4101פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "זאת חוקת התורה" רש"י: עונה על השאלה מדוע נקראת חוקה? "גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" סיפור על הדרך בה הסביר הגאון רבי חיים מיזל לעשיר אחד את ביאור דברי רש"י במצוות הצדקה השמע לצפייה לחץ להורדה
4102פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "זאת חוקת התורה" שלמה המלך אומר: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" משל נפלא המבאר מדוע שלמה החכם מכל אדם לא הצליח להבין את הטעם של מצוות פרה אדומה... רק מי שמעמיק מבין עד כמה הוא לא יודע... השמע לצפייה לחץ להורדה
4103פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" שלמה המלך אומר: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" משל נפלא המבאר מדוע שלמה החכם מכל אדם ניסה בכלל לחפש טעם לחוק?! ביאורו של הבן איש חי... השמע לצפייה לחץ להורדה
4104פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" רעיון יפה של רבי שמחה בונים מפשיסחא וההשוואה שלו להתנהלות האדם "תמים תהיה עם השם אלוקיך" והמסקנה מדוע הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה.. השמע לצפייה לחץ להורדה
4105פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול - ונתתם אתה אל אלעזר הכהן" רעיון יפה של המגיד מקוזניץ לאחד שחושב שהוא תמים ומושלם והדרך לטיפול בבעיה והראייה מפסוק זה... השמע לצפייה לחץ להורדה
4106פרשת חוקת "זאת התורה אדם כי ימות באוהל" ביארו חז"ל: כדי לקנות תורה על האדם להמית עצמו באוהלה של תורה. סיפור על הגאון רבי מאיר שפירא ותשובתו המדהימה לנדיב ששאל אתו מדוע הוא דואג לבחורי הישיבה לחדרים נאים?!... השמע לצפייה לחץ להורדה
4107פרשת חוקת משה מכין את אהרון וכך מצווהו הקב"ה: "קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הר ההר" רש"י מבאר: קחנו בדברים אמור לו אשריך שזכית להעברת כתר הכהונה לבניך ואילו בני איננו ממשיך דרכי... החשיבות לעודד ולנחם כל יהודי השרוי בצער. סיפור על רבי מאיר מפרמישלן... השמע לצפייה לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏