3851פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" מדרש רבה: "בשלשה דברים ניתנה תורה באש, במים ובמדבר" מהו המייחד את שלשת הדברים הללו בהקשר לתורה? תשובתו המופלאה של המגיד מדובנא על התכונות הנדרשות מלומד התורה השמע לצפייה לחץ להורדה
3852פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון של החיד"א על האחדות של בני ישראל לפני מתן תורה וההוראה לנו לחיזוק בענייני דרך ארץ לפני חג השבועות שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה" והרמז שמצא לזה במילים "במדבר סיני" השמע לצפייה לחץ להורדה
3853פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" מדרש רבה: "בשלשה דברים ניתנה תורה באש, במים ובמדבר" מהו המייחד את שלשת הדברים הללו? תשובתו של רבי מאיר שפירא ראש חכמי לובלין והקשר למסירות הנפש של אבותינו השמע לצפייה לחץ להורדה
3854פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל אומר לו הקב"ה: "איש ראש לבית אבותיו הוא" סיפור מדהים על רבי מנחם מנדל מקוצק ומגילת היוחסין שנשרפה. וההבטחה שלו לאימו והלקח לגבינו השמע לצפייה לחץ להורדה
3855פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל הוא מדגיש: "אלה קרואי העדה" חשיבותו של המנהיג בהנהגת העדה ניתן ללמוד מהסיפור על הגאון מוילנא והדרך שבחר כדי להוכיח את ראשי הקהל שלו... השמע לצפייה לחץ להורדה
3856פרשת במדבר "הקרב את מטה לוי לפני אהרון..ושרתו אותו" מדרש רבה: "הדא הוא דכתיב: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" מהו המייחד את הארז והתמר? ומהי ההשלכה לגבי מנהיגי הדור?! תשובתו של הבעל שם טוב על הדימיון של שבט לוי דווקא לעץ התמר... השמע לצפייה לחץ להורדה
3857פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון מדהים של המגיד מדובנא על פי מדרש רבה בצורת משל ונמשל על השלמות והטובה בניסים שנעשו בזמן ההליכה במדבר לעומת נס קריעת ים סוף השמע לצפייה לחץ להורדה
3858פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רש"י: מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה" רעין של רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל היתכן שכולם בדרגה אחת לפני הקב"ה שכולן חביבין לפניו?! ותירוצו עפ"י מאמר חז"ל: "אין לך אדם שאין לו שעה" השמע לצפייה לחץ להורדה
3859פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל אומר לו הקב"ה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם" משל ונמשל שהביא הבן איש חי כתירוץ לשאלה: האם לא ברור שמונים את בני ישראל יש למנות את כולם?! לשם מה כתבה התורה את המילה "כל"?! השמע לצפייה לחץ להורדה
3860פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. מה המשמעות של הסמיכות של הפרשת במדבר לחג השבועות? תשובתו של הרב משה פיינשטיין זצ"ל והראיה מהפסוק: "שאו את ראש בני ישראל... כל זכר לגולגלותם"... השמע לצפייה לחץ להורדה
3861פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. שאלתו של הצדיק מנחם מנדל מוורקי זצ"ל הרי שבת שלפני יום הכיפורים נקראת "שבת שובה" ושבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול" אם כן איך נקראת השבת שלפני שבועות?! ותשובתו המד המדהימה... השמע לצפייה לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏