שיעור הוידיאו החדש באתר

"דבר תורה לחנוכה"
"דברי תורה לחנוכה". "סיפורים ומשלים לחג החנוכה" המבארים את "מעלת חג האורים" ובנוסף "הלכות חנוכה" לכניסה לחץ כעת על הכותרת

"דבר תורה לשנת שמיטה"
"דברי תורה לשנת שמיטה". "סיפורים ומשלים לשמיטה" המבארים את "מעלת השנה השביעית" ובנוסף "הלכות לשנת השמיטה" לכניסה לחץ כעת על הכותרת

"דבר תורה למעלת שבת"
מחפש "דברי תורה לשמירת השבת"? "סיפורים ומשלים נפלאים במעלת השבת" "שיחות חיזוק לשמירת שבת" ו-"הלכות שבת" וביאור "לט אבות מלאכה" בשפה ברורה ופשוטה לחץ על הכותרת כעת

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏