2801פרשת יתרו מדוע הפרשה בה ניתנה תורה לישראל נקראת על שם גר?! מוסר השכל גדול שלימדונו חז"ל בגישה של הקב"ה לעוזרים לישראל וכנגד לשונאי ישראל. מדרש חז"ל על אופן השיכנוע של משה להתאמת התורה דווקא לנו ולא למלאכים. משל ונמשל הממחיש את זכאותינו.. השמע לצפייה לחץ להורדה
2802פרשת יתרו לשם מה נדרש למשה רבינו עצתו של יתרו? וכי לא יכל להגיע אליה לבד?! סיפור מאלף על רבי ישראל מסלנטר על איך מנהיגים עדה בהתדבקות בהקב"ה. השמע לצפייה לחץ להורדה
2803פרשת יתרו מדוע זכה יתרו שנקראה פרשה על שמו?! משלו של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" על מנת לעשות שינוי נדרשת עשייה והתנתקות מהמצב הנוכחי... השמע לצפייה לחץ להורדה
2804פרשת יתרו מעמד הר סיני "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב" כל הקרוב למעמד הר סיני גדול מחברו... הסברו של הגאון רבי יעקב קמינצקי לכומר רשע מי חייב בכבודו של מי האם הבן לאביו הזקן או האב לבן הנמצא בקידמת העולם?... השמע לצפייה לחץ להורדה
2805פרשת יתרו יתרו אומר: "עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים" במה שונה הוא מדוד המלך שאמר: "כי אני ידעתי כי השם הוא האלוקים.." משל ונמשל על ההבדל בין דוד המלך ליתרו ידיעת השם מתוך הכרה אל מול ידיעת השם מתוך מחקר... השמע לצפייה לחץ להורדה
2806פרשת יתרו "וישמע יתרו" רש"י: מה שמועה שמע ובא? ורש"י עונה את מה שאומר המשך הפסוק היתכן?! סיפור מליצי על ההבדל בין השומע לבין המקשיב... מי שלא רוצה להשתנות לא מקשיב!!!... השמע לצפייה לחץ להורדה
2807פרשת יתרו קבלת התורה. תורה=הוראה. לימוד התורה מחייב הפנמה ושינוי במהלך החיים. התקשורת מסיתה נגד שומרי חומות הדת ומפרסמת רב בקלקלתו אבל זוהי ההוכחה שאכן זו הדרך הנכונה... משל ונמשל מליצי הממחישים שאכן כך הוא... השמע לצפייה לחץ להורדה
2808פרשת יתרו עשרת הדיברות. "לא תחמוד" אם האיסור הוא לא לחמוד את כל אשר לרעך לשם מה נדרש הפירוט: שורו, חמורו ואישתו?! סיפור שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להמחיש את הרעיון שלא בהכרח כל הדשא של השני ירוק יותר... השמע לצפייה לחץ להורדה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏