2551פרשת ויחי סיפור נפלא לפרשת ויחי. יעקב אבינו מברך את אשר: "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" מקמץ אצל עצמו ומפזר לאחרים. סיפור על רבי עקיבא שפגש ביהודי שקיים זאת הלכה למעשה.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2552פרשת ויחי מעשה קצר לפרשת ויחי. ברכת יעקב אבינו ליששכר: "וירא מנוחה כי טוב...ויט שכמו לסבול" מדוע יששכר מעדיף לסבול בעוד שהוא רואה שהכל טוב?!. מעשה ברב שהסביר לסוחר כיצד ניתן לעשות את רצון הבורא גם כשמתעסקים בענייני העולם הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2553פרשת ויחי סיפור נפלא לפרשת השבוע ויחי. יעקב מעיד על יששכר: "יששכר חמור גרם" מדוע יששכר שהוא סמל התורה נמשל לחמור?!. בכל דרכיך דעהו. סיפור על רב שבחכמה הסביר לסוחר כיצד ניתן לקיים את רצון הבורא גם כשמתעסקים עם סחורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2554פרשת ויחי משל ונמשל נפלאים לפרשת ויחי. יעקב מברך את יששכר ומעיד עליו: "וירא מנוחה כי טוב...ויט שכמו לסבול". יששכר מעדיף לסבול בעולם הזה כדי לקבל שכר בעולם הבא. מהיכן שואב יהודי את הכח לסבול, ולהגביל את הדחפים והרצונות שלו? משל ונמשל העומדים על נקודה זו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2555פרשת ויחי משל מדהים לפרשת השבוע פרשת ויחי. יעקב מברך את בני יוסף "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק". כיצד מקדים יעקב את עצמו לפני הוריו? היכן כיבוד הורים?! משל ונמשל לכך שאין משמעות לחסד ועבודה ללא תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2556פרשת ויחי סיפור נפלא לפרשת ויחי. יעקב אבינו משכל את ידיו ומברך את אפרים לפני מנשה. ומהי הסיבה? "כי הוא הצעיר" סיפור נפלא שהביא ה"חפץ חיים" בשם רבי זאב מוילנא זצ"ל המכונה "המגיד מישרים" המבאר מה המעלה של אפרים ה"צעיר"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2557פרשת ויחי מעשה מהזוהר לפרשת השבוע ויחי. ברכת יעקב אבינו לזבולון: "זבולון לחוף אוניות ישכון..." יששכר וזבולון עשו בינהם הסכם חולקים חצי חצי, בכספו של זבולון בעולם הזה ובשכרו של יששכר לעולם הבא. סיפור נפלא שמביא הזוהר לפרשת תרומה המבאר שגם לנשים זכות בלימוד תורה של בעליהן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2558פרשת ויחי משל נפלא לפרשת השבוע ויחי. יעקב מעיד על יששכר: "יששכר חמור גרם" משל ונמשל שהביא החפץ חיים זצ"ל לחיזוק אלו המחזיקים את לומדי התורה ותורמים ממונם לישיבות ותלמודי תורה. במשל זה מבאר רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל שכאין אפשרות ללמוד ניתן לקבל שכר גדול בהחזקת לומדי התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2559פרשת ויחי דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת ויחי. יעקב מברך את בני יוסף ואומר: "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה..". מהי הגדולה של שני הילדים הללו מנשה ואפרים, שכל אבא היה רוצה ילדים כאלו?! ביאור נפלא על חינוך אמיתי ונחשק... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏