2401פרשת וישב "דבר תורה קצר לפרשת וישב". מה הגדולה של יוסף שנקרא: "צדיק"? הרי גילוי עריות היא אחת משלשת העבירות של יהרג ועל יעבור?! משל ונמשל לשבת וישב" על ויתור הנאות זמניות בעולם הזה, לטובת חיי נצח בעולם הבא äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2402פרשת וישב "משל ונמשל קצרים לפרשת וישב". כוחו של יוסף, מהו הסוד של יוסף שהצליח להשתלט על רצונותיו? האם אני גם יכול או שמא זה נשגב ממני?! "משל ונמשל לוישב" המביאים לתובנה לכוח שטמון בנו בהימנעות מלהיכנס למצב של עבירה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2403פרשת וישב "דברי תורה קצרים לפרשת וישב". חלומות שר המשקים ושר האופים, היו לכאורה זהים לחלוטין כיצד ידע יוסף שזה יחיה וזה ימות?! "משל ונמשל - וישב" הממחישים איך אדם אקטיבי חי ואילו הפסיבי להפך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2404פרשת וישב "סיפור נפלא לפרשת השבוע - וישב". מדוע פרטה התורה את אלופי עשיו? ועוד לקרוא להם אלופים?! "סיפור לוישב" מהגמרא הממחיש את ההנהגה של בורא עולם "ואם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2448פרשת וישב-חנוכה "דבר תורה קצר לפרשת וישב וחג החנוכה". מהו הקשר בין פרשת השבוע לבין חג החנוכה? "הסביבון כמשל" להבין שמהשמים מסובבים את הכל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2449פרשת וישב-חנוכה "דברי תורה קצרים לפרשת השבוע פרשת וישב וחג החנוכה". "וישמע ראובן ויצילהו מידם" מדוע נזקפה ההצלה לזכות ראובן והרי הוא הציע להשליכו לבור מלא נחשים ועקרבים?! "הקשר בין פרשת השבוע לבין חג החנוכה" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏