פרשת השבוע

נצבים ווילך וחודש אלול

שיעורים בפרשת השבוע

שיעור הוידיאו החדש באתר

"דבר תורה לימי אלול"
"דברי חיזוק לימי חודש אלול", "סיפורים ומשלים המבארים מהי ההכנה הנדרשת בימי חודש אלול" ו"הלכות לחודש הרחמים והסליחות" לכניסה לחץ כעת על הכותרת

"דבר תורה לשנת שמיטה"
"סיפורים לשנת שמיטה" משלים ורעיונות ב-"שבח שנת שמיטה"? לקט "הלכות לשנת שמיטה" וכן ביאור "הלכות שמיטה" לחץ על הכותרת

"דבר תורה לראש השנה"
מחפש "דברי תורה לראש השנה"? "סיפורים ומשלים נפלאים ליום הדין" "שיחות חיזוק לתקיעת שופר" ו-"הלכות לראש השנה" בשפה ברורה למורים ותלמידים לחץ על הכותרת כעת

"דבר תורה על מעלת יום השבת"
מחפש "דבר תורה על מעלת יום השבת"? מבחר "רעיונות ומשלים למעלת יום שבת" וכן "הלכות לסעודות שבת" ומבחר "דינים ומנהגים ליום שבת" לחץ על הכותרת

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏