שיעור הוידאו החדש באתר

שאלות ותשובות לפרשת וירא
שאלות ותשובות לפרשת וירא" שאלות ותשובות פשט ורש"י לשינון וחזרה או כ- "פעילות לשולחן השבת"

קורא בתורה וירא? אתה חייב לקרוא!
כל המילים בפרשת וירא שצריכות תשומת לב עם הסבר מפורט

דבר תורה לאירוסין
רעיונות לאירוסין משלים וסיפורים יפים לקריאה לחץ על הכותרת

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏