רפאל (רפי) בן רחל (רשל) ז"ל
משה הכהן בן בת שבע מסעדה ז"ליסמין בת חן. מיכל מלכיאל.
שיראל, הודיה ויהונתן אריאלכל חולי עמו ישראל9108שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. בזמן מתן תורה אמרו כולם "נעשה ונשמע". שאלתו של רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל: מניין ידע כל אחד מה חברו רוצה? הרי היה צריך לומר: "אעשה ואשמע"?! ותשובתו המופלאה בדרך של משל ונמשל... השמע לחץ להורדה
9107שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. לימוד הזכות של רבי לוי יצחק מברדיצב זצ"ל המכונה סנגורן של ישראל בערב חג השבועות והסגולה של היום הקדוש הזה הן לפרנסה טובה והן לסליחה ומחילה... השמע לחץ להורדה
9106שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. החג נקרא גם "מתן תורה" מדוע דווקא בחג מתן תורה מענגים את הגוף במאכל ומשתה הרי דווקא בים זה היינו צריכים להתעסק רק בלימוד תורה כסמל ליום הקדוש?! תשובתו המדהימה של רבי שלמה מרדימסק על הסיבה שבעטיה "הכל מודים שבעצרת בעינן נמי לכם"... השמע לחץ להורדה
9105שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. החג נקרא גם "עצרת" ויש תמימות דעים בין החכמים שבח זה צריך חציו להקב"ה וחציו להנאת הגוף (אכילה ושתייה ושמחת החג). משל ונמשל שהביא הבעל שם טוב על השאלה מדוע דווקא בחג מתן תורה מענגים את הגוף במאכל ומשתה?! השמע לחץ להורדה
9104שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. ריב ההרים לפני מתן תורה על מי תינתן התורה ובחירתו של הקב"ה דווקא בהר הנמוך - הר סיני להורות על שבח של מידת הענווה. שאלתו של רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל: מדוע לא נתן הקב"ה את התורה בבקעה זה הרבה יותר נמוך?! והמבט העמוק שבתשובתו... השמע לחץ להורדה
9103שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. חג השבועות נקרא גם חג עצרת. מדוע נקרא החג בשם זה? לכל חג מצוות משלו סוכות- ארבעת המינים וסוכה, ראש השנה- תקיעת שופר, פסח- מצה ומרור. מה אם כן המצווה בחג השבועות? תשובתו של רבי לוי יצחק מברדיצב השמע לחץ להורדה
9102שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. מחלוקת החכמים מתי ניתנה תורה לישראל? האם בשישי בסיון או בשביעי בסיון הסברו המופלא של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל על המשמעות של המחלוקת לנצחיות התורה ושאינה תלויה במקום ובזמן... השמע לחץ להורדה
9101שבועות דבר תורה קצר לחג השבועות. מה המשמעות של שם החג "שבועות"? על של שבעה שבועות שסופרים מפסח ועד עצרת. הסבר מיוחד הביא כדרכו בדרך צחות רבי חיים בן עטר הידוע בכינויו "אור החיים" זצ"ל על ההתקשרות בין הקב"ה לעם ישראל... השמע לחץ להורדה
9004שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. "אז ישיר משה" איך יתכן לשמוח בנפול אוייבנו הרי כתוב: "בנפול אוייבך אל תשמח" ומאידך "ובאבוד רשעים רינה". כיצד יישב את הסתירה בין הפסוקים המגיד ממזריטש? והסיבה לשירת בנ"י דווקא על הים... השמע לחץ להורדה
9003שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. השמחה בחג והחשיבות שלה ביחס לחומרות שיש בחג הזה... נא להכנס לפרופורציות... סיפור על יהודי שהגיע לעצבות עקב כך שנחמצו לו חיטיו ותשובתו של הרב... השמע לחץ להורדה
9002שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. "ויאמינו בהשם ובמשה עבדו" חג האמונה - חג המימונה. מדוע דווקא החג הזה נקרא חג האמונה? סיפור על אמונה תמימה של יהודי בחזון איש זצ"ל והתוצאות לא אחרו לבוא... השמע לחץ להורדה
9001שביעי של פסח דבר תורה קצר לשביעי של פסח. רעיון לשביעי של פסח. לשניים הקב"ה בקע את הים בנפרד ואלו דתן ואבירם. הקב"ה לא מתוור על אף יהודי שמגלה רצון להתקרב אליו. משל ונמשל מדהימים על הדרך והחובה לבקש עזרה מהקב"ה ולא לנסות לבד מעבר ליכולותינו... השמע לחץ להורדה
8909חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בכל שנה בליל החג יורד הקב"ה עם פמלייתו לראות כיצד בניו מקלסים אותו ויש לו מזה נחת רוח... פעם אחת בוטל ליל הסדר ע"י גדול הדור מרדכי היהודי כמובא במגילת אסתר: "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו.." מדוע דווקא בליל הסדר?! מסתבר שדווקא זה הביא את ההצלה... השמע לחץ להורדה
8908חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בהגדה של פסח אנו מציינים מחלוקת בעניין מספר המכות שלקו במצרים ומספר המכות שלקו על הים. לשם מה מעניין אותנו כמה מכות לקו המצריים?! ועוד לבוא לידי מחלוקת בזה?! הכדאיות של בנ"י במספר מכות רב ככל האפשר... השמע לחץ להורדה
8907חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בהגדה של פסח אנו אומרים: "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה - דיינו" הייתכן?! מה שווה ההתקרבות ללא תורה?! שני תירוצים המיישבים את הקושי וההסבר של הילקוט שימעוני על הפיוט "דיינו". השמע לחץ להורדה
8906חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בהגדה של פסח אנו אומרים: "לבן ביקש לעקור את הכל - ופרעה גזר רק על הזכרים" שאלתה של אימו של הרב שבדרון זצ"ל: האם אנו משבחים את פרעה?! שהיה יותר טוב מלבן?! והתירוץ המדהים שנתנה לגנותו של פרעה... השמע לחץ להורדה
8905חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בתפילת החג אנו מציינים: "ורוממתנו מכל לשון" ההבדל בין לשון הקודש לשפות זרות. המשמעות של המילים איננה סימבולית אלא מהות... והמשמעות של המילה "חג" ליציאתינו לחירת ולגאולה שתבוא במהרה בימנו... השמע לחץ להורדה
8904חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. בתפילת החג אנו מציינים: "ואותנו קידשת מכל העמים" יש להבדיל בין מצוות החג שהם חובה, לבין המנהגים החשובים שהם רק רשות... סיפור על הרמב"ם והמשמעות של המסורת והמנהגים בליל החג... השמע לחץ להורדה
8903חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. רעיון לפסח. מדוע שותים 4 כוסות?! סיפור התביעה של מצרים לפני אלכסנדר מוקדון כנגד עם ישראל, להחזיר את כל הכלים שלקחו מהמצריים בצאת בנ"י ממצרים ותושייתו של גביהה בן פסיסא שהביאה הרווחה לעם ישראל. שאלתו של המהרש"א והקשר לשתיית 4 כוסות השמע לחץ להורדה
8902חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. פסח נקרא כך על שם שפסח הקב"ה על בתי בני ישראל. "השיבנו השם אליך ונשובה - חדש ימינו כקדם" מה הקשר של הפסוק לחג הפסח? משל ונמשל (של הבן איש חי) על הפתח שהקב"ה מבקש שנפתח לו ומה אנו עונים לו על כך... השמע לחץ להורדה
8901חג הפסח דבר תורה קצר לפסח. פסח = פה-סח כל המטרה: "והגדת לבנך". האם אנו אכן בני חורין?! אם כן מה לבני חורין ולחם עוני?! משל ונמשל על הדרך הנכונה של בני חורין כשמסובין לשולחן הסדר וסימליותו של לחם העוני... השמע לחץ להורדה
8705פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. בחנוכה נצטוינו להודות ולהלל ובפורים שמחה ומשתה. מה מייחד את פורים שדווקא בו תיקנו סעודה?! ההבדל המשמעותי בין נס חנוכה לנס פורים השמע לחץ להורדה
8704פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. מהו המייחד את חנוכה ופורים שהם לא יתבטלו לעולם?! השמע לחץ להורדה
8703פורים דבר תורה קצר לפורים. רעיון לפורים. מהו ההבדל בין חנוכה לפורים בנוסח "על הניסים" הרי בחנוכה לא מזכירים את מפלת יון אלא "להודות לשמך הגדול" לעומת זאת בפורים מזכירים את מפלת המן: "ותלו אותו ואת בניו על העץ"? השמע לחץ להורדה
8702פורים דבר תורה קצר לפורים. ההבדל בין הנוסח: "רבת את ריבם דנת את דינם" ב"על הניסים" בגוף שלישי לבין הברכה המסיימת את המגילה: "הרב את ריבינו והדן את דיננו" הנאמרת בנוכח השמע לחץ להורדה
8701פורים משהו לפורים. ההבדל בין פורים לחנוכה באים לידי ביטוי במשחקי הילדים רעשן וסביבון השמע לחץ להורדה
8689ט"ו בשבט - לברך כמה שיותר סיפור יפה לט"ו בשבט. ביום ט"ו בשבט עורכים סעודה של פירות ומיני מגדנים וכל אחד מברך. לשם מה מרבים בברכות? סיפור יפה על רבי עקיבא, אשתו רחל ואליהו הנביא המלמד איך להסתכל נכון על החיים... ומה הקשר למה שאומרים בכל יום ב"עלינו לשבח": בשמים-ממעל ועל הארץ-מתחת... השמע לחץ להורדה
8688ט"ו בשבט - השמחה וחשבון הנפש דבר תורה ומוסר השכל לטו בשבט. מהם הדברים שמחסלים את העץ? ומה הדברים שמחיים אותו? מה לשמחה ביום הזה? "כי האדם עץ השדה" כל אלו והקשר לחשבון נפש שצריך כל אחד ואחד לעשות ביום הזה... השמע לחץ להורדה
8687ט"ו בשבט - למה אין היום טעם לפירות? רעיון נפלא לסעודה בראש השנה לאילן - ט"ו בשבט. בעידן השיווק המהיר והתחרות, עם התקדמות המדע והזריקות שנעשים לפירות כבר אין בהם לא טעם ולא ריח... מה קרה?! האם לזה ייחלנו?! רעיון נפלא על הקשר בין העץ לאדם וכיצד ניתן לשנות זאת... השמע לחץ להורדה
8686ט"ו בשבט - האדם והעץ רעיון תורני לט"ו בשבט. התורה מקבילה את האדם לעץ השדה: "כי האדם עץ השדה" יום ט"ו בשבט הוא הקובע את גילו של העץ לעניין עורלה, נטע רביעי, תרומות ומעשרות... קשר נפלא שמצאו חז"ל בין שנות האילן לבין שנותיו של האדם... סיפור על רבי יהושוע שעליו נאמר: "אשרי יולדתו"... השמע לחץ להורדה
8685ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות דבר תורה לראש השנה לאילנות - ט"ו בשבט. המשמעות של ט"ו בשבט אצל האדם באה לידי ביטוי בכך שלא אומרים תחנון. נשאלת השאלה מה הקשר שלנו לראש השנה של האילן?! משל ונמשל נפלאים המביאים לתובנה שההשגחה הפרטית של הקב"ה היא תמידית. והקשר של זה לשמחה ביום ט"ו בשבט... השמע לחץ להורדה
8684ט"ו בשבט - ההקבלה בין האדם לעץ משל ונמשל לט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות. "כי האדם עץ השדה" התורה עושה הקבלה בין האדם לעץ. הדימיון בין האדם בעניין קיום המצוות לבין קביעת התאריך של ט"ו בשבט "משעלה השרף באילנות". משל המחזק בעניין הביטחון בהקב"ה. השמע לחץ להורדה
8683ט"ו בשבט - ישראל ושבעת המינים רעיון לדבר תורה בט"ו בשבט. מאמרי חז"ל בעניין הדמיון בין ישראל לכל אחד ואחד משבעת המינים. השמע לחץ להורדה
8682ט"ו בשבט - הקדימה בשבעת המינים דבר תורה לחג ט"ו בשבט. "אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ". סדר הקדימה בשבעת המינים הוא לפי הקרוב למילה ארץ: זית, תמר, גפן, תאנה, רימון. רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל על הדרך לזכור את הסדר הזה... השמע לחץ להורדה
8681ט"ו בשבט - מדוע הוקדמו הזית והתמר? דבר תורה לסעודת ט"ו בשבט. מדוע הוקדמו הזית והתמר לפני גפן תאנה ורימון? שלשה רעיונות יפים ממדרשי חז"ל על העדיפות של הזית והתמר. השמע לחץ להורדה
8680ט"ו בשבט - הכרת הטוב דבר תורה לט"ו בשבט. רעיון של ה"אור החיים" הקדוש לט"ו בשבט. הכרת הטוב להקב"ה באה לידי ביטוי בברכות שאנו מברכים על הפירות. מנין למדו חז"ל את נוסח הברכה והקשר לשירת הים רעיון נפלא לסעודת ט"ו בשבט. השמע לחץ להורדה
8623חנוכה לחנוכה. סיפור על המתייוון יוסי משיתא. מהו הגורם למהפך שחל בו?! מהו הלקח לימנו? השמע לחץ להורדה
8622חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. "ועל ניסך שבל יום עימנו" לשם מה להזכיר את הניסים שבכל יום? מה זה קשור לחנוכה?! סיפור על ביתו של רבי חנינא בן דוסא. השמע לחץ להורדה
8621חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. חג האורים. מה ההבדל בין חושך לאור? משל של שלמה המלך "החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך". מהו ההבדל בין רשעים לצדיקים? מכונית ללא בלמים... השמע לחץ להורדה
8620חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מהי תרבות יון? מדוע אין לה משמעות?!. משל ונמשל למקסם שוא של תרבות יון ומדוע ההולכים שולל אחרי התרבות הזו מזיקים לעצמם?!.. השמע לחץ להורדה
8619חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. חכמת יון = "אור ההשכלה" נחשבה בעיני חז"ל לחושך מוחלט, התסכול אל מול קומץ שלא מעוניין ב"אור" שלהם. משל ונמשל הממחישים מדוע לא רצינו ב"חושך (=מלכות יון) על פני תהום"... השמע לחץ להורדה
8618חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מה היתה הבעיה של היוונים בגישה של עם ישראל? משל או מעשה מליצה על התפיסה המעוותת של יון שקיומה בטל אל מול תורת ישראל השמע לחץ להורדה
8617חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע אוכלים סופגניות בחנוכה? מה העניין של הריבה בתוך הסופגנייה? השמע לחץ להורדה
8616חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע אוכלים סופגניות בחנוכה? מדוע אוכלים לביבות בחנוכה? רעיון נפלא של הרב אויירבך מספר הליכות שלמה השמע לחץ להורדה
8615חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בתוספת של "על הניסים" אנו אומרים: "להשכיחם תורתך" מה אכפת ליוונים שבני ישראל יזכרו את התורה? מה היתה המטרה בלהשכיח תורה מישראל?! השמע לחץ להורדה
8614חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בתוספת של "על הניסים" אנו אומרים: "מסרת גיבורים ביד חלשים... רשעים ביד צדיקים.." מה הפלא שהקב"ה מסר רשעים ביד צדיקים הרי ברור שהרשעים אמורים להימסר ביד הצדיקים?! השמע לחץ להורדה
8613חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדרש חנוכה על מסירותם של בני ישראל בזמן מלכות יון והלקח לימנו מה עלינו לעשות היום השמע לחץ להורדה
8612חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע דווקא בחנוכה נקשר המושג "מהדרין מן המהדרין"? בזכות הידור מצווה של כהן גדול הדלקנו חנוכייה בבית המקדש הכיצד?! השמע לחץ להורדה
8611חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע מברכים "להדליק נר חנוכה" ולא להדליק נר של חנוכה? ההקבלה מלשון המשנה בעניין נר שבת השמע לחץ להורדה
8610חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בחנוכה נצטוינו להודות ולהלל ובפורים שמחה ומשתה. מדוע בחנוכה לא תיקנו סעודה?! ההבדל המשמעותי בין נס חנוכה לנס פורים השמע לחץ להורדה
8609חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. זמן ההדלקה הוא על פי דברי חז"ל "עד שתכלה רגל מן השוק" מדוע לא נקטו חז"ל זמן מדוייק?! נר החנוכה והביטחון בהקב"ה השמע לחץ להורדה
8608חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. כמה נרות מדליקין בכל יום מימי החנוכה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי וההשלכה שלה על פי תורת החסידות להנהגה שלנו בחיי היום יום השמע לחץ להורדה
8607חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מהו המייחד את חנוכה ופורים שהם לא יתבטלו לעולם?! השמע לחץ להורדה
8606חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. "על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות" 6 הודאות כנגד ששה סדרי משנה השמע לחץ להורדה
8605חנוכה וורט לחנוכה. מהו ההבדל בין חנוכה לפורים בנוסח "על הניסים" הרי בחנוכה לא מזכירים את מפלת יון אלא "להודות לשמך הגדול" לעומת זאת בפורים מזכירים את מפלת המן: "ותלו אותו ואת בניו על העץ"? השמע לחץ להורדה
8604חנוכה וורט לחנוכה. ההבדל בין הנוסח: "רבת את ריבם דנת את דינם" ב"על הניסים" בגוף שלישי לבין הברכה המסיימת את המגילה: "הרב את ריבינו והדן את דיננו" הנאמרת בנוכח השמע לחץ להורדה
8603חנוכה משהו קצר לחנוכה. ההבדל בין חנוכה לפורים בא לידי ביטוי במשחקי הילדים סביבון ורעשן השמע לחץ להורדה
8602חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. סביבון והלקח ממנו. אם המטרה לפרסם את הנס מדוע לסובב סביבון קטן לא עדיף פרסום חוצות?! השמע לחץ להורדה
8601חנוכה רעיון קצר לחנוכה. "על הניסים...ועל המלחמות" לשם מה עלינו להודות על המלחמות?! הרי במלחמה תמיד שני הצדדים מפסידים היה מתאים להודות על הניצחון?! השמע לחץ להורדה
8600חנוכה דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. משמעות שם החג חנוכה היא חנו-כה על שם שעם ישראל נחו בכה בכסליו. מדוע נקרא החג על שם החנייה ולא על שם הניצחון?! השמע לחץ להורדה
8403שמחת תורה משל ונמשל לשמחת תורה. לשם מה מצווה הקב"ה ביום השמיני של החג לעשות עוד יום שנקרא: "עצרת" משל ונמשל המארים כיצד הקב"ה רוצה את קרבתנו ומבקש להקריב קורבן מיוחד בחג הזה... השמע לחץ להורדה
8402שמחת תורה דבר תורה קצר לשמחת תורה. שאלתו של דיין העיר לסנדלר שהיה רוקד בכל מאודו בזמן ההקפות: "מה לך ולשמחת תורה האם פתחת דף גמרא בחייך"?! ותשובתו הנפלאה עם לקח נוקב לגבינו כולם צריכים לשמוח בשמחת התורה... השמע לחץ להורדה
8401שמחת תורה דבר תורה לשמחת תורה. שאלתו של האדמו"ר נפתלי מרופשיץ לסבל שהיה מרקד בכל עוז בזמן ההקפות: "מה לך ולשמחת תורה וכי למדת תורה במהלך השנה"?! ותשובתו הנפלאה עם לקח נוקב לגבינו כולם צריכים לשמוח בשמחת התורה... השמע לחץ להורדה
8308חג סוכות שיעור לחיים מחג הסוכות. סיפור על רבי יהודה צדקא זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף. שבתבונה הצליח לשכנע את תלמידו שלא לעזוב את לימודיו והביא ראייה מההלל שנקרא בחג. "אנא השם הושיעה נא אנא השם הצליחה נא" מדוע מנענעים רק ב"הושיעה נא" ולא ב"הצליחה נא"?! השמע לחץ להורדה
8307חג סוכות דברי תורה לחג סוכות. ארבעת המינים משולים לסוגי האנשים בעם ישראל: האתרוג יש בו טעם וריח, כנגד אלו שיש בהם תורה ומעשים טובים. בלולב (דקל תמר) יש טעם ואין ריח, כנגד אלו שאין בהם מעשים טובים. ההדס שריחו טוב ואינו נותן פירות, רומז לבני אדם שלא זכו להיות תלמידי חכמים אבל יש בהם מעשים טובים. הערבה שאין בה לא פרי ולא ריח, רומזת ליהודים פשוטים שאין בהם לא זה ולא זה. מדוע לא לוקחים סנה או אטד?! השמע לחץ להורדה
8306חג סוכות לקח חשוב לחג סוכות. דרשתו של רבי יהונתן אייבישיץ על אלו המהדרין במצוות של ארבעת המינים שלא פעם ההידור הוא רק מדרבנן ומגיעים לכעס שהוא איסור מדאורייתא... סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוצוב זצ"ל שקיים זאת הלכה למעשה... השמע לחץ להורדה
8305חג סוכות משל ונמשל לחג סוכות. משל ונמשל שהביא החפץ חיים על אלו המהדרין במצוות של ארבעת המינים ומזלזלים במצוות של בין אדם לחברו. עדיף שיקח אדם אתרוג כשר ופשוט ולא יזלזל חלילה בציפורניו של חברו... חשיבות של מצוות שבין אדם לחברו השמע לחץ להורדה
8304חג סוכות סיפור יפה לחג סוכות. סיפור על רבי דוד מלעאלוב וסוכתו המהודרת שנעלמה באופן מפתיע. מדוע נעלמה הסוכה? כיצד ויתר על סוכתו המיוחדת שהכל באו להתרשם מיופייה ובחר בסוכה פשוטה? מה יותר חשוב מסוכה מהודרת?!... חובה להאזין!!! השמע לחץ להורדה
8303חג סוכות ביאור של האדמו"ר מסלונים לחג סוכות. לשאלה מדוע ציווה הקב"ה לעשות סוכה בחודש תשרי בזמן שהמאורע עצמו היה בחודש ניסן?! והיה מין הראוי לעשות את המצווה בזמן המאורע עצמו?! תשובתו הנפלאה בדרך של משל ונמשל על השינוי שעשינו... השמע לחץ להורדה
8302חג סוכות דבר תורה לחג סוכות. שאלתו של רבי יעקב "בעל הטורים" מדוע ציווה הקב"ה לעשות סוכה בחודש תשרי בזמן שהמאורע עצמו היה בחודש ניסן?! והיה מין הראוי לעשות את המצווה בזמן המאורע עצמו?! תשובתו הנפלאה של ה"טור". רעיון עמוק של המהרי"ל על הקשר של מצוות סוכה ליום הכיפורים... השמע לחץ להורדה
8301חג סוכות רעיון נפלא לחג סוכות. מדוע מיד בצאת יום הכיפורים אנו נדרשים לתקוע יתד לסוכה?! הסמך שמצא לכך רבי צבי הירש זצ"ל בספרו "קב ישר" מהפסוק: "וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת..." השמע לחץ להורדה
8208יום הכיפורים דבר תורה לתפילת ערבית במוצאי יום הכיפורים. כיצד צריכה להראות התפילה הראשונה לאחר שנחתמנו לחיים טובים?! מעלתה וחשיבותה של תפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים... והדרך הנכונה לפתוח את השנה החדשה... השמע לחץ להורדה
8207יום הכיפורים רעיון נפלא לתפילת נעילה ביום הכיפורים. החשיבות של התמדה בתפילות במהלך השנה ולא רק כשהקב"ה יושב לדון אותנו אנו מזדרזין ובאים... משל ונמשל הממחישים כיצד שהקב"ה משפיע טובה לא מסתכלים אליו, אך ברגע שמתרגשת צרה מיד באים להתפלל... השמע לחץ להורדה
8206יום הכיפורים דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים. החשיבות של מאמר חז"ל: "הכל הולך אחר החיתום" ומשמעותו דווקא בתפילת הנעילה. משל נחמד המבאר כיצד כל המאמץ של התפילות שלנו ביום הכיפורים מתנקז לתפילה האחרונה בה חותמים אותנו לחיים טובים ולשלום... השמע לחץ להורדה
8205יום הכיפורים משל ונמשל לביאור חשיבות הוידווי ביום הכיפורים. עדיף שאנחנו נבוא אל הקב"ה ונפרוט את חטאנו ונתוודה עליהם לפני שיבואו המשטינים והמקטרגים ויאמרו לו... שהרי לאחר שכבר אמרנו במה חטאנו אין תוקף וטעם למה שיגידו אחרים והמלך כבר יודע... השמע לחץ להורדה
8204יום הכיפורים דבר תורה ליום הכיפורים. דרשה לפני הוידוי הגדול ביום כיפור בתפילת כל נדרי. מדוע מפרטים את כל העוונות שלנו והלא ככל שנמעיט בהן כך יפחת העונש?! החשיבות של אמירת וידוי בפירוט גדול בדרך של משל ונמשל... השמע לחץ להורדה
8203יום הכיפורים דברי תורה לתפילות יום הכיפורים. ביאור של רבי ישראל מרוזין זצ"ל בדרך משל על הפסוק בתהילים: "ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" תוך שהוא עונה על שאלת חז"ל: מהו החסד בזה שמשלם לאיש כמעשהו? זה לא חסד זה דין צדק?! השמע לחץ להורדה
8202יום הכיפורים משל ונמשל לערב יום הכיפורים. דבר תורה לתפילת כל-נדרי של יום כיפור. ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל על משמעותו של יום הכיפורים והצורך שלנו ביום הקדוש הזה בד בבד עם ההתחייבות לשמוע בקול הקב"ה... השמע לחץ להורדה
8201יום הכיפורים רעיון נפלא לערב יום הכיפורים. דרשה של רבי שלום מבעאלז לליל יום כיפור בתפילת כל נדרי. דברי התעוררות והסברו הנפלא על המשנה במסכת שבת: "שְׁלֹשָׁה דְבָרִים צָרִיךְ אָדָם לוֹמַר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ. עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה: "עִשַּׂרְתֶּן? עֵרַבְתֶּן? הַדְלִיקוּ אֶת הַנֵּר!"... השמע לחץ להורדה
8111ראש השנה דבר תורה קצר ליום רש השנה - התעוררות לפני תקיעת שופר ביום הזיכרון. "למנצח לבני קורח מזמור כל העמים תיקעו כף הריעו לאלוקים בקול רינה..." מדוע תיקנו חז"ל להזכיר את בני קורח שהיה בעל מחלוקת לפני תקיעת שופר?! ועוד 7 פעמים?! רעיון נפלא להצלה ברגע האחרון... השמע לחץ להורדה
8110ראש השנה דבר תורה קצר ליום הדין - התעוררות לפני תקיעת שופר בראש השנה. "אשרי העם יודעי תרועה..." משל ונמשל לראש השנה המבארים את מעלת תקיעת השופר דווקא כאשר בית המקדש חרב. החץ האחרון שנשא במנשא של כל אחד מאיתנו - תקיעת שופר הבה נשמור עליו הרי בו תלויים חיינו... השמע לחץ להורדה
8109ראש השנה דברי תורה קצרים להתעוררות לפני תקיעת שופר בראש השנה. "אשרי העם יודעי תרועה..." במה שונים עם ישראל מיתר אומות העולם וכי אינם יודעים לתקוע בשופר?! משל ונמשל נפלאים לתקיעת שופר בראש השנה ויום הדין של המגיד מדובנא זצ"ל. המבארים את המטרה של תקיעת השופר והיחודיות של עם ישראל... השמע לחץ להורדה
8108ראש השנה דבר תורה קצר - הכנה לתקיעות בראש השנה. למה תוקעים בשופר בראש השנה? לערבב את השטן רש"י: "שלא ישטין וכשרואה שישראל מחבבין את המצוות מסתתמין טענותיו". היכן ההיגיון?! דווקא שהוא רואה שישראל חוזרים בתשובה עליו לקטרג ביתר שאת?! הסברו של בעל ההפלאה רבי ישעיה הורביץ זצ"ל השמע לחץ להורדה
8107ראש השנה דבר תורה קצר לשולחן בראש השנה. כחלק מהסימנים לשנה החדשה אנו מבקשים "יהי רצון... שנהיה לראש ולא לזנב" היתכן?! בעיצומו של יום הדין הנורא אנו מבקשים לעצמינו שררה וגדולה?! רעיון נפלא של רבי אליעזר מדזיקוב זצ"ל לראש ר"ת: ל-עשות ר-צון א-בינו ש-בשמיים... השמע לחץ להורדה
8106ראש השנה רעיון קצר לראש השנה. לשם מה מברכים בסימני ראש השנה "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" הרי אם השנה טובה בוודאי שהיא גם מתוקה?! תשובתו של רבי שלמה מלונטשיץ זצ"ל. להעמקת המודעות שאין רע יורד מלמעלה והכל זה לטובה... השמע לחץ להורדה
8105ראש השנה דברי תורה קצרים לראש השנה. משל ונמשל נפלאים לראש השנה ויום הדין של הרב ישראל מאיר הכהןזצ"ל. בתפילת ראש השנה אנו מוסיפים את המזמור של הפרנסה ששם אומר דוד המלך: "מי יעלה בהר השם...אשר לא נשא לשוא נפשי..." לא להיות כפוי טובה ולא להשתמש בנפש שקיבלנו... השמע לחץ להורדה
8104ראש השנה דבר תורה קצר - ליום הדין. בתפילה של יום ראש השנה אנו מפארים "ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה ...זכר ליציאת מצרים..." משל ונמשל לראש השנה של רבי משה טייטלבוים בעל ה"ישמח משה" זצ"ל על הקשר שבין ראש השנה ליציאת מצרים והלקח שיש ללמוד מאז להיום... השמע לחץ להורדה
8103ראש השנה דבר תורה קצר - לראש השנה. בתפילה של יום הזיכרון אנו מבקשים "ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך..." שאלתו הנפלאה של רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" זצ"ל: כיצד יתכן לבקש על אומות העולם שיפחדו מהקב"ה? וכי אנחנו בעצמנו יש לנו יראת שמים כפי הצורך?! ותשובתו המבריקה... השמע לחץ להורדה
8102ראש השנה שיעור תורה קצר - לראש השנה ועשרת ימי תשובה. משל ונמשל נפלאים לראש השנה ויום הדין של הרב יחזקאל מקוזמיר זצ"ל. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. דווקא בשעת נפילה של האדם ברוחניות נדרשים לו חיים לתיקון המעוות ולזכייה בדין.... השמע לחץ להורדה
8101ראש השנה שיעור תורה קצר - הכנה לראש השנה. עד כמה אנחנו צריכים לפחד לפני ראש השנה? משל נפלא של הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל. האם ניצלנו ושמרנו על הכוחות שהקב"ה נתן לנו?! הפחד עולה בהתאם לגודל החטא, האחריות שקיבלנו וגודל הבקשה לשנה החדשה... השמע לחץ להורדה
8006חודש אלול רעיון קצר לימי הרחמים והסליחות וראש השנה. ישועת השם כהרף עין. בתפילת מנחה שבערב ראש השנה אנו מזכירים: "ברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה" מה ברכה זו מועילה לשנה שעוד רגע מסתיימת?! תשובתו המופלאה של הרב שלום מבעאלז זצ"ל והמשמעות שלה לגביי כל רגע ורגע בחיינו... השמע לחץ להורדה
8005חודש אלול דבר תורה קצר לימי הרחמים והסליחות - חודש אלול. כיצד אנו באים להקב"ה בדרישה לשנה טובה בזמן שבקושי עשינו את המוטל עלינו?! הפתרון בדרך של משל ונמשל. איך ניתן להחזיר את האמון שהיה לנו אצל הבורא. העבודה על מצוות שבהישג היד... השמע לחץ להורדה
8004חודש אלול דבר תורה לחודש הרחמים והסליחות. שני סיפורים המאפשרים לנו לראות כיצד למדו גדולי ישראל משיחת חולין של גויים מה צריכה להיות ההנהגה שלנו בחודש אלול... 1. המאמץ הנדרש בחודש אלול כהכנה לקראת השנה החדשה... 2. יש הרבה מה לתקן בטרם יגזר דיננו בראש השנה... השמע לחץ להורדה
8003חודש אלול דבר תורה לחודש אלול. "אריה שאג מי לא ירא" אריה ר"ת: א-לול, ר-אש השנה, י-ום הכיפורים, ה-ושענא רבא. סיפור שהביא רבי אליהו לופיאן שקרה בבית המשפט ברוסיה וההשלכות שלו לגבי יום הדין הנורא. חשיבות הפחד בטרם ניכנס לראש השנה... השמע לחץ להורדה
8002חודש אלול משל ונמשל שהביא האדמו"ר מצאנז לימים הנוראים - ימי הרחמים והסליחות - חודש אלול. תכנון של השינוי שנדרש אדם לעשות בעקבות הימים הנוראים הוא דבר נכון ורצוי. אבל לפעמים מרוב תכנונים לא עושים שום דבר... תכנון צריך להיות פשוט ובר-ביצוע. השמע לחץ להורדה
8001חודש אלול רעיון לחודש אלול. "אריה שאג מי לא ירא" אריה ר"ת: א-לול, ר-אש השנה, י-ום הכיפורים, ה-ושענא רבא. משל האריה ברחוב או בכלוב? מי שאינו מתעלה איננו מרגיש את הפחד מיום הדין... השמע לחץ להורדה
4210פרשת פינחס "יום תרועה יהיה לכם" סיפור על הבעל שם טוב והדרך בה בחר להסביר לבעל התוקע שלו שעדיף לב נשבר מכל הכוונות הראויות... "לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה"... השמע לחץ להורדה
3861פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. שאלתו של הצדיק מנחם מנדל מוורקי זצ"ל הרי שבת שלפני יום הכיפורים נקראת "שבת שובה" ושבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול" אם כן איך נקראת השבת שלפני שבועות?! ותשובתו המד המדהימה... השמע לחץ להורדה
3860פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. מה המשמעות של הסמיכות של הפרשת במדבר לחג השבועות? תשובתו של הרב משה פיינשטיין זצ"ל והראיה מהפסוק: "שאו את ראש בני ישראל... כל זכר לגולגלותם"... השמע לחץ להורדה
3852פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון של החיד"א על האחדות של בני ישראל לפני מתן תורה וההוראה לנו לחיזוק בענייני דרך ארץ לפני חג השבועות שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה" והרמז שמצא לזה במילים "במדבר סיני" השמע לחץ להורדה
3662פרשת אמור "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר..." העדפה של "זה אלי ואנווהו" על מצוות שבין אדם לחברו במשל ונמשל המבארים שעדיף אתרוג פשוט ושלם על פני מהודר וחצוי לחצי... השמע לחץ להורדה
3659פרשת אמור "בסוכות תשבו שבעת ימים..." עד כמה צריך להדר במצוות סוכה? רבי דוד מלעלוב וסוכתו המיוחדת והמפוארת ביותר שנעלמה באורח פתאומי. לאחר כמה שנים התברר הסיפןר האמיתי... השמע לחץ להורדה
3658פרשת אמור "בסוכות תשבו שבעת ימים..." מדוע שואל הבן: "מה נשתנה" דווקא בפסח ולא בסוכות עת אנו מחוץ לבית, בבית רעוע?! התשובה מצויה בסיפור על הרב צבי הירש לוין זצ"ל שבליל הסדר ענה למושל העיר שהקשה שאלה זו... השמע לחץ להורדה
3657פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." איך להתמודד עם היצר הרע בשעת התרוממות הנפש בקיום מצוות ארבעת המינים נלמד מהסיפור על הגאון רבי יחיאל מיכל מזלוצוב שהצליח להרעיש עולמות כשכבש את כעסו וניצח את היצר הרע... השמע לחץ להורדה
3656פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." איך מקיימים מצווה ברמה כזו שתכוון למאמר חז"ל: "הוו משמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס"?! סיפור על הגאון רבי אליהו מוילנא שבשנה אחת הצליח להגיע לקיום מצווה באופן הזה... השמע לחץ להורדה
3655פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." מה התכוון רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל כשאמר: "כולם יברכו על אתרוג ואני אברך על סוס..." סיפור נפלא המלמד מהי החשיבות של עזרה לזולת אל מול מצוות ארבעת המינים. השמע לחץ להורדה
3654פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." רעיון יפה של הבעל שם טוב על המטרה שברכישת אתרוג יפה לחג הסוכות והצורך בכוונה לשם שמים ולא חלילה לשם התנשאות. "אתרג" - ר"ת אל תבואני רגל גאווה... השמע לחץ להורדה
3653פרשת אמור "יום הכיפורים הוא לכפר על נפשותיכם ועיניתם את נפשותיכם..." רעיון יפה על מאמר חז"ל: "כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי" מהאדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיצב - סנגורן של ישראל על זכויותהם של עם ישראל בערב יום הכיפורים... השמע לחץ להורדה
3652פרשת אמור "אלה הם מועדי...ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון" רעיון יפה על סמיכות הפסוקים מהגאון מוילנא, רעיון על בישול צורך אוכל נפש בחגי ישראל והאיסור ביום הכיפורים... השמע לחץ להורדה
3512פרשת אחרי-מות "לפני השם תטהרו" מאמרו של רבי עקיבא: "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל על החשיבות שאת ישראל הקב"ה מטהר בעצמו ודואד גם לסבל והייסורים... השמע לחץ להורדה
3511פרשת אחרי-מות ביום הכיפורים מטילים גורלות בין שני השעירים "גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל" ביאורו של האור החיים הקדוש בדרך משל, על ההבדל והסיבה לכך שאחד נשחט במקדש והאחר נשלח לעזאזל... השמע לחץ להורדה
3502פרשת אחרי-מות "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" בפרשה זו אנו קוראים על דרך עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. רעיון נפלא מתפילת "ונתנה תוקף" ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה... השמע לחץ להורדה
2913פרשת תרומה הפרשה עוסקת בהתחלת בניית המשכן וכליו. פיסגת הגאולה באה לידי ביטוי בבניית המשכן ולאחר מכן בבניית בית המקדש שחרב בעוונותינו. מה הפסדנו?! ההפסד נמדד אצל כל אחד כפי השגתו משל ונמשל על האובדן העצום שאבד בעקבות חטאינו. השמע לחץ להורדה
2862פרשת משפטים "אם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו" כמה רגישות והבנה לצרכיו של העני. סיפור מדהים על חכמתו של הרב שבתבונתו הבין בדיוק מהם צרכיו של העני שהתדפק על דלתו...להבין את המשמעות - זו גדלות! השמע לחץ להורדה
2860פרשת משפטים "כי חפץ חסד הוא" הקב"ה הוא טוב ומדרך הטוב להיטיב לברואיו והוא מבקש שנידבק במידותיו. ליתום והאלמנה יש לבורא עולם רגישות מיוחדת וגם לנו צריכה להיות כזו. סיפור הממחיש מהי רגישות שהיתה לרב לאלמנתו של חזן בית הכנסת. השמע לחץ להורדה
2808פרשת יתרו עשרת הדיברות. "לא תחמוד" אם האיסור הוא לא לחמוד את כל אשר לרעך לשם מה נדרש הפירוט: שורו, חמורו ואישתו?! סיפור שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להמחיש את הרעיון שלא בהכרח כל הדשא של השני ירוק יותר... השמע לחץ להורדה
2807פרשת יתרו קבלת התורה. תורה=הוראה. לימוד התורה מחייב הפנמה ושינוי במהלך החיים. התקשורת מסיתה נגד שומרי חומות הדת ומפרסמת רב בקלקלתו אבל זוהי ההוכחה שאכן זו הדרך הנכונה... משל ונמשל מליצי הממחישים שאכן כך הוא... השמע לחץ להורדה
2804פרשת יתרו מעמד הר סיני "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב" כל הקרוב למעמד הר סיני גדול מחברו... הסברו של הגאון רבי יעקב קמינצקי לכומר רשע מי חייב בכבודו של מי האם הבן לאביו הזקן או האב לבן הנמצא בקידמת העולם?... השמע לחץ להורדה
2801פרשת יתרו מדוע הפרשה בה ניתנה תורה לישראל נקראת על שם גר?! מוסר השכל גדול שלימדונו חז"ל בגישה של הקב"ה לעוזרים לישראל וכנגד לשונאי ישראל. מדרש חז"ל על אופן השיכנוע של משה להתאמת התורה דווקא לנו ולא למלאכים. משל ונמשל הממחיש את זכאותינו.. השמע לחץ להורדה
2755פרשת בשלח סיפור יפה לפרשת השבוע פרשת בשלח. מידה כנגד מידה מופיעה בפרשה מספר פעמים: אצל פרעה, משה רבינו, חילו של פרעה ואצל עם ישראל לומר לנו שהקב"ה מנהיג את עולמו במידה כנגד מידה. סיפור אמיתי ומדהים על עזרה לזולת והדרך שהקב"ה בחר להחזיר מידה כנגד מידה... השמע לחץ להורדה
2754פרשת בשלח סיפור לשולחן שבת פרשת בשלח. פרשת המן - המודל לביטחון ואמונה בבורא עולם. "אין אדם נוגע במוכן לחבירו...אפילו כמלא נימה". סיפור אמיתי המראה מהי התפיסה הנכונה לחיים בכלל ולפרנסה בפרט... מה ששלך שלך... השמע לחץ להורדה
2753פרשת בשלח דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בשלח. קריעת ים סוף חז"ל אומרים: "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" מה ראו רבותינו לקשר את הפרנסה לנס קריעת ים סוף?! משל ונמשל של האדמו"ר מצאנז על דרך הסוס בשתיה של מים מהנהר... השמע לחץ להורדה
2752פרשת בשלח סיפור נחמד לשולחן שבת פרשת בשלח. מסור השכל מפרשת המן - ביטחון בהקב"ה מביא את הפרנסה לא ההשתדלות. משל - סיפור מליצי ונמשל שהביא הרב שבדרון זצ"ל הממחיש שהחריצות שקר!ואינה מביאה תועלת יותר ממה שהקציב הקב"ה לכל אדם... השמע לחץ להורדה
2751פרשת בשלח דבר תורה לשולחן שבת פרשת בשלח. הטעם לשמה של השבת: "שבת שירה". מדוע בחר הקב"ה להטביע את מצרים בים? הרי יכל להורגם באחת המכות או לחלופין להביא מכה 11 ולחסלם?! משל ונמשל על הזכויות שהיו לפרעה ונמנע הקב"ה מלכלות את פרעה וחילו בארץ מצרים השמע לחץ להורדה
2709פרשת בא המצווה הראשונה בתורה "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם..." אמרו חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל" האומנם?! מדוע דווקא בניסן? משל ונמשל המביעים את הרעיון של השפלת עשיו וצמיחת קרן ישראל דווקא בחודש הראשון... השמע לחץ להורדה
2708פרשת בא אחד מהציווים בקורבן פסח הוא "כל בן נכר לא יאכל בו" מעשה עם רבי יהודה בן בתירא ורומאי אחד, איך בתושייתו הצליח רבי יהודה להציל את עם ישראל... השמע לחץ להורדה
2707פרשת בא "וישאלו נא איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב.." מדוע צריך להתחנן לבנ"י לקחת כלי כסף? מי שומע כסף ולא רץ לקחת?! משל ונמשל על הצורך בזירוז למה שמוכן ממילא אח"כ...וכל זה שלא יאמר אותו צדיק... השמע לחץ להורדה
2706פרשת בא לקחי האמונה מיציאת מצרים. המצוות הם האוכל הרוחני של האדם מדוע אם כן קריאת שמע בכל יום פעמיים איננה משפיעה עלינו כשם שמצוות כמו : שופר, סוכה ומצה משאירים בנו חותם לפחות לאותו הרגע?! משל ונמשל הנותנים את התשובה לכך... השמע לחץ להורדה
2705פרשת בא "ושמרתם את המצות" אל תקרי מצות אלא "מצוות".. הערתו של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל על הקשר בין מצוות מצה, הזהירות בה והעונש לאוכל חמץ לבין שמירה וקיום המצוות הזהירות בהן והעונש למפסידן... לא להחמיץ מצווה השמע לחץ להורדה
2704פרשת בא מה הקשר בין היושרה של האדם לפרנסה שלו? סיפור עם רבי מאיר מפרימישלאן וההוכחה מפסוק בפרשתינו: "ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" מה הקשר?! כנסו והאזינו... השמע לחץ להורדה
2703פרשת בא כמה זמן באמת עבדו בנ"י במצרים? המעשה עם אלכסנדר מוקדון וגביהה בן פסיסא על התביעה להשבת ביזת מצרים לידי המצריים, שאלת המהרש"א כיצד נתקיימה ההבטחה של 430 שנה אם בפועל עבדו רק 86 שנה?! רעיון מדהים לשתיית 4 כוסות בפסח השמע לחץ להורדה
2702פרשת בא לקחי האמונה מיציאת מצרים. המצוות הם האוכל הרוחני של האדם מדוע אם כן קריאת שמע בכל יום פעמיים איננה משפיעה עלינו כשם שמצוות כמו : שופר, סוכה ומצה משאירים בנו חותם לפחות לאותו הרגע?! משל ונמשל הנותנים את התשובה לכך... השמע לחץ להורדה
2701פרשת בא הקב"ה מביא על פרעה 10 מכות והטעם: "למען תספר באוני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" היתכן שדיין האמת בחר להתעלל בפרעה בשביל שאנו נספר לבננו?! משל ונמשל המבארים שבדין לקו פרעה ועבדיו... השמע לחץ להורדה
2656פרשת וארא דברי תורה לשולחן שבת פרשת וארא. נס בתוך נס במכת הברד. מים ואש שוכנים ביחד ומכים במצרים "ואש מתלקחת בתוך הברד" שלום לצורך מלחמה?! היתכן?! משל ונמשל של רב אחא הממחיש איך כדי ללחום מלחמת בורא עולם במצרים עשו שלום האש והמים לצורך מכת הברד... השמע לחץ להורדה
2655פרשת וארא דבר תורה לפרשת וארא. הגלות וקושי השיעבוד משבשים לנו את החשיבה. משל ונמשל מהאדמו"ר מגור על אי היכולת שלנו לבקש את שאנו צריכים באמת והסבל בגלות הוא הגורם... אך בעז"ה לעתיד לבא נדע למה אנו זקוקים וגם נוכל לבקש זאת... השמע לחץ להורדה
2654פרשת וארא דבר תורה לשולחן שבת בפרשת השבוע וארא. "ויבלע מטה אהרון את מטותם" נס בתוך נס. לשם מה נדרש הנס השני?! וכי אם המטה היה נשאר תנין ובולע את האחרים כלום זה לא נס גדול?! מה אם כן המסר שרצה הקב"ה ללמדינו בזה? משל ונמשל לאלו המנסים "לעזור" להקב"ה לנהל את העולם... השמע לחץ להורדה
2653פרשת וארא משל ונמשל נפלאים לפרשת וארא. מדוע הטריח הקב"ה את עצמו לתת מכות למצרים בשביל שבני ישראל ידעו שאין עוד מלבדו?! משל ונמשל הממחישים כיצד מעשינו חשובים לבורא עולם ומה הוא מוכן לעשות בשביל כל אחד ואחד מאתנו. השמע לחץ להורדה
2652פרשת וארא משל נפלא לשולחן שבת פרשת וארא. פרעה מקבל מכות קשות אך לא מצליח להגיע למסקנה המתבקשת ומסרב להכנע. מה הגורם שמנע ממנו למסקנה המתבקשת שהקב"ה הוא האלוקים?! משל ונמשל המצביעים על הגורם המונע הסקת מסקנות ומוביל לקבלת החלטות שגויה. השמע לחץ להורדה
2651פרשת וארא משל ונמשל לפרשת וארא. וארא ר"ת: אני ראשון ואני אחרון.מדוע יש לנו כל כך הרבה טענות ואיננו זוכים לראות את הקב"ה כפי שראו בקריעת ים סוף? משל ונמשל על ההבדל ביננו ובין הדור ההוא וכיצד איננו מבינים מה טוב לנו והתוצאה הישירה לזה טענות כלפי שמים. השמע לחץ להורדה
2606פרשת שמות דבר תורה קצר לפרשת שמות. חינוך הילדים. התגלות הקב"ה למשה בסנה והמטה שבידו כמשל ונמשל לעניין חינוך הבנים. הדרך לחינוך הבנים ומה עושים כשהילד לא הולך בתלם? הפיתרון להחזירו למוטב נעוץ אף הוא במטהו של משה. השמע לחץ להורדה
2603פרשת שמות הדאגה לפרט בפרשת שמות. איך הקב"ה בוחר מנהיגים? על פי הנהגת הצאן!. היתכן?! האם זהו המדד להנהגה של עם ישראל?! דוד המלך ומשה רבינו הם דוגמא למנהיגים מהו המסר מכך למורים, למחנכים ולנו כהורים לילדים? השמע לחץ להורדה
2601פרשת שמות דבר תורה לפרשת השבוע פרשת שמות. מדוע היינו חייבים לעבור את תהליך השיעבוד במצרים? לא יותר פשוט להשאר בארץ ישראל לפרות ולרבות ולישב את ארץ ישראל?! תשובה בדרך של משל ונמשל מהחפץ חיים זצ"ל הממחישים שהתהליך היה הכרח המציאות. השמע לחץ להורדה
2449פרשת וישב-חנוכה "דברי תורה קצרים לפרשת השבוע פרשת וישב וחג החנוכה". "וישמע ראובן ויצילהו מידם" מדוע נזקפה ההצלה לזכות ראובן והרי הוא הציע להשליכו לבור מלא נחשים ועקרבים?! "הקשר בין פרשת השבוע לבין חג החנוכה" השמע לחץ להורדה
2448פרשת וישב-חנוכה "דבר תורה קצר לפרשת וישב וחג החנוכה". מהו הקשר בין פרשת השבוע לבין חג החנוכה? "הסביבון כמשל" להבין שמהשמים מסובבים את הכל השמע לחץ להורדה
2157פרשת וירא שיעור תורה קצר לפרשת השבוע. פרשת וירא. על שני הרים חשובים מספרת לנו התורה על הר סיני בקבלת התורה, ועל הר המורייה בו התבצעה העקידה. מדוע בחר הקב"ה לבנות את בית המקדש דווקא בהר המורייה ולא בהר סיני עליו ניתנה התורה?! תשובתו של האדמו"ר מצאנז זצ"ל השמע לחץ להורדה
2152פרשת וירא "סיפור יפה לפרשת השבוע וירא". אברהם אבינו מקריב במקום יצחק, איל וזוהי ההוכחה לגודל צידקותו האומנם?!. "סיפור על הרב אריה לוין זצ"ל" המלמד על הדרך הנכונה והראויה של קיום מצוות ועבודת השם. השמע לחץ להורדה
2151פרשת וירא "דבר תורה קצר לפרשת וירא". בפרשתנו מתארת התורה את הניסיון העשירי שנתנסה אברהם אבינו. מהי גדולתה של העקידה?! משל ונמשל הממחישים שקיום התורה כמו שהקב"ה מבקש, זהו רצונו של השם יתברך. השמע לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏