2051פרשת נח "דברי תורה לפרשת נח". סיפור מיוחד על הרגשתו של העני לפרשת השבוע - נח. "והיה לך ולהם לאכלה" דאגתו של נח לחיות בתיבה. סיפור על תבונתו של הרב שהמחיש לעשיר כיצד חברו העני מרגיש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2052פרשת נח "רעיון לפרשת השבוע פרשת נח". "כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". יש מאמר חז"ל הנלמד מפרשת השבוע: "במידה שאדם מודד בה מודדים לו" מדוע הקב"ה מחסל את דור המבול ולא כילה תחילה את ממונם תחילה?! משל ונמשל מאלפים הממחישים היטב את הסיבה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2053פרשת נח "סיפור לפרשת נח". "ויזכור אלוקים את נח" מה זכר בורא עולם? סיפור על אלכסנדר מוקדון ומלך קציא הממחיש את גודל מעלת הנתינה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2054פרשת נח "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת נח". על נח נאמר: "את האלוקים התהלך נח" ואילו אצל אברהם נאמר בו: "התהלך לפני..." מה ההבדל בין נח לאברהם? תשובתו של מדרש רבה בדרך של משל ונמשל... אברהם גדול מנח אלא שנח נדרשה שמירה יתירה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2055פרשת נח "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת נח". "את האלוקים התהלך נח". כיצד יתכן שהקב"ה הלך עם נח ואילו אצל אברהם נאמר: "התהלך לפני ואהיה תמים" שמשמעו ליד ולא "עם" הקב"ה? וכי נח גדול מאברהם?! תירוץ נפלא המובא במדרש רבה בדרך של משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2056פרשת נח "משמעות בפרשה - נח" משמעות מיוחדת לפסוק ב"פרשת השבוע פרשת נח". הקב"ה מצווה את נח בבניית התיבה: "צוהר תעשה לתיבה". הסברו של ה"שפת אמת" הנותן משמעות נוספת לפסוק זה. ועל ידי ביאורו ניתן לדעת כיצד יש להתפלל לפני הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2057פרשת נח "מדרש יפה לפרשת נח" - להאזנה. הקב"ה מבקש מנח להכניס לתיבה: "שניים מכל יבואו אליך..." כשבא ה"שקר" להיכנס מונע ממנו נח את כניסתו כיוון שחייבים להיכנס זוגות... סיפור מיוחד על זיווגו של השקר לפני הכניסה לתיבה המובא במדרש שוחר טוב בתהילים. "כל מה שמרוויחים בשקר מפסידים ע"י המזל הרע"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2058פרשת נח "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת נח". "וימח את כל היקום...עד רמש ועד עוף השמים" אם האדם חטא בהמה מה חטאה?! למה היה צריך להשמיד את כל היקום?! תשובת הגמרא במסכת סנהדרין דף קח. בדרך של "משל ונמשל פרשת נח"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2059פרשת נח "השקפה לפרשת השבוע - נח". "השקפה ביהדות לאור פרשת נח". לאחר שנח שולח את היונה היא חוזרת עם עלה זית ואומרת לו: "יהיו מזונותי מרורים כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם" היתכן חוצפה שכזו לאחר שפירנס אותה במשך שנה שלימה?! וכיצד נח לא מתקוממם כנגדה ומסתפק בחוצפה שלה?! "השקפה נכונה הנלמדת מהיונה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2060פרשת נח "שיעור תורה לפרשת נח" -להאזנה. "שיעור תורה קצר לילדים בפרשת השבוע - פרשת נח". בשיעור זה נביא מדרש יפה שמביא רבנו בחיי המספר סיפור מיוחד על תושייתו של תרח והצלתו של בנו אברהם אבינו (התינוק) מידי נמרוד. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏