקדוש?! תשובתו המדהימה של רבי שלמה מרדימסק על הסיבה שבעטיה "הכל מודים שבעצרת בעינן נמי לכם"... השמע לצפייה לחץ להורדה
9107שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. לימוד הזכות של רבי לוי יצחק מברדיצב זצ"ל המכונה סנגורן של ישראל בערב חג השבועות והסגולה של היום הקדוש הזה הן לפרנסה טובה והן לסליחה ומחילה... השמע לצפייה לחץ להורדה
9108שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. בזמן מתן תורה אמרו כולם "נעשה ונשמע". שאלתו של רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל: מניין ידע כל אחד מה חברו רוצה? הרי היה צריך לומר: "אעשה ואשמע"?! ותשובתו המופלאה בדרך של משל ונמשל... השמע לצפייה לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏